Titta

UR Samtiden - Kulturarvingarna

UR Samtiden - Kulturarvingarna

Om UR Samtiden - Kulturarvingarna

Centrum för barnkulturforskning (CBK) vid Stockholms universitet arrangerade 17-19 mars 2010 ett årligt symposium/öppna föreläsningar på temat "Kulturarvingarna, typ! Vad ska barnen ärva och varför?" Under tre dagar diskuterades kulturarv och kulturarvsbegreppet ur en rad olika perspektiv. Ett genomgående tema var vem som har, eller ska ha, makten över kulturarvet. Vem bestämmer egentligen vad som kan räknas som kulturarv och hur detta skall förmedlas till kommande generationer?

Till första programmet

UR Samtiden - Kulturarvingarna : Vems är historien?Dela

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Vems är historien?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Kenneth Nordgren, fil.dr. och lektor i historia vid Karlstads universitet, talar om relationen mellan historia, mångfaldsfrågor och skola. Historia kan ses som en identitetsmarkör, menar han, en historia som skiljer på ett vi och dom. I sin avhandling har han undersökt historien kopplad till dagens mångfaldssamhälle. Vem är egentligen eleven som skolhistorien ser framför sig? De första man möter i historieböckerna är sumererna, som står i fejd med babylonerna - läroböckerna i historia är fulla av historiska berättelser om folk och kulturer, men på vilket sätt kan de bidra till att förstå migration och mångkultur? Det kan vara svårt att knyta an till dagens samhälle, menar Kenneth Nordgren.

Ämnen:
Historia, Pedagogiska frågor > Didaktik och metod, Svenska
Ämnesord:
Historia, Historiedidaktik, Historiemedvetende, Historieundervisning, Kulturell mångfald, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Sverige, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Kulturarvingarna

Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - Kulturarvingarna

Traditionens roll i barnlitteraturen

Lena Kåreland, professor emerita, Uppsala universitet, föreläser om traditionens roll i barnlitteraturen utifrån exemplet Lennart Hellsing. Han ville skapa sagor förankrade i barns vardagsverklighet, med direkt tilltal. Hellsing kan driva med det klassiska arvet genom att sätta in det traditionella i nya sammanhang och förena lärdom med lekfulla absurditeter. Arrangör: Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kulturarvingarna

Den heliga skriften

Fil.dr. Magnus Persson, docent och universitetslektor i svenska vid Lärarutbildningen, Malmö högskola, föreläser om Läsrörelsen, McDonald's och kulturarvet. Under en period fick alla som köpte Happy Meal en barnbok. Föreläsaren menar att en kritisk hållning är befogad - litterär kvalitet kontra kvantitet jämförs och sambandet bokläsning - ätande ifrågasätts. Arrangör: Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kulturarvingarna

Vems är historien?

Fil.dr. Kenneth Nordgren, lektor i historia vid Karlstads universitet, talar om relationen mellan historia, mångfaldsfrågor och skola. Historia kan ses som en identitetsmarkör, menar han, en historia som skiljer på ett vi och dom. I sin avhandling har han undersökt historien kopplad till dagens mångfaldssamhälle. Arrangör: Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Tänka rätt och tycka lämpligt

Fredrik Alvén forskar vid Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö högskola och undersöker vad som är syftet med undervisning i historia. Är det medborgarfostran för en kollektiv förståelse? Eller handlar det om medborgarkompetens och att utveckla kritiskt tänkande, argumentationsteknik och källkritik? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Väckelserörelsen

Den första svenska massutvandringen till Amerika leddes av väckelsepredikanten Erik Jansson. Vi hör historien om honom och hans anhängare.