Titta

UR Samtiden - Tro och vetenskap

UR Samtiden - Tro och vetenskap

Om UR Samtiden - Tro och vetenskap

Både tro och vetenskap har på olika sätt haft avgörande betydelse för människan genom historien, och över hela jorden. Vem som vunnit har det många gånger rått olika bud om. Och så än i dag. Eller? Hur är relationen mellan vetenskap och gudstro? I ett försök att belysa denna fråga och att se om tro och vetenskap kan förenas, har den kristna organisationen Apologia arrangerat seminariet "Tro och vetenskap" i Betlehemskyrkan i Stockholm. Serien inleds med två seminarier där naturvetenskap diskuteras ur en kristen synvinkel. Den avslutas sedan med en debatt mellan företrädare för både den naturvetenskapliga och den kristna sidan. Inspelat den 27 mars 2010.

Till första programmet

UR Samtiden - Tro och vetenskap : John Lennox möter Christer SturmarkDela
 1. Jag övergår nu till engelska.

 2. I era inledande anmärkningar vill jag
  att ni besvarar följande fråga:

 3. Vilken ståndpunkt
  vill ni försvara i kväll-

 4. -angående frågan om vetenskap
  och tro-

 5. -kanske kristen tro i synnerhet?

 6. Vad anser ni om den saken?

 7. Försök framföra er åsikt-

 8. -och ge oss några inledande argument
  för er tes.

 9. Det är vad jag skulle vilja
  att ni gör, men det är upp till er.

 10. Tack.

 11. Ska vi ge dem en applåd?

 12. Vill du
  att vi kommenterar filmklippet?

 13. -Säg nånting.
  -Ja.

 14. Lennox vill säga nåt personligt
  i introduktionen och nåt om klippet.

 15. -Lennox.
  -Stort tack, mina damer och herrar.

 16. Jag är så imponerad över det faktum
  att eftersom en person här inne-

 17. -inte talar svenska
  måste alla tala engelska.

 18. Jag beundrar verkligen våra kollegor
  här borta-

 19. -som försätter sig i underläge,
  även om det är ett litet-

 20. -då de talar mitt språk.

 21. Ståndpunkten
  jag representerar i kväll är denna:

 22. Jag är en passionerad förespråkare
  av vetenskapen.

 23. Och jag tror inte att debatten gäller
  vetenskap och Gud-

 24. -utan snarare om två sinsemellan
  motsatta världsåskådningar:

 25. Materialism - eller naturalism -
  och teism.

 26. Det är uppenbart.
  Se på Human Genome Project.

 27. Dess första ledare var Jim Watson,
  nobelpristagare och ateist.

 28. Dess andra chef - Francis Collins.
  Lysande biolog och kristen.

 29. Det som skiljer dem åt
  är inte vetenskapen-

 30. -utan deras trossystem,
  deras världsåskådning.

 31. Båda är skickliga vetenskapsmän.
  En tror på Gud, den andra inte.

 32. Jag ser inte frågan som
  "Krigar vetenskap och religion?".

 33. Det gör de inte.

 34. Men naturalism och teism krigar.
  Så var hamnar vetenskapen?

 35. Jag tror att vetenskapen pekar mot
  Gud. Som jag sa till Richard Dawkins:

 36. "Vi är båda vetenskapsmän. Min
  främsta anledning att tro på Gud"-

 37. -"är det faktum
  att vetenskap funkar."

 38. "För det hänger på tron att vårt
  universum är rationellt åtkomligt."

 39. Einstein kunde inte tänka sig
  en vetenskapsman utan den tron.

 40. Så alla vetenskapsmän tror att
  universum är rationellt begripligt.

 41. Men på vilka grunder?

 42. Mina ateistiska vänner säger
  att medvetandet som tänker så här-

 43. -kan reduceras till en hjärna, som
  kan reduceras till fysik och kemi.

 44. Så tankarna är bara resultatet av
  elementarpartiklar i rörelse.

 45. I så fall,
  varför skulle vi då lita på dem?

 46. Många av dagens filosofer påpekar-

 47. -att denna reduktionistiska
  och materialistiska tes-

 48. -underminerar själva vetenskapen.

 49. Mitt problem med ateism
  är inte att det är emot teologi-

 50. -utan att det är irrationellt.

 51. Det ger inget rättfärdigande
  till att bedriva vetenskap.

 52. Min fysiklärare
  professor Polkinghorne sa:

 53. "Fysiken kan inte förklara sin tro på
  universums rationella begriplighet"-

 54. -"för man måste tro på det
  innan man börjar med fysik."

 55. Kristendomen ger oss grunder-

 56. -för den säger att både det mänskliga
  medvetandet och universum-

 57. -slutligen kan spåras
  till Guds tänkande.

 58. Andra tesen är att vetenskapen drevs
  framåt tack vare den övertygelsen.

 59. Vetenskapens stora genier
  trodde alla på Gud.

 60. För mig tycks det som om meningen
  bland vetenskapsfilosoferna är-

 61. -att människan blev vetenskapsman,
  då hon förväntade sig naturlagar-

 62. -för att hon
  trodde på en lagstiftare.

 63. Med andra ord hindras inte
  vetenskapen av gudstron-

 64. -utan drevs framåt av den.

 65. Tre stora teser
  från själva vetenskapen:

 66. Vetenskapen avslöjar universums
  lagar. Det tyder på en lagstiftare.

 67. Fysik och kosmologi
  avslöjar universums fininställningar.

 68. Nobelpristagaren Arno Penzias sa:
  "Fininställningarna ger oss"-

 69. "ett universum med
  så perfekta betingelser för liv"-

 70. -"att det kan sägas fungera
  enligt en övernaturlig plan."

 71. Fininställningen som möjliggör liv
  tyder på ett program och en plan.

 72. Vidare tycks det finnas
  två stora saker från vetenskapen.

 73. Först och främst strukturen i dna.

 74. Det är en kod, ett ord, ett logos.

 75. Vi går emot varje analogi
  vi känner till-

 76. -om vi hänför ett kodbärande logos-

 77. -till tanklösa, ostyrda processer.
  Det gör vi inte nån annanstans.

 78. När vi ser semiotiska tecken sluter
  vi oss till förekomst av intelligens.

 79. Slutligen - medvetandet.
  Vi människor besitter-

 80. -inte bara information i vårt dna-

 81. -utan en informationsprocessor
  som vi själva är medvetna om-

 82. -och som är personlig.

 83. Jag anser att det pekar på
  inte bara en intelligent källa-

 84. -utan en personlig källa.

 85. Det är ingen luckornas gudstro:

 86. "Vi kan inte förklara det,
  men Gud skapade det."

 87. Det är vetenskapens framsteg
  som jag tycker stärker bevisen-

 88. -för att det finns en gud.

 89. Tack. Tack, professor Lennox.

 90. Jag ger ordet till dig,
  Christer Sturmark.

 91. Tack så mycket. Först och främst,
  tack för att jag fick komma-

 92. -till den här moderna kyrkan.

 93. Först vill jag säga nånting om
  vad jag tror i det här sammanhanget.

 94. Jag tror på en naturalistisk
  verklighet och värld-

 95. -i motsats till en övernaturlig.

 96. För mig är skälet till det
  väldigt enkelt.

 97. Jag följer principen
  att man ska följa bevisen-

 98. -vilket betyder att jag inkluderar
  Gud i dagens världsåskådning-

 99. -men jag tror att Gud,
  liksom allt annat-

 100. -måste förklaras på ett sätt
  som behövs för verkligheten.

 101. Det är det första jag vill säga.

 102. "Har vetenskapen begravt Gud?"
  var också en fråga.

 103. Jag måste säga
  att det beror på vad man pratar om.

 104. Jag tar inte upp uråldriga gudar
  men tycker att det är precis tvärtom.

 105. Jag kan tänka på ett gudsbegrepp-

 106. -som inte begravts av vetenskapen.

 107. Jag kan teoretiskt sett
  tänka på ett gudsbegrepp-

 108. -som ligger utanför tid och rum-

 109. -och därför inte är åtkomligt för
  vetenskapen eller bevis av nåt slag.

 110. Den sortens gud
  har inte begravts av vetenskapen-

 111. -men samtidigt är det
  en fullständigt irrelevant gud-

 112. -och ett fullständigt meningslöst
  gudsbegrepp.

 113. Det tillför ingen förklarande kraft
  över huvud taget.

 114. Jag ber om ursäkt för min engelska.

 115. Det säger mig inget om moral,
  hur vi bör leva-

 116. -eller hur världen blev till-

 117. -för en gud som är utanför
  tid och rum ingriper inte i världen-

 118. -och kan inte göra det, för i samma
  stund en sån gud ingriper i världen-

 119. -är den inte utanför tid och rum.

 120. Så...

 121. Tillbaka till gudarna.

 122. John Lennox gud har verkligen
  begravts av vetenskapen.

 123. Den gud som skickade en supervarelse
  till jorden-

 124. -som kunde utföra mirakel, gå på
  vattnet, förvandla vatten till vin-

 125. -född av en jungfru,
  uppstånden från de döda-

 126. -den sortens gud har definitivt
  begravts av vetenskapen.

 127. På samma sätt
  har andra pseudo-vetenskapliga-

 128. -hypotetiska idéer om världen
  begravts av vetenskapen-

 129. -t.ex. frenologi, alkemi-

 130. -och astrologi.

 131. Det har funnits många teorier
  om hur världen funkar-

 132. -och de har
  begravts av Gud...vetenskapen.

 133. Jag menar att den sortens gud
  har begravts av vetenskapen.

 134. -Jag slutar nog där. Tack.
  -Tack så mycket.

 135. Tack så mycket, Christer.

 136. Ordet går över till dig, Stefan.

 137. Kraftfullt.

 138. Jag vill säga
  att det är roligt att se er alla här.

 139. Christer, vi har mötts i flera kyrkor
  de senaste åren.

 140. Det är ett nöje att se dig här
  i min kyrka. Varmt välkommen.

 141. Stora frågor om Gud och verkligheten
  besvaras inte - enligt min mening-

 142. -genom att betrakta
  enbart en aspekt av verkligheten.

 143. När jag försöker analysera min tro på
  Gud och övertygelsen att Gud finns-

 144. -ser jag att den kan kopplas till
  alla olika aspekter av verkligheten-

 145. -minst fem olika aspekter.

 146. Det finns en filosofisk aspekt:

 147. Vad kan förklara den här världen,
  speciellt mitt eget tankesätt-

 148. -människans medvetande? Vad kan
  förklara - och bli grund för - moral?

 149. Det finns en existentiell aspekt:

 150. Vad kan ge oss människor
  mening och hopp på den här planeten?

 151. Det finns en historisk aspekt:
  Hur ska man förklara Jesus Kristus-

 152. -och händelserna
  efter hans avrättning?

 153. Det finns en djupt personlig aspekt
  som gäller mitt eget hjärta-

 154. -och vad mitt eget hjärta säger mig:
  Att mitt liv är oundvikligt-

 155. -levt inför en levande gud.

 156. Och självklart finns
  en vetenskaplig aspekt:

 157. Vilken är den bästa slutsatsen av det
  vetenskapen säger om universum-

 158. -det universum som vi är en del av?
  I kväll fokuserar vi på den aspekten:

 159. Vetenskapen och vad den säger
  om verkligheten.

 160. Som jag ser det
  pekar vetenskapen mot Gud.

 161. Här skulle jag vilja lägga in
  en enda tanke:

 162. Om man jämför diskussionen om Gud
  för hundra år sen och i dag-

 163. -blir en sak uppenbart tydlig,
  tycker jag.

 164. De vetenskapliga upptäckterna,
  att universum hade en början-

 165. -universums fininställningar, cellens
  komplexitet, informationen i dna...

 166. Alla dessa vetenskapliga upptäckter
  har stärkt bevisen för att Gud finns.

 167. Lyssnar man på samtida debatter
  om Guds existens-

 168. -hör man att många nya vetenskapliga
  upptäckter blir argument för Gud.

 169. Alltså:
  hundra år av vetenskapligt arbete-

 170. -har inte lett dem som tror på Gud
  bort från vetenskapen.

 171. Tvärtom.
  Oftare nu än för hundra år sen-

 172. -inkluderar de vetenskapen
  som argument för sin tro på Gud.

 173. Tack så mycket, Stefan.

 174. -Ordet går över till dig.
  -Okej. Tack.

 175. Jag börjar med en kort inledning.

 176. Sen ska jag faktiskt replikera lite
  på Johns introduktion.

 177. Jag kan nog inte låta bli.

 178. Först några inledande ord
  om min syn på hela ämnet.

 179. Självklart har jag
  ett naturalistiskt perspektiv-

 180. -och tror att alla frågor
  som kan formuleras vetenskapligt-

 181. -även kan besvaras
  med vetenskapliga metoder.

 182. Det inkluderar frågor som
  "Hur uppstod livet på jorden?"-

 183. -och även frågor rörande evolutionen
  och universums skapelse.

 184. Det här är de enkla frågorna-

 185. -även frågor om hur universum uppkom,
  om det finns fler universum osv.

 186. Det är vetenskapliga frågor.

 187. Dock måste jag medge
  att det finns andra frågor-

 188. -som jag inte kan förklara
  med vetenskapliga metoder.

 189. Det kan finnas principer
  som hindrar mig att göra det.

 190. Det är ämnen som "Vad är mitt jag?
  Vad är mitt medvetande?"-

 191. -och frågor om moral, mening
  och såna saker-

 192. -som rör "jag" och "du"
  i stället för ett "det".

 193. Jag medger att jag inte vet hur jag
  ska besvara dem vetenskapligt.

 194. Dessa ämnen behandlas bäst
  med litteratur och konst.

 195. Religion är jag tveksam till, men
  absolut litteratur, konst och musik.

 196. Även frågor om varför "nåt"
  i stället för "inget"-

 197. -frågor som jag inte ens vet
  hur jag ska ställa på rätt sätt.

 198. Men över till frågorna som jag tror
  att vetenskapen kan besvara.

 199. Här återkommer jag till det
  John pratade om i början-

 200. -som detta om fininställningar.

 201. Hur kan de naturliga konstanterna
  vara så väldesignade-

 202. -att universum tycks vänta på
  att liv ska uppstå?

 203. Som John mycket väl vet
  finns det ett försök till förklaring.

 204. Jag säger inte att den stämmer
  men det intressanta är-

 205. -att frågan kan besvaras
  helt vetenskapligt-

 206. -vilket dock kan vara
  en förhastad förklaring.

 207. Vi vet inte tillräckligt om universum
  för att kunna behandla dessa frågor.

 208. En möjlighet är
  att det finns flera olika universum-

 209. -med olika konstanter,
  helt slumpmässigt.

 210. Men i vissa av dessa universum
  kan det finnas...

 211. Ingen är där
  och kan klaga på hur hemskt det är-

 212. -medan andra universum kanske är
  perfekt anpassade för liv-

 213. -bättre än vårt universum.

 214. Vissa universum
  kanske har en mer marginell...

 215. ...konstruktion
  för att liv ska kunna uppstå.

 216. Jag tror att man kan förklara uni-
  versums fininställning vetenskapligt.

 217. Den förklaringen skulle nog förvåna
  världen före Darwin lika mycket-

 218. -som man förvånades inom biologin.

 219. På så vis
  ligger fysiken lite efter biologin-

 220. -och vi har inga svar
  på de frågorna än.

 221. Tack. Det var dina tre minuter.
  Du får återkomma till det här.

 222. Vi kan väl börja prata om det
  du tog upp? Big Bang.

 223. Det finns ett universum
  som tycks vara fininställt.

 224. Hur ställer ni er till det?

 225. Vill du fortsätta, John?

 226. Det gör jag gärna. Jag vill replikera
  på mycket av det som har sagts.

 227. Innan vi börjar med Big Bang, får jag
  kommentera nåt som ni har sagt?

 228. Det gläder mig att vi är så överens,
  mina herrar.

 229. Först och främst:
  Jag tror på att följa bevis.

 230. För det andra håller jag med om
  att en gud som är utanför allting-

 231. -och är oåtkomlig och meningslös
  tar jag också avstånd ifrån.

 232. Så det är två saker vi är överens om.

 233. Där vi börjar bli oense
  är att du är naturalist-

 234. -och jag är supernaturalist.

 235. "Baserat på följande bevis..."

 236. Jag hörde faktiskt inga bevis
  från dig.

 237. Det du sa var att du inte tror på
  den gud John Lennox tror på-

 238. -men saknade bevis. Din tid tog slut,
  så jag väntar på bevis jag kan följa.

 239. Över till den uttryckliga tesen.

 240. Det gläder mig att vi är överens om
  att vetenskapen är begränsad.

 241. Den besvarar inte allt
  och tar inte upp moral.

 242. Du höll med om
  att den inte tar upp medvetandet.

 243. Det är nåt som debatteras mycket.

 244. Du angrep detta om fininställningar.
  En kort kommentar om det.

 245. Jag känner till multiversum-teorin.

 246. Enligt mina vänner som tror på den
  är multiversum lika oåtkomliga-

 247. -som den gud du inte tror på.
  De är oåtkomliga för oss.

 248. För det andra tycker jag
  att de inte besvarar problemet-

 249. -för fininställningarna förekommer
  inom vårt eget universum.

 250. Även om det finns andra universum-

 251. -gäller diskussionen
  vårt eget universum.

 252. Jag är intresserad av sir Martin Rees
  bok "Summa 6 storheter"-

 253. -där han går igenom det här.
  Mitt i boken säger han så här:

 254. "Vi ser på fininställningarna
  och har två möjligheter:"

 255. "Den ena är multiversum,
  den andra är..."

 256. Här citerar han John Polkinghorne.

 257. "Andra vetenskapsmän
  - som John Polkinghorne - tror"-

 258. -"att en mer acceptabel lösning
  är tron på en skapare."

 259. Sen säger han
  "Jag föredrar multiversumet".

 260. Det är ganska avslöjande.
  Det är preferens, inte vetenskap.

 261. Jag håller med Polkinghorne
  som säger:

 262. "Bevisen finns inte", vilket vi är
  överens om, "för multiversum".

 263. Men kom ihåg att det inte är
  ett argument mot Guds existens-

 264. -för Gud kan mycket väl
  skapa mer än ett universum.

 265. Vi måste hålla isär de sakerna.

 266. Tack, John.
  - Vad tycker ni om det här?

 267. -Vill du börja?
  -Fortsätt.

 268. Först en sak om multiversum-teorin.

 269. För att den ska vara meningsfull
  bör den ses i större kontext.

 270. Teorin löser inte problemen
  med fininställningarna.

 271. Man måste vara mer specifik.

 272. För att den ska vara meningsfull
  behövs en teoretisk ram-

 273. -t.ex. strängteori och liknande
  angående att förena krafterna-

 274. -och även förutsäga annat.

 275. För att visa att den idén
  har nåt med verkligheten att göra-

 276. -måste den testas.

 277. Teorin som antyder deras existens
  kan ge noggranna förutsägelser-

 278. -om omständigheter och sånt
  som är mätbart i vårt universum.

 279. Då ingår den i en sammanhängande bild
  och blir nånting-

 280. -som kan vara trovärdigt.

 281. Man kan inte bara se den som
  en separat sak-

 282. -från den större bilden.

 283. Det tycker jag är ganska viktigt.

 284. Ja, men hur tycker du
  att den begraver Gud?

 285. Det är nåt annat. Jag tror inte den
  begraver föreställningen om Gud...

 286. ...från det perspektivet,
  men den begraver ditt argument mot...

 287. ...för en gud.
  Det är fininställning-argumentet.

 288. Det argumentet dör om
  multiversum-teorin visar sig stämma.

 289. Jag vill ställa en specifik fråga
  till, för jag tror...

 290. Jag vet inte exakt vad du tror
  om livets uppkomst på jorden-

 291. -och hur speciell jorden är,
  men jag kan säga...

 292. Jag kan fråga dig: Stöder du
  en förklaring med flera solsystem-

 293. -till varför jorden är
  på korrekt avstånd från solen?

 294. För det är exakt samma resonemang.

 295. Av alla universums planeter-

 296. -har en bråkdel av dem rätt
  egenskaper för att liv ska uppstå.

 297. Uppenbarligen råkar vi leva
  på en av dem.

 298. Jag menar att det är en perfekt
  parallell till multiversum-teorin.

 299. Detta är intressant, för förra veckan
  var jag på radio med Paul Davies-

 300. -som skrivit boken "Är vi ensamma?".

 301. Paul Davies
  är en välkänd teoretisk fysiker.

 302. Det intressanta var att han sa-

 303. -i slutändan - som vetenskapsman -
  även om han godtar-

 304. -vissa av Frank Drakes argument-

 305. -så tror han att vi
  med största sannolikhet är ensamma.

 306. Det tyckte jag var intressant.

 307. Gällande livets uppkomst på jorden-

 308. -förefaller det som om
  det är ett av de ställen-

 309. -där det materialistiska paradigmet
  misslyckas.

 310. Sen 1953 har människor försökt
  utveckla ett scenario-

 311. -över hur liv kan uppstå
  med ostyrda naturliga processer.

 312. Jag anser att det vetenskapen
  upptäckt sen dess-

 313. -är bevis
  som pekar i den motsatta riktningen.

 314. Frågar du mig om livets uppkomst
  på jorden-

 315. -förefaller det
  som ett av de ställen-

 316. -där man kan se det som Christer sa
  att han inte tror på:

 317. Guds direkta inblandning,
  medvetandets direkta inblandning.

 318. Det kan vi diskutera sen, men min
  vetenskapliga inställning till det-

 319. -har att göra med
  teoretisk datorteori-

 320. -och det faktum-

 321. -att livet - livsformer - faktiskt är
  informationshanterande maskiner.

 322. Det kan vi gå in på senare.
  Jag vill höra Christers svar.

 323. Jag vill kommentera tre saker.
  Vi börjar med den sista om liv.

 324. Du säger att det inte finns en rimlig
  förklaring till livets uppkomst.

 325. Jag är rädd att du hänvisar
  till luckornas Gud.

 326. Det är väldigt farligt.

 327. Jack Szostak, nobelpristagare 2009-

 328. -skapar faktiskt i denna stund en
  artificiell cell i sitt laboratorium.

 329. Enligt rykten i vetenskapsvärlden-

 330. -kan det ske inom några månader
  eller några få år.

 331. Om han lyckas med det här
  ska han också visa-

 332. -hur detta kan ha hänt
  - eller utvecklats - på naturlig väg.

 333. Det andra jag vill säga är-

 334. -att vi faktiskt är överens
  om ytterligare en sak:

 335. Det faktum att tron på en lagstiftare
  i historiskt perspektiv-

 336. -förmodligen inspirerade och hjälpte
  vetenskapsmän och vetenskapen-

 337. -att utvecklas.
  Det är vi verkligen överens om.

 338. Men du måste förstå-

 339. -att det inte säger nånting-

 340. -om en lagstiftares existens.

 341. Vi pratar om effekterna
  av en tro på en lagstiftare-

 342. -som skapade universum. Det har inget
  att göra med lagstiftarens existens.

 343. Det tredje jag vill kommentera...

 344. Du bad mig om bevis för ateism
  eller för en icke-existerande gud.

 345. Här föreligger nog ett misstag
  om resonemang-

 346. -för vad jag förstår godtar du idén
  om vetenskapliga bevis-

 347. -och de vetenskapliga metoderna.

 348. Om så är fallet delar du och jag-

 349. -en vetenskaplig förklaring
  till världen.

 350. Skillnaden är
  att du lägger till nånting.

 351. Vi har samma beskrivning,
  plus en, i din definition.

 352. Då är det så att det är du
  som måste lägga fram bevis för det-

 353. -eftersom jag anser
  att min beskrivning-

 354. -har tillräcklig förklarande kraft,
  så att säga.

 355. En väldigt enkel analogi:
  Jag tror att Snömannen inte finns.

 356. Om du tror att Snömannen finns
  måste du bevisa det.

 357. Du kan aldrig be mig om bevis för en
  icke-existerande Snöman. Eller hur?

 358. -Stefan.
  -Jag vill kommentera lite...

 359. ...innan John replikerar på
  några av ämnena du tog upp.

 360. Christer är övertygad om
  att vetenskapen har begravt Gud-

 361. -och hänvisar till
  flera av Jesus mirakel.

 362. Det illustrerar nåt som
  ofta pågår i såna här diskussioner:

 363. Att man blandar ihop
  vetenskapen-

 364. -och en naturalistisk världsåskådning
  som om det var samma sak.

 365. Självklart har vetenskapen
  inte motbevisat möjligheten-

 366. -att Gud ingriper i regelbundenheten
  i skapelsen som kom från Honom.

 367. Så är det absolut inte.

 368. Ingen förnekar
  de vetenskapliga upptäckterna.

 369. Tror man på Gud, så tror man
  att Gud har skapat den här världen-

 370. -och lagarna vi kan formulera
  är väldigt viktiga.

 371. Men frågan kvarstår: Finns det
  en verklighet utanför universum-

 372. -som har valt att agera
  inom universum, t.ex. i Jesus?

 373. Vi måste vara tydliga med vad som är
  vetenskap och världsåskådning.

 374. Jag tror att man väldigt ofta
  från den naturalistiska sidan-

 375. -blandar ihop de sakerna-

 376. -och argumenterar som om vetenskap
  och naturalism är samma sak.

 377. Men det är det inte.

 378. Det pågår flera diskussioner sam-
  tidigt, så kom ihåg vad ni ska säga.

 379. Ulf och sen John.

 380. Du besvarade inte min fråga,
  så jag specificerar den.

 381. Sen vill jag kommentera andra saker.
  Det gällde multiplanet-uppfattning.

 382. Jag ställer frågan så här:

 383. Tror du
  att Gud placerade den här planeten-

 384. -på rätt avstånd från solen så liv
  uppstod, eller använde Han slumpen-

 385. -på så vis
  att han valde en av alla planeter-

 386. -som bara råkade vara på rätt avstånd
  från solen-

 387. -eller behövde Han arrangera den här
  planeten exakt? Det är frågan.

 388. Ska vi ta det direkt?

 389. Svaret är enkelt:
  Jag har inte den blekaste aning.

 390. Jag vet bara inte.
  Jag har ingen information om det.

 391. Men det jag vet är
  att det var två saker som hände:

 392. Gud har skapat
  - vilket vi nyss hörde-

 393. -ett universum med regelbundenheter-

 394. -och Han har skapat massa och energi.

 395. Massa och energi
  har vissa egenskaper.

 396. Det verkar som om två saker sker.

 397. Det första är
  vad dessa ting kan producera-

 398. -under särskilda förutsättningar-

 399. -och konsekvenserna
  av fysikens lagar.

 400. Så har vi vad som kan göras
  genom att forma dessa-

 401. -med direkt tillförsel
  av intelligens.

 402. Det är två saker, inte en. Du frågar
  hur jag väger dessa mot varandra.

 403. Allvarligt talat
  vet jag faktiskt inte.

 404. Poängen är: Uppvisar slutresultatet
  - oavsett vilka mekanismer som ingår-

 405. -bevis för intelligens?
  Det anknyter till det Christer sa.

 406. Jag tog en risk där.

 407. Jag visste att du skulle nämna
  luckornas Gud så fort jag sa nåt.

 408. Men jag var tvungen att ta risken
  för jag tror inte-

 409. -att hänförandet av livets ursprung
  till intelligens är luckornas Gud.

 410. Jag säger så här: Det finns
  bra luckor och dåliga luckor.

 411. Vi är överens om att dåliga luckor
  är de som vetenskapen stänger.

 412. Mer vetenskap - luckan stängs.

 413. Men det tycks som om vetenskapen,
  enligt det Stefan sa...

 414. Om vetenskapen ställs mot
  tillämpad naturalism-

 415. -så - eftersom den inte kan hantera
  hela den fysiska verkligheten-

 416. -uppstår det luckor
  som vetenskapen avslöjar.

 417. En av dem är livets själva karaktär.

 418. Om jag gör ett enkelt test
  och håller upp den här-

 419. -ser ni genast att det är skrift.
  Det står "Sverige".

 420. Det är rätt ord, va?

 421. Ni uppfattar att fysiken och kemin
  hos papper och bläck är inblandade-

 422. -men även att intelligens
  har tillförts på sidan.

 423. Det är inte luckornas intelligens.

 424. Det är att semiotiken,
  faktumet att detta innehar mening-

 425. -säger er
  att en intelligens är inblandad.

 426. Det är det jag menar. Man fyller inte
  i luckorna med nåt ologiskt-

 427. -som en ostyrd naturlig process-

 428. -som är en sorts förbiologisk
  utveckling av luckorna.

 429. Det här funkar åt båda håll.

 430. Men det är att säga
  "När man ser tecknen på intelligens"-

 431. -"sluter man sig till förekomsten av
  intelligens" och det är intressant.

 432. Jag samtalade nyligen
  med Anthony Flew-

 433. -som brukade vara
  världens största ateist-

 434. -och är världsledande expert
  på David Hume och allt sånt.

 435. Jag frågade hur det kom sig
  att han börjat tro på Gud.

 436. Han sa att det berodde på
  karaktären hos cellens språk.

 437. Det gjorde Richard Dawkins rasande.

 438. Flew, en framstående ateist, har
  alltså börjat tro på nån sorts gud-

 439. -p.g.a. cellen.

 440. Du sa - ifall jag förstod dig rätt -
  att Jack Szostak-

 441. -nästan har skapat en cell.
  Vad bevisar det?

 442. Att mänsklig intelligens
  tillämpad på materia kan skapa liv.

 443. Just så tror jag, men det är gudomlig
  intelligens tillämpad på materia-

 444. -som slutligen skapar liv.
  Men nu ska jag hålla käft-

 445. -annars dödar moderatorn mig.

 446. Fortsätt, Ulf.
  Du hade en tankegång där.

 447. Jag vill återkomma till frågan
  om universum är begripligt-

 448. -att det finns lagar och
  regelbundenheter som kan upptäckas.

 449. Och som Christer här påpekade-

 450. -det faktum att fysiken i synnerhet
  under 1600-talet-

 451. -faktiskt kanske drog nytta av
  kristendomen i viss mån.

 452. Det har inget med sanningen att göra-

 453. -utan var bara ett effektivt paradigm
  under en tid-

 454. -för att utveckla en sorts vetenskap.

 455. Men det jag vill återkomma till
  är en möjlig förklaring till-

 456. -varför universum är begripligt.
  Det finns tre punkter här.

 457. En av dem är att man igen kan anknyta
  till en sorts multiversum-teori.

 458. Det är bara för att visa ett exempel
  på en vetenskaplig förklaring-

 459. -för jag skulle säga att universum
  - som kan frambringa liv-

 460. -även måste innehålla
  nån sorts meningsfulla strukturer-

 461. -och regler för att så komplicerade
  processer ska ske.

 462. Återigen finns en förklaring
  från just det faktumet-

 463. -en entropisk förklaring till varför
  universum i viss mån är begripligt.

 464. Att man kan upptäcka
  vissa fysiska lagar är också möjligt.

 465. Ett annat svar är
  att vi är biologiska varelser.

 466. Vi betraktar inte universum
  från utsidan som passiva betraktare.

 467. Vi deltar.

 468. När vi tittar ut och ser världen
  är vi på sätt och vis-

 469. -inte bara betraktare av omvärlden.
  Vi upptäcker och studerar oss själva-

 470. -när vi studerar naturvetenskap.

 471. Vi studerar vår bild av universum-

 472. -och det är inte förvånande att vi
  kan hitta speglingar av oss själva.

 473. I viss mån väljer vi problemen
  som vi kan förstå.

 474. Den tredje - och sista - punkten:
  Är universum verkligen så begripligt?

 475. Det finns ju många vetenskapliga
  frågor som vi inte kan besvara.

 476. Fysiken, som vissa tycker är
  den mest framgångsrika vetenskapen-

 477. -har valt enkla problem.

 478. Jag hävdar verkligen att enkla
  problem är "Vad består materia av?"-

 479. -"Hur skapades universum?".
  Det är de enkla problemen.

 480. Men det finns många
  extremt svåra problem-

 481. -som gäller t.ex. medvetande,
  hur man umgås i en social miljö-

 482. -och att förstå andra människor-

 483. -eller att förutspå vädret, för att
  återkomma till närliggande ämnen.

 484. Matematiken, som du har ägnat
  delar av ditt liv åt-

 485. -är så begränsad jämfört med fysiken.

 486. Jag menar, vilka verktyg ger ni oss?
  Den harmoniska oscillatorn.

 487. Den är det enda ni kan lösa exakt
  och den använder fysiker hela tiden-

 488. -men svåra ämnen går ni bet på.

 489. Hoppas att du inte tappar tron
  på vetenskapen.

 490. -Nej.
  -Vad har det här med Gud att göra?

 491. Jag håller med:
  Vetenskapen är begränsad.

 492. Men vår passion för vetenskap, vilket
  jag hoppas jag sa inledningsvis-

 493. -är att universum är
  delvis åtkomligt för intelligens.

 494. Det är det fantastiska,
  och det har fått dugliga människor-

 495. -som Einstein att häpna.

 496. Wigner kallade det
  "matematikens orimliga effektivitet"-

 497. -trots att mitt fält är begränsat.

 498. Han förbryllades av
  att matematiskt tänkande här inne-

 499. -knöt an till universum där ute.
  Jag tycker inte att det är orimligt.

 500. Det är orimligt utifrån naturalismen,
  inte utifrån teismen.

 501. Du sa ungefär sex olika saker.

 502. Du får ursäkta min lilla hjärna.
  Jag kunde inte följa ditt argument:

 503. Ett universum som frambringar liv
  måste ha struktur att frambringa liv.

 504. Min fråga är "Var kom de ifrån?",
  frågan som du i början sa...

 505. -...var utanför ditt fält.
  -Inte den frågan.

 506. Varför "nåt" i stället för "inget"?

 507. Om universum frambringar liv
  måste nånting i det frambringa liv.

 508. Frågan blir då vad det är.
  Eller missförstod jag dig?

 509. Jag säger att förklaringen till fin-
  inställningen av kopplingskonstanter-

 510. - du instämmer nog - kan logiskt sett
  förklaras med en multiversum-teori.

 511. Jag säger att samma förklaring
  även gäller för-

 512. -den sorts regelbundenheter
  som framkallar kognition och annat.

 513. Jag instämmer inte med att det kan
  förklaras logiskt i vårt universum.

 514. När man har ett universum
  som frambringar kognition-

 515. -så förklaras universums begriplighet
  av just det faktumet.

 516. När vi har kognition. Men var kommer
  den ifrån? Det är det väsentliga.

 517. Det är därför jag måste hänvisa
  till multiversum-teorin:

 518. Att det finns flera olika universum-

 519. -som sen av en tillfällighet
  arrangeras på ett sätt-

 520. -så att liv, kognition och annat
  kan uppstå genom evolution.

 521. Rätta mig om jag har fel, men du gör
  det Christer ville undvika:

 522. Tror på nåt
  som är oåtkomligt för vetenskapen.

 523. Det som t.ex. Polkinghorne säger är
  att multiversum-teorin-

 524. -är en underbar spekulation
  men det finns inga bevis för den.

 525. För det första: Är den sann
  så påverkar den inte min gudstro.

 526. Den påverkar ett argument,
  men inte ens fullständigt.

 527. Jag har pratat med multiversum-
  teoretiker. De påpekar flera problem.

 528. Ett av dem är:
  Inom detta universum i sig-

 529. -kan konstanterna ha varit annorlunda
  och då hade det inte funnits liv här.

 530. Så den faktorn försvinner.

 531. För det första tycks du behandla
  oåtkomliga saker-

 532. -som jag trodde vi ville exkludera-

 533. -och för det andra
  behandlar den inte Gud-frågan.

 534. -Hur vet du att det är oåtkomligt?
  -Det säger mina fysikervänner.

 535. Jag sa tidigare att detta måste ingå
  i ett större sammanhängande scenario-

 536. -för att kunna testas
  och ges trovärdiga argument.

 537. Men jag medger att de är förhastade.
  Det här är svåra ämnen.

 538. Som fysiker kan jag än så länge
  inte ge dig ett bra svar-

 539. -men jag kan säga att det i princip
  går att besvara dessa frågor.

 540. En sista sak: Du sa att vissa saker
  har att göra med vårt universum.

 541. Om de fundamentala konstanterna
  var fel här-

 542. -skulle vi sitta i ett universum
  där de var rätt.

 543. Om den här jorden inte var
  på rätt avstånd från solen-

 544. -skulle det kanske inte finnas några
  tänkande varelser på denna planet.

 545. Det kanske finns andra varelser
  på nån annan planet-

 546. -som är tänkande och försöker förstå
  universums existens.

 547. Christer, sen kanske Stefan.

 548. Det pågår många diskussioner, så jag
  vill kommentera tidigare saker.

 549. Först en kommentar om
  multiversum-teorin.

 550. Ingen säger att den kan bevisas.

 551. Vi säger att det är en alternativ
  hypotes till gudshypotesen-

 552. -som löser problemet
  med fininställning.

 553. Men jag säger att det inte är
  en alternativ hypotes.

 554. Finns det ett multiversum utesluter
  inte det en Gud som skapade det.

 555. Nej, det är inte poängen.

 556. Det är en alternativ förklaring
  till fininställningen.

 557. Det är min poäng.

 558. Jag vill kommentera det du sa
  om komplexiteten hos cellen och dna.

 559. För mig är detta
  Paleys gamla urargumentet.

 560. Han hittade ett ur nånstans.
  Argumentet är 150 år gammalt.

 561. -Betyder det att det är fel?
  -Att det kommer upp förvånar mig.

 562. -Det har vederlagts så många gånger.
  -Jaså?

 563. Kreationister har använt det som
  argument beträffande vissa bakterier-

 564. -ögats komplexitet och så vidare.

 565. Biologi och evolution har
  tillräckliga förklaringar för dessa-

 566. -så det är luckornas Gud.

 567. Projektet som Jack Szostak
  jobbar med-

 568. -där han skapar
  en artificiell cell...

 569. Självklart är han en tänkande varelse
  som utför det experimentet-

 570. -men det han visar - om han lyckas-

 571. -är hur det kan ha inträffat
  av naturliga orsaker.

 572. Det är min poäng.

 573. Slutligen vill jag uttala mig om det
  Stefan sa tidigare:

 574. "Vetenskapen kan inte vederlägga
  mirakels existens." - Sa du så?

 575. Naturligtvis håller jag med.
  Vetenskapen kan inte vederlägga det.

 576. Eller: Vetenskapen kan inte bevisa
  mirakels icke-existens. Samma sak.

 577. Visst är det så, för vetenskapen kan
  inte bevisa nåntings icke-existens.

 578. Vetenskapen kan inte bevisa
  Snömannens icke-existens heller.

 579. Vetenskapen gör inte sånt.

 580. Bevis existerar förresten bara
  i John Lennox fält - matematik.

 581. -Men det är ett annat ämne.
  -Amen.

 582. Det är inte vad vetenskap handlar om.
  Vetenskapen analyserar-

 583. -olika hypoteser. Man kan presentera
  en hypotes om ett mirakel.

 584. En hypotes är att det har varit
  övernaturligt ingripande-

 585. -som skapade mirakel.
  En annan hypotes är-

 586. -att mirakel har naturliga orsaker.

 587. Det vetenskapen säger,
  med sin omfattande kunskap-

 588. -i varje undersökt fall,
  är att det finns fler bevis för-

 589. -en förklaring med naturliga orsaker
  än med övernaturliga orsaker.

 590. Så allt vetenskapen säger är
  att det är rimligare att tro-

 591. -att mirakel har naturliga orsaker
  än övernaturliga orsaker-

 592. -eller att tro på mirakel,
  som anses vara övernaturliga.

 593. Tack, Christer. - Stefan.

 594. Återigen bevisar du så fint
  min tidigare punkt-

 595. -om att blanda ihop naturalism
  med vetenskap.

 596. Vetenskapen har inte bevisat att det
  är rimligare i varje fall av mirakel-

 597. -att det har naturliga orsaker
  och inte övernaturliga.

 598. Vetenskapen har inte bevisat det. Din
  världsåskådning säger att det är så.

 599. Då bör du säga att det är din
  världsåskådning och inte vetenskap.

 600. Vetenskapen kan inte bevisa nåt.
  Endast inom matematik finns bevis.

 601. Vetenskapen presenterar bevis.
  Människan väljer vad som är rimligt.

 602. Det är det jag säger.

 603. Jag tyckte jag hörde dig säga
  att vi måste följa bevisen.

 604. Men när vi diskuterar naturalismen
  kryper världsåskådningen in-

 605. -och i stället för att bedöma
  och diskutera bevisen-

 606. -förklaras allt
  utifrån världsåskådningen.

 607. Här vill jag ha
  en mer öppen diskussion-

 608. -där bevis faktiskt presenteras
  och diskuteras-

 609. -och inte avfärdas i förväg
  p.g.a. en viss världsåskådning.

 610. Jag vill återigen ta upp frågan
  om bevisbörda.

 611. Vi har varit inne på
  den diskussionen-

 612. -och det är
  en väldigt viktig diskussion.

 613. Ni naturalister låtsas ofta
  att er ståndpunkt är standarden-

 614. -och en vetenskaplig ståndpunkt,
  samt att allt annat måste bevisas.

 615. Det är en total förvrängning
  av situationen.

 616. Vi håller med om mycket som
  vetenskapen säger om verkligheten-

 617. -men inte om världsåskådningen.

 618. Vad kan förklara
  verklighetens helhet?

 619. Kan den förklaras i sig själv
  eller finns förklaringen utanför den?

 620. Där måste er sida
  presentera argument och bevis-

 621. -för att varje aspekt
  av universum kan förklaras i sig-

 622. -och vi måste lägga fram bevis
  för nånting utanför universum-

 623. -som förklarar universum.

 624. Christer, du får svara.

 625. Okej, vad jag menade...
  Jag ska försöka förtydliga mig.

 626. Om John och jag har
  samma beskrivning av världen-

 627. -vilket vi gör på många sätt-

 628. -så lägger John till nånting.
  Han lägger till guden.

 629. Då är det han
  som måste presentera bevis för det-

 630. -därför att vi har samma beskrivning
  av världen-

 631. -och det är
  en tillräcklig beskrivning.

 632. Om John inte tycker det måste han
  bevisa den tillagda beskrivningen.

 633. Om jag förstår dig rätt,
  vilket jag inte är säker på, Stefan-

 634. -så ska vi bevisa att förklaringen
  av universums existens-

 635. -är självförklarande, så att säga.

 636. Alltså, om man lägger till Gud-

 637. -lägger man genast till behovet
  att förklara Gud.

 638. Så samma förklaring kvarstår-

 639. -samma behov av
  att förklara vad som skapade Gud.

 640. Om du säger till mig
  "Gud behöver inte förklaras"-

 641. -så kanske inte universum heller
  behöver förklaras.

 642. Det förändrar inte förutsättningen.

 643. -John.
  -Ett par saker här.

 644. Du är lite för hård mot
  stackars Paley.

 645. Han sa några fåniga saker-

 646. -men hans argument
  att om man ser nånting-

 647. -som tyder på intelligens,
  så ligger nog intelligens bakom...

 648. Det tycker jag inte alls
  har avvisats.

 649. Dessutom säger du att biologin
  och evolutionen har förklarat livet.

 650. Det är precis det de inte gjort.

 651. Evolutionen förklarar inte livets
  ursprung, för den är beroende av-

 652. -att liv redan finns där.

 653. Det gläder mig att t.o.m.
  Richard Dawkins accepterar detta.

 654. Sen sa du att vetenskapen
  inte kan bevisa icke-existens.

 655. I vissa fall kan den det.

 656. Om jag får en artikel
  och det är nog likadant med Ulf...

 657. Om den påstår sig bevisa
  att en evighetsmaskin existerar-

 658. -läser han den förmodligen inte,
  för han tror på en fysisk lag-

 659. -som visar att nåt sånt inte kan
  existera. Så jag tror du har fel.

 660. Jag vill återkomma till två saker:
  Bevisbördan och vem som skapat Gud.

 661. För det första säger du
  att jag lägger till nånting.

 662. Det stämmer på sätt och vis-

 663. -för du och jag tror på vetenskapliga
  förklaringar så långt de nu räcker.

 664. Min fråga är:

 665. Du sa nyss "Tror man på Gud måste
  man fråga vad som förklarar Gud".

 666. Låt mig använda samma argument
  mot dig.

 667. Tror du på vetenskapliga förklaringar
  vill jag veta vad som förklarar dem.

 668. Swinburne sa, vilket du nog vet:

 669. "Jag tror på Gud, inte för att
  vetenskapen inte förklarar"-

 670. -"jag tror på Gud, för Gud förklarar
  varför vetenskapen förklarar."

 671. Med andra ord: Din världsåskådning-

 672. -har ett fullständigt vakuum där du
  i stället skulle rationellt grunda-

 673. -din tro på vetenskapen.
  Så sa jag inledningsvis.

 674. Du har lämnat kvar ett vakuum,
  alltså tagit bort nånting.

 675. Du har inget argument
  för förnuftets existens.

 676. Det har jag - nämligen Gud.

 677. Låt mig besvara det helt kort.

 678. Tre snabba saker.
  Du har självklart rätt om evighets...

 679. Evighetsmaskinen.

 680. Ja, du har rätt. Vetenskapen
  kan bevisa dess icke-existens-

 681. -för man kan bevisa
  ologiska sakers icke-existens.

 682. Man kan bevisa
  fyrkantiga cirklars icke-existens.

 683. En sån maskin
  är också en ologisk, omöjlig sak.

 684. Men Paley-argumentet
  funkar fortfarande inte.

 685. Titta på en bärbar dator.
  En fantastisk maskin.

 686. Du vet att den har skapats
  av ett helt team av datavetare.

 687. Det skulle snarare peka mot hinduism
  än kristendom: Många skapande gudar.

 688. -Så du kan inte använda Paley.
  -Det kommer du inte undan med.

 689. Låt mig bara ge
  min sista kommentar.

 690. Om det är ditt bästa argument
  får du gärna fortsätta.

 691. Jag försöker skämta med dig.
  Min tredje kommentar är seriös.

 692. Du säger att jag tror på
  vetenskaplig rationalitet.

 693. -Sa du så?
  -Jag minns inte.

 694. Du säger att jag undersöker världen
  och att jag tror på naturlagar-

 695. -att det är fattbart och förståeligt.

 696. Begripligt. Tack.

 697. Du vill grunda det rationellt,
  så sa jag. Hur rättfärdigar du det?

 698. Det handlar inte om tro,
  utan betraktande.

 699. Man kan skapa ett tankeexperiment
  - inte i praktiken, men teoretiskt-

 700. -där planeterna rör sig runt solen
  helt slumpmässigt.

 701. Det är ju omöjligt,
  men vi leker med tanken.

 702. Utifrån det skulle jag inte
  dra slutsatser om naturlagar.

 703. Så det är inte frågan om en tro
  på ett rationellt universum-

 704. -det är en betraktelse,
  som återigen baseras på bevis.

 705. Du bevisar det jag sa.
  Du tror på dina betraktelser. Varför?

 706. Då kommer vi till diskussionen
  "Finns det en extern värld?".

 707. Nej, den diskussionen behövs inte.

 708. Du och jag litar på medvetandet
  för vetenskapens skull.

 709. Det jag säger är att gudsprincipen
  ger oss en underbyggnad-

 710. -medan din naturalism
  underminerar den fullständigt.

 711. Den säger mig att mitt medvetande
  är resultatet av en ostyrd process.

 712. Varför ska jag lita på den?
  Varför litar du på ditt medvetande?

 713. Jo...

 714. Låt mig svara snabbt
  och sen ge ordet till Ulf.

 715. Självklart kan man tvivla på allt,
  även verklighetens existens.

 716. Det är dit vi är på väg, då du undrar
  varför jag litar på mitt medvetande.

 717. Naturligtvis förutsätter jag
  att det finns en extern värld-

 718. -och att min kognition informerar mig
  på något sätt om den.

 719. Jag håller med dig om
  att det vilar på ett axiom-

 720. -men det är mer som filosofi
  för sena kvällar.

 721. -Då börjar det bli rätt tid för det.
  -Det är det vi sysslar med nu.

 722. Jag tror att jag gav några ledtrådar
  till ett svar-

 723. -på frågan om begriplighet.

 724. Men jag bör också säga: Det kanske
  är så. Välkommen till verkligheten.

 725. Vad "är så"?

 726. Vi kanske har skäl
  att tvivla på våra hjärnor.

 727. Vi kanske har skäl
  att tvivla på vetenskap och allt.

 728. Inget i den här världen är säkert.
  Det bara är så.

 729. Vi kanske tycker att det är oroande,
  men det kanske ändå är så.

 730. Det är inget argument för Guds
  existens, utan för nåt som ger tröst.

 731. Det är det första.
  Det andra gäller Paley.

 732. Jag håller med om
  att man inte ska håna Paley.

 733. På den tiden kunde man inte
  åstadkomma mycket mer än så.

 734. Han missade den väsentliga
  förklaringen - Darwins.

 735. -Men han missade en sak till.
  -Man vad förklarade Darwin?

 736. Han förklarade livets evolution-

 737. -varför olika organismer tycks ha
  skapats för ett visst syfte.

 738. Även om man säger att vi inte förstår
  hur livet uppstod-

 739. -vilket jag ser som en fråga om kemi,
  men säg att vi inte förstår det än-

 740. -så förklarar evolutionen varför
  det verkar som om vissa organismer-

 741. -skapats på ett visst sätt.

 742. Det är teorin.
  Jag är en av de nyfikna personerna...

 743. -Men låt mig...
  -Jag ifrågasätter det.

 744. ...väldigt seriöst på makronivå.

 745. Det intresserar mig
  att det finns en genetiker i Sverige-

 746. -som skrev en bok om
  evolution utan naturligt urval.

 747. Det finns mycket att säga där.
  Vi hinner inte-

 748. -men jag vill inflika nånting.

 749. Jag ifrågasätter att evolutionen
  kan förklara allt det som folk tror.

 750. Den kan förklara mikroevolutionen,
  men jag tror inte att den är kreativ.

 751. -Biologerna håller inte med.
  -Jag vet.

 752. En kort kommentar.

 753. Du har förklarat
  att du tror på vetenskapen-

 754. -men har du den åsikten avviker du
  från den allmänna uppfattningen-

 755. -på ett väldigt specifikt
  och unikt sätt.

 756. Men för att återgå till det jag sa:
  Paley må ha hittat-

 757. -många argument för en medveten
  skapelse under sina biologistudier-

 758. -men missade det mest intressanta,
  att det finns felaktigt skapade-

 759. -organismer inom biologin.

 760. Även våra kroppar har många fel.

 761. En ingenjör som hade skapat nåt sånt
  skulle inte ha fått sin examen.

 762. Så varför kan inte ingenjörer
  bygga ett öga?

 763. Det kanske de gör så småningom.

 764. Det finns flera exempel, bl.a. ögat.

 765. Vårt öga är sämre konstruerat
  än till exempel en mollusks öga.

 766. Exempelvis
  ligger cellernas ljuskänsliga delar-

 767. -bakom nervtrådar, blodkärl osv.

 768. För mig är det faktiskt de felaktiga
  skapelserna inom biologin-

 769. -som pekar på
  en historisk utveckling.

 770. Det leder till en konkret fråga
  jag vill ställa till dig:

 771. Vad skulle du anse vara bevis för
  att det inte finns nån gud?

 772. Vad skulle övertyga dig om
  att Gud inte finns?

 773. Om du ser detta som en vetenskaplig
  fråga måste du kunna svara.

 774. -Du har säkert funderat på det.
  -Visst.

 775. Låt oss höra svaret.

 776. -Ville du säga nånting? Va?
  -John.

 777. Det centrala påståendet i
  den kristna tron, som berördes nyss-

 778. -när Christer pratade om mirakel,
  är Jesus Kristus uppståndelse.

 779. Om det fanns bevis för att det inte
  inträffade så kan det vederläggas-

 780. -för det påstås vara historiskt.

 781. Jag håller inte alls med Christer
  när han sa:

 782. "Varje undersökning av mirakel visar
  att naturlig förklaring är bättre."

 783. Det är helt fel
  när det gäller Jesu uppståndelse.

 784. Det är centralt för mig
  när jag skjuter hål i-

 785. -hela humeska systemet
  som förnekar mirakel.

 786. Det gladde mig verkligen, Christer-

 787. -att du sa att du inte höll med.
  Jag tycker Hume hade fel.

 788. Det tycker även Flew.

 789. Så om det bevisas att Jesus Kristus
  inte uppstod från de döda-

 790. -skulle det förstöra,
  åtminstone delvis...

 791. Det som händer här, Ulf,
  är väldigt intressant.

 792. Som du ser tror jag på Gud. Jag
  har fru, och du har väl fru och barn.

 793. Jag har varit gift med henne i 41 år.

 794. Om nån sa i morgon
  "Din fru har varit otrogen"-

 795. -hade jag inte sagt "Vad intressant.
  Berätta allt. Jag vill höra bevisen".

 796. Det skulle ta lång tid för mig-

 797. -att bortse från de 41 år av tillit
  och bevis jag har för henne.

 798. Så när du säger "Vilken sorts bevis
  skulle det vara?"-

 799. -måste jag gå till kärnan.

 800. Det måste vara övertygande bevis
  för att Kristus aldrig funnits-

 801. -och inte uppstod.
  Det måste vara övertygande bevis för-

 802. -att rationalitet på nåt sätt
  kan komma ur irrationalitet-

 803. -att livet på nåt sätt
  kan uppstå ur icke-liv och så vidare.

 804. Därför anser jag att den stora
  bevisbördan är er, mina herrar.

 805. Låter det vettigt, tycker ni?

 806. Jack Szostak
  lär snart bevisa en av de sakerna.

 807. -Att intelligens kan skapa liv.
  -Nej, att liv kan komma ur icke-liv.

 808. -Genom tillförsel av intelligens.
  -Nej, av naturliga orsaker.

 809. Först två saker. Jag kan berätta
  många intressanta saker om fruar...

 810. -Vad skulle övertyga dig?
  -...men inte inför publiken.

 811. Vi kan ha en privat diskussion sen.

 812. Men det jag vill fråga är:

 813. Vilka bevis för att uppståndelsen
  inte inträffade skulle du...?

 814. -Bevisbördan är din.
  -Vilken sorts bevis?

 815. Jag har ingen aning.
  Jag har studerat det i hela mitt liv.

 816. För varje alternativ
  stärks min tro på uppståndelsen.

 817. -Men för att balansera detta...
  -Jesus skelett?

 818. Det vore ett bra argument,
  om skelettet var hans.

 819. Men vad skulle övertyga dig
  om att Gud finns?

 820. Det vore enkelt.
  Om han kommer in genom dörren där-

 821. -i ett åskmoln eller nåt
  och ställer sig här-

 822. -så att jag köra handen igenom honom
  och han säger "Jag existerar".

 823. Det skulle räcka för mig.
  Han behöver bara säga det.

 824. Skulle det verkligen räcka?
  Då lär du få besöka din psykiater.

 825. John, om du fick se en amputerad arm
  eller ett amputerat ben-

 826. -växa ut inför dina ögon-

 827. -och om du tillät att den personen
  undersöktes vetenskapligt-

 828. -skulle min världsåskådning ändras
  om det skedde.

 829. Men av nån konstig anledning
  helar Gud bara sånt man inte kan se.

 830. En väldigt kort kommentar.
  Vad Ulf nyss sa intresserar mig.

 831. Om Gud kom ner hit...

 832. Du sa att han gjorde det
  för 2 000 år sen.

 833. -Jag är glad att du uppfattade det.
  -Jag tror inte att han gjorde det.

 834. Exakt.

 835. Ska vi börja avsluta? Jag vet
  att detta är väldigt intressant-

 836. -och jag skulle vilja lämna över
  till publikens frågor också.

 837. Och... Skulle ni kunna...?

 838. Känner ni att ni har nånting
  som ni måste få ur er?

 839. Bra grejer, alltså. Eller hur?

 840. Vad sa du?

 841. Stefan. Ja.

 842. Jag funderar på det här
  med filosofi för sena kvällar...

 843. -...som jag tyckte var intressant.
  -Man behöver rödvin också.

 844. Inledningsvis sa jag-

 845. -att tron på Gud är kopplad till
  många områden av verkligheten.

 846. Och jag tror
  att frågan vi diskuterade-

 847. -när det uttrycket kom upp-

 848. -frågan om medvetandet och
  hur vi kan lita på vårt tänkande-

 849. -är ett intressant område.

 850. Jag tycker att det är-

 851. -intressant och lite förvånande
  att vissa områden-

 852. -kan avfärdas som
  filosofi för sena kvällar.

 853. Det är en väldigt viktig fråga
  som inte bör avfärdas så lätt.

 854. Jag försöker tänka så här:

 855. Om naturalismen stämmer,
  vad gör det då med allas tänkande?

 856. Vilken validitet har vårt tänkande?

 857. Det tycks vara underminerat.

 858. När jag försöker förstå livet utifrån
  hypotesen att det finns en gud-

 859. -verkar saker och ting
  ställas i ett helt annat ljus.

 860. Vi säger självklart inte
  att vetenskapen kan bevisa Gud.

 861. Vi säger att flera av vetenskapens
  upptäckter pekar mot Gud.

 862. Därtill säger vi att i område efter
  område av det mänskliga livet...

 863. Granskas de... Visst kan de avfärdas
  som filosofi för sena kvällar...

 864. ...men det är viktiga frågor...

 865. ...och Gud gör en positiv skillnad.
  Är Han där kan jag förstå det.

 866. Så jag tycker
  att det är väldigt viktiga frågor.

 867. Nåt svar från nån av er?

 868. Det jag menar med
  filosofi för sena kvällar är:

 869. "Finns det en extern värld?
  Hur vet jag att ni har medvetande?"

 870. "Ni kanske bara finns i min fantasi."

 871. Såna frågor kan inte besvaras.
  Det är min poäng.

 872. Därför säger jag
  filosofi för sena kvällar.

 873. Solipsism. Ingenting existerar
  förutom i mitt medvetande.

 874. Bertrand Russell sa:

 875. "Om det var sant skulle jag
  ha skrivit Shakespeares verk"-

 876. -"vilket är över min förmåga."

 877. Jag håller självklart med om att det
  inte gäller angående Guds existens.

 878. Om Gud existerar
  och inte är den abstrakta-

 879. -homeopatiskt urvattnade gud-

 880. -som moderna liberala teologer
  normalt handskas med-

 881. -så är det självklart viktigt.

 882. Vi har fortfarande inte hört bevis
  för en sån gud, en kristen gud-

 883. -och inga bevis
  för Jesu uppståndelse-

 884. -förutom några gamla texter
  som självklart inte bevisar nåt.

 885. Det är svårt att be oss bevisa
  Jesu icke-uppståndelse-

 886. -för 2 000 år sen,
  förutom de vetenskapliga bevisen på-

 887. -att döda människor
  normalt inte uppstår från de döda.

 888. Det är naturligtvis
  de enda bevis vi kan presentera.

 889. Kan du på fem minuter-

 890. -sammanfatta dina intryck
  av diskussionen-

 891. -och dina slutsatser-

 892. -så får ni göra detsamma sen?
  Ni kan dela upp tiden mellan er.

 893. Sen öppnar jag för frågor.

 894. Men nu sammanfattar vi.

 895. Det gläder mig
  att ha haft så angenäma-

 896. -och kunniga motståndare.

 897. Det har varit en fröjd
  att debattera med er, mina herrar.

 898. Ni frågar om Jesu uppståndelse,
  som är själva kärnan.

 899. Först och främst
  tror jag på uppståndelsen-

 900. -för att den ger
  den bästa förklaringen.

 901. Utgår vi ifrån att det inte skedde
  måste ni förklara:

 902. 1. De kristna lärjungarnas
  förvandling från en rädd skara-

 903. -till män som reste runt
  och gav sina liv för sanningen-

 904. -att de mött och sett
  den uppståndne Kristus.

 905. 2. Ni måste hantera de starka bevis
  som finns i dokumenten-

 906. -som är den antika historiens
  mest autentiska-

 907. -där Johannes beskriver
  att när lärjungarna gick till graven-

 908. -såg de svepningen
  som den varit på kroppen-

 909. -varpå de slöt sig till att kroppen
  måste ha kommit igenom svepningen.

 910. 3. Ni måste förklara
  den kristna kyrkans framväxt.

 911. Ni måste förklara varför miljontals
  personer, däribland flera av oss här-

 912. -genom tron på Jesu uppståndelse
  har fått sina liv helt förvandlade.

 913. Så att förklaringen är koherent.

 914. Vi kan ta oss an uppståndelsen som vi
  tar oss an alla historiska händelser.

 915. Vi kan inte upprepa det
  men närma oss det-

 916. -för Jesu uppståndelse bevisar
  att han är Guds son.

 917. Vi kan ta oss an det existentiellt
  inom vår egen erfarenhet.

 918. Slutligen vill jag bara säga
  att det var en intressant kväll.

 919. Ni har fått ta del av
  två världsåskådningar-

 920. -och har sett att båda sidor
  har passion för vetenskapen.

 921. Vi har även passion för sanningen.

 922. Men den fundamentala skillnaden
  mellan oss är denna:

 923. För våra vänner här-

 924. -är materia, energi
  och det naturliga universum primära.

 925. Medvetandet kan på något sätt
  härledas vårt naturliga universum.

 926. Alltså: I begynnelsen var partiklarna
  och allt kom från dem, krasst sagt.

 927. Min ståndpunkt - den kristna - är:
  "I begynnelsen var Ordet"-

 928. -"och Ordet var Gud."
  Allt blev till genom Honom.

 929. Som vetenskapsman säger jag:
  Vetenskapen har inte begravt Gud-

 930. -utan har på 1900-talet resulterat i-

 931. -att våra hjärnor öppnats
  för det största ord vi upptäckt:

 932. Den mänskliga dna-koden.

 933. För mig är det ett av de bästa
  vetenskapliga bevisen för-

 934. -att det finns en gud som är Ordet.
  Därför anser jag att kristendomen-

 935. -ger den bästa förklaringen till
  världen som vi uppfattar den. Tack.

 936. Du har två minuter kvar.
  - Vill du säga nåt, Stefan?

 937. Det är verkligen en fråga
  om världsåskådningar-

 938. -och kontrasterna mellan att se
  universum utifrån det självt-

 939. -och att se universums uppkomst
  som tillhörande en större verklighet.

 940. Ibland när jag har hört på debatten
  har jag undrat om det gudsbegrepp-

 941. -som vi har
  ens förstås av den andra sidan-

 942. -för ibland uppfattas Gud som en sak
  som vetenskapen bör kunna bevisa.

 943. Då tror jag inte att man alls
  har förstått vad vi diskuterar.

 944. En andlig verklighet-

 945. -som utgör grunden till
  och ursprunget till vårt universum.

 946. Men det är inte en sak
  som vetenskapen kan bevisa.

 947. Vi har argumenterat att flera
  upptäckter om den här världen-

 948. -faktiskt pekar mot den här personen.
  Om den här personen finns-

 949. -och vi är personer
  inom Hans skapelse-

 950. -så uppstår de väldigt viktiga
  och angelägna frågorna:

 951. Är Han intresserad av kontakt?

 952. Och kan vi ha kontakt med Honom?
  Tack.

 953. Tack, Stefan.

 954. Bara några kommentarer. Det var
  en fröjd att diskutera med dig.

 955. Men när du pratar om bevisen för
  uppståndelsen blir jag förvirrad.

 956. Du säger att ett bevis är
  de starka bevisen i Bibeln.

 957. Det finns hundratals asiatiska texter
  med berättelser som du inte tror på-

 958. -som de grekiska gudaberättelserna.

 959. När du inser varför du inte tror på
  dem, inser du varför jag tror så här.

 960. Det finns inget som särskiljer Bibeln
  från dessa asiatiska texter.

 961. Du pratar om
  hur lärjungarna började följa Jesus.

 962. Det har funnits tusentals sekter-

 963. -där man följt en mer eller mindre
  karismatisk ledare.

 964. Vissa var skvatt galna,
  vissa var lite mindre galna.

 965. Du pratar om kyrkans framväxt
  som bevis för uppståndelsen.

 966. Det har funnits andra
  världsreligioner - islam, hinduism-

 967. -som har vuxit fram,
  som du uppenbarligen anser har fel.

 968. När du inser varför du tycker det,
  inser du varför jag tycker så här.

 969. Det finns inget som särskiljer dem
  från varandra.

 970. Extraordinära påståenden
  kräver extraordinära bevis.

 971. Du kan inte prata om en uppståndelse
  som går emot all vår kunskap-

 972. -om livet och döden-

 973. -och bara basera den
  på myter i en bok-

 974. -som skrevs för nästan 2 000 år sen.
  Det är min huvudsakliga invändning.

 975. Men jag vill även säga att det finns
  andra skäl till att vi bör...

 976. ...varför vi bör tänka om
  när det gäller kristendomen.

 977. Jag menar att kristendomen,
  liksom andra religioner-

 978. -har saktat ner mänsklighetens
  moraliska utveckling-

 979. -på många sätt - ur ett historiskt
  perspektiv - och gör det än.

 980. Så det är dags att gå vidare.

 981. Det är 2 000 år sen Jesus dog.
  Det är dags att glömma och gå vidare-

 982. -och utveckla
  en sekulär moral och etik-

 983. -som inte begränsar människor
  så mycket som religionerna gör i dag.

 984. Så det finns goda skäl
  att tänka om i de här frågorna.

 985. Bara nåt avslutande om moral-

 986. -och huruvida man behöver Gud
  som grundval för moral.

 987. Jag tycker inte det. Jag tror inte på
  Gud, men försöker vara god.

 988. Jag vill säga helt kort
  att jag till och med kan tänka mig-

 989. -vad godhet är. Den ultimata godheten
  kanske är att vara ateist-

 990. -som offrar sitt liv
  för en annan människa i hemlighet.

 991. Så fundera på det.

 992. En annan sak rör de här stora ämnena.

 993. Jag tror att det finns vissa frågor
  som är vetenskapliga-

 994. -men vissa ämnen är svåra att besvara
  med vetenskapliga metoder.

 995. John tog upp det här med-

 996. -medvetandet före materien
  eller materien före medvetandet.

 997. Jag påstår mig inte veta
  vad medvetandet är.

 998. Vetenskapen kanske besvarar
  dessa frågor en dag-

 999. -men i nuläget vet jag inte det.

 1000. Jag vill faktiskt avsluta med
  ett citat av den svenska poeten-

 1001. -och nobelpristagaren i litteratur
  Harry Martinson.

 1002. Han ställde sig själv inför valet
  mellan Gud och gåtan.

 1003. Precis som han gjorde
  väljer jag gåtan.

 1004. Tack.

 1005. Ge de här fyra herrarna
  en stor applåd.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

John Lennox möter Christer Sturmark

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Finns det filosofiskt godtagbara argument för eller emot Guds existens? Kan vetenskap och religion förenas? Handlar de om helt olika saker? Eller är de rent av i konflikt med varandra? Oxfordprofessorn och matematikern John Lennox möter Christer Sturmark, ordförande i Humanisterna i ett samtal. Lennox argumenterar utifrån ett kristet perspektiv, Sturmark från ett naturalistiskt. I samtalet deltar också Stefan Gustavsson, chef för den kristna CredoAkademin, och Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik. Diskussionen är en del av seminariet "Tro och vetenskap". Arrangör är den kristna organisationen Apologia.

Ämnen:
Religionskunskap > Kristendom, Religionskunskap > Religion och samhälle
Ämnesord:
Kristendom och vetenskap, Kristendomen, Religion
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Tro och vetenskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tro och vetenskap

Konflikt eller komplement

Om relationen mellan kristen tro och vetenskap. Mats Selander från kristna CredoAkademin argumenterar för varför han menar att kristen tro och modern vetenskap är vänner och inte fiender. Föredraget är en del av seminariet "Tro och vetenskap". Arrangör är den kristna organisationen Apologia.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tro och vetenskap

Kropp- och själproblemet

Stefan Gustavsson, chef för den kristna CredoAkademin, utvecklar sina tankar om relationen mellan kropp och medvetande. Föredraget är en del av seminariet "Tro och vetenskap". Arrangör är den kristna organisationen Apologia.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tro och vetenskap

John Lennox möter Christer Sturmark

Den kristne Oxfordprofessorn och matematikern John Lennox samtalar med Christer Sturmark, ordförande i Humanisterna. Stefan Gustavsson från den kristna CredoAkademin och Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, deltar också i samtalet. Arrangör är den kristna organisationen Apologia.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tro och vetenskap

Frågor från publiken

Den kristna Oxfordprofessorn och matematikern John Lennox och Christer Sturmark, ordförande i Humanisterna, svarar på publikens frågor. Svarar gör också Stefan Gustavsson, chef för den kristna CredoAkademin, och Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik. Frågestunden är en del av seminariet "Tro och vetenskap". Arrangör är den kristna organisationen Apologia.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning

Mer allmänbildande & religionskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Andliga övningar för tveksamma

Har bönen och de andliga övningarna fått en renässans? Ett samtal mellan andaktsboksförfattarna Owe Wikström och Maria Küchen samt ärkebiskopen Anders Wejryd. Moderator: journalisten Lotta Bromé. Arrangör: Natur och kultur, Libris, Svenska kyrkans Se människan och Verbum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Klass 4b om tro och religion

Klass 4B på Slättgårdsskolan i Stockholm går på studiebesök i en kyrka. I klassen går elever som är kristna, muslimer, buddhister och ateister och som alla har sina egna tankar om tro. Vi tar del av deras tankar och hör hur de svarar på de stora frågorna. Hur skapades världen? Varför måste man dö? Finns helvetet?