Titta

Max 1800-tal

Max 1800-tal

Om Max 1800-tal

1800-talet kallas ibland ångans och nyttans århundrade. Industrialismen och nya vetenskaper revolutionerade Europa. Det var även skräckens, romantikens och dubbelmoralens sekel och en tid då tankar om mänskliga rättigheter och likhet inför lagen föddes. Epoken mellan franska revolutionen och första världskriget skildras genom Max Landergård som gestaltar olika 1800-talskaraktärer, däribland jordenruntresenären Phileas Fogg, en överläkare som tror på att kvinnor styrs av sin livmoder, en statare som faller offer för koleraepidemin och en patriarkalisk verkstadschef som skålar för sin nyss inköpta automobil. Genom att testa 1800-talets teknik och tankegods får vi se hur dessa påverkar oss än idag och hur seklets revolutionerande tankar, uppfinningar och vetenskaper finns representerade överallt.

Till första programmet

Max 1800-tal : Kvinnans århundradeMaterialDela
 1. Jaha du, din lilla puttefnask.
  Nu råkar du ju leva på 2000-talet.

 2. Du känner säkert inte till varifrån
  allt kommer. Som biografen.

 3. Eller varuhuset. Till och med ett
  sådant rackartyg som kvinnokampen.

 4. Se, som de beter sig.
  Spottar på hans givmildhet.

 5. Inget av detta kommer
  från det intetsägande 2000-talet.

 6. Men hade du varit med på 1800-talet
  hade du inte blivit besviken.

 7. Året är 1839.

 8. Carl Jonas Love Almqvist
  ger ut skandalboken "Det går an".

 9. En bok som utmanar dåtidens idéer-

 10. -om hur män och kvinnor
  ska förhålla sig till varandra.

 11. "En torsdagsmorgon i juli strömmade
  mycket folk förbi Riddarholmskyrkan-"

 12. "-och skyndade utför backen mellan
  Kammarrätten och Stadskontoret-"

 13. -"till Mälarstranden,
  där ångbåtarna lågo."

 14. "Det går an" handlar om glasmästar-
  dottern Sara som reser på Mälaren.

 15. Saras mor är sjuk och Sara vill
  ta över föräldrarnas glasmästeri.

 16. Hon har också drömmar om ett annat
  sorts äktenskap än hennes föräldrars.

 17. På båten möter hon Albert, som har
  en konservativ syn på hem och familj.

 18. Albert blir tvungen att under resans
  gång ompröva sin uppfattning.

 19. Tillåt, mamsell, att jag köper
  de två tagelringarna av dalkullan.

 20. Seså.

 21. Få se om jag får på den här... Så!

 22. Det går an att leva modernt,
  i ett kärleksäktenskap-

 23. -där man kanske inte måste gifta sig,
  där man och kvinna är jämställda.

 24. Almqvist blev utskälld
  för sin upprörande framtidsvision.

 25. 1839 är "Det går an" en framtidssaga.

 26. Ursäkta, ser du?
  Jag har också kastat min ring i sjön.

 27. -Det var det bästa vi kunde göra.
  -Är ringen i sjön? Å, då.

 28. -Jag tror att en gädda slukade honom.
  -Min tog en abborre.

 29. Men tänk om gäddan slukar abborren,
  vilket jag hoppas snart sker.

 30. Då kommer ringarna ändå
  att ligga mot samma hjärta.

 31. I 1830-talets Sverige
  var kvinnor enormt styrda-

 32. -inte bara av förväntningar
  och moral, utan även av lagen.

 33. Kvinnor fick inte bli myndiga,
  de fick inte äga egendom-

 34. -inte vara företagare och inte ärva.
  Kvinnor fick inte ens resa ensamma.

 35. I slutet av 1800-talet
  hade mycket förändrats.

 36. Därför kallas 1800-talet
  ofta för kvinnans århundrade.

 37. Det fattiga nordliga rike som Sverige
  är i början av 1800-talet-

 38. -med två miljoner invånare har
  i slutet av 1800-talet fem miljoner.

 39. Det har skett
  en oerhörd välståndsökning.

 40. En dramatisk förändring.
  Det gäller också könens relationer.

 41. Från en nästan slavlik, nu tänker vi
  legalt, inskrivet i lagen, situation-

 42. -i början på 1800-talet, när man
  kunde få dödsstraff för abort-

 43. -eller fängelse för utomäktenskaplig
  sexualitet, "hor" som det hette.

 44. Om man tittar på den positionen
  och jämför med början på 1900-talet-

 45. -så är det en humanare lagstiftning
  med större frihet för kvinnor.

 46. Ogifta kvinnor blir myndiga och
  gift kvinna får rätt till egendom.

 47. Prostitutionen diskuteras
  hätskt och intensivt.

 48. Flickor får utbildning på ett helt
  annat sätt, helt andra möjligheter.

 49. Plötsligt
  är världen öppen för kvinnor.

 50. I århundraden hade kvinnor och män
  arbetat sida vid sida på bondgårdar.

 51. Man delade upp sysslorna mellan sig.

 52. Kvinnorna utförde ofta de tyngsta
  sysslorna, då man tillverkade ost-

 53. -och då man mjölkade. Förändringen
  inleddes med industrialismen-

 54. -och den franska revolutionens idéer
  om jämlikhet, som spreds över Europa.

 55. Talet om jämlikhet gav kvinnor hopp.
  När fabrikerna öppnade och folk-

 56. -flyttade till städerna vid 1800-
  talets mitt förändrades det mesta.

 57. Stora enkönade arbetsplatser skapades
  där män och kvinnor arbetade för sig.

 58. God middag, Larsson.

 59. Hur gammal kan Larsson vara nu?
  Är det 18 år än?

 60. Då har ni ungefär fyrtio år kvar att
  jobba innan ni får en arbetsskada.

 61. Vet Larsson det? Att företaget inte
  betalar nån ersättning till familjen-

 62. -om Larsson råkar ut för en
  arbetsskada. Jobba på nu.

 63. Jag ser allt vad ni gör här inne.
  Förstår ni det? Va?

 64. 1800-talet skapade
  en idealbild av båda könen.

 65. Hon: den goda modern, öm,
  omhändertagande, kärleksfull-

 66. -den som skapar det trygga hemmet,
  tar hand om barnen, stöttar sin man.

 67. Han: deltar i debatt och politik och
  får identiteten bekräftad av arbetet.

 68. Detta gäller borgarklassen. Arbetar-
  klasskvinnor fick plats i industrin.

 69. Textilindustrin,
  porslinsindustrin, tobaksindustrin.

 70. I början
  kunde män och kvinnor ha lika lön.

 71. Just när det gäller tobaksindustrin
  har vi ett fantastiskt exempel-

 72. -på hur det regleras
  att kvinnor tjänade mindre än män.

 73. Metoden var helt enkelt att kvinnor
  fick rulla sämre kvalitet-

 74. -cigarrer av sämre kvalitet,
  vilket motiverade en förändrad lön.

 75. Industrialismen gjorde för kvinnorna
  att många arbetsområden öppnades.

 76. Folk hade inte förstått att det
  skulle ske. Det blev ett problem.

 77. Det blev en stor debatt under andra
  delen av 1800-talet om kvinnoarbete.

 78. Ska kvinnor arbeta utanför hemmet?
  Eller ska de vara kvar i hemmet?

 79. Är det en upplösning av samhällets
  normer om kvinnorna inte är hemma?

 80. Samtidigt erbjöds kvinnor jobb
  på en väldig massa håll.

 81. Det behövdes arbetskraft och kvinnor
  gick in i livsmedelsindustrier-

 82. -textilindustrier, handel och annat.

 83. Spänningen blev väldigt stark:
  Är det här bra eller är det dåligt?

 84. En sak bekymrar mig enormt.
  Jag begriper inte varför kvinnorna-

 85. -ska ta sig an och tränga sig in i
  statens manliga yrken.

 86. Har könen plötsligt blivit
  samma naturkaraktär? Är det så?

 87. Nej, du. Är det inte kvinnans kall
  att vara hemmets solsken?

 88. Makan, modern.

 89. -Var är vi nu? Jag bara frågar.
  -Snart ska de väl röka cigarr också.

 90. Ja du. Eller börja handha telegrafen.
  Det skulle se ut.

 91. -Nej, men. Vad hände, bror?
  -Jag tog bara halsbloss.

 92. Halsbloss. Å, fan.

 93. När kvinnor kom ut på arbets-
  marknaden blev de billig arbetskraft-

 94. -som arbetsgivare lockades av.

 95. Yrken som lärare, kontorsarbetare
  och posttjänstemän förvandlades-

 96. -från manliga
  till mer typiska kvinnoyrken.

 97. Kvinnor kommer in på många områden i
  slutet på 1800-talet.

 98. Det är en revolution när det gäller
  möjligheter att tjäna pengar.

 99. Hur mycket pengar de tjänade,
  det var problemet.

 100. Många kvinnoyrken hade dåligt betalt.

 101. Man räknade deras inkomst
  som ett komplement till familjen.

 102. Ärade kandidater. Välkomna till
  den anatomiska teatern i Uppsala.

 103. I dag ska vi prata om kvinnokroppen.

 104. Parallellt med kvinnofrigörelsen
  och allt större självständighet-

 105. -och rörelsefrihet både fysiskt och
  psykiskt har det funnits en rädsla-

 106. -för rörelsefriheten.
  Där jämlikhet och demokrati-

 107. -växer fram kommer motkraften,
  som vi kan kalla biologismen.

 108. -Ta kniven, Bergman. Nu kommer jag.
  -Överläkaren.

 109. -Vad har vi här då, Bergman?
  -Kvinna. Tjugosju år gammal.

 110. Rapporterna talar om en hysterisk
  kvinna, strax innan självmordet.

 111. Jaha, det var ju tråkigt. Synd på ett
  så vackert lik, tycker inte Bergman?

 112. -Jo.
  -Mitt förslag:

 113. Vi går in via myometrium,
  livmodern alltså.

 114. Vi ser då hur livmodern
  har påverkat hjärnan, cerebreum.

 115. Detta kan nog bidra
  till hennes hysteriska anfall.

 116. Tror överläkaren
  att det finns ett samband?

 117. Det råder inget tvivel om saken.
  Vetenskapen säger just det.

 118. Kvinnans nycker och sinnelag
  påverkas just av livmodern.

 119. -Så?
  -Ni kommer snart att se det själv.

 120. Sätt igång nu. Via cerebreum.
  Ni har ett utmärkt verktyg där.

 121. Sätt bara igång. När ni vill.

 122. Det är ett fascinerande kapitel,
  hur de medicinska vetenskaperna-

 123. -hur de kommer att skapa bilden
  av kvinnan som, man kan säga-

 124. -konstitutionellt svag.
  Det gör man via en lång rad modeller.

 125. Den ena är vad man kan kalla
  den gynekologiska.

 126. Den betyder helt enkelt
  att man för tillbaka varje aspekt-

 127. -av kvinnans sensibilitet
  och bräcklighet till hennes underliv-

 128. -till hennes bokstavliga kön.

 129. Man förklarar alla symtom
  från migrän till smärta till astma-

 130. -med gynekologiska modeller.

 131. Det allvarliga är när man förklarar
  avvikelser i kvinnans psyke.

 132. Man vet att man kommer att göra
  kirurgiska ingrepp i kvinnans kön-

 133. -livmoder, äggstockar, äggledare
  på psykiska indikationer.

 134. Det praktiseras ofta
  på de stora sinnessjukhusen.

 135. Ni förstår, mina ärade obildade...

 136. Kvinnans genitalier...

 137. ...är inget mer eller mindre
  än ett telegrafverk...

 138. ...från vilket signaler sänds ut till
  systemets alla vinklar och vrår.

 139. Och genom vilket budskap,
  sjukdomsskapande eller inte-

 140. -överförs, utsöndras.

 141. Det här är ett fantastiskt,
  lite magiskt, rum.

 142. Här utförde man
  anatomiska dissektioner.

 143. Man förevisade inför publik
  hur en människa såg ut inuti.

 144. I undervisningssyfte,
  men också i religiöst syfte.

 145. Det här var både teater
  och kyrka och undervisningslokal.

 146. Det blir bra. Bergman,
  hämta in liket och kandidaterna.

 147. I rätt ordning bara. Jävla odåga.

 148. Man tar bort till exempel äggstockar,
  så kallad kastrering-

 149. -på psykiska indikationer.

 150. Man tar bort livmoder. Det finns
  en lång rad spektakulära ingrepp-

 151. -riktade mot kvinnans kön för att
  ta bort icke önskvärt beteende-

 152. -nymfomani eller masturbation,
  till exempel-

 153. -allt som inte anses vara tillåtet.

 154. Det är ju så att allt hos kvinnan
  som inte ryms inom bilden-

 155. -av hennes förväntade kvinnlighet
  som behagfull, nedtonad och mjuk-

 156. -som kanske vrede och aggressivitet-

 157. -riskerar att placeras
  i såna här diagnoser.

 158. Där spelar underlivet en central
  roll. Det är ett sorgligt kapitel.

 159. Bergman är inte så dum.

 160. Han gjorde ett rekorderligt arbete
  inför de där studenterna.

 161. Jag kanske skulle bjuda honom
  på ett besök på hotell London.

 162. Här i Kråkgränd, ner mot Skeppsbron-

 163. -låg en av Stockholms första
  officiella bordeller, hotell London.

 164. Det var en av två bordeller som
  startade 1838, som ett undantag.

 165. Egentligen var det förbjudet
  "att hålla hus där otukt bedrevs".

 166. Om inte kvinnor hade flyttat in
  hade stockholmarna dött ut.

 167. Det dog fler stockholmare
  än det föddes vid den här tiden.

 168. Nu befinner vi oss på Trädgårdsgatan.

 169. Det är strax bakom slottet,
  det som är Gamla stan i dag.

 170. Här låg Besiktningsbyrån
  på 1800-talet.

 171. Alla kvinnor i Stockholm
  som sålde sex-

 172. -skulle två gånger i veckan uppsöka
  Besiktningsbyrån. Var de friska-

 173. -hade de inga symtom på sjukdom
  så fick de ett friskhetsintyg.

 174. Hade de symtom skickades de direkt
  till kurhuset Eira på Kungsholmen.

 175. Där fick de kostnadsfri vård.

 176. Många kom hit
  med drömmen om ett bättre liv.

 177. En av dem var Anna Johannesdotter.

 178. Anteckningar i prostitutionsrullan
  berättar om varningar, sjukhus-

 179. -böter och fängelsestraff. Anna
  Johannesdotter avled 17/2 1906.

 180. Hon blev tjugoåtta år gammal.

 181. Det främsta officiella skälet
  till de här undersökningarna var-

 182. -att man ville stävja könssjukdomarna
  som härjade vid den här tiden.

 183. Man var mest rädd för syfilis.

 184. Det var en skrämmande sjukdom,
  dåtidens motsvarighet till AIDS.

 185. Män var sjuka och man resonerade då
  att kvinnorna spred smittan.

 186. Fokus hamnade på kvinnorna
  och framför allt de som sålde sex.

 187. Offentliga bordeller blev kortvariga.

 188. Hotell London slog igen
  efter protester.

 189. Prostitutionen frodades ändå.

 190. Här låg Besiktningsbyrån
  och Sedlighetspolisen.

 191. Kvinnorna skrevs in med namn,
  utseende och livssituation.

 192. Reglerna de fick rätta sig efter
  gjorde det omöjligt att leva normalt.

 193. De fick inte vistas ute efter elva
  eller efter mörkrets inbrott-

 194. -vilket var tidigare än så vintertid.

 195. De fick inte synas i sina fönster,
  de fick inte klä sig utmanande-

 196. -inte tilltala folk på stan,
  inte väcka uppmärksamhet-

 197. -inte gå för fort eller i grupp,
  inte stå still under ett gatljus.

 198. Det fanns en massa regler
  som beskar deras rörelsefrihet.

 199. Om reglementet inte efterföljdes
  kunde man få böter eller fängelse.

 200. Flera inburade kvinnor skrev brev
  till polisen. Många var desperata.

 201. "Stockholm, 2 mars 1886.
  Jag har olyckligtvis varit tvungen-"

 202. "-att återigen vara herr kommissarien
  olydig, ty nöden har tvingat mig."

 203. "Jag har nämligen varit ute efter
  klockan elva. Och vad kostar det?"

 204. "Jo! Allt jag äger,
  nämligen min frihet."

 205. Vad skall en kvinna mer förtryckas-

 206. -skall hon åt lasten offer bli?

 207. Parallellt med denna utveckling,
  kommer ju en kvinnorörelse-

 208. -som kräver bättre villkor för
  kvinnor och kräver jämlikhet.

 209. ...vi frihet få...

 210. ...och målet vi uppnå.

 211. I organiserad form föddes
  kvinnorörelsen i New York 1848.

 212. I vissa länder förknippades den
  med nationalism-

 213. -i andra med kamp
  mot kyrkans förtryck.

 214. Gemensamt var kampen
  för allmän och lika rösträtt-

 215. -för kvinnans rätt att utbilda sig,
  lönearbeta och äga egendom.

 216. En författare som sökte sanningen
  och stred för jämställdhet-

 217. -var George Sand. Hon fascinerade,
  men skrämde också sin samtid.

 218. Hon vägrade klä sig i kvinnokläder.

 219. Hon vågade gå mot strömmen.
  Hon levde ett liv som männen levde.

 220. Hon ville inte sitta instängd
  på ett slott och sköta man och barn.

 221. Hon ville gå på teatern i Paris och
  gå på restauranger och på Operan.

 222. Hon ville få möjlighet att skriva,
  hon ville träffa tidningsredaktörer.

 223. Då var det praktiskt att vara klädd
  i kostym. Hon ville leva i frihet.

 224. Hon ville få möjlighet att utveckla
  sig själv, att få vara den hon var.

 225. Hon är på många sätt en utmanande
  kvinna, som överskred många gränser.

 226. I sina romaner har hon kritiserat
  det borgerliga samhällets konvenans-

 227. -och framför allt kvinnans inlåsning
  i äktenskap där friheten beskars.

 228. Hon har betytt mycket för synen
  på kvinnans rätt till sin sexualitet-

 229. -och att det på det planet
  också borde finnas en jämlikhet.

 230. Det var chockerande och utmanande.

 231. Hela det borgerliga Frankrike
  såg henne som ett rött skynke.

 232. Hon blev ju kritiserad av många.

 233. I George Sands hemland,
  Frankrike, tar en ny företeelse fart.

 234. De första varuhusen fick en viktig
  roll som offentlig mötesplats-

 235. -för kvinnor i en tid
  när kvinnor skulle vara i hemmet-

 236. -och inte kunde röra sig ensamma var
  som helst utan att få dåligt rykte.

 237. Varuhuset som sådant
  var ju kvinnornas värld.

 238. Medelklassens kvinnor under sent
  1800-tal kunde ägna sig åt...

 239. ...filantropiskt, socialt arbete
  och kanske skapa egna karriärvägar.

 240. Men de kunde också röra sig
  offentligt genom att gå och shoppa.

 241. I varuhusen öppnades en ny offentlig
  plats för kvinnor, nåt att gå till.

 242. I restaurangerna kunde kvinnor
  träffas utan manligt sällskap.

 243. Man lockade kvinnor till varuhus
  med många olika nya inrättningar.

 244. Barnpassning erbjöd flera varuhus.

 245. Livsmedelsavdelningen lockade också.

 246. Där såldes inte bara livsmedel
  utan också färdiga rätter att ta hem.

 247. Vissa varuhus var måna om
  att stödja kvinnorörelsen.

 248. Kvinnorörelsen fick använda
  skyltfönstren för affischer.

 249. I amerikanska varuhus fick man ledigt
  för möten. Det fanns ett samarbete.

 250. Gån på, gån på-

 251. -vi frihet få-

 252. -och målet vi uppnå.

 253. Frihet få och få?

 254. Kvinnans tidevarv? Jag är skeptisk.

 255. Jag tycker att kvinnor ska niga
  och män få uppvakta.

 256. Och att en karl
  är fruntimrets bäste uppfostrare.

 257. Så som Almqvist
  sammanfattade det i "Det går an".

 258. Är jag gjord att gapa
  över ett helt franskt bröd?

 259. I Stockholm har man vettet att klyva
  brödet först och breda vardera sida.

 260. Nämen, jag ber satans.
  Det sitter ju smör ren på utsidan.

 261. Ta ett nytt vitt bröd, klyv det
  och bred smör på vardera insida.

 262. Anfäkta vad man får vänta!
  Kasta alltihop, jag är inte hungrig.

 263. 1800-talet var uppfinningarnas
  århundrade. Tåget, filmen, fotot-

 264. -musikinstrument,
  upptäckten av fossila bränslen.

 265. Människan lärde sig
  helt nya sätt att kommunicera på.

 266. Man visste inte hur den fungerade och
  trodde att man kunde skicka föremål.

 267. Jag vill skicka det här till min son.
  Han är soldat i kriget.

 268. Telegrafen var för dem som ett
  smygbombplan, eller nåt sånt.

 269. "Det är dyrt. Måste regeringen
  verkligen lägga pengar på det?"

 270. Men regering och militär gillar det.

 271. Om detta och mycket mer handlar nästa
  program av "Max 1800-tal".

 272. Men det är som min vän, Oscar Wilde,
  en gång sade till mig:

 273. "Bigami är att ha en kvinna för
  mycket. Monogami är detsamma."

 274. "Egenkärleken, däremot, är
  begynnelsen på en livslång romans."

 275. Textning: Peeter S. Randsalu
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Kvinnans århundrade

Avsnitt 3 av 7

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vid 1800-talets början var kvinnor hårt styrda och hade inga rättigheter. Hon fick inte ärva, var inte myndig, hade ingen rösträtt och fick inte äga egendom. Industrialismen och nya politiska uppfattningar kom under 1800-talets gång att långsamt förändra samhället. Kvinnor tog plats i arbetslivet och mot slutet av seklet hade många rättigheter vunnits. Men samtidigt med denna frihet kom ett biologistiskt bakslag där den nya borgarklassens könsideal tillsammans med olika pseudovetenskaper ledde till en ny typ av ofrihet.

Ämnen:
Historia > Nya tiden - Europa och världen > 1815-1914, Historia > Nya tiden - Sverige och Norden
Ämnesord:
1800-talet, Historia, Kvinnor
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola

Alla program i Max 1800-tal

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaMax 1800-tal

Jagets århundrade

Avsnitt 1 av 7

Under 1800-talet föddes idén om människan som en fri individ. Samtidigt trodde man sig kunna skapa en god människa genom politiska reformer som folkskolan och cellfängelser.

Produktionsår:
2008
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaMax 1800-tal

Revolutionernas århundrade

Avsnitt 2 av 7

Franska revolutionens idéer om frihet, jämlikhet och broderskap spreds över Europa med Napoleonkrigen. Samtidigt skedde en annan revolution, den industriella, som skulle förändra Sverige och Europa för alltid.

Produktionsår:
2008
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaMax 1800-tal

Kvinnans århundrade

Avsnitt 3 av 7

1800-talet var en tid av ökad frihet för kvinnor. Industrialismen och nya politiska idéer öppnade upp samhället. Samtidigt ledde borgarklassens könsideal till en ny typ av ofrihet.

Produktionsår:
2008
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaMax 1800-tal

Uppfinningarnas århundrade

Avsnitt 4 av 7

Under 1800-talet skulle uppfinningar som tåget, telegrafen och telefonen komma att revolutionera kommunikationen mellan människor. Då oljan upptäcktes skulle världen aldrig mer bli sig lik.

Produktionsår:
2008
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaMax 1800-tal

Emigrationens århundrade

Avsnitt 5 av 7

Under 1800-talet fick drömmen om ett bättre liv 1,3 miljoner svenskar att flytta över Atlanten till Amerika. Hur kom det sig att så många hamnade i Minnesota?

Produktionsår:
2008
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaMax 1800-tal

Rasismens århundrade

Avsnitt 6 av 7

Kolonialismen gjorde Europa rikt under 1800-talet och motiverades bland annat av rasism som gjordes till vetenskap. Även antisemitismen ändrar karaktär och blir rasistisk snarare än religiös.

Produktionsår:
2008
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaMax 1800-tal

Nöjenas århundrade

Avsnitt 7 av 7

Under 1800-talet får människor mer tid och pengar att lägga på nöjen som kläder, danser och middagar. Vi bekantar oss med dandyn, den första serietidningen och följer med på bal hos societeten.

Produktionsår:
2008
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Visa fler

Mer gymnasieskola & historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Prylar i Sverige Marinmuseum

Guidad tur på Marinmuseum - teckenspråkstolkat

Gymnasieelever visar Marinmuseum i Karlskrona. De berättar om dramatiska händelser och visar upp historiska föremål. Det handlar om allt från Karlskronas grundande till u-båten Neptun. Medverkande: Joakim Hagelin Adeby. Inspelat den 21-23 november 2016. Arrangör: Riksutställningar och Marinmuseum, Karlskrona.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Pop och politik

Sex

Vem var kvinnan som grundade RFSU? Hör om pionjären Elise Ottesen-Jensen som upplyste svenska kvinnor om preventivmedel under det tidiga 1900-talet. Vi tittar på Loretta Lynns låt The pill och hur den skapade rabalder i 1970-talets konservativa countryvärld. Beatrice Eli berättar om hur hon kom ut via låten Girls. Vi kollar också in blueskvinnornas låtar om gränsöverskridande sex och de porriga affischerna från tidningen Poster som hängde på svenska tonårsväggar under 1970-talet.