Titta

UR Samtiden - Rework the World

UR Samtiden - Rework the World

Om UR Samtiden - Rework the World

1700 personer från 120 länder, nobelpristagare, politiker, gymnasieelever, biståndsarbetare, FN-anställda, har samlats i Leksand för att diskutera lösningar för att skapa en hållbar värld. Genomgående teman är vatten, land, och energi. Men också städer, där en allt större del av jordens befolkning bor. Och arbete, med särskilt fokus på arbete för världens unga. Tanken är att i samtalet som arbetsform hitta nya vägar för hållbara lösningar för världen. Några av världens skarpaste hjärnor diskuterar nya vägar tillsammans med hundratals specialinbjudna unga från hela världen. Rework the World är ett samarbete mellan Tällberg Foundation och YES, Youth Entrepreneurship Sustainability. Seminsrierna är inspelade i Leksand den 2 till 4 juni 2010.

Till första programmet

UR Samtiden - Rework the World : Tema Städer - föryngra med gröna zonerDela
 1. Välkomna till den här sessionen
  om att föryngra städer-

 2. -genom gröna investeringar
  och en nollvision för avfall.

 3. Det är lite problem
  med hur vi är placerade här inne.

 4. Vi sitter här uppe och ni där nere,
  men vi får göra så gott vi kan.

 5. Tanken är att vi ska ha-

 6. -två inledningsanföranden
  innan det blir mer av en workshop.

 7. Som ett sätt
  att inleda den här sessionen-

 8. -vill jag ta ett steg tillbaka
  och påminna om-

 9. -utmaningen för "Rework the World".

 10. Vi försöker se om nya idéer-

 11. -nya initiativ, nya projekt, som vi
  vet finns runtom i världen-

 12. -på något sätt kan bidra
  till att bli-

 13. -förändringskrafter
  för mer storskaliga förändringar.

 14. Vilket slags samarbeten
  och vilka slags resurser-

 15. -kommer att krävas för
  att exemplen som vi hör berättas om-

 16. -ska bli något mer än bara exempel?

 17. I de aktuella städerna
  är exemplen väldigt betydelsefulla-

 18. -men vi vill utvidga perspektivet
  till oss alla.

 19. Några olika städer
  finns representerade här.

 20. Jag har ombetts att vara moderator.
  Mitt namn är Göran Carstedt.

 21. Jag har under två år arbetat med
  president Clintons klimatinitiativ.

 22. Där arbetade vi med världens
  40 största städer 2007 och 2008-

 23. -med frågan hur man genom praktiska,
  mätbara, genomförbara projekt-

 24. -skulle kunna minska utsläppen
  av växthusgaser i städerna.

 25. Ni har självmant sökt er hit-

 26. -även om Flint har gjort bra reklam.

 27. Jag tror att de flesta var på stadens
  temasession. Stämmer det?

 28. Utgångspunkten här är att-

 29. -gamla industrier som var basen
  tynar bort och är förbrukade.

 30. Det kan vara skeppsvarv eller
  industriproduktion som lägger ned.

 31. Vi vet att jobb försvinner.

 32. Och vi vet
  att sociala strukturer bryts ned.

 33. Det är en aspekt.
  Flint är förstås ett exempel på det.

 34. Men vi måste utvidga det. Det finns
  städer som är framgångsrika:

 35. London och Shanghai
  - städer som är i tillväxt.

 36. Där måste man också förstå
  att det krävs något nytt.

 37. Därför att...

 38. Om man tar klimatförändringen,
  som står på dagordningen...

 39. Framgångsrika städer
  som ligger i USA-

 40. -släpper ut cirka 20 ton koldioxid
  per person och år.

 41. Storstäder i Europa släpper ut
  7-10 ton koldioxid per person och år.

 42. Vissa är bättre än andra. Stockholm
  är nere på 3,2 ton per person och år.

 43. Men vi vet att ekosystemet-

 44. -bara kan ta upp 1,5 ton
  per person och år i genomsnitt.

 45. Dit måste vi sträva.

 46. Oavsett om man är i en fas
  med minskad industriproduktion-

 47. -eller uppvisar tillväxt
  är utmaningen att ta reda på-

 48. -vad som måste komma i framtiden.

 49. Och...det handlar naturligtvis
  om att mobilisera och revitalisera-

 50. -städer, tätorter, förorter
  och regioner.

 51. Kan det ske? Och i så fall:

 52. Vilka slags initiativ
  kan vi ta lärdom från?

 53. Vi ska börja med en presentation
  från Flint i Michigan.

 54. Det blir tre personer därifrån.

 55. Vi har en presentation från Västerås,
  som har intressanta erfarenheter.

 56. Sedan ger jag några kommentarer och
  exempel, men sedan ska vi alla delta.

 57. Vi sätter oss ned tillsammans
  och reflekterar och jobbar.

 58. Det är en workshop, så man ska jobba,
  men jag återkommer till det.

 59. Så med de orden lämnar jag över till-

 60. -borgmästaren i Flint i Michigan
  Dayne Walling.

 61. Varsågod, ordet är ditt.

 62. God eftermiddag. Jag vill först tacka
  Tällbergstiftelsen och YES-

 63. -och alla samarbetspartners.

 64. Jag har redan lärt mig flera saker,
  som jag tar med till Flint.

 65. Under samtalen i eftermiddag
  hoppas jag att ni får med er-

 66. -något av nytta eller inspiration
  från det som vi går igenom.

 67. Vi kommer också att få höra om
  liknande arbete i svenska kommuner.

 68. Jag borde kanske säga
  att bildspelet i bakgrunden-

 69. -är bilder från Flint i Michigan, som
  ger en uppfattning om hur det ser ut.

 70. De kanske utmanar
  era stereotypa föreställningar-

 71. -eller bekräftar er bild
  av vilka utmaningar vi står inför-

 72. -och hur vi gör saker annorlunda.

 73. Flint är en jättetrevlig amerikansk
  stad. Det är ett medelstort samhälle.

 74. En gång var invånarantalet 200 000.
  Nu är det cirka 100 000.

 75. Den har varit hemvist för General
  Motors och viktiga fackföreningar.

 76. Jag återkommer till det,
  men vi är stolta-

 77. -över att vara en stad
  som har klarat med- och motgångar.

 78. Ni kommer att se att vi arbetar med
  samma slags globala utmaningar-

 79. -som städer ställs inför
  över hela världen.

 80. Det är en relativt ung stad, jämfört
  med bland annat städer i Europa.

 81. Staden grundades 1855. Det var
  en sågverksstad med skogar runtom.

 82. Staden låg mitt i skogen, och då
  föddes en stor timmerindustri.

 83. Sedan kom vi in på vagnstillverkning,
  och kallades faktiskt fordonsstaden-

 84. -för att så många vagnar
  tillverkades där.

 85. De så kallade "hästlösa vagnarna"
  kom med den begynnande bilindustrin-

 86. -med Billy Durant och General Motors.

 87. Så vårt samhälle formades i grunden-

 88. -av ett samhällsklimat präglat
  av industrier och tillverkning-

 89. -under tidigt 1900-tal.

 90. Vi var hemvist för General Motors
  men också för bilarbetarfacket UAW.

 91. I februari 1937 vann fackförenings-
  ledarna en historisk seger-

 92. -mot General Motors. De fick rätt att
  kollektivförhandla för medlemmarna.

 93. Det var första gången i USA som ett
  industrifack hade fått den rätten.

 94. Många andra storföretag i USA,
  bland annat US Steel-

 95. -följde snart deras exempel,
  vilket skapade en medelklass-

 96. -som inte fanns
  under de föregående decennierna.

 97. Vi hade ett antal företag, ett antal
  bostadsområden och konsumenter.

 98. Allt detta bidrog till att skapa
  en hög levnadsstandard-

 99. -en av de högsta per capita
  i USA.

 100. Man efterfrågade dyra tjänster,
  parker och faciliteter.

 101. Bilindustrin förändrades med
  internationaliseringen på 70-talet.

 102. Mycket av välståndet och rikedomarna
  började urholkas.

 103. Flint blev,
  ur den här konferensens perspektiv-

 104. -det man kan kalla urtypen
  för en stad som inte är hållbar.

 105. Man hade en enda industri. Staden var
  bilberoende. Den var på tillbakagång.

 106. Dess upp- och nedgång följde
  hushållens efterfrågan på bilar.

 107. Staden har tyngts av det och kämpat
  under de senaste decennierna.

 108. Som jag sa är befolkningen
  hälften av vad den en gång var.

 109. Skatteunderlaget för fastighetsskatt
  minskade med tio procent på tio år.

 110. Så vi måste ta hand om många
  invånare med allt mindre resurser.

 111. Det var före lågkonjunkturen i USA
  som började för några år sedan.

 112. Arbetslösheten är hög jämfört
  med övriga USA, över 25 procent.

 113. I USA räknas man bara som arbetslös
  om man aktivt söker arbete-

 114. -så ytterligare 20-30 procent
  av vår befolkning-

 115. -uppskattas vara långtidsarbetslös
  eller undersysselsatt.

 116. Det är de utmaningar som vi står
  inför. Jag blev vald i augusti 2009.

 117. Innan dess hade staden
  haft en tillfällig borgmästare.

 118. Mike Brown, som hade den posten,
  ingår i vår delegation här.

 119. Han inledde ett viktigt arbete,
  som ni ska få höra om.

 120. Innan dess hade staden
  några politiskt turbulenta år.

 121. Det saknades direktiv
  för att hantera-

 122. -nationella och internationella
  ekonomiska och sociala förändringar.

 123. Vi har nu ett program för hur staden
  kan bli en stad för 2000-talet-

 124. -som är mer hållbar och som har
  en plan för ekonomisk utveckling-

 125. -för social utveckling
  och för våra stadsdelar.

 126. Så vi tar hänsyn
  till lokala faktorer.

 127. En unik målsättning är att Flint
  inte ska producera något avfall.

 128. Om man känner till svenska städer
  är det kanske inte så märkvärdigt.

 129. Jag har förstått att ert land
  återvinner och återanvänder-

 130. -mer än 95 procent av soporna.

 131. Ni minskar ert koldioxidfotavtryck.
  Ni använder soporna som en resurs.

 132. På platser som Flint i USA, särskilt
  i Mellanvästern, är det tvärtom.

 133. Vi har ännu inte
  återvinningskärl utplacerade i Flint.

 134. Vi lät en entreprenör
  köra bort vårt trädgårdsavfall-

 135. -och dumpa det ute i naturen.

 136. Så vi fick ta fram en plan för
  hur soporna kan minskas till noll.

 137. Det möjliggör ekonomisk utveckling.
  En röd tråd i våra presentationer-

 138. -är hur ekonomisk utveckling
  och miljöinitiativ går hand i hand.

 139. Vi ser möjligheter där och tror
  att vissa lärdomar går att överföra-

 140. -kanske inte till kommuner i Sverige
  som redan har uppnått dessa mål-

 141. -men vissa områden
  kan behöva göra mer.

 142. Det här kan vara aktuellt
  för utvecklingsländer-

 143. -som har möjligheter att kunna
  utnyttja sitt avfall som en resurs.

 144. Det här var konkret
  och lätt att förstå för invånarna.

 145. Det behövs inga krångliga beräkningar
  av koldioxidfotavtryck och utsläpp-

 146. -för att helt enkelt säga att vi ska
  minska på soporna och återvinna.

 147. Vi arbetar på flera olika nivåer
  och olika aktörer samverkar.

 148. Några är representerade här. Ni får
  höra om Swedish Biogas International.

 149. Det här var det pådrivande projektet-

 150. -som fick oss att börja tänka
  i nya banor kring avfallshantering.

 151. Vi har en central kompostanläggning
  nu i Flint.

 152. Där tar vi hand om trädgårdsavfallet
  och får fram jord som används-

 153. -till att bokstavligen göra 400
  hektar gammal industrimark grönare.

 154. General Motors fabriker lovar
  att inte bidra till sopberget.

 155. Men vi måste arbeta med sjukhus,
  skolor och andra företag.

 156. Jag hoppas
  att vi kan diskutera det vid borden.

 157. Vi letar också efter sätt att börja
  med sopsortering för invånarna.

 158. Vi börjar under hösten eller vintern
  och vill nå medelnivån för USA-

 159. -på 40-50 procent.
  Vi vill gärna höra era tankar om det.

 160. Det här är våra planer de närmaste
  tre åren, när vi tar detta jättekliv-

 161. -mot ett samhälle utan avfall,
  som tidigare var icke-hållbart.

 162. Vi arbetar också långsiktigt
  med en omfattande huvudplan-

 163. -för en större och mer genomgripande
  översyn av stadens transportsystem-

 164. -anpassning av byggnader, alternativa
  bränslen, som är mer energieffektiva-

 165. -och för att ändra kulturen.

 166. Vi bor i en stad som har varit
  beroende av bilen på många sätt-

 167. -och det har delvis varit osunt,
  trots att det har gett välstånd.

 168. Vi försöker hitta sätt att ändra
  på den kultur som finns i staden.

 169. Det ger intressanta frågor, speciellt
  för er som var på ledarskapsforumet.

 170. Ledarskap handlar om att lyssna
  på invånarna och möta deras behov-

 171. -men samtidigt vara djärv
  och arbeta för förändringar-

 172. -som en majoritet av invånarna kanske
  inte accepterar eller ens förstår.

 173. Vårt arbete för en hållbar utveckling
  i Flint kan ge intressanta samtal-

 174. -om vad ledarskap innebär, hur det
  utövas i den offentliga sektorn-

 175. -och vilken roll som privata företag
  och ideella organisationer har.

 176. Jag ser fram emot
  att diskutera det ytterligare.

 177. Jag vill nu få upp Tom Guise-

 178. -vd på Swedish Biogas International
  på avdelningen i Michigan.

 179. Han ska berätta mer
  om det här pådrivande företaget.

 180. Sedan ska jag säga några ord
  innan jag presenterar Dwayne Miller-

 181. -som är vice vd
  för den regionala handelskammaren.

 182. I alla våra presentationer
  framkommer-

 183. -hur offentlig och privat sektor
  och universitetet samarbetar.

 184. Vi är stolta över det-

 185. -för det var inte alltid brukligt
  i vår stad, och vi har kommit långt.

 186. Jag ska också kort nämna,
  medan vi presenterar vår delegation-

 187. -att i Flints officiella delegation-

 188. -har vi Steve Montle som är
  koordinator för "Den gröna staden".

 189. Vi har också med oss Martin Seaman,
  som har varit vår konsult-

 190. -i frågor om återvinningssystem.
  Han har tillfört expertkunskap-

 191. -som vi saknade internt, så jag vill
  tacka Martin för hans arbete.

 192. Nu lämnar jag över till Tom.

 193. Tack, borgmästare Walling.

 194. Jag vill tacka Tällbergstiftelsen för
  att vi fick komma och berätta om oss.

 195. Borgmästare Walling talade om
  nollvisionen för avfall.

 196. Jag vill tala om en aspekt
  av biogasanläggningen i Flint-

 197. -excellenscentrum för energi
  i Michigan.

 198. Ni deltog kanske tidigare. Jag vill
  berätta om en gemensam vision.

 199. I den förra sessionen talade panelen
  om hur man måste ha en vision.

 200. Jag kan inte nog understryka det.

 201. Utan en gemensam vision
  når man inte målet.

 202. Det behövs också
  en plan för hur den ska genomföras.

 203. Ni ska få höra hur biogasanläggningen
  och Flint fick en gemensam vision-

 204. -och hur vi arbetar för att genomföra
  den, och hur processen fortsätter.

 205. Först vill jag presentera Amy Butler
  från MEDC.

 206. Michigan Economic Development
  Corporation hade en nyckelroll-

 207. -så jag vill ge Amy en eloge.

 208. Allt började 2007.

 209. Sveriges vice statsminister Maud
  Olofsson träffade guvernör Granholm.

 210. När de träffades insåg de att de hade
  samma vision. Det blev startskottet.

 211. Vice statsministern ville exportera
  svensk miljöteknik-

 212. -och delstaten Michigan
  sökte sig bort från bilindustrin.

 213. En sak som de hade gemensamt
  var miljöteknik.

 214. De fann varandra,
  och så började vår resa.

 215. Efter mötet i Detroit i Michigan
  reste vår guvernör till Sverige.

 216. Hon träffade 75 vd:ar i Sverige
  och många miljöteknikföretag.

 217. Det påminner lite
  om de här fyra dagarna.

 218. Hon träffade många,
  och hon träffade Swedish Biogas.

 219. De inledde en dialog,
  och lade ned mycket arbete.

 220. Det resulterade i den svenska
  "triple helix"-modellen.

 221. Ni är kanske bekanta med den.

 222. Det är privata företag, universitet
  och de styrande i samverkan.

 223. Vi tog med oss den idén från Sverige.

 224. Sex excellenscentra bildades
  för batterier och cellulosaetanol...

 225. Men det vi ska tala om i dag
  är satsningen på biogas.

 226. Man arbetade för en gemensam vision
  för dessa excellenscentra för energi.

 227. Efter mycket arbete kom Sveriges kung
  till Michigan i september 2008-

 228. -och tog det första spadtaget
  till en biogasanläggning i Flint.

 229. Det vi lärde oss av våra erfarenheter
  är att det krävs en gemensam vision.

 230. Här var det miljöteknik.
  Vi fick en samarbetspartner.

 231. Sverige hade 40-50 års
  samlad erfarenhet av miljöteknik.

 232. Michigan och Flint var ute efter
  nya idéer, precis som vi här i dag.

 233. Vi kunde börja att komma bort
  från den gamla industrimodellen-

 234. -och skapa nya jobb
  inom miljöteknikbranschen.

 235. Sedan kan man fråga vad vi gör. I
  Flint bygger vi en biogasanläggning.

 236. Det görs etappvis,
  och man kan dra vissa lärdomar.

 237. I den första etappen tar vi avfall
  och slam och framställer en produkt.

 238. Det är biogas.

 239. Den andra etappen innebär
  att uppgradera gasen till biometan.

 240. I USA har vi ett utbyggt gasnät
  så vi ska distribuera gasen-

 241. -som kan användas
  till fordonsbränsle.

 242. Den här processen är inte ny
  för Sverige, men det var nytt i USA.

 243. Det krävdes hårt arbete och många
  möten för att nå så här långt.

 244. Nu har vi en ny ledning i Flint.
  När vi har kommit halvvägs-

 245. -ser vi att etapp tre,
  med Sverige som förebild-

 246. -är att ha en rötanläggning
  med flera olika substrat.

 247. Då undviker vi soptippar
  och kan nå nollvisionen för avfall-

 248. -och gasproduktionen ökar. I USA
  måste vi satsa mer på biogödsel-

 249. -så att avfallsprodukter
  går tillbaka till åkrarna.

 250. Det här gör vi,
  och det verkar vettigt.

 251. Skatteintäkterna ökar. Staden och
  Swedish Biogas äger hälften var.

 252. Så det är ett samverkansavtal. Vi kan
  också visa upp tekniken i USA.

 253. Vi vill bygga en biogasanläggning
  som andra städer i USA kan studera.

 254. Intressant är...
  Jag nämnde "triple helix"-modellen:

 255. Samverkan mellan företag, universitet
  och staden.

 256. Vi sitter på två stolar: Vi är ett
  privat företag som framställer gas-

 257. -men vi marknadsför också energi
  med utgångspunkt från Flint.

 258. Vi förespråkar biogas
  och är knutna till universitetet-

 259. -så vi har forskningsresurser.
  Vi forskar om rötprocesser-

 260. -om biometan som fordonsbränsle
  och om ny användning för biogas-

 261. -i bränsleceller och stirlingmotorer,
  inte bara i kraftvärmeverk.

 262. Det är mycket på gång. Vi har också
  ett kommersiellt forskningslabb.

 263. Processen har två delar: Vi bygger
  en demonstrationsanläggning i Flint-

 264. -och skapar ett företag som behöver
  arbetskraft, och vi utbildar folk.

 265. Vi skapar gröna jobb,
  men det är en process som tar tid.

 266. Vi har faktiskt bara
  tagit det första steget.

 267. Jag vill att ni får med er vad vi
  har lärt oss under resans gång.

 268. Jag själv har lärt mig
  att det krävs en gemensam vision.

 269. Sveriges regering, Flint, Michigan
  Economical Development Corporation-

 270. -Swedish Biogas och Kettering
  University. Alla hade samma mål.

 271. Sedan vill jag betona
  att den tredelade modellen fungerar.

 272. I USA samarbetar sällan universitet,
  de styrande och privata företag.

 273. Jag måste säga,
  eftersom många unga är här-

 274. -att jag själv har fått stort utbyte
  av studenterna på universitetet.

 275. Jag har förut mest arbetat
  i privata företag.

 276. Unga människor bidrar
  med nya, fräscha idéer.

 277. De utmanar en, så att man börjar
  ifrågasätta sin världsbild.

 278. Universitet bidrar med professorer-

 279. -men en oväntad bonus var
  studenterna. Det har varit jättebra.

 280. Det måste också löna sig ekonomiskt.

 281. Någon sa: "Siffrorna ska vara svarta
  i ett grönt företag."

 282. För att det ska vara hållbart
  måste det vara lönsamt.

 283. Det är bra med bidrag i början-

 284. -men i förlängningen
  måste idéerna som vi lägger fram-

 285. -vara lönsamma,
  för folk lever under press.

 286. Den goda nyheten är att man kan
  vara grön och samtidigt tjäna pengar.

 287. Man ska inte underlåta att säga det.

 288. Jag vill slutligen säga att det krävs
  bra samarbetspartners.

 289. Staden Flint, företag, Swedish Biogas
  och universitetet samarbetar.

 290. Borgmästaren nämnde utmaningar,
  men hela regionen har satsat-

 291. -och motgångar kan kanske
  öka viljan till gemensamma krafter.

 292. Vi hoppas att bli klara med
  anläggningen och kunna expandera.

 293. I regionen, i delstaten Michigan,
  finns redan många städer-

 294. -och industrier
  som har visat intresse.

 295. Det beror nog på att vi drog igång.
  Vi vill bygga en bra framtid i Flint.

 296. Tack ska ni ha.

 297. Ni ser hur viktigt det är för oss
  i Flint med den ekonomiska aspekten.

 298. Miljöaspekten och den ekonomiska
  utvecklingen väger lika.

 299. Projektet med Swedish Biogas
  är ett sådant bra enskilt exempel.

 300. Vi vill också ge en inblick i hur
  våra företagare tar till sig planen-

 301. -och möjligheterna
  för de privata företagen.

 302. Duane Miller är vice vd
  för handelskammaren i Genesee.

 303. Han kan berätta om deras roll.

 304. Han är på väg. Stadsfullmäktiges
  ordförande Delrico Lloyd är här.

 305. Ni hörde honom kanske
  presentera staden tidigare.

 306. Vi är stolta över
  all samverkan-

 307. -inte bara utanför stadsledningen
  utan också inom stadsledningen.

 308. Vi har ju verkställande, rättskipande
  och beslutande organ.

 309. Alla måste samarbeta
  för att man ska lyckas.

 310. Nu hälsar jag Duane välkommen.

 311. Tack, borgmästaren.
  - Och god eftermiddag.

 312. Även jag vill tacka Tällberg-
  stiftelsen som sponsrar konferensen.

 313. I går när jag kom in och såg
  1 700 personer blev jag häpen.

 314. Men det
  som fångade min uppmärksamhet-

 315. -var att mer än hälften
  var yngre än 35 år.

 316. Det ger mig förnyat hopp-

 317. -om att nästa generation
  kommer att segra.

 318. Det känns mycket, mycket bra
  och tryggt.

 319. Jag vill nämna några som har arbetat
  med att diversifiera ekonomin.

 320. Först Howard Croft,
  som är en god förkämpe för vår stad.

 321. Howard är ägare och vd
  i ett solvärmeföretag.

 322. Det har redan gynnat vårt samhälle,
  för Howard skapar arbetstillfällen.

 323. Neil Sheridan grundade Tech Works-
  programmet på Kettering University.

 324. Det är en resurs som ger ekonomisk
  tillväxt och ökat samarbete-

 325. -för Flint och Michigan.
  Han har arbetat med borgmästaren-

 326. -och många företrädare
  för offentlig och privat sektor-

 327. -för att kunna erbjuda
  högteknologiska jobb i vår region.

 328. Steve Hamlin är transportchef-

 329. -för kollektivtrafiken
  i Genesee County.

 330. Hans bakgrund
  inom biologisk sanering-

 331. -ultrafiltrering och försäljning
  av industrikemikalier-

 332. -gör honom till den rätte
  att genomdriva förändringar.

 333. Alicia Booker leder Career Alliance
  som utvecklar arbetskraft.

 334. Organisationen är inriktad på att
  skapa jobb och utveckla kompetens.

 335. Career Alliance har en viktig roll
  när vi förhandlar i Genesee-

 336. -och försöker locka företag
  till regionen-

 337. -eller behålla
  företag som redan finns där.

 338. Att skapa nya jobb
  och diversifiera vår ekonomi-

 339. -är det som vi är helt inriktade på
  i Genesee County - vår region.

 340. Jag tänker berätta om den regionala
  handelskammaren i Genesee-

 341. -och om att bibehålla och locka till
  sig företag - hur viktigt det är.

 342. Jag vill säga något om Buick City
  och det handlar egentligen om...

 343. ...en process
  som har tagit oss fem år.

 344. Vi har gjort tomma industriområden
  produktiva.

 345. Vi fick gröna vinster-

 346. -när vi diversifierade ekonomin
  och fick dit nya företag.

 347. Sedan vill jag förmedla några av mina
  tankar om konferensen så här långt.

 348. Den regionala handelskammaren i
  Genesee är en företagsorganisation-

 349. -som strävar efter och arbetar för
  att förbättra företagsklimatet-

 350. -och investeringsklimatet
  i vår region.

 351. Vi ska underlätta
  strategiskt samarbete-

 352. -mellan offentliga, privata,
  och ideella aktörer-

 353. -och maximera den ekonomiska
  tillväxten i Flint och Genesee.

 354. Vi är i grunden en ledarskaps-
  organisation för näringslivet-

 355. -som arbetar för ett samarbete
  med maktcentra i regionen.

 356. Med andra ord samverkar vi
  med privata företag-

 357. -lagstiftande församlingar
  och styrande organ-

 358. -på lokal, delstatlig
  och federal nivå.

 359. Vi har inga lagstadgade
  åtaganden eller befogenheter.

 360. Vi har breda kunskaper.
  Våra specialkunskaper gör att vi kan-

 361. -föreslå och använda oss av
  förändringar i lagar och direktiv-

 362. -så att vårt ekonomiska fotavtryck
  - vårt välstånd - kan växa.

 363. Ser man till
  den ekonomiska utvecklingen-

 364. -bekostas våra insatser av
  investerare från den privata sektorn-

 365. -regeringen,
  staden Flint och regionen-

 366. -och icke vinstdrivande stiftelser,
  som C. S. Mott Foundation.

 367. Viktigt är att ekonomisk utveckling
  kan vara en komplicerad process-

 368. -som kräver kvalificerade
  arbetsinsatser.

 369. Vi är inriktade på två huvudområden:

 370. Att behålla företag
  och locka dit nya.

 371. Det skapas nya jobb
  när lokala företag växer-

 372. -genom att erbjuda attraktiva
  produkter till marknaden.

 373. Man erbjuder
  redan existerande varor och tjänster-

 374. -eller utvecklar nya varor
  och tjänster för nya marknader.

 375. För att behålla företagen
  gör vi en mängd insatser.

 376. Vår personal gör hundratals besök
  varje år hos lokala företag.

 377. Vi sammanför potentiella investerare-

 378. -med företag som kan erbjuda tjänster
  inom en mängd områden.

 379. Det gör vår region attraktiv.

 380. Vi är en förbindelselänk
  mellan mäklare, kommunen-

 381. -delstaten, leverantörer-

 382. -och lokala icke vinstdrivande
  organisationer.

 383. Vi erbjuder våra tjänster-

 384. -och gör allt för att hjälpa företag,
  så att de blir framgångsrika.

 385. Ett exempel på det-

 386. -är Diplomat Specialty Pharmacy.

 387. Vi hörde av oss
  till det här företaget-

 388. -till Diplomat Specialty Pharmacy.

 389. Det är en organisation
  som har haft en enastående tillväxt-

 390. -under de senaste åren.

 391. Diplomat specialiserar sig
  på allvarliga sjukdomar:

 392. Cancer i fjärde stadiet eller aids.

 393. Om man inte får behandling
  för dessa sjukdomar-

 394. -i rätt tid, så kommer man att dö.

 395. Som jag sa har Diplomat
  haft en enastående tillväxt.

 396. De hade en affärsmodell som gjorde
  att de ville decentralisera-

 397. -eller centralisera någon annanstans.

 398. Vi sammanförde alla
  som behövdes vid bordet-

 399. -för att övertyga Diplomat
  om att stanna kvar.

 400. De stannar inte bara kvar.
  De tänker också investera.

 401. För att kunna behålla Diplomat kvar-

 402. -konkurrerade vi ut andra delstater
  som ville locka bort dem från Flint-

 403. -med vad vi kunde erbjuda
  i form av arbetskraftsutveckling.

 404. Det ledde fram till att Diplomat-

 405. -investerar tolv miljoner dollar
  i Flint i Michigan.

 406. Ännu viktigare är att de kommer att
  skapa 1 000 jobb de närmaste åren.

 407. Och inom femton år
  kommer de att skapa-

 408. -5 000 jobb på vår ort.

 409. Det visar hur arbetet för att behålla
  företagen - samt företagsbesök-

 410. -kan få företagen att stanna.

 411. Den regionala handelskammaren är
  alltså dit investerare ska vända sig.

 412. Vi har fått ökad betydelse
  för dem som kommer med nya synsätt.

 413. Och vi visar hur och varför
  återvinning är betydelsefullt.

 414. I vår stad har vi tiotals hektar
  av förorenad tomtmark.

 415. Där låg tidigare General Motors.

 416. Att sanera tomterna
  var nästan omöjligt.

 417. Därför att enligt federala lagar
  ligger ansvaret för miljöskador-

 418. -hos ägaren.

 419. Det var svårt för oss-

 420. -att överföra äganderätten
  till en potentiell investerare.

 421. Nu vill jag få upp Mike Brown.

 422. Han var den som hade visionerna-

 423. -för hur vi skulle kunna locka dit
  investerare-

 424. -och förverkliga planerna
  för Buick City.

 425. Tack, Duane.

 426. Jag är kort. - Tack, Duane. Jag tar
  gärna tillfället att säga något.

 427. I fjol var jag tillfällig borgmästare
  i Flint under sex månader-

 428. -innan vi fick Dayne Wallings
  spännande ledarskap.

 429. Ni har hört stadsfullmäktiges
  ordförande Delrico Lloyd.

 430. Vi har en ny, ung, vital ledning
  i Flint.

 431. Vad vi behövde...
  Vi hörde från Obamas regering-

 432. -att de skulle komma med åtgärder
  efter bilindustrins kris.

 433. De skulle gå in på orter som
  drabbades av General Motors konkurs.

 434. Vi visste att om vi
  inte kunde lägga fram en plan-

 435. -skulle vi inte få hjälp
  från regeringen.

 436. Det gick inte att bara sträcka ut
  händerna och säga: "Stackars oss!"

 437. "Snälla, ge oss resurser,
  så att vi kan klara den här krisen."

 438. Vi var tvungna att ha en plan.
  Vi samlade alla ortens resurser.

 439. Det jag verkligen har hört sägas
  de senaste två dagarna-

 440. -är att man måste samarbeta.

 441. Man behöver de unga, ny energi, högre
  utbildning...

 442. Det behövs samarbetspartners
  från olika delar i samhället.

 443. Det krävdes inte genialitet.
  Vi sa bara till oss själva:

 444. "Vi har stora arbetskraftsresurser.
  Vi har högre lärosäten."

 445. "Vi har tre större sjukhus."
  De har en mycket bra ledning.

 446. Vi behövde få med alla,
  så att vi kunde utarbeta en plan.

 447. När Obamas regering kom till vår stad
  kunde vi räcka över en färdig plan.

 448. Anledningen till att Duane
  bad mig komma upp hit-

 449. -är att vi har 550 hektar
  med industriområden-

 450. -som en gång var arbetsplats
  för 80 000 personer i Flint.

 451. Nu arbetar 5 500 personer där.

 452. Så vi var tvungna att genomföra stora
  förändringar, och få dit nya idéer.

 453. Vi fick förlita oss
  på ortens egna resurser.

 454. Vi har skapat en dialog
  med delstaten och regeringen.

 455. Buick City ska bli det första
  pilotprojektet i landet-

 456. -där man tar hundraåriga fastigheter
  där det har varit tung industri-

 457. -och förvandlar dem till lokaler
  där invånarna i Flint kan få jobb.

 458. Förra veckan var vi i Washington.

 459. Regeringen lovade 800 miljoner dollar
  till General Motors fabriksområden.

 460. Och området som är först på tur
  är Buick City.

 461. Där hoppas vi
  att det ska bli ett transportnav-

 462. -där man lastar varor mellan olika
  transportmedel för export och import.

 463. Det kommer att ge nya jobb.

 464. Så Diplomat Pharmacy
  ligger i södra delen av staden-

 465. -och Buick City-området, som får
  nytt liv, i norra delen av staden.

 466. Det blev möjligt för att
  vi samverkade och utarbetade en plan-

 467. -som vi presenterade
  för delstaten och regeringen.

 468. Återigen: Att arbeta tillsammans,
  och få med unga människor-

 469. -och utarbeta en plan. Det tror vi
  kommer att leda oss i rätt riktning.

 470. Till sist vill jag berätta om
  energibesparingarna.

 471. I projektet med Swedish Biogas
  investerar Sverige 3 miljoner dollar.

 472. Michigan investerar
  ytterligare 1 miljon.

 473. C. S. Mott Foundation
  bidrar också till det projektet.

 474. Satsningen på energiutveckling-

 475. -blir den tredje faktorn som ska få
  orten att utvecklas i rätt riktning.

 476. Tack, Mike.

 477. Ni förstår varför jag bad honom
  komma hit. Vilken glöd!

 478. För två veckor sedan gav regeringen
  oss alltså 800 miljoner dollar.

 479. Det ska gå till åtgärder på alla
  General Motors industriområden.

 480. Delstaten Michigan fick 181 miljoner.

 481. Att vi har det första området
  som ska åtgärdas-

 482. -är verkligen
  ett stort lyft för vår ort.

 483. Vi tackar borgmästare Walling
  för arbetet som han har lagt ned.

 484. Vi har flera andra projekt,
  som jag vill berätta om.

 485. När vi satsade på att diversifiera
  ekonomin fick vi fyra stora vinster-

 486. -som antingen direkt eller indirekt
  fokuserar på-

 487. -att påverka energianvändningen
  eller miljön.

 488. Vi kunde bistå företaget Magna-

 489. -som bygger elmotorer
  åt bilföretaget Ford.

 490. Vår ort var ju präglad av
  General Motors. Nu tar vi dit Ford.

 491. Fordmotorer kommer
  att tillverkas där, i Genesee County.

 492. Vi har också kunnat...
  Det kommer att ge runt 525 jobb.

 493. De investerar 70 miljoner dollar.

 494. Vi har också lyckats få...

 495. Det här blir en attraktion. Vi fick
  dit ett företag utifrån förra året.

 496. Det heter Woodworth Heat Treatment.

 497. De återvinner enormt stora motorer
  och lager från industrier.

 498. De rengör lagren
  och skickar tillbaka dem-

 499. -till vem det nu är
  som äger dem.

 500. Woodworth innebar en investering på
  20 miljoner dollar från deras sida-

 501. -och 55 miljoner dollar
  eller 55 nya jobb för oss.

 502. Det krävdes faktiskt en skatterabatt
  och att staden gick in med pengar.

 503. General Motors är kvar i Genesee
  County, kvar i Flint i Michigan.

 504. För Chevrolet Volt-fabriken
  krävdes det också att vi samverkade.

 505. De tillverkar batterier
  till General Motors hybridbilar.

 506. General Motors
  måste investera 202 miljoner dollar.

 507. Men det kommer
  att leda till 240 nya jobb på orten.

 508. Sammanfattningsvis tycker vi
  att vi har gjort stora framsteg.

 509. Budskapet vi vill förmedla till er-

 510. -är att genom samverkan
  mellan de styrande och privat sektor-

 511. -och stiftelser...

 512. ...så kan vi skapa
  en gemensam framtidsvision.

 513. Mycket kan åstadkommas
  som ingen enskild aktör-

 514. -kan uppnå på egen hand.

 515. I Flint
  och Genesse County i Michigan-

 516. -har vi hittat några svar på frågan
  hur vi ska bygga en grön ekonomi.

 517. Men vi har fler frågor
  än vad vi har svar.

 518. Vi hoppas
  att det här globala toppmötet-

 519. -gör att vi kan dela med oss
  av erfarenheterna-

 520. -och lära från andras erfarenheter.
  Vi går in i framtiden tillsammans.

 521. Och gemensamt kan vi göra framtiden
  hållbar och förnybar-

 522. -genom utbytet av idéer
  och tekniska lösningar. Tack.

 523. Tack så mycket...

 524. Här har vi en ny, ung borgmästare.

 525. Walling
  valdes så sent som förra året.

 526. Det var modigt. Han är djärv.

 527. Nollvisionen för avfall
  är inspirerande och ger förändringar.

 528. Det är en bra berättelse om ny
  samverkan och nya samarbeten.

 529. Jag föreslår att vi väntar med frågor
  och tar vår andra presentation.

 530. Sedan lämnar vi över till borden.

 531. Vi har folk från Flint här.
  Så kan vi ägna oss åt diskussion.

 532. Nästa talare är från Västerås.

 533. Det är Andreas Porswald, som också
  har intressanta saker att berätta.

 534. Tack. Det är en ära att få vara här-

 535. -och prata om grön teknologi
  och hållbara lösningar.

 536. Jag heter Andreas Porswald och
  är styrelseordförande i Växtkraft.

 537. Biogasanläggningen i Västerås
  ligger cirka tio mil från Stockholm-

 538. -som ni kan se på kartan här.
  Den ligger i östra Sverige.

 539. Staden Västerås
  och Västmanlands län-

 540. -har cirka 300 000 invånare-

 541. -vars avfall samlas in.

 542. Varför bildades företaget?

 543. Det var i början av 1990-talet,
  och idén kom från lantbrukare-

 544. -runtom Västerås.

 545. De träffade politiker från Västerås
  och Västmanlands län-

 546. -för att diskutera biogasproduktion.

 547. Lantbrukarna ville ta vara på
  näringsämnena i avfallet.

 548. Och politikerna i Västerås ansåg
  att det produceras för mycket avfall.

 549. Avfall kan bli en resurs:
  Vi kan återvinna material.

 550. Näringsämnen i avfall
  kan gynna lantbruket.

 551. Till exempel binder det
  fosfor och kväve.

 552. Och vi måste minska på
  fossila bränslen-

 553. -för att kunna hantera
  klimatförändringarna.

 554. Varför producerar vi biogas i
  Västerås och andra orter i Sverige?

 555. För Västerås
  och företaget Svensk Växtkraft-

 556. -handlar det om att framställa
  fordonsbränsle och biogödsel-

 557. -från matavfall och jordbruksgrödor.

 558. Det kallar vi
  för Växtkraftkonceptet.

 559. Växtkraft är en biogasanläggning, där
  hushålls- och restaurangmatavfall-

 560. -rötas
  tillsammans med odlad vallgröda-

 561. -och fettavskiljarslam från storkök.

 562. Biogasen som produceras-

 563. -kan användas
  som miljöbränsle i motorfordon.

 564. Vi får också biogödsel
  som restprodukt.

 565. Det kan spridas på åkrarna,
  som ett organiskt gödselmedel.

 566. Växkraftkonceptet
  skapar ett hållbart kretslopp-

 567. -för energi och näringsämnen.

 568. Vi knyter samman staden Västerås
  med landsbygden.

 569. Samarbete är nyckeln till framgång.

 570. Lantbrukare är delägare.
  De tar hand om gödseln.

 571. Vi har långsiktiga avtal
  med kommunens bussbolag-

 572. -och en stor del av de 150 000
  hushållen källsorterar matavfallet.

 573. Vi genomför också informations-
  kampanjer för barn varje år.

 574. Cirka 10 000 barn i Västmanlands län-

 575. -får information om källsortering,
  särskilt av organiskt avfall.

 576. Vi har också återkommande kampanjer
  som når alla hushåll.

 577. Det finns
  cirka 300 000 invånare i regionen.

 578. Det är viktigt, som vi hörde
  från Flint, att vi har forskare.

 579. Utvecklingsarbetet sker ihop med
  Mälardalens högskola i Västerås-

 580. -och Sveriges lantbruksuniversitet.

 581. I stora drag
  ser produktionen ut så här:

 582. Vi har en anläggning i Västerås,
  som producerar biogas och biogödsel.

 583. Vi uppgraderar biogas
  och har tankstationer för bussar.

 584. Vi har påfyllningsställen
  för gasbehållare.

 585. Vi har gasledningar i Västerås
  och lagrar ensilage vid anläggningen-

 586. -och har utplacerade tankar
  för lagring av flytande biogödsel.

 587. Ägarna till bolaget är Vafab Miljö-

 588. -ett avfallsföretag
  som ägs av Västmanlands kommuner.

 589. Vafab äger 65 procent.

 590. Så har vi Mälarenergi, det lokala
  energibolaget, som äger 32,5 procent.

 591. Tre lantbrukare äger 2,5 procent.

 592. På den här bilden
  ser man biogasanläggningen.

 593. Där är mottagningshallen. De stora,
  vita plastsäckarna innehåller grödor.

 594. De är på vänster sida för er.

 595. Bakom mottagningshallen ligger
  rötkammaren. Den är grå till färgen.

 596. På höger sida
  ser ni mobila gasbehållare.

 597. Och det till höger som ser ut
  som ett cirkustält innehåller gödsel.

 598. Byggnaden i vitt och orange
  är uppgraderingsanläggningen.

 599. Här är en skiss över processen.

 600. Vafab levererar
  källsorterat, rent, organiskt avfall.

 601. Man köper in biogas
  från reningsverket.

 602. På Växtkrafts anläggning
  bearbetas avfall och vallgröda-

 603. -och biogasen
  uppgraderas till fordonsbränsle.

 604. Lantbrukarna,
  som är sjutton till antalet-

 605. -odlar vallgröda och får fabrikens
  restprodukt till sina odlingar.

 606. Vi säljer fordonsbränsle, och biogas
  som går till bilproduktion-

 607. -eller till el och uppvärmning.

 608. Här ser ni några bilder. Vi har runt
  46 stadsbussar i Västerås-

 609. -som är biogasbussar-

 610. -och tio sopbilar-

 611. -och cirka 500 bilar
  och andra lätta transportfordon-

 612. -som körs på biogas.

 613. Vad har vi åstadkommit hittills
  i projektet?

 614. Vi har levererat biogas till bussar
  och bilar sedan oktober 2004-

 615. -och levererat biogas till allmänna
  tankstationer i Stockholm sedan 2008.

 616. Vi har tagit hand om
  organiskt avfall sedan juli 2005.

 617. Och vi använder vallgröda
  i biogasproduktionen sedan 2007.

 618. Lantbrukarna
  använder biogödsel sedan 2006.

 619. I maj i år blev det godkänt-

 620. -med biogödsel
  för ekologiska odlingar.

 621. Vad har vi lärt oss
  under projektets gång?

 622. Kunde vi ha gjort det här
  utan politiska beslut?

 623. Kunde vi ha gjort det här
  utan lantbrukarna? Mitt svar är nej.

 624. Lantbrukarna tillsammans med
  de 300 000 invånarna i regionen-

 625. -är våra nya gröna hjältar
  för en hållbar utveckling-

 626. -för det är de som har gjort jobbet
  i sina hushåll.

 627. Vi kan göra mer för att staden, och
  regionen, ska bli mer miljövänliga.

 628. Vi har nu stött på problem-

 629. -för biogas används allt mer
  till bilar och bussar.

 630. Det är sådan efterfrågan att man
  måste bygga en ny rötkammare-

 631. -eller använda sig av torrötning
  av sorterat avfall-

 632. -vilket ger en kvalitet som inte
  lämpar sig för biogasanläggningen.

 633. Så vi funderar på
  att bygga en ny rötkammare.

 634. Vi kan uppgradera gas från soptippar
  till fordonsgas av hög kvalitet.

 635. Nu går vi vidare
  med det här projektet-

 636. -och det är betydelsefullt att vi får
  komma hit och diskutera det. Tack.

 637. Tack, Andreas.

 638. Jag tänkte bidra
  med en liten historia.

 639. Jag arbetade med Clintons
  klimatinitiativ för 40 storstäder.

 640. Ett exempel på föryngring-

 641. -eller på hur man i grunden
  förändrar en storstad-

 642. -är staden Bogotá.

 643. Ni känner kanske till den. Bogotá
  i Colombia var för femton år sedan-

 644. -en stad
  som inte ens gick att besöka.

 645. Hög kriminalitet...mord...

 646. Det var en stad
  med extremt stora problem.

 647. De har haft två borgmästare
  de senaste 10-15 åren.

 648. En av dem är Enrique Peñalosa
  som hade en vision för staden-

 649. -en idé om
  att staden är till för människorna.

 650. De enda demokratiska platser som
  finns i staden för människorna-

 651. -är där vi går till fots
  och möts som människor.

 652. Så staden
  måste organiseras runt människorna-

 653. -inte runt bilarna
  och inte runt transportmedlen.

 654. Han kom in med den idén. Det fanns
  en biståndsplan från Japan-

 655. -med nya trafikleder och vägar.

 656. Det skulle bli ett nytt, modernt
  transportsystem för miljarder dollar.

 657. Han trotsade det. Han tog dollarna
  men byggde inte trafiklederna.

 658. Han tog bort bilarna
  från stadskärnan.

 659. Han använde pengarna till bibliotek
  och parker, och gjorde staden grön.

 660. De som är intresserade kan ta reda
  på mer. Resultaten är helt otroliga.

 661. Närvaron i skolan har ökat med 40%.
  Brottsligheten har minskat med 70%.

 662. Investerarna återvänder.
  Det är otroligt intressant.

 663. Det här leder in på det
  som jag vill att vi begrundar:

 664. Genomgripande förändring.
  Att föryngra städer och regioner.

 665. Det kräver förstås ledarskap.
  Vi har hört många berätta:

 666. De två som vi hörde nyss - men också
  tidigare från bland annat Bronx.

 667. Vad kan vi lära oss?
  Och hur tolkar vi det här?

 668. Det handlar om ledarskaps-
  utmaningar och nya samarbeten.

 669. Åter till Enrique Peñalosa:
  När han förbjuder bilar i centrum-

 670. -kan man tycka att det är enkelt, för
  70 procent av väljarna saknar bil.

 671. Men de 30 procenten som hade bil
  hade makten.

 672. Han fick skicka familjen till Kanada,
  för de fick så många hot.

 673. Det krävs modiga ledare för att
  få till stånd verkliga förändringar.

 674. Så vi återkommer
  till ledarskapsutmaningar.

 675. Och den andra frågan
  är hur man får med sig de unga.

 676. Det måste finnas med
  på dagordningen.

 677. Som förändrare, som entreprenörer.
  Där finns ett stort socialt kapital.

 678. De måste förstås
  vara med och forma sin egen framtid.

 679. Nu går panelen ned. Vi har 8-12
  personer från Flint vid olika bord.

 680. Vi har 4-5 personer från Västerås.

 681. Det finns
  folk från till exempel Botkyrka här.

 682. Så sätt i gång!
  Ni ska få tjugo minuter-

 683. -så kl. 18.10 ska vi stämma av
  och höra hur diskussionerna går.

 684. Vi ska se
  om ni har något att berätta.

 685. Vi får se vad som kommer
  ut ur den här processen.

 686. Blir det bra?

 687. Det var ett starkt bifall!

 688. Tack. Vi kan ta upp dem igen
  om det behövs. Nu kör vi i gång.

 689. Okej...

 690. Vi måste tänka på tiden.

 691. Jag föreslår att vi tar tio minuter-

 692. -för att höra vad ni har pratat om.

 693. Vilka utmaningar eller frågor
  har kommit upp till diskussion?

 694. Är det någon som vill börja?

 695. Ni har säkert exempel på berättelser.
  Vi har någon här.

 696. -Där kommer en mikrofon.
  -Tack så mycket.

 697. Vi diskuterade ett antal utmaningar.

 698. Jag vet inte
  om vi förväntas komma med lösningar.

 699. En av utmaningarna som vi pratade om
  är vår traditionella modell-

 700. -där företagen och politikerna
  fattar beslut, och folk lyder.

 701. Företag och politiker skapar jobb,
  så det definierar samhället.

 702. En av utmaningarna, som vi inte
  nödvändigtvis har någon lösning på-

 703. -är om vi kan tänka
  utanför de traditionella ramarna-

 704. -som innebär att någon annan fattar
  beslut, och vi rättar oss efter dem.

 705. Var det något mer?

 706. Jag vill fråga: När du sa företag
  menar du stora eller små företag?

 707. Storföretag, särskilt på de många
  orter som domineras av ett företag.

 708. Jag ska försöka att ge ett svar.

 709. Jag heter Howard Croft.
  Min kollega nämnde mig förut.

 710. Det var jag
  som grundade en solvärmefabrik.

 711. När jag kom in i solvärmebranschen
  återvände jag till staden.

 712. Jag gick helt enkelt till...

 713. Jag tog helt enkelt och knackade på
  hos borgmästaren, gick in och sa...

 714. Folk vill oftast ha något.
  Kommunens samordnare Steve sa:

 715. "Vad kan vi hjälpa till med?"
  Jag sa: "Jag vill göra något för er."

 716. Jag ska få tillstånd att installera
  solvärme och vill anställa många.

 717. Jag vill samarbeta och bygga upp
  ett företag som gör er stolta.

 718. Det var ungefär så jag sa.
  Han tyckte nog att jag var galen.

 719. Nu åtta månader senare
  har jag lyckats med allt det.

 720. Jag har fått mitt tillstånd och är
  godkänd av Better Business Bureau.

 721. Jag har anställt arton.

 722. Kopplingen här är att förstå hur man
  samarbetar med myndigheterna-

 723. -så att inte någon annan bestämmer.
  Det finns en missuppfattning.

 724. Om man tar bort alla titlar
  och låter alla dra nya ur en skål...

 725. Tänk om jag var borgmästare?
  Tänk om han var företagare?

 726. Då förstår man
  vilka begränsningar som de har.

 727. Jag ringer inte borgmästaren varje
  vecka och föreslår att vi tar en öl.

 728. Det kanske jag gör i dag,
  men så brukade jag inte göra.

 729. Men jag höll kontakten med dem. Runt
  en gång i månaden mejlade jag Steve-

 730. -och berättade om företaget,
  så att han höll sig informerad.

 731. De höll kontakt med mig
  så att jag kunde få hjälp.

 732. Det var jag som fattade besluten.
  De kom inte med direktiv.

 733. Jag skapade en dialog som höll mig
  à jour med vad de gjorde.

 734. Om de visste något som var till nytta
  för mitt företag så kunde de ringa.

 735. Om jag hade något som de kunde ha
  nytta av så fanns kanalerna där.

 736. Så undviker man att någon annan
  säger vad man ska göra.

 737. Det handlar om att få en ny slags
  relation - som liknar vänskap-

 738. -som tillåter en
  att fatta de egna besluten.

 739. Jag heter Anders Nyquist och
  har arbetat med miljöprojekt i 40 år.

 740. Jag är en gammal man. Jag är nog den
  äldste här, men jag jobbar än.

 741. Jag diskuterade hur man kan bygga
  fler gröna byggnader och städer.

 742. Jag tror att man bara kan förändra
  genom att visa på bra exempel.

 743. Folk kan lyssna till vad man säger
  och applådera-

 744. -men sedan går de hem
  och gör som de alltid har gjort.

 745. Man behöver en vision,
  och som tidigare har sagts-

 746. -krävs goda exempel,
  som dem som vi har sett här.

 747. Men det behövs fler goda exempel
  och så behövs också utbildning.

 748. Utbildning på alla nivåer:
  från politiker och tjänstemän-

 749. -byggmarknaden, arkitekter,
  konsulter...överallt.

 750. Det är en nyckel till förändring och
  till att bygga en mer hållbar värld.

 751. Det här är något som vi måste göra.

 752. Det gamla sättet att planera för...

 753. ...städer och byggnader -
  infrastrukturen - måste ändras.

 754. Vi kan inte ha en gammaldags stads-
  planering med rötter i romartiden.

 755. Det har vi nu,
  och det behövs nya lösningar-

 756. -och vi måste vara modiga
  för att våga pröva nya lösningar.

 757. Jag är Louise, från Storbritannien,
  och driver ett nätverk-

 758. -som är världsomspännande
  och sysslar med sociala innovationer.

 759. Vi har två personer här från Flint,
  och vi började vår diskussion-

 760. -med att fråga varför det gick
  bättre för Flint än för andra städer.

 761. Hur kan vi lära av dem?
  Vilka exempel har de?

 762. Utgångspunkten för oss
  var att tala om ledarskap.

 763. Vi tänkte genast att ledningen måste
  vara mer öppen, ärlig och kraftfull.

 764. Sedan samtalade vi om ledarskap
  och våra styrande.

 765. Vår kollega här från Iran har precis
  översatt en bok om ledarskap-

 766. -och hon menar
  att alla ska känna sig som ledare.

 767. Vi behöver en modig, öppen och ärlig
  ledning i våra städer-

 768. -men vi måste också se till att alla
  känner sig delaktiga, och som ledare.

 769. Hon
  citerade Alexander den stores son:

 770. "Det är bättre för ett lejon
  att leda en flock med lejon"-

 771. -"än att ett lejon
  leder något annat."

 772. Det anknyter till det du sa
  om att ta bort etiketterna.

 773. Vad händer när titeln är borta,
  och man inte längre leder?

 774. Om alla känner sig som styrande
  i staden gör vi större framsteg.

 775. Mot slutet började vi tala om-

 776. -hur man kan visa folk
  alternativa sätt att möta utmaningar.

 777. De finns kanske inte i städerna,
  men folk i städerna ska utbildas-

 778. -så att de kan påverka sin egen
  framtid och sin levnadsmiljö.

 779. -Det var väl allt.
  -Tack.

 780. Har vi några fler röster?
  Där har vi en till.

 781. Jag heter Amy Butler
  och representerar delstaten Michigan.

 782. Jag bidrar med delstatsperspektivet.

 783. Vi hade en intressant diskussion
  om ledarskap.

 784. Vi lärde känna varandra
  genom ett samtal-

 785. -om hur kulturen är en del av
  hållbarheten hos en stadskärna-

 786. -och bidrar till ekonomisk utveckling
  och finns med.

 787. Vi måste se på energibesparingar
  i kommunen som helhet-

 788. -vid en omvärdering.

 789. Vi talade om
  hur väl olika slags ledare lyckas.

 790. Det berör det du pratade om.
  Titeln är inte det viktiga.

 791. För att uppnå visionen krävs en stark
  organisation med tydliga roller.

 792. De styrande kan komma att bytas ut.

 793. Mästaren är kanske inte
  personen som har högst titel.

 794. Den som har högst titel
  och börjar som mästare-

 795. -får kanske gå.
  Man kanske behöver ta in nya ledare.

 796. Att bygga upp en stark organisation
  som har visioner och planer-

 797. -är viktigt för att kunna ha
  en långsiktigt hållbar inriktning.

 798. Det berör förmågan
  att komma tillbaka, som i Flint-

 799. -och hur viktigt det är
  med ett nytt synsätt.

 800. Det måste vara tillräckligt starkt
  för att kunna leva vidare-

 801. -oavsett vem som styr,
  så att programmet går framåt.

 802. Tack så mycket.

 803. Om vi kanske
  ska ta och avsluta vår session.

 804. Det är uppenbart
  att vi alla har en förståelse för-

 805. -att det krävs en vision-

 806. -för att förändra
  organisationer och samhällen.

 807. Här bygger visionen
  på ett nytt sätt att tänka.

 808. Vi behöver goda exempel
  för att se att det är möjligt-

 809. -exempel på tekniska lösningar
  men också på nya slags samarbeten-

 810. -och nya typer av affärsmodeller.
  Över hela skalan måste vi-

 811. -dela med oss
  och bevisa att det är möjligt.

 812. Kraften hos kraftfulla exempel
  ska man aldrig underskatta.

 813. Det är så förändringar sker.

 814. Insikter, entusiasm
  och målmedvetenhet-

 815. -krävs när vi vågar inse
  att det krävs förändring.

 816. Den sortens energi räcker inte.

 817. Som Anders sa krävs det kunskap,
  kompetensutveckling och utbildning.

 818. Vi måste undervisa om nya metoder
  och lära oss nya metoder.

 819. Vi står inför en enorm utmaning
  vad gäller utbildning.

 820. Och det krävs helt klart engagemang
  för att ändra riktning.

 821. Jag vill avsluta med tre tankar:

 822. För det första: Flint. Jag bodde
  i USA mellan 1990 och 1995.

 823. Jag var i Detroit -94.

 824. Det var en av de djupaste upplevelser
  som jag har haft.

 825. Jag var där med familjen.
  Vi gick till Dearbornmuseet.

 826. Jag tror att det är Fordmuseet.
  Det är ett helt fantastiskt ställe.

 827. Man kan se
  utvecklingen från 1850 och framåt:

 828. Hur vi hade stora maskiner
  som förbättrades mer och mer.

 829. Sedan blir det mikroelektronik. Man
  ser den industriella utvecklingen.

 830. Man är där hela dagen och tänker:
  "Wow!"

 831. "Mänsklig uppfinningsrikedom.
  Vi är påhittiga."

 832. "Titta vad vi har åstadkommit
  på mindre än 100-150 år!"

 833. Sedan tog vår familj bilen till
  centrala Detroit och Michigan Avenue.

 834. Vi ser en övergiven stad.
  Det är nästan som en spökstad.

 835. Övergivna byggnader
  med krossade fönsterrutor.

 836. Vi kände bara:
  "Så det här blev alltså resultatet?"

 837. Det blev en enorm kontrast mellan-

 838. -att se den industriella utvecklingen
  under en dag-

 839. -och att se konsekvenserna nu
  för att den epoken-

 840. -på något vis
  gick in i ett nytt skede.

 841. Flint befinner sig i den situationen
  och försöker skapa sig en ny framtid.

 842. Jag kommer gärna tillbaka om tio år-

 843. -och ser
  hur ni förverkligar er djärva vision.

 844. Vi stöder er,
  och jag önskar er lycka till.

 845. Det är en extremt intressant utmaning
  och vision som ni arbetar med.

 846. Det andra som jag vill avsluta med
  handlar om att ha ett engagemang.

 847. Du och alla i teamet i Flint
  är engagerade nu.

 848. Ni vet riktningen. Ni skapar en ny
  framtid. Ni ska staka ut den.

 849. Men det tar tid.
  Jag har ett citat här från Kina.

 850. Deng Xiaoping,
  en av de kinesiska ledarna-

 851. -som deltog i tre stora revolutioner-

 852. -säger beträffande
  genomgripande samhällsförändringar:

 853. "Bestäm inriktningen och lita på att
  framtida generationer är klokare."

 854. "Ledarna sitter bara vid makten
  högst ett decennium."

 855. "Det är varken möjligt eller
  nödvändigt för dem att nå sina mål."

 856. "Att genomföra dem
  tar flera generationer."

 857. "Allt som behövs nu
  är det rätta engagemanget."

 858. Det lär oss något intressant.
  Vi pratar ofta om kortsiktighet-

 859. -men engagemanget
  för att hitta ett nytt tankesätt-

 860. -och principiella lösningar
  för en hållbar framtid-

 861. -det engagemanget måste finnas nu.

 862. Det för mig till min tredje tanke:

 863. Föryngring...av städer och samhällen.

 864. Det handlar om
  att omprogrammera våra tankar.

 865. Eftersom vi talar om den unga
  generationen, som förstås berörs-

 866. -vill jag avsluta med att citera-

 867. -från ett examenstal som en vän till
  mig höll i Portland för ett år sedan-

 868. -Paul Hawken,
  som bor i San Francisco.

 869. Han har levt
  med den här frågan i 20-30 år.

 870. Det här är ett stycke ur hans tal
  till studenterna som tog sin examen:

 871. "Hej, avgångsklassen 2009."

 872. "Ni måste fundera på vad det innebär
  att vara människa på jorden"-

 873. -"i en tid när alla levande system
  är på tillbakagång."

 874. "Och hastigheten med vilket det sker
  ökar. Situationen är ofattbar."

 875. "Men inte en enda vetenskaplig
  artikel från de senaste 30 åren"-

 876. -"kan vederlägga det påståendet."

 877. "Jorden behöver helt enkelt
  ett nytt operativsystem."

 878. "Ni är programmerarna, och vi
  behöver det inom några decennier."

 879. Han fortsätter:
  "Kom ihåg att ni är briljanta"-

 880. -"och att jorden
  behöver anställa folk".

 881. "Men jorden har inte råd att skicka
  några rekryterare till er skola."

 882. "Den skickar regn, solnedgångar,
  körsbär, nattblommande jasmin"-

 883. -"och den ofattbart gulliga personen
  som du dejtar."

 884. "Fatta vinken.
  Så här är överenskommelsen:"

 885. "Glöm bort att det inte går
  att rädda planeten på så kort tid."

 886. "Låt er inte avskräckas av folk
  som säger att det inte är möjligt."

 887. "Gör det som måste göras. Kontrollera
  om det var möjligt efter ert försök."

 888. Det är ett intressant synsätt på
  varifrån engagemanget måste komma.

 889. Lycka till. Tack.

 890. Om man är intresserad av städer
  och miljöanpassning av byggnader-

 891. -blir det två sessioner
  i morgon eftermiddag.

 892. Det är särskilt inriktat
  på svenska förhållanden-

 893. -men det handlar om
  att miljöanpassa byggnader.

 894. Tack till alla som deltog. Det har
  varit givande för oss från Flint.

 895. Jag har flera sidor med anteckningar.

 896. Jag vill passa på att tacka
  arrangörerna av konferensen.

 897. Vår duktige moderator
  förtjänar en applåd.

 898. Vi från delegationen från Flint-

 899. -och från C.S. Mott Foundation,
  som är en samarbetspartner-

 900. -och både George Trone
  och Neil Haggerty är här med oss.

 901. De bidrog till att vi är här,
  och vi uppskattar deras stöd.

 902. Vi har nog alla fått en speciell syn
  på hållbarhet under konferensen.

 903. Jag vill dela med mig
  från de samtal som jag har haft.

 904. Det har framkommit att hållbarhet
  är en process, som är cyklisk.

 905. Det är mer än ett program eller
  projekt, som man ibland kallar det.

 906. I Flint handlar det i slutändan om
  några få sammankopplade processer.

 907. En är återvinning
  och att återanvända mark-

 908. -och att föryngra våra ekosystem
  och naturmiljöer.

 909. Det handlar även om
  att förena människor-

 910. -och också om att få fart på
  ekonomin, utvecklingen och jobben.

 911. Det behövs samarbeten,
  som vi har talat om-

 912. -och ledarskapsfrågan
  kommer ständigt upp.

 913. Måste initiativet
  komma från medborgarna?

 914. Vilken är stadshusets roll?
  Eller privata företags roll?

 915. Vi kan frigöra oss
  från sådana specifika kategorier.

 916. Invånare är företagare också.

 917. Invånare innehar olika befattningar
  och är myndighetspersoner.

 918. Vi måste tänka mer på
  hur samhällen eller organisationer-

 919. -bibehåller en öppenhet inför nya
  idéer och strävar efter ny kunskap-

 920. -eller nya nätverk
  för att kunna göra saker på nya sätt.

 921. Så försöker vi göra i Flint.

 922. Att vi i stadshuset drog i gång
  det här - ihop med samarbetspartners-

 923. -gör det inte mindre äkta
  eller betydelsefullt-

 924. -jämfört med om initiativet
  hade kommit från en medborgargrupp.

 925. Om inte jag hade vunnit valet
  hade jag startat en medborgargrupp.

 926. Det handlar mer om att vara öppen för
  nya idéer, kunskap och nya nätverk-

 927. -och mycket mindre om-

 928. -hur vi etiketterar människor utifrån
  deras arbete eller bostadsort.

 929. Tack för att ni har bidragit till
  att vår delegation har lärt sig mer.

 930. Vi har fått med oss mycket, och jag
  hoppas att vi även har kunnat bidra.

 931. Här har vi ett bra exempel
  på engagerat ledarskap. - Tack.

 932. Tack för att ni kom.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Tema Städer - föryngra med gröna zoner

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

För att lyckas med en stor förändring måste man ha en gemensam vision. Det säger Thomas A Guise, vd för ett svenskt biogasföretag i Flint, Michigan i USA. Företaget har spelat en viktig roll när Flint med Sverige som förebild arbetat för att få en grönare stad med återvinning och gröna zoner. Med i samtalet finns bland annat Flints nuvarande och förra borgmästare. Anders Porswald, miljöpartistiskt kommunalråd i Västerås, som berättar vad staden hittills uppnått i sitt arbete med att fasa över till biogas. Vi får också höra om Bolivias huvudstad Bogota.

Ämnen:
Miljö > Hållbar utveckling
Ämnesord:
Biogas, Förvaltning, Miljövård, Samhällsplanering, Samhällsvetenskap, Stadsförnyelse
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Rework the World

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rework the World

Inledning

Ulrika Liljeberg, kommunalråd i Leksand, inleder Rework the World, en global sammankomst för att skapa hållbara samhällen och för att globalt hitta lösningar för att skapa arbeten för världens ungdomar. Arrangör: Tällberg Foundation.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rework the World

Mary Robinson om mänskliga rättigheter

Mary Robinson, tidigare irländsk premiärminister, idag en av världens främsta förkämpar för mänskliga rättigheter, talar om vikten av att alla arbetar för att skapa en rättvis värld med anständiga möjligheter till arbete. Arrangör: Tällberg Foundation.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rework the World

Hans Rosling: Framtidens ungdomar, vilka är de?

Hans Rosling berättar om hur världen utvecklats från 1960-talet fram till nu. Medan en miljard jobbar för att kunna flyga på semester kämpar två miljarder för att ha skor till hela familjen. Hur kommer det att se ut om några årtionden? Var kommer framtidens unga att bo? Arrangör: Tällberg Foundation.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rework the World

Att göra världen till en bättre plats

Kimmie L Weeks, grundare av Youth Action International i Liberia berättar om sitt arbete för att få fungerande lösningar för unga under 30. Och Jennifer Corriero från Kanada talar om vikten av att personligen engagera sig. Arrangör: Tällberg Foundation.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rework the World

Vilken värld ska utvecklas?

Chefen för Bibliotheca Alexandrina, världens mest berömda bibliotek, Ismail Serageldin, pratar om vikten av projekt som Rework the World. Bo Ekman, grundare av Tällberg Foundation, introducerar två Nobelpristagare, Elinor Ostrom som fick Nobelpriset i ekonomi 2009 och Mohan Munasinghe, som var en av dem som 2007 fick Nobels fredspris. Båda talar om hur man med enkla medel kan förändra konsumtionsmönster i världen. Arrangör: Tällberg Foundation.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rework the World

Var finns möjligheterna?

Reeta Roy från kanadensiska Mastercard foundation talar om den kraft som ligger i entreprenörskap. Detta, menar hon, är särskilt viktigt för dem som lever i botten av pyramiden, vilket i praktiken handlar om en miljard människor, alltså en sjättedel av jordens befolkning. Och det är Afrikas unga som behöver vara i fokus. Arrangör: Tällberg Foundation.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rework the World

Lokala konflikter och globalt tryck

Hur kan ungdomars kunskap användas för att påverka världen? Många i panelen som diskuterar detta vittnar om hur svårt det är att hitta eller skapa jobb. Många unga skapar sina möljligheter själva med entreprenörskap. I panelen sitter den svenska biståndsministern Gunilla Carlsson (M) och arbetsmarknadsministern Nathalie Cely från Ecuador. Där finns också medlemmar från olika ungdoms- och hjälporganisationer från bland annat Nepal, Somalia och Nigeria. Arrangör: Tällberg Foundation.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rework the World

Tema Energi

Ett samtal om olika vägar att på ett hållbart sätt lösa världens energiproblem. Deltagare från bland annat Indien, Bangladesh och Norge. Samtalet leds av Anders Wijkman, vice ordförande för Tällberg Foundation.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rework the World

Tema Städer - föryngra med gröna zoner

Om hur en gemensam vision kan leda till stor förändring. Exempel från staden Flint i Michigan i USA, där man arbetat för att få en grönare stad med återvinning, gröna zoner och biogas, och från Bolivias huvudstad Bogota. Även om vad Västerås hittills uppnått i sitt arbete med att fasa över till biogas. Arrangör: Tällberg Foundation.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rework the World

Entreprenörskap och jobb för jordens fattiga

Den tidigare finansmannen Percy Barnevik, idag ordförande i hjälporganisationen Hand in Hand, talar med näringsminister Maud Olofsson (C) och Emmanuel Dennis Ngongo från Kenya, om hjälp till självhjälp för fattiga genom entreprenörskap. Arrangör: Tällberg Foundation.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rework the World

Ren energi till fattig landsbygd

Solcellslampor kan vara lösningen på inte bara ett utan tre problem, berättar Reema Nanavaty, chef för utecklingen av landsbygden på kvinnohjälporanisationen Sewa, Self Employed Women's Association i Indien. Försäljningen försörjer flera tusen fattiga kvinnor. Det är denna typ av lösningar världen söker, menar flera av talarna i Rework the World. Vi får också lyssna på Ulrich Frei från organisationen Fundes i Latinamerika. Arrangör: Tällberg Foundation.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rework the World

Ett hållbart samhälle - hur kan en förändring uppnås?

Om vilka förutsättningar som krävs för förändring. Med bland andra Aart de Geus, OECD:s vice generalsekreterare i Paris och Maria Wetterstrand, språkrör för Miljöpartiet. Arrangör: Tällberg Foundation.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rework the World

Människans inverkan

Under ledning av Johan Rockström, Stockholm Environment Institute, SEI, diskuterar Kevin Noone, professor i kemisk meteorologi från Stockholma universitet, och Jonathan Foley från Institute on the Environment från USA den ekologiska balansen med Katherine Richardson Christensen, professor i biologisk oceanografi vid universitet i Århus, Danmark. Arrangör: Tällberg Foundation.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rework the World

Entreprenörskap som förändrar världen

Det finns ett gap mellan det vi vill göra och det vi gör. Framtiden kräver nya redskap för företag och organisationer om vi ska kunna genomföra en förändring. Det säger Carl Mossfeldt, vice ordförande för Tällberg Foundation. Percy Barnevik, i dag ordförande för hjälporganisationen Hand in Hand, och Maud Olofsson, centerpartistisk näringsminister, samtalar om hur entreprenörskap kan hjälpa till att lyfta en fattig landsbygd. Arrangör: Tällberg Foundation.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rework the World

Så skapar vi jobb i Sverige

Om framtida lösningar för hållbara jobb och hur det beskrivs på de politiska agendorna. Med socialdemokraterna Carin Jämtin och Thomas Östros, moderaten Sven Otto Littorin, miljöpartisten Maria Wetterstrand och folkpartisten och EU-minister Birgitta Ohlsson.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

Östersjön och framtiden

Hur ser framtiden ut för ett av världens sjukaste innanhav? Tiden är så kort att vi måste ställa om världen i en takt som liknar en revolution, säger Johan Rockström, professor i miljövetenskap, i detta samtal med Gunilla Herolf, forskare inom säkerhetspolitik. Men om vi lyckas kan Östersjön vara ett föredöme för världen, menar Johan Rockström. Inspelat på Dramaten, Stockholm, den 25 april 2016. Arrangörer: Dramaten, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

Östersjön och miljön

Östersjön är en av världens mest förorenade innanhav. Här berättar fem forskare om sin syn på Östersjöns miljöarbete, från mikroorganismer till algblomning och miljöfarlig djurhållning. Medverkande: Ragnar Elmgren, professor i brackvattensekologi, Birgitta Bergman, professor i växtfysiologi och ledamot av Kungl Vetenskapsakademien, Georgia Destouni, professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser vid Stockholms universitet, Markus Hoffman, agronomie doktor, LRF och Kai Myrberg, ledande forskare vid Finlands miljöcentral och professor vid Klaipeda universitet. Inspelat på Dramaten, Stockholm, den 25 april 2016. Arrangörer: Dramaten, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.