Titta

UR Samtiden - Stonehenge

UR Samtiden - Stonehenge

Om UR Samtiden - Stonehenge

Mike Parker Pearson, professor i arkeologi, föreläser om de utforskningar av Stonhenge som går under namnet The Stonehenge Riverside Project.

Till första programmet

UR Samtiden - Stonehenge : RiversideprojektetDela
 1. Tack så mycket.
  Det är en ära att vara här.

 2. Jag beklagar att jag inte kan prata
  svenska, jag måste prata engelska.

 3. Men det är nog inga problem för er.

 4. Stonehenge är ett monument
  som de flesta känner igen.

 5. Det är känt över hela världen och
  symboliserar förhistoria och mystik.

 6. Varje år kommer någon ut med en
  ny bok som ska förklara Stonehenge.

 7. De kan ha att göra med
  leylinjer, ufon, rymdskepp-

 8. -eller sol- och månrörelser,
  allt har förekommit.

 9. Alla är så intresserade av
  detta fantastiska monument.

 10. På kartan ser ni att det ligger
  i södra delen av Storbritannien-

 11. -nära floden Avon som flyter söderut
  i det här området.

 12. Men det står inte där i ensamhet.
  Ett av problemen är-

 13. -att folk som analyserar monumentet
  gärna betraktar det helt isolerat.

 14. Inte som en del
  av ett större landskap.

 15. Vi börjar med att titta
  på detta större område.

 16. Det ligger på kritrika marker,
  på en ås-

 17. -som går från Avebury i norr,
  där liknande monument finns-

 18. -ända ner till havet. Alla dessa
  områden har sina egna uppsättningar-

 19. -av stora, ceremoniella formationer.

 20. Stonehenge är bara en
  i en lång rad av sådana formationer.

 21. Just nu tror vi att de människor
  som kom till dessa platser-

 22. -inte bodde på kritåsen-

 23. -utan i lågländerna, där jorden
  var bördigare, till väster och öster.

 24. Stonehenge och de andra monumenten
  i området verkar alltså vara-

 25. -platser dit folk kom från sina hem
  i låglandet för att träffas.

 26. De tog med sig sin boskap
  upp till goda betesmarker-

 27. -även om de i många fall
  i stället hamnade långt ifrån vatten.

 28. Stonehenge är känt för sin placering
  i relation till astronomiska fenomen.

 29. Det finns många tolkningar av detta.

 30. Ända sedan amerikanske astronomen
  Gerald Hawkins på 1960-talet-

 31. -påstod att Stonehenge inte bara var
  en uråldrig kalender, utan en dator-

 32. -ett sätt räkna ut både
  solens och månens rörelsemönster-

 33. -och även så komplicerade faktorer
  som sol- och månförmörkelser.

 34. I dag anser arkeologer
  att bevisen inte styrker den teorin.

 35. Men alla vet nog att monumentets
  placering har att göra med-

 36. -solens uppgång och nedgång
  vid vinter- och sommarsolståndet.

 37. Så att om man tittar ut
  från monumentets mittpunkt-

 38. -ut genom huvudingången,
  längs avenyn-

 39. -ser man platsen där solen går upp
  vid midsommar.

 40. Vänder man sig runt ett halvt varv
  och tittar igenom-

 41. -något som inte längre står upp,
  men som kallas den stora triliten-

 42. -två stora stenblock
  med en överliggare ovanpå-

 43. -ser man där midvintersolen gå ner
  vid vintersolståndet.

 44. Det kan även finnas månsymbolik-

 45. -men min kollega
  professor Clive Ruggles, astronom-

 46. -tror att tidsaspekterna
  vad gäller månens rörelser-

 47. -också är kopplade till
  sommar- och vintersolståndet.

 48. Vi har även funnit
  inom forskningsområdet-

 49. -att fler monument finns
  med liknande placering.

 50. Ibland vända mot solnedgången
  vid midsommar-

 51. -ibland soluppgången vid midsommar.

 52. Det säger nog främst något
  om olika tider under året.

 53. Tidpunkter då folk besöker
  det här området och monumentet-

 54. -och andra i dess närhet.

 55. Stonehenge rymmer två sorters stenar.

 56. De mest framträdande är sarsen,
  en sandsten som finns i området.

 57. De är de stora stenarna. Men bland
  dem finns en grupp mindre stenar.

 58. Här ser ni två av dem, en som
  står upprätt och en överliggare.

 59. De kallas blåstenar.

 60. De kommer från södra Wales,
  mer än 200 km västerut.

 61. Det är unikt. Ingen annanstans
  i förhistoriens norra Europa-

 62. -har så stora stenar flyttats
  en så lång sträcka.

 63. Hur det hände diskuteras. Följde
  de med glaciärer under en istid-

 64. -eller flyttades de
  med mänsklig kraft?

 65. Vad gäller stenarnas ursprung-

 66. -har ingen ännu hittat stenbrotten
  de togs från.

 67. Men vi tror att sarsenstenarna-

 68. -kommer från ett område cirka
  30 kilometer norr om Stonehenge.

 69. Platsen är markerad med blått,
  ett område nära Aveburys henge.

 70. Blåstenarna som markerats med rött,
  jag borde ha gjort tvärtom...

 71. De flesta av dem är fläckig dolerit.

 72. Det är en vulkanisk stenart,
  som specifikt förekommer-

 73. -i utlöpare i Preselibergen
  i västra Wales.

 74. Men geologiska analyser som vi
  utfört under projektet har visat-

 75. -att vi har inte bara olika stentyper
  förutom fläckig dolerit:

 76. Det finns ryolit,
  vulkaniska stenarter och sandsten.

 77. De kommer från olika områden.
  Ryoliten fanns nog norr om Preseli-

 78. -medan de tre sandstenarna
  vid Stonehenge-

 79. -inte alls kommer från det området.

 80. Deras mest sannolika ursprungsplats
  tycks för stunden ligga-

 81. -nästan 100 kilometer österut,
  i området som heter Brecon Beacons.

 82. Mest känd av dem
  är den så kallade altarstenen.

 83. Den ligger numera ner
  mitt i Stonehenge-

 84. -men stod en gång i tiden upprätt.

 85. Sedan 2003 har vi arbetat med
  Stonehenge Riverside Project.

 86. Som nämndes har vi tagit in experter
  från många arkeologiska områden:

 87. Astronomi, kemi, koldatering-

 88. -analys av djurs och människors
  kvarlevor - gruppen är väldigt stor.

 89. Mina kolleger har lett
  olika delar av projektet.

 90. Vi leder projektet ihop. De sitter nu
  på en pub inte långt härifrån-

 91. -medan det är min uppgift
  att tala med er.

 92. Jag ska presentera dem. Josh Pollard,
  Colin Richards och Julian Thomas-

 93. -är specialister på neolitisk tid.
  Chris Tilley, som inte är här i dag-

 94. -är specialist på
  förhistoriska landskap.

 95. Kate Welham är
  specialist på databehandling.

 96. Hon är teknikspecialisten,
  som ser till att alla uppgifter-

 97. -korrekt samlas in, klassificeras
  och registreras.

 98. Jag räknar inte upp alla,
  men ni får en uppfattning-

 99. -om vad ett sådant projekt kräver.

 100. Mycket pengar, och många människor
  med olika specialkunskaper.

 101. Området av intresse
  är inte bara Stonehenge-

 102. -utan alla dessa otroliga monument
  på båda sidor av floden Avon.

 103. Den flyter nedåt ungefär på mitten
  av den här kartbilden.

 104. De blå markeringarna
  visar neolitiska monument-

 105. -från 3000- och 2000-talet f.Kr.

 106. De röda markeringarna är gravhögar-

 107. -som uppfördes
  ungefär 2000-1700 f.Kr.

 108. Som ni ser var det ett väldigt
  aktivt område i förhistorisk tid.

 109. Stonehenge, i nedre delen av bilden,
  förbinds via en aveny med floden.

 110. Vi har två äldre cursusmonument här,
  ett större och ett mindre.

 111. Långa, smala inhägnader
  med vallar.

 112. Här uppe har vi en grupp trämonument.
  Woodhenge är mest känt-

 113. -men två andra träcirklar finns,
  norra cirkeln och södra cirkeln-

 114. -i Storbritanniens största henge
  vid Durrington Walls.

 115. Projektets upptakt
  kom från ett oväntat håll.

 116. Sedan 1991
  hade jag jobbat i Madagaskar.

 117. Så långt
  från Stonehenge man kan komma.

 118. Hade någon då sagt att jag om tio år-

 119. -skulle leda ett stort projekt
  vid Stonehenge-

 120. -hade jag sagt: "Inte då.
  Jag har andra intresseområden."

 121. Det roliga med att vara arkeolog
  är att man aldrig vet-

 122. -vart ens forskning kommer att leda.

 123. Jag har den här mannen
  att tacka: Ramilisonina.

 124. Han är en arkeolog från Madagaskar,
  och där han kommer ifrån-

 125. -finns en tradition att resa stenar.

 126. Allt hände av en slump. Man skulle
  göra ett tv-program om Stonehenge.

 127. Det görs jämt sådana tv-program.

 128. Någon fick den strålande idén att
  bjuda in honom till Storbritannien-

 129. -för att berätta hur det är
  att resa stora stenar.

 130. Man ville även fråga honom
  vad han ansåg om Stonehenge.

 131. Jag visade honom det, och han
  tittade förvånat på mig och sa:

 132. "Vet ni inte vad syftet är?
  Det är ju uppenbart!"

 133. "Det är byggt åt förfäderna."

 134. "Där jag kommer ifrån i Madagaskar
  bygger vi bara i sten"-

 135. -"för att hedra de döda."

 136. "Vi reser stenar åt dem.
  Vi bygger deras gravar av sten."

 137. "För det blir platser som kommer att
  vara för evigt, precis som de."

 138. "Våra liv är korta, så..."

 139. "I enlighet med det
  bor vi bara i hus av trä."

 140. "Våra kläder är förgängliga,
  obeständiga."

 141. "Så om man i vår kultur bygger i sten
  är det åt de döda."

 142. Jag behövde inte åka till Madagaskar
  för att inse det.

 143. Även i Storbritannien och Sverige-

 144. -sätter vi upp gravstenar
  som permanenta minnesmärken.

 145. Minnet av de döda bevaras permanent.

 146. Så svaret fanns kanske
  framför våra näsor hela tiden.

 147. Där han och jag arbetade
  i södra Madagaskar-

 148. -bränner man till och med ner
  den döde personens trähus.

 149. Det är förgängligt, för man ska ju
  tillbringa evigheten i graven.

 150. Så vi satte oss ner och funderade.

 151. Det som framstod tydligt
  ur de arkeologiska bevisen-

 152. -var att Stonehenge förstås är
  den mest välkända stencirkeln.

 153. Men hur förhöll den sig till
  en grupp träcirklar-

 154. -som ligger endast två kilometer
  norrut i Durrington-området?

 155. Vi framhöll att Stonehenge
  kanske var slutstationen.

 156. Om man som levande förknippas
  med saker som förgås, som trä-

 157. -förknippades kanske träcirklarna
  med de levande.

 158. De avskildes från de dödas plats
  av floden-

 159. -den korta del av floden Avon
  som flyter-

 160. -från Durrington Walls och Woodhenge
  fram till punkten där avenyn slutar.

 161. Hade vi
  en plats för de levande i trä?

 162. Fanns där spår av boplatser
  i samband med träcirklarna?

 163. Och var Stonehenge
  i själva verket en plats för de döda?

 164. Det ville vi söka svar på.

 165. För nu hade vi chansen
  att undersöka den teorin.

 166. Inom arkeologi
  är teorier ofta kortlivade.

 167. Så fort man börjar gräva inser man
  att allt man trodde var fel.

 168. Jag ska berätta vart vårt sökande
  har lett oss sedan 2003.

 169. Området är ett uråldrigt landskap.
  Stonehenge är bara ett enda monument-

 170. -bland många andra
  förhistoriska formationer.

 171. Vi ser spår av aktivitet i området
  sedan jägare och samlare levde här-

 172. -under tiden före 7000 f.Kr.

 173. Jordbrukskulturer i Storbritannien
  uppstår inte förrän 4000 f.Kr.

 174. Vid den tidpunkten
  reste de redan upp stora pålar-

 175. -av furuträ, i det här området.

 176. Det ligger nu under en bilparkering.
  Om ni har besökt Stonehenge-

 177. -så ser man dem som vita cirklar
  i asfalten där bussarna vänder.

 178. Vid ert nästa besök,
  titta efter de vita cirklarna-

 179. -för i viss mån är de
  de mest gåtfulla monumenten.

 180. Under det fjärde millenniet,
  runt 3500 f.Kr.-

 181. -byggs många andra slags monument.

 182. Rösena som markerats med rött-

 183. -är gravhögar. Vi har även
  de två cursusmonumenten.

 184. De uppfördes också runt 3500 f.Kr.

 185. Stonehenge tycks inte ha
  börjat byggas förrän 500 år senare.

 186. Runt 3000 f.Kr.

 187. Och 500 år efter det, 2500 f.Kr.-

 188. -verkar de stora sarsenformationerna
  ha uppförts.

 189. Och vid samma tidpunkt
  byggs träcirklarna-

 190. -innanför och utanför
  Durrington Walls henge.

 191. Här är Durrington Walls.

 192. Man ser knappt utgrävningen
  eller att här finns en stor henge.

 193. Det är svårt att se,
  men resterna av vallen och diket-

 194. -kan ses löpa runt så här,
  förbi våra diken-

 195. -upp hit, och runt på det viset.

 196. Och som henge är den underlig.

 197. Den tillhör en grupp monument där man
  placerar diket innanför vallen.

 198. Man verkar vilja hålla något instängt
  snarare än att utestänga något.

 199. Alldeles utanför en av ingångarna
  finns träcirkeln Woodhenge.

 200. Här är en överblick, och som ni ser-

 201. -har vi många stora inhägnader
  innanför Durrington Walls.

 202. Där är Woodhenge, och här har vi
  grävt diken de senaste sju åren.

 203. I dem
  har vi gjort anmärkningsvärda fynd.

 204. Vi hade fått hjälp på traven,
  för på 1960-talet-

 205. -drogs en väg rakt genom denna henge.

 206. Det verkar ofattbart med dagens syn
  på historiska platser-

 207. -att någon skulle tillåta det,
  men följderna var fantastiska.

 208. Förutom Woodhenge,
  som man känt till sedan 1920-talet-

 209. -hittades två nya träcirklar.
  Den södra cirkeln som tecknats här-

 210. -och den norra cirkeln
  som ligger inuti monumentet.

 211. När våra efterforskningar inleddes
  ville jag först veta...

 212. Vår teori skulle endast fungera
  om vi kunde visa-

 213. -att där fanns en aveny
  som ledde från träcirkeln-

 214. -från vår henge vid Durrington,
  ner till floden.

 215. För om vi hade rätt var floden det
  som band monumenten samman.

 216. Det var den centrala passagen-

 217. -mellan de levandes plats
  och de dödas plats.

 218. Om ingen aveny fanns här-

 219. -som från Stonehenge till floden,
  var teorin uppenbart felaktig.

 220. Jag kan säga att vi inte fann något
  och åkte hem, men ni vet nog svaret.

 221. Vi hittade den.

 222. Och den har en flintstensyta
  som noggrant utformats.

 223. Den är 15 meter bred
  och har två låga vallar på var sida.

 224. Vi ser en sektion av den här.
  Själva avenyn går åt det hållet-

 225. -uppemot södra cirkeln.

 226. Och ni ser kritvallarna här och här.

 227. Så vi insåg att vi kunde ha
  funnit något användbart-

 228. -i vår inledande undersökning.

 229. Då kunde projektets astronom,
  professor Clive Ruggles-

 230. -räkna ut hur allt låg i förhållande
  till himlens rörelser. Han fann-

 231. -att om man stod mitt i södra cirkeln
  och tittade ut genom dess ingång-

 232. -såg man punkten där solen gick upp
  vid vintersolståndet.

 233. Inte sommarsolståndet,
  som vid Stonehenge.

 234. Och om man stod vid avenyns slut
  och tittade mot södra cirkeln-

 235. -såg man punkten där solen gick ner
  vid sommarsolståndet.

 236. Så det vi hade här var motsatsen
  till förhållandena vid Stonehenge.

 237. Det var ett intressant genombrott,
  då det antydde att de två monumenten-

 238. -kan ha setts
  som två motsatser i en helhet.

 239. När vi fortsatte våra utgrävningar
  hittade vi något oväntat.

 240. Vid sidorna om monumentet fanns
  stora mängder rester från boplatser.

 241. Folk hade bott här, och de hade
  lämnat efter sig mycket skräp.

 242. Där fanns benbitar,
  trasiga lerkärl och flintaredskap.

 243. Och bland alla dessa rester-

 244. -hittade vi små, fyrkantiga ytor-

 245. -med eldstäder i mitten.

 246. Det vi hade hittat var ett antal hus
  från samma tidsperiod.

 247. Detta var faktiskt en bosättning.

 248. Så när vi såg efter noggrannare
  kunde vi i själva verket-

 249. -se inte bara golvytan och
  resterna av huset som fallit ihop-

 250. -utan även var väggarna stått
  med hjälp av små pålhål.

 251. Pålarna var inte särskilt tjocka
  och satt så djupt ner i bästa fall.

 252. Men oftast
  gick de bara så långt ner i marken.

 253. Vi hittade en plats
  där golvytan som folk hade gått på-

 254. -för 5 000 år sedan,
  hade bevarats otroligt väl.

 255. På de flesta ställen i området
  har så mycket gått förlorat-

 256. -på grund av odling och plöjning.
  Så det här var ett tursamt fynd.

 257. Jag får säga
  att vi har haft väldigt mycket tur.

 258. Totalt hittade vi nio hus.

 259. Vi insåg att området vi utforskade
  att bara var en bråkdel-

 260. -av en mycket större by.

 261. Vi kunde se var i husen
  olika aktiviteter ägde rum.

 262. Här ser vi den centrala delen
  av huset där folk gick omkring.

 263. Eldstaden låg mitt i huset,
  men själva väggarna stod här ute.

 264. Ni ser hålen från pålarna runtom.
  Dörren var här.

 265. Vi kunde se efterlämnade spår-

 266. -av trämöbler som en gång stått där.

 267. Hålrum har blivit kvar efter stolpar
  och bjälkar som har ruttnat.

 268. Den här bilden visar det tydligare.

 269. Vi hittade många specifika detaljer.

 270. Det mest intressanta för mig med det
  här huset var att framför eldstaden-

 271. -fanns två små fördjupningar
  som nog skapats av någons knän.

 272. Någon tillbringade mycket tid
  vid eldstaden.

 273. Personen lagade mat,
  tände elden och höll den vid liv.

 274. Otroliga detaljer. Vi har nog hittat
  rester av sängar på båda sidorna-

 275. -och här
  någon typ av förvaringsmöbel-

 276. -mot väggen mittemot ingången.
  Det är otroligt välbevarat.

 277. Husen kan ha sett ut ungefär så här.

 278. De skiljer sig mycket från de hus
  man hittar i Sverige vid samma tid.

 279. Längre hus med djupa hål för pålarna
  som stagar upp husen.

 280. De här är små, bara drygt fem meter,
  och fyrkantiga med rundade hörn.

 281. Vi upptäckte också efter
  att ha grävt ut dessa små områden...

 282. När vi tittade på resultaten
  från 1960-talets utgrävningar-

 283. -insåg vi att de hade missat hus
  under sin utgrävning.

 284. Utifrån deras dokumentation
  kunde vi lokalisera-

 285. -över tio sådana byggnader.

 286. Det vi nu tror utifrån våra fynd här-

 287. -och andra arkeologers fynd
  både i området runtom och i mitten-

 288. -är att vi har en stor bosättning
  på över 17 hektar.

 289. Till och med i mitten där vi har
  en stor inhägnad fanns ett hus.

 290. I den lilla inhägnaden vi grävde ut
  fanns ett annat hus i mitten.

 291. De kan vara speciella hus.

 292. Den här platsen är inte en plan yta,
  utan en dalgång.

 293. Det är som en naturlig amfiteater.
  Och från den platsen har man utsikt-

 294. -från inhägnaden i mitten
  rakt ner mot floden.

 295. Man kunde se den stora träcirkeln
  och avenyn som gick ut från den.

 296. Det jag undrar är
  vem som bodde i det huset.

 297. Var det Stonehenges arkitekt?
  Det fanns en eldstad där.

 298. Huset var mindre välbevarat
  än många andra-

 299. -men vi kunde se var golvet legat.
  Huset omgärdades av ett eget staket.

 300. Innanför låg det stora dike
  som löpte runt det.

 301. Det är möjligt att det huset hade
  med religion och andar att göra.

 302. Jag tror dock att personerna
  som ledde arbetet bodde där.

 303. När vi såg hur tätt husen låg
  som vi hade funnit insåg vi-

 304. -att med tanke på bevisen
  för bosättning nedanför vallarna-

 305. -borde vi enbart i det området
  kunna vänta oss ungefär 300 hus.

 306. Det kan finnas ända upp till
  1 000 hus på dessa 17 hektar.

 307. Det handlar om
  en väldigt stor bosättning.

 308. Men var det en stad,
  ett ställe där folk bodde permanent?

 309. Svaret tycks vara nej. Vi har tittat
  på de rödmarkerade områdena-

 310. -där även andra utgrävningar
  har hittat bevis på sådan aktivitet.

 311. Det saknar egenskaper som förväntas
  vid en permanent bosättning.

 312. Alla djur är fullvuxna,
  vi har bara hittat sådana ben.

 313. I ett jordbrukssamhälle förväntar
  man sig hitta ben från yngre djur.

 314. Kalvar och griskultingar.
  Men några sådana finns inte.

 315. Det verkar vara djur
  som har förts dit-

 316. -och genom strontiumisotopanalys
  kan vi se att de har färdats-

 317. -i vissa fall över 100 kilometer.

 318. Vår studie av
  tolv av dessa boskapsdjur-

 319. -visar att bara två av dem växte upp
  inom 30 kilometer från Stonehenge.

 320. Resten kom längre bortifrån, två av
  dem kom från västra delen av landet-

 321. -över 100 kilometer bort.

 322. Koldateringen bjöd också på
  en stor överraskning.

 323. Det vi kunde göra
  med hjälp av statistiska modeller-

 324. -var att uppskatta det sannolika
  åldersintervallet för alla våra fynd.

 325. Det visade sig vara en tidsperiod
  på några få årtionden som mest-

 326. -som denna plats var bebodd.

 327. Det vi har här
  är alltså en bosättning-

 328. -som förmodligen var bebodd under
  denna tidsperiod, ungefär 45 år.

 329. Den kan till och med ha varit bebodd
  under mindre än ett årtionde.

 330. Vad var då syftet med att samlas här
  och bygga de stora träcirklarna?

 331. Jag tror att det hade att göra med
  att bygga en annan cirkel.

 332. Det huvudsakliga bygget
  av Stonehenge. Så runt 2500 f.Kr.-

 333. -tror jag att Durrington Walls
  var arbetslägret där folk bodde-

 334. -när de reste de stora sarsenstenarna
  vid Stonehenge-

 335. -och ställde de walesiska
  blåstenarna runt och innanför dem.

 336. Vi har bara två koldateringar
  från Stonehenge som vi kan använda-

 337. -för att avgöra
  när sarsencirkeln restes-

 338. -liksom de fem triliterna
  innanför den.

 339. Tidsintervallen är stora men stämmer
  med dateringarna från Durrington.

 340. De här formationerna skapades
  alltså runt 2500 f.Kr.

 341. Vi gjorde utgrävningar innanför
  Stonehenge, men även i områden-

 342. -där arkeologer inte sökt förut:
  utanför det.

 343. Vi upptäckte att i det området
  fanns nästan inget alls-

 344. -från denna tidsperiod.
  I ett stort område runt monumentet.

 345. Landskapet runt Stonehenge
  var alltså tomt.

 346. Men något vi hittade
  i det här lilla diket-

 347. -var stora mängder flisor
  från sarsenstenar.

 348. På endast 25 kvadratmeter hittade vi
  över 50 hammarstenar.

 349. De användes för att forma
  sarsenstenblocken. Och som ni ser...

 350. Siffran stämmer inte. Det ska vara
  6 500 flisor från sarsenstenar.

 351. Somliga från hammarstenarna,
  men de flesta från stenblocken.

 352. Så sarsenstenarna verkar ha placerats
  utanför Stonehenge-

 353. -formats och sedan förts in
  och ställts på plats.

 354. Under vår utgrävning i fjol
  var vi inte ensamma.

 355. En annan grupp gjorde
  en egen utgrävning i Stonehenge.

 356. Så en viss rivalitet fanns mellan
  oss, men på ett vänskapligt sätt-

 357. -för Tim Darville och
  Geoff Wainwright är mina kolleger.

 358. Vi har arbetat ihop väldigt länge.
  Över tjugo år.

 359. Tim och jag var faktiskt studenter
  i samma årskull på universitetet.

 360. Så vi har arbetat tillsammans eller
  på egen hand sedan vi var 18 år.

 361. De ville undersöka den tidsföljd
  i vilken Stonehenge utvecklats.

 362. De sökte nya dateringar för att se-

 363. -i vilken följd sarsenstenarna
  och blåstenarna placerats där.

 364. De hittade tyvärr inte
  önskade dateringsbevis.

 365. Man vill helst hitta hornhackor
  som kastats ner av arbetare-

 366. -i groparna de grävt
  innan de reste stenarna i dem.

 367. Men de kunde visa att mycket
  pågått senare vid Stonehenge-

 368. -under romartiden och medeltiden,
  de senaste 2 000 åren.

 369. Det har kastat tvivel på tidigare
  arkeologers teorier från 1950-talet.

 370. Vi ser en ny tidsföljd i Stonehenges
  utveckling. Jag berättar snart mer.

 371. I vår utgrävning i Stonehenge
  sökte vi något annat.

 372. Här är ett litet dike
  utanför monumentet.

 373. Ni ser här
  att mitt i det finns en rund cirkel.

 374. Det är en grop, en av 56 gropar-

 375. -längs kanten på insidan av vallen
  och diket. De kallas Aubrey-hål.

 376. De upptäcktes av arkeologen
  John Aubrey på 1600-talet.

 377. Men de grävdes ut först under
  1920-talet av William Hawley.

 378. Det han hittade i dem,
  runt dem och i diket-

 379. -var kvarlevorna efter 60 människor
  som hade kremerats.

 380. De hade begravts här.

 381. 1935 begravdes de i den här gropen.

 382. Skälet är att inget museum
  ville ta hand om dem-

 383. -därför att de ansågs
  sakna vetenskapligt värde.

 384. Tyvärr är det nu så i Storbritannien
  att om man vill studera kvarlevor-

 385. -måste man både skaffa licens
  samt begrava dem igen inom två år-

 386. -fastän de är några av förhistoriens
  mest värdefulla kvarlevor.

 387. Det finns nämligen en liten grupp
  människor som kallar sig druider.

 388. Det handlar nog högst om 60 personer.

 389. Och man anser att religion
  är viktigare än vetenskap.

 390. Jag finner tyvärr detta
  väldigt oroande.

 391. Jag hoppas att vi snart får se-

 392. -dessa kvarlevor förvaras
  på lämpligt vis på ett museum-

 393. -där vi kan fortsätta studera dem.

 394. För något vi har lärt oss är ju-

 395. -att nya tekniker
  hela tiden utvecklas.

 396. Förhoppningsvis fortsätter vi
  lära oss mer av dessa kvarlevor.

 397. Begraver vi dem i Stonehenge
  får nog ingen tillgång till dem igen-

 398. -under vår livstid.
  Här gräver vi ut botten av gropen.

 399. Ni ser att vi har hittat
  alla kremerade ben.

 400. Tyvärr blandade arkeologerna
  för 80 år sedan-

 401. -ihop dem huller om buller.

 402. Så det har givit våra benspecialister
  ett väldigt svårt problem.

 403. De måste gå igenom vartenda ben.

 404. Det de hittar
  är dock väldigt intressant.

 405. De allra flesta av benen
  tycks tillhöra vuxna män.

 406. Hittills har vi kvarlevor
  från två kvinnor och två barn.

 407. Så det är en ovanlig grupp
  som har begravts i Stonehenge.

 408. Den är inte alls representativ
  för hela befolkningen. Vilka var de?

 409. De föremål som begravts med de döda
  ger väldigt få ledtrådar.

 410. De flesta kroppar låg ensamma,
  men bredvid några låg föremål.

 411. I ett fall har vi
  slaghuvudet från en klubba.

 412. De var nog maktsymboler
  på den tiden.

 413. Jag misstänker
  att det kan ha handlat om-

 414. -personer med hög social status.

 415. Vi har koldaterat några kvarlevor
  hittills. Som ni ser i tabellen här-

 416. -kommer de från en tidsperiod
  mellan 3000 och 2500 f.Kr.

 417. Vi har ännu inte hunnit koldatera
  de flesta av kvarlevorna.

 418. Vi får se om mönstret ser likadant ut
  när antalet växer.

 419. Vi har nog redan visat att Stonehenge
  användes som begravningsplats-

 420. -under åtminstone
  halva 2000-talet f.Kr.

 421. Så som Ramilisonina korrekt gissade -
  han visste ju inget av detta-

 422. -kan vi ha...
  Vi har en kyrkogård här.

 423. Och det är den största kyrkogård
  vi har i Storbritannien-

 424. -från hela 2000-talet f.Kr.

 425. Där är hålet vi grävde ut. Men en
  annan överraskning väntade på botten.

 426. Arkeologerna
  som hade grävt ut hålet-

 427. -var tack och lov inte så noggranna
  på 1920-talet.

 428. De lämnade något som överraskade oss.

 429. Vi upptäckte här
  ett område med krossad krita-

 430. -där något väldigt tungt hade stått.

 431. Vi insåg att detta fenomen
  hade orsakats av en mycket stor sten.

 432. Vi tittade på arkeologen
  William Hawleys dokumentation.

 433. På 1920-talet sa han
  att dessa hål utan tvekan-

 434. -en gång hade inrymt
  små, upprättstående stenar.

 435. Det var spännande.
  Han hade redan märkt-

 436. -att många av hålen,
  de 56 Aubrey-hålen-

 437. -hade skadats av stenar
  som stått i dem.

 438. Och groparnas sidor hade skadats
  när stenarna drogs upp.

 439. Varför visste vi inte det
  när vi började?

 440. Skälet är att några år senare
  ändrade han uppfattning-

 441. -när Woodhenge grävdes ut.

 442. Man visade honom hålen
  där pålar hade stått.

 443. Han tolkade då Aubrey-hålen likadant.

 444. Han borde ha
  hållit fast vid sin första teori.

 445. För det har tagit oss 80 år
  att rätta till det.

 446. Vi tror att hålen
  inte innehöll vilka stenar som helst-

 447. -utan de walesiska blåstenarna.

 448. Här är ett diagram, lite plottrigt-

 449. -där jag har märkt ut bredden
  och djupet för olika slags gropar.

 450. De här är hål som innehöll pålar
  i Woodhenge och Durrington Walls.

 451. De här är hål som vi vet
  innehöll blåstenar inne i Stonehenge.

 452. Aubrey-hålstenarna flyttades dit.

 453. Ovanpå det
  har jag markerat Aubrey-hålens mått.

 454. Vi är nu rätt säkra på att de hålen
  innehöll de walesiska blåstenarna.

 455. Vi vet när de utformades: precis
  när monumentet började användas-

 456. -runt 3000 f.Kr., innan
  de stora sarsenstenarna fördes in.

 457. Så monumentet har byggts av stenar
  vars ursprung ligger 200 km därifrån.

 458. Där är första stadiet.

 459. Och 500 år senare-

 460. -verkar blåstenarna ha ställts upp
  innanför sarsenformationerna:

 461. Cirkeln och
  de fem triliterna innanför.

 462. Men under hela den tiden tycks detta
  ha varit en begravningsplats.

 463. Så Ramilisoninas antagande om
  Stonehenge verkar väldigt korrekt.

 464. Under våra utgrävningar utanför
  Stonehenge förra året, 2008-

 465. -undersökte vi
  några av de diken som gjorts av-

 466. -tidigare arkeologer på 1950-talet.

 467. Tyvärr hade dokumentationen
  inte sparats-

 468. -så vi ville veta vad de hade hittat
  men inte berättat om för oss andra.

 469. Vi öppnade det här diket
  och förlängde det hitåt.

 470. Diket här korsar avenyn
  som går från Stonehenge till floden.

 471. Vi kan se avenyns diken som går
  under vägen till Stonehenges ingång.

 472. Här går det andra.

 473. Vi upptäckte
  att dessa två vallar innanför dikena-

 474. -i själva verket var
  naturliga formationer.

 475. Tvärtemot vad vi trodde var de inte
  tillverkade av människohand.

 476. Det var i själva verket en geologisk
  formation som redan funnits där.

 477. En rad vallar.

 478. Det var något
  jag inte trodde var möjligt-

 479. -för de råkade bara finnas
  på solståndslinjen.

 480. Soluppgång vid midsommar åt ett håll,
  solnedgång vid midvinter åt andra.

 481. Hur? Det var geologiska formationer.

 482. Varför överensstämde geologin
  med astronomin?

 483. Varför avspeglade
  jorden och himlen varandra?

 484. Då kom jag på: Jisses,
  det är kanske ett av skälen-

 485. -till att Stonehenge byggdes här.

 486. För att förhistoriska människor hade
  sett detta anmärkningsvärda fenomen.

 487. Linjer i marken där solen rör sig-

 488. -och går upp och ner
  vid motsatta tider på året.

 489. Det förklarar kanske
  varför vi har de 8 000 år gamla-

 490. -nej, 9 000 år gamla hål
  på bilparkeringen.

 491. Det kan förklara varför Stonehenge
  står där. Något annat intressant:

 492. Den här stenen som står avskild
  från de andra och kallas hälstenen-

 493. -är en av
  Stonehenges få ohuggna stenar.

 494. Bredvid den
  finns en hålighet i marken-

 495. -som har samma form och storlek
  som den stenen om den låg ner.

 496. Det är möjligt att den redan låg där
  i den positionen när den hittades.

 497. Detta ger oss en anmärkningsvärd
  insikt som vi inte hade väntat oss.

 498. Om vi ser på avenyn
  går vallarna här längs denna linje.

 499. Vi ville veta
  varför avenyn plötsligt svänger av-

 500. -och går hela vägen ner till floden.

 501. Vad händer vid floden?

 502. Där avenyn svänger
  tittade vi på öppna diken här.

 503. Den går hela vägen fram
  och svänger här.

 504. Vi ser att vägen där konstruerats
  vid ett och samma tillfälle.

 505. Nästa del lades inte till senare,
  utan allt gjordes samtidigt.

 506. Vid avenyns slut, framme vid floden-

 507. -ligger flodkanten
  precis vid de här träden.

 508. Framför den grävde vi ett smalt dike-

 509. -och väntade oss
  att finna avenyns diken.

 510. De var inte där.

 511. I stället hittade vi ett svängt dike.
  Ser ni dess kant här?

 512. Det svänger runt här. Där är det.

 513. Det svänger runt här, så här.

 514. Vi trodde att det var ett dike
  runt en gravhög från bronsåldern.

 515. Men koldateringen visade
  att det var lika gammalt som avenyn.

 516. Från en tidsperiod innan dessa
  gravhögar byggdes under bronsåldern.

 517. Det var från cirka 2400 f.Kr.-

 518. -kort efter det
  att Stonehenges sarsenstenar rests.

 519. Då sa vi nästan: "Nu får det räcka."

 520. "Vi har haft sex bra säsonger,
  vi har hittat massor."

 521. Men så tänkte vi: "Nej, vad finns
  innanför det? Vad omgärdar det?"

 522. "Vi borde kanske
  bara ta en sista liten titt."

 523. Så i somras grävde vi upp en liten
  del av det och förlängde det hitåt-

 524. -så att vi hade öppnat
  en fjärdedel av dikesområdet.

 525. Vi grävde även diken för att försöka
  hitta avenyn längre inåt land.

 526. Vi fann
  att avenyn sträcker sig så här långt-

 527. -och slutar precis framför diket.

 528. Vi såg att en henge-vall
  en gång hade löpt runt diket.

 529. Så det här var
  ännu ett henge-monument.

 530. Så när vi öppnade... Här är vårt dike
  över fältet framför floden.

 531. Här och här
  hittade vi avenyns två diken-

 532. -som löpte fram parallellt, nästan
  20 meter ifrån varandra, mot floden.

 533. Men där de slutade
  fann vi inte bara diket-

 534. -vid henge-monumentet,
  med rester av en vall utanför.

 535. En ingång här
  vid utkanten av vårt dike-

 536. -och en uppsättning hål
  som bildar vad vi tror är en cirkel.

 537. Och riktigt spännande var
  att upptäcka att en gång i tiden-

 538. -hade stenar stått i de hålen.

 539. Trots att det är kritgrund,
  som normalt är hård-

 540. -är kritan väldigt mjuk vid floden.

 541. Det är som
  en blandning av sand och ost.

 542. Så om man ställer något tungt på den
  sjunker det ner.

 543. Dåligt för förhistoriska människor,
  bra för arkeologer.

 544. För det betydde
  att vi faktiskt hade avtrycken-

 545. -av det som hade stått i de hålen.

 546. Cirkeln hade även använts
  under senare tidsperioder.

 547. Folk hade grävt hål och diken
  i den under bronsåldern.

 548. Så vi visste att stenarna
  hade dragits ut före bronsåldern.

 549. Frågan är vad de var.

 550. Vi upptäckte att en del av dem
  hade satts i noggrant utformade-

 551. -plattformar byggda av flintastycken.

 552. Ni ser att det nästan är som ett bo
  gjort av flintastycken.

 553. I det här fallet är själva stenen...
  De lägger dit en kudde av lera.

 554. Sen trycks stenen ner genom kudden
  och lämnar ett avtryck.

 555. Här ser vi var stenen stod
  innan den drogs ut.

 556. Den mörka jorden här är ytjorden
  som föll ner då stenen drogs ut.

 557. När stenen slogs mot gropens sidor
  föll ytjorden ner.

 558. Det här är spännande,
  för det ger oss ett markperspektiv-

 559. -av det som hände inuti stencirkeln.

 560. Jorden var full av kol.
  Massor av eldande hade pågått där.

 561. Vi har även hittat
  en del av någons arm.

 562. Det är övre änden av ett överarmsben,
  från den här delen.

 563. Och det verkar som om något pågår
  som rör döda människor.

 564. Det ger möjligheten att den mindre
  träcirkeln, bara 10 meter i diameter-

 565. -kan ha haft att göra med
  att behandla eller hedra de döda.

 566. Det kan ha varit en del av resan
  längs avenyn upp till Stonehenge.

 567. Det här är
  vad vi kallar blåa Stonehenge.

 568. Förhoppningsvis får vi snart
  tidsuppgifter om när det uppfördes.

 569. Jag gissar att det är ett monument
  som uppfördes vid samma tidpunkt-

 570. -som den stora cirkeln
  med Aubrey-hålstenar, runt 3000 f.Kr.

 571. Hittills är vår datering
  endast baserad på-

 572. -en viss typ av pilspetsar som kan
  hänföras till ungefär den perioden.

 573. För att sammanfatta,
  vad jag tror att vi har lyckats göra-

 574. -är att visa att landskapet i området
  är väldigt specifikt uppdelat.

 575. Vi har cirklar i sten i det området-

 576. -och vi har cirklar i trä
  i det området.

 577. Vi kan inte längre
  se det som en lycklig slump.

 578. De två är sannolikt sammanlänkade
  som två halvor av ett enda monument-

 579. -och floden binder dem samman.

 580. Just nu ska vi nog lägga undan
  våra skyfflar och spadar.

 581. Arbetet med att skriva ner allt,
  dokumentera det-

 582. -både för allmänheten och för
  andra arkeologer, måste nu börja.

 583. Men vi har nog lyckats
  omkullkasta allt vi trodde-

 584. -att Stonehenge kan handla om.
  Tack så mycket.

 585. Översättning: Lisa Fjellström
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Riversideprojektet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Mike Parker Pearson, professor i arkeologi, föreläser om de utforskningar av Stonhenge som går under namnet The Stonehenge Riverside Project.

Ämnen:
Historia > Forntid och medeltid
Ämnesord:
Arkeologi, England, Europa, Stenmonument, Stonehenge
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Stonehenge

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stonehenge

Riversideprojektet

Mike Parker Pearson, professor i arkeologi, föreläser om de utforskningar av Stonehenge som går under namnet The Stonehenge Riverside Project. Forskning som har förändrat uppfattningen om ett av världens mest mytomspunna byggnadsverk. Arrangerat av Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Kvinnors makt i världshistorien

Revolution

Programledare Amanda Foreman reser till Ryssland, Storbritannien, Frankrike och USA för att undersöka hur moderna revolutioner påverkat kvinnors liv. Har den franska revolutionen eller den arabiska våren förbättrat kvinnors rättigheter och möjligheter eller var det bara olika patriarkala hierarkier som avlöste varandra? Foreman möter Nadezjda Tolokonnikova från aktivistgruppen Pussy Riot som diskuterar Rysslands utveckling under Putin och politikern Lindiwe Mazibuko som talar om kvinnors situation i Afrika. Båda menar att kamp för kvinnors rättigheter sker genom medvetenhet, dialog och utbildning.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Linggymnastik - motion i nationens tjänst

Under 1800-talet utvecklade Per Henrik Ling ett system med gymnastiska rörelser som kom att prägla svensk gymnastik under ett och ett halvt sekel. Men var fick han sina idéer ifrån?