Titta

UR Samtiden - Tjugo år med skolreformer

UR Samtiden - Tjugo år med skolreformer

Om UR Samtiden - Tjugo år med skolreformer

Ett seminarium om utvecklingen i skolan och läraryrkets förändrade förutsättningar. Vilken betydelse har egentligen resurser för elevernas prestationer? Har förändringen av lärarutbildningen inverkat på lärarrollen? Arrangör: ESO, Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi.

Till första programmet

UR Samtiden - Tjugo år med skolreformer : Del 1Dela

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Del 1

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Seminariet inleds av Lars Heikensten, ordförande i ESO, Expertgruppen för Studier i Offentlig Ekonomi. Rapporten "Lika skola med olika resurser? En ESO-rapport om likvärdighet och resursfördelning" presenteras av fil.dr. Camilo von Greiff. Rapporten "En kår i kläm - Läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformideologier" presenteras av fil.dr. Niklas Stenlås. Rapporterna kommenteras av Peter Fredriksson, generaldirektör IFAU och professor i nationalekonomi, Uppsala universitet och Ingrid Carlgren, professor i pedagogik, Stockholms universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Lärarroll och ledarskap, Pedagogiska frågor > Skola och samhälle
Ämnesord:
Grundskolan, Lärarrollen, Målstyrning, Skolan, Skolpersonal, Sverige, Undervisning, Utbildningsreformer
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Tjugo år med skolreformer

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tjugo år med skolreformer

Del 1

Har resursfördelningen mellan skolor och elever påverkats av att skolan bytt huvudman från staten till kommunerna? På vilket sätt har läraryrkets förutsättningar påverkats av skolans förändrade styrning? Dessa frågor diskuterar fil.dr. Camilo von Greiff respektive fil.dr. Niklas Stenlås i två nya rapporter till ESO.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tjugo år med skolreformer

Del 2

Paneldiskussion och avslutning av seminariet Tjugo år med skolreformer.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Skolforum 2015

Bättre möten från och med nu

Möten upptar en stor del av vår arbetstid och kan många gånger tjäna som tidstjuvar, menar pedagogen och författaren Terese Raymond. Ofta slarvar vi med att göra en tydlig plan för mötet och vi glömmer det viktigaste, att mötet skall ha ett tydligt syfte. Terese visar här på verktyg för att förbereda, leda och följa upp ett möte. Med en tydlig struktur får mötesdeltagarna en chans att bidra på ett bra sätt. Inspelat den 26 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

De svenska skolflyktingarna

Sedan möjligheten att ge barn hemundervisning ströps åt i Sverige genom en lagändring 2011 har familjer som vill hemskola sina barn tvingats flytta till andra länder. På Åland finns en koloni bestående av ett femtontal svenska familjer som flytt systemet i Sverige. De flesta av dem tror på filosofin om "unschooling" eller "avskolifiering". Vi åker till Åland för att ta reda på vad det är och vad de här familjerna gör som de inte får göra i Sverige.