Titta

Ramp om historia

Ramp om historia

Om Ramp om historia

Ramp om historia är serien som handlar om perioden från andra världskriget fram till idag. På plats där det hände berättar människor som av en eller annan anledning hamnade mitt i händelsernas centrum. De personliga ödena blandas med spännande arkivbilder och nytaget material från länder som Finland, Lettland och Iran. Ramp om historia är en dramatisk serie om svåra konflikter där man får kunskap om den stora världen genom den lilla människans perspektiv. Programledare: Samanda Ekman. Säsong 3.

Till första programmet

Ramp om historia : Sverige under kalla krigetDela
 1. Anfallet understöds av tungt
  bombflyg som lägger bombmattor.

 2. Den tilltänkta fienden
  var definitivt Sovjetunionen.

 3. Det var moder Ryssland som var
  den stora fienden på den tiden.

 4. När man såg hur spänningen steg på
  båda sidor, hur upprustningen ökade-

 5. -så var det
  en varningsklocka för oss.

 6. Man kan säga att hotet från öster
  finns under hela det kalla kriget.

 7. Vi såg att det var en förtryckarregim
  i öster som struntade i människoliv-

 8. -så det var allvar.

 9. Den här kartan visar något av
  det värsta som kan hända Stockholm.

 10. Om en stor vätebomb
  detonerar mitt över staden-

 11. -raseras bebyggelsen totalt och
  människorna dödas inom detta område.

 12. Vad gör jag om jag är oförberedd?

 13. Hur vet jag att det är en atombomb?

 14. Du ser ett intensivt ljussken.
  Det är som en bländande blixt.

 15. Du hinner inte tänka,
  du måste handla instinktivt.

 16. Kasta dig raklång på gatan, göm
  ansiktet i armarna, skydda ögonen.

 17. I över 40 år övade sig Sverige
  för ett krig som inte bröt ut.

 18. Ett krig i den nya atomåldern.

 19. Redan i fred övervakar vi med radar
  luftrummet omkring oss.

 20. Vi har delar av flygförbanden beredda
  att starta mot eventuell inflygning.

 21. Vid anfall träder förbanden omgående
  i funktion och startar för strid.

 22. I över 40 år präglades Sverige
  av det kalla kriget-

 23. -mellan maktblocken öst och väst
  som bildats efter andra världskriget.

 24. Enorma summor lades ner på försvaret
  som skulle beröra hela befolkningen.

 25. En miljon svenskar skulle kunna
  mobiliseras om det blev krig.

 26. Som jag bedömer det blir det
  en högst avsevärd motståndskraft-

 27. -och en allsidig motståndskraft
  i försvaret.

 28. Även med stormaktsmått mätt måste
  en angripare sätta in stora resurser.

 29. Försvaret skulle vara starkt eftersom
  Sverige beslutat stå på egna ben-

 30. -och inte som Norge och Danmark
  gå med i västalliansen NATO.

 31. Vi skulle vara alliansfria i fred
  för att kunna vara neutrala i krig.

 32. En genomgående politisk linje var att
  man inte skulle bli en spelbricka-

 33. -i en maktkamp mellan öst och väst.

 34. Så det gällde att inte ta ställlning
  i vissa känsliga frågor.

 35. Framför allt skulle Sverige inte
  uppfattas som del av ett västblock-

 36. -som stod i konfrontation
  mot Sovjetunionen.

 37. Det är svårt att föreställa sig nu,
  men vi var faktiskt inringade.

 38. Warszawapakten hade den östra
  och södra kusten på Östersjön.

 39. Gränsen gick vid Lübeck-Travemünde
  alltså sydväst om oss-

 40. -så att hela sydsidan och ostsidan
  var i Sovjetunionens händer.

 41. I början av det kalla kriget
  var risken stor-

 42. -för ett tredje världskrig.

 43. Vid en realistisk övning tänker vi
  oss en detonation strax över marken.

 44. Trots den svenska hållningen, att
  inte välja sida mellan öst och väst-

 45. -fanns det sanningar som
  det svenska folket inte fick höra.

 46. Hotet kom från öst.
  Det är inget snack om saken.

 47. Vi fick aldrig säga det, vi hade
  en fiende som hette "stormakten".

 48. Men hans flygplan var förvillande
  lika dem som fanns österut.

 49. Så det rådde ingen tveckan.

 50. Den sovjetiske soldaten vet vad
  och vem han försvarar sig emot.

 51. Imperialismen med sina aggressiva
  intriger och provokationer–

 52. –och en makalös upprustning skapar
  spänningar och ökar risken för krig.

 53. Hela Baltikum - Estland, Lettland,
  Litauen - var sovjetiskt territorium-

 54. -och det var egentligen
  militärområde.

 55. Det var tämligen fullproppat med
  både trupper och signalstationer-

 56. -radarstationer och fartyg.

 57. Alla kartor var väldigt hemliga.

 58. En karta över stan gick inte
  att köpa någonstans.

 59. I dag kan man köpa vilken storlek
  som helst, men inte på den tiden.

 60. Alla kartor var som den här
  – hemliga.

 61. Det här är örlogshamnen i Liepaja.

 62. Här låg de sovjetiska ubåtarna.

 63. Här låg kryssare av Sverdlov-typ–

 64. –och mindre krigsfartyg.

 65. När man placerade ut krigsfartyg
  här–

 66. –berättade man inte den riktiga
  anledningen, som vi känner i dag.

 67. Man måste skydda sig mot anfall
  från de hemska svenskarna och Nato.

 68. De här byggnaderna
  är till för militären–

 69. –och de här områdena.

 70. Här, här, här och här.

 71. Det här är
  för försvaret av Leningrad.

 72. Den här medaljen har jag fått för
  att jag var med i andra världskriget.

 73. Vårt förband kom hit för att befria
  Estland, Litauen och Lettland.

 74. Vi trodde på det som man sa till oss
  – att vi befriade dem.

 75. Lettland var ju en sovjetrepublik.

 76. Jag trodde att det var vårt,
  det ryska Lettland.

 77. Jag tyckte jag var hemma–

 78. –och att Lettland var mitt hem.
  Så kände jag.

 79. När vi kom hit,
  så var det Sovjetunionen vi kom till.

 80. Det var inte som att åka utomlands,
  det här var vårt fosterland.

 81. Allting var gemensamt.

 82. Så kände vi oss
  – letter och ryssar var samma sak.

 83. Han tjänstgjorde i det militära
  som alla andra.

 84. Han var flaggunderofficer,
  ansvarade för livsmedel och ekonomi.

 85. Han betalade ut pengar
  till matroser och officerare–

 86. –gjorde vakttjänst, patrullerade...
  Han gjorde allt.

 87. Ingen gillar närvaron av
  en främmande armé–

 88. –men vi blev införlivade med Sovjet
  1940 med våld–

 89. –och var tvungna att leva med det.

 90. Vi visste var deras flygbaser låg
  och vad de hade för flygplan där.

 91. Vi kände till deras övningsmönster.
  Vi kände till var fartygen fanns-

 92. -hur de var utrustade, och vad
  såna krigsfartyg skulle kunna göra.

 93. Försvaret forskade kring hur en
  sovjetisk invasion skulle kunna ske-

 94. -för att Sverige skulle kunna
  förbereda sig.

 95. Enligt en av studierna skulle
  en gigantisk sovjetisk armada-

 96. -lägga ut från Liepaja, Leningrad
  och Riga. Så tänkte man på 60-talet.

 97. Den normala invasionen från öster,
  det var att man i baltiska hamnar-

 98. -samlade man ihop allt land-
  stigningstonnage som fanns i världen.

 99. Vi märker mobiliseringsrörelser,
  flottsammandragningar i Baltikum.

 100. Då har naturligtvis också det
  svenska försvaret höjt sin beredskap.

 101. När det börjar hetta till
  och man ser att det är allvar-

 102. -skickar man flygplan, besättningar
  och markpersonal till krigsbaser.

 103. Sedan leds det hela
  från en ledningscentral under jord.

 104. Flygplanen är laddade
  med t.ex. attackrobotar.

 105. Larmet går. Teknikerna ser till
  att beväpningen är klar.

 106. Besättningarna – förare och
  navigatörer – klättrar in i kärrorna-

 107. -och spänner fast sig med 11 remmar.

 108. Man har med sig livbåt och
  utrustning, t.o.m. en liten revolver.

 109. Man startar helt radiotyst. Ingen
  säger nåt, man får grönt ljus bara.

 110. Man flyger på riktigt låg höjd.
  När man närmar sig farligt område-

 111. -nånstans mellan Sverige
  och Baltikum, där fiendeflottan är-

 112. -då ökar man farten.
  Man flyger med full fart.

 113. Omkring 900 km i timmen.

 114. Vad vi kan sätta in då är ubåtar.
  När man kommer närmare kusten-

 115. -kan man utnyttja vår skärgård
  och hitta vägar att komma åt de här.

 116. Samtidigt har vi i själva skärgården
  kustartilleriet och arméförband.

 117. När man börjar närma sig
  den fientliga flottans läge-

 118. -stiger man hastigt lite, öppnar sin
  radar och gör ett par svep med den-

 119. -inte mer än två, för då väcker man
  den fientliga signalspaningen.

 120. Sen ner på låg höjd igen - och fram.
  På fällavstånd stiger man till 50 m-

 121. -och fäller sina attackrobotar,
  25-30 km från målet.

 122. Man måste vara beredd på fientlig
  motverkan, jakt och så där-

 123. -och fientliga robotar
  från fartygen.

 124. Vi skulle säkert vara rätt skraja
  när det verkligen gällde.

 125. Det var vårt jobb
  som vi var tränade för.

 126. Men vid första insatsen tror jag att
  man har hög puls och adrenalinnivå.

 127. Kanske skulle det lyckas,
  kanske inte.

 128. Det fanns ett stort
  osäkerhetsmoment: atombomben.

 129. Man väntar sig nu att hotet om
  atombombning ska sättas i verket.

 130. Fast det är bara en attrapp: 6 000 kg
  olja och bensin och 100 kg dynamit.

 131. Atomplanen är siktade, två reaplan.
  Strax kommer en oerhörd detonation.

 132. Kärnvapen ses i början av 50-talet
  som det stora framtidsvapnet.

 133. Alla kommer att skaffa sig kärnvapen,
  alla krig blir kärnvapenkrig.

 134. Man jämför ibland det här läget-

 135. -med övergången från pilbåge
  till gevär, eldvapen.

 136. Krig utan kärnvapen är lika
  meningslöst som krig med pilbåge.

 137. 1952 sprängde USA
  sin första vätebomb.

 138. Kapprustningen gick allt snabbare.
  Vårt försvar övade kärnvapenkrig.

 139. Allt ska undersökas med geigerräknare
  All radioaktivitet måste fastställas.

 140. Vätebomben är ett radikalt anfalls-
  medel som kräver radikala motmedel.

 141. 1952 väckte flygvapenchefen
  Bengt Nordenskiöld-

 142. -frågan om svenska kärnvapen.
  Två år senare gav ÖB klartecken.

 143. Det skulle avskräcka Sovjetunionen.

 144. Bland militärer har man alltid
  velat ha det bästa vapen som finns.

 145. På 50-talet sa man: Varför ska våra
  gossar ha sämre vapen än fienden?

 146. Linjen att alla krig kommer
  att bli kärnvapenkrig leder till-

 147. -att svenska militärer, forskare och
  politiker vill satsa på kärnvapen.

 148. Jag anställdes på Försvarets
  forskningsanstalt 1956-

 149. -på den avdelning som sysslade
  med forskning om kärnvapen.

 150. Man planerade
  ett flertal kärnkraftverk-

 151. -som skulle producera
  dels el till det allmänna nätet-

 152. -dels plutonium-

 153. -som skulle kunna bli en biprodukt
  och användas till kärnvapen.

 154. Man anställde många.
  Jag sysslade med beräkningar-

 155. -om framställningen av plutonium, som
  skulle användas som kärnsprängämne.

 156. Jag gjorde också beräkningar på det
  radioaktiva avfall som måste bort.

 157. De är i stort sett färdiga med
  konstruktionen av kärnladdningen.

 158. De behöver bara klyvbart material,
  dvs. plutonium eller höganrikat uran-

 159. -för att bygga en testladdning.

 160. Men då börjar politikerna tveka.

 161. Det var egentligen kvinnorna
  som stoppade det hela.

 162. "De vanliga tanterna" i Sverige
  satte stopp för svenska atomvapen.

 163. De gick på små socialdemokratiska
  möten och bad om ordet-

 164. -nervösa och på darrande ben:

 165. "Jag föreslår
  att vi säger nej till kärnvapen."

 166. Det var droppen som urholkade stenen.

 167. Avgörandet kommer när statsminister
  Erlander en sömnlös natt grunnar på-

 168. -om han nånsin kan ge tillstånd
  till att använda kärnvapen.

 169. Han kommer fram till...

 170. Det var högst osannolikt att Sverige
  nånsin skulle använda atomvapen.

 171. Det var riskabelt för den lilla
  makten att använda atomvapen.

 172. Vi drog tvärtom på oss ökade risker.

 173. Vad ska man då med såna vapen?
  Också militärerna börjar svänga.

 174. De inser att man börjar få
  en väldig gökunge i försvarsboet.

 175. Hur mycket kommer att
  atomvapenprogram att kosta?

 176. Vad annat kan man få för pengarna?

 177. Som stor fredsvän kan man säga
  lite ironiskt att det ledde till-

 178. -att vi fick ett starkt flygvapen.

 179. Pengarna till atomvapenutvecklingen
  slussades över till flyget.

 180. Till slut är alla eniga om
  att det inte var någon bra idé.

 181. Men då kommer amerikanerna
  och säger:

 182. "Om det kniper kan ni få hjälp
  av oss med vapen."

 183. USA hade utsträckt
  sin kärnvapengaranti-

 184. -som täckte Västtyskland, Danmark
  och Norge. Den täckte även oss.

 185. Regeringen var mån om att det mellan
  Sveriges försvarsmakt och NATO-

 186. -skulle råda ett gott
  och förtroendefullt förhållande.

 187. Man skulle lita på varandra
  och ha förtroende för varandra-

 188. -och förhoppningsvis också respekt.
  De kom hit och jag åkte dit.

 189. Svensk neutralitetspolitik
  ska vara orubblig.

 190. Man ska kunna lita på
  den alliansfria svenska linjen...

 191. En alliansfri politik ska trygga
  vår självständighet och demokrati.

 192. Men det fanns hemliga planer
  att om Sverige blev angripet-

 193. -skulle marinchefen söka stöd
  hos USA och NATO.

 194. Invaderade Sovjet, skulle marinchefen
  direkt bege sig till Storbritannien.

 195. Att jag skulle åka utomlands m.m.-

 196. -visste bara statsministern,
  försvarsministern-

 197. -ÖB och försvarsgrenscheferna.

 198. Under Vietnamkrigets sista år i
  70-talets början kritiserade Sverige-

 199. -att amerikanskt flyg
  lade bombmattor över Hanoi.

 200. Men kritiken påverkade inte Sveriges
  goda militära kontakter med USA...

 201. Det var inte öronmärkt vilka flygplan
  som skulle hjälpa Sverige-

 202. -men det var samma amerikanska
  flygvapen som skulle undsätta oss.

 203. 1972 kritiserade Olof Palme USA:s
  bombkrig i Vietnam mycket hårt.

 204. Officiellt bröts kontakterna
  mellan Sverige och USA.

 205. Men det militära samarbetet
  påverkades inte.

 206. Det man nu gör är att plåga
  människor för att förödmjuka dem-

 207. -tvinga dem till underkastelse
  under maktspråk.

 208. Palme sa till mig: "Se till att du
  har kvar goda kontakter med USA."

 209. "Jag är tvungen att säga så här"-

 210. -"men se till
  att de goda kontakterna består."

 211. -Och det gjorde du?
  -Jag gjorde vad jag kunde.

 212. Om det varit känt
  att Sveriges säkerhet var beroende-

 213. -av det amerikanska kärnvapen-
  paraplyt och amerikanskt stridsflyg-

 214. -hade det nog blivit
  en enorm politisk skandal.

 215. Man kan nog kalla det
  för ett dubbelspel, om man vill.

 216. Det fanns ingen säker båt att sitta i
  under det kalla kriget.

 217. Hade systemet brutit samman, hade
  alla åkt ner i avgrunden tillsammans.

 218. Väldigt många har gått bort.

 219. De som flyttade härifrån
  flyttade med sina familjer.

 220. De som är kvar är änkorna
  efter militärer.

 221. Vart ska vi ta vägen i den här
  åldern? Våra barn är ju födda här–

 222. –och de vill inte flytta.
  Och det finns ingenstans att åka.

 223. Sovjets krigsmakt var väldigt stor,
  och arvet som de lämnade efter sig–

 224. –kämpar vi med än i dag,
  fast det är tio år sen de gav sig av.

 225. Bostäderna, hamnen, miljön...

 226. Fortfarande pekar
  de svenska kanonerna mot öster.

 227. Men det var länge sen det hölls en
  övning här på Arholma kustartilleri.

 228. Under 40 år kostade det svenska
  försvaret tusentals miljarder kronor.

 229. Idag monteras många av
  kalla krigets anläggningar ner.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Sverige under kalla kriget

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Under 40 år spanade svenska militärer ut över Östersjön. Flygplan stod redo och kustartilleriet övade år efter år för att kunna stå emot den ryska invasion som man trodde kunde komma från Baltikum. Vi besöker de gamla sovjetiska baserna i Lettland och de svenska försvarsinrättningarna från kalla krigets dagar. På plats berättar människor som var indragna i kampen om striderna som aldrig blev av. Vi möter även den svenska flygaren Göran Tode som berättar om de hot och planer som fanns i händelse av en invasion och träffar Jan Prawitz som 1967 anställdes på Försvarets forskningsanstalt. Hans arbete var att forska fram svenska kärnvapen. Hur skiljer sig försvaret idag från för 40 år sedan?

Ämnen:
Historia > Efter ca 1900 > Efterkrigstiden
Ämnesord:
Försvaret, Historia, Kalla Kriget, Sverige, Sveriges historia
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9, Gymnasieskola

Alla program i Ramp om historia

Säsong 3
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRamp om historia

Nazismen i Sverige under andra världskriget

Under andra världskriget var nationalsocialismen i Sverige utbredd och accepterad.

Produktionsår:
2005
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRamp om historia

Kriminell kärlek

Hur var det att vara homosexuell i mitten av 1900-talet?

Produktionsår:
2005
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRamp om historia

Finska krigsbarn

När Sovjetunionen 1939 anföll Finland valde många föräldrar att skicka sina barn till Sverige.

Produktionsår:
2005
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRamp om historia

Folkhemmets baksida

Under lång tid i Sverige placerades icke-önskvärda personer på mentalsjukhus där de utsattes för elchocker, steriliseringar och lobotomi.

Produktionsår:
2005
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRamp om historia

Irans religiösa revolution

Sedan revolutionen i Iran 1979 har hundratals kvinnor tvingats leva gömda i Sverige.

Produktionsår:
2005
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRamp om historia

Bakom järnridån

Efter andra världskriget lade Sovjet flera länder i Östeuropa under sig vilket stängde länderna från väst.

Produktionsår:
2005
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRamp om historia

Sverige under kalla kriget

Under 40 år spanade svenska militärer ut över Östersjön. Flygplan stod redo och kustartilleriet övade år efter år för att kunna stå emot en rysk invasion som aldrig kom.

Produktionsår:
2005
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Gymnasieskola
Beskrivning
Visa fler

Mer grundskola 7-9 & historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Samernas tid - sydsamiska

Gränser genom Sápmi

Under 1600-talet tränger sig de omkringliggande nationalstaterna in i Sápmi. De ryska, svenska och danska kungahusens territoriella anspråk på samernas land leder till de första gränsdragningarna i Sápmi och till splittring av de samiska folken. Kolonisationen leder till att samerna blir en minoritet på sin egen mark. Den skogssamiska kulturen utplånas nästan under trycket från nybyggarna. Parallellt genomförs en kristningsprocess där kyrkan använder tvång och våld för att kristna samerna.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Min samiska historia - teckenspråkstolkat

Som en främling i eget land

Sara-Elvira är 17 år och har alltid känt till sin familjs historia men inte pratat så mycket om den. Hennes förfäder var några av dem som tvingades lämna sitt hem i norra Sapmi och drabbades av tvångsförflyttningar under tidigt 1900-tal. De hamnade till slut i Jokkmokk där nu Sara-Elvira och hennes föräldrar och farföräldrar bor. Sara-Elvira träffar sin farfar som berättar om hur tvångsförflyttningarna påverkar honom än i dag. Trots att även han är född i Jokkmokk känner han sig ibland som en främling där. Lite som att vara en främling i eget land.