Titta

Max 1800-tal

Max 1800-tal

Om Max 1800-tal

1800-talet kallas ibland ångans och nyttans århundrade. Industrialismen och nya vetenskaper revolutionerade Europa. Det var även skräckens, romantikens och dubbelmoralens sekel och en tid då tankar om mänskliga rättigheter och likhet inför lagen föddes. Epoken mellan franska revolutionen och första världskriget skildras genom Max Landergård som gestaltar olika 1800-talskaraktärer, däribland jordenruntresenären Phileas Fogg, en överläkare som tror på att kvinnor styrs av sin livmoder, en statare som faller offer för koleraepidemin och en patriarkalisk verkstadschef som skålar för sin nyss inköpta automobil. Genom att testa 1800-talets teknik och tankegods får vi se hur dessa påverkar oss än idag och hur seklets revolutionerande tankar, uppfinningar och vetenskaper finns representerade överallt.

Till första programmet

Max 1800-tal : Rasismens århundradeMaterialDela
 1. Lyssna på det här:
  "I psykiskt hänseende"-

 2. -"kan negern sägas i allmänhet
  stå på barnets ståndpunkt."

 3. "Med livlig fantasi,
  brist på uthållighet och energi"-

 4. -"och ett lättrörligt lynne."

 5. Du tror kanske
  att rasismen föddes i våra dagar-

 6. -men då skulle du ha varit med
  på 1800-talet.

 7. I 1700-talets Sverige flödade
  fattigdomen, lössen och sjukdomarna.

 8. En femtedel av alla nyfödda barn
  dog under sitt första levnadsår.

 9. Medellivslängden var mycket låg.

 10. Sedan händer något. Hundra år senare
  har Sveriges folkmängd fördubblats.

 11. Sverige har öppnat upp för handel
  med andra länder.

 12. Sverige exporterar sina produkter.
  Pengar och nya idéer sköljer in.

 13. Stockholm växer.

 14. Industrier byggs och livet
  för svenskarna förbättras markant.

 15. -Man tackar så ödmjukast.
  -Tack så mycket.

 16. Grunden för hela
  den svenska framgångssagan byggs.

 17. Sedan när?

 18. Jobba på nu.
  Jag ser allt vad ni gör här inne.

 19. Berättelsen handlar om individer,
  nya uppfinningar och vetenskaper.

 20. Men uppsvinget under 1800-talet måste
  förklaras i ett globalt perspektiv.

 21. I ett Europa präglat
  av växande nationalism-

 22. -sa tidsandan att europén hade rätt
  att styra över andra länder.

 23. Brittiska Ostindiska kompaniet
  lyckas bli utsedda-

 24. -av en lokal furste i Bengalen
  till att vara skattmasar.

 25. Och redan från början-

 26. -utnyttjar britterna sin position-

 27. -för att spela ut
  indierna mot varandra.

 28. Brittiska Ostindiska kompaniet
  blir en kolonial regering-

 29. -i östra Indien. Och det är
  britterna som vid den tiden-

 30. -omkring 1775, blir den dominerande
  europeiska krigsmakten i Asien.

 31. Engelsmännen hade Indien,
  men fortsatte österut.

 32. Under opiumkrigen, då britter
  smugglade narkotika till kineser-

 33. -fick britterna även kontroll
  över det väldiga Mittens rike.

 34. Hemligheten bakom segern i opium-
  kriget var britternas nya kanonbåtar-

 35. -som drevs av kol och ånga
  och var tillverkade i stål.

 36. När britterna började
  förena industrins produkter-

 37. -och militära behov-

 38. -började andra europeiska krigsmakter
  lyssna. Särskilt fransmännen.

 39. Även Frankrike var kolonialherrar
  under 1800-talet.

 40. Vietnameser blev nu slavarbetare
  på olika gummiplantager.

 41. Gummi användes till däck och
  till industrialismens nya maskiner.

 42. De franska däckföretagen
  har ett kolonialt förflutet.

 43. Tyskland hamnade på efterkälken i den
  koloniala och industriella tävlingen.

 44. Men det industrialiserades snabbt.

 45. Det nya Tyskland byggdes
  med järn och blod.

 46. Här har vi monumentet av Bismarck-

 47. -som är en av Tysklands historias
  mest kontroversiella personer.

 48. Vissa berömmer honom
  för att han enade landet-

 49. -men det kunde bara uppnås
  med tre krig.

 50. Bismarck spelade en stor roll i det.

 51. Så det var en politik
  av "järn och blod".

 52. Här är en skildring av visdom-

 53. -en antik gud som håller världen-

 54. -samt en skildring av makt och seger.

 55. De är alla olika symboler
  som ska öka Bismarcks storhet.

 56. Så fort Bismarck enat landet ville
  han att Tyskland skulle få kolonier.

 57. 1884 samlade han de europeiska
  länderna för att dela upp Afrika.

 58. Tanken var att uppdelningen
  skulle förhindra ett europeiskt krig.

 59. Tyskland fick bland annat
  nuvarande Tanzania-

 60. -som fick namnet Tyska Ostafrika.

 61. Tyskarna kom till Tanzania, men det
  som de trodde var orörd vildmark-

 62. -var i själva verket
  en utvecklad exportekonomi.

 63. Tanzania sålde elfenben
  som användes till pianotangenter-

 64. -och i Europa fanns samtidigt
  en stor efterfrågan på pianon.

 65. Förändringen som skedde i Europa-

 66. -när det gällde
  efterfrågan på elfenben-

 67. -hade en direkt påverkan
  på handelssystemet i Östafrika.

 68. Man upptäckte att elfenben
  från Östafrika-

 69. -var mjukare och av högre kvalitet
  än den från Västafrika.

 70. Elefanterna fälldes
  av folket nyamwezi.

 71. En källa från 1884 berättar
  om jakten, som skedde med spjut.

 72. "Besten flyr inte, som man kan tro,
  genom den tunna linjen angripare."

 73. "I stället anfaller den en av jägarna
  som smiter undan."

 74. "Sedan kastar en annan med skrik ännu
  ett långt spjut i elefantens bakdel."

 75. "Besten vänder sig om, från
  den jagade till den nya angriparen."

 76. "Det fortgår tills elefanten,
  som förlorat anda och hjärtkraft"-

 77. -"försöker fly."

 78. "De fördubblar sina ansträngningar.
  Till slut biter bytet i gräset"-

 79. -"övermannat av smärta
  och blodförlusten från 100 sår".

 80. Handelsfolket nyamwezi
  sålde elfenbenet till köpmän-

 81. -som fanns utmed
  ett vidsträckt transportsystem.

 82. Med hjälp av bärare fraktades
  elfenbenet ned till Tanzanias kust.

 83. Unga afrikaner blev bärare. Det blev
  ett tillfälle att lämna hembyn.

 84. 1800-talet födde individualismen,
  i Europa men även i Afrika.

 85. Det var roligt och spännande
  att resa bort från hemmet.

 86. Men det genererade också
  inkomst och prestige-

 87. -för man åkte inte bara till kusten-

 88. -utan hade även med sig
  exotiska saker tillbaka.

 89. Man berättade historier om
  platser som ingen visste existerade.

 90. Man har fått se havet.

 91. Att resa och bära med sig saker-

 92. -och i slutändan
  få någon form av lön-

 93. -var bästa sättet att bli rik på.

 94. Det var där som elfenben
  som handelsvara-

 95. -gav Afrika ett uppsving.

 96. Den största delen av kontinenten,
  till Zanzibar och utanför det.

 97. Zanzibar ligger
  utanför Tanzanias kust.

 98. Här byggde arabiska sultaner upp
  ett imperium-

 99. -byggt på handel
  med elfenben och slavar.

 100. Stone Town blev en knutpunkt
  för köpmännen.

 101. Här samlades människor
  från Persien och Kina.

 102. Stanley och Livingstone
  förberedde sina expeditioner här.

 103. Men det var inte afrikaner
  som styrde utvecklingen.

 104. Först styrdes Zanzibar av portugiser-

 105. -sedan tog sultanen av Oman över
  och släppte in arabiska handelsmän-

 106. -som sålde elfenben och slavar.

 107. Sultanen av Oman spelade en stor roll
  för handeln i Östafrika.

 108. Han såg till att handeln
  med elfenben ökade.

 109. Han slöt handelsavtal med USA
  omkring år 1837.

 110. Han slöt handelsavtal med britterna
  omkring år 1840.

 111. Han uppmuntrade omanska affärsmän-

 112. -till att bosätta sig i Zanzibar.
  Men han spelade även en stor roll-

 113. -för Zanzibars integrering
  och utveckling av kapitalism.

 114. Han förenade Zanzibars finansärenden
  med ett internationellt finanssystem.

 115. Mot slutet av 1800-talet
  kommer flera dödsstötar mot handeln.

 116. Europeiska handelsskepp
  för 1888 med sig rinderpesten-

 117. -en sjukdom
  som drabbar boskapsskötseln.

 118. 90 procent av all boskap dör.

 119. Slavhandeln var en mänsklig katastrof
  som drabbat Afrika i hundratals år.

 120. Hela bygder tömdes på människor.
  Tiotusentals människor dog-

 121. -innan de ens nådde handelsplatser
  som Zanzibar.

 122. Under 1800-talet ifrågasattes slav-
  handeln och förbjöds i flera länder.

 123. När britterna tagit kontroll
  över Zanzibar förbjöds den även där.

 124. Nedgången i slavhandeln,
  avskaffandet av slavhandeln-

 125. -eller avskaffandet av slaveriet-

 126. -bidrog stort
  till elfenbenshandelns nedgång.

 127. Den europeiska kolonialismen
  ledde till att slavarna blev fria-

 128. -men också till att karavansystemet
  byggt på elfenbenshandel försvann.

 129. Européerna ansåg sig veta bättre
  hur Afrika skulle skötas.

 130. Innan de vita kom hade afrikanerna
  god kontroll över sin miljö.

 131. De använde sitt eget system.

 132. Ett system för naturvård
  som de vita inte kände till.

 133. Men eftersom de vita
  tyckte att de var överlägsna-

 134. -dömde de ut allt som
  afrikanerna gjorde som barbariskt.

 135. Det var vidskepelse.

 136. -God morgon, barn.
  -God morgon, magistern.

 137. Varsågoda och sitt.

 138. Vi ska nu be den bön
  som Herren har lärt oss.

 139. För att kunna kolonisera världen
  var européerna tvungna att hitta-

 140. -en hållbar motivering.
  Det blev spridandet av kristendomen.

 141. Den här skolplanschen visar
  hur européerna såg på världen.

 142. De svarta områdena på kartan
  styrdes enligt dem-

 143. -av outvecklade
  och oupplysta hedniska folk.

 144. De vita européerna inbillade sig
  att människan är uppdelad i raser.

 145. Vita var övermänniskor
  och andra raser var mindre värda.

 146. Men fick västerlänningar kontroll
  över de svarta områdena-

 147. -skulle kristendomen kunna spridas.

 148. Synen på afrikanerna var
  att de var barbariska vildar-

 149. -som struntade i sin miljö
  och sin natur.

 150. Låter vi dem hållas
  förstör de kontinenten-

 151. -vilket blir en katastrof
  för hela världen.

 152. Afrikanerna kan ingenting,
  de är lägre stående och primitiva.

 153. "Det är träffande anmärkt
  att negern i sedligt avseende"-

 154. -"snarare kan sägas sakna moral
  än att vara omoralisk."

 155. "I intellektuellt hänseende står
  negerrasen enligt etnograferna"-

 156. -"under den kaukasiska"-

 157. -"mongoliska, malajiska
  och amerikanska rasen."

 158. Den rasism som föddes på 1800-talet
  ledde till folkmord och fördrivning.

 159. Det är ju klezmermusik, judemusik.
  Det är deras folkmusik.

 160. Ser ni inte juden där?

 161. Det är ju helt sjukt.
  Snart väller de in.

 162. Ser ni inte på honom här?
  Han är ju jude.

 163. Vart tog det svenska vägen?
  Vart tog svenskarna vägen?

 164. Det är samerna,
  tornedalsfinnarna, negrerna.

 165. Och så är det de, judarna.
  Det är sjukt.

 166. Men 1800-talet var även
  en tid av frihet för Europas judar.

 167. Det här är Stockholms synagoga.
  Den invigdes 1870-

 168. -samma år som judar fick
  medborgerliga rättigheter.

 169. Innan dess fick judar enbart bo
  i vissa städer-

 170. -och friheten var starkt begränsad.
  Det förekom judeförföljelser.

 171. Men influenser från Frankrike
  och Tyskland kom att förändra det.

 172. 1800-talet är ett av
  de mest spännande århundradena-

 173. -för hur judarnas liv
  i Tyskland utvecklades.

 174. Man hade fantastiska möjligheter.
  Medborgarnas frigörelse diskuterades-

 175. -och lagstadgades. Man hade en chans
  att delta i det allmänna samhället.

 176. Frihet, jämlikhet, broderskap.

 177. Dessa är de ord
  som vi ska hålla i minnet.

 178. Religionsfrihet, att man
  var medborgare i ett land-

 179. -men tillhörde en annan religion,
  spreds efter franska revolutionen-

 180. -då ord som frihet, jämlikhet
  och broderskap var paroller.

 181. På 1800-talet gav Napoleon franska
  judar rätten att utöva sin religion.

 182. Man ville få dem
  att tjänstgöra i den franska armén.

 183. Men resultatet blev att religions-
  friheten spreds till andra länder.

 184. År 1812 fick judarna i Preussen
  större rättigheter.

 185. De fick flytta till Preussen
  och välja var de ville bo.

 186. Som en följd av det
  växte förstås gruppen.

 187. Den växte så snabbt
  att det i mitten 1800-talet-

 188. -bodde 25 000 judar i Berlin.
  Men där fanns bara en synagoga.

 189. Den byggdes 1714 och var för liten
  för att rymma alla människor.

 190. År 1866 stod synagogan
  på Oranienburger Strasse klar.

 191. Med 3 000 platser fick man äntligen
  en stor gudstjänstlokal.

 192. År 1871 blev judarna
  helt jämlika enligt lagen i Preussen-

 193. -och då började man bygga
  stora, vackra synagogor.

 194. Som den här,
  som rymmer 2 000 personer.

 195. Den är ett typiskt exempel på
  hur synagogorna såg ut i Berlin-

 196. -i slutet av 1800-talet.

 197. Judarnas historia i Tyskland
  och Europa kan sammanfattas-

 198. -med hjälp av Felix Mendelssohn
  och hans familj.

 199. Han var en av sin tids
  största tonsättare.

 200. Felix Mendelssohns farfar
  var en inflytelserik rabbin-

 201. -vid namn Moses Mendelssohn.
  Redan på 1700-talet stred han-

 202. -för att judar
  skulle jämställas med kristna.

 203. Det Mendelssohn gjorde
  med Gamla testamentet är speciellt.

 204. Han och hans kollegor översatte
  den hebreiska bibeln till tyska-

 205. -på hebreisk skrift, så det är
  varken tyska eller hebreiska.

 206. Och det är inte jiddisch,
  för det föraktade han.

 207. Syftet med projektet var att hjälpa
  judar i centrala och östra Europa-

 208. -att lära sig tyska bra.

 209. Det blev en otroligt avgörande text-

 210. -med enorma konsekvenser
  för den judiska historien.

 211. Ironin i historien med Moses
  Mendelssohn är att av hans fem söner-

 212. -konverterade fyra till kristendomen.

 213. I de här nedgångna kvarteren i Berlin
  fanns de judiska kvarteren.

 214. Här bodde judar
  från 1600-talet och framåt.

 215. På de här gatorna rasade den blodiga
  slutstriden under andra världskriget.

 216. Men gatorna var nedgångna och
  smutsiga även i början av 1800-talet.

 217. Många judar ville ut från dessa
  kvarter för att kunna ta jobb.

 218. Tusentals judar
  valde att överge sin religion.

 219. Konvertering var systemets kryphål.

 220. Ville man leva ett modernare liv
  och samfundet inte tillät det-

 221. -konverterade man.

 222. Vissa årtionden blev 90 procent
  av barnen under fem år konverterade.

 223. Felix Mendelssohns föräldrar
  bytte namn till Bartholdy-

 224. -men Felix själv vägrade göra sig av
  med namnet Mendelssohn.

 225. Felix Mendelssohn var barnbarn
  till Moses. Felix far Abraham-

 226. -ville att han skulle heta Bartholdy,
  men Felix ville ha båda namnen.

 227. Hans far blev väldigt arg,
  för båda stod på Felix program.

 228. Han skulle ta bort Mendelssohn-

 229. -eftersom namnet är som en mantel
  och karakteriserar den som bär det.

 230. Den som bär namnet Mendelssohn
  är därmed jude.

 231. Under den största delen
  av den tidigmoderna tiden-

 232. -baserades judehatet på religion.

 233. En ny egenskap dök upp
  i slutet av 1800-talet.

 234. Baserat på Charles Darwins idéer
  om arternas uppkomst-

 235. -uppstod en rasistisk idé om juden.

 236. Nu var juden inte en tysk
  med en annan religion-

 237. -utan sågs som en person av en
  annan ras. Det kommer man inte ifrån.

 238. En av dem som spred judefientliga,
  antisemitiska åsikter-

 239. -var tonsättaren Richard Wagner.

 240. År 1850 publicerade han pamfletten
  "Judendomen i musiken".

 241. Wagner angrep Mendelssohns
  judiska bakgrund.

 242. Pamfletten "Judendomen i musiken"
  utkom i den största musiktidskriften.

 243. Den var egentligen
  ett försök att förklara-

 244. -hur judiska tonsättare
  hade påverkat tysk musik.

 245. Och den ville visa
  att judiska tonsättare-

 246. -hade en mycket negativ påverkan.

 247. Orsaken till det var att Wagner
  hävdar att judiska tonsättare-

 248. -inte har förmågan
  till sanna känslor.

 249. De kan inte känna djupt
  på ett romantiskt sätt-

 250. -eller på ett tyskt romantiskt vis.

 251. Judiska tonsättare
  är till naturen ytliga.

 252. De kan inte dyka ner i känslornas
  djup, som tyska tonsättare kan.

 253. Den var antisemitisk,
  eftersom Wagner hävdar-

 254. -att judiska tonsättare, eller judar,
  inte kunde bli äkta tyskar.

 255. Vare sig de var döpta eller inte.

 256. Wagner var sammansatt
  och hade judiska vänner-

 257. -men på grund av angreppet
  blev han en ikon-

 258. -för den växande
  rasistiska antisemitismen.

 259. I slutet av 1800-talet
  var denna allmänt spridd.

 260. Antisemitiska partier
  fanns i det tyska parlamentet-

 261. -och antisemitiska Wagner-entusiaster
  samlades för att lyssna till-

 262. -brittiske författaren
  Houston Chamberlain-

 263. -och den franske rasteoretikern
  Joseph de Gobineaus idéer.

 264. -Grabbar, skål på er.
  -Skål!

 265. Männens pseudovetenskapliga teorier
  spred argument-

 266. -om den ariska rasens överlägsenhet.

 267. Och de sådde ett frö
  till 1900-talets största katastrof.

 268. 1800-talet var en tid
  då nationalismen växte sig stark.

 269. Sverige, bland andra, sökte
  sin påstådda nationella identitet-

 270. -i historiska ikoner.
  Statyer skulle skänka gemenskap.

 271. Det var även en epok då medborger-
  liga fri- och rättigheter spreds.

 272. Tankar om alla människors lika värde.

 273. -En skagenmacka...
  -Varsågod att ta själv.

 274. Att jag fikar hos en kaféägare
  med bakgrund i ett annat land-

 275. -kan jag tacka
  1800-talets antirasism för.

 276. Den som föddes
  under kampen mot slaveriet.

 277. Med kolonialism,
  rasism, antisemitism-

 278. -och samtidigt med religionsfrihet
  och antirasism-

 279. -var 1800-talet minst sagt
  motsägelsernas sekel.

 280. Översättning: Karin Hellstadius
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Rasismens århundrade

Avsnitt 6 av 7

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

1800-talet var en tid av ekonomisk framgång för Europa. En förklaring till detta är kolonialismen som lät européerna kontrollera handeln i stora delar av världen. Koloniseringen motiverades med att rasismen gjordes till vetenskap och att man genom att föra ut kristendomen till de koloniserade folken skulle kunna "frälsa världen". Den största kolonialmakten var Storbritannien som vid seklets mitt styrde över mer än hälften av alla människor på jorden. Rasism fanns även i Europa. Judarnas frihet ökar under århundradet men antisemitismen ändrar karaktär och blir rasistisk snarare än religiös. Detta blir grogrunden för de förödande krig som ska dominera första hälften av 1900-talet.

Ämnen:
Historia > Nya tiden - Europa och världen > 1815-1914, Historia > Nya tiden - Sverige och Norden > 1800-talet
Ämnesord:
Historia, Imperialism, Rasism
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola

Alla program i Max 1800-tal

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaMax 1800-tal

Jagets århundrade

Avsnitt 1 av 7

Under 1800-talet föddes idén om människan som en fri individ. Samtidigt trodde man sig kunna skapa en god människa genom politiska reformer som folkskolan och cellfängelser.

Produktionsår:
2008
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaMax 1800-tal

Revolutionernas århundrade

Avsnitt 2 av 7

Franska revolutionens idéer om frihet, jämlikhet och broderskap spreds över Europa med Napoleonkrigen. Samtidigt skedde en annan revolution, den industriella, som skulle förändra Sverige och Europa för alltid.

Produktionsår:
2008
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaMax 1800-tal

Kvinnans århundrade

Avsnitt 3 av 7

1800-talet var en tid av ökad frihet för kvinnor. Industrialismen och nya politiska idéer öppnade upp samhället. Samtidigt ledde borgarklassens könsideal till en ny typ av ofrihet.

Produktionsår:
2008
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaMax 1800-tal

Uppfinningarnas århundrade

Avsnitt 4 av 7

Under 1800-talet skulle uppfinningar som tåget, telegrafen och telefonen komma att revolutionera kommunikationen mellan människor. Då oljan upptäcktes skulle världen aldrig mer bli sig lik.

Produktionsår:
2008
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaMax 1800-tal

Emigrationens århundrade

Avsnitt 5 av 7

Under 1800-talet fick drömmen om ett bättre liv 1,3 miljoner svenskar att flytta över Atlanten till Amerika. Hur kom det sig att så många hamnade i Minnesota?

Produktionsår:
2008
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaMax 1800-tal

Rasismens århundrade

Avsnitt 6 av 7

Kolonialismen gjorde Europa rikt under 1800-talet och motiverades bland annat av rasism som gjordes till vetenskap. Även antisemitismen ändrar karaktär och blir rasistisk snarare än religiös.

Produktionsår:
2008
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaMax 1800-tal

Nöjenas århundrade

Avsnitt 7 av 7

Under 1800-talet får människor mer tid och pengar att lägga på nöjen som kläder, danser och middagar. Vi bekantar oss med dandyn, den första serietidningen och följer med på bal hos societeten.

Produktionsår:
2008
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Visa fler

Mer gymnasieskola & historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - En överlevande berättar

Franciska Levy berättar om sina upplevelser under andra världskriget och om hur hennes familj tvångsförflyttades till Auschwitz. Föräldrarna mördades men hon och systern lyckades överleva och förflyttades till ett arbetsläger. Efter krigsslutet kom Franciska till Sverige och skapade sig ett nytt liv. Inspelat den 22 mars 2017 i Häggviksskolan i Sollentuna. Arrangör: Häggviksskolan och Sollentuna musikklasser.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Pop och politik

Mixade lag

Monica Dominique berättar om att vara tjej i den mansdominerade jazzsvängen och Anna Charlotta kollar upp könsfördelningen i tv-orkestrarnas värld. Vi lyssnar på framsynte musikern Prince, som alltid spelade i mixade band. Hör också om tennismatchen "Battle of the sexes", då Billie Jean King vann över Bobby Riggs. Och hur hänger tennis ihop med klass, hudfärg och musik? Dessutom tittar vi på reaktionen i sociala medier då Rihanna och Kanye West samarbetade med Paul McCartney.