Titta

Små barn - stora rättigheter

Små barn - stora rättigheter

Om Små barn - stora rättigheter

Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt att uttrycka sin mening, bli respekterade och få skydd när fara hotar. Hur tillämpar man det i förskolan? Vi träffar universitetsadjunkt Elisabeth Arnér som kräver att pedagogerna ska börja lyssna på barnen, genusvetaren Kristina Henkel som berättar hur hon vill motverka heteronormen i förskolan, kriminalinspektören Åsa Sannerborg som lär oss att tolka signaler från barn som har utsatts för övergrepp och syster Karin på Alsike kloster som har träffat otaliga flyktingbarn vars rättigheter har hamnat i bakgrunden. Dessutom besöker vi Vista förskola som arbetar med en barnkurator och en resurspedagog och var först i Sverige med att författa en Likabehandlingsplan.

Till första programmet

Små barn - stora rättigheter : Barnen vi gömmer och glömmer

Du måste logga in för att nå programmet!

Du behöver logga in via till exempel en mediecentral för att kunna titta eller lyssna på det här programmet.

Se programmet via din mediecentral

Barnen vi gömmer och glömmer

Avsnitt 4 av 4

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vad ska man göra som förskolepersonal om man misstänker att ett barn far illa? Vi får höra historien om treåriga Sofia som utsattes för övergrepp av sin pappa. Kriminalinspektör Åsa Sannerborg och socialsekreterare Carina Lindblom berättar om förskolans ansvar att anmäla misstankar om att barn far illa, och ger konkreta råd om hur man ska agera vid misstanke om övergrepp, missbruk och andra missförhållanden, som barn kan leva under. Dessutom träffar vi syster Karin - en av Helgeandssystrarna på Alsike kloster. Systrarna har, sedan 1970-talet, härbärgerat asylsökande och avvisade flyktingar. Barn i flyktingfamiljer kan tvingas leva avskilda från allt det som barn behöver för att växa och utvecklas normalt. Systrarna i Alsike för, både nationellt och internationellt, en kamp för de här barnens rätt till det som alla barn har; inte bara till mat och husrum utan även till kamrater, lek och stimulans. Eller som syster Karin sammanfattar det: rätt att få finnas.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Elevhälsa, Pedagogiska frågor > Förskolepedagogik, Samhällskunskap > Barns rättigheter, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Immigration, Samhällskunskap > Politik och statskunskap > Sveriges politik och statsskick
Ämnesord:
Barn som far illa, Barn- och ungdomsvård, Barns rättigheter, Flyktingbarn, Flyktingfrågor, Flyktingpolitik, Förskolan, Politik, Samhällsvetenskap, Skolan, Social omsorg, Sociala frågor, Statskunskap, Sveriges politik, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i Små barn - stora rättigheter

Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaSmå barn - stora rättigheter

Du ska icke kränka

Avsnitt 1 av 4

Hur kan man arbeta med att förebygga kränkande behandling i förskolan? Vi besöker Vista förskola - en av de första i landet att skapa en Likabehandlingsplan.

Produktionsår:
2008
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaSmå barn - stora rättigheter

Konsten att inte säga nej

Avsnitt 2 av 4

Blir det kaos i förskolan om man lyssnar på barnen? Elisabeth Arnér om barns behov att få uttrycka sina åsikter. Vi besöker tre förskolor med lite olika sätt att arbeta med regler och rutiner.

Produktionsår:
2008
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaSmå barn - stora rättigheter

Ta inte ifrån - Lägg till

Avsnitt 3 av 4

Hur kan man arbeta med jämställdhet i förskolan? Vi möter genuskonsulten Kristina Henkel och dramapedagogen Johan Theodorsson.

Produktionsår:
2008
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaSmå barn - stora rättigheter

Barnen vi gömmer och glömmer

Avsnitt 4 av 4

Hur ska man agera om man misstänker att ett barn far illa? Vi hör polis och socialsekreterare om förskolans ansvar att anmäla. Systrarna på Alsike kloster har tagit hand om flyktingbarn sedan 70-talet. Vi möter syster Karin.

Produktionsår:
2008
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Skolforum 2015

Svensk forskning om läsning och läsförståelse

Ett hett samtalsämne bland många pedagoger är barns och ungdomars sjunkande läsförmåga. Hur ser ungdomarna själva på sin läsning och hur tolkar och förstår en ung människa exempelvis en novell? De båda forskarna Christina Olin-Scheller och Michael Tengberg redogör här för de senaste trenderna inom läsforskningen. Inspelat den 26 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Åter till Lövgärdet

Våren 2015 gjorde vi ett program om situationen på Lövgärdesskolan i Göteborg. Skolinspektionen riktade skarp kritik mot skolan efter att de fått in ovanligt många anmälningar om våld, hot och otrygghet bland eleverna. Men områdeschefen i stadsdelen menade att man var på väg att komma till rätta med problemen. Under hösten har ännu fler anmälningar kommit in till Skolinspektionen som konstaterar att skolan inte har tagit kontroll över situationen. Vi återvänder till Lövgärdet.