Titta

Små barn - stora rättigheter

Små barn - stora rättigheter

Om Små barn - stora rättigheter

Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt att uttrycka sin mening, bli respekterade och få skydd när fara hotar. Hur tillämpar man det i förskolan? Vi träffar universitetsadjunkt Elisabeth Arnér som kräver att pedagogerna ska börja lyssna på barnen, genusvetaren Kristina Henkel som berättar hur hon vill motverka heteronormen i förskolan, kriminalinspektören Åsa Sannerborg som lär oss att tolka signaler från barn som har utsatts för övergrepp och syster Karin på Alsike kloster som har träffat otaliga flyktingbarn vars rättigheter har hamnat i bakgrunden. Dessutom besöker vi Vista förskola som arbetar med en barnkurator och en resurspedagog och var först i Sverige med att författa en Likabehandlingsplan.

Till första programmet

Små barn - stora rättigheter : Ta inte ifrån - Lägg till

Du måste logga in för att nå programmet!

Du behöver logga in via till exempel en mediecentral för att kunna titta eller lyssna på det här programmet.

Se programmet via din mediecentral

Ta inte ifrån - Lägg till

Avsnitt 3 av 4

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur tar man reda på hur små barn mår? Och vad innebär jämställdhetsarbete i förskolan? Genuskonsulten Kristina Henkel föreläser och vägleder förskollärare i det dagliga arbetet. Hennes huvudbudskap är att jämställdhet inte handlar om att pojkar och flickor ska byta leksaker med varandra, utan att valet ska vara fritt för alla. Vi följer med när hon besöker Bellmanskällans Montessoriförskola för att observera pedagogernas förhållningssätt gentemot flickor och pojkar. Vi möter även dramapedagogen Johan Theodorsson som är inspirerad av Henkel och har ett medvetet genusperspektiv i sitt arbete. Vi är med under en av hans dramaövningar på förskolan Bystugan i Visättra. För att ta reda på hur de yngsta barnen i samhället mår har Barnombudsmannen i samarbete med Karlskoga och Degerfors kommun börjat utarbeta en metod för att intervjua små barn. Metoden kallas Nöjt-barn-index och utgår från en skattningsskala bestående av gubbar med glada och ledsna miner.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Förskolepedagogik, Pedagogiska frågor > Sociala relationer, Samhällskunskap > Barns rättigheter, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Differentieringsproblem, Förskolan, Jämställdhet, Pedagogik, Pedagogisk psykologi, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i Små barn - stora rättigheter

Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaSmå barn - stora rättigheter

Du ska icke kränka

Avsnitt 1 av 4

Hur kan man arbeta med att förebygga kränkande behandling i förskolan? Vi besöker Vista förskola - en av de första i landet att skapa en Likabehandlingsplan.

Produktionsår:
2008
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaSmå barn - stora rättigheter

Konsten att inte säga nej

Avsnitt 2 av 4

Blir det kaos i förskolan om man lyssnar på barnen? Elisabeth Arnér om barns behov att få uttrycka sina åsikter. Vi besöker tre förskolor med lite olika sätt att arbeta med regler och rutiner.

Produktionsår:
2008
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaSmå barn - stora rättigheter

Ta inte ifrån - Lägg till

Avsnitt 3 av 4

Hur kan man arbeta med jämställdhet i förskolan? Vi möter genuskonsulten Kristina Henkel och dramapedagogen Johan Theodorsson.

Produktionsår:
2008
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaSmå barn - stora rättigheter

Barnen vi gömmer och glömmer

Avsnitt 4 av 4

Hur ska man agera om man misstänker att ett barn far illa? Vi hör polis och socialsekreterare om förskolans ansvar att anmäla. Systrarna på Alsike kloster har tagit hand om flyktingbarn sedan 70-talet. Vi möter syster Karin.

Produktionsår:
2008
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Elevaktiv undervisning

Lusten att lära ökar om eleverna själva får påverka skolarbetet. Men hur går det till, och vad krävs för att eleverna ska ta en aktiv roll? Vi besöker Årstaskolan i Stockholm, där språkläraren Lotta Bohlin jobbar med elevaktiv undervisning. Grundstenarna i hennes undervisning är en god relation till eleverna och tydliga ramar för undervisningen. Det är viktigt att eleverna känner att det finns utrymme för dem. Studion gästas av Jimmie Nordberg, lärare i årskurs 4, och Ellinor Lundsten, lärare i årskurs 3. Övriga medverkande: Anne-Marie Körling, lärare och författare, och Sofia Kruth, lärare.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Didaktorn

Det förutsägbara klassrummet

Det som är bra för elever med särskilda behov är bra för alla elever. Det är mottot för Charlotta Hannerfors, rektor på Bläshammar skola i Varberg. Utifrån det organiserar hon verksamheten, med relevant fortbildning, medveten struktur i alla klassrum och schemaläggning som gör att de bäst utbildade jobbar med de svåraste barnen. Inte tvärt om, som det ofta blir. Här beskriver hon arbetet och ger konkreta exempel på hur de lyckats.