Titta

UR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

UR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Om UR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Seminarier inspelade under Bok och Bibliotek 2010. 22-26 september 2010.

Till första programmet

UR Samtiden - Bok och bibliotek 2010 : Pedagogik när flera kulturer mötsDela
 1. Hej och välkomna, allihop,
  till vårt första seminarium-

 2. -inom ämnet
  interkulturell kunskapsbildning.

 3. Jag heter Rasoul Nejadmehr.

 4. Jag är mångkulturkonsulent-

 5. -och jobbar i
  Västra Götalandsregionen.

 6. Västra Götalandsregionen.

 7. Mitt arbete
  och min vision handlar om-

 8. -att jobba för socialt
  och kulturellt inkluderande-

 9. -och att skapa motsättningar för
  kulturellt och socialt uteslutande.

 10. En del av mitt arbete
  är att jobba med kognitivt-

 11. -eller epistemologiskt
  uteslutande och inkluderande.

 12. Hur folk inkluderas eller utesluts
  i ett kognitivt sammanhang-

 13. -och utlärning.

 14. I det syftet har jag
  bjudit in flera organisationer-

 15. -bland annat Göteborgs Universitet-

 16. -Världskulturmuseet och
  organisationer för livslångt lärande-

 17. -som Kvinnofolkhögskolan-

 18. -för att skapa ett nätverk för ämnet.

 19. Vi kallar det för "Nätverket för
  interkulturell pedagogik".

 20. För att utveckla vår vision-

 21. -har vi organiserat
  ett par konferenser.

 22. Den första konferensen hölls
  förra året - på Världskulturmuseet.

 23. Där försökte vi belysa
  vikten av frågor som-

 24. -etnicitet, kultur, genus
  och så vidare.

 25. Och inom utlärning,
  hur vetenskap influeras-

 26. -och hur det påverkar
  lärare och elever.

 27. Bakgrund, åsikter och värderingar.

 28. Hur kan vi bereda vägen
  för en demokratisk-

 29. -och inkluderande vetenskapsparadigm?

 30. Där människor inkluderas
  och inte utesluts.

 31. Vi vill göra grunden
  för social vetenskap-

 32. -bredare, mer inkluderande
  och självklart mer objektiv.

 33. I år har vi börjat samarbeta
  med Bokmässan.

 34. I dag har vi fyra seminarier här.

 35. Vi finns med i Bokmässans program.
  Vi hoppas kunna utforska ämnet-

 36. -och ha fler konferenser
  i större skala nästa år-

 37. -och påföljande år,
  för att föra de här frågorna vidare-

 38. -och för att fokusera på
  och belysa de här viktiga frågorna.

 39. Om vi vill ha
  ett respektabelt samhälle-

 40. -ett kognitivt demokratiskt samhälle-

 41. -måste vi börja redan i skolan.

 42. Vi vill belysa vikten
  av pedagogik i sammanhanget.

 43. Det här är vårt syfte.
  Vi hoppas kunna uppnå det här.

 44. Folk som är intresserade
  kan kontakta oss-

 45. -ta kontakt med mig i dag, och så
  kan vi försöka skapa ett samarbete.

 46. Vi är öppna för allt slags samarbete
  med alla möjliga organisationer.

 47. Till det här årets konferens-

 48. -har vi bjudit in
  flera viktiga namn inom området.

 49. Förra året, på sommaren-

 50. -var jag i Aten på en konferens
  om interkulturell kunskapsbildning.

 51. Det var en enorm konferens.

 52. Han som höll inledningsanförandet
  gjorde ett stort intryck på mig.

 53. Jag kände direkt på mig att den här
  personen borde komma till Sverige-

 54. -och tala till den svenska publiken.
  Nu är han här.

 55. Han sitter här, till vänster om mig.

 56. Det som gjorde intryck på mig
  var klarheten-

 57. -i hans sätt att argumentera-

 58. -och vidden av hans kunskap.

 59. Han påminde mig
  om upplysningsfilosoferna-

 60. -om "bildung",
  folk som är kultiverade-

 61. -snarare än välutbildade och upplärda
  inom ett smalt område.

 62. Därför bestämde jag mig för
  att bjuda in honom.

 63. Det är för mig en ära
  att ha honom här-

 64. -och att han tackade ja
  till vår inbjudan.

 65. Han har gjort oss väldigt glada.
  Professor Jagdish Gundara.

 66. Han är professor emeritus
  på Institute of Education-

 67. -på University of London.

 68. Han har publicerat mycket inom ämnet
  interkulturell kunskapsbildning.

 69. Han är även aktivist,
  inte bara en akademiker-

 70. -som bara sitter på sitt kontor.

 71. I stället har han varit mycket aktiv
  i flera-

 72. -sammanhang och organisationer.

 73. Bland annat är han
  Unescos ordförande-

 74. -i Interkulturell studier,
  på University of London.

 75. -och i Internationella Föreningen
  för interkulturell pedagogik.

 76. Han är ordförande i Scarman Trust.

 77. Det är en medborgarorganisation-

 78. -som jobbar med demokratifrågor.

 79. Och han är ombudsman
  för rasjämlikhet i England.

 80. Som jag sa, jag är väldigt glad
  att Jagdish Gundara är här.

 81. Jag ser fram emot att lyssna på dig,
  professor Gundara. Varsågod.

 82. God morgon, mina damer och herrar.
  - Tack för din introduktion, Rasoul.

 83. Det kan bara gå utför
  efter en sådan introduktion.

 84. Det blir inte lätt att tala efter.

 85. Föreläsningen och min uppsats
  är långa.

 86. Jag hoppas ni inte kommer att somna.
  Men det gör inget ändå. Det är mörkt.

 87. Jag vill tala om några av de frågor
  som Rasoul nämnde.

 88. Nämligen kolla på interkulturell
  pedagogik i det moderna samhället.

 89. Jag ska försöka tala
  ganska generellt.

 90. Det kanske tar cirka 50 minuter.
  Är det okej?

 91. Annars slutar jag,
  så att vi kan föra en diskussion.

 92. Jag föredrar att föra diskussioner
  i stället för att bara tala.

 93. Uppsatsen utforskar pressen på
  moderna, demokratiska samhällen-

 94. -i en tid av motstridiga förändringar
  runtom i världen, inte bara i Europa.

 95. Det finns press på lokalisering,
  så väl som på centralisering-

 96. -på nationella,
  regionala och globala plan.

 97. Ökningen av religiositet-

 98. -ses, i många sammanhang,
  som något som för med sig problem.

 99. Utvecklandet av en mångkulturell
  politik. Det uttrycket använder jag-

 100. -särskilt i engelsktalande länder.

 101. Det kritiseras av många
  för att privilegiera-

 102. -frågor som angår
  specifika gruppidentiteter-

 103. -och ignorerar de större frågorna.

 104. Det sägs vara ett ojämlikt samhälle.

 105. Paradoxerna utmanar utvecklingen.
  Som en amerikansk författare sa:

 106. "Samhällen är utveckling och hopp."

 107. Särskilt genom
  att utveckla en öppen regering-

 108. -som måste motverka de här problemen.

 109. De makthavande borde utveckla
  förenade sociala riktlinjer-

 110. -och offentliga riktlinjer för
  att skapa mer jämlikhet.

 111. De här interkulturella riktlinjerna
  vore ett steg i rätt riktning-

 112. -särskilt när det gäller
  de demokratiska riktlinjerna-

 113. -i många länder, inklusive Sverige.

 114. Utbildning av medborgare,
  och ett jämlikt resultat-

 115. -inte bara lika möjligheter, är en
  mycket viktig aspekt inom området.

 116. Diskussionen om pedagogik
  och demokrati-

 117. -förutsätter
  att frågan om det interkulturella-

 118. -inte bara gäller modern mångfald-

 119. -grundad på språkliga-, religiösa-,
  -nationella och klassgrunder-

 120. -utan även historisk mångfald.

 121. Inte bara modern mångfald,
  utan även historisk.

 122. Men topografin för modern
  och historisk mångfald förändras.

 123. De skillnaderna
  måste man hålla i åtanke.

 124. Diskussionen börjar
  med det politiska rummet-

 125. -och socialt och kulturellt mångfald-

 126. -i mitt eget land - Storbritannien.

 127. För inte så länge sen skedde grund-
  lags- och institutionsförändringar.

 128. Den sociala mångfalden är inte
  bara tydlig i Storbritannien.

 129. Det brittiska imperiets förfall-

 130. -och den externa koloniseringen,
  och avståndet till den-

 131. -ger statsskicket,
  eller statsskicken i Storbritannien-

 132. -en möjlighet
  att reflektera över dominansen-

 133. -av den interna kolonialismen.

 134. Vi talar alltid
  om den externa kolonialismen.

 135. Men det finns en intern,
  brittisk kolonialism.

 136. Det här avståndet kan ge möjligheten
  att, som Habermas säger:

 137. "Se sig själva från de besegrades
  perspektiv, i rollen som segrare"-

 138. -"som ansvarar för våldet i en
  omstörtande moderniseringsprocess."

 139. Man kan hänvisa till samma fråga
  i ett annat land-

 140. -till exempel där jag kommer ifrån -
  Kenya.

 141. Där finns en ny konstitution.

 142. Den kommer att skapa pedagogiska
  riktlinjer med ett extra problem-

 143. -att behandla arvet, fördelning
  och styre, från kolonialismen.

 144. Det är en postkolonial tid för
  självständighetsgörandet av landet.

 145. I den här uppsatsen använder jag
  uttrycket "mångkulturell"-

 146. -som deskriptivt.

 147. Det hänvisar till sociala
  och kulturella skillnader-

 148. -representerade på institutioner
  och i samhällen.

 149. Taxonomin av
  det religiösa, klassmässiga-

 150. -och språkliga skillnaderna
  är alla en del av det här.

 151. Fast uttrycket "mångkulturell"
  används, i engelsktalande länder-

 152. -om riktlinjer och leder till ändlösa
  debatter om politiskt korrekthet.

 153. I Storbritannien har Kenan Mallick,
  som också ska föreläsa här-

 154. -kritiserat finansierandet
  av etniska grupper.

 155. Ni kanske har hört talas om Londons
  förre borgmästare - Ken Livingston.

 156. Han finansierade etniska grupper.
  Det betyder att majoriteten uteslöts.

 157. I engelsktalande länder, bland annat-

 158. -resulterar de här
  mångkulturella riktlinjerna i-

 159. -nåt som kallas "västerländska
  upplysningsvärderingar".

 160. Kritikerna tycker
  att de undermineras av de andra.

 161. De andra hör inte hemma här.

 162. Just nu riktas mycket av det här
  mot muslimerna i Europa.

 163. Det här diskuteras i en bok av
  Ian Buruma, som också föreläser här.

 164. "The Taming of the Gods: Religion,
  Democracy on Three Continents."

 165. Det är en polarisering
  mellan religion och det sekulära.

 166. En annan författare, Giles Capel-

 167. -menar att det mångkulturella,
  i Storbritannien och Nederländerna-

 168. -ger eko av kolonialismens indirekta
  styre, via religiösa grupper.

 169. Det här tillvägagångssättet
  förhindrar integreringen av muslimer-

 170. -och invandrare-

 171. -i ett europeiskt sammanhang.

 172. De här invandrarfrågorna
  och Islams roll-

 173. -diskuteras av andra författare,
  som påvisar dilemmat-

 174. -som makthavarna i Europa har.

 175. En annan stark kritik av uttrycket
  "mångkulturell" som en riktlinje-

 176. -framhäver snarare de skillnaderna
  och orättvisorna i vårt samhälle-

 177. -som är grundade på social klass.

 178. Uppmärksamheten styrs bort
  från det här, särskilt i USA.

 179. De konservativa i vårt samhälle
  försöker bagatellisera-

 180. -vikten av jämlikhet
  för alla grupper.

 181. Till exempel,
  Richard Wilkinson och Kate Pickett-

 182. -som har skrivit en bok
  om tillförlitlig politik-

 183. -prisades av det konservativa partiet
  innan de fick makten.

 184. Men efter att de hade fått makten-

 185. -har deras expertgrupper
  börjat smutskasta boken-

 186. -de prisade innan de fick makten.
  - Ursäkta?

 187. Eftersom de konservativa inte tycker
  att jämlikhetsfrågor bör diskuteras.

 188. Boken heter "The Spirit Level".

 189. Professor Wilkinson
  är också här på konferensen.

 190. Jämlikhet är bättre för alla.

 191. Kommer de högerpolitiska partierna,
  det kanske kommer att ske här-

 192. -kasta bort socialismens framgångar,
  även i det här landet?

 193. Fast Wilkinson och Picket menar att
  i ett ojämlikt, mångfaldigt samhälle-

 194. -kan både etniska skillnader
  och social diskriminering öka.

 195. Ohälsa och sociala problem
  kommer att öka inom alla grupper.

 196. Inte bara för minoriteten.

 197. Där det bara finns klasskillnader
  handlar problemen endast om klass.

 198. Men där det finns rasdiskriminering-

 199. -ökar problemen för de grupper-

 200. -som är diskriminerade mot, inom
  utbildning och andra sociala frågor.

 201. Det finns fler argument för att ta
  oss ur den nationalistiska historien.

 202. Nationalistisk historia är begränsad.

 203. Vi bör skapa
  ett transnationellt minne-

 204. -som gör
  att samhällen kan moderniseras-

 205. -genom att institutionalisera
  ett världssamhälle.

 206. Alla bör ta lärdom av saker som-

 207. -förintelsen, imperialism
  och kolonialhistoria.

 208. Världsvärderingen måste korrigera
  det demokratiska underskottet-

 209. -hos de allmänna institutionerna
  och där skapa jämlikhet-

 210. -och ömsesidighet.

 211. De skulle leda till
  en världsintegrering-

 212. -både internt och externt, på grund
  av dess transnationella natur.

 213. Genom att tolka om den kreativa
  spänningen mellan sammanhållning-

 214. -och mångfald.

 215. Det här är ett argument från
  Beck och Grant:

 216. "Det är ett paradigmskifte
  som vilar på principen"-

 217. -"att mångfald inte är ett problem,
  utan en lösning."

 218. Det är viktigt att tänka på,
  särskilt för lärare.

 219. Men att leva tillsammans
  kan vara explosivt-

 220. -vilket kräver ökad kapacitet
  av den interkulturella samverkan.

 221. Skolans undervisningsplan
  och utlärning spelar en viktig roll-

 222. -när det gäller att ge innebörd
  till interkulturell förståelse.

 223. I stället för
  interkulturella konflikter-

 224. -som uppstår
  i många skolor och samhällen.

 225. Svårigheten att leva tillsammans
  är som påtagligast-

 226. -hos grupper som ses som annorlunda
  än de som är bofasta-

 227. -och betraktas som samhällets norm-

 228. -inom det nationella territoriet,
  de suveräna staterna-

 229. -som har gränser. Sverige,
  Danmark, Finland och så vidare.

 230. Grupperna, särskilt de nomadiska,
  anses inte ha samma rättigheter.

 231. Det är enorma spänningar
  mellan bofast och nomadiskt folk.

 232. Det är inte ett isolerat problem.
  Det förekommer överallt.

 233. Maasaifolket, till exempel,
  som är nomader-

 234. Tuaregfolket i Västafrika
  eller romerna i Europa.

 235. Det blir problem
  mellan de bofasta och nomaderna.

 236. Återigen spelar skolsystemet
  en stor roll.

 237. Hur får vi ett kunskapslärande-

 238. -som inte privilegierar
  de bofastas bildning-

 239. -gentemot nomadernas.

 240. Man ser exempel på det här dilemmat
  då Frankrike nyligen-

 241. -deporterade tusen romer
  till Rumänien och Bulgarien-

 242. -och har tvingats försvara sig
  inför EU:s justitiekommissionär-

 243. -som sa att det var ett brott mot och
  undergrävelse av rörelsefriheten.

 244. Sarkozys regering
  kan hamna i Europadomstolen-

 245. -på grund av överträdelsen.

 246. Gruppernas
  mänskliga rättigheter ignoreras.

 247. Och deras barns utbildning
  håller vanligtvis låg standard.

 248. Det är en utmaning för interkulturell
  kunskapsbildning och demokratier-

 249. -och dess skolor.

 250. Över hela världen, ni har kanske hört
  talas om FN-konferensen som pågår-

 251. -finns det 72 miljoner barn-

 252. -som inte går i skolan.

 253. Unesco, som jag är
  ordförande för i London, har sagt-

 254. -att 171 miljoner människor-

 255. -kan lyftas ur fattigdom
  om studenter i fattiga länder-

 256. -får lära sig läsa ordentligt.

 257. Gordon Brown,
  före detta premiärministern-

 258. -försöker uppnå
  utbildning för alla år 2015-

 259. -genom en organisation som heter
  "The Global Campaign for Education".

 260. Nomaderna i Afrika
  står inför en allvarlig kris-

 261. -trots all den här statistiken:

 262. I Ghana har hungersnöden gått ner
  med 75 % från 1990. Goda nyheter.

 263. Ni minns säkert Etiopien.

 264. Där har det sjunkit
  från 71 % till 40 %.

 265. Inom utbildning har skolgången
  i Tanzania ökat från 52 %, 1991-

 266. -till 98 % i år.

 267. Benin från 41 % till 83 %.

 268. Mali från 29 % till 63 %.

 269. Men det finns lite bevis,
  trots statistiken-

 270. -på utbildningens kvalitet
  i länderna.

 271. Om vi inte känner till dess kvalitet
  kan vi inte känna till dess bredd.

 272. Fast många länder runtom i världen,
  särskilt USA och Storbritannien-

 273. -vill inte tala om de här frågorna.

 274. För det kanske förolämpar
  afrikanska regeringar.

 275. Men Kevin Watkins i Unesco pekar på
  att ökad skolgång och jämlikhet-

 276. -i fjärde världen, inklusive
  de nomadiska befolkningarna-

 277. -är ingen ursäkt för att försöka
  undvika att förolämpa regeringarna-

 278. -för att de struntar
  i utbildningens kvalitet.

 279. Vi måste jobba för det.
  Inte för jämlikhetens skull-

 280. -utan för det jämlika utbildnings-
  resultatet, som en fundamental del.

 281. Till och med i ett oljerikt land,
  som Nigeria-

 282. -kommer 50 % av flickorna i den norra
  delen aldrig att få gå i skolan.

 283. Norra Nigeria
  är indelat i olika regioner-

 284. -mellan de kristna, muslimerna
  och afrikanska religioner.

 285. Det orsakar stora problem
  för kvinnor.

 286. I resten Nigeria
  får 50 % inte heller gå i skolan.

 287. Och det är ett oljerikt land.

 288. Förutom rasskillnaderna,
  som Wilkinson och Picket nämnde-

 289. -finns även kastproblemet,
  i länder som Indien.

 290. Det betrycker och motverkar de
  mänskliga rättigheterna i landet.

 291. Om inte ens pojkarna i det landet
  inte får chans till utbildning-

 292. -är flickornas situation ännu värre.

 293. De konstitutionella åtgärderna för
  att utbilda de uteslutna grupperna-

 294. -har inte ännu skapat tillräckligt
  hög kvalitet och likvärdighet-

 295. -för att kunna skapa
  en vänskaplig demokrati.

 296. Och i ett brittiskt sammanhang.
  Självstyret i Skottland, Wales-

 297. -och Nordirland-

 298. -indikerar en politisk bekräftelse-

 299. -av ett historiskt, multinationellt
  och mångkulturellt samhälle.

 300. Storbritannien blev inte mång-
  kulturellt efter andra världskriget.

 301. Det är historiskt mångkulturellt.
  Folk bör tänka över sin historia-

 302. -och försöka upptäcka
  den här historiska mångfalden.

 303. Historien utmanar ständigt.

 304. I både Wales och Nordirland
  har de en nationalförsamling.

 305. Och i Skottland har de ett parlament-

 306. -med större makt
  än i Wales och Nordirland.

 307. Och i övrigt,
  det mer lantliga Cornwall-

 308. -har den största aktiviströrelsen
  i England.

 309. Den corniska frihetsarmén
  vill bli en självständig stat.

 310. Det vore som om Dalarna, i Sverige,
  begärde självstyre.

 311. Svårigheterna med självstyre,
  centralisering och integrering-

 312. -pågår samtidigt
  inom ett mångfaldigt samhälle.

 313. Man måste tänka på demokratin,
  medborgarrätten-

 314. -och sociala riktlinjer
  i de här samhällena.

 315. Man måste även lära ungdomar-

 316. -om det mångkulturella samhället
  och taxonomin jag nämnde-

 317. -och vikten av demokrati
  världssamhället, i de här regionerna.

 318. Den mångkulturella situationen
  kan betraktas som statisk-

 319. -då de är socialt
  och historiskt bundna.

 320. Det finns transnationella broar
  och skiften-

 321. -på grund av migration,
  exil och frivillig förflyttning.

 322. Från norra till södra Europa, eller
  från södra halvklotet till det norra.

 323. Det finns ett etiskt behov av
  att hålla dialog om skillnaderna.

 324. Vi må förstå många gruppers vilja
  att få en grund-

 325. -men grunden kan vara tillfällig.
  "Sverige för svenskarna".

 326. Men "Sverige för svenskarna"-

 327. -måste vara ombytligt och grundas
  på ett kritiskt betänkande.

 328. Grundande och osäkerhet
  håller jämna steg med varandra.

 329. Och de kan skapa möjligheter, som
  inte nödvändigtvis är relativistiska.

 330. I den här pedagogiska utvecklingen-

 331. -spelar folket
  och samstämmigheten en viktig roll.

 332. Folket, å ena sidan,
  och samstämmigheten å den andra.

 333. Det tillfälliga grundandet
  och att leva i en osäker situation.

 334. Raymond Williams säger: "Det kräver
  att man gör sig kvitt gammal lärdom."

 335. Det här kan bli grunden för
  en interkulturell dialog-

 336. -och interkulturell kunskapsbildning
  - titeln på föreläsningen.

 337. En sådan pedagogik är nödvändig.

 338. Det gäller de flesta länder.

 339. Det har satt press på
  politiska och ekonomiska system.

 340. Politiken och marknaden
  kan värderas på flera olika sätt.

 341. Howard Marks säger:

 342. "Förtroendet att statsmakten"-

 343. -"kan kompensera
  för marknadens misslyckande."

 344. Vi är alla medvetna om
  marknadens misslyckande.

 345. Här är det extra viktigt
  att staten bidrar med utbildning.

 346. Kapitalism kan leda till
  patologiska konsekvenser-

 347. -som ständigt måste utvärderas-

 348. -för att främja medborgarnas kunskap
  om paradoxerna.

 349. Framsteg är inte linjärt,
  det finns paradoxer.

 350. Den nuvarande krisen
  är ett gott exempel.

 351. Det här kan föra samman olika
  regioner på de flesta kontinenter-

 352. -för att utveckla världsstrategier-

 353. -som sträcker sig
  utanför statsgränserna.

 354. Krisen i EU drabbar hela Europa
  och hela världen.

 355. Den kräver strategier och riktlinjer
  som omfattar alla länder.

 356. Utbildning är viktigt i skapandet
  av en inkluderande demokrati.

 357. Det kan få unga människor att förstå
  deras rättigheter och ansvar-

 358. -som aktiva medborgare
  i demokratiska samhällen.

 359. Det blir en utmaning
  för institutionerna.

 360. De måste uppmuntra diskussioner som
  kan leda till gemensamma värderingar-

 361. -hos de offentliga institutionerna.

 362. Vi måste skilja på den offentliga
  och den privata sektorn.

 363. Jag är inte intresserad av
  folks privatliv, den privata sfären.

 364. Utan av den offentliga sektorn.

 365. De här diskussionerna
  måste inkludera flera grupper.

 366. Ett exempel är
  att på brittiska universitet-

 367. -sponsrar de religiösa
  eller nationella studentklubbar.

 368. Är det universitetets roll?

 369. Folk går på universitet för
  att diskutera med andra grupper.

 370. Universitet bör inte
  finansiera etniska grupper-

 371. -som bara talar med varandra.

 372. Hoppas ni förstår.

 373. Fast kunskapsbildning
  innefattar inte bara skolan.

 374. Media bör vara inkluderat,
  vilket medför ett problem.

 375. Jag grundade ett produktionsbolag,
  The International Broadcasting Trust.

 376. Ett tv-bolag och utbildningsföretag.

 377. Poängen var, och är fortfarande
  relevant på 2000-talet-

 378. -att granska media.

 379. Vi är okritiska till media,
  till och med lärare.

 380. Vi måste ha en kritisk förståelse,
  särskilt av visuell media-

 381. -och undersöka hela systemet
  under välorienterade förhållanden.

 382. Vi måste ha välorienterade
  vuxna och unga medborgare.

 383. Särskilt när den offentliga media-
  sektorn privatiseras i flera länder.

 384. Den demokratiska skolan
  och dess blandade klasser-

 385. -kan inrätta en utbildning så att
  unga förstår invecklade samhällen-

 386. -och utveckla förståelse.

 387. Ombesörjandet av livslångt lärande
  och kunskapsbildning-

 388. -kan skapa grunden till inkluderande
  och kunskapsbildande samhällen-

 389. -som har samfällda röster som
  sträcker sig över mångfalden.

 390. Vi kan skapa ett offentligt rum
  där man på lokal nivå-

 391. -kan påverka och ha kontakt
  med offentliga sektorn-

 392. -för alla samhällen.

 393. Båda sammanhangen gäller
  det lokala, nationella och globala-

 394. -och det finns förutfattade,
  uppfattade och levande rum.

 395. Och alla är verkliga för folk.

 396. De förutfattade, uppfattade
  och levande rummen.

 397. David Harvey pratade om behovet
  av trycket på inlärning.

 398. Bara för att man upplever press
  på rum och tid, för närvarande-

 399. -bör inlärning inte
  bli formell eller formell.

 400. Man måste se till familjen,
  samhället och arbetsplatsen.

 401. Samhällen på landet och staden
  bör bli kunskapsbildande.

 402. Det bör finnas
  hållbara bildningsstrategier.

 403. Samhällen måste rekonstrueras-

 404. -och kontakter måste etableras
  för att åstadkomma-

 405. -utvecklande och hoppfulla samhällen.

 406. Jag antar att samhällena är
  modfällda samhällen.

 407. Individer och grupper, i ett
  demokratiskt samhälle, är angelägna.

 408. Det gäller inte bara institutioner
  utan även utanförskap i samhällena.

 409. Det inkluderar en förståelse
  för det interkulturella-

 410. -belyst av både den infödda-
  och invandrarminoriteten.

 411. Det här kan leda till gemenskap
  som sträcker sig över alla grupper.

 412. Därför har djup demokrati dynamiska
  och fantasifulla inslag.

 413. Man knyter samman
  ens egen historia med samhällets.

 414. Ens personliga kunskap ger en mod
  att aktivt delta i samhället-

 415. -och den offentliga sektorn.

 416. Det kan även leda till ett delat rum-

 417. -och offentliga, så väl som sociala,
  riktlinjer inom båda sammanhang.

 418. Utvecklingen
  av ett kollektivt medvetande-

 419. -bidra till att skapa det Cornel West
  kallar för ett "offentligt torg".

 420. Det offentliga torget inkluderar
  institutioner och helande av gränser.

 421. Demokratiska
  och interkulturella relationer-

 422. -som omvandlar uteslutande
  till inkluderande. Green skriver:

 423. "Genom koalitions-
  och mångkulturellsutveckling"-

 424. -"som fostrar djup demokrati,
  och utveckling av tekniker"-

 425. -"kapacitet får man aktiva,
  demokratiska medborgare."

 426. Det är inte retorik.

 427. Man utvecklar faktiska,
  nödvändiga tekniker.

 428. Det här leder till
  ett aktivt medborgarskap.

 429. Organisationen som jag är ordförande
  för, Scarman Trust, har gjort det.

 430. De som jobbade lokalt
  för Scarman Trust-

 431. -jobbade inte bara akademiskt.

 432. De hade en "can do"-attityd,
  ett amerikanskt uttryck.

 433. Det praktiska arbetet som utfördes
  använde sig av samhällets kapacitet.

 434. De byggde om en soptipp
  till en liten park.

 435. De återöppnade en landsortsbutik.

 436. Det bodde ungdomar
  i ett fallfärdigt hus-

 437. -som de byggde om
  till ett vandrarhem.

 438. Det här är praktiska tekniker,
  yrkeserfarenhet-

 439. -och gynnar den totala ekonomin
  från ett mikroprojekt.

 440. Mikroekonomi på ett lokalt plan
  är viktig-

 441. -nu när makroekonomin kollapsar.

 442. Men man stöter på många hinder.

 443. Några av dem, som Martin nämner-

 444. -är ökningen av fundamentalism
  och differentiering.

 445. Särskilt på religiösa
  och etniska grunder.

 446. Det gäller även nödvändiga
  genomträngandet av kulturer.

 447. Det förvärras av
  den globala ekonomin.

 448. Den förnekar utvecklingen
  av ett globalt medvetande.

 449. Den ökar de globala ojämlikheterna-

 450. -vad gäller tillgångar.

 451. Man måste övervinna de gränserna-

 452. -för att utveckla en djup demokrati.

 453. Förhoppningsvis skulle man kunna ta-

 454. -de etniska, religiösa
  och könsfördelningarna-

 455. -och omvandla dem
  genom reson och upplysning.

 456. Även pessimismen,
  osäkerheten, förnekas.

 457. Det finns även en invändig åskådning-

 458. -nu när det nya millenniet
  har gjort sin entré.

 459. Här är det viktigt
  att riktlinjerna är tydliga.

 460. Om regeringarna inte är tydliga
  kan vi inte vända på situationen.

 461. Och den ekonomiska pressen
  på landsbygden och underklassen ökar.

 462. Deras brist på säkerhet reflekteras-

 463. -att samhällena inte
  kan konfrontera sina dilemman.

 464. Institutionerna ska utbilda-

 465. -så att de kan skapa uppoffrande,
  inte själviskhet.

 466. De kan skapa nåt som leder
  till samarbete, inte konkurrens.

 467. Det uppmuntrar hövlighet,
  det förnekar inte hövlighet.

 468. Genom att skapa
  ett kollektivt medvetande-

 469. -skulle strävan efter det som är bäst
  för alla, inte för individen, öka.

 470. Man kan etablera inkluderande
  solidaritet genom gemenskap.

 471. Individen är ändå bekräftad.

 472. Individen blir även bekräftad
  av den offentliga sektorn-

 473. -genom dess värderingar.
  Det är inte bara retorik.

 474. Det är särskilt viktigt
  i mångkulturella samhällen.

 475. Deskriptivt kan man säga att det
  skulle skapa kollektiv solidaritet.

 476. Ett sådant här samhälle-

 477. -skulle definieras
  efter dess rättigheter.

 478. En enorm vikt måste läggas på
  de mångfaldiga riktlinjerna-

 479. -innehållande civilt värde.

 480. Även man inte löser skilj-
  aktigheterna, de kanske kvarstår.

 481. Men den granskande debatten
  är av yttersta vikt.

 482. Legitimiteten av det mångkulturella
  är nödvändig.

 483. På en nivå måste vi acceptera
  att konflikter kommer att bestå.

 484. Men där borde också finnas kapacitet
  att engagera sig i dem.

 485. Man antar
  att unga medborgare delar identitet.

 486. Snarare än en egen identitet.

 487. Det finns flera identiteter
  och även hybrididentiteter.

 488. Duktiga guvernörer kommer
  att styrka de positiva identiteterna.

 489. Det innebär ett åtagande
  av konflikter och motsägelser.

 490. Djupa demokratier måste ta sig an
  de djupa konflikterna.

 491. Egennytta måste balanseras
  med den allmänna nyttan.

 492. Det här är en pågående spänning.

 493. Det finns ett behov av att förhandla-

 494. -om komplicerade konflikter.

 495. Både elever och lärare-

 496. -måste förstå svårigheterna
  med kunskapsbildning-

 497. -och hur man löser konflikter
  genom medling.

 498. Det leder till
  vad som är bäst för alla

 499. Kunskapsbildning kräver engagemang
  för den demokratiska processen.

 500. Även om konflikterna kvarstår.

 501. Här måste man sätta press
  på hela kunskapsbildningssystemet.

 502. Den demokratiska skolan, inte bara
  demokratiskt utlärande, är viktig.

 503. En demokratisk skola,
  där eleverna faktiskt kan se-

 504. -vilka effekter en demokrat får
  är extremt viktigt.

 505. Demokratiskt engagemang är svårare
  i ett ojämlikt samhälle.

 506. De här sociala olikheterna-

 507. -kan leda till uppsplittring
  och diktatur.

 508. Det händer över hela världen.

 509. De flesta moderna samhällen
  har de här svårigheterna.

 510. Vi fördjupar våra olikheter,
  trots att arbete har gjorts-

 511. -av skolor, lärare och andra.
  Men det har inte varit fruktsamt.

 512. De som kan stötta och de som
  kan bygga upp måste samarbeta-

 513. -för att skapa aktivt medborgarskap.

 514. I England försöker vi
  utveckla en mikroekonomi-

 515. -genom att använda oss av samhället.

 516. När engagemanget saknas-

 517. -ökar de språkliga, kulturella,
  ras- och könsskiljaktigheterna.

 518. Till slut blir det, som Robert Putnam
  talar om, att man "bowlar ensam".

 519. Man kan inte bowla ensam.
  Vi måste bowla tillsammans.

 520. Vi måste ha den metaforen i åtanke
  - att bowla tillsammans.

 521. Skolor och andra institutioner
  spelar en viktig roll-

 522. -i att avslöja Europas
  dolda förflutna.

 523. Det måste finnas
  en inkluderande kunskap.

 524. Den nationella, begränsade historian-

 525. -måste bli en del av
  ett gemensamt minne.

 526. Vi måste skaffa nya,
  internationella minnen.

 527. Det kan göras genom en enda akademisk
  gren - tvärvetenskapliga studier.

 528. Det är kreativt kunskapsbildande
  för både elever och lärare.

 529. De identitetsbaserade
  organisationerna-

 530. -som inte samarbetar med de
  som försöker bygga broar-

 531. -med de organisationerna.

 532. Vi måste återuppbygga
  en inkluderande vetenskap-

 533. -som en del av läroplanen.

 534. Peter Kwong säger-

 535. -att programmet "Asiatiska studier"
  inte startades-

 536. -så att asiaterna kunde studera det.

 537. Man ville se på kampen om jämlikhet
  och rättigheter för alla i USA.

 538. Det måste vi ha i åtanke.

 539. Man ville se hur stor roll den
  demokratiska samhällssektorn spelar.

 540. Fast paradoxen är att i demokratiska
  samhällen är den sektorn starkare-

 541. -och svagare
  i de mindre demokratiska-

 542. -där den behövs mest.

 543. Då blir det som Freud sa:
  "De små skillnadernas narcissism."

 544. Den narcissismen
  kan få destruktiva konsekvenser-

 545. -i de svagare samhällena.

 546. Därför finns det ett stort behov för
  större stöd för den stora massan.

 547. Med hjälp av politiken
  kan vi ska skapa institutioner-

 548. -som är mer rättvisa,
  inkluderande och demokratiska.

 549. Rättvisan behövs särskilt
  bland uteslutna grupper.

 550. Gräsrotsgrupper har mobiliserat flera
  frågor som har tagits upp-

 551. -av organisationer
  som Europeiska rådet och FN.

 552. Till exempel FN:s toppmöte
  i Köpenhamn-

 553. -miljötoppmötet i Rio de Janeiro,
  mötet om kvinnor i Peking-

 554. -droger i New York, klimat i Kyoto,
  och rasism i Durban.

 555. Men de här mötena har inte lett till
  en sammanbildning av riktlinjer-

 556. -varken på nationell eller global
  nivå. De är inte sammanlänkade.

 557. Gräsrotsgrupperna visste
  att förutsättningarna fanns.

 558. Men sådana länkar har inte upprättats
  hos Europeiska rådet och FN.

 559. Därför är globaliseringen
  inte ännu verklighet.

 560. Delvis på grund av bristande
  demokrati i våra samhällen.

 561. Och delvis på grund av att Unesco-

 562. -som jag har skyldigheter gentemot-

 563. -och deras agenda
  om utbildning för alla-

 564. -och grundskola
  inte är sammanlänkade.

 565. Man har både jämlikhet
  och kvalitet i åtanke.

 566. En jämlik utbildning betyder inte
  att kvaliteten är sämre.

 567. Man ökar både kvalitet och jämlikhet.

 568. Under åren har Europeiska rådet, som
  startade som en politisk institution-

 569. -för att skapa ömsesidighet i Europa-

 570. -blivit en objektiv organisation.

 571. De försöker lösa frågor
  rörande mänskliga rättigheter.

 572. Demokrati och mänskliga rättigheter
  har svikits efter kommunismens fall.

 573. De nya medlemsstaterna har undergrävt
  Europeiska rådets bestämmelser.

 574. Vi måste ifrågasätta de här, så
  kallade, demokratiska länderna.

 575. Nationalism
  och främlingsfientlighet ökar-

 576. -romerhat och det finns länder
  där det inte bor några judar.

 577. Antisemitism.

 578. Hur kan vi leva i en
  sådan här situation, på en kontinent-

 579. -som har stora utbildningsbugetar-

 580. -som tillåter främlingsfientlighet,
  rasism och antisemitism?

 581. Många europeiska idéer
  i demokratiska länder-

 582. -utformades efter andra världskriget-

 583. -i våldets efterdyningar.

 584. Men etnisk utrensning återvände till
  sydöstra Europa 50 år efter nazismen.

 585. Hur kan vi förhindra
  att det händer igen?

 586. I Europa har vi mångkulturella
  och flerspråkiga resurser.

 587. Det är en mäktig motvikt
  gentemot etnisk utrensning.

 588. Då mångfald finns representerat på
  en social, modern och historisk nivå.

 589. Det går att utveckla större gemenskap
  och sammanhållning i Europa.

 590. Antirasistisk kunskapsbildning,
  som bara riktar sig till invandrare-

 591. -och utesluter de infödda grupperna,
  räcker inte. Båda måste inkluderas.

 592. Interkulturell kunskapsbildning
  handlar inte bara om invandring.

 593. Man måste undvika sensationsretorik-

 594. -som leder till en syn på folk
  som "de andra".

 595. Det här ökar binäroppositionerna,
  majoritet mot minoritet.

 596. De som hör hemma mot de
  som inte hör hemma. Svarta mot vita.

 597. De här skillnaderna-

 598. -bör alla länder ta sig an
  och skapa en strävan mot jämlikhet.

 599. Strävan mot jämlikhet är ett
  dynamiskt koncept, inte ett passivt.

 600. Här måste vi förneka
  institutionell rasism-

 601. -och glastaken som hindrar kvinnor
  att nå höga poster.

 602. Vi måste möjliggöra ett skapande
  av inkluderande för alla grupper-

 603. -för att försäkra oss om
  att integrering finns till för alla.

 604. Jag skyndar på lite så att
  vi får en stund för diskussion.

 605. Om vi tittar på uteslutandet av
  grupper - förintelsen, till exempel.

 606. Kunskapsbildningens utmaning är-

 607. -att, utan att gå miste om olika
  gruppers särskilda egenskaper-

 608. -på något sätt
  övervinna skillnaderna.

 609. Att förinta en hel grupp
  är fruktansvärt.

 610. Hur försäkrar vi oss om
  att ingen grupp-

 611. -ser sin egen förintelse
  som värre än någon annans?

 612. Jag vill belysa ytterligare en sak,
  så här i slutet av föredraget.

 613. Flickor och kvinnor i vårt samhälle.

 614. Här ligger problemet i-

 615. -var vi drar gränsen för acceptans
  av vissa gruppers vanor-

 616. -och traditioner?

 617. Hur bestämmer vi
  att vissa saker inte är acceptabla?

 618. Om en grupp säger
  att i deras patriarkiska samhälle-

 619. -får flickor
  inte gå i skolan eller arbeta-

 620. -måste vi säga nej.

 621. På grund av att de
  mänskliga rättigheterna-

 622. -inte tillåter
  att man diskriminerar flickor så.

 623. Problemet är
  hur man talar till de grupperna.

 624. Jag har tre punkter-

 625. -som tillåter oss
  att svara de grupper-

 626. -som skyller på traditioner för att
  de inte ger kvinnor lika rättigheter.

 627. Den första punkten är
  att de moderna grundsatserna-

 628. -borde vara universella.

 629. De bör inte bara gälla
  den dominanta nationen.

 630. Alltså inte
  "svenska värderingar för svenskar".

 631. Utan en mer inkluderande uppfattning
  om universella grundsatser.

 632. Bra värderingar, i alla länder,
  som accepteras av alla grupper.

 633. Nummer två: det sekulära måste
  ständigt granskas för att försäkra-

 634. -att det inte
  motverkar tro och religion-

 635. -utan skyddar alla grupper
  som tror eller inte tror.

 636. Om en flicka
  är en kristen eller muslim-

 637. -ska hon få gå i kyrkan eller moskén,
  eller inte.

 638. Samhället ska skydda
  hennes rättigheter att välja.

 639. För det tredje: ojämlikhetens
  asymmetri i våra samhällen-

 640. -på institutionerna, minskar.

 641. Det blir mer jämlikt.
  Och de här riktlinjerna kan mätas.

 642. Vi granskar alltså riktlinjerna.

 643. Jag föreslår
  att vi ska kunna vidta åtgärder-

 644. -för att försäkra oss om
  att 50 % av världens befolkning-

 645. -inte utesluts.

 646. Här vill jag hänvisa
  till Rawls teori.

 647. Ett samhälle kan inte vara neutralt.

 648. Det måste ingripa för rättvisan.

 649. Annars kommer de fattigare aldrig
  att få det bättre än de rikare.

 650. Staten måste göra
  så att de fattiga får det bättre.

 651. Och då måste samhället ingripa, för
  att skapa ett mer rättvist samhälle.

 652. Man måste återinrätta solidaritet
  och gemenskap mellan grupperna.

 653. Som ni vet, i och med
  den ekonomiska globaliseringen-

 654. -finns det både
  vinnare och förlorare.

 655. Vinnarna anser sig vara oskyldiga.
  Förlorarna har inget kvar.

 656. Det här gränserna måste överstigas.
  Och de här explosiva trycket-

 657. -får inte splittra
  samhället ännu mer.

 658. För att inte ungdomar
  ska acceptera det-

 659. -och stå fast vid
  de mänskliga rättigheterna-

 660. -måste vi vara inkluderande.

 661. Det innebär bra värderingar-

 662. -så att vi kan försäkra oss om att
  våra samhällen blir interkulturella.

 663. I vissa samhällen säger en del
  grupper att vi inte bör prata om det-

 664. -att det bara gäller dem själva.

 665. Men vi måste skapa
  federala samhällen-

 666. -med federala värderingar.
  Som Rasoul sa:

 667. "Bildung."
  Eller det grekiska "paedea".

 668. Hur upprättar vi en interkulturell
  "paedea" eller "bildung"-

 669. -med dess värderingar, för folk på
  ett personligt och offentligt plan?

 670. Hur försäkrar vi oss om att djup
  demokrati kan sudda ut gränserna?

 671. Jag hoppas
  jag har lyckats lägga fram-

 672. -hur sociala skillnader
  är en tillgång-

 673. -och hur lärare och elever
  kan engagera sig kreativt.

 674. Det här är inget problem som
  leder till icke-lärande hos eleverna.

 675. Bristen på demokrati kan minska
  om regeringen är tydlig-

 676. -och genom aktivt medborgarskap,
  både hos unga och gamla. Tack.

 677. Tack för den mycket klara-

 678. -och utförliga föreläsning om idéer-

 679. -som du bjöd på.

 680. Jag ska försöka summera
  de här idéerna-

 681. -om inkluderande och jämlikhet.

 682. En inkluderande jämlikhet
  där alla får vad de förtjänar-

 683. -där ingen utesluts-

 684. -på grund av ras, kön eller annat.

 685. I början nämnde du klyftan-

 686. -mellan de båda uttrycken
  "interkulturell" och "mångkulturell"-

 687. -och att "mångkulturell"
  bör användas deskriptivt.

 688. Men på något sätt-

 689. -finns det en skillnad
  mellan "mång" och "inter".

 690. Kan du utveckla den skillnaden?

 691. Spelar den någon roll
  vilket man använder-

 692. -när det gäller jämlikhet
  och inkluderande?

 693. Tack så mycket.

 694. Det är en viktigt fråga.
  För vi kan inte säga-

 695. -att i engelsktalande länder,
  som mitt-

 696. -Nya Zeeland, Australien och Kanada-

 697. -har det inte förbättrats efter
  skolans hårda arbete i årtionden.

 698. Man måste nog säga-

 699. -att vi försöker använda uttrycket
  "multikulturell" deskriptivt.

 700. Det beskriver institutioner
  där det finns olika grupper.

 701. Men min vän Peter Kwong,
  i New York, talar om...

 702. Ursäkta mig.

 703. Min vän i New York, Peter Kwong-

 704. -menar att "Asiatiska studier" inte
  upprättades i USA-

 705. -eller "Afrikanska studier",
  enbart för asiater och afrikaner.

 706. Målet var att det skulle leda till-

 707. -erfarenheter
  som gagnar alla grupper.

 708. De vill uppnå kunskap och förståelse
  för alla grupper.

 709. Därför menar vi på
  att det första steget-

 710. -att alla grupper är olika.

 711. Det finns religiösa
  och språkliga skillnader-

 712. -och etniska skillnader.
  Religionen är viktig.

 713. Man måste sammanställa
  alla mångkulturella riktlinjer-

 714. -och försöka utveckla nästa steg,
  som skolor och lärare måste ta-

 715. -förståelse
  av interkulturella riktlinjer.

 716. Och det blir läroplanen för alla.

 717. Man måste göra en lista.

 718. "Multikulturella samhällen"
  måste stå först.

 719. Sen måste man skapa en förståelse
  av vad grupperna representerar-

 720. -enligt systematiska grunder,
  och därav skapa riktlinjer-

 721. -för att säkra
  interkulturell förståelse.

 722. Om vi inte utvecklar
  interkulturella riktlinjer-

 723. -för att upprätta grunderna
  för en delad skola och läroplan-

 724. -kommer vi att få
  en interkulturell konflikt.

 725. Inte bara på ras-,
  religiösa- eller klassgrunder-

 726. -utan allihop.

 727. Interkulturella riktlinjer måste
  finnas för att förebygga konflikter.

 728. Lärarna får en viktig roll-

 729. -i försäkringen om
  en interkulturell förståelse.

 730. Mer frågor?

 731. Tack för föreläsningen,
  den var intressant.

 732. Du nämnde mångfald som en tillgång
  och som en lösning.

 733. Jag håller med.
  Men vad jag undrar är-

 734. -hur kan man implementera det här
  för läroföljderna i skolan?

 735. Hur kan skolor legitimera-

 736. -socialt och kulturellt mångfald?

 737. Hur ska man få intyg?
  Hur ska det lanseras i skolorna-

 738. -och samtidigt skapa effekt
  i resultaten?

 739. Hur ska lärare och studenter-

 740. -inte bara vara mångkulturella,
  utan även få

 741. -några sorts intyg på att
  de lär sig om kulturellt mångfald?

 742. Jag hann tyvärr inte säga allt
  jag skulle, tiden räckte inte till.

 743. Det är en viktig fråga.

 744. Jag tänkte svara på den frågan,
  eller tala om den, som följer:

 745. Jag talade om förflyttningen från
  det deskriptiva mångkulturella-

 746. -till att samla ihop det mång-
  kulturella som en vetenskapsgrund.

 747. Det leder till vidare till det
  interkulturella och möjliggör-

 748. -mänsklig kunskap-

 749. -som inte endast
  härstammar från 25 %-

 750. -av en särskild del, av världen.

 751. Uppfattningen om att i Sverige-

 752. -bör läroplanen färgas
  av svensk kultur-

 753. -är strunt. Så kan det inte vara.

 754. När svenskarna säger
  att landet är monokulturellt-

 755. -frågar jag om samerna, som har
  bott här lika länge som svenskarna.

 756. Hur är det med deras rättigheter
  och kunskap?

 757. Hur reflekteras det
  i den svenska läroplanen?

 758. Vi kan ta mitt land som exempel.
  Jag borde inte kritisera värdlandet.

 759. Hur kan den engelska läroplanen-

 760. -accepteras av walesarna
  och skottarna?

 761. Värst är situationen på Nordirland.

 762. För kunskapsbildare betyder det-

 763. -att de måste undervisa
  enligt interkulturella grunder.

 764. Man får ta det bästa
  från alla kulturer.

 765. Det handlar inte om
  mångkultur eller mångfald.

 766. "Vi pratar om etnicitet,
  etnisk historia och litteratur."

 767. Det är rent strunt.
  Jag menar att vi behöver-

 768. -en omvärdering av huvudläroplanen-

 769. -från vilken vi ska kunna hämta
  huvudvärderingar som delas av alla.

 770. Som jag sa tidigare, vi ska ha inter-
  kulturell "paedea" och "bildung".

 771. Det betyder kunskap från hela
  världen, en universell kunskap.

 772. Vi måste bryta oss loss
  från den begränsade historien-

 773. -och "Sverige för svenskarna",
  "danskar och Danmark"-

 774. -"engelsmän och Storbritannien"
  och så vidare.

 775. Accepterar fransk-kanadensarna den
  engelska versionen av deras historia?

 776. Accepterar inuiterna den engelska
  och franska historien? Nej.

 777. Utmaningen för lärare är-

 778. -hur man skapar något som,
  historiskt sett-

 779. -hade ett delat förflutet.

 780. Jag ska ge ett exempel.

 781. Säg till när ni vill att jag slutar.

 782. I Europa utvecklades historiografi
  på 1700- och 1800-talet.

 783. Då ansåg man att Grekland var grunden
  till de europeiska samhällena.

 784. Men vad de europeiska historikerna
  glömde, i sitt lyckorus, var-

 785. -att Grekland är ett medelhavsland.
  Grekerna lärde sig av egyptierna.

 786. Den delade kunskapen hos egyptierna
  och grekerna är fundamental.

 787. Fenicierna och grekerna möttes.

 788. Kunskapen, som de delade med sig av-

 789. -är mycket interkulturell.
  Och om vi går längre fram i tiden-

 790. -titta på renässansen.
  Den var inte ett europeiskt fenomen-

 791. -eller ett kristet.

 792. Fenomenet genererades
  genom möten mellan spanjorer-

 793. -och muslimer, judar och
  progressiva, välutbildade katoliker.

 794. Under renässansen översattes grekiska
  texter till arabiska-

 795. -vetenskapliga och matematiska texter
  - och sen från arabiska till latin.

 796. Det finns ett historiskt förflutet
  där interkulturell delad kunskap-

 797. -har utvecklats till en kultur.
  Det kan inte förnekas.

 798. Detsamma gäller upplysningen,
  i Frankrike och på andra ställen.

 799. Där finns också en gemensam grund.
  I modern tid-

 800. -talade de flesta koloniala länderna
  för ett självstyre-

 801. -fria från kolonisatörerna.

 802. Mycket på grund av europeisk lärdom.

 803. Afrikaner och asiater påstår att de
  inte har med den lärdomen att göra.

 804. Gemenskap, jämlikhet och frihet
  är värderingar från Europa.

 805. Nu, när de chauvinistiska,
  auktoritära afrikanska regimerna-

 806. -bedyrar afrikanska värderingar
  och utesluta de europeiska.

 807. De vill utesluta dem
  från läroplanen. Är det rätt?

 808. Som kunskapsbildare måste vi utmana-

 809. -lärdomen från olika ställen.

 810. Man ska inte säga:
  "Vi föredrar afrikanism"-

 811. -"islamism, hinduism,
  sionsim och så vidare."

 812. Nej. Det är där vi måste börja.
  Olika kulturers historia måste mötas-

 813. -och utvecklas
  till en delad läroplan-

 814. -vilket leder till
  interkulturella värderingar.

 815. Hoppas jag är tydlig. Det handlar
  inte om begränsad kunskap.

 816. Den centrala frågan är
  hur man skapar en gemensam läroplan-

 817. -för alla.

 818. Några fler frågor?

 819. Då får jag intrycket av att det finns
  olika tolkningar av historien.

 820. I Sverige hade vi val förra veckan.

 821. Och en viss ideologi
  valdes in i riksdagen.

 822. De har
  sin egen tolkning av historien.

 823. Som svensk, och med min bakgrund,
  har även jag min egen tolkning.

 824. Hur kan vi binda samman
  de här sortens kognitiva konflikter-

 825. -med sociala konflikter?
  Och hur kan vi lyckas-

 826. -inom kunskapsbildningen,
  lösa de här konflikterna-

 827. -särskilt de kognitiva konflikterna,
  på ett produktivt sätt?

 828. Jag ska fatta mig kort.

 829. Svaret finns i det förra svaret.

 830. Med andra ord, kunskapsbildning
  och utbildning är självstyrande-

 831. -så som ytbildningsyrket,
  läraryrket och inlärning.

 832. Politiker vet mycket lite
  om utbildning.

 833. Och politiker borde inte få ingripa-

 834. -vare sig de är progressiva
  eller reaktionära.

 835. Kunskapsbildande
  skolor och universitet-

 836. -borde själva ha makten
  att utveckla pedagogikparadigmet.

 837. De intellektuella
  utbildningsförslagen-

 838. -är inte mottagliga
  för politiska lösningar.

 839. Politiker kan inte ingripa och säga:
  "I dag talar vi om antiken"-

 840. -"för vi måste återvända
  till vårt europeiska förflutna."

 841. Tio år senare
  får vi en tekniskt inriktad regim-

 842. -som med Margaret Thatcher.
  "Vi behöver inte filosofi."

 843. "Vi behöver teknologi och handel."

 844. "Konkurrensmässiga ämnen."

 845. Vad vet politiker
  om kunskapsbildande?

 846. Akademiska institutioner
  och kunskapsbildande institutioner-

 847. -borde slippa politiskt ingripande.
  Det är inte politikernas jobb.

 848. Det här är den sista biten
  av vårt samhälle-

 849. -som ännu är fri. Vi måste kämpa
  för att politiker inte lägger sig i.

 850. Det är en pedagogisk roll.
  Vi samtalar med varandra.

 851. Vi kanske inte håller med varandra.

 852. Men vi ska försöka få
  en delad förståelse-

 853. -genom våra diskussioner
  och olikheter.

 854. Politiskt ingripande är det värsta.

 855. Ett socialdemokratiskt politiskt
  ingripande blir chauvinistiskt.

 856. Kolla bara på skolan i östra och
  centrala Europa efter kommunismen.

 857. De gjorde sig av med allt
  som kommunismen representerade.

 858. De har gått tillbaka till en trång-
  synt och främlingsfientlig skola.

 859. På grund av politiker.

 860. Det borde inte få hända i länder
  som Sverige och Storbritannien-

 861. -som har haft bra läroanstalter
  utan politiskt ingripande.

 862. -Det måste vi fortsätta kämpa för.
  -Tack så mycket.

 863. Översättning: Marie Karlsson
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Pedagogik när flera kulturer möts

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Interkulturell pedagogik innebär stora utmaningar för de flesta länder på grund av såväl historiska som nya synsätt på social mångfald och de måste angripas genom offentliga och socialpolitiska system som exempelvis utbildningssystemen. Jagdish S. Gundara är bland annat professor emeritus på Institute of Education vid Londons universitet och ordförande i Internationella Föreningen för interkulturell pedagogik och behandlar här några av de pedagogiska frågor som hänför sig till det sekulära och det heliga och som ställt skolor, lärare, studenter och samhällen inför stora utmaningar. Arrangör: Västra Götalandsregionen och Nätverket för interkulturell pedagogik.

Ämnen:
Pedagogiska frågor
Ämnesord:
Interkulturell pedagogik, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Pedagogik när flera kulturer möts

Interkulturell pedagogik innebär stora utmaningar för de flesta länder på grund av såväl historiska som nya synsätt på social mångfald. Professor Jagdish S. Gundara vid Londons universitet behandlar några av de pedagogiska frågor som hänför sig till det sekulära och det heliga och som ställt skolor, lärare, studenter och samhällen inför stora utmaningar. Arrangör: Västra Götalandsregionen och Nätverket för interkulturell pedagogik.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Solnedgångar och svältkatastrofer är bra

Hur ser afrikaner på den generaliserade bilden av Afrika som finns i västvärlden? Författarna Helon Habila från Nigeria, Kopano Matlwa från Sydafrika och Alain Mabanckou från Kongo-Brazzaville diskuterar och berättar om sina egna erfarenheter.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

När byxor är ett brott

Lubna Ahmad al-Hussein greps av polisen i Khartoum 2009 för att hon gick klädd i byxor. Boken "40 piskrapp för ett par byxor" är ett personligt vittnesmål där hon skildrar ett Sudan som dignar under dubbel börda: sharialagarna och landets traditioner. Moderator: Dilsa Demirbag-Sten. Arrangör: Sekwa förlag.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Kultur, religion och kvinnors rättigheter

Ett seminarium med Fatmagül Berktay, turkisk forskare i statsvetenskap, aktivist för mänskliga rättigheter och mycket engagerad i kvinnofrågor. Fatmagül föreläser och samtalar därefter med Rasoul Nejadmehr. Arrangör: Västra Götalandsregionen, Nätverket för interkulturell pedagogik.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Vart går Afrika?

Journalisten Richard Dowden har efter tre decennier av resor i Afrika skrivit boken "Afrika - framtidens kontient". I ett samtal med SVT:s korrespondent Marika Griehsel berättar han varför den europeiska bilden av Afrika behöver nyanseras. Arrangör: Leopard förlag.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Läsplattor - så fungerar de

Vilka möjligheter kan läsplattor ge för elever med funktionsnedsättning? Sören Henriksen och Åke Runnman, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten ger praktisk vägledning kring valet av läsplattor. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Tala dig till ledarskap

Vi kan läsa oss till tusentals teorier om ledarskap, men till slut är det din förmåga att kommunicera med andra som avgör om du lyckas leda andra människor mot ett gemensamt mål. Föreläsaren Paul van der Vliet berättar hur man gör. Arrangör: Studentlitteratur.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Modigare vardag

När vi går till botten med stress, tvivel eller obeslutsamhet finner vi alltid en rädsla som spökar. Carl Lindeborg, föreläsare inom personlig utveckling och ledarskap, och Sofia Sivertsdotter, professionell coach, talar om rädsla och mod i vardagen. Arrangör: Liber.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Prata sex och manlighet i skolan

Hur ska man prata med killar om sex, kärlek, normer, relationer och respekt? Ett samtal mellan Alán Ali från Fryshusets projekt Elektra, Karolin Röcklinger, genusföretaget Amphi och författaren Inti Chavez Perez. Moderator: Anna Hellgren. Arrangör RFSU (Ottar).

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

2000 språk i Afrika

Hur och varför har olika språk vuxit fram i Afrika? Och hur skiljer det sig från framväxten av språk i Europa? Ett seminarium med Lars-Gunnar Andersson, professor i svenska, och Tore Janson, professor emeritus i afrikanska språk. Arrangör: Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg och Jonsereds herrgård/Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Dyslexi - förbannelse och möjlighet

Ulla Föhrer, leg. logoped och med. hedersdoktor, och Eva Magnusson, logoped och fil. dr, har djupintervjuat fyrtio personer med läs- och skrivsvårigheter. Vilka strategier har dessa använt för att klara skola, utbildning och arbete? Moderator: Elisabet Reslegård, ordförande i Läsrörelsen. Arrangör: Läsrörelsen, BTJ Förlag, Dyslexitorget och Allmänna arvsfonden.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Så blir du en bättre journalist

Journalisten Augustin Erba berättar om sin nyutkomna bok om journalistik: en rad knep och tankar om hur man blir en bättre och gladare journalist. Talang är irrelevant, menar Augustin Erba. Arrangör: Svenska Journalistförbundet.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Vårdens utmaning - att behärska kaos

De som arbetar inom vården måste lära sig kontrollera det kaos som är helt oundvikligt, säger Jonas Åberg, med många års erfarenhet av ämnet socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Han menar att vården står inför ett paradigmskifte. Inspelat på Bokmässan i Göteborg i september 2010.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Samtala med tonåringar

Socionomen Mia Börjesson ger teoretiska och praktiska verktyg till alla som möter tonåringar i sin vardag, både professionellt och privat. Arrangör: Argument förlag.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Viktiga samtal med barn och ungdomar

Samtal mellan barn och vuxna, oavsett var dessa sker, är oändligt betydelsefulla. Petter Iwarsson, socialpedagog och föreläsare verksam inom Bris, talar om vikten av att vi vuxna möter barn i samtal om viktiga saker i deras liv. Arrangör: Bris.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Bokmässan 2016

Adhd i vardagen

Psykologen Jonas Larsson presenterar boken "Adhd i vardagen". Den är tänkt att fungera som ett stöd för personer som i sin vardag är i kontakt med personer med adhd. Medverkar i presentationen gör också psykologen David Söderman. Inspelat den 22 september 2016 på Bokmässan. Plats: Svenska Mässan, Göteborg. Arrangör: Statens institutionsstyrelse.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet

Sveriges starkaste

Zilan håller sin motståndare i ett stadigt grepp. Om bara några sekunder är allt avgjort. Då kan hon vara Sveriges starkaste 12-åring. På läktaren sitter Monica och Morgan och hejar. De har tagit hand om Zilan sen hon var fyra år och behövde en ny familj. Zilan har kämpat med förluster i hela sitt liv, nu har hon en brinnande längtan efter att vinna.