Titta

UR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

UR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Om UR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Seminarier inspelade under Bok och Bibliotek 2010. 22-26 september 2010.

Till första programmet

UR Samtiden - Bok och bibliotek 2010 : Hur farligt lever boken i Afrika?Dela
 1. Vi byter till engelska.

 2. Seminariets rubrik är olika
  på svenska och på engelska.

 3. På svenska:
  "Hur farligt lever boken i Afrika?"

 4. Den engelska översättningen lyder:
  "Litteraturförespråkare i Afrika".

 5. Jag vet inte vad som hände. Det
  kanske är en freudiansk felsägning.

 6. Först ska paneldeltagarna
  få presentera sig själva.

 7. Vi har nyss träffats-

 8. -så ni får ursäkta
  om jag uttalar några namn fel-

 9. -eller blandar ihop saker
  som är viktiga för diskussionen.

 10. Vi ska försöka beskriva situationen
  för litteratur och böcker-

 11. - det kan vara två olika saker -

 12. -i dagens Afrika,
  och vad man gör åt situationen.

 13. Vill du börja med
  att presentera dig kort för publiken?

 14. Berätta lite
  om hur du arbetar med litteratur.

 15. Jag heter Hilda Twongyeirwe
  och kommer från Uganda.

 16. Jag verkar inom organisationen
  Uganda Women Writers.

 17. Det är en av Afrikas starkaste orga-
  nisationer för kvinnliga författare.

 18. Vi började på 1990-talet...

 19. 1995.
  Och vi är fortfarande i gång.

 20. Jag har skrivit poesi-

 21. -och några noveller
  som har publicerats i antologier.

 22. Jag har skrivit flera barnböcker
  på mitt modersmål-

 23. -och en barnbok på engelska.

 24. Vi ska prata mer om språk.
  - Berätta om dig själv, Tolu.

 25. -Jag heter...
  -Fortsätt, bara.

 26. Jag heter Tolu Ogunlesi
  och är från Nigeria.

 27. Jag är journalist
  på dagstidningen Next i Lagos.

 28. Okej. - Akoss?

 29. Jag är Akoss Ofori-Mensah från
  Ghana.

 30. Jag är förläggare
  och ger framför allt ut barnböcker.

 31. Jag ger också ut romaner
  och noveller för vuxna-

 32. -samt akademiska arbeten.

 33. Det har jag hållit på med
  de senaste femton åren.

 34. Jag har en diger samling titlar
  på min lista.

 35. Tack så mycket. - Elieshi?

 36. Jag heter Elieshi Lema från Tanzania.
  Jag är författare.

 37. Jag skriver för barn, vuxna
  och ungdomar.

 38. Jag är också förläggare.

 39. Och jag min kompanjon driver-

 40. -en organisation för läsfrämjande.

 41. Tack. - Billy.

 42. Jag heter Billy Kahora
  och jobbar för Kwani?-

 43. -ett litterärt nätverk
  som har funnits i fem år.

 44. Vi ger ut tidskriften Kwani?
  som kommer ut varje år

 45. Vi ger också ut kortromaner
  och så småningom romaner.

 46. Jag skriver också egna noveller,
  journalistik och faktatexter.

 47. Vad betyder "Kwani?"

 48. Det är...

 49. Ordet har
  ingen egentlig bokstavlig betydelse.

 50. Det symboliserar en ny ståndpunkt
  gentemot en äldre generation.

 51. Under lång tid
  hade vi levt i ett land-

 52. -där det bara verkade finnas
  en stor författare-

 53. -en ledare, ett tillvägagångssätt
  och en kultur.

 54. Blomstringen började
  i slutet av 90-talet.

 55. Vi började fråga oss själva-

 56. -varför vi inte kunde göra
  på andra sätt. Varför inte?

 57. Varför inte skriva
  vår egen litteratur-

 58. -som beskriver verkligheten
  i 2000-talets Kenya?

 59. -Det är betydelsen.
  -Tack.

 60. -Mary Jay.
  -God kväll. Jag heter Mary Jay.

 61. Jag arbetar
  för African Books Collective-

 62. -en sammanslutning av 124 förlag
  i Afrika-

 63. - alltså oberoende förlag i Afrika -

 64. -från nitton länder.

 65. Vi marknadsför och distribuerar
  deras böcker-

 66. -framför allt
  för en internationell marknad.

 67. Vi jobbar lite i Afrika också-

 68. -men det är vanligtvis
  förlagens egna marknader.

 69. -Är ni baserade i London?
  -Nej, i Oxford.

 70. Ett av Europas stora förlagscentrum.

 71. -Tack. - Yohannes.
  -Yohannes Gebregiorgis.

 72. Jag är från Etiopien
  och verkar för läsfrämjande.

 73. Jag arbetar med att
  utveckla bibliotek i Etiopien-

 74. -och publicerar barnböcker-

 75. -både inom min organisation
  och via mitt eget förlag.

 76. Jag har skrivit några böcker
  men ser mig inte som författare.

 77. Jag ägnar mig främst åt
  att utveckla läskulturen i Etiopien.

 78. Tack. Vi har representanter
  från hela litteraturkedjan.

 79. Författare, förläggare, distri-
  butörer, redaktörer och journalister.

 80. Jag vill börja
  med den svåraste frågan-

 81. -som har ställts många gånger
  under mässan.

 82. Går det att tala om afrikanska
  villkor och strukturer?

 83. Den frågan får vi ofta. Går det
  att tala om litteraturen i Afrika?

 84. Eller måste man skilja
  mellan norr, väster, söder och öster?

 85. Elieshi,
  du är förläggare från Tanzania.

 86. -Är det möjligt eller helt omöjligt?
  -Det är riskabelt...

 87. ...att tala om bokens villkor
  i Afrika.

 88. Afrika är en stor kontinent
  med 60 länder.

 89. Det finns vissa aspekter-

 90. -av förlagsverksamhet, distribution
  och skrivande som liknar varandra.

 91. Men variationerna är stora.

 92. Kan du ge ett exempel
  på variationer?

 93. Sydafrika
  har en mer välutvecklad bokmarknad.

 94. Norra Afrika är väldigt olikt Afrika
  söder om Sahara.

 95. De har en helt annan tradition
  av förlag, läsning och distribution.

 96. Samma gäller för Västafrika.
  Och Östafrika har vissa unika drag.

 97. Även Centralafrika är annorlunda.

 98. Det handlar inte bara
  om branschens utvecklingsnivå-

 99. -utan om språket också.

 100. Vi har engelsktalande, fransktalande
  och portugisisktalande Afrika.

 101. Om jag frågar dig, Yohannes...

 102. När Elieshi talar om Tanzania-

 103. -vad är det du inte känner igen
  från ditt land?

 104. Vad är skillnaden
  mellan de två östafrikanska länderna?

 105. Afrika är en kontinent
  med ungefär 60 länder, som sagt.

 106. Variationen är stor.

 107. I Etiopien är bokbranschen inte lika
  utvecklad som i Tanzania och Kenya.

 108. Det kan vara ett arv
  från kolonialtiden.

 109. Språkutvecklingen har gått längre
  i Tanzania, Uganda och Kenya-

 110. -liksom i Nigeria och Ghana.

 111. Etiopien var aldrig koloniserat
  och kämpar med språket.

 112. T.o.m. med det administrativa språket
  som är engelska.

 113. Vi måste hinna ikapp.

 114. Bokbranschen i Etiopien
  är underutvecklad-

 115. -och inte i nivå med Tanzania, Kenya
  eller Sydafrika.

 116. Här ser man tydligt
  att variationerna är stora-

 117. -beroende på landets historia-

 118. -och dess samtida försök-

 119. -att göra böckerna tillgängliga
  för befolkningen.

 120. Akoss, du är en erfaren förläggare.

 121. Vilka är likheterna mellan ditt land
  och många andra afrikanska länder?

 122. Det finns stora likheter även mellan
  mycket olika europeiska länder.

 123. Mellan bokbranschen i Sverige
  och Bulgarien finns stora likheter.

 124. Finns det inte många likheter
  i Afrika?

 125. -Håll mikrofonen närmare munnen.
  -Det finns likheter.

 126. Bokbranschen utvecklades
  i till exempel Västafrika-

 127. -av de multinationella företagen.

 128. Om man åker
  till Jericho Road i Ibadan-

 129. -hittar man Heinemann, Longman
  och andra brittiska storföretag.

 130. Men de inhemska förlagen...

 131. De multinationella företagen
  är inriktade på läroböcker.

 132. Först senare kom utvecklingen
  av afrikansk litteratur.

 133. James Currey, Heinemann och andra
  började ge ut afrikanska författare.

 134. Under det sena 1950-talet
  och tidiga 1960-talet-

 135. -började vi få stora namn
  som Achebe och de andra-

 136. -som utvecklade
  den afrikanska litteraturen.

 137. Men de inhemska förlagen
  kom i gång lite senare.

 138. Troligen i slutet av 1980-talet
  eller början av 1990-talet.

 139. Då började afrikaner ta över
  förläggandet av afrikansk litteratur.

 140. Arbetet fick stöd av organisationer-

 141. -som African Publishers' Network-

 142. -och Zimbabwe International
  Book Fair, som var mycket vital.

 143. Där fick många afrikaner lära sig
  om förlagsverksamhet-

 144. -och många afrikanska förlag
  blev resultatet av detta.

 145. Men förlagen har också
  börjat ge ut läroböcker.

 146. Många afrikanska förlag
  i Ghana och Nigeria-

 147. -ger framför allt ut läroböcker.
  Det beror på-

 148. -att systemen i våra länder inte
  främjar litteraturens utveckling-

 149. -och särskilt inte
  inhemsk litteratur.

 150. Jag, som ger ut barnböcker...

 151. De böcker som jag har givit ut-

 152. -har fått internationellt erkännande.

 153. Men i mitt eget land har jag svårt
  att få erkännande för dem.

 154. Jag tror att förläggare i andra
  afrikanska länder har samma problem.

 155. Och därför-

 156. -har förlagen en tendens
  att rikta in sig på läroböcker.

 157. Men om vi inte
  publicerar skönlitteraturen-

 158. -för såväl barn och vuxna, så är det
  till nackdel för vår kultur.

 159. Tolu, du är författare. Akoss talar
  om bristen på erkännande.

 160. Hon menar att det vore bättre
  att ge ut en bok i geografi.

 161. Men du skriver skönlitteratur.

 162. Upplever du ett motstånd i ditt land?

 163. Verkar de motvilliga
  till ditt arbete?

 164. Jag jobbar som journalist-

 165. -samt skriver skönlitteratur
  och poesi.

 166. Mycket
  av mitt journalistiska skrivande-

 167. -är framför allt
  för en lokal, nigeriansk läsekrets.

 168. Men min skönlitteratur är mer...

 169. Den har framför allt
  en läsekrets av vita.

 170. Jag började skriva skönlitteratur-

 171. -när det knappt fanns nån möjlighet
  att bli publicerad i Nigeria.

 172. Litteraturen överlever
  om man kan bli publicerad.

 173. Jag började publicera mig på nätet
  vid millennieskiftet.

 174. Då fick jag känslan av-

 175. -att min läsekrets var obegränsad.
  En internationell läsekrets.

 176. Som journalist blev jag publicerad
  i nigerianska tidningar.

 177. Det är märkligt, för i Nigeria
  finns många universitet.

 178. Många är gamla och välrenommerade.

 179. Varför har ni inga tidskrifter eller
  förlag som vill ge ut litteraturen?

 180. Det fanns några tidskrifter
  på 60- och 70-talen...

 181. -...men de försvann.
  -Hur kan det komma sig?

 182. Hur kunde nåt så vackert
  bara försvinna-

 183. -i ett så stort land
  med många högutbildade?

 184. Ja, en procent av 140 miljoner
  blir 1,4 miljoner människor.

 185. Om man hade en läsekrets
  på bara en procent av befolkningen-

 186. -så har man
  1,4 miljoner potentiella läsare.

 187. Men jag tror knappast
  att nån bok säljer så bra...

 188. Chimamanda Achebes "Lila hibiskus",
  som eleverna får läsa i skolan-

 189. -har sålt i 40-50 000 exemplar
  de senaste åren.

 190. -Hur förklarar man det?
  -Allt handlar om ekonomi.

 191. På 1980-talet genomfördes
  det ekonomiska programmet SAP.

 192. IMF krävde åtgärder som gjorde
  att valutan tappade i värde.

 193. Då gick alla pengar åt
  till försörjning.

 194. Man köper böcker
  först när man är mätt.

 195. Det är svårt att köpa böcker,
  tidskrifter och sånt-

 196. -när man har fullt upp
  med att överleva för dagen.

 197. Allt handlar om ekonomi, tror jag.

 198. Jag ser inte det
  som den slutgiltiga sanningen.

 199. Jag ska berätta
  om nåt jag upplevde i hans land.

 200. I Abidjan frågade jag
  om det fanns nån bokhandel.

 201. Abidjan har två miljoner invånare.

 202. Men människorna jag mötte tvivlade på
  att det fanns nån bokhandel.

 203. Du bor i Kampala.

 204. Hur många boklådor finns där?
  Och hur många invånare?

 205. Inte så många boklådor.

 206. Men kanske fem stycken.

 207. -I en stad med 2-3 miljoner invånare?
  -Ja.

 208. Det är inte fyra miljoner.

 209. Ni har en läsande medelklass
  i Kampala-

 210. -och bara fem boklådor. Varför?

 211. Precis som han sa...

 212. Det handlar inte så mycket
  om att inte vara erkänd-

 213. -som Akoss talade om.

 214. Det handlar snarare
  om böckernas värde.

 215. Vi har en stor befolkning-

 216. -som inte sätter stort värde
  på böcker-

 217. -av ekonomiska och kulturella skäl.

 218. Vi har ingen bokkultur.

 219. De flesta av oss
  växer inte upp med böcker.

 220. Man ser böcker i skolan-

 221. -men till och med där
  måste en bok-

 222. -delas mellan fem barn.

 223. Därför sätter vi inte stort värde
  på böcker.

 224. När du säger "vi",
  syftar du enbart på Uganda då?

 225. Den större delen av befolkningen-

 226. -oavsett om de är läskunniga
  eller analfabeter.

 227. Det här gäller också
  dem som kan läsa.

 228. De flesta av dem
  sätter inte värde på böcker.

 229. Hur förklarar man det?

 230. Det handlar om ekonomi.
  Boken blir en lyx-

 231. -om man inte ens har mat på bordet.
  Det är ett skäl.

 232. Och som jag redan har sagt-

 233. -växer man inte upp med böcker.
  Boken känns främmande.

 234. Jag håller inte riktigt med.

 235. I Nigeria, till exempel,
  säljer pastorer mycket bra.

 236. De böcker som säljer bäst
  är skrivna av pastorer.

 237. -Religiösa böcker?
  -Ja.

 238. Böcker som handlar om motivation
  och liknande.

 239. Jag tror att folk köper böcker.

 240. Det finns många boklådor
  för begagnade böcker i Lagos.

 241. Där kan man köpa billiga exemplar
  av Danielle Steel och John Grisham.

 242. Dem får man för 1-2 dollar.

 243. Folk köper faktiskt böcker.
  Men vilka böcker köper de?

 244. Folk vill läsa
  om tio sätt att bli miljonär.

 245. -Nu överdriver jag inte.
  -Sånt köper vi här också.

 246. Det är förståeligt,
  för folk måste försörja sig.

 247. De är så nedslagna
  över den kollapsade ekonomin.

 248. Då blir pengarna viktiga,
  och det blir svårt att köpa böcker-

 249. -som "En halv gul sol"
  som är en påhittad historia-

 250. -när man kan lägga pengarna på...

 251. ...att lära sig att tjäna mer pengar.

 252. Du ville fortsätta, Hilda.
  Du ser ivrig ut.

 253. Elieshi sa i början-

 254. -att man inte kan dra
  hela kontinenten över en kam.

 255. I Nigeria läser man mycket,
  men så är det inte i Uganda.

 256. I Kenya läser de också mycket,
  som Billy sa.

 257. När man kommer till bokmässan
  i Kenya myllrar det av böcker.

 258. Så är det inte i Uganda.

 259. Motivationslitteraturen finns-

 260. -men det är en väldigt liten del
  av befolkningen som läser den.

 261. Och när det gäller skönlitteratur...

 262. Motivationslitteraturen
  marknadsförs aggressivt.

 263. Man talar mycket om den.

 264. Men skönlitteraturen marknadsförs
  inte alls.

 265. Det finns inga forum
  där man kan diskutera böcker.

 266. Nyligen pågick det en debatt-

 267. -mellan ugandiska författare
  och ugandiska musiker.

 268. Nån sa att ugandiska musiker
  var relevanta-

 269. -eftersom alla talar om dem.

 270. Författarna skriver inte berättelser
  som berör folket.

 271. Varför talar man inte om dem?
  Men det handlar om exponering.

 272. Musiken spelas jämt i radio.
  Alla hör den.

 273. Men böckerna hamnar i bokhandeln-

 274. -och där blir de stående.

 275. Ingen har läst boken,
  så vem ska tala om den?

 276. Det finns en bristande struktur
  i Uganda.

 277. Författaren borde ha fått stöd,
  men så är det inte.

 278. Mary Jay ska få komma in.

 279. Du bor i en stad
  där man dyrkar böckerna.

 280. I bokhandeln faller folk på knä
  och säger: "wow!"

 281. Från din ståndpunkt utanför Afrika-

 282. -skulle du säga att problemet
  för bokbranschen i Afrika-

 283. -främst är av ekonomisk natur,
  eller är problemet mer komplicerat?

 284. Jag håller med om det mesta
  som redan har sagts-

 285. -vad gäller
  de grundläggande "problemen".

 286. Man kan inte dra 60 länder
  över en kam, som sagt.

 287. Särskilt inte med tanke
  på det koloniala arvet-

 288. -och de olika språkgrupperna.

 289. Och språkgrupperna är de samma
  som de före detta kolonierna.

 290. De franskspråkiga
  var Frankrikes kolonier.

 291. De engelsktalande länderna
  var brittiska kolonier.

 292. De koloniala förlagsstrukturerna-

 293. -hur spännande och intressanta saker
  som än händer i Afrika-

 294. -är helt och hållet intakta.

 295. De finns där-

 296. -och nu talar jag främst
  om de engelskspråkiga länderna-

 297. -även om det även gäller andra.

 298. När, som nån av er talade om-

 299. -de oberoende förlagen
  kom i gång på allvar-

 300. -i slutet av 80-talet
  eller början av 90-talet...

 301. ...blev de snabbt kvävda
  av två saker.

 302. Framför allt av krav
  från Världsbanken och IMF.

 303. Glöm inte att Världsbanken
  uttryckte tydligt-

 304. -att det var onödigt att investera
  i högre utbildning i Afrika-

 305. -eftersom de inte hade
  ett ordenligt skolsystem.

 306. I stället kunde mer avancerad kunskap
  importeras från andra länder.

 307. Efter 50 år av självständighet-

 308. -ser man dessa upprörande attityder,
  ekonomiska pålagor-

 309. -och åsikter
  om afrikanernas utbildning.

 310. Därför blev hela Afrika ansett-

 311. -som ett utvecklingsproblem.
  Det gäller även bokbranschen.

 312. De inhemska förlagen påverkas starkt
  av den ekonomiska pressen.

 313. Det som hände var-

 314. -inte minst
  i de engelsktalande länderna...

 315. Det gäller framför allt brittiska
  förlag, men man ser även tecken-

 316. -på att amerikanska hjälporga-
  nisationer börjar ge ut läroböcker.

 317. Britterna återvände med kraft-

 318. -och krossade
  de oberoende inhemska förlagen-

 319. -genom att kapa åt sig
  läroboksmarknaden-

 320. -som är födkrok hos de flesta förlag.

 321. Det finns ett stort, viktigt problem-

 322. -som vi inte kan prata om.

 323. Det handlar inte
  om de inhemska förlagens misstag-

 324. -utan om hur vissa
  afrikanska regeringar agerar-

 325. -och om hur
  vissa multinationella företag agerar.

 326. Om man tittar närmare-

 327. -på vad som händer
  inom läroboksbranschen-

 328. -särskilt i Östafrika,
  där situationen börjar bli akut...

 329. Man har slutat med progressiv
  lagstiftning, och i Ghana t.ex...

 330. ...måste man ställa en fråga
  som ingen ställer:

 331. Varför är det samma förlag
  som om och om igen-

 332. -får enorma kontrakt-

 333. -på bekostnad av böcker
  från oberoende förlag i Afrika-

 334. -skriven av afrikaner för Afrika?

 335. Dessa böcker
  ligger och ruttnar i magasin-

 336. -av...kända anledningar.

 337. Ja... Elieshi.
  Välkommen in i diskussionen.

 338. Jag vill påpeka en paradox. Afrika
  verkar vara fullt av litteratur-

 339. -men fattigt på böcker.
  Hur kan det komma sig?

 340. Det var samma sak i Sverige
  för 200 år sedan.

 341. Vad är det största hindret
  om man vill överföra litteraturen-

 342. -i form av historieberättande,
  till böcker-

 343. -som gör att folket
  i grannbyn också kan höra dem?

 344. Mary Jay har visat
  bilden i hela sin komplexitet.

 345. Krafterna utifrån är alltför starka.

 346. Afrika står inför två problem,
  stora och komplexa.

 347. Först och främst
  försöker man alltid komma ikapp.

 348. Man måste följa
  vad Världsbanken och IMF säger-

 349. -och vad hjälporganisationerna säger.

 350. Hela tiden försöker regeringarna
  hinna ikapp.

 351. De har två riktningar att följa.
  Först att utveckla landet-

 352. -och samtidigt att anpassa sig
  efter andras vilja.

 353. Det andra problemet
  ligger på regeringarna.

 354. De måste göra allt
  och bestämma allt, men de kan inte...

 355. De måste tillfredsställa många,
  och därför blir problemen inte lösta.

 356. Det måste vara ett problem för
  Tanzania. Regeringen är tanzanisk.

 357. Regeringen är tanzanisk.
  Jag kan ge många exempel.

 358. Och de multi...

 359. Säg att Världsbanken bestämmer sig
  för att stödja läroboksutgivningen.

 360. De vill kanske inte stödja...

 361. ...upprättandet
  av bibliotek i skolor och samhällen.

 362. Skulle regeringen upprätta bibliotek
  om IMF lät dem vara i fred?

 363. Men de blir inte lämnade i fred,
  för det går inte.

 364. Världen är sån.
  Kapitalet flödar som vatten.

 365. Vatten flödar fritt, liksom kapital.

 366. Resurserna finns i Afrika,
  eller en stor del av dem.

 367. Dit flödar kapitalet.
  Därför lämnas Afrika aldrig i fred.

 368. Det finns ännu ett problem.

 369. Det var nån som talade om läsning.

 370. Jag har ägnat mig åt läsfrämjande.

 371. Vi har inte gjort ordentliga
  litteraturundersökningar-

 372. -för att ta reda på
  vad folk läser och vad de vill läsa.

 373. Vill de läsa om kärlek, äventyr
  eller brott?

 374. Han sa att folk läser,
  och det är sant.

 375. De begagnade böckerna flödar.

 376. Men begagnade böcker
  är inte bara nåt positivt.

 377. De innebär bara
  att folk gör sig av med böcker.

 378. -Det är vad de betyder.
  -Alla måste få säga sitt.

 379. Akoss, Billy och sedan Yohannes.

 380. Jag vill bara avsluta med att...

 381. ...det inte finns en enda orsak.

 382. En orsak är som ett träd
  med många grenar.

 383. Akoss, om du fick välja en orsak
  och ett problem att lösa...

 384. Vi kan inte kasta ut IMF
  från Afrika i dag-

 385. -så om vi bortser från dem-

 386. -vad är allra viktigast för att
  vi ska få en annan utveckling-

 387. -inom bokutgivningskulturen
  i ditt land och andra länder?

 388. Jag anser att..

 389. ...man borde stötta utvecklingen
  av kreativt skrivande.

 390. Även om...

 391. ...det inte får så stort stöd
  i landet-

 392. -finns det tillfällen
  då regeringen har trätt fram-

 393. -och köpt läseböcker till skolorna.

 394. Då har man bistått med läseböcker-

 395. -och de har levererats i kartonger
  till skolbiblioteken.

 396. Varje år, eller vartannat år,
  får skolorna nya läroböcker.

 397. De borde få läseböcker också.

 398. Det skulle kunna vara poesi,
  berättelser-

 399. -detektivhistorier, kärlekshistorier
  eller vad som helst.

 400. Men den typen av litteratur-

 401. -hjälper barnen och de vuxna
  att utvecklas.

 402. Att utbilda människor innebär inte
  att mata dem med läroböcker.

 403. Läroböcker hjälper människor
  att klara prov och examina.

 404. Men för att utvecklas mentalt
  behöver man läsa annat.

 405. Så sant. - Billy.
  Jag ska ge dig en fråga också.

 406. Som barn lärde jag mig att förfat-
  tarna och ingenjörerna var hjältar.

 407. Fanns det några författare
  bland hjältarna i ditt land?

 408. Jag kommer att tänka på
  Meja Mwangi och Ngugi wa Thiongo.

 409. Men det har varit den litterära
  strömmen i engelskspråkiga...

 410. Och han åkte i fängelse,
  Ngugi wa Thiongo.

 411. Ja.
  Bortsett från vår koloniala historia-

 412. -och kapitalismen i världen
  finns det också politiskt förtryck.

 413. Ngugi wa Thiongo och andra
  på universitetet greps-

 414. -för att de hade andra åsikter
  om det nya Afrika.

 415. Det var många som gick i landsflykt
  från Kenya då.

 416. Man glömmer ofta-

 417. -de mekanismer
  som har drivit Kenyas regering.

 418. Framför allt politiskt förtryck-

 419. -som leder till kulturellt
  och ekonomiskt förtryck.

 420. Allt det vi har sagt
  om huruvida folk kan köpa böcker...

 421. Man säljer kunskap
  och ett visst synsätt.

 422. I Kenya pratar alla om vetenskap.

 423. Men man kan inte skilja vetenskap
  från konst.

 424. Det var den slags konst...

 425. Utbildningen strukturerades så-

 426. -att man gjorde det lättare
  för regeringen att styra Kenya.

 427. Och när författarna flydde landet-

 428. -hamnade vi i ett 20-årigt vakuum.

 429. Litteraturen måste bli erkänd,
  både lokalt och regionalt.

 430. Om författarna flyttar ut
  betyder det döden för nya synsätt.

 431. Men tack vare allt det här,
  och tack vare globaliseringen-

 432. -börjar gränserna upplösas, liksom
  regeringens grepp om kulturen.

 433. Det ser man mycket av
  i dagens afrikanska litteratur.

 434. Det är ingen slump
  att mycket händer i diasporan.

 435. Chimamanda skriver från USA-

 436. -och många författare här i dag
  skriver utanför sina länder.

 437. Det finns en orsak till det.

 438. Vilken är orsaken?
  IMF eller regeringarna?

 439. Båda. Politik, ekonomi...
  Man kan inte överleva där.

 440. Det är ingen bra atmosfär
  för en författare.

 441. Det är en bra plats
  att hämta material från-

 442. -och att skriva för.
  Det är en bra marknad.

 443. Väntar ni på att de ska återvända?

 444. Folk kommer och går hela tiden.
  Ett ben i Afrika, ett utanför.

 445. Man inriktar sig på Väst, men
  återvänder för att hämta material.

 446. Därför har författarna
  ett multipelt medborgarskap.

 447. Jag vill fråga Yohannes en sak.

 448. I ditt land är språksituationen
  en annan än i många andra länder.

 449. Ni har mycket färre stora språk
  i ditt land.

 450. -Förenklar det situationen?
  -Nej.

 451. Det finns 125 olika språk
  som talas i Etiopien.

 452. -Förlåt...
  -Ingen fara.

 453. Men det finns förstås större språk
  som talas av de flesta.

 454. Amhari
  är Etiopiens gemensamma språk.

 455. Men när det gäller
  att utveckla litteraturen-

 456. -varför den inte är så utvecklad i
  Afrika, och hur den kan utvecklas-

 457. -vill jag gå tillbaka till grunden-

 458. -och tala om en läskultur
  som börjar med barnen.

 459. De senaste åtta åren har jag arbetat
  med att utveckla bibliotek.

 460. Jag har märkt
  att barnen älskar att läsa.

 461. När de väl har börjat
  kan inget hindra dem.

 462. När barnen blir vuxna
  kommer de att köpa böcker.

 463. De kommer att stötta bibliotek
  och förlagsverksamhet.

 464. Men för tillfället köper inte
  välutbildade etiopier några böcker.

 465. De har inte läst böcker själva.
  De har tagit sin examen.

 466. -Men då måste de väl läsa böcker?
  -Bara läroböcker.

 467. Läroböcker från universitetet
  eller...

 468. ...böcker
  som är relaterade till ämnet.

 469. Menar du att de universitetsutbildade
  hålls borta från litteratur?

 470. Ja, för det finns inga böcker.
  Ingen läskultur, inga bibliotek.

 471. När jag gick i skolan
  fanns inga bibliotek.

 472. Jag började läsa av en slump
  när jag var nitton år.

 473. Det kom en amerikan som jag lånade
  en kärleksroman av.

 474. Jag var nitton år och kär, och
  sen var jag kär i böcker för alltid.

 475. Men en annan sak
  som vi behöver sträva efter-

 476. -är att utveckla en läskultur
  hos barnen.

 477. En åttaårig flicka från Etiopien-

 478. -fick den här boken för ett år sen.
  Den ger vi bort gratis.

 479. Efter ett år
  kunde hon boken utantill.

 480. Hon hade läst den så många gånger.
  Hon kommer att läsa hela livet.

 481. Om vi klarar det i Etiopien
  och andra länder-

 482. -så finns det hopp inför framtiden-

 483. -vad gäller litteratur, läsning
  och förlagsverksamhet.

 484. Det finns ännu en sak
  jag har observerat i Etiopien.

 485. Det handlar om...

 486. Akta er för en man
  som bara har en enda bok.

 487. Akta er för ett samhälle
  med en enda bok.

 488. I Etiopien och många andra länder
  sprids kristendomen som en löpeld.

 489. Hela samhällen-

 490. -förkastar sina gamla religioner
  och blir kristna.

 491. Då har de bara en enda bok.

 492. De läser hela tiden,
  men de läser inga andra böcker.

 493. Man menar att sekulära böcker
  inte är nyttiga att läsa-

 494. -så man läser bara Bibeln.

 495. En vän till mig tvingades läsa Bibeln
  varje dag efter skolan.

 496. Men han brukade lägga
  en annan bok ovanpå-

 497. -och när pappan kom
  gömde han den andra boken.

 498. Det är ett annat problem
  som ingen har undersökt närmare.

 499. Och om människorna
  i de här samhällena-

 500. -börjar läsa en enda bok
  så har vi ett stort problem.

 501. Det är förvånande många
  svenska författare-

 502. -som enbart fick läsa Bibeln
  och blev våra största författare.

 503. Bibeln kan vara rätt väg.

 504. Tolu, du är författare
  och vill bli en berömd författare.

 505. När kommer den tid-

 506. -då du inte funderar på
  att skicka din bok till London-

 507. -eller USA-

 508. -utan till Lagos eller Abidjan
  eftersom du är från Nigeria?

 509. -Så är det inte i dag.
  -Nej, det stämmer.

 510. Vi brukar skicka böckerna
  till London.

 511. I de fransktalande länderna
  skickar man dem säkert till Paris.

 512. -Vi vänder oss till London och USA.
  -Så er litteratur formas i London?

 513. Till stor del, ja.
  Men Billy arbetar med Kwani?

 514. De senaste åren har det bildats
  kollektiv, som Kwani? i Kenya-

 515. -och Cassava Republican i Nigeria.

 516. Jag tror att det är framtiden.

 517. Men hur når man den framtiden?

 518. Vem ska säga:
  "Aldrig mer ett brittiskt förlag"?

 519. Vi ska inte vara så blyga
  för att utveckla vår förlagsbransch.

 520. Vi kanske
  ska låta medelklassen blomstra.

 521. Det är ungefär som med nattklubbar.

 522. Om staden är osäker kommer
  alla nattklubbar att lägga ner.

 523. Man kan inte bara bestämma
  att de ska lyckas.

 524. Man måste göra staden tryggare.

 525. I en stad där folk känner sig trygga
  dyker nattklubbarna upp ändå.

 526. Ju större medelklassen i Nigeria är-

 527. -desto större blir
  den potentiella läsekretsen.

 528. Ju fler som går i skolan...

 529. I de senaste gymnasieproven-

 530. -var det bara två procent
  som blev godkända i modern engelska.

 531. Minimikraven, alltså. Bara
  två procent av en hel generation.

 532. -Två procent av några miljoner...
  -Ja, det stämmer.

 533. Om det fortsätter så här
  innebär det-

 534. -att det om några år
  knappt finns nån kvar-

 535. -som ens kan tänka sig
  att köpa böcker.

 536. Vi kanske inte ska fundera
  på förlagen-

 537. -utan på utbildning, bättre ekonomi
  och på att öka medelklassen.

 538. Då tror jag att folk kommer
  att starta förlag av sig själva-

 539. -för att det finns ett behov.

 540. Ghana anses i västvärlden
  som ett av Afrikas stabilaste länder.

 541. Ni har genomfört lyckade val
  och har en ekonomisk tillväxt.

 542. Enligt de flesta rapporter
  de senaste 10-15 åren-

 543. -har den politiska och ekonomiska
  utvecklingen varit positiv.

 544. Du är förläggare,
  och en ung författare söker upp dig.

 545. Hur övertygar du honom eller henne
  om att ge dig sitt manus-

 546. -i stället för att skicka det till
  London. Vilka är dina argument?

 547. Först vill jag försäkra mig om
  att texten som personen har skrivit-

 548. -är relevant för landet.

 549. Och jag har faktiskt fått
  sånt material på mitt bord.

 550. Och jag uppmuntrar författarna-

 551. -som skickar sina manus till mig.
  Jag ska ge ett exempel.

 552. En ung tandläkare
  skickade två manus till mig.

 553. En roman och en novell.

 554. Jag lät mina redaktörer läsa dem,
  och de blev entusiastiska.

 555. En kanadensisk donator-

 556. -har inrättat ett pris, BET-priset.

 557. Det tilldelas författare
  som skriver för ungdomar.

 558. Den här tandläkaren
  deltog i tävlingen-

 559. -och hennes manus vann tredje pris.

 560. Och nu ska jag publicera manuset.

 561. Det här kan uppmuntra
  andra unga människor-

 562. -som vill skriva och bli publicerade-

 563. -att göra liknande saker.
  Priset gör dem gott.

 564. Och jag som förläggare
  vill gärna ge ut böcker av mitt folk.

 565. Jag vill gärna att författare från
  Ghana ger sina manus till mig.

 566. Men jag vill också ha
  en läsande allmänhet till stöd.

 567. Om ingen läser böckerna
  är det ingen mening.

 568. Det handlar om två saker.

 569. Jag vill gärna vara ett stöd-

 570. -och publicera unga författare.

 571. Den som kommer till mig
  med ett tillräckligt bra manus-

 572. -kommer jag att försöka publicera.

 573. Samma fråga till dig. Vad skulle du
  säga till en begåvad författare-

 574. -som vill erövra världen
  och inte fastna i Dar es Salaam?

 575. "Jag vill bli läst i Ghana."
  Vad skulle du säga?

 576. I Tanzania
  är situationen lite annorlunda.

 577. Våra författare drömmer inte ens-

 578. -om att skicka in sina manuskript
  till nåt annat land.

 579. Det handlar om språket.

 580. I Tanzania
  är man inte så bra på engelska.

 581. De flesta skriver på swahili.

 582. En liten del publiceras i Kenya,
  men det mesta stannar i Tanzania.

 583. Och jag är en av de förläggare-

 584. -som har publicerat många böcker
  som inte är läroböcker.

 585. Jag anser att förläggare inte främst
  ska publicera läroböcker.

 586. Att publicera annan litteratur-

 587. -särskilt för nöjesläsning, är
  viktigt för att utveckla läskulturen.

 588. Så går det till i Tanzania.

 589. Jag kan inte tänka mig-

 590. -att avvisa nån för att
  jag inte kan publicera verket.

 591. Precis som Akoss sa:
  Om det stämmer kulturellt sett...

 592. Men det mesta som publiceras
  är relevant.

 593. Det mesta som skrivs är relevant.
  Det stora problemet är marknaden.

 594. Man vill gärna publicera,
  och man gör det också.

 595. Jag har nyligen gett ut en roman
  i 500 exemplar-

 596. -men efter ett halvår
  har jag sålt mindre än 100 exemplar.

 597. Ändå vill jag gärna publicera mer.

 598. -Billy, sedan Mary Jay.
  -Det måste inte vara antingen-eller.

 599. Vi ska publicera vår sjätte antologi-

 600. -en samling berättelser
  av afrikanska författare.

 601. Hälften av berättelserna publiceras
  av McSweeney's i USA.

 602. 10-TAL, en svensk tidskrift,
  publicerar kenyansk skönlitteratur.

 603. Ändå kan vi publicera dem i Kwani?.

 604. Det ligger nåt i
  vad Sembène Ousmane sa:

 605. "Min marknad är i väst,
  men min läsekrets är hemma."

 606. Chimamanda reste tillbaka till Lagos
  för att försäkra sig om...

 607. Hon vill gärna att folk i Lagos
  ska läsa hennes bok.

 608. Hon reste till Nairobi
  för att sälja sin bok.

 609. Det sker många utbyten,
  som mellan Kwani? och Chimurenga.

 610. Vi håller på att etablera oss
  på den sydafrikanska marknaden.

 611. Vi skickar våra böcker till Mary Jay
  och African Book Collective-

 612. -och diskuterar
  den brittiska marknaden.

 613. Det innebär inte
  att vi har lämnat vår egen region.

 614. Det händer mycket nu.

 615. Mary Jay, tror du att alla begåvade,
  öppna människor i London-

 616. -tänker på sitt ansvar för att forma
  den östafrikanska litteraturen-

 617. -liksom de i Paris?

 618. Tror du att de känner
  att de har ett ansvar?

 619. Och hanterar de ansvaret väl?

 620. Det är en svår fråga,
  för jag håller med Billy.

 621. Det finns inget enkelt svar på frågan
  var författaren blir publicerad.

 622. Om folk i diasporan blir publicerade
  i London eller New York...

 623. I hur stor utsträckning
  förlagens agenda-

 624. -är påverkad
  av icke-afrikanska influenser...

 625. Jag tror...

 626. Jag distribuerar böcker
  från fyra förläggare i panelen.

 627. Det spelar ingen som helst roll
  vad de sysslar med i Afrika.

 628. De är fortfarande helt oberoende.

 629. De bestämmer
  om vi ska sälja deras böcker i norr.

 630. Du är distributör, inte redaktör.

 631. Det är inte du som bestämmer
  vem som får vara författare.

 632. Ligger inte makten över litteraturen
  i att kunna svara ja eller nej?

 633. När det gäller
  de afrikanska förlagen-

 634. -finns det många kanaler.

 635. Författaren kan bli publicerad
  i Afrika...

 636. Jag brukar inte försöka göra reklam
  för min organisation-

 637. -men om de har en utomstående
  distributör, som ABC-

 638. -så kommer böckerna ändå
  att sälja i norr.

 639. Varför ska man alltid välja
  ett förlag i norr-

 640. -när risken då är stor att boken
  inte kommer tillbaka till Afrika?

 641. Det finns de, som t.ex. Chimamanda-

 642. -som skriver in i sina kontrakt
  med förlagen i norr-

 643. -att de måste ge rättigheterna till
  ett nigerianskt förlag som hon valt.

 644. Men co-publishingavtalen
  är en annan kanal.

 645. Brittiska och amerikanska förlag
  vill sälja sina böcker i Afrika.

 646. Men de publicerar väldigt få böcker
  från Afrika i gengäld.

 647. Så den afrikanska författaren-

 648. -oavsett om de befinner sig
  i diasporan eller i Afrika-

 649. -kan förledas att tro att publicering
  hos ett afrikanskt förlag-

 650. -innebär
  att boken inte sprids utomlands.

 651. Alla författare
  vill hålla alla vägar öppna.

 652. Jag säger:
  Låt era böcker publiceras i Afrika-

 653. -och låt såna som vi distribuera dem.

 654. Och om ni ändå väljer
  ett förlag utomlands-

 655. -kräv då att boken ska säljas
  i Afrika-

 656. -och utan att kräva att afrikanska
  förlag betalar för rättigheterna.

 657. För de resurserna finns inte.

 658. Hilda, du är också författare.

 659. Allt handlar inte bara
  om distribution.

 660. En författare vill veta
  om han eller hon är bra.

 661. Vi svenskar blir imponerade om nån
  blir publicerad hos Gallimard-

 662. -eller ett berömd brittiskt förlag,
  för vi tror att de är kräsnare än vi.

 663. Vi måste publicera svenska böcker.

 664. Men om en svensk bok
  publiceras i Paris eller USA-

 665. -tänker vi att den har konkurrerat ut
  alla från Kenya och Uganda.

 666. Skulle du
  som författare från Uganda tänka-

 667. -att om ett förlag i London
  antar ditt manus-

 668. -så måste det vara bättre
  än om det blir antaget i Uganda?

 669. Det som händer är-

 670. -att när en författare
  skickar in sina manus-

 671. -till ett förlag utomlands-

 672. -har de för det mesta
  blivit publicerade-

 673. -hos exempelvis FEMWRITE,
  organisationen jag arbetar för.

 674. Då har de redan utbildat sig
  i kreativt skrivande.

 675. Så på sätt och vis...

 676. När de lanserar sin bok utomlands
  står de inte längre i början.

 677. De har börjat här i Afrika.
  När de väl skickar sina manus dit-

 678. -har de kommit många steg på vägen.

 679. Och när de väl kommer dit
  finns det bra strukturer.

 680. Det finns duktiga redaktörer,
  litterära agenter-

 681. -litterära forum och annat
  som hjälper till att forma boken.

 682. Blir ni inte bittra?
  Ni planterar fröet-

 683. -vattnar och ser det växa.
  Sen kommer London och skördar.

 684. Alla söker möjligheter.
  Och när nån får en möjlighet...

 685. När författaren får chansen
  tar han den.

 686. Men böckerna behöver inte
  nödvändigtvis vara bättre-

 687. -än de böcker som publiceras
  i Afrika. Men strukturerna är bättre.

 688. När en bok väl blir publicerad
  i Storbritannien-

 689. -finns det reklam överallt.

 690. Boken är omtalad
  redan innan den kommer ut.

 691. Det är helt annorlunda.

 692. En bok som ges ut i Uganda
  marknadsförs inte alls.

 693. Det handlar om strukturer.

 694. Jag skulle vilja tillägga en sak
  angående marknadsföringen.

 695. Jag tror att det var Akoss
  som talade om det...

 696. Staten borde köpa in
  både läroböcker och skönlitteratur.

 697. Ibland distribueras böckerna
  till skolorna, men packas aldrig upp.

 698. De når aldrig eleverna.

 699. Det är mycket som behöver göras-

 700. -för att göra boken populär.

 701. Jag ska ta ett exempel
  från mitt land.

 702. När jag gick i skolan
  fick jag läsa Shakespeare.

 703. När jag var färdigutbildad
  undervisade jag om Shakespeare.

 704. När mina barn går i skolan
  kommer de att läsa Shakespeare.

 705. Det är bara de riktigt gamla böckerna
  som kommer tillbaka.

 706. Den samtida litteraturen
  hamnar inte i kursplanerna.

 707. Jag tror att om staterna-

 708. -skulle sätta våra böcker
  i kursplanerna...

 709. Ibland hamnar en ugandisk bok
  i kursplanen-

 710. -bredvid Shakespeare
  och Emily Brontë.

 711. Men då väljer läraren den bok
  han eller hon läste i skolan.

 712. Men om vi har kenyansk och ugandisk
  litteratur som ett eget ämne...

 713. Vi bör undervisa om all litteratur,
  även om Shakespeare.

 714. Men dessutom bör man undervisa
  om den inhemska litteraturen.

 715. Den ska ges vikt.

 716. Våra presidenter kan ibland fråga:

 717. "Om ni studerar litteratur,
  vad kan ni bli av det?"

 718. Och det ska vara en president.

 719. De säger att det är så få
  som studerar litteratur-

 720. -så man kan lika gärna stryka det
  ur kursplanerna.

 721. När man hör
  såna politiska uttalanden-

 722. -främjar det varken böcker
  eller författare-

 723. -eller det egna litterära arvet.

 724. Er president lär ha vistats i Sverige
  en hel del.

 725. Hoppas
  att det inte påverkade honom...

 726. Vi skulle kunna fortsätta
  diskussionen länge.

 727. Men nu ber jag er litteratur-
  förespråkare att välja en bok-

 728. -från ert land eller Afrika
  som andra borde läsa.

 729. - Ta upp penna och papper.
  Jag börjar med dig, Yohannes.

 730. En bok som alla i publiken
  borde läsa-

 731. -för att bli en bättre
  eller lyckligare människa.

 732. Jag ber er andra
  tänka ut en bok så länge.

 733. Jag föreslår en bok
  som jag nyligen har publicerat.

 734. Den heter "Ashenda".

 735. -Om en etiopisk fest för flickor.
  -Mary Jay.

 736. Använd mikrofonen.

 737. Min favorit när det gäller
  afrikanska litterära verk-

 738. - alltså skönlitteratur -

 739. -är "The Gunny Sack"
  av Moyez Vassanji från Tanzania.

 740. Den tillhör den absoluta toppen
  av världslitteraturen.

 741. Den vidgar fantasin-

 742. -och fördjupar mänskliga upplevelser,
  vilket är litteraturens uppgift.

 743. Det finns en bok av Vassanji
  på svenska också. - Billy?

 744. Kwani? ger ut en antologi med
  samtida skönlitteratur i december.

 745. Förlåt?

 746. Kwani? ger ut en antologi i december.

 747. Det är 600 sidor samtida
  skönlitteratur från hela Afrika.

 748. Det är nya,
  hittills okända författare.

 749. Och enligt min åsikt-

 750. -ger den en känsla för vart den
  afrikanska litteraturen är på väg-

 751. -och vilka författarskap
  som är förbisedda.

 752. Nu måste vi snabba oss,
  för de slutar snart jobba.

 753. Har du en bok åt dem, Elieshi?

 754. Den finns redan
  på den svenska marknaden.

 755. Det är den svenska utgåvan
  av den här boken.

 756. -Vad heter den?
  -Jag kan inte uttala det...

 757. -Skicka den till mig.
  -"Parched Earth" heter den.

 758. -Vad sa ni?
  -"Bränd jord" av Elieshi Lema.

 759. Akoss?

 760. Jag skulle vilja att alla här inne-

 761. -gav den här boken
  till sitt tonårsbarn.

 762. Den finns redan på svenska,
  utgiven av förlaget Tranan.

 763. Den heter "Cross Drums" på engelska.

 764. Men jag kan inte uttala
  den svenska titeln.

 765. Den är skriven av Meshack Asare.

 766. -Vad heter den på svenska?
  -"Fredens trummor".

 767. Köp den, be Meshack signera den
  och ge den till er son.

 768. Man ska inte välja sin egen bok.

 769. "Waiting for an Angel" av
  Helon Habila, som är med på mässan.

 770. Den fångar den förtvivlan som rådde
  under diktatorns sista tid.

 771. -Kan du upprepa namnet?
  -"Waiting for an Angel".

 772. -Av Helon Habila.
  -Helon Habila. Okej.

 773. Allt finns visst på svenska.
  Vad fint.

 774. -Och Hilda?
  -Bara en? Det finns så många böcker.

 775. "Cassandra" av Violet Barungi.

 776. -Violet Barungi?
  -Ja.

 777. "Cassandra"?
  Hoppas att ni antecknade det.

 778. Vår är ute. Tack så mycket.
  Vi har berört alla stora ämnen.

 779. Tack för att ni lyssnade
  så uppmärksamt.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Hur farligt lever boken i Afrika?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Den afrikanska bokindustrin brottas med stora problem. Vem köper böcker och hur distribueras de? Att det finns så många språk begränsar den inhemska publiken, likaså ekonomin och det faktum att Afrika inte har någon egentlig litterär tradition bland allmänheten. Kan den digitala utvecklingen vara en lösning? Vilken betydelse får den för författare, tidskrifter, nätverk, bokutgivning och läsare? Diskussion med Akoss Ofori-Mensah på Sub-Saharan Publishers i Ghana, Mary Jay på African Books Collective som distribuerar böcker publicerade i Afrika, Hilda Twongyeirwe på Femrite i Uganda, Elieshi Lema, förläggare och författare av både barn- och vuxenböcker, Yohannes Gebregeorgis på läsrörelsen Ethiopia Reads, Billy Kahora på tidskriften Kwani? i Kenya och Tolu Ogunlesi, författare från Nigeria. Panelen ger många förslag på hur man ska nå fler läsare i och utanför Afrika och framför allt hur man kan stärka unga afrikaners läsintresse. Samtalsledare: förläggaren Svante Weyler. Arrangör: Afrika 2010, Karavan, Bokspindeln, 10TAL, Svenska institutet och Bokförlaget Tranan.

Ämnen:
Svenska > Litteraturhistoria och författarporträtt
Ämnesord:
Afrika, Afrikansk litteratur, Bokförlag, Bokhandel, Bokmarknaden, Bokväsen, Böcker och läsning, Litteratursociologi, Litteraturvetenskap
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Pedagogik när flera kulturer möts

Interkulturell pedagogik innebär stora utmaningar för de flesta länder på grund av såväl historiska som nya synsätt på social mångfald. Professor Jagdish S. Gundara vid Londons universitet behandlar några av de pedagogiska frågor som hänför sig till det sekulära och det heliga och som ställt skolor, lärare, studenter och samhällen inför stora utmaningar. Arrangör: Västra Götalandsregionen och Nätverket för interkulturell pedagogik.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Solnedgångar och svältkatastrofer är bra

Hur ser afrikaner på den generaliserade bilden av Afrika som finns i västvärlden? Författarna Helon Habila från Nigeria, Kopano Matlwa från Sydafrika och Alain Mabanckou från Kongo-Brazzaville diskuterar och berättar om sina egna erfarenheter.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

När byxor är ett brott

Lubna Ahmad al-Hussein greps av polisen i Khartoum 2009 för att hon gick klädd i byxor. Boken "40 piskrapp för ett par byxor" är ett personligt vittnesmål där hon skildrar ett Sudan som dignar under dubbel börda: sharialagarna och landets traditioner. Moderator: Dilsa Demirbag-Sten. Arrangör: Sekwa förlag.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Kultur, religion och kvinnors rättigheter

Ett seminarium med Fatmagül Berktay, turkisk forskare i statsvetenskap, aktivist för mänskliga rättigheter och mycket engagerad i kvinnofrågor. Fatmagül föreläser och samtalar därefter med Rasoul Nejadmehr. Arrangör: Västra Götalandsregionen, Nätverket för interkulturell pedagogik.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Vart går Afrika?

Journalisten Richard Dowden har efter tre decennier av resor i Afrika skrivit boken "Afrika - framtidens kontient". I ett samtal med SVT:s korrespondent Marika Griehsel berättar han varför den europeiska bilden av Afrika behöver nyanseras. Arrangör: Leopard förlag.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Läsplattor - så fungerar de

Vilka möjligheter kan läsplattor ge för elever med funktionsnedsättning? Sören Henriksen och Åke Runnman, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten ger praktisk vägledning kring valet av läsplattor. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Tala dig till ledarskap

Vi kan läsa oss till tusentals teorier om ledarskap, men till slut är det din förmåga att kommunicera med andra som avgör om du lyckas leda andra människor mot ett gemensamt mål. Föreläsaren Paul van der Vliet berättar hur man gör. Arrangör: Studentlitteratur.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Modigare vardag

När vi går till botten med stress, tvivel eller obeslutsamhet finner vi alltid en rädsla som spökar. Carl Lindeborg, föreläsare inom personlig utveckling och ledarskap, och Sofia Sivertsdotter, professionell coach, talar om rädsla och mod i vardagen. Arrangör: Liber.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Prata sex och manlighet i skolan

Hur ska man prata med killar om sex, kärlek, normer, relationer och respekt? Ett samtal mellan Alán Ali från Fryshusets projekt Elektra, Karolin Röcklinger, genusföretaget Amphi och författaren Inti Chavez Perez. Moderator: Anna Hellgren. Arrangör RFSU (Ottar).

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

2000 språk i Afrika

Hur och varför har olika språk vuxit fram i Afrika? Och hur skiljer det sig från framväxten av språk i Europa? Ett seminarium med Lars-Gunnar Andersson, professor i svenska, och Tore Janson, professor emeritus i afrikanska språk. Arrangör: Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg och Jonsereds herrgård/Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Dyslexi - förbannelse och möjlighet

Ulla Föhrer, leg. logoped och med. hedersdoktor, och Eva Magnusson, logoped och fil. dr, har djupintervjuat fyrtio personer med läs- och skrivsvårigheter. Vilka strategier har dessa använt för att klara skola, utbildning och arbete? Moderator: Elisabet Reslegård, ordförande i Läsrörelsen. Arrangör: Läsrörelsen, BTJ Förlag, Dyslexitorget och Allmänna arvsfonden.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Så blir du en bättre journalist

Journalisten Augustin Erba berättar om sin nyutkomna bok om journalistik: en rad knep och tankar om hur man blir en bättre och gladare journalist. Talang är irrelevant, menar Augustin Erba. Arrangör: Svenska Journalistförbundet.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Vårdens utmaning - att behärska kaos

De som arbetar inom vården måste lära sig kontrollera det kaos som är helt oundvikligt, säger Jonas Åberg, med många års erfarenhet av ämnet socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Han menar att vården står inför ett paradigmskifte. Inspelat på Bokmässan i Göteborg i september 2010.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Samtala med tonåringar

Socionomen Mia Börjesson ger teoretiska och praktiska verktyg till alla som möter tonåringar i sin vardag, både professionellt och privat. Arrangör: Argument förlag.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Viktiga samtal med barn och ungdomar

Samtal mellan barn och vuxna, oavsett var dessa sker, är oändligt betydelsefulla. Petter Iwarsson, socialpedagog och föreläsare verksam inom Bris, talar om vikten av att vi vuxna möter barn i samtal om viktiga saker i deras liv. Arrangör: Bris.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & svenska

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lagom mycket finsk

Arvet

Samtidigt som sverigefinländarna har blivit medelklass blir det allt svårare att hålla det finska språket levande. För trots nya minoritetslagar är det idag inte helt lätt att få förskole- eller skolundervisning på finska. Bianca och Tiffany Kronlöf funderar över stereotyper och hur man gör finsk humor som inte handlar om sprit eller bastu. Kimmo Tetri som grundat en sverigefinsk teatergrupp tar itu med finskhet och manlighet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Läs och lev

LR eller IRL?

Hur pratar vi med varandra på nätet och via sms? Vad skiljer mormors sms från kompisens och vilken är den bästa förkortningen? Beata Jungselius forskar om hur vi pratar med varandra på nätet och berättar om hur tecken och emojis används. Richard jobbar med att nå hemmasittare och berättar om varför chatt kan vara det bästa sättet att nå de onåbara. När vissa elever vägrar att gå till skolan eller ens prata med någon vuxen rycker han in. Programledare: Tara Moshizi och Karin Andersson.