Titta

UR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

UR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Om UR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Seminarier inspelade under Bok och Bibliotek 2010. 22-26 september 2010.

Till första programmet

UR Samtiden - Bok och bibliotek 2010 : I mänsklighetens tjänstDela
 1. Välkomna till det här seminariet.
  Jag heter Marika Griehsel.

 2. Våra gäster är Ingrid Le Roux,
  en svensk läkare-

 3. -som har arbetat i Sydafrika
  i över trettio år-

 4. -i Kapstaden, med kvinnor och barn,
  undernärda barn.

 5. Doktor Denis Mukwege,
  från Kongo-Kinshasa-

 6. -som i Bukavu driver Panzisjukhuset,
  där han vårdar kvinnor och barn-

 7. -som har drabbats på olika sätt
  av konflikten i Kongo.

 8. Daniel Halldorf, du ska tolka
  från franska till engelska.

 9. Tack så mycket.
  Ni har en speciell relation.

 10. Du har varit dr Mukweges lärare.

 11. Ta en mikrofon och håll den nära.

 12. Det är en ära att ha er här
  på Bokmässan i Göteborg.

 13. Vi vet hur upptagna ni är,
  och hur viktigt ert arbete är.

 14. Klockan är 16.00, det är lördag.

 15. Vi är alla ganska trötta. Många av
  oss har haft ett fullspäckat schema.

 16. Inte minst ni, som har talat
  om sånt ni verkligen tror på.

 17. Klockan 16.00 en vanlig arbetsdag
  har du, Ingrid, träffat-

 18. -minst 15-20 mödrar och barn.

 19. Och du vet att din arbetsdag
  inte är över än.

 20. Du har det administrativa arbetet
  för organisationen Philani kvar.

 21. Dr Mukwege, ni skulle ha opererat-

 22. -flera kvinnor och unga flickor
  som har blivit våldtagna.

 23. Ni vet också att kön kommer att vara
  lika lång i morgon, om inte längre.

 24. Så har det varit i många år nu.

 25. Min första fråga är:

 26. Varför kvinnor och barn? Ni har båda
  valt att arbeta med kvinnor och barn-

 27. -som läkare. Ingrid, vill du börja?

 28. Kvinnor och barn är mest utsatta
  i vårt samhälle.

 29. I början av projektet arbetade vi
  bara med barn, men vi insåg snart-

 30. -att om vi vill att barnen ska må bra
  och bli väl omhändertagna-

 31. -och få utbildning, så måste vi
  ta hand om mödrarna också.

 32. Det var därför vi började arbeta
  med kvinnor också.

 33. Tack.

 34. Jag skrev min avhandling
  inom pediatrik, för jag tyckte-

 35. -att barn hade utelämnats
  från läkarvården.

 36. Men när jag arbetade på ett sjukhus
  på landsbygden och såg lidandet-

 37. -som kvinnorna som födde barn där
  gick igenom-

 38. -såg jag deras lidande.

 39. I dag arbetar jag med kvinnor.

 40. Det viktigaste för ett samhälles
  utveckling, anser många-

 41. -är att kvinnor och barn,
  särskilt kvinnor-

 42. -behandlas jämlikt,
  är friska och kan arbeta-

 43. -och kan ta hand om sina barn.

 44. Är det det viktigaste
  för utvecklingen i Sydafrika också?

 45. Utmaningen för Sydafrika.
  Att frigöra kvinnornas makt.

 46. Jag tycker att kvinnornas makt
  redan är frigjord i Sydafrika.

 47. Kvinnorna håller ihop familjen,
  skaffar mat åt barnen-

 48. -utbildar dem och ger dem stöd...

 49. ...med ofattbart tålamod
  och ofattbar värdighet.

 50. Jag tycker att kvinnorna i Sydafrika
  är frigjorda.

 51. Är det på grund av kvinnornas makt,
  dr Mukwege-

 52. -som vapnet som används
  mot kvinnorna, våldtäkterna-

 53. -som man ser i östra Kongo,
  och i många andra konflikter-

 54. -är så effektivt,
  om jag får uttrycka mig så?

 55. Jag tycker att kvinnornas styrka
  är högst märkbar.

 56. Jag tror att kvinnorna i Kongo
  besitter den här styrkan-

 57. -men att den styrkan undertrycks
  av män.

 58. Vi vet att Afrikas kvinnor-

 59. -är Afrikas styrka.

 60. Personerna som
  tillintetgör kvinnorna-

 61. -känner till kvinnornas styrka-

 62. -och vet att om de tillintetgör
  kvinnorna så tillintetgör de Afrika-

 63. -eller samhället.

 64. Det är en av utmaningarna
  som ni har tagit er an-

 65. -att ge kvinnorna en plats och
  lyfta fram frågan internationellt.

 66. När ni blev läkare, Ingrid och
  dr Mukwege, vad var det som drev er?

 67. Vad var det som fick er
  att välja läkaryrket?

 68. En av sakerna
  som motiverade mig mest var-

 69. -att det var ett yrke som jag
  kunde utöva var som helst i världen.

 70. Det var ett yrke som lät mig-

 71. -ha kontakt med människor,
  genom mitt yrke.

 72. Det var de två faktorer
  som motiverade mig.

 73. Hela min historia
  har fört mig mot att bli läkare.

 74. Min historia kommer från min far,
  som var pastor.

 75. I sitt yrke fick han besöka
  sjuka människor.

 76. Han bad med dem och för dem.

 77. Jag valde läkaryrket-

 78. -när jag såg min far be med de sjuka-

 79. -utan att kunna ge dem
  medicinsk hjälp.

 80. Jag var sju eller åtta år gammal.

 81. Var det då ni bestämde er?

 82. Jag tyckte att det var orättvist.
  Om jag var sjuk-

 83. -bad mina föräldrar för mig-

 84. -men de gav mig även medicin.

 85. Men när jag följde med min far
  då han besökte ett sjukt barn-

 86. -bad han bara. Han gav inte barnet
  nån medicinsk hjälp.

 87. När jag frågade min far om det
  sa han:

 88. "Jag är inte läkare."

 89. "Jag kan bara be för sjuka människor.
  Du ska bli läkare."

 90. Ni har båda kopplingar till kyrkan.

 91. Ni, dr Mukwege, till pingstkyrkan-

 92. -och det arbete som svenska pingst-
  rörelsen har utfört i östra Kongo.

 93. Ni växte upp i det området.
  - Ni var hans lärare.

 94. Ingrid, även du förstod
  redan i tidig ålder-

 95. -att tron var viktig.

 96. På vilket sätt...
  Svenska kyrkan har stöttat-

 97. -organisationen Philani från början.

 98. På vilket sätt vägleder din tro dig,
  om den gör det, i ditt arbete?

 99. Tron är grunden jag står på-

 100. -och förhoppningsvis lever efter.

 101. Det är en utmaning.
  Omsorgen och kärleken-

 102. -som jag får ta del av genom min tro-

 103. -vill jag sprida vidare
  i min vardag-

 104. -och i mitt arbete.

 105. Och hoppet.
  Arbetet känns aldrig hopplöst.

 106. Trots att vi ser en hel del
  svåra situationer.

 107. Jag tror att även hoppet
  kommer från min tro.

 108. Vi ska komma tillbaka till hoppet
  senare.

 109. Dr Mukwege, är tron en del
  av ert dagliga arbete?

 110. Vägleder den er?

 111. I mitt dagliga arbete-

 112. -spelar tron en mycket viktig roll.

 113. Utan den tron-

 114. -skulle jag nog inte klara av
  att göra det jag gör-

 115. -och allt jag får se och uppleva
  i mitt arbete.

 116. Jag behöver den här kontakten
  med min tro-

 117. -för att kunna göra det arbete
  som jag gör-

 118. -för att orka med det.

 119. Desmond Tutu och Mpho Tutu,
  som jag tror är med oss här...

 120. ...har skrivit boken
  "Made for Goodness".

 121. Där skriver de att vi är föds goda.
  Vi behöver inte göra goda gärningar.

 122. Ni gör en god gärning.
  Ni har ett kall.

 123. Ni kanske inte ser det så.
  Ingrid, gör du en god gärning?

 124. Skulle du säga att det var
  en del av det? Är det ett kall?

 125. Jag tror inte-

 126. -att det arbete som vi gör-

 127. -är ett försök
  att göra en god gärning.

 128. Jag tror...

 129. Jag tror att det här arbetet har
  växt fram ur tacksamhet, för mig.

 130. jag växte upp i ett land
  där jag som flicka-

 131. -var lika mycket värd som en pojke.

 132. Jag hade möjlighet att skaffa mig
  en utbildning-

 133. -genom vilken jag kan hjälpa
  ett barn att bli bättre, bli frisk.

 134. Det är enorma gåvor,
  som jag har fått helt utan anledning.

 135. Jag tror att...

 136. Jag tror att mitt arbete
  har växt fram ur den tacksamheten.

 137. Men också ur en känsla av harm-

 138. -över orättvisan
  i det sydafrikanska samhället.

 139. Ojämlikheten.

 140. När du bestämde var du skulle bo
  var du gift med en sydafrikan-

 141. -en vit man, och då var det inte
  självklart att du skulle återvända.

 142. Du frågade dig själv
  var ni kunde göra mest nytta.

 143. "Var kan vi göra det bästa
  av det arbete vi har valt att göra."

 144. Du bestämde dig för Sydafrika.
  Det var på 70-talet-

 145. -när apartheid var som värst. Då blev
  ni kritiserade för detta, av vissa.

 146. Vi kände oss båda privilegierade-

 147. -som hade möjlighet
  att få en bra utbildning.

 148. Vi ville använda den utbildningen
  på bästa möjliga sätt.

 149. Även om det inte alltid var
  ett populärt val-

 150. -i några av våra vänners ögon-

 151. -så kände vi att det var vårt sätt.

 152. Dr Mukwege, att göra
  goda gärningar, att vara god-

 153. -är det inte det det handlar om?
  Är det ett kall?

 154. Jag fick möjligheten
  att arbeta i Frankrike.

 155. Jag är säker på att känslan jag hade-

 156. -när jag arbetade i Frankrike
  inte är samma känsla-

 157. -som jag har nu
  när jag arbetar i Afrika.

 158. Jag tycker att kvinnorna jag vårdar-

 159. -ger mig mer än jag kan ge dem.

 160. Jag tycker inte
  att jag gör en god gärning.

 161. Jag får mer än jag ger.

 162. För en del av oss
  kan det nog vara svårt att förstå-

 163. -för vi tror att vi måste göra
  goda gärningar för att vara goda.

 164. Men ni menar att det är nåt annat.

 165. Ändå...har ni sett så mycket lidande.

 166. Men ni tror fortfarande på hoppet.

 167. Vad är det som får människor
  att begå onda gärningar?

 168. Om det finns godhet,
  finns det då ondska också?

 169. Vad är det som leder fram till
  våldsdåden som ni får bevittna?

 170. Och orättvisan? Vad tror du, Ingrid?

 171. Vad är det som får oss att göra
  såna där fruktansvärda saker?

 172. Det där är en väldigt svår fråga.

 173. Precis som fader Desmond
  och Mpho skriver-

 174. -i boken om godhet,
  lever vi i ett rättfärdigt universum.

 175. Synden är en avvikelse.

 176. Den tanken finns starkt inom mig-

 177. -att det är så det är.
  Vår kärna är godhet.

 178. Ondska och synd existerar-

 179. -men det är inte det
  som är vår kärna.

 180. Det är inte kärnan i nån av oss.

 181. Dr Mukwege,
  ni pratade lite om det här i går-

 182. -om situationen hemma
  och alla fasor ni får bevittna.

 183. Ni försökte få in det
  i ett sammanhang-

 184. -angående godhet och onda gärningar,
  och varför sånt kan hända.

 185. Jag har inte haft möjligheten
  att läsa ärkebiskop Tutus bok.

 186. Men när jag ser mig omkring
  håller jag med om-

 187. -att vi är skapta för godhet.

 188. Men det finns alltid ett inslag-

 189. -som jag skulle kalla frustration.

 190. När människan ställs inför den här
  frustrationen kan hon göra ett val.

 191. Han kan fortsätta
  att göra goda gärningar-

 192. -eftersom det är vårt uppdrag.

 193. Men när en människa
  förlorar kontrollen-

 194. -kan hon skapa mycket ondska.

 195. Det är det vi upplever i Kongo.

 196. Men allt är inte förlorat.

 197. Det finns alltid en möjlighet,
  en liten öppning-

 198. -att hjälpa personen
  som har sjunkit ner i ondska-

 199. -att komma tillbaka och göra gott.

 200. Vari ligger den möjligheten?
  Ska man möta personen-

 201. -och ge personen kärlek
  och acceptera den?

 202. I dag, när jag ser att vi har barn-

 203. -i skogarna,
  som är femton år gamla...

 204. De har varit i skogen i femton år.

 205. Alla som ser dem försöker döda dem.

 206. Och när de här barnen sen reagerar-

 207. -på det bemötande de får-

 208. -och försöker döda
  eller begå onda gärningar-

 209. -blir folk förvånade.

 210. Men vi måste, när vi ser dem
  och närmar oss dem-

 211. -säga till dem: Vi älskar er.

 212. Jag skulle vilja klargöra
  att barnen ni talar om-

 213. -är barnen till
  Interahamwe-medlemmarna-

 214. -människorna som låg bakom
  folkmordet i Rwanda-

 215. -som sen flydde till Kongo
  och nu har bott där i många år.

 216. De utnyttjas i maktkampen
  i östra Kongo.

 217. De är statslösa.

 218. Och de begår de här terrordåden.
  De och andra.

 219. Tror du att det finns en öppning
  för att ta in dem...

 220. Är det det internationella samfundets
  ansvar, dr Mukwege?

 221. När ett barn, från tio års ålder,
  i femton år-

 222. -har fått lära sig en enda sak,
  nämligen att döda...

 223. ...kan vi förebrå dem
  för det de gör...

 224. ...men vad gör vi för att försöka
  hindra dem från att göra det de gör?

 225. Jag tycker att ansvaret vilar-

 226. -hos det internationella samfundet.
  Frågan är:

 227. Vad har vi gett dem?
  Antingen försöker vi döda dem-

 228. -eller så skickar vi dem till Rwanda,
  så att de kan bli dödade där.

 229. Det är en av de viktigaste frågorna-

 230. -för att inleda fredsprocessen
  i östra Kongo.

 231. Om vi tittar på Sydafrika, Ingrid,
  kan du se paralleller-

 232. -när det gäller dem som har lämnats
  kvar i det nya Sydafrika?

 233. De som inte har nån röst?
  Du har sagt att du är bekymrad-

 234. -att man inte tar itu
  med fattigdomen.

 235. Det är fler som lider i förstäderna
  än på många år.

 236. Du har bett människor
  att höja sina röster.

 237. De goda krafterna i Sydafrika.
  Om vi inte höjer våra röster-

 238. -bär vi då alla en del av ansvaret?

 239. Ja. Sydafrika blev fritt 1994.

 240. I de områden där jag har arbetat
  väntar folket på en annan befrielse.

 241. Att befrias från fattigdomen.
  Den befrielsen har de inte upplevt.

 242. Det finns en otålighet
  inom de här grupperna-

 243. -att få den befrielsen.

 244. Jag tror att vi behöver
  mobilisera samhället-

 245. -och kräva det
  som de hade hoppats på.

 246. Bra skolor, bra sjukvård
  och en möjlighet till utbildning-

 247. -vilket är enda vägen ut
  ur fattigdomen för de flesta.

 248. Samhället... Föräldrarna,
  till exempel, får inte acceptera-

 249. -att deras barn får
  en undermålig utbildning.

 250. De bör inte acceptera-

 251. -att de inte får bra vård
  på klinikerna.

 252. Alla goda krafter i Sydafrika
  behöver mobiliseras-

 253. -om vi ska skapa det samhälle
  som vi hoppades på 1994.

 254. Men vi ska också nämna
  att det har hänt många bra saker.

 255. Det har skett förändringar.

 256. Men det samhälle vi hade hoppats på
  är inte här än.

 257. Att protestera mot orättvisor...

 258. Det har du gjort, Ingrid,
  och du gör det fortfarande.

 259. Dr Mukwege, ni gör det också-

 260. -och har tilldelats priser för
  ert arbete. Men arbetet fortgår.

 261. Det medför en del risker
  för er personligen.

 262. För er, dr Mukwege,
  är det inte riskfritt att protestera-

 263. -och kräva en lösning på konflikten
  i Kongo-

 264. -för att få ett slut på dödandet.
  Berätta varför det är en risk.

 265. Det är en svår fråga.

 266. Men jag tycker att Ingrid
  berörde det.

 267. Jag tycker att vi kan
  bedöma riskerna...

 268. ...genom att se på den nåd
  vi har fått-

 269. -en bra utbildning,
  sjukvård och så vidare.

 270. Om vi sen ser på de andra, som
  aldrig har haft några möjligheter...

 271. De har inte fått nånting till skänks.
  Ingenting.

 272. Jag tänker på de möjligheter
  som vi har haft-

 273. -och sen på de andra.
  Vi har ingen fördel...

 274. Vi kan inte föra deras talan.

 275. Så riskerna är inte för stora
  för oss.

 276. Det må så vara.
  Men ni kämpar mot mäktiga krafter.

 277. Det finns starka ekonomiska intressen
  i området där ni arbetar-

 278. -som inte vill att kriget
  ska ta slut. Då är ni ett hot.

 279. När Ingrid arbetade i förstäderna
  på åttio- och sjuttiotalet-

 280. -innebar det också en risk, för du
  skulle inte se det som hände där.

 281. Ni kämpar mot väldigt starka
  ekonomiska intressen-

 282. -som vill behålla status quo,
  och inte dela-

 283. -det goda vi har tillsammans.

 284. Ingrid, du har upplevt det.

 285. Det fanns en risk i ditt liv.

 286. Kände du så? Var det värt det?

 287. Var du nånsin rädd?

 288. Ja, jag var rädd ibland
  på mitten av åttiotalet-

 289. -när jag arbetade mitt i en krigszon.

 290. Jag var till viss del skyddad
  av det faktum att jag var läkare.

 291. Men jag var så klart rädd
  för att hamna i korselden.

 292. Jag hade tre små barn
  och jag ville se dem växa upp.

 293. Det var därifrån min rädsla kom.

 294. Men i dag känner jag inte att jag
  tar nån risk genom att arbeta där-

 295. -utöver risken att utsättas för
  brott, som alla måste leva med.

 296. Det är en stor lättnad-

 297. -och det gör mitt arbete lättare.

 298. Dr Mukwege, vill ni säga nåt
  om det? Ni har också en familj.

 299. Visst kan jag få kommentarer
  från min familj.

 300. De stödjer mig mycket i mitt arbete.

 301. Men om vi lämnar dessa människor
  som inget har-

 302. -vem kommer då att föra deras talan?

 303. Vad skulle ni vilja att det
  internationella samfundet gjorde nu?

 304. Jag menar nu direkt.
  Vad ska göras för att sätta press?

 305. I Sydafrika satte det internationella
  samfundet ner foten-

 306. -och sa att det fick vara nog.

 307. Jag är i Sverige nu,
  och om ni tillåter det-

 308. -kan jag berätta lite
  om Kongos och Sveriges historia.

 309. Om man läser Adam Rothschilds bok-

 310. -som han har skrivit om Kongo...

 311. I den boken kan man läsa-

 312. -att tio miljoner kongoleser-

 313. -har dödats
  eller fått armarna avhuggna-

 314. -precis som i dag.

 315. Det fanns en svensk missionär-

 316. -som tog dessa kongoleser i försvar-

 317. -och han berättade vad som pågick-

 318. -för det internationella samfundet.

 319. Han kunde ingripa,
  och få en förändring till stånd.

 320. Det var för hundra år sen.

 321. I dag behöver vi svenskar-

 322. -som skulle kunna
  ta coltanets offer i försvar.

 323. Eftersom ni har...

 324. Det finns ett behov av folk som
  höjer rösten och visar solidaritet-

 325. -som vi gjorde med Sydafrika.
  Ingrid, du har sagt att du vill-

 326. -att den gamla vänskapen mellan
  Sydafrika och Sverige ska fortsätta.

 327. Kampen är inte över.
  Har vi varit för lata?

 328. Har vi fallit tillbaka?

 329. Tänker vi att Sydafrika klarar sig
  nu, och att Kongo är för långt borta?

 330. Har kyrkan i synnerhet-

 331. -en skyldighet att höja rösten igen?

 332. Inte bara för orättvisans offer
  i Kongo-

 333. -utan för alla som inte har fått det
  som rättmätigen är deras?

 334. Ja, jag tycker att kyrkan
  definitivt har en roll att spela.

 335. Särskilt vad gäller en aspekt
  av förhållandet till Sydafrika-

 336. -önskar jag att kyrkan höjde rösten.

 337. Det jag tänker på
  är vapentransaktionerna.

 338. Exporten av Jas-plan till Sydafrika-

 339. -som vi inte behöver.

 340. Jag önskar att kyrkan bad regeringen
  att ta tillbaka Jas-planen-

 341. -och att ge Sydafrika
  pengarna tillbaka.

 342. Då kan vi använda dem
  till utbildning och vård.

 343. Det är en uppgift för kyrkan.

 344. Dr Mukwege, ni säger att vi
  ska höja rösten. Men vad ska vi göra?

 345. Ni påvisade kopplingen
  mellan kriget och coltanet-

 346. -som finns i alla våra mobiltelefoner
  och datorer.

 347. Vad ska vi göra
  om vi vill visa solidaritet-

 348. -med kvinnorna och barnen
  och samhället i Kongo?

 349. Jag tror att president Obama
  har fattat ett beslut-

 350. -om användningen av coltan-

 351. -i mobiltelefoner och datorer.

 352. Angående coltanet
  som används i de där...

 353. ...mobilerna, och så vidare.

 354. Men inget tycks hända i Europa.

 355. Jag tror,
  att om ingenting görs i Europa-

 356. -förblir Europa ett slags korridor-

 357. -för fortsatt olaglig verksamhet.

 358. Jag anser att den svenska regeringen
  måste ta upp frågan-

 359. -med ledarna i trakten
  kring de stora sjöarna i Afrika.

 360. De har ansvar för befolkningen.

 361. De bör inte fortsätta understödja-

 362. -de här olagliga
  kommersiella transaktionerna.

 363. Om de europeiska länderna
  kunde göra nåt-

 364. -för att stoppa
  de här transaktionerna-

 365. -och den här handeln med coltan...

 366. Det vore nåt.

 367. För det tredje vill jag
  tala för människorna i skogen.

 368. Nåt måste göras åt deras situation.

 369. Vi... Ja?

 370. Det gäller speciellt
  det internationella samfundet-

 371. -och Förenta Nationerna i synnerhet.

 372. Det ni båda visar på-

 373. -är kopplingen mellan
  ekonomiska tillväxtintressen-

 374. -som bara gäller vissa,
  inte för dem som har väntat så länge.

 375. Ingen annan plats på jorden är så
  rik på naturtillgångar som Afrika.

 376. Ändå väntar människorna.

 377. Sydafrika beskrivs ofta
  som världen i miniatyr.

 378. Vi vet vad som händer
  när folk är förtyckta och ojämlika.

 379. Tack Gud för Nelson Mandela
  och de andra som visade oss vägen.

 380. Nu måste vi fortsätta. Jag är mycket
  tacksam för att ni var här i dag.

 381. I morgon åker du tillbaka, Ingrid.

 382. Du kommer att fortsätta
  ge kvinnor skydd-

 383. -så att de kan ta sina hiv-mediciner
  utan att bli stigmatiserade-

 384. -och så att de och deras barn
  kan överleva.

 385. Det är fantastiskt, och jag har sett
  hur tacksamma de är mot dig.

 386. Dr Mukwege, ni ska träffa Margot
  Wallström nästa vecka i Kongo-

 387. -och diskutera de här frågorna.

 388. För första gången
  i världssamfundets historia-

 389. -säger man att man ska
  försöka stoppa våldtäkter i krig.

 390. Jag önskar er lycka till
  med ert arbete.

 391. Kvinnorna är tacksamma efter att ha
  opererats, men mycket jobb återstår.

 392. Ni berättade nåt
  som jag gärna vill dela med mig av.

 393. För tio år sen kom en ung kvinna
  som hade blivit våldtagen.

 394. Hon var helt förstörd, och gravid.
  Hon födde barnet.

 395. Hon accepterade så småningom
  barnet, som ju var oskyldigt.

 396. De återvände till byn. Nu har både
  hon och barnet blivit våldtagna igen.

 397. Så ser det ut i Kongo i dag.
  Jag vill att vi minns det-

 398. -och att vi hjälper dessa modiga
  människor att göra det de gör. Tack!

 399. Översättning: M. Lidgren/N. Källman
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

I mänsklighetens tjänst

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ett samtal om livskall och uppdrag till nytta för andra. Medverkande: den svenska läkaren Ingrid Le Roux, grundare av hälsokliniker i Kapstadens kåkstäder och Desmond Tutus livmedikus, och den kongolesiske läkaren Denis Mukwege som mottagit FN:s pris för mänskliga rättigheter och Olof Palmes pris för sitt arbete med våldtäktsoffer i det krigshärjade Kongo-Kinshasa. Moderator: Marika Griehsel, Afrikakorrespondent. Arrangör: Libris, PMU Interlife och Svenska kyrkans Se människan.

Ämnen:
Samhällskunskap > Mänskliga rättigheter
Ämnesord:
Afrika, Frivillig hjälpverksamhet, Människorättsrörelser, Mänskliga rättigheter, Politik, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Statskunskap
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Pedagogik när flera kulturer möts

Interkulturell pedagogik innebär stora utmaningar för de flesta länder på grund av såväl historiska som nya synsätt på social mångfald. Professor Jagdish S. Gundara vid Londons universitet behandlar några av de pedagogiska frågor som hänför sig till det sekulära och det heliga och som ställt skolor, lärare, studenter och samhällen inför stora utmaningar. Arrangör: Västra Götalandsregionen och Nätverket för interkulturell pedagogik.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Solnedgångar och svältkatastrofer är bra

Hur ser afrikaner på den generaliserade bilden av Afrika som finns i västvärlden? Författarna Helon Habila från Nigeria, Kopano Matlwa från Sydafrika och Alain Mabanckou från Kongo-Brazzaville diskuterar och berättar om sina egna erfarenheter.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

När byxor är ett brott

Lubna Ahmad al-Hussein greps av polisen i Khartoum 2009 för att hon gick klädd i byxor. Boken "40 piskrapp för ett par byxor" är ett personligt vittnesmål där hon skildrar ett Sudan som dignar under dubbel börda: sharialagarna och landets traditioner. Moderator: Dilsa Demirbag-Sten. Arrangör: Sekwa förlag.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Kultur, religion och kvinnors rättigheter

Ett seminarium med Fatmagül Berktay, turkisk forskare i statsvetenskap, aktivist för mänskliga rättigheter och mycket engagerad i kvinnofrågor. Fatmagül föreläser och samtalar därefter med Rasoul Nejadmehr. Arrangör: Västra Götalandsregionen, Nätverket för interkulturell pedagogik.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Vart går Afrika?

Journalisten Richard Dowden har efter tre decennier av resor i Afrika skrivit boken "Afrika - framtidens kontient". I ett samtal med SVT:s korrespondent Marika Griehsel berättar han varför den europeiska bilden av Afrika behöver nyanseras. Arrangör: Leopard förlag.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Läsplattor - så fungerar de

Vilka möjligheter kan läsplattor ge för elever med funktionsnedsättning? Sören Henriksen och Åke Runnman, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten ger praktisk vägledning kring valet av läsplattor. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Tala dig till ledarskap

Vi kan läsa oss till tusentals teorier om ledarskap, men till slut är det din förmåga att kommunicera med andra som avgör om du lyckas leda andra människor mot ett gemensamt mål. Föreläsaren Paul van der Vliet berättar hur man gör. Arrangör: Studentlitteratur.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Modigare vardag

När vi går till botten med stress, tvivel eller obeslutsamhet finner vi alltid en rädsla som spökar. Carl Lindeborg, föreläsare inom personlig utveckling och ledarskap, och Sofia Sivertsdotter, professionell coach, talar om rädsla och mod i vardagen. Arrangör: Liber.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Prata sex och manlighet i skolan

Hur ska man prata med killar om sex, kärlek, normer, relationer och respekt? Ett samtal mellan Alán Ali från Fryshusets projekt Elektra, Karolin Röcklinger, genusföretaget Amphi och författaren Inti Chavez Perez. Moderator: Anna Hellgren. Arrangör RFSU (Ottar).

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

2000 språk i Afrika

Hur och varför har olika språk vuxit fram i Afrika? Och hur skiljer det sig från framväxten av språk i Europa? Ett seminarium med Lars-Gunnar Andersson, professor i svenska, och Tore Janson, professor emeritus i afrikanska språk. Arrangör: Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg och Jonsereds herrgård/Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Dyslexi - förbannelse och möjlighet

Ulla Föhrer, leg. logoped och med. hedersdoktor, och Eva Magnusson, logoped och fil. dr, har djupintervjuat fyrtio personer med läs- och skrivsvårigheter. Vilka strategier har dessa använt för att klara skola, utbildning och arbete? Moderator: Elisabet Reslegård, ordförande i Läsrörelsen. Arrangör: Läsrörelsen, BTJ Förlag, Dyslexitorget och Allmänna arvsfonden.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Så blir du en bättre journalist

Journalisten Augustin Erba berättar om sin nyutkomna bok om journalistik: en rad knep och tankar om hur man blir en bättre och gladare journalist. Talang är irrelevant, menar Augustin Erba. Arrangör: Svenska Journalistförbundet.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Vårdens utmaning - att behärska kaos

De som arbetar inom vården måste lära sig kontrollera det kaos som är helt oundvikligt, säger Jonas Åberg, med många års erfarenhet av ämnet socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Han menar att vården står inför ett paradigmskifte. Inspelat på Bokmässan i Göteborg i september 2010.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Samtala med tonåringar

Socionomen Mia Börjesson ger teoretiska och praktiska verktyg till alla som möter tonåringar i sin vardag, både professionellt och privat. Arrangör: Argument förlag.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Viktiga samtal med barn och ungdomar

Samtal mellan barn och vuxna, oavsett var dessa sker, är oändligt betydelsefulla. Petter Iwarsson, socialpedagog och föreläsare verksam inom Bris, talar om vikten av att vi vuxna möter barn i samtal om viktiga saker i deras liv. Arrangör: Bris.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Släktforskardagarna 2016

Släkten Sursill och migrationen över Kvarken

Tom Juslin berättar om handel och folkförflyttningar över Kvarken i Bottenviken och specifikt om Erik Ångerman Sursill och hans ättlingar som idag uppgår till flera tusen. Den kortaste vägen mellan Umeå i Sverige och Vasa i Finland går över Kvarken. Denna väg har under lång tid varit en viktig kommunikationslänk, och migration har alltid förekommit i båda riktningarna. Inspelat den 21 augusti 2016 på Nolia, Umeå. Arrangör: Södra Västerbottens släktforskare.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet

Min familj kallas raggare

13-årige Arons familj bor i en ombyggd bensinmack och ute i garaget står finbilarna på rad. Helgerna är fest, cruising, tävlingar och 1950-talsrock. Men Aron och hans bröder är inte helt bekväma med att kalla sig raggare. Alla barn har rätt att hitta sina egna intressen, men hur mycket väljer vi egentligen själva?