Titta

UR Samtiden - Framtiden för öppna lärresurser

UR Samtiden - Framtiden för öppna lärresurser

Om UR Samtiden - Framtiden för öppna lärresurser

Framtiden för OER, öppna lärresurser, är en konferens för dem som arbetar med eller är intresserade av öppna lärresurser. Konferensen vänder sig bland annat till dem som arbetar med så kallade open educational resources inom högskolan. Vi får ta del av svenska erfarnheter, och av hur OER fungerar i Storbritannien och Norge. Både praktiska och strategiska frågor lyfts fram och diskuteras. Konferensen arrangeras av Kungliga Tekniska högskolan i samarbete med Kungliga biblioteket och Nätverket för IT i högre utbildning, ITHU.

Till första programmet

UR Samtiden - Framtiden för öppna lärresurser : Vart går utvecklingen?Dela
 1. Nej...

 2. Ja.

 3. Nu hörs det. Tack för inbjudan,
  trevligt att komma till Sverige.

 4. Jag undrar
  om svenskar förstår norska.

 5. Det går bra.

 6. Om ni mot förmodan
  inte förstår ett ord, så får ni...

 7. ...harkla er eller hosta.

 8. Just så!

 9. Jag ska kommentera titeln. Jag
  skulle prata om "satsningen i Norge"-

 10. -men jag säger "satsningar i Norge".

 11. Det finns inte en övergripande
  satsning på öppna resurser i Norge-

 12. -utan det finns många intressanta
  stora och små initiativ och projekt.

 13. Norgesuniversitetet
  är inte ett universitet.

 14. Det är ett rådgivande organ
  till utbildningsdepartementet.

 15. De jobbar med IKT i högre utbildning-

 16. -samarbete mellan högre utbildning
  och arbetsliv-

 17. -och flexibla studier
  och livslångt lärande.

 18. Vi är kanske en systerorganisation
  NSHU som fanns i Sverige-

 19. -Nätverk och samarbete inom högre
  utbildning, som visst är nedlagd.

 20. Det som Norgesuniversitetet gör-

 21. -är att vi har några miljoner kronor
  i projektmedel-

 22. -som vi fördelar bland norska
  universitetet och högskolor.

 23. Det är väl det mest populära vi gör.

 24. Även om det inte är så mycket pengar,
  cirka tio, tolv miljoner kronor-

 25. -så får vi många bra ansökningar och
  pengarna ger ganska stor effekt.

 26. Vi gör en del utredningar
  för utbildningsdepartementet.

 27. Vi arrangerar konferenser, i stil med
  den här, för att sprida budskapet.

 28. Norgesuniversitetet
  har etablerat expertgrupper-

 29. -där det finns representanter
  för universitet och högskolor-

 30. -för att titta på olika områden
  inom vårt arbetsfält.

 31. En av grupperna ska titta på...

 32. ...delning av digitala lärresurser.

 33. Norgesuniversitetet finns inte i
  Oslo, som mycket annat i Norge-

 34. -utan i den här vackra staden,
  Tromsø.

 35. När jag reser runt brukar alla
  bli fascinerade av all snön-

 36. -men i dag är det faktiskt mer snö
  i Stockholm än i Nordnorge.

 37. Före Norgesuniversitetet har jag
  jobbat på universitetet i Tromsø.

 38. Jag har undervisat i filosofi-

 39. -och så har jag jobbat
  med administrativa uppgifter.

 40. Termen Open Educational Resources-

 41. -verkar vara mer väletablerad
  i Sverige än i Norge.

 42. Det är vanligare att prata
  om delning av digitala lärresurser.

 43. Den engelska termen
  kanske är bättre och mer precis.

 44. "Lärresurser"
  kan ju tolkas väldigt brett.

 45. Det kan vara vilken resurs som helst
  som används vid lärande.

 46. Men så har det kallats...

 47. ...i Norge.

 48. Om ni vill orientera er i den norska
  situationen och söker på Google-

 49. -så kan det vara lika givande att
  söka på "deling av læringsresurser"-

 50. -som på "open educational resources".

 51. När man pratar om detta-

 52. -så kretsar det mycket
  kring inspelning av föreläsningar.

 53. Det verkar vara...

 54. ...den oftast använda
  och delade lärresursen.

 55. Det gäller inte bara i Norge. Om man
  ser på MIT och andra ställen-

 56. -finns det
  många inspelade föreläsningar.

 57. Innan jag pratar om
  delning av lärresurser-

 58. -så ska jag nämna nåt om IKT-
  användning vid norska universitet.

 59. Informations- och kommunikations-
  teknik, datorer och smarttelefoner.

 60. Det är en intressant bakgrund
  till satsningen på OER-

 61. -eller delning av lärresurser.
  Vad gör studenterna egentligen?

 62. Norgesuniversitetet har gjort
  en stor kartläggning av detta.

 63. Det finns en rapport,
  som det ligger några exemplar av här-

 64. -så de som är snabba
  hinner få tag på ett exemplar.

 65. Den kan också laddas ned.

 66. Hösten 2008 genomförde vi en stor
  undersökning bland 6 000 studenter-

 67. -och 1 000 anställda.

 68. Studenterna använder datorn mycket.

 69. De norska studenterna uppgav att de
  använder den ca 20 timmar per vecka.

 70. Ungefär hälften
  är knutet till studierna-

 71. -medan de övriga tio timmarna är
  knutna till underhållningsanvändning.

 72. Det motsvarar resultaten
  från Icore-undersökningen i USA.

 73. Runt 20 timmar
  är en vanlig tidsmängd.

 74. Men det visar sig
  att studenterna använder datorer-

 75. -väldigt lite
  i själva undervisningen.

 76. Det är inte vanligt
  enligt studenterna-

 77. -att ta med sig datorn till
  föreläsningar och twittra om dem.

 78. Eller att använda Wikipedia för att
  slå upp ord som man inte förstår.

 79. Vad använder studenterna datorn till?

 80. Basfunktioner som textbehandling
  och informationssökning på internet-

 81. -används mycket.

 82. Den enda lärresursen
  som används i stor utsträckning-

 83. -är föreläsarnas
  Powerpoint-presentationer.

 84. De flesta gör presentationerna
  tillgängliga för studenterna.

 85. Studenterna säger sig ha stor nytta
  av dem och använda dem mycket.

 86. Learning management-system används
  mycket. Det pratar jag inte om nu.

 87. E-post används överraskande lite.

 88. Staplarna visar hur många procent
  som använder detta minst varje månad.

 89. 70 % av studenterna
  säger sig använda e-post varje månad.

 90. Ungefär hälften
  använder e-post varje vecka.

 91. Alla anställda
  använder e-post dagligen.

 92. Men vad studenterna som inte använder
  e-post varje vecka gör, vet vi inte.

 93. Hur får de information
  från lärosätet? Det vet vi inte.

 94. Vi tänkte att de studenterna
  kanske använder andra medier.

 95. Facebook eller såna saker. Men det
  verkar inte som om de gör det.

 96. Det verkar finnas en grupp studenter
  som använder IKT i liten grad.

 97. Andra informationsresurser på nätet
  används, men inte så mycket.

 98. Studenter uppger att de använder
  Powerpoint överraskande lite.

 99. Alla föreläsare använder Powerpoint,
  men studenterna använder det lite.

 100. Det ger oss intryck av en
  undervisningsform som är monologisk.

 101. Vi föreläser och föreläser -
  det gör kanske ni också.

 102. Men studenterna får inte mycket
  träning i att presentera stoff.

 103. I Norge
  finns undersökningen ITU Monitor-

 104. -som handlar om gymnasie-
  och grundskolenivåerna.

 105. Det visar sig att elever
  på högstadiet i nionde skolåret-

 106. -använder Powerpoint oftare
  än studenter på universitet.

 107. Det ger intryck
  av en monologisk undervisningsform.

 108. De nedersta...staplarna visar-

 109. -att andra lärresurser
  än föreläsningsbilderna-

 110. -som inspelade föreläsningar
  och digitala prov-

 111. -används lite av studenterna.

 112. Andra, mer interaktiva-

 113. -webb 2.0-aktiga, digitala
  mediaverktyg används inte mycket.

 114. Man har sagt i Norge att universitet
  och högskolor släpar efter-

 115. -med användning av informations-
  och kommunikationsteknik.

 116. Det vi ser här är att verktyg som kan
  fungera i undervisningssammanhang-

 117. -som diskussionsforum,
  används inte mycket.

 118. Om man inte hinner...

 119. Om man inte hinner få med sig
  ett exemplar av rapporten-

 120. -kan man ladda ned eller beställa
  den. Länkarna finns i presentationen.

 121. Den lärresursen som används oftast
  förutom föreläsningsbilder-

 122. -som ju snarast är ett komplement
  till föreläsningarna...

 123. Inspelade föreläsningar används mest.

 124. Vi tror att det har utvecklats
  sen undersökningen gjordes 2008.

 125. Det här området har utvecklats.

 126. Fler och fler universitet
  och högskolor filmar föreläsningar-

 127. -och gör dem tillgängliga
  för studenterna.

 128. Inspelningarna används först
  och främst av vanliga studenter.

 129. Samma studenter som är med på plats.

 130. Det verkar som om de används till
  repetition och tentaförberedelser.

 131. Många studenter vill ha inspelningar
  från föreläsningarna.

 132. Juridikstudenterna i Oslo
  har skrivit till sin institution-

 133. -och sagt att de vill spela in
  alla föreläsningar-

 134. -och göra dem tillgängliga
  för studenterna.

 135. "Vi studenter kan ta ansvar
  för att det görs ljudupptagningar."

 136. Studenterna vill höra föreläsningarna
  igen när de repeterar.

 137. Men vad tänker de anställda?
  "Leder detta till lägre närvaro?"

 138. Om man lika gärna kan sitta
  vid datorn och se föreläsningen-

 139. -kommer studenterna
  orka gå på föreläsningarna?

 140. Andra som använder inspelade
  föreläsningar är distansstudenter.

 141. Vi vet inte om inspelningarna
  används av andra studenter.

 142. Alla som har studerat
  har klagat på tråkiga föreläsare.

 143. Men om man har en tråkig statistik-
  föreläsning i Tromsø tror jag inte-

 144. -att man kollar
  om föreläsaren i Oslo är bättre.

 145. Det är för svårt
  att hitta föreläsningarna på nätet.

 146. Eller skulle en föreläsare som håller
  en tråkig föreläsning i Oslo-

 147. -gå in och kolla efter idéer
  hos en föreläsare i Bergen?

 148. Ett fjärde element med att göra
  föreläsningarna tillgängliga-

 149. -är synliggörande och marknadsföring
  av universiteten.

 150. Nu ska jag prata
  om några projekt i Norge-

 151. -som har lyckats bra med att göra
  undervisningsresurser tillgängliga.

 152. Norges teknisk-naturvitenskapelige
  universitet i Trondheim-

 153. -har gjort en kanal på Itunes U
  där en del föreläsningar finns.

 154. NTNU lanserades på Itunes U i somras
  och det uppmärksammades i media.

 155. NTNU:s pr-avdelning har analyserat
  medieeffekten av detta-

 156. -och säger att effekten överskred
  effekten av hela NTNU:s reklambudget.

 157. Det är viktigt att synas på nätet
  för att marknadsföra institutionen.

 158. Studenterna uppger
  att tillgång till föreläsningarna...

 159. Det här är siffror från NTNU
  efter lanseringen på Itunes U.

 160. Den gröna sektorn
  är studenter som menar-

 161. -att tillgång till föreläsningarna
  ger bättre inlärning.

 162. Det gula fältet är studenter som
  menar att det inte påverkar närvaron.

 163. Så många studenter går på
  föreläsningar fast de finns på nätet.

 164. Det här diagrammet
  visar antal nedladdade föreläsningar.

 165. Huvuddelen av nedladdningarna
  sker i tentaperioderna.

 166. Folk tittar inte på föreläsningarna
  medan de hålls.

 167. Studenterna laddar ned dem
  när de förbereder sig för tentorna.

 168. Universitetet i Stavanger
  har också lanserat sig på Itunes U.

 169. De har haft ungefär samma
  erfarenheter som i Trondheim.

 170. Universitetet i Oslo
  har inte lanserats på Itunes U-

 171. -men har startat ett projekt
  finansierat av Norgesuniversitetet-

 172. -i samarbete med Stavanger
  och högskolan i Lillehammer-

 173. -där de jobbar med poddsändningar
  som kanal för att förmedla...

 174. ...inspelade föreläsningar. De kommer
  att utveckla intressant kunskap-

 175. -som de vill dela med sektorn.

 176. Det kan vara intressant
  att följa projektet.

 177. Jag ska kort nämna ett annat
  intressant projekt i Norge-

 178. -som inte handlar universitet-
  och högskolesektorn utan...

 179. ...om "videregående" skola.
  Det heter väl inte så här?

 180. Gymnasium och yrkesutbildningar.

 181. Nasjonal digital læringsarena
  ägs av kommunerna, länsstyrelsen-

 182. -som äger gymnasierna.

 183. Där bygger man
  en stor, systematisk bas-

 184. -över fritt tillgängliga lärresurser.

 185. Delvis betalar man författare
  för att göra undervisningsmaterial.

 186. Delvis köper man redan befintligt
  material och lägger ut på nätet.

 187. Delvis kan lärare
  lägga ut egna saker.

 188. De senaste månaderna har det varit
  stor debatt om NDLA bland lärarna.

 189. Många lärare säger att de hellre vill
  ha böcker än det digitala materialet.

 190. Men den starkaste kritiken kommer
  från förlagen, som ser sig hotade.

 191. I Norge har eleverna
  rätt till gratis läromedel.

 192. Då börjar många skolor tänka-

 193. -att det finns gratis böcker på
  nätet, man behöver inte köpa några.

 194. Det är förstås
  ett stort ekonomiskt...

 195. ...hot mot förlagsbranschen.

 196. Några utmaningar med detta...

 197. ...att göra lärresurser
  fritt tillgängliga.

 198. Först: upphovsrätt.
  Alla som har jobbat med detta-

 199. -både poddsändningsprojektet i Oslo
  och Itunes-lanseringen av NTNU-

 200. -stöter på problem med upphovsrätt.

 201. Det handlar både om förhållandet
  mellan anställd och institution...

 202. Vem ska äga materialet?

 203. Om en anställd slutar, får han då ta
  med sig en video som finns på sidan?

 204. Det är ett problem.

 205. Ett annat är att lägga ut material
  som man inte har rättigheter till.

 206. Illustrationer och figurer från andra
  ställen - kan man lägga ut dem?

 207. Både NTNU och de stora
  amerikanska universiteten-

 208. -har spelat in föreläsningar,
  men suddat ut-

 209. -alla bilder och figurer
  där man är osäker på upphovsrätten.

 210. Ni känner säkert till här också-

 211. -att många anställda inte gillar
  att ha en kamera i rummet.

 212. De gillar inte att använda digitala
  verktyg och media överhuvudtaget.

 213. Det är svårt att hitta digitala
  lärresurser när de har lagts ut.

 214. Hittills har man hållit på
  i liten skala.

 215. Nån har gjort nåt i Oslo,
  nån i Tromsø, i liten skala.

 216. Om man tänker sig
  att alla föreläsningar ska filmas-

 217. -måste man hitta standardiserade
  lösningar för att spara pengar.

 218. Man kan inte ha flera kameramän
  i varje sal om allt ska filmas.

 219. Man kanske kan göra lösningar
  som automatiserar det.

 220. Jag skyndar på,
  för jag har ont om tid.

 221. Uninett är det företag i Norge-

 222. -som levererar
  nättjänster till universiteten.

 223. Det finns nåt liknande i Sverige
  som heter...

 224. Jag hörde inte,
  men ni vet vad det är.

 225. Uninett har främst haft fokus
  på teknisk infrastruktur.

 226. Att få fiberoptik och kablar
  och sånt att fungera.

 227. Uninett har startat
  projektet Ecampus Norge.

 228. De tar steget upp från att leverera
  kablar och nättillgång till...

 229. ...den pedagogiska användningen
  av IKT-

 230. -med fokus på...
  delning av lärresurser.

 231. Uninett och Ecampus
  har en teknisk bakgrund-

 232. -men om tekniken kommer på plats
  för att stötta det här-

 233. -och den tekniska strukturen
  anpassas-

 234. -tror jag att det bidrar
  till ett stort steg framåt.

 235. Norgesuniversitetet, Ecampus,
  och universitets- och högskolerådet-

 236. -planerar att göra en
  rådgivningstjänst om upphovsrätt.

 237. Upphovsrätt verkar vara det hinder
  som stoppar många bra projekt.

 238. Det används mycket resurser på
  att en jurist vid varje universitet-

 239. -ska sitta och sätta sig in
  i upphovsrättslagarna-

 240. -och göra kontrakt
  och vägleda sina anställda.

 241. Vi försöker göra en samlad
  vägledningstjänst som kan...

 242. ...ge svar på en del såna frågor.
  Tjänsten är tänkt...

 243. ...att ge service både till högre
  och grundläggande utbildning.

 244. Jag ska hänvisa till en intressant
  rapport skriven av Marit Synnevåg-

 245. -"Deling av digitale læringsresurser
  i høyere utdanning".

 246. Det ligger några exemplar här,
  och den kan laddas ned. Då ska jag...

 247. Vi hade en konferens där Lasse
  Bourelius talade om läget i Sverige.

 248. På konferensens hemsida...

 249. ...finns det inspelningar
  av föredragen.

 250. Det finns mycket intressant,
  om upphovsrätt-

 251. -och om goda erfarenheter
  av delning av lärresurser.

 252. Jag har dragit över tiden lite.

 253. Jag ska göra reklam
  för två saker till. Det går bra.

 254. Det ena är en konferens
  som hålls på Svalbard nu i...april.

 255. Den handlar inte om OER eller
  delning av lärresurser specifikt-

 256. -utan om kvalitet
  i användningen av IKT.

 257. Och så planerar vi...

 258. ...poddsändningsprojektet, Ecampus
  och Norgesuniversitetet...

 259. ...en konferens om inspelning
  och delning av föreläsningsvideor-

 260. -i slutet av september i Oslo.

 261. Då säger jag tack för mig.

 262. Kritiken som har kommit
  från lärare och från lärarfacket-

 263. -är att lärarna inte vill använda
  de digitala läromedlen-

 264. -utan att de vill använda böcker
  och pappersbaserade läromedel.

 265. De har två invändningar. Dels...

 266. ...menar de att läromedlen på NDLA
  håller för låg kvalitet.

 267. Det kanske stämmer, jag vet inte.
  Det är ett argument.

 268. Det andra argumentet är att man vill
  ha pappersbaserade läromedel.

 269. Det finns några exempel på
  att elever har köpt egna böcker-

 270. -för att få traditionella läromedel.

 271. Men den kraftigaste kritiken kommer
  från ledaren för förlagsföreningen-

 272. -Wilhelm Nygaard, som nog...

 273. Förlagsföreningen har nog fått fram
  de här kritiska lärarna i ljuset.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Vart går utvecklingen?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur fungerar OER i Norge? Jens Breivik från Norgesuniversitetet berättar. En panel bestående av bland andra Agneta Stark, rektor för Högskolan i Dalarna, Thomas Lundén, Högskolan i Malmö och Torsten Fransson från KTH diskuterar under ledning av Alastair Creelman från Linnéuniversitetet hur framtiden för OER ser ut i Sverige.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > IT, medier och digital kompetens
Ämnesord:
Open access-publicering, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning, Undervisningsmateriel
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Framtiden för öppna lärresurser

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtiden för öppna lärresurser

Erfarenheter

Vad är OER, öppna lärresurser? Universitetskansler Anders Flodström resonerar kring detta. Jan Hagerlid, samordnare för OpenAccess.se på Kuingliga biblioteket, berättar om KB:s erfarenheter och Patrick McAndrew från OLnet i Storbritannien talar om de brittiska erfarenheterna.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtiden för öppna lärresurser

Vart går utvecklingen?

Hur fungerar OER i Norge? Jens Breivik från Norgesuniversitetet berättar. En panel med bland andra Agneta Stark, rektor för Högskolan i Dalarna, Thomas Lundén, Högskolan i Malmö och Torsten Fransson från KTH diskuterar under ledning av Alastair Creelman från Linnéuniversitetet hur framtiden för OER ser ut i Sverige.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Musikalen som entreprenöriell katalysator

Balli Lelinge, universitetsadjunkt, har tittat på vad som händer när man flyttar lärandet utanför klassrummet och han har valt musikalen som verktyg. Genom att skapa en musikal från ingenting på fem dagar blir processen starkt deltagarorienterad och medskapande när elever och lärare samverkar. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.