Titta

UR Samtiden - Rework the World

UR Samtiden - Rework the World

Om UR Samtiden - Rework the World

1700 personer från 120 länder, nobelpristagare, politiker, gymnasieelever, biståndsarbetare, FN-anställda, har samlats i Leksand för att diskutera lösningar för att skapa en hållbar värld. Genomgående teman är vatten, land, och energi. Men också städer, där en allt större del av jordens befolkning bor. Och arbete, med särskilt fokus på arbete för världens unga. Tanken är att i samtalet som arbetsform hitta nya vägar för hållbara lösningar för världen. Några av världens skarpaste hjärnor diskuterar nya vägar tillsammans med hundratals specialinbjudna unga från hela världen. Rework the World är ett samarbete mellan Tällberg Foundation och YES, Youth Entrepreneurship Sustainability. Seminsrierna är inspelade i Leksand den 2 till 4 juni 2010.

Till första programmet

UR Samtiden - Rework the World : Människans inverkanDela
 1. Jag heter Mike Schragger
  och ska vara er guide i dag.

 2. Jag kommer från Foundation for
  Design and Sustainable Enterprise-

 3. -och har arbetat med folket bakom
  forskningen om planetära gränsvärden.

 4. 1972 kom det ut en bok-

 5. -som heter "Limits to Growth".

 6. I den hävdades
  att biosfären, planeten-

 7. -inte tålde en för stor befolkning,
  för mycket föroreningar-

 8. -och för stor ekonomisk tillväxt.

 9. Det var två år innan jag föddes,
  så det är ett tag sedan.

 10. Boken orsakade mycket debatt.

 11. 36 år senare, i juni 2008-

 12. -samlades en grupp forskare,
  däribland våra paneldeltagare-

 13. -här i närheten, i Tällberg.

 14. De träffades för att gå igenom-

 15. -jordsystemforskningen.

 16. De ville ta reda på
  om det fanns trösklar-

 17. -i jordsystemet utöver klimatet.

 18. Man ville identifiera gränsvärden
  snarare än gränser-

 19. -som människan bör hålla sig inom.

 20. Efter en årslång studie...

 21. ...publicerade man sina resultat
  i september 2009-

 22. -i tidskriften Nature.

 23. Då offentliggjorde man resultaten.

 24. En rad vetenskapliga tidskrifter
  och tidningar-

 25. -uppmärksammade studien.

 26. Vi är glada
  att ha tre av medförfattarna här.

 27. De ska presentera sina resultat och
  berätta om den fortsatta forskningen.

 28. Jag ska presentera dem.
  Huvudförfattaren Johan Rockström-

 29. -är från Stockholm Resilience Centre
  och Stockholm Environment Institute-

 30. -och är professor i naturresurs-
  hushållning, Stockholms universitet.

 31. -Blev det rätt?
  -Absolut.

 32. Han lär vara duktig på squash,
  men jag har inte sett honom spela.

 33. Katherine Richardson
  är professor i biologisk oceanografi.

 34. Man kan säga havsforskare,
  men vi säger biologisk oceanograf.

 35. När Katherine har tid över-

 36. -gillar hon att spela bridge
  och gå ut med hunden.

 37. Sedan har vi Jon Foley-

 38. -från Institute of Environment
  vid University of Minnesota.

 39. Han är expert på markanvändning.

 40. Vi är glada att ha dem här.
  Senare kommer Christine Loh-

 41. -som ska tala om
  forskningens konsekvenser.

 42. För att ni ska få en bakgrund-

 43. -ska författarna berätta
  vad planetära gränsvärden är.

 44. Sedan går vi in på havsförsurning
  och markanvändning-

 45. -lite mer i detalj.

 46. Sedan får ni tillfälle
  att ställa frågor.

 47. Sedan kommer Christine upp-

 48. -för att prata om konsekvenserna
  för politiskt beslutsfattande.

 49. -Med det lämnar jag över till Johan.
  -Tack, Mike.

 50. Det är ett privilegium
  att få tala i en så mysig miljö.

 51. Det kan låta konstigt-

 52. -men scenen är perfekt-

 53. -för att presentera planetära
  gränsvärden. En hockeyrink.

 54. Jag ska förklara.

 55. Här inne brukar man smälla ihop
  med varandra.

 56. Hockeyspelare gör det.
  De stänger och tacklar varandra.

 57. De nya forskningsrönen är dramatiska
  och har stärkts-

 58. -inte bara sedan "Limits of Growth"
  och Stockholmskonferensen 1972.

 59. Där konstaterade man att miljöproblem
  ofta sågs som lokala och regionala-

 60. -och att man försökte lösa dem
  utifrån det synsättet.

 61. Särskilt när det gällde
  kemiska utsläpp från industrin.

 62. I dag är synsättet helt annorlunda.

 63. Vi ser ett fyrfaldigt tryck
  på en planet med ändliga resurser.

 64. Vi förstår att människan börjar nå
  gränserna för vad planeten tål.

 65. Det mänskliga trycket handlar både om
  befolkningsökning och jämlikhet.

 66. Vi har vetenskapliga bevis för-

 67. -att den negativa miljöpåverkan
  de senaste 150 åren-

 68. -till största delen
  orsakas av en minoritet.

 69. De 20 procent
  som har utvecklat ett stort välstånd.

 70. Majoriteten, övriga 80 procent,
  som inte använder-

 71. -lika mycket energi
  och inte skapar lika mycket välstånd-

 72. -upplever en stark utveckling-

 73. -och klättrar uppåt.

 74. Tyvärr kan de bara göra det
  genom att konsumera och producera.

 75. Vi är snart nio miljarder människor,
  och det ökar trycket.

 76. Klimatproblemen är välkända.
  FN:s klimatpanel har varnat för-

 77. -att vi inte längre kan utesluta-

 78. -en dramatiskt negativ påverkan
  på klimatet.

 79. Man tror att det räcker
  att stabilisera mängden koldioxid-

 80. -vid 450 ppm.

 81. Vi vet inte om det håller
  temperaturökningen under 2° C-

 82. -men vi använder det som riktvärde
  för politiskt beslutsfattande.

 83. Men vi befinner oss redan
  vid 450 ppm.

 84. Vi är i riskzonen och skulle behöva
  gå ner mot 350 ppm-

 85. -för att undvika tröskeleffekter,
  men vi går mot 550 ppm.

 86. Man skulle önska
  att det här drabbade en frisk planet-

 87. -men vi har en ekosystemkris-

 88. -där många ekosystemtjänster
  har förstörts de senaste 50 åren.

 89. De senaste 30 årens forskning
  inom bl.a. systemdynamik-

 90. -visar att både små, lokala ekosystem
  och större ekosystem som savanner-

 91. -är stabila tillstånd
  som är separerade av trösklar.

 92. Systemen eftersträvar ett önskat
  tillstånd, men pressas till en punkt-

 93. -där de kan drabbas av abrupta
  och oåterkalleliga förändringar.

 94. Det här är en ny beskrivning av
  hållbar utveckling i en global värld.

 95. Nobelpristagaren Paul Crutzen-

 96. -hävdar att vi befinner oss
  i en ny geologisk epok, antropocen.

 97. Mänskligheten utgör en geologisk
  kraft. Det var utgångspunkten.

 98. I en hockeyrink smäller man ihop,
  och vi har bevis för-

 99. -att vi är omringade
  av hockeyklubbor.

 100. I vänstra hörnet har vi
  den vi alltid pratar om, koldioxiden.

 101. Men dramat är att vi nu ser-

 102. -att oavsett vilken miljöprocess
  som är viktig för människan-

 103. -så är bilden densamma.
  Det gäller dikväveoxid, överfiskning-

 104. -förlust av biologisk mångfald,
  avskogning och markutarmning.

 105. Alla uppvisar samma mönster:
  en hotfull hockeyklubba.

 106. Nästan alla börjar böjas runt 1955.

 107. Det var då som människans påverkan
  på jorden började accelerera.

 108. Då var vi bara
  tre miljarder människor-

 109. -men minoritetens påverkan-

 110. -i form av välfärdsutveckling
  och industriproduktion-

 111. -blev för första gången global.

 112. Trots framstegen inom jordsystem-
  forskningen är siffrorna från 2004.

 113. De senaste tio åren har vi börjat
  förstå fenomenen på en global nivå.

 114. Men vad forskningen visar-

 115. -är att vi har 10-15 hockeyklubbor.

 116. Vi förstår att planeten är
  ett komplext, interagerande system.

 117. Det betyder att hockeyklubborna
  spelar som ett lag.

 118. Men vi vet inte vilka
  feedbackeffekter lagets spel får.

 119. Vi vet inte om det spelar i NHL-

 120. -eller i den danska ligan.
  Skillnaden i påverkan vore ju enorm.

 121. Eller kanske i Sverige. Fast det går
  inte så bra för Leksand längre...

 122. Ett annat problem är
  att forskningen visar-

 123. -att kurvorna måste brytas det här
  årtiondet. Vi når snart ett läge-

 124. -där vi inte kan utesluta
  dramatiska negativa förändringar.

 125. Det blir ett intressant årtionde.
  Frågan vi ställer är:

 126. Hur ska vi vägleda beslutsfattare
  i den här omställningen?

 127. En annan utgångspunkt för forskningen
  om planetära gränsvärden-

 128. -är icke-linjär förändring.

 129. Det här är ett nummer av The National
  Academy of Sciences tidskrift-

 130. -Proceedings of the National Academy
  of Sciences, som kom ut i december.

 131. De kartlägger trösklar i klimat-
  systemet framkallade av människan.

 132. Klimatkatastrofer
  framkallade av människan-

 133. -t.ex. icke-linjära förändringar som
  destabilisering av grönlandsisen-

 134. -rubbande av monsunsystem eller den
  västantarktiska shelfisens jämvikt.

 135. Vår forskning
  har under många årtionden visat-

 136. -att många ekosystem beter sig på
  samma sätt, som diagrammen visar.

 137. Ekosystemen
  befinner sig i ett önskat tillstånd.

 138. Det kan gälla korallrev,
  sjöar eller savanner.

 139. Vid påfrestningar, naturliga
  eller orsakade av människan-

 140. -vill ekosystemen stanna
  i det önskade tillståndet.

 141. De verkar vara friska,
  ända tills de blir så förstörda-

 142. -att en liten faktor
  - en storm, en torrperiod-

 143. -ett ökat tryck från en marknad
  som förändrar markanvändningen-

 144. -gör att hela systemet
  tippar över en tröskel-

 145. -och fastnar i ett oönskat tillstånd.

 146. Det här händer i Sverige.
  Östersjön verkar ha tippat över-

 147. -och fastnat i ett tillstånd
  med algblomning och övergödning-

 148. -p.g.a. förändringar
  hos kvävebindande alger.

 149. Isen i Arktis
  passerade en dramatisk tröskel 2007.

 150. Forskarna blev väldigt förvånade
  när istäcket försvann så snabbt.

 151. De gråfärgade områdena visar
  modellernas värsta fall-scenario-

 152. -som pekade på isfritt år 2080.

 153. Det skedde redan 2007.

 154. Vi kan inte utesluta att regnskogarna
  förvandlas till savann-

 155. -till följd av avverkning,
  markutarmning och klimatförändringar.

 156. Vi ställde för första gången
  den här frågan:

 157. Ligger planeten i vågskålen?

 158. Vi befinner oss i antropocen.
  Vi förstår inte riskerna-

 159. -men vi vet om feedbackeffekterna-

 160. -och att planeten är ett komplext
  system med icke-linjär dynamik.

 161. Urholkar vi planetens resiliens
  och för den ur det önskade tillstånd-

 162. -som är förutsättningen
  för mänsklig utveckling?

 163. Utanför forskarvärlden
  uttrycker man sådana farhågor.

 164. Den försiktige Ban Ki Moon,
  FN:s generalsekreterare-

 165. -sa inför klimattoppmötet:
  "Mänskligheten har foten på gasen"-

 166. -"och är på väg mot avgrunden."

 167. Det är en dramatisk insikt om
  att vi riskerar att skapa-

 168. -okontrollerbara klimatförändringar.

 169. Utifrån vår forskning menar vi-

 170. -att han tyvärr
  står på vetenskaplig grund.

 171. Han säger det i ett läge
  när den mänskliga utvecklingen-

 172. -går på hög fart och i totalt mörker.

 173. Vi försöker slå på strålkastarna.

 174. Om vi påverkar
  processer på planetär nivå-

 175. -måste vi kunna se trösklarna och
  riskerna med icke-linjär förändring.

 176. Utvecklingen kan liknas vid-

 177. -att spela ishockey i den här rinken
  utan sarg.

 178. Man kan inte spela hockey
  eller ha någon utveckling-

 179. -utan kunskap om spelplanen.
  Vi vill ta reda på-

 180. -inom vilka biofysiska gränser
  utveckling kan äga rum.

 181. Vad är då det önskade tillståndet?

 182. Vi har gott om data
  för att kunna definiera det.

 183. Det här är Vostoksjöns istäcke
  de senaste 100 000 åren.

 184. Det är ungefär halva den tid-

 185. -som det har funnits
  moderna människor.

 186. Vi har haft samma kapacitet-

 187. -att utveckla civilisationen och
  skapa välstånd under hela perioden.

 188. Grafen visar temperaturvariationer.

 189. Det har gått upp och ner.
  Väldigt mycket.

 190. Ända fram till de sista 10 000 åren.
  Den här mellanistiden-

 191. -är en extremt stabil period
  i jordens historia.

 192. Tusen år in i perioden börjar vi
  domesticera djur och odla grödor.

 193. Jordbruket utvecklas,
  civilisationen tar fart-

 194. -och vi upphör
  att vara jägare och samlare.

 195. För 80 000 år sedan
  lämnade vi Afrika.

 196. Då kan vi ha varit
  så få som 15 000 vuxna individer-

 197. -under en av de enorma
  klimatförändringarna.

 198. Vi går in i holocen, vi blir
  sju miljarder och är snart nio.

 199. Det är vårt önskade tillstånd.
  Vi känner inte till något annat-

 200. -där vi kan föda
  nio miljarder människor.

 201. Vi överlever utanför holocen.
  Frågan är hur många av oss.

 202. Vi vet att klimatet är på väg-

 203. -långt utanför den säkra gränsen för
  växthusgaser, som är 180-280 ppm.

 204. Vi sätter holocen på spel,
  som är vårt önskade tillstånd.

 205. Frågan vi ställde oss...

 206. Vi bjöd in ett trettiotal ledande
  miljöforskare. Två av dem sitter här.

 207. Vilka processer måste vi kontrollera
  för att bli kvar i holocen?

 208. Vad måste vi kontrollera för att
  undvika oacceptabla förändringar?

 209. Har vi tillräckligt med data
  för att hitta trösklarna-

 210. -där vi riskerar
  icke-linjär förändring?

 211. Osäkerheten är stor,
  så vi satte gränsen ovanför tröskeln-

 212. -så att vi vet var riskzonen ligger.

 213. Teoretiskt var det lätt. För varje
  process hittade vi kontrollvariabler-

 214. -t.ex. koldioxidkoncentration.

 215. Vi försökte identifiera trösklarna
  och osäkerhetszonerna.

 216. Vi satte gränsen
  i den lägre delen av osäkerhetszonen.

 217. Man kan använda en analogi.
  Genom årtusendena har vi lärt oss-

 218. -att tröskeln för vår
  kroppstemperatur är 42 °C.

 219. Går vi över den ändrar vi tillstånd,
  vi dör.

 220. Det är abrupt och oåterkalleligt.
  Vi undviker den tröskeln.

 221. Vi använder vårt gränsvärde,
  som är 38 °C.

 222. Vi tar en tablett och lägger oss.
  Vi vill undvika riskzonen.

 223. Planeten har sin egen motsvarighet
  till kroppstemperatur.

 224. Men det räcker inte att titta på
  processer med stora förändringar.

 225. Vi tittade även på processer
  utan stora förändringar.

 226. Förändringar som är linjära,
  s.k. långsamma variabler-

 227. -men som är viktiga
  för de stora systemens stabilitet.

 228. Det handlar om markanvändning,
  biologisk mångfald och sötvatten-

 229. -som är viktiga för att hålla
  klimatsystemet i balans.

 230. Även där försöker vi hitta riskzonen
  och sätta gränsvärdet lågt.

 231. Det är metoden. Här är resultaten.

 232. Efter att ha gått igenom forskningen-

 233. -har vi identifierat nio processer
  som behöver planetära gränsvärden.

 234. Det intressanta är
  att det inte bara är klimatet.

 235. Det är även intressant att vi inte
  hittar 25-30 processer.

 236. Om vi kan hålla oss
  inom säkra operativa ramar-

 237. -för de här nio processerna-

 238. -så finns det goda möjligheter
  för fortsatt utveckling.

 239. Utöver klimatet har vi stora system
  som havsförsurning-

 240. -och ozonskiktet, där det finns
  tydliga globala trösklar.

 241. Vi har långsamma variabler som
  markanvändning, biologisk mångfald-

 242. -påverkan på kväve och fosfor-

 243. -och sötvattenanvändningen,
  som är biosfärens blodomlopp.

 244. Två processer
  kunde vi inte kvantifiera:

 245. Kemiska gifter och aerosoler.

 246. Aerosoler är utsläpp, men även ämnen
  som värmer och kyler-

 247. -t.ex. kolpartiklar, svavel
  och nitrater.

 248. De kan påverka trösklarna
  i monsunsystemen-

 249. -och de kan orsaka genförändringar
  hos djur och växter.

 250. Jag ska ge er några exempel
  som rör klimatet-

 251. -innan vi lyssnar på
  en mer detaljerad genomgång.

 252. Jag vill betona att det här är
  motsvarigheten till kroppstemperatur.

 253. Sedan får befolkningsökning-

 254. -och andra modeller ingå
  i det här underlaget.

 255. Detta till skillnad från
  "Limits of Growth", där teknisk nivå-

 256. -innovationskapacitet och behov sågs
  som givna och extrapolerades framåt-

 257. -mot planetens gränser,
  som antogs vara statiska.

 258. Vi vill hitta gränserna
  inom vilka utveckling är möjlig.

 259. Det ryms mycket innovationer,
  teknik, styrelseformer-

 260. -och befolkning inom de ramarna.

 261. Det finns stora risker med klimatet.

 262. Diagrammen visar olika risknivåer-

 263. -och riskerna ökar.

 264. I den högra kolumnen ser man
  att riskerna för stora störningar-

 265. -nu bedöms vara betydligt större
  än för bara tre, fyra år sedan.

 266. Kunskapen ökar och riskerna är större
  än vi tidigare trodde.

 267. Vi kan vara på väg att överskrida
  gränsvärden i klimatsystemet-

 268. -vilket visas av nya studier
  om istäcken och om Amazonas.

 269. Nya rön publicerades även inför
  klimatkonferensen i Köpenhamn.

 270. Aerosolers nedkylande effekt kan vara
  större än man tidigare har trott.

 271. En temperaturökning på två grader
  kan vara är oundviklig.

 272. Vi börjar även se feedbackeffekter.
  En studie visar att metanläckor-

 273. -i den sibiriska permafrosten.

 274. Vi använder det här
  för att underbygga våra slutsatser.

 275. Vi är starkt influerade av James
  Hansens forskning om smältande is-

 276. -och förändrade albedovärden.
  Mörka ytor absorberar mer energi.

 277. Enligt honom måste utsläppen av
  växthusgaser minska ännu mer.

 278. Det ger oss en osäkerhetszon
  på 350-550 ppm.

 279. I den zonen tror vi
  att risken är stor för trösklar.

 280. Vi satte gränsvärdet vid 350 ppm.

 281. Så tog vi fram våra gränsvärden.

 282. Samhället kan välja andra värden,
  men här anser vi att gränsen går.

 283. Här är en bigbang-liknande
  illustration av våra gränsvärden.

 284. Den svarta linjen
  markerar den säkra zonen.

 285. Här befann sig mänskligheten
  på 1950-talet.

 286. Gränsvärdet för kväve överskreds
  på 70-talet, klimatet på 80-talet-

 287. -och så här ser det ut i dag.
  Vi kan spåra utvecklingen.

 288. I dag ligger tre gränsvärden
  i riskzonen.

 289. Vi måste åtgärda dem-

 290. -men vi har ändå ett visst spelrum.

 291. Med det lämnar jag över
  till den fortsatta analysen.

 292. Jag måste fråga en sak.
  Det här är nytt för vissa.

 293. Det finns nio gränsvärden-

 294. -men tre av processerna är globala.

 295. Kan de övriga processerna
  underminera de globala processerna?

 296. Jag ska förklara,
  så att det blir gjort.

 297. Jag hade ont om tid,
  men jag ska förklara.

 298. Sambandet mellan stora processer,
  trösklar och långsamma variabler-

 299. -illustreras i den högra grafen.
  Det här måste göras åt koldioxiden.

 300. De senaste 50 åren
  har vi gått från 4 gigaton-

 301. -till 9 gigaton i dag. Man kan tro
  att utrymmet under kurvan-

 302. -har orsakat temperaturhöjningen
  med 1 °C, men så är det inte.

 303. Planeten beter sig som teorin om
  planetära gränsvärden förutspår.

 304. Den försöker stanna
  i det önskade tillståndet.

 305. Den försöker absorbera störningen
  för att bibehålla jämvikten.

 306. Haven absorberar
  25 procent av all koldioxid.

 307. Land absorberar lika mycket.

 308. Nettouppvärmningen
  är det grå området.

 309. Det här visar på en interaktion
  i stor skala-

 310. -och det visar att planeten inte
  gillar att vi pressar den.

 311. Den är beroende av
  de här långsamma variablerna.

 312. Marksystem har ingen global tröskel-

 313. -men de är en förutsättning för att
  vi ska kunna stabilisera klimatet.

 314. Det här är så dramatiskt
  att många anser-

 315. -att det är lättare att komma
  till rätta med koldioxidutsläppen-

 316. -än att kontrollera de gränsvärden-

 317. -som underbygger planetens förmåga
  att stanna i holocen.

 318. Så borde jag ha avslutat. Tack.

 319. Okej...

 320. Det här må vara en perfekt plats för
  att prata om planetära gränsvärden-

 321. -men den är inte perfekt
  för föredrag.

 322. Som talare oroar man sig alltid för
  att hamna i utvisningsbåset-

 323. -men ingen har suttit där och vinkat
  medan jag har pratat.

 324. Mike,
  tack för den fina presentationen.

 325. Du frågade vad folk inte visste
  om mig, och jag gjorde en lista.

 326. Du berättade hur gammal du var.

 327. Alla vet att gamla damer
  går ut med hunden och spelar bridge.

 328. Men motorcykeln, mountainbiken
  och segelbåten, då?

 329. Jag var orättvis.

 330. Jag ska prata om planetära
  gränsvärden för haven.

 331. Jag brukar inte använda mikrofon.
  Vi tror att vi gör rätt nu...

 332. Vi försöker få igång mig...

 333. Okej. Jag ska tala om haven...
  Varför fungerar den inte?

 334. -Fungera nu.
  -Klicka.

 335. Jag ska tala om havens gränsvärden.

 336. När Johan bad mig göra det-

 337. -trodde han att jag skulle tala om
  havsförsurning.

 338. Men jag är olydig,
  så jag börjar med något annat.

 339. Vi pratar om globala gränsvärden
  - planetära gränsvärden.

 340. Eftersom vi lever på land
  glömmer vi ofta-

 341. -att haven täcker
  71 procent av jordens yta.

 342. Alltså är alla gränsvärden
  av relevans för haven.

 343. Interaktionen mellan olika
  gränsvärden gör arbetet svårt-

 344. -men spännande.

 345. Jag vill ge några exempel på
  hur andra gränsvärden-

 346. -påverkar haven.
  Det handlar om klimatförändring-

 347. -en förändrad kväve- och fosforcykel
  och förlust av biologisk mångfald.

 348. Men först, och jag tar exempel
  från min egen forskning-

 349. -måste jag säga något
  om växtlivet i haven.

 350. När man talar om växtliv i haven
  tänker de flesta på tång.

 351. Glöm det. Tång som man ser-

 352. -står bara för 4 procent av all
  fotosyntes som äger rum i haven.

 353. Övriga 96 procent äger rum i växter-

 354. -som är så små att de inte syns.

 355. Det sker lika mycket fotosyntes
  i haven som på land.

 356. Massor av fotosyntes och växtliv
  som vi inte tänker på.

 357. Varför? Om ni går ut härifrån-

 358. -är det första växtliv ni stöter på
  ett träd.

 359. Träd är stora. Varför?

 360. Träd har stora rotsystem
  och måste suga upp vatten.

 361. Sedan måste trädet
  transportera vattnet-

 362. -upp till fabriken, där ljuset finns.

 363. Stammen gör
  att vattnet inte avdunstar-

 364. -utan transporteras till fabriken.

 365. Tillgång till vatten är extremt
  viktigt för ekosystem på land.

 366. När det är gott om vatten
  finns det många olika växter.

 367. Jag tror inte
  att någon av er ligger sömnlös-

 368. -av oro för växtlivet i haven.

 369. Jag ska berätta en hemlighet: De har
  inga problem att få tag på vatten.

 370. De behöver inte göra samma saker
  som växter på land.

 371. De behöver inte rotsystem och
  stammar för att transportera vatten.

 372. Det är en nackdel
  att vara stor i havet-

 373. -eftersom man då sjunker
  ner till botten, bort från ljuset.

 374. Därför är de flesta växterna i havet
  mycket små.

 375. Här ser vi några växter
  som jag samlade in i Nordsjön.

 376. Eftersom vi inte ser dem
  med blotta ögat-

 377. -tror vi gärna att alla är likadana.

 378. I alla böcker om miljön i havet-

 379. -finns det en liten ruta där det står
  "fitoplankton", "alger" o.s.v.

 380. Men om man tittar på dem,
  till och med på den här bilden-

 381. -och jämför de största med de minsta-

 382. -så ser man inte de minsta,
  eftersom de är stora som bakterier.

 383. Den relativa storleksskillnaden
  mellan de största och de minsta-

 384. -är större än den mellan en mus
  och en elefant.

 385. Hur många tror att elefanter och möss
  har samma position i näringskedjan?

 386. Bra. Jag vet att ni är forskare.
  Det är likadant här.

 387. Det är stor skillnad
  på stora och små växter i havet.

 388. För oss är alla små,
  men inte för de djur som äter dem.

 389. Det är en stor skillnad mellan dem.

 390. Vi vet att om haven värms upp,
  så som sker nu-

 391. -lagras mycket mer värmeenergi
  i haven än i atmosfären.

 392. När haven värms upp
  gynnas mindre arter.

 393. Den biologiska mångfalden förändras,
  och då förändras näringskedjorna.

 394. Det blir andra djur som äter dem.

 395. Vi vet även att om
  kväve- och fosforcykeln förändras-

 396. -till följd av ökade utsläpp i haven-

 397. -så förändras fördelningen
  mellan stora och små arter.

 398. Den biologiska mångfalden förändras.

 399. Bara för att vi inte ser
  den biologiska mångfalden i haven-

 400. -ska vi inte tro-

 401. -att planetära gränsvärden
  inte är viktiga här.

 402. Men jag ska prata om
  "det andra koldioxidproblemet".

 403. Havsförsurningen. Vad är det?

 404. Folk oroar sig för koldioxid
  i atmosfären, men många glömmer-

 405. -är att haven täcker
  71 procent av jordytan.

 406. Vi har en massa extra koldioxid.

 407. Nu blir det skolkemi, så håll i er.

 408. Om man får en högre koncentration
  koldioxid på en sida en gränsyta-

 409. -vad händer då på andra sidan,
  alltså i haven?

 410. Mängden ökar.

 411. Vad händer om man tillför koldioxid
  i en vattenbaserad vätska?

 412. Surhetsgraden ökar-

 413. -och pH sjunker.

 414. Varför är även sockerfri läsk dåligt
  för tänderna?

 415. För att den är kolsyrad.

 416. Samma sak händer i havet.
  Vi påverkar kemin i haven-

 417. -genom att tillföra extra koldioxid.

 418. Surhetsgraden
  har ökat med 30 procent-

 419. -i havens ytskikt
  sedan den industriella revolutionen.

 420. Det här förändrar koncentrationen
  av karbonatjoner i haven.

 421. Det är viktigt.
  Många organismer i havet-

 422. -som koraller, fiskyngel,
  skaldjur, musslor-

 423. -och även vissa tångarter,
  bildar kalciumkarbonat.

 424. Det finns olika typer, men de bildar
  kalciumkarbonat av karbonatjoner.

 425. Om koncentrationen av karbonatjoner
  ändras, får de det svårare.

 426. Det här är inte klimatförändring.

 427. Klimatförändring är komplicerat
  och kan ha många orsaker.

 428. Det som gör haven surare är enkelt.
  Det är tre saker.

 429. Klimatet kan förändras av solfläckar,
  vatten i atmosfären och andra saker.

 430. Försurning orsakas av tre saker:
  Koldioxid i atmosfären-

 431. -koldioxid i atmosfären
  och koldioxid i atmosfären.

 432. Det är lätt att förmedla,
  men ingen bryr sig.

 433. Som sagt så förändras havens pH.

 434. Diagrammet visar pH-nivåerna
  i ytvattnet under 20 miljoner år.

 435. Vi ser att nivåerna faller.

 436. De är lägre än någonsin
  de senaste 23 miljoner åren.

 437. Nivåerna faller-

 438. -100 gånger snabbare än under
  de senaste 20 miljoner åren.

 439. Vi människor har funnits
  i ungefär 200 000 år-

 440. -och pH i haven-

 441. -faller 100 gånger snabbare än någon
  gång de senaste 20 miljoner åren.

 442. För 65 miljoner år
  blev haven kraftigt försurade.

 443. Korallerna försvann-

 444. -och att det tog flera miljoner år
  innan de kom tillbaka.

 445. Vi ska titta på korallerna.

 446. Vi vet var korallrev trivdes
  före den industriella revolutionen.

 447. Det är i de gröna områdena.
  De ljusgröna dög-

 448. -men i de bruna och röda områdena
  fanns det inga korallrev.

 449. De svarta områdena är områden
  med korallrev, så naturen var smart.

 450. Hur ser det ut i dag? De mörkgröna
  områdena är mycket mindre-

 451. -men de flesta korallreven
  finns i de ljusgröna områdena.

 452. Hur kommer det att se ut år 2100
  om vi fortsätter att släppa ut-

 453. -lika mycket koldioxid i atmosfären?
  Vi behöver inte vänta så länge.

 454. År 2065 kommer det inte att finnas
  några områden i haven-

 455. -där förhållandena är gynnsamma
  för korallrev.

 456. Koraller kommer inte att försvinna-

 457. -men korallreven kommer att lösas upp
  i högre takt än de bildas.

 458. Det här är en klassisk
  tröskelsituation, som Johan nämnde.

 459. Vi kan sitta vid våra skrivbord
  och räkna ut-

 460. -när det kommer att hända.

 461. Det är en klassisk tröskelsituation.
  Om man tittar på koraller-

 462. -så vet man att de är känsliga
  inte bara för pH-

 463. -och koncentrationen av karbonatjoner
  i haven-

 464. -utan även för temperatur.
  Den här axeln visar-

 465. -avvikelser från dagens temperaturer.

 466. Här ser vi
  koncentrationen av karbonatjoner.

 467. Punkterna är temperaturer
  och koncentration av karbonatjoner-

 468. -under den senaste istiden
  och mellanistiden.

 469. Vi befinner oss här-

 470. -och är på väg mot rev
  med kabonatfria koraller-

 471. -koraller som domineras av organismer
  som inte bildar kalciumkarbonat-

 472. -och sedan mot rev utan koraller.

 473. Vi kan ganska lätt räkna ut
  när vi når den tröskeln.

 474. Det handlar inte bara om koraller.
  Det finns många andra organismer-

 475. -som bildar kalciumkarbonat.

 476. Det här är ett bra exempel. En liten
  snäcka som lever i Norra ishavet.

 477. Den är viktig för näringskedjan-

 478. -och för att transportera kol
  till botten.

 479. Den här lilla gynnaren växer
  i den här rutan.

 480. Vad forskarna gjorde-

 481. -var att de odlade sådana här snäckor
  i laboratorier-

 482. -vid en pH-nivå som motsvarar dagens-

 483. -och den nivå vi förväntar oss
  år 2100.

 484. Man odlade dem i fem dagar-

 485. -och här ser vi tillväxten
  under de här fem dagarna.

 486. Vid ett högt pH, som i dag,
  är tillväxten god.

 487. Vid ett lågt pH
  var tillväxten mycket lägre.

 488. Över fem dagar såg man
  en 30-procentig minskning-

 489. -av förkalkningsgraden.

 490. Vi vet inte hur förändringarna i pH
  kommer att manifestera sig-

 491. -eller sprida sig genom haven-

 492. -men vi bjuds hela tiden
  på små överraskningar-

 493. -och det är oroande. Och det här är
  ett nytt forskningsområde.

 494. 62 procent
  av alla studier på området-

 495. -har gjorts mellan 2004 och i dag.

 496. Den här är Emiliania huxleyi-

 497. -en mycket vanlig flagellat
  i Nordatlanten.

 498. De högst upp har odlats
  vid dagens pH-nivåer.

 499. Man ser
  att de har väldigt snirkliga skal.

 500. Om man odlar dem vid det lägre pH
  som vi räknar med år 2100-

 501. -ser de inte alls glada ut.
  De blir deformerade.

 502. Varför ska vi oroa oss för det?
  Är inte korallreven viktigare?

 503. Korallrev ger inkomster
  när folk fiskar och sådana saker.

 504. Men de här organismerna är viktiga.

 505. Som Johan förklarade
  absorberar haven-

 506. -hälften av all extra koldioxid
  som vi släpper ut i atmosfären.

 507. Här ser vi
  att det inte är jämnt fördelat.

 508. Utsläppt koldioxid
  har en särskild isotopsignatur-

 509. -så man kan mäta hur mycket
  som kommer från fossila bränslen.

 510. Nordatlanten är viktig när det gäller
  att absorbera koldioxid-

 511. -och binda den.

 512. Hur kommer det sig...?
  Vi oroar oss mycket för...

 513. Här har vi kolcykeln
  från land till hav.

 514. Det röda är den årliga ökning
  som oroar oss.

 515. 3,4 gigaton kol extra per år
  släpps ut i atmosfären.

 516. Vad som inte nämns är ökningen
  i havets ytvatten.

 517. Vi ser även en ökning i djupvattnet
  på 1,6 gigaton årligen.

 518. Skillnaden för ytvattnet beror på
  surhetsgraden som jag nämnde.

 519. Skillnaden här nere
  beror både på fysiska processer-

 520. -som för ner mer koldioxidrikt vatten
  ner till botten-

 521. -men även biologiska processer.

 522. När koldioxiden binds i organismer
  eller i kalciumkarbonat-

 523. -sjunker det ner till havets botten.

 524. En del tror att vi kan lösa problemen
  genom att plantera träd.

 525. När trädet växer binds koldioxiden i
  100 år. När trädet dör, frigörs den.

 526. Om den hamnar på havsbotten
  så stannar den där i över 1 000 år.

 527. Det är ett suveränt sätt
  att få bort koldioxid ur atmosfären.

 528. Som Johan visade
  gör haven ett fantastiskt jobb-

 529. -med att absorbera koldioxid.

 530. Haven tar upp ungefär 25 procent
  av all koldioxid vi släpper ut.

 531. Om man sätter en prislapp på det-

 532. -baserat på "marknadspriset"
  på koldioxid-

 533. -som är 20-200 dollar per ton-

 534. -så handlar det om
  40-400 miljarder dollar om året.

 535. Så mycket är det värt.
  Det motsvarar 0,1-1 procent-

 536. -av världens samlade produktivitet.

 537. Det är inga små saker
  som haven gör åt oss.

 538. Kalciumkarbonat är tungt
  och sjunker bra.

 539. Besök England
  och Dovers vita klippor.

 540. Vad består de av? Små organismer
  som föll ner på botten.

 541. Färre sådana organismer
  ger mindre koldioxid på botten.

 542. Haven utför en stor ekosystemtjänst-

 543. -som vi riskerar genom att släppa ut
  så mycket koldioxid.

 544. Som sagt så var det relativt enkelt
  att hitta en tröskel.

 545. Vi vet var den ligger,
  men hur bestämmer man gränsvärdet?

 546. Kalciumkarbonat
  kan bildas på olika sätt-

 547. -men korallernas kalciumkarbonat
  är smartast. Den kallas aragonit.

 548. Det har att göra med strukturen
  på kalciumkarbonat.

 549. Vi baserade gränsvärdet på
  när aragonit-

 550. -löses upp i vatten.

 551. Vid tröskeln vet vi att aragonit
  löses upp vid mättnadsgrad 1.

 552. För närvarande-

 553. -är den genomsnittliga mättnadsgraden
  i haven 2,9.

 554. "Då ligger i bra till", säger någon.
  Både ja och nej.

 555. Det händer otrevliga saker
  med vissa organismer i haven-

 556. -över den mättnadsgrad
  där aragonit löses upp.

 557. Det andra problemet är att
  vi vill hitta ett globalt gränsvärde.

 558. Men mättnadsgraden varierar med
  årstiderna, ibland från dag till dag.

 559. Man kan inte bara ta ett medelvärde.

 560. Det finns även
  stora geografiska skillnader.

 561. Här ser vi mättnadsgraden av aragonit
  i ytvattnet år 2000-

 562. -och här år 2100.

 563. De röda områdena
  är områden där aragonit-

 564. -organismer som snäckan jag visade-

 565. -löses upp
  och inte kan bilda aragonit.

 566. De kalla haven, polarhaven,
  är känsligast. Varför det?

 567. Kall vätska absorberar mer koldioxid
  än varm vätska.

 568. Studera gärna en öl eller en läsk
  när den är kall.

 569. Värm upp den och se
  hur många bubblor som är kvar.

 570. Områdena är känsliga,
  så för att hitta ett gränsvärde-

 571. -duger inte ett globalt medelvärde.

 572. Vi måste även ta hänsyn
  till geografiska skillnader.

 573. Vid dubbla koldioxidkoncentrationen
  hamnar vi på 2,29.

 574. Vi är på 2,9 nu.

 575. Vi vet att det södra polarhavet
  kommer att få problem ganska snart-

 576. -så jag medger att vi sa-

 577. -att vi måste sätta gränsen lågt.

 578. Vi föreslår ett gränsvärde
  på 80 procent-

 579. -av den förindustriella nivån. Gräns-
  värdet är 2,75 och vi ligger på 2,9.

 580. Vi närmar oss snabbt-

 581. -det planetära gränsvärde
  som vi inte bör överskrida-

 582. -när det gäller havsförsurning.

 583. Jag menar
  att planetära gränsvärden handlar om-

 584. -att omdefiniera
  vår relation till planeten.

 585. Både Johan och jag har pratat
  mycket vetenskap. Det här är nytt.

 586. Vi är den första generationen
  som vet vad vi gör med jordsystemet.

 587. Våra föräldrar visste det inte,
  och många politiker tror oss inte.

 588. Men vi är den första generationen
  som vet hur vi påverkar jordsystemet.

 589. Vi är också den första generationen
  som har förmågan-

 590. -och mina medförfattare skulle
  nog säga att vi har en skyldighet-

 591. -att göra något åt det. Tack.

 592. Tack, Katherine.

 593. En fråga. Vad skulle gå förlorat...

 594. ...gränsvärdet ligger på 2,75...

 595. ...om vi överskred gränsvärdet.
  Vad går förlorat i haven?

 596. Det hemska är
  att vi nog aldrig får veta.

 597. Vi tror att det finns
  tiotals miljoner arter i haven.

 598. Vetenskapen har bara namngett
  omkring 250 000 av dem.

 599. Det finns många organismer
  som vi aldrig kommer att känna till.

 600. Vi kommer att se
  när Stora barriärrevet försvinner-

 601. -men det mesta
  kommer vi aldrig att få veta.

 602. Publiken kanske också undrar det här.

 603. Ni talar om sänkor och källor.

 604. Haven är en sänka
  som absorberar koldioxid-

 605. -eller avger den i atmosfären.

 606. Så som du beskriver haven är de inte
  en källa, de tar bara upp mindre.

 607. Haven är...

 608. Vi tror att haven är våta och kalla
  och homogena, men det är de inte.

 609. Det finns områden som är källor
  och avger koldioxid hela tiden-

 610. -när de för upp kallt vatten
  till ytan.

 611. Haven tar fortfarande upp
  mer än de avger-

 612. -men i en minskande takt.

 613. Nu till vår sista talare innan vi
  får chans att smälta informationen.

 614. Jon Foley ska berätta om gränsvärden
  för markanvändning.

 615. Tack för att jag fick komma.

 616. Katherine och jag kommer
  från små städer i samma delstat-

 617. -i New England i USA.
  Det visste vi inte.

 618. Vi är från Maine, som har
  många duktiga hockeyspelare.

 619. Jag bor i Minnesota, där hockey
  är stort, och nu är vi här.

 620. På tre platser på jorden är det
  normalt med föredrag i en hockeyrink.

 621. Jag ska tala om markanvändning,
  mat och ekosystem-

 622. -och planetära gränsvärden.

 623. Jag går inte igenom dem. Johan
  och Katherine har redan gjort det.

 624. Det är de här nio.

 625. Det intressanta är att markanvändning
  för livsmedelsproduktion-

 626. -och andra syften,
  påverkar fyra olika gränsvärden.

 627. Förändrad markanvändning, men även
  förlust av biologisk mångfald-

 628. -som är kopplad till avskogning och
  expansion av städer och jordbruk.

 629. Sötvattenanvändning är i hög grad
  kopplad till livsmedelsproduktion.

 630. Detsamma gäller användningen
  av kväve och fosfor som gödsel.

 631. Fyra gränsvärden
  är kopplade till livsmedel.

 632. Det gäller även klimatförändring.

 633. Den ses ofta som ett energiproblem-

 634. -men jag hävdar att det framför allt
  är ett jordbruksproblem.

 635. Fyra eller fem gränsvärden
  är kopplade till markanvändning-

 636. -och jordbruk.
  Och det här är viktigt för oss.

 637. Vi måste äta för att överleva.

 638. Man måste veta hur mycket mark
  vi använder, och för vad.

 639. Människan är urban.
  Mer än halva jordens befolkning-

 640. -bor numera i städer.

 641. Man tror gärna att markanvändning
  i städer, som vi ser här...

 642. De rosa områdena är städer
  eller förorter-

 643. -med vägar och hus.

 644. Här ser vi att städerna-

 645. -trots att flera miljarder bor i dem-

 646. -upptar en relativt liten yta.

 647. Ytan är mindre än Sverige,
  650 000 km².

 648. Mindre än en procent av jordens yta.

 649. Städer är folkrika, men små.

 650. Jordbruket upptar däremot stora ytor.

 651. De bruna områdena är jordens
  största ekosystem, betesmark-

 652. -som föder våra djur.

 653. De utgör 30 miljoner km²,
  motsvarande hela Afrika.

 654. De gröna områdena är jordbruksmark,
  där vi odlar vår mat.

 655. De utgör 15 miljoner km².

 656. Tillsammans upptar de
  40 procent av jordens yta.

 657. Den används för livsmedelsproduktion.
  Och det är de bästa 40 procenten.

 658. Det finns inte mer bra jordbruksmark.

 659. Markanvändning står i centrum för
  diskussioner om biologisk mångfald.

 660. Man kan inte använda den bästa
  marken utan att tränga undan arter.

 661. Markanvändning är en stor orsak
  till förlust av biologisk mångfald.

 662. Klimatförändring blir det snart,
  men markanvändning är viktigast.

 663. Det handlar även om kvaliteten
  på marken, särskilt jordmånen.

 664. Det gäller jordstrukturen,
  särskilt på ytjorden.

 665. Den har försämrats kraftigt
  av det industriella jordbruket.

 666. Vi börjar bli bättre,
  men skadorna är redan stora.

 667. Jag nämnde att markanvändning
  är kopplat till vattenanvändning.

 668. Vatten används framför allt
  för livsmedelsproduktion.

 669. Det fotot är taget
  från ett flygplansfönster-

 670. -på väg till Phoenix i Arizona.

 671. Vi är mitt ute i öknen
  och man odlar sallad.

 672. Den säljs säkert
  till folk i Minnesota.

 673. Vattnet kommer från Coloradofloden.

 674. Den är en av USA:s största floder,
  och den skapade Grand Canyon.

 675. Så här såg den ut på 1950-talet,
  men ser vi samma plats idag-

 676. -vid samma tid på året,
  så ser vi skillnaden.

 677. Den beror på konstbevattning
  och på städer som Phoenix.

 678. Nedströms torkar floden ut helt.
  Den rinner inte ut i havet.

 679. Vi har konsumerat en hel flod.

 680. Det finns många liknande exempel.
  Ett av de tydligaste är Aralsjön.

 681. Det är en av världens största sjöar,
  mellan Kazakstan och Uzbekistan.

 682. Så här såg den ut på 1970-talet,
  när man hade börjat avleda vatten-

 683. -för att bevattna bomullsodlingar
  i Kazakstans öken.

 684. Om vi återvänder i dag
  - fotot togs för sex månader sedan-

 685. -ser vi vad som har hänt.

 686. Det är bara en pöl kvar.

 687. Den var tidigare större än Övre sjön,
  en av Nordamerikas största sjöar.

 688. Tänk er att Övre sjön
  skulle försvinna-

 689. -på bara 30 år.

 690. Men det här är ett vanligt sätt
  att använda vatten.

 691. Så här används 85 procent
  av allt vatten-

 692. -som inte återförs
  till floder och sjöar.

 693. 85 procent av vår vattenkonsumtion
  används för att bevattna grödor-

 694. 70 procent om man räknar med vatten
  som återförs.

 695. Det är också den största källan till
  utsläpp av närsalter och kemikalier.

 696. Kväve- och fosforutsläppen
  som nämndes tidigare-

 697. -kommer mest från livsmedels-
  produktion, framför allt konstgödsel.

 698. Vår livsmedelsproduktion
  har stor inverkan på mark, vatten-

 699. -och är en stor källa
  till kväve- och fosforutsläpp.

 700. Den påverkar även klimatförändringen,
  som brukar ses som ett energiproblem.

 701. Det handlar om bilar, uppvärmning
  och förbränning av fossila bränslen.

 702. Det stämmer till en del.
  Men av växthusgaserna i atmosfären-

 703. -koldioxid, metan och dikväveoxid-

 704. -så står jordbruket för en tredjedel-

 705. -av alla växthusgaser
  som vi släpper ut.

 706. Det är mer än världens elproduktion,
  som står för 18 procent.

 707. Mer än alla transporter,
  som står för 20 procent.

 708. Mer än industrin,
  som står för 15 procent.

 709. Jordbruk och markanvändning
  är en stor del av problemet.

 710. I USA och Europa
  är man medvetna om detta.

 711. Man diskuterar livsmedelstransporter-

 712. -s.k. "mat-mil", och lokala
  kontra transporterade livsmedel.

 713. Man diskuterar ekologiskt jordbruk
  kontra bekämpningsmedel.

 714. Det har ingen betydelse för klimatet.

 715. På global nivå är det här viktigast:
  avskogning.

 716. Avskogningen
  påverkar mer än alla mat-mil.

 717. Oroa er inte för mat-milen,
  oroa er för avskogningen.

 718. Den nästa största utsläppskällan
  är metan från ris och kor.

 719. Det påverkar också mer
  än livsmedelstransporter.

 720. Vi har avskogning, ris och kött-

 721. -och dikväveoxid från jordar,
  oavsett hur de gödslas.

 722. När jordar har för mycket kväve
  bildas dikväveoxid-

 723. -som hamnar i atmosfären.

 724. Markanvändning
  har en stor påverkan på miljön.

 725. 70-80 procent av vattenkonsumtionen
  går till jordbruk.

 726. 40 procent av marken
  och 30 procent av fotosyntesen-

 727. -kommer från jordbruk. Det står för
  35 procent av växthusgaserna-

 728. -fördubblade
  kväve- och fosforutsläpp-

 729. -och det är den största orsaken
  till artutrotning.

 730. Det är det som livnär oss:
  jordbruk och markanvändning.

 731. En av de största utmaningarna
  det här århundradet-

 732. -blir hur vi ska föda sju miljarder,
  som snart är nio miljarder-

 733. -utan att överskrida
  planetära gränsvärden-

 734. -och göra jordbruket
  mer miljövänligt.

 735. Det är en enorm utmaning. Men det
  räcker inte med globala gränsvärden.

 736. Forskningen har tagit reda på
  var vi inte vill hamna.

 737. Men jordbruk är ofta lokala,
  även om utbredningen är global.

 738. Här ser vi foton av gårdar från
  Minnesota, Kansas och Tyskland.

 739. De visar just det.
  Vi måste ta fram riktlinjer-

 740. -som inte bara visar
  vad som är ekologiskt.

 741. Forskningen måste förklara varför
  man ska respektera gränsvärden.

 742. Hur tar vi fram en verktygslåda-

 743. -för ett hållbart jordbruk,
  baserat på planetära gränsvärden-

 744. -så att vi får ett hållbart jordbruk?

 745. För det första
  måste det bevara nyckelsystem.

 746. Det måste bevara biokapaciteten-

 747. -vare sig det gäller jorden, skogen
  eller inhemska arter-

 748. -eller de organismer
  som får haven att fungera.

 749. Vi vill ha kvar dem.
  De kan återbildas till en viss del.

 750. Om vi inte konsumerar mer än vad som
  återbildas kanske det är hållbart.

 751. Systemen är hållbara
  om vi konsumerar dem återhållsamt-

 752. -men tyvärr överutnyttjar vi systemen
  och tar ut mer än som återbildas.

 753. Vi avverkar t.ex. träd
  snabbare än de växer.

 754. Om vi gör det för mycket
  riskerar vi biokapaciteten.

 755. Om vi överskrider vissa gränsvärden-

 756. -kan systemen inte återhämta sig
  och riskerar att kollapsa helt.

 757. Gränsvärden kan appliceras
  lokalt och regionalt.

 758. Ett överutnyttjande
  kanske är möjligt-

 759. -om systemet inte skadas så svårt
  att det inte kan återhämta sig.

 760. Vi måste applicera gränsvärden lokalt
  och ta fram riktlinjer.

 761. Men vi måste även kompromissa.
  Vi kan inte få allt vi vill ha.

 762. Det här är ett fält där jag bor.
  Det växer sojabönor i bakgrunden.

 763. Diagrammet visar att vi får mat,
  men inga andra ekosystemtjänster-

 764. -t.ex. att binda kol,
  blommor och bin, vattenrening.

 765. I förgrunden ser man
  en återställd nordamerikansk prärie.

 766. Det är fantastiskt för naturen,
  men det finns inget att äta.

 767. Vad gör vi? Vi måste sluta tänka-

 768. -i termer av jordbruk
  kontra skydda naturen.

 769. Vi måste ha landskap
  som ger avkastning-

 770. -samtidigt som naturen bevaras.

 771. Dagens jordbruk gör inte det, men
  ekologiskt jordbruk kommer närmast.

 772. Vi måste ge systemen resiliens.

 773. Det räcker inte att bevara dem
  och göra smarta kompromisser.

 774. Vi måste göra dem mer resilienta.

 775. Vi kanske hittar ett system
  som gör allt vi vill-

 776. -men nya sjukdomar, skadedjur-

 777. -klimatchocker
  eller ekonomiska chocker-

 778. -kan få systemet att kollapsa,
  eftersom det är en monokultur.

 779. Vi bör lära av aktiemarknaden-

 780. -och sprida
  våra ekologiska investeringar.

 781. När en störning uppenbarar sig
  kanske den dödar det här gula-

 782. -men annat som är viktigt överlever.

 783. Vi kan göra det här, men det kräver
  ett nytt sätt att se på jordbruk.

 784. Man diskuterar kommersiellt jordbruk
  kontra ekologiskt.

 785. Men båda sidor har fel.
  De undviker de viktiga frågorna.

 786. Hur föder vi nio miljarder människor
  och bevarar miljön?

 787. Vi vet inte.
  Vi behöver en tredje väg-

 788. -mellan ekologiskt jordbruk och det
  kommersiella jordbrukets kapacitet.

 789. Vi måste kombinera dem
  för att föda världens befolkning-

 790. -men även för att respektera
  planetära gränsvärden.

 791. Jag skulle vilja sammanfatta.
  Några har redan sett filmen.

 792. Det är en tre minuter lång animation
  om jordbruk och miljö-

 793. -som sammanfattar det här.

 794. Jag visar den så rundar vi av sedan.

 795. Hör ni?

 796. Världens befolkning växer med
  75 miljoner människor varje år.

 797. Det motsvarar nästan hela Tyskland.

 798. Vi är nära sju miljarder människor.
  Vi blir nio miljarder år 2040.

 799. Alla behöver äta - men hur?

 800. Hur föder vi en växande värld
  utan att förstöra planeten?

 801. Vi vet att klimatförändringen
  är ett stort problem.

 802. Men det är inte det enda problemet.
  Det finns "en annan obekväm sanning".

 803. En global jordbrukskris.

 804. Befolkningsökning + kött- och
  mejerikonsumtion + energikostnader...

 805. ...tär på naturtillgångarna

 806. Mer än 40 % av jordens yta
  används för jordbruk.

 807. 16 miljoner km² jordbruksmark.
  Det motsvarar nästan hela Sydamerika.

 808. Betesmark täcker 30 miljoner km².
  Det motsvarar hela Afrika.

 809. Jordbruket tar upp mer mark än
  alla städer och förorter tillsammans

 810. Konstbevattningen är
  den största vattenkonsumenten.

 811. Vi använder 2 800 kubikkilometer
  för bevattning varje år.

 812. Det räcker för att fylla Empire State
  Building 7 305 gånger varje dag

 813. Många floder har reducerade flöden.
  Vissa torkar ut helt.

 814. Aralsjön har förvandlats till öken.

 815. Coloradofloden
  rinner inte längre ut i havet.

 816. Konstgödsel har fördubblat mängden
  kväve och fosfor i miljön.

 817. Konsekvensen?
  Omfattande vattenförorening-

 818. -och förstörda sjöar och floder.

 819. Jordbruket är den största bidragande
  orsaken till klimatförändringen.

 820. Det står för 30 %
  av alla utsläpp av växthusgaser.

 821. Mer än alla utsläpp
  från elproduktion och industri-

 822. -och alla världens
  flygplan, tåg och bilar.

 823. Utsläppen kommer från avskogning
  i tropikerna-

 824. -metan från djur och risfält
  och dikväveoxid från övergödsling.

 825. Inget påverkar jorden mer
  än jordbruk-

 826. -och inget är mer centralt
  för vår överlevnad.

 827. Dilemmat är att jordens befolkning
  växer med flera miljarder människor.

 828. Vi måste fördubbla, kanske tredubbla,
  den globala livsmedelsproduktionen.

 829. Vad gör vi nu?
  Vi behöver en internationell dialog.

 830. Vi måste investera i lösningar:
  Incitament för jordbrukare-

 831. -precisionsjordbruk,
  nya grödor, mikroirrigation-

 832. -återvinning av gråvatten, nya
  odlingsmetoder och smartare mat.

 833. Alla måste delta.

 834. Det kommersiella jordbruket, miljö-
  organisationer och ekologiska odlare.

 835. Det finns ingen enda lösning.
  Det krävs samarbete-

 836. -fantasi och målmedvetenhet.
  Vi har inte råd att misslyckas.

 837. Mycket roligare
  än att lyssna på en forskare...

 838. Planetära gränsvärden
  handlar i grund och botten-

 839. -om en mänsklig utmaning.

 840. Vi måste veta hur vi
  på ett humant sätt ska kunna föda-

 841. -över nio miljarder människor,
  och få annat vi behöver-

 842. -utan att förstöra planeten.

 843. Vi måste göra rätt,
  och vi får bara ett försök.

 844. Med det lämnar jag över
  till diskussionen.

 845. Tack så mycket.

 846. Jag undrade om markanvändning och
  havsförsurning har ett PR-problem-

 847. -men ni jobbar på det.
  Det var en inspirerande film.

 848. Räck upp handen om ni har frågor.

 849. Vi skickar runt några mikrofoner.

 850. Vi tar tre frågor på raken.

 851. Berätta vad du heter
  och var du kommer från.

 852. Hej, jag heter Phoebe.

 853. Jag flyttar till Minnesota nästa
  månad, så jag är hemlös just nu.

 854. Tyvärr missade jag
  första delen av föreläsningen.

 855. Det här är jättespännande
  och lite frustrerande-

 856. -eftersom jag får så mycket
  information, men inga lösningar.

 857. Jag undrar med avseende på jordbruk-

 858. -om det finns lösningar,
  eller om man jobbar på det.

 859. Vilka modeller finns det?

 860. Tack. Fler frågor?

 861. Jag heter Jan.
  Jag är från den svenska västkusten.

 862. Jag har en fråga om vatten-

 863. -som är kopplad till markanvändning.

 864. Vad har ni för kommentar
  till tömningen av akvifärer?

 865. -Tömningen av vad?
  -Akvifärer.

 866. En fråga till, sedan får de svara.

 867. Jag har en svår fråga,
  men den är relevant.

 868. Jag presenterade er studie
  vid vetenskapsfestivalen i Göteborg.

 869. För en månad sedan.
  Jag fick två frågor från två unga.

 870. Jag kunde inte svara,
  trots att jag ville.

 871. Frågorna är svåra,
  men de måste ställas.

 872. Den första frågan
  kom från en ung kvinna.

 873. Hon sa: "Jag förstår hur min livsstil
  påverkar min koldioxidbudget."

 874. "Det finns modeller så att
  jag kan tänka på vad jag köper."

 875. "Men när jag läser
  om planetära gränsvärden"-

 876. -"vill jag öka min förståelse"-

 877. -"så att min livsstil
  respekterar dem."

 878. Vad skulle ni ha svarat henne?

 879. Den andra frågan gällde höstens val
  i Sverige.

 880. En kille frågade:
  "Hur vet jag vilka politiker"-

 881. -"som har förstått det här?"

 882. Vi kan fråga Christine.
  Hon har varit politiker.

 883. Vi välkomnar Christine Loh.

 884. Hon har en mångskiftande bakgrund-

 885. -inom politik och näringsliv.

 886. Hon är särskilt intresserad av hur
  forskning omsätts i politisk praktik.

 887. Vem vill svara först? Vi hade en
  fråga om lösningar för jordbruket.

 888. Det var en bra fråga.

 889. Filmen antydde några lösningar,
  men den besvarar inte frågan.

 890. Inte för att vara pessimist,
  men utmaningen är-

 891. -att vi vet hur man producerar
  stora mängder varor.

 892. Det kommersiella jordbruket
  är bra på det-

 893. -men inte på att ta miljöhänsyn.

 894. Ekologiskt jordbruk
  sägs ofta vara bra för miljön-

 895. -men det står för 0,6 procent
  av världens kaloriproduktion.

 896. Det kan inte föda världen.
  Vi behöver en hybrid.

 897. Ett första steg kan vara
  nya beteckningar.

 898. Det kan vara en kombination
  av ekologiskt och kommersiellt-

 899. -på en fallande skala-

 900. -där man tar hänsyn
  till inverkan på t.ex. vatten.

 901. Man kan använda planetära
  gränsvärden som utgångspunkt.

 902. Vi måste föda världen.

 903. 80 procent av alla kalorier
  kommer från sex grödor-

 904. -och inga odlas ekologiskt.

 905. Majs, durra, vete, ris-

 906. -kassava och potatis
  är inte små, specialiserade grödor.

 907. Vi måste kombinera ekologiskt
  och kommersiellt jordbruk-

 908. -för att kunna föda nio miljarder.

 909. Vi är inte där.
  Du är frustrerad, och det är jag med.

 910. Vi har inte lösningar ännu,
  men vi är nära.

 911. Var hittar man folk
  som arbetar med de här frågorna?

 912. Minnesota. Du är ju på väg dit.

 913. Skämt åsido,
  det pågår arbete över hela världen.

 914. Men det är små experiment
  som måste samordnas.

 915. Vi fick en fråga om akvifärer.

 916. Jag vill lägga till en sak.
  En intressant sak i Jons film-

 917. -är att vi kan komma att behöva
  flerdubbla livsmedelsproduktionen.

 918. Det finns belägg för att
  vi kan göra det på ett hållbart sätt-

 919. -särskilt i fattiga länder,
  som har en stor outnyttjad potential.

 920. -Vi kan.
  -Ja. Optimismen är stor där.

 921. Akvifärer är intressanta.
  Vi satte gränsvärden-

 922. -utifrån samma uppgifter
  som John använde.

 923. Vi vet att 25 procent
  av världens floder inte når havet.

 924. Det finns en gräns
  för hur mycket vi kan använda.

 925. Det gäller allt vatten
  som vi konsumerar-

 926. -alltså förorenar det
  så att det inte kan återvinnas-

 927. -eller att det avdunstar
  i samband med livsmedelsproduktion.

 928. Akvifärer kan antingen fyllas på
  eller så är de ändliga.

 929. Jag antar att frågan gällde
  fossila akvifärer-

 930. -där man tömmer flera miljoner år
  gammalt grundvatten-

 931. -i t.ex. Nordafrika och Saudiarabien.
  Det är inte hållbart.

 932. Det är ett mycket kortsiktigt sätt
  att lösa vattenproblem på.

 933. Men det hotar inte planetens
  möjlighet att stanna i holocen.

 934. Sötvattenanvändningen gör det.
  Sötvatten är nödvändigt-

 935. -för biosfärens förmåga
  att producera ekosystemtjänster.

 936. Men det är ohållbart.

 937. Hur känner man igen en politiker
  som förstår det här?

 938. Det är faktiskt inte så svårt,
  men jag vill skicka frågan vidare.

 939. Maria Wetterstrand är här,
  hon är språkrör för Miljöpartiet.

 940. Jag vet inte om du förstår det,
  men jag tror det.

 941. Hon är ett exempel på
  en sådan person.

 942. Jag vågar säga det under ett valår-

 943. -eftersom jag har pratat länge
  med miljöminister Andreas Carlgren.

 944. Han tillhör ett konkurrerande parti.

 945. Han förstår också det här.
  Hur vet man det?

 946. De är politiker
  som kan tala om miljön-

 947. -och inte bara tala om klimatet.
  Så enkelt är det.

 948. Att kunna tala om både klimat
  och ekosystem-

 949. -att förstå sambandet hav, över-
  gödning, markanvändning och klimat-

 950. -och att allt detta är kopplat
  till mänsklig utveckling.

 951. Vi får inte fastna i klimatdebatten-

 952. -vilket många politiker gör.
  De flesta, faktiskt.

 953. Det här är ett sätt att känna igen
  de här politikerna.

 954. -"Du är godkänd."
  -Vi kanske ska godkänna politiker.

 955. Först måste de skolas hårt.

 956. Jag vill återvända
  till en relaterad fråga.

 957. "Jag vet vad jag kan göra
  för klimatet, men resten då?

 958. En bra sak med planetära gränsvärden-

 959. -är att det inte handlar om klimat
  och vatten, utan om delade resurser.

 960. Det handlar om att dela resurserna
  mellan nio miljarder människor.

 961. Resurserna är en slags valuta.

 962. Två saker krävs
  för att lösa problemen.

 963. Det ena handlar om ny teknik.
  Vi måste bli bättre.

 964. Det andra är att vi måste
  använda resurserna effektivare.

 965. Vi kan se resurserna som pengar.

 966. Ingen betalar mer än nödvändigt
  för en vara eller en tjänst.

 967. Ändå använder de flesta 40 procent
  mer energi och vatten än nödvändigt.

 968. Individer kan inte utveckla
  ny teknik.

 969. Inte de flesta av oss i alla fall.

 970. Men de flesta av oss
  kan ställa oss frågan:

 971. Använder jag mina resurser
  så effektivt jag kan?

 972. Här kommer vi in på jordbruket.

 973. Varken ekologiskt eller kommersiellt
  jordbruk kommer att lösa problemen.

 974. Hur använder vi kväve och fosfor
  på effektivast möjliga sätt-

 975. -för att kunna producera biomassa?

 976. Det handlar om effektivitet.
  Och alla kan bidra.

 977. Vi har fler frågor,
  men jag vill låta Christine komma in.

 978. Vi lyssnar ofta på forskarna
  som står för analysen-

 979. -men många undrar
  hur man ska gå till väga.

 980. Vad anser du, som har arbetat
  politiskt, om den här forskningen?

 981. -Är den till någon hjälp?
  -Ja, om den görs tillgänglig...

 982. ...för politiker, näringsliv
  och det civila samhället.

 983. Jag gillar tanken på att godkänna
  politiker som förstår det här.

 984. Hur skulle ett godkännande se ut?

 985. Vad skulle en politiker säga
  om de förstod det här?

 986. Jordbruket är en bra startpunkt.
  Regeringar oroar sig alltid för det.

 987. De skulle bli tvungna att bestämma
  hur övergången ska se ut.

 988. När de talar om det märker man
  vad de säger och rekommenderar-

 989. -och vilka experter
  de vänder sig till.

 990. Däribland jordbrukarna,
  som ska implementera besluten.

 991. De måste möjliggöra
  sådana diskussioner-

 992. -så att vi kan ta till oss
  den kunskap-

 993. -som finns historiskt och lokalt-

 994. -och hos människorna
  som kan tekniken.

 995. Vi kommer inte att hitta politiker
  som vet precis hur de ska göra.

 996. Men de politiker
  som kommer att lyckas-

 997. -kommer att vara de som kan
  föra folk samman och diskutera.

 998. -Det blir spännande.
  -Ja, mycket.

 999. Vi såg en film av John Liu
  häromdagen.

 1000. Och jag hade hört er tala.

 1001. När jag såg filmen kändes det som om
  båda ämnena smälte samman.

 1002. Som forskare hjälper ni oss
  att se de stora sammanhangen.

 1003. Men om resultaten ska få genomslag-

 1004. -så att lokala politiker, näringsliv,
  unga och samhällsföreträdare-

 1005. -ska kunna samlas,
  måste vi göra något på marken.

 1006. Om det går att återställa ett område
  på 6-10 år-

 1007. -så blir nog politiker och
  näringslivsföreträdare intresserade.

 1008. Man måste komma fram till vilken
  blandning av jordbruk som passar-

 1009. -som ska ge avkastning
  nästa årtionde-

 1010. -och locka tillbaka människor.

 1011. I Kina flyttar folk från byarna-

 1012. -eftersom jordarna är förstörda
  eller gruvorna är tömda.

 1013. Man vill att de ska återvända
  från städerna och fabrikerna-

 1014. -till landsbygden, där de kan
  uppfostra barnen och odla mat.

 1015. Det är en bra tanke.

 1016. Vi saknar visionerna
  för att åstadkomma det.

 1017. Men vi har den forskning som behövs.
  Nu måste vi sammanföra folk.

 1018. Jättebra. Tack. Vi har nya frågor.

 1019. Brad från Palm Springs i Kalifornien
  och Palma på Mallorca.

 1020. Jag har hört
  - frågan är till Katherine-

 1021. -att den smältande polarisen
  kan ändra Golfströmmens lopp.

 1022. Kan det orsaka en ny istid i Europa?

 1023. En till fråga.

 1024. Kjell Aleklett,
  Global Energy Systems.

 1025. I går höll jag ett seminarium om
  "The Human Well Being Equation"-

 1026. -om vilka fossila bränslen
  vi kan producera i framtiden.

 1027. Jag menar inte
  att vi inte har problem-

 1028. -men en lösning kan vara
  att fortsätta som vanligt.

 1029. Mängden fossila bränslen
  är nämligen begränsad.

 1030. Det finns scenarier som visar-

 1031. -att det ni beskriver
  inte kommer att inträffa.

 1032. Det är särskilt intressant
  ifråga om gränsvärden för haven.

 1033. Vi inte har nått gränsen.
  Haven kan absorbera mer koldioxid.

 1034. Hur mycket mer handlar det om?
  Det är intressant.

 1035. Men ett problem som ingen pratar om-

 1036. -är att vi är för många människor,
  och ingen gör något åt det.

 1037. Vi bara accepterar
  att vi kommer att bli fler.

 1038. Det är mänsklighetens största misstag
  just nu.

 1039. Om vi hade varit fem miljarder
  i stället för sju miljarder...

 1040. ...eller fyra miljarder,
  skulle vi inte ha lika stora problem.

 1041. Vi skapar problem
  och accepterar det bara.

 1042. Vi diskuterar inte
  att vi är för många.

 1043. Tack, Kjell.
  Vi har en fråga nere i hörnet.

 1044. Hej, jag heter Malin.
  Jag är från Leksand och är volontär.

 1045. Ämnet intresserar mig. Jag har läst
  boken "Beyond the Limits".

 1046. Jag har en fråga om jordbruk
  och markanvändning.

 1047. Ni sa att 40 procent av jordens yta-

 1048. -användes för jordbruk.

 1049. I Sverige
  är jordbruksmark skyddad i lag.

 1050. Men har vi råd
  att använda jordbruksmark-

 1051. -för något annat
  än livsmedelsproduktion?

 1052. Vi har en fråga om en ny istid-

 1053. -om hur mycket mer haven klarar-

 1054. -om befolkningstillväxten-

 1055. -och om vad vi
  kan använda jordbruksmark till.

 1056. -Jag tar de om havet.
  -Vi har en vinnare.

 1057. Vi börjar med golfströmmen,
  eller den termohalina cirkulationen.

 1058. Johan visade diagram-

 1059. -där de längst ut till höger
  handlar om trösklar-

 1060. -där konsekvenserna blir dramatiska.

 1061. Vi vet att det tidigare har varit så-

 1062. -att Golfströmmen inte gjorde
  klimatet varmare här uppe.

 1063. Man har analyserat
  smältande glaciärer i Himalaya-

 1064. -smältande is i Norra ishavet
  och på Grönland-

 1065. -för att ta reda på
  om de kan ändra Golfströmmens lopp.

 1066. Golfströmmen,
  den termohalina cirkulationen-

 1067. -verkar inte vara ett akut problem.

 1068. Alla modeller
  som har tagits fram-

 1069. -visar att den kommer att försvagas.

 1070. Golfströmmen värmer oss eftersom
  det bildas is i Grönlandshavet.

 1071. Det är sötvatten som fryser
  och stöter bort salt.

 1072. Man får mycket salt och kallt vatten,
  som är tungt.

 1073. Det sjunker till botten
  och skapar ett hål-

 1074. -där varmt ytvatten strömmar in-

 1075. -och ger oss värme.

 1076. Inga forskare tror-

 1077. -att Golfströmmen kommer att kollapsa
  och orsaka en ny istid.

 1078. Den kommer nog att försvagas-

 1079. -och det är tur för oss
  i norra Europa.

 1080. Uppvärmningen blir inte lika kraftig
  som den annars skulle bli.

 1081. Det verkar till vår fördel.

 1082. Men det blir ingen ny istid.

 1083. Klarar haven av mer?
  Jag kanske uttryckte mig oklart.

 1084. Det finns gränsvärden som visar
  att vi inte har slagit i taket-

 1085. -när det gäller försurning-

 1086. -eller ifråga om kalciumkarbonat.

 1087. Vi ser effekterna redan nu-

 1088. -men läget är inte kritiskt
  när det gäller försurningen.

 1089. Det är inte samma sak som att sänkan-

 1090. -havens förmåga att absorbera
  koldioxid, inte minskar.

 1091. En del tror att den minskar redan nu.
  Varför?

 1092. Det tar lång tid för materia
  att sjunka till botten-

 1093. -eftersom bakterier
  bryter ner materialet på vägen.

 1094. Ju varmare vatten, desto aktivare
  bakterier. Mindre sjunker ner.

 1095. Många faktorer verkar mot oss-

 1096. -och försvagar havens förmåga
  att absorbera koldioxid.

 1097. Vi har ett visst spelrum
  när det gäller försurningen-

 1098. -men kanske inget alls när
  det gäller att absorbera koldioxid.

 1099. Vi vet inte, och därför studerar vi
  de här frågorna.

 1100. Bra. Tack.

 1101. Jag vill kommentera Kjells fråga.
  Jag håller med.

 1102. Kjell är en ledande auktoritet
  på oljeproduktionstoppen.

 1103. Har vi så mycket fossila bränslen att
  vi kan överskrida våra gränsvärden?

 1104. Resultaten som rör klimatet
  är dramatiska.

 1105. Våra gränsvärden
  är redan överskridna.

 1106. Vi ligger redan på ungefär 442 ppm.

 1107. Vi är nära 450 ppm.

 1108. Vi menar att den säkra gränsen
  ligger vid 350 ppm.

 1109. Diskussionen borde gälla
  att minska mängden koldioxid-

 1110. -inte hur mycket ytterligare utsläpp
  man kan tillåta.

 1111. Kan vi nå värsta fall-scenarierna
  när det gäller försurning?

 1112. Jag håller med. Oljeproduktionstoppen
  kan vara tur i oturen.

 1113. Nej, det är bara tur
  - om den kommer snabbt nog.

 1114. Två saker om befolkningsökningen.

 1115. Det första är att vi måste acceptera
  att vi blir nio miljarder människor.

 1116. Det är dramatiskt nog,
  och det är en konstant i ekvationen.

 1117. Det andra är att hela nettoökningen
  kommer i u-länderna.

 1118. De som orsakar förändringarna
  har varit den rika minoriteten-

 1119. -inte den fattiga majoriteten.

 1120. Man kan inte bara säga att
  befolkningsökningen är problemet-

 1121. -utan också att vår livsstil orsakar
  den negativa förändringen.

 1122. Men givetvis är det ett problem
  att gå från sju till nio miljarder.

 1123. Det är därför det är en konstant.

 1124. Forskningen om planetära gränsvärden
  utgår från utvecklingen efter 1955-

 1125. -när vi var tre miljarder människor.
  Nu är vi sju miljarder.

 1126. Så det är en stark kraft i sig själv.

 1127. John,
  ville du svara på jordbruksfrågan?

 1128. Ja, och befolkningsfrågan.
  Jag vill understryka det Johan sa.

 1129. Problemen beror egentligen inte alls
  på överbefolkning.

 1130. De beror på att ekonomin växer
  fortare för en liten del av världen.

 1131. Befolkningsmängden påverkar inte
  mängden koldioxid i atmosfären.

 1132. Den rikaste halvmiljarden står för
  det, vi i USA, Europa och Kanada.

 1133. Vi orsakar de problemen
  som de andra måste hantera.

 1134. De kommer att få brist
  på mat och vatten-

 1135. -och de kommer att drabbas
  av nya sjukdomar.

 1136. Det är de som blir fler.
  Det är en perfekt storm-

 1137. -med överkonsumtion i ena änden-

 1138. -och en stor befolkningstillväxt
  hos dem som förorenar minst.

 1139. Det är en perfekt storm.

 1140. Jag vet inte
  så mycket om svenskt jordbruk.

 1141. Men jag tror att frågan gällde
  hur vi kan föda nio miljarder-

 1142. -utan att förstöra naturen.

 1143. Vi är tvungna.
  Men vi kan inte lösa problemet-

 1144. -genom att odla upp regnskogen.
  Det är en dålig idé.

 1145. Vi kanske måste
  intensifiera jordbruket-

 1146. -med mer näringsämnen och vatten,
  men med mer återvinning-

 1147. -på mindre områden, och intensivare.

 1148. Kanske även i städerna.
  Vi måste vara smarta.

 1149. Jag vet inte vad som fungerar här,
  men man måste kompromissa.

 1150. Christine nämnde John Lius projekt.

 1151. Hans fru Kosima är här.

 1152. När du lyssnar på forskarna-

 1153. -känner du då
  att det här är något vi kan använda?

 1154. Du kanske kan beskriva ert arbete.

 1155. Jag är tacksam för er presentation.

 1156. När vi dokumenterar
  ekologisk rehabilitering-

 1157. -möter vi de här frågorna.

 1158. När jag hörde talas om resiliens
  första gången-

 1159. -var det från dr Jane Goodall.

 1160. Hon är en vänlig person
  med stor erfarenhet-

 1161. -men till ingen nytta.

 1162. Vårt arbete i Kina sedan 1995-1997-

 1163. -visar hur man har omvandlat
  enorma områden-

 1164. -som var totalförstörda, till vacker,
  grönskande och brukbar mark.

 1165. I år åkte vi tillbaka
  för att intervjua människorna där.

 1166. När man talar med jordbrukarna
  och deras familjer-

 1167. -säger de att de inte trodde på
  att avstå från att bruka en del mark-

 1168. -och låta naturen ta hand om den.

 1169. Men nu ger fälten
  tre gånger så stora skördar.

 1170. De odlar mindre arealer,
  men det får större skördar.

 1171. Vissa trodde inte på det
  och valde att flytta i stället.

 1172. Men de som stannade blev belönade.

 1173. Det kombinerades med markägande
  och andra åtgärder.

 1174. Man gör inte bara en sak-

 1175. -utan man förändrar
  förutsättningarna.

 1176. I år reste vi till Rwanda,
  som fungerar som ett vattentorn.

 1177. Jag nämner det, för där ser man...

 1178. ...hur naturen skapar
  enorma mängder vatten.

 1179. Det ligger en grad söder om ekvatorn
  och 2 000 meter över havet.

 1180. Här ligger Nilens
  och Kongoflodens källflöden.

 1181. Den typen av regnskog
  absorberar vatten-

 1182. -som får rinna ner
  mycket långsamt och djupt.

 1183. Luften är full av dimma.

 1184. Vattnet rinner ut i vattenfall
  och träsk, och det går långsamt.

 1185. Det förser Nilen och Kongofloden
  med vatten.

 1186. Men det kan förstöras på kort tid-

 1187. -vilket man också ser.

 1188. Efter folkmordet
  exploaterades områdena-

 1189. -och vissa floder
  fick mycket mindre vatten.

 1190. Det finns vissa platser på jorden
  där man kan återställa naturen-

 1191. -och få en stor inverkan.

 1192. Det ville jag berätta.

 1193. Jag diskuterade markanvändning i går.

 1194. Vi måste återställa mycket mark-

 1195. -men vi måste förstå principerna
  när vi bedriver jordbruk-

 1196. -och det beskrev du mycket bra.

 1197. Det vi måste göra-

 1198. -är att kasta ut gamla tänkesätt,
  som ni sa-

 1199. -och se vad vi kan göra
  om vi odlar alternativt.

 1200. Vi behöver ett jordbruk
  som inte skadar ekosystemen-

 1201. -eller leder till föroreningar
  och orsakar hälsoproblem.

 1202. Vi har inte diskuterat
  de kemiska utsläppen.

 1203. Det är en annan debatt.

 1204. Man kan odla på det sättet.
  Det har gjorts mycket forskning.

 1205. Många människor försöker göra det.

 1206. Svaren finns där,
  men det finns hinder.

 1207. I Nordamerika och Europa-

 1208. -förstör jordbruksstödet-

 1209. -alla försök till förändringar.

 1210. Kanske borde vi sluta
  med biståndsarbete-

 1211. -och rätta till det vi kan här hemma.

 1212. Varför inte skapa ett jordbruk
  utan stöd-

 1213. -ett jordbruk vi verkligen vill ha-

 1214. -och sedan fortsätta därifrån.
  Vi får säkert andra problem.

 1215. -Det är allt jag har att säga.
  -Tack.

 1216. Planetära gränsvärden-

 1217. -kanske kan ligga till grund
  för ett nytt jordbruk.

 1218. -Jag vill runda av...
  -Vi har en fråga till.

 1219. Jag vill tacka för den intressanta
  och oroande informationen.

 1220. Jag har en fråga till er alla.

 1221. Jag tror
  att det är vårt sätt att tänka-

 1222. -som har skapat
  de andra systemproblemen.

 1223. Lika mycket som vi måste arbeta
  på det fysiska planet-

 1224. -måste vi förändra
  vårt sätt att tänka-

 1225. -så att vi förstår
  vad det är vi orsakar.

 1226. Delar ni den uppfattningen?

 1227. Den andra frågan
  är till Johan Rockström.

 1228. Stockholm Resilience Centre
  är fantastiskt-

 1229. -men det finns kanske ett problem.

 1230. Vi lockas in i ett linjärt tänkande-

 1231. -och tror att vi kan kontrollera-

 1232. -var problemen kommer att uppstå.

 1233. Men vi vet
  att verkligheten inte är linjär.

 1234. Hur tar man sig ur problemet-

 1235. -som vårt linjära tänkande orsakar?

 1236. Forskarvärlden
  har stora problem med det.

 1237. Är det vårt tänkande
  som är problemet?

 1238. Jag håller inte alls med.

 1239. Vi måste komma ihåg-

 1240. -att vi alldeles nyss
  har börjat förstå problemen.

 1241. I forskarvärlden var det först 2001-

 1242. -som vi slog fast att jorden fungerar
  som ett självreglerande system.

 1243. Det är inte ens tio år sedan,
  men debatten har ändå kommit långt.

 1244. Cambridge University Press har gett
  ut en bok av Reid & Hetherington.

 1245. I den hävdas att varje gång människan
  har stått inför utmaningar-

 1246. -på miljöområdet,
  så har de samhällen lyckats-

 1247. -som har varit
  innovativa och riskbenägna.

 1248. Det finns sådana samhällen bland
  de snart nio miljarderna människor.

 1249. Alla samhällen kommer inte
  att lyckas, men några.

 1250. Vi har nyss blivit medvetna
  om problemet.

 1251. Det försätter forskarna
  i en ovan situation.

 1252. Tidigare satt vi på universiteten
  och samlade guld.

 1253. Nu vill många av oss få ut guldet
  i cirkulation-

 1254. -så att vi kan åstadkomma förändring.

 1255. Katherine är alltid så optimistisk.

 1256. Hon menar att klimatmötet i
  Köpenhamn inte var ett misslyckande.

 1257. Du är dansk
  och måste stå upp för ditt land.

 1258. Dilemmat är-

 1259. -att inte ens de problem som Rachel
  Carson tog upp i "Tyst vår" är lösta.

 1260. Vi har inte ens
  kunnat skydda tonfisken.

 1261. Där finns det ingen icke-linjäritet
  eller osäkerhet.

 1262. Det är en enda art,
  men inte ens det har vi löst.

 1263. Det stämmer att jordsystemforskningen
  är en ung vetenskap.

 1264. Men något i vår värdegrund
  är i varje fall inte till vår fördel.

 1265. Vilken tur
  att jag inte är gift med dig.

 1266. Oroa dig inte, jag tänker inte fria.

 1267. Var det ett alternativ annars?

 1268. Men ni har gott öl i Danmark,
  så kanske ändå.

 1269. Jag vill påpeka
  att Stockholm Resilience Centre-

 1270. -om man bortser från
  all vacker retorik runt vårt uppdrag-

 1271. -försöker arbeta tvärvetenskapligt-

 1272. -och förstå att oförutsägbarhet
  är centralt för allt vi gör.

 1273. Tron på förutsägbar
  och kontrollerbar förändring-

 1274. -är förlegad.

 1275. Det är det vår forskning handlar om.

 1276. Vi kombinerar jordsystemforskning
  och oförutsägbarhet.

 1277. Resultatet är
  forskningen om planetära gränsvärden.

 1278. Vi jobbar dagarna i ända med det här.

 1279. Det belyser även forskningens roll-

 1280. -i att föra fram de här frågorna.

 1281. Kan vi ge människor mer information-

 1282. -och tro att det
  ska leda till förändring?

 1283. Eller finns det andra åtgärder
  som är lika viktiga?

 1284. Jag vill runda av med det.
  Ni kommunicerar era resultat-

 1285. -för att folk
  ska förstå sammanhangen.

 1286. Kommer vetenskapen att rädda oss?

 1287. Får jag svara som icke-forskare?

 1288. Vetenskapen är på modet igen
  på grund av klimatdebatten.

 1289. Unga människor på universitet
  och skolor är intresserade.

 1290. De får möjlighet
  att tillämpa det här-

 1291. -inte bara på hög nivå.

 1292. För man måste hela tiden...

 1293. Jag gillar inte ordet "omskola"-

 1294. -men vi måste lära ut det här-

 1295. -och informera om forskningen.
  Det är framtiden.

 1296. När våra barn blir bättre utbildade-

 1297. -vill de inte arbeta med vissa saker.

 1298. Det kan vara jordbruksarbete
  eller byggjobb.

 1299. Men det är viktiga jobb
  som vi måste göra intressanta.

 1300. Om de känner att jordbruksarbete
  inte är lågbetalt och ointressant-

 1301. -utan ett framtidsyrke, så kommer vi
  att förändra vårt sätt att tänka.

 1302. Jag tänker fortsätta
  på det här med värderingar.

 1303. Jag ska berätta ett skämt
  som inte är ett skämt.

 1304. Några forskare satt i en bar-

 1305. -och berättade domedagsprofetior.

 1306. Vi pratade om haven, fisket,
  regnskogen och isbjörnarna.

 1307. Vi sa "Har du hört om isbjörnarna?",
  "Har du hört om haven?".

 1308. Pessimismen var hemsk, och vi hade
  inte ens publicerat våra resultat.

 1309. Stämningen sjönk
  och vi drack mer öl.

 1310. En kollega satt vid sidan av.
  Hon sa inte så mycket.

 1311. Till slut drämde hon ölen i bordet
  och frågade: "Vad är det med er?"

 1312. Alla ryggade tillbaka och sa:

 1313. "Anne, vad säger du?"

 1314. "Titta på världen", sa hon.
  "Vad menar du?", sa vi.

 1315. "I vilken annan tid
  skulle ni vilja leva?"

 1316. Som bonde under romarriket?
  På 1700-talet?

 1317. Eller under digerdöden?
  När skulle ni vilja leva?

 1318. Världen är bättre
  än någonsin tidigare-

 1319. -ifråga om välstånd och demokrati.

 1320. Världen är inte perfekt.
  Vi har krig och farsoter-

 1321. -men mycket mindre än tidigare.
  Och det är bra.

 1322. Varför är vi inte mer positiva?
  Alla våra miljöproblem kan lösas.

 1323. Vi har mer teknik och kunskap
  än någonsin tidigare.

 1324. Problemen är stora, men vår förmåga
  att lösa dem är större.

 1325. Jag tror att vi forskare måste sluta
  att vara så pessimistiska.

 1326. Alla här inspirerar oss
  att lösa problemen-

 1327. -med forskningen som grund-

 1328. -och med hjälp av entreprenörer
  och visionärer.

 1329. Katherine, tänker du fortsätta
  att vara optimist?

 1330. Ja, och det är det fina
  med planetära gränsvärden.

 1331. Fram tills nu har naturvetare bara
  samlat en massa data-

 1332. -och sagt:
  "Nu har vi allt ställt till det!"

 1333. Nu säger vi att vi kan använda
  kunskapen för att undvika det.

 1334. Det är ett paradigmskifte.

 1335. Strålkastarna är på,
  för att parafrasera Ban Ki Moon.

 1336. Och "Anne",
  vi hör dig till och med i Leksand.

 1337. Med det vill vi tacka er
  för att ni kom.

 1338. Om ni vill veta mer om planetära
  gränsvärden så finns vi kvar här.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Människans inverkan

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Under ledning av Johan Rockström, Stockholm Environment Institute, SEI, diskuterar Kevin Noone, professor i kemisk meteorologi från Stockholma universitet, och Jonathan Foley från Institute on the Environment från USA den ekologiska balansen med Katherine Richardson Christensen, professor i biologisk oceanografi vid universitet i Århus, Danmark. Grundfrågan är vilka aktiviteter människan kan ägna sig åt utan att störa balansen i till exempel havet, som ju är som en gigantisk koldioxidreservoar. Vikigt är, menar panelen, att inte bara prata klimat, utan om ekosystem för att med det kunna se helheten.

Ämnen:
Biologi, Miljö
Ämnesord:
Humanekologi, Miljöfrågor, Människans påverkan på naturen, Naturvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Rework the World

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rework the World

Inledning

Ulrika Liljeberg, kommunalråd i Leksand, inleder Rework the World, en global sammankomst för att skapa hållbara samhällen och för att globalt hitta lösningar för att skapa arbeten för världens ungdomar. Arrangör: Tällberg Foundation.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rework the World

Mary Robinson om mänskliga rättigheter

Mary Robinson, tidigare irländsk premiärminister, idag en av världens främsta förkämpar för mänskliga rättigheter, talar om vikten av att alla arbetar för att skapa en rättvis värld med anständiga möjligheter till arbete. Arrangör: Tällberg Foundation.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rework the World

Hans Rosling: Framtidens ungdomar, vilka är de?

Hans Rosling berättar om hur världen utvecklats från 1960-talet fram till nu. Medan en miljard jobbar för att kunna flyga på semester kämpar två miljarder för att ha skor till hela familjen. Hur kommer det att se ut om några årtionden? Var kommer framtidens unga att bo? Arrangör: Tällberg Foundation.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rework the World

Att göra världen till en bättre plats

Kimmie L Weeks, grundare av Youth Action International i Liberia berättar om sitt arbete för att få fungerande lösningar för unga under 30. Och Jennifer Corriero från Kanada talar om vikten av att personligen engagera sig. Arrangör: Tällberg Foundation.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rework the World

Vilken värld ska utvecklas?

Chefen för Bibliotheca Alexandrina, världens mest berömda bibliotek, Ismail Serageldin, pratar om vikten av projekt som Rework the World. Bo Ekman, grundare av Tällberg Foundation, introducerar två Nobelpristagare, Elinor Ostrom som fick Nobelpriset i ekonomi 2009 och Mohan Munasinghe, som var en av dem som 2007 fick Nobels fredspris. Båda talar om hur man med enkla medel kan förändra konsumtionsmönster i världen. Arrangör: Tällberg Foundation.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rework the World

Var finns möjligheterna?

Reeta Roy från kanadensiska Mastercard foundation talar om den kraft som ligger i entreprenörskap. Detta, menar hon, är särskilt viktigt för dem som lever i botten av pyramiden, vilket i praktiken handlar om en miljard människor, alltså en sjättedel av jordens befolkning. Och det är Afrikas unga som behöver vara i fokus. Arrangör: Tällberg Foundation.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rework the World

Lokala konflikter och globalt tryck

Hur kan ungdomars kunskap användas för att påverka världen? Många i panelen som diskuterar detta vittnar om hur svårt det är att hitta eller skapa jobb. Många unga skapar sina möljligheter själva med entreprenörskap. I panelen sitter den svenska biståndsministern Gunilla Carlsson (M) och arbetsmarknadsministern Nathalie Cely från Ecuador. Där finns också medlemmar från olika ungdoms- och hjälporganisationer från bland annat Nepal, Somalia och Nigeria. Arrangör: Tällberg Foundation.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rework the World

Tema Energi

Ett samtal om olika vägar att på ett hållbart sätt lösa världens energiproblem. Deltagare från bland annat Indien, Bangladesh och Norge. Samtalet leds av Anders Wijkman, vice ordförande för Tällberg Foundation.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rework the World

Tema Städer - föryngra med gröna zoner

Om hur en gemensam vision kan leda till stor förändring. Exempel från staden Flint i Michigan i USA, där man arbetat för att få en grönare stad med återvinning, gröna zoner och biogas, och från Bolivias huvudstad Bogota. Även om vad Västerås hittills uppnått i sitt arbete med att fasa över till biogas. Arrangör: Tällberg Foundation.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rework the World

Entreprenörskap och jobb för jordens fattiga

Den tidigare finansmannen Percy Barnevik, idag ordförande i hjälporganisationen Hand in Hand, talar med näringsminister Maud Olofsson (C) och Emmanuel Dennis Ngongo från Kenya, om hjälp till självhjälp för fattiga genom entreprenörskap. Arrangör: Tällberg Foundation.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rework the World

Ren energi till fattig landsbygd

Solcellslampor kan vara lösningen på inte bara ett utan tre problem, berättar Reema Nanavaty, chef för utecklingen av landsbygden på kvinnohjälporanisationen Sewa, Self Employed Women's Association i Indien. Försäljningen försörjer flera tusen fattiga kvinnor. Det är denna typ av lösningar världen söker, menar flera av talarna i Rework the World. Vi får också lyssna på Ulrich Frei från organisationen Fundes i Latinamerika. Arrangör: Tällberg Foundation.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rework the World

Ett hållbart samhälle - hur kan en förändring uppnås?

Om vilka förutsättningar som krävs för förändring. Med bland andra Aart de Geus, OECD:s vice generalsekreterare i Paris och Maria Wetterstrand, språkrör för Miljöpartiet. Arrangör: Tällberg Foundation.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rework the World

Människans inverkan

Under ledning av Johan Rockström, Stockholm Environment Institute, SEI, diskuterar Kevin Noone, professor i kemisk meteorologi från Stockholma universitet, och Jonathan Foley från Institute on the Environment från USA den ekologiska balansen med Katherine Richardson Christensen, professor i biologisk oceanografi vid universitet i Århus, Danmark. Arrangör: Tällberg Foundation.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rework the World

Entreprenörskap som förändrar världen

Det finns ett gap mellan det vi vill göra och det vi gör. Framtiden kräver nya redskap för företag och organisationer om vi ska kunna genomföra en förändring. Det säger Carl Mossfeldt, vice ordförande för Tällberg Foundation. Percy Barnevik, i dag ordförande för hjälporganisationen Hand in Hand, och Maud Olofsson, centerpartistisk näringsminister, samtalar om hur entreprenörskap kan hjälpa till att lyfta en fattig landsbygd. Arrangör: Tällberg Foundation.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rework the World

Så skapar vi jobb i Sverige

Om framtida lösningar för hållbara jobb och hur det beskrivs på de politiska agendorna. Med socialdemokraterna Carin Jämtin och Thomas Östros, moderaten Sven Otto Littorin, miljöpartisten Maria Wetterstrand och folkpartisten och EU-minister Birgitta Ohlsson.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nanopartiklar och vår hälsa

Susana Cristobal, professor i biomedicin vid Linköpings universitet, undersöker möjligheterna att minimera negativa hälsoeffekter av nanopartiklar. Nanopartiklar finns runtom oss i miljön och är så små att de kan påverka våra celler och tränga in i cellkärnorna. Små förändringar av nanopartiklar kan helt förändra deras egenskaper, vilket gör det svårt att avgöra hur farlig varje nanopartikel är med vanliga toxikologiska metoder. Inspelat den 21 maj 2015 på Linköpings universitet. Arrangör: Linköpings universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Lust och olust

Det påstås ofta att vi lever i en tid som är fixerad av sex och lust. Samtidigt söker allt fler människor hjälp för problem med, eller avsaknad av, lust. Vissa forskare väljer att kalla det för ett folkhälsoproblem.