Titta

UR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

UR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Om UR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Seminarier inspelade under Bok och Bibliotek 2010. 22-26 september 2010.

Till första programmet

UR Samtiden - Bok och bibliotek 2010 : Den livsfarliga ojämlikhetenDela
 1. Välkomna. Jag börjar
  med en kort presentation på svenska.

 2. Välkommen,
  professor Richard Wilkinson.

 3. Tack. Tack för att ni kom.

 4. Det är nog bra
  att inte förstå en presentation.

 5. Då blir man inte förlägen
  av att höra allt som inte är sant.

 6. Det är lite som såna där möten
  där alla runt bordet presenterar sig.

 7. Jag är alltid självsäker i början,
  men när alla har sagt vad de gör-

 8. -har jag inget att säga. Så jag
  är glad att ni inte presenterar er.

 9. Nåja. Jag tänker ange huvuddragen
  i det vår bok handlar om.

 10. Jag ber om ursäkt
  till dem som har läst den...

 11. Ni kan gå nu, för jag tänker bara
  säga sånt som finns i boken.

 12. Det är egentligen... Ibland
  kallas vår bok "en teori om allt".

 13. Den handlar om hälsa,
  våld, tonårsfödslar, fängelser...

 14. ...drogproblem,
  utbildningsproblem, skolbarn...

 15. ...många hälsorelaterade
  och sociala problem.

 16. Den är en teori om problem
  med sociala gradienter-

 17. -problem som är vanligare
  i samhällets botten.

 18. Alla de saker jag nämnde
  är vanligare i samhällets botten.

 19. Alla de problemen
  har att göra med social status.

 20. Vi visar att de blir värre
  i mindre jämlika samhällen-

 21. -med större inkomstskillnader
  mellan rika och fattiga.

 22. Det är ett systematiskt förhållande.

 23. Det nya är att vi har
  sammanställt alla dessa fakta-

 24. -och visat att de olika problemen
  beter sig på liknande sätt.

 25. Ett annat sätt att se på boken
  är att den bekräftar en intuition-

 26. -som folk har haft
  sen före franska revolutionen-

 27. -att ojämlikhet
  är dåligt för samhället.

 28. Det är allt våra data visar.

 29. Men det visar att inte bara de
  på botten påverkas av ojämlikhet-

 30. -utan att vi alla påverkas.
  De i botten påverkas mest-

 31. -men även nära toppen har folk det
  bättre i ett mer jämlikt samhälle.

 32. Jag ska visa
  vilka belägg vi har för det.

 33. Jag får ofta höra att det är politik.
  Det har politiska konsekvenser-

 34. -men boken kommer
  ur flera års akademiskt arbete-

 35. -och hundratals rapporter om det här
  i vetenskapliga tidskrifter.

 36. Vår bok är en bild. Vi plockar
  ur de akademiska tidskrifterna-

 37. -där ingen läser det och försöker
  göra det förståeligt för allmänheten.

 38. Vi utelämnar det hemska språket och
  statistiska tekniker och så vidare.

 39. Jag vill börja med det här
  diagrammet, som visar-

 40. -medellivslängd längs sidan
  och inkomst per person nertill.

 41. Det visar var länder befinner sig
  i den ekonomiska tillväxtprocessen.

 42. Man ser stora ökningar i livslängd
  i de tidiga stadierna av tillväxt.

 43. Sen planar kurvan ut. Det här är
  en kurva med avtagande avkastning.

 44. Mer och mer
  gör mindre och mindre skillnad.

 45. Det kan handla om bilar eller bröd
  eller mobiler eller vad som helst.

 46. Det visar i princip-

 47. -att samhällen där man inte har
  livets nödtorft måste bli rikare.

 48. Men för oss i den rika världen
  spelar det mindre och mindre roll...

 49. ...att få mer. Jag tänker prata
  om länderna här uppe på kurvan...

 50. ...där förhållandet mellan livslängd
  och medelinkomst har försvunnit.

 51. Vår mår allt bättre, men det har inte
  att göra med ekonomisk tillväxt.

 52. Om vi ser på länderna längst upp
  till höger och förstorar den biten-

 53. -ser man att livslängden och
  medelinkomsten inte är relaterade.

 54. Norge och USA är dubbelt så rika
  som Israel, Grekland och Portugal...

 55. ...men det gör ingen skillnad
  på medellivslängden.

 56. Ser man på...

 57. Men om man ser inom samhällena
  får man en helt annan bild.

 58. Man vet allt folk mår sämst
  i de fattigaste delarna av städerna.

 59. Hälsa har en social gradient.
  Den är alltid sämst på botten.

 60. Här finns en paradox, en kontrast.

 61. Inkomsten spelar ingen roll
  när man jämför hela samhällen-

 62. -men den är väldigt viktig inom dem.

 63. Svaret är att vi inom samhällena
  ser på relativa inkomster-

 64. -eller social position och skillnader
  i förhållande till varandra.

 65. Jag tänker visa effekterna av
  att öka eller minska-

 66. -skillnaderna mellan oss.

 67. Men jag tror
  att man börjar undra när man ser...

 68. Här har vi medellivslängden i olika
  små områden i England och Wales.

 69. Det ser likadant ut
  i många andra länder.

 70. De fattigaste områden har kortast
  medellivslängd och tvärtom.

 71. Inte en enda
  av de här staplarna står i oordning.

 72. Det är en väldig kontrast
  mot det förra diagrammet.

 73. Vad händer när vi gör
  inkomstklyftorna större eller mindre?

 74. Det är ingen teoretisk övning,
  baserad på åsikter om moral.

 75. Vi ser på inkomstskillnader som de
  redovisas av Världsbanken eller FN.

 76. Vi mäter hur mycket rikare de rikaste
  20 % är än de fattigaste 20 %.

 77. Hur stor är skillnaden?

 78. I länder som
  Japan, Finland, Norge, Sverige...

 79. ...är de 20 % rikaste tre eller fyra
  gånger rikare än de 20 % fattigaste.

 80. Men ser vi på de här länderna
  på den ojämlika sidan-

 81. -Storbritannien, Portugal, USA,
  är skillnaden dubbelt så stor.

 82. Det jag visar
  är vilken skillnad det gör för oss.

 83. Människor oroar sig mer och mer
  för de sociala problemen i samhället.

 84. Hade nån sagt att vi skulle ha
  trygghet, överflöd och gott om mat...

 85. ...men att den mentala hälsan
  försämras, att våld är ett problem...

 86. Vi har stora problem med droger...

 87. Fängelserna
  i många länder är överfulla...

 88. Det går inte ihop.

 89. Jag tror att det finns en oro över
  kontrasten mellan materiell lycka-

 90. -och sociala misslyckanden.
  De problem som tas upp i media-

 91. -är problem som har
  den sociala gradient som jag nämnde.

 92. Vi samlade ihop
  internationellt jämförbara data-

 93. -om alla de typerna av problem.
  Data om medellivslängden i länderna-

 94. -och om barns matte- och läskunskap.
  Det finns internationella tester.

 95. Spädbarnsdödlighet, antal mord, hur
  stor procent som sitter i fängelse-

 96. -antal tonårsfödslar,
  tillitsnivåer, fetmanivåer-

 97. -mentalsjukdom,
  inklusive drog- och alkoholberoende-

 98. -samt siffror på social mobilitet.

 99. I det här diagrammet har vi
  ställt samman alla de problemen-

 100. -i ett index över hälso- och sociala
  problem. Det är en salig blandning.

 101. Här har vi ställt det mot
  ojämlikhetsnivån jag visade innan.

 102. Det finns en väldigt tydlig tendens-

 103. -att de mer ojämlika samhällena
  har fler hälso- och sociala problem.

 104. Vi har ställt upp det så att
  högre nivåer betyder värre problem.

 105. Tittar man på samma index, men
  ställt mot medelinkomsten i landet...

 106. ...finns det inget samband.

 107. Förleds inte att tro
  att det finns en nedåtgående linje.

 108. Det är bara för att Portugal är här.

 109. Glöm Portugal, så ser man
  inget samband. USA är här uppe.

 110. Alla de här problemen,
  som är vanliga i botten av samhället-

 111. -förändras inte
  om vi alla blir rikare tillsammans.

 112. Det är viktigt.

 113. Vi var oroliga för att man skulle tro
  att vi valde problem som passade in.

 114. Det här är de viktigaste problemen
  som vi tror har sociala gradienter.

 115. Det som vi tycker
  är fel med vårt samhälle.

 116. För att motverka kritiken såg vi
  på FN:s index för barns välfärd-

 117. -UNICEF:s index för barns välfärd,
  som består av 40 olika delar.

 118. Den går igenom
  alla delar av ett barns välfärd.

 119. Om barn pratar med sina föräldrar,
  om det är mobbning i skolan-

 120. -hur väl barn klarar
  matte- och läsproven-

 121. -hur barnhälsovården ser ut,
  allt räknas in. En ytterligare sak-

 122. -är proportionen barn i relativ
  fattigdom, vilket liknar ojämlikhet.

 123. Vi ville inte anklagas för cirkel-
  resonemang, så vi tog bort det.

 124. Vi skrev en artikel för British
  Medical Journal där vi visade-

 125. -att FN:s index för barns välfärd
  med alla olika delar-

 126. -som nån annan har valt ut,
  också hänger ihop med ojämlikhet.

 127. Återigen, trots att alla säger
  att problemet är barnfattigdom-

 128. -att det är sämre för fattiga barn-

 129. -kan man jämföra välfärsindex
  med medelinkomst.

 130. Det spelar ingen roll
  om samhället blir rikare.

 131. Jag kan bli arg på barnorganisationer
  som talar om fattigdom hos barn-

 132. -utan att göra skillnad
  på relativ och absolut fattigdom.

 133. Man kan tolka det
  som att vi behöver mer tillväxt.

 134. Att det lyfter barnen ur fattigdom.

 135. Absolut fattigdom är oviktig.
  Det är jämförelsen med andra.

 136. Hur långt bakom oss andra de ligger.

 137. Så det ni har sett är...
  Alla diagram berättar samma historia.

 138. Den absoluta levnadsstandarden eller
  ekonomisk tillväxt är inte viktigt.

 139. Medelinkomsten. Det som spelar roll
  är skillnaderna mellan oss.

 140. Det är en väldigt viktig poäng.

 141. Jag ska visa några
  av de olika delarna i indexet.

 142. Delvis för att visa
  hur bevisen ser ut-

 143. -men också för att visa
  hur stora skillnaderna är.

 144. Vi har alltid ojämlikhet på den här
  axeln och det är samma siffror.

 145. Det här är andelen av befolkningen
  som tycker att man kan lita på folk.

 146. I de ojämlika samhällena tycker
  omkring 15 % att de kan lita på folk.

 147. I de mer jämlika samhällena
  är det 60 eller 65 %.

 148. Det måste göra stor skillnad om man
  måste gå hem i mörkret i en storstad.

 149. Speciellt för kvinnor. Men det spelar
  roll för många delar av livet.

 150. Vi har faktiskt gjort allt jobb två
  gånger, inte bara kollat resultaten.

 151. Vi såg på de rika länderna-

 152. -och, för att säkerställa att det
  inte var en statistisk anomali-

 153. -tittade vi också på USA:s 50
  delstater och ställde samma fråga.

 154. Har de mer jämlika delstaterna
  bättre resultat i de här frågorna?

 155. Bilden är likadan. Nästan allt som
  följer på ojämlikhet internationellt-

 156. -är också kopplat
  till ojämlikhet i USA:s 50 delstater.

 157. Jag ska bara visa...

 158. Ett exempel. Det här är
  samma mått på om man litar på folk-

 159. -taget från en statlig
  amerikansk undersökning.

 160. Det är en väldigt liknande spridning.
  På botten går det inte lika lågt-

 161. -men det når upp till samma höjder.
  Det är samma spridning längs linjen.

 162. Bilden ser likadan ut i båda fallen.
  Det är typiskt för vad vi har funnit.

 163. Oftast är förhållandet lite lösare
  bland delstaterna än internationellt-

 164. -men inte mycket.
  Det gäller bara vissa saker.

 165. Här är mental ohälsa.

 166. WHO har gjort undersökningar
  på mental ohälsa-

 167. -som gör att man kan
  jämföra olika länder.

 168. Det handlar inte om folk
  som går till doktorn med depression-

 169. -sömnproblem eller ångest,
  eller om folk som går till sjukhuset.

 170. Det här är slumpvis utvalda människor
  som får genomgå samma intervjuer-

 171. -som är standardiserade och gjorda
  för att kunna se mental sjukdom-

 172. -enligt en psykiaters diagnos,
  jämfört med en psykiaters diagnos.

 173. I de jämlika länderna hade bara 8 %
  av befolkningen mental sjukdom-

 174. -under det år undersökningen gjordes.
  Det går upp till tre gånger det.

 175. Tre gånger mer mental sjukdom
  i vissa samhällen än i andra.

 176. När vi publicerade resultaten hade vi
  anledning att tro på ett samband.

 177. Det har att göra med vikten av
  sociala relationer för mental ohälsa.

 178. Men vi hade väldigt få data
  när vi först publicerade studien.

 179. Många länders data
  hade ännu inte publicerats.

 180. Folk menade att USA hade överdrivet
  stor påverkan på förhållandet.

 181. Men sen kom data från andra länder-

 182. -som hamnade
  där vi trodde att de skulle hamna-

 183. -enligt vår teori att den mentala
  hälsan är sämre i ojämlika samhällen.

 184. Hypotesen om ojämlikhet kunde
  göra framgångsrika förutsägelser-

 185. -vilket vetenskapsteoretiker
  menar visar att det är en bra teori.

 186. Att teorin kan göra
  framgångsrika förutsägelser.

 187. Här visar vi att drogmissbruket
  är större i mer ojämlika samhällen.

 188. Vi har inga siffror,
  för att vi kombinerar...

 189. Siffrorna kommer från FN
  och kombinerar flera olika droger.

 190. Det här är standardavvikelseenheter-

 191. -vilket är hemskt
  att behöva förklara för folk.

 192. Men man ser en tydlig,
  statistiskt signifikant tendens-

 193. -att drogmissbruk
  är värre i ojämlika samhällen.

 194. Det här är spädbarnsdödlighet.

 195. Jag antar att...
  Man kan se på den här och tänka-

 196. -att den här regressionslinjen,
  som räknats fram ur statistiken-

 197. -skulle förväntas vara brantare.

 198. Den dras ner av Singapore, här.

 199. Jag tror inte på att Singapore har
  lägst spädbarnsdödlighet i världen-

 200. -speciellt då jag har stannat där
  två gånger på väg till Australien.

 201. Det är enda stället där det först
  kommer kvinnliga prostituerade-

 202. -och när man säger nej kommer
  det genast manliga prostituerade.

 203. Man får inte det... Det går inte ihop
  med låg spädbarnsdödlighet.

 204. Nåväl. Det här var de siffror
  som vi fick från WHO-

 205. -så vi använde dem.
  Vi väljer inte våra data.

 206. Om det finns i materialet för de
  länderna vi har med använder vi allt.

 207. Om vi valde våra data och sa
  "Vi gillar inte detta, men detta"-

 208. -skulle det vara oanvändbart.
  Så vi gör inte så.

 209. Fetma.

 210. Dubbelt så stora skillnader. Liksom
  skillnaderna för spädbarnsdödlighet.

 211. Det är likadant med fetma. Sambanden
  är statistiskt signifikanta-

 212. -vilket innebär
  att det inte bara beror på slumpen.

 213. Här har vi tonårsfödslar.

 214. Det är antalet födslar
  per tusen tonårskvinnor.

 215. Här nere är det omkring
  fem födslar per tusen tonårskvinnor.

 216. I Storbritannien, högst i Europa,
  är det ungefär sex gånger så mycket.

 217. I USA är det tio gånger så mycket.

 218. Skillnaderna återkommer
  i USA:s delstater.

 219. Det är väldigt stora skillnader.
  Här har vi antal mord.

 220. Siffrorna kommer
  från Daly och Wilson-

 221. -som har specialiserat sig
  på våld under en längre tid.

 222. De här prickarna är USA:s delstater
  och här nere är Kanadas provinser.

 223. De använder ett annat mått på
  ojämlikhet. Det spelar ingen roll.

 224. Måtten överensstämmer med varandra.

 225. Man ser en tiofaldig skillnad
  i antal mord, beroende på ojämlikhet.

 226. Här nere är det 15 mord per 1 000 000
  invånare och här uppe är det 150.

 227. Det här sambandet har påvisats
  40 eller 50 gånger i tidskrifter.

 228. Men ingen pratar nånsin om det.

 229. Några artiklar
  i akademiska tidskrifter-

 230. -säger att det är det mest etablerade
  sambandet vad gäller våld.

 231. I vår bok är skillnaderna
  inte riktigt så stora.

 232. Till stor del för att vi inte har med
  Kanadas provinser.

 233. I boken försöker vi inte visa de mest
  dramatiska bilderna vi kan hitta.

 234. I så fall hade vi använt det här.

 235. Vi försöker visa sambanden
  med exakt samma länder varje gång.

 236. De rika länderna i övre delen
  av det första diagrammet jag visade.

 237. Vi försöker
  gå väldigt systematiskt till väga.

 238. Det här är antal fångar.

 239. Det intressanta är...till att börja
  med storleken på skillnaderna.

 240. Det är en logaritmisk skala. 1 och 10
  har samma avstånd som 10 och 100-

 241. -eller 100 och 1 000. Annars skulle
  USA ligga långt över bilden.

 242. Men...det är svårare att säga var
  40 ligger, men det är ungefär här.

 243. Det går upp till 400. En tiofaldig
  skillnad i antal fängelsekunder.

 244. Det finns ett signifikant samband
  med ojämlikhet.

 245. Sambandet handlar
  egentligen inte om fler brott.

 246. Vi hittade forskningsrapporter
  från USA som försökte förklara-

 247. -varför fler satt i fängelse. Bara
  25 % berodde på mer brottslighet.

 248. Merparten beror på hårdare domar...

 249. ...i mer ojämlika samhällen.

 250. Precis som jag visade
  att förtroende minskar-

 251. -kunde jag ha visat
  att det sociala kapitalet minskar.

 252. Samhällslivet
  blir svagare i ojämlika samhällen.

 253. Men tänker man på sociala samband-

 254. -tror jag att det här också visar på
  fel vad gäller sociala samband.

 255. Jag vet inte om det är mer rädsla
  eller mindre empati. Det är nåt sånt.

 256. De samhällena är hårdare.
  Dessutom har vi funnit...

 257. ...saker som passar in
  på bilden av hårdare domar.

 258. Det finns ett signifikant samband
  mellan straffmyndighetsålder-

 259. -och ojämlikhet. I ojämlika samhällen
  behandlas barn som brottslingar-

 260. -vid yngre ålder
  än i mer jämlika samhällen.

 261. Nå. Social rörlighet.

 262. Det här är också intressant.
  Det handlar om inkomstskillnad-

 263. -från en generation till nästa:
  Får rika fäder rika söner?

 264. Får fattiga fäder fattiga söner?

 265. Eller spelar faderns inkomst
  ingen roll för barnens inkomster?

 266. Alltså när barnen har blivit vuxna.

 267. Det sammanställdes vid London
  School of Economics av Jo Blanden-

 268. -som använde slumpmässigt
  utvalda personer ur befolkningen-

 269. -och jämförde fäders inkomster
  med sönernas inkomster 30 år senare.

 270. När vi publicerade det här diagrammet
  i boken hade vi mycket mindre data.

 271. Vi hade Storbritannien och USA
  och länderna här uppe-

 272. -men inte Frankrike,
  Australien eller Italien.

 273. Det verkar vara ett osäkert samband.

 274. Men när vi har fått in mer data
  passar de in i mönstret.

 275. De länderna ligger inte långt från
  det man skulle förutsäga.

 276. Där inkomstskillnaderna är stora
  och det är större ojämlikhet...

 277. ...är det mindre jämlikt
  vad gäller möjligheter.

 278. Det är svårt att få lika möjligheter
  om man har ett ojämlikt samhälle.

 279. Det är ganska viktigt.

 280. Som jag sa i början är det inte bara
  så att ojämlikhet drabbar de fattiga.

 281. Om jag sa att de fattigas problem
  är värre i ojämlika samhällen-

 282. -skulle ni säga: "Där finns
  fler fattiga. Det är därför."

 283. Skillnaderna är för stora för att
  gälla bara den fattigaste tiondelen.

 284. Några skillnader är enorma. Om vi
  jämför folk på olika social nivå...

 285. Det här är ett gammalt diagram, från
  när man började göra jämförelser.

 286. Några svenska forskare var vänliga
  nog att klassificera svenska döda-

 287. -enligt brittiska social nivåer.

 288. Det är en uppdelning
  i sociala nivåer efter arbete.

 289. Den översta nivån är här.
  Chefer för stora företag-

 290. -läkare, advokater, såna människor.

 291. Det går neråt genom icke manuellt
  arbetande till kvalificerat arbete-

 292. -ner till okvalificerat
  manuellt arbete.

 293. Man klassificerar spädbarns-
  dödlighet efter faderns yrke-

 294. -med ensamma föräldrar för sig själv.

 295. Men ni är bättre än vi
  över hela skalan.

 296. Men skillnaderna
  är störst längst ner i samhället.

 297. Men till och med högst upp
  är ni bättre.

 298. En annan artikel visade
  samma sak för vuxnas dödlighet.

 299. Det här är bara spädbarnsdödlighet.

 300. Vi visar fem exempel som bevisar
  exakt den här poängen i boken.

 301. Från olika datamängder. Vi använder
  också mer sofistikerad statistik-

 302. -med vad som kallas multinivåmodeller
  som använder individuella särdrag-

 303. -som individuell inkomst eller
  utbildning över hela befolkningen-

 304. -och ser om ojämlikhet
  kan säga nåt om det.

 305. Återigen... Kollegor på Harvard
  har kallat ojämlikhet-

 306. -"en allmän social nedsmutsare",
  eftersom det påverkar hela samhället.

 307. Här är ännu ett dramatiskt exempel
  som inte är hämtat ur boken.

 308. Det här är nivåer på läsförmåga
  hos ungdomar mellan 16 och 25.

 309. De jämförs med hur många års
  utbildning deras föräldrar har.

 310. Här har man barn till högutbildade
  föräldrar i samhällets översta skikt.

 311. De är lite bättre i mer jämlika
  Sverige än i mindre jämlika Kanada-

 312. -eller i mycket mindre jämlika USA.

 313. I samhällets bottenskikt,
  med lågutbildade föräldrar-

 314. -är skillnaderna enorma
  i hur barnen klarar sig.

 315. Det betyder inte att det finns fler
  på botten i ojämlika samhällen.

 316. Det säger inte var de befinner sig.
  Oavsett var man är går det sämre.

 317. Men det blir ännu värre
  längre ner på den sociala skalan.

 318. Jag vill återkomma till diagrammet
  där vi sammanställde allting.

 319. Jag vill säga ett par saker.
  Många säger att allt beror på USA-

 320. -eller på de engelsktalande länderna
  eller Skandinavien eller Japan.

 321. Men man kan faktiskt ta bort
  alla engelsktalande länder-

 322. -och ändå få
  ett signifikant resultat här nere.

 323. Man kan ta bort Skandinavien,
  som folk verkar tycka är konstiga.

 324. Man får fortfarande ett signifikant
  samband. Man kan ta bort länder.

 325. Om sambandet är signifikant
  med så få data-

 326. -är det ett väldigt starkt samband.

 327. Jag vill säga
  ett par saker till om det.

 328. En sak som man lägger märke till
  i alla diagrammen-

 329. -är att samma länder verkar ligga
  illa till vad gäller alla problem.

 330. USA och Storbritannien
  klarar sig alltid dåligt.

 331. När jag föreläser i USA-

 332. -är det trevligt att kunna visa att
  Storbritannien kan vara sämre än USA.

 333. De tycker att det är skönt att jag
  inte bara attackerar amerikaner.

 334. Men de är ganska bra
  på att attackera själva.

 335. I alla fall...

 336. Det är också samma länder
  på den bra sidan.

 337. Det är nästan alltid Skandinavien
  och Japan som klarar sig bra.

 338. Det vi ser är en social dysfunktion
  som har att göra med ojämlikhet.

 339. Inte bara en eller två saker
  går snett, det mesta går snett.

 340. Det regeringar gör
  är det allmänheten begär...

 341. Är det mer brottslighet
  vill vi ha fler poliser.

 342. Är det drogproblem vill vi ha hårdare
  straff och mer rehabilitation.

 343. Är det hälsoproblem
  vill vi ha fler läkare och så vidare.

 344. Det vi gör är
  att vi lägger till dyra tjänster-

 345. -i försök att komma till rätta med
  problem som ständigt återkommer.

 346. Man gör oändliga
  mängder bypassoperationer-

 347. -men folks artärer täpps ändå igen,
  och vi vet att det kommer av stress.

 348. En annan poäng är att, när folk vill
  ta bort de engelskspråkiga länderna-

 349. -vill de göra det för att de tror
  att det handlar om kultur-

 350. -och inte ojämlikhet. Finns det nåt
  annat som kan förklara mönstret?

 351. Men här ligger Portugal.
  Det är svårt att tänka sig ett land-

 352. -mer skilt från USA
  och Storbritannien.

 353. Här nere...

 354. Både Sverige
  och Japan klarar sig bra.

 355. Men kvinnors position
  i de två samhällena är väldigt olika.

 356. Eller hur viktig kärnfamiljen är.

 357. Antalet kvinnor inom ekonomin
  är fullständigt annorlunda.

 358. Antalet kvinnor i politiken
  är fullständigt olika.

 359. Det de har gemensamt
  är att inkomstskillnaderna är små.

 360. Och de klarar sig båda bra
  enligt alla de här måtten.

 361. Det beror inte på liknande kulturer.

 362. Och om man talar om att engelsk-
  språkiga länder har samma problem-

 363. -förklarar det inte varför sambandet
  också finns mellan USA:s delstater.

 364. Vissa samband, speciellt hälsa och
  våld, har undersökts så många gånger.

 365. Om man vill ta länder och visa att
  sambandet inte existerar i våra data-

 366. -kan jag visa diagram
  som visar att i provinserna i Kina-

 367. -mår folk sämre i de mer ojämlika.

 368. Eller i Japans olika regioner.
  Där är det samma sak.

 369. Vilka regioner ska man ta bort för
  att bli av med det här sambandet?

 370. Man har visat de här sambanden på
  rika och fattiga länder tillsammans.

 371. Man kan använda medellivslängd
  och dödstal och kanske våld-

 372. -i utvecklingsländer.
  Sambanden är i princip de samma.

 373. Men i utvecklingsländer spelar
  även den ekonomiska tillväxten roll.

 374. Sverige och Japan kommer också fram
  till sina höga nivåer på olika sätt.

 375. Sverige har stora inkomstskillnader.

 376. Det blir jämlikt av skatter
  och bidrag. Ni omfördelar.

 377. Japan har lägre skatter,
  men har lägre inkomster före skatt-

 378. -lägre inkomstskillnader före skatt
  och ett mindre välfärdssamhälle.

 379. Samma kontrast finns mellan USA:s
  delstater. Stater som New Hampshire-

 380. -som är mer jämlika än de flesta,
  om inte den mest jämlika-

 381. -klarar sig bra
  enligt alla kriterier.

 382. Men de har lägst delstatsskatt
  av alla delstater förutom Alaska.

 383. De får sin ojämlikhet genom
  mindre inkomstskillnader före skatt.

 384. Det spelar ingen roll
  hur man gör på vägen dit.

 385. Det är viktigt.

 386. Jag borde säga några ord till...

 387. Tiden är nog ute om jag vill ha en
  fem minuters frågestund, eller hur?

 388. Det finns intressanta saker
  i vår bok om sociala relationer-

 389. -om stress
  och hur det har med allt att göra.

 390. Vi har utvecklat en psykologisk
  känslighet för sociala skillnader-

 391. -och sociala relationers kvaliteter,
  men intuitionen stämmer.

 392. Ojämlikhet är socialt nedbrytande.
  Det är inte ett privat antagande-

 393. -utan det går att bevisa offentligt.

 394. Och det påverkar
  hela samhällets välfärd. Tack.

 395. -Vi har tid till några frågor.
  -Jag borde ha lämnat mer tid.

 396. Vi har lite tid.
  Om det finns några frågor?

 397. Ja? Jag tror inte
  att vi har mikrofoner...

 398. -Fungerar de här?
  -Kanske... - Kanske ni kan ropa?

 399. -Jag kan inte ropa.
  -Okej...

 400. Tack. Jag heter Ingrid Munck.

 401. Du har visat oss hur Sverige är...

 402. -...väldigt...
  -...att ni klarar er bra.

 403. Och vi...
  Jag har det statistiska beviset.

 404. Ojämlikheten i Sverige
  låg på topp 1980...

 405. ...när vi kunde visa det
  inom Sverige.

 406. -Ja.
  -Trenderna gick mot mer jämlikhet.

 407. Men faktum är att vi rör oss bort.

 408. -Vi har en omfördelningsformel...
  -Ja.

 409. Finns det andra sätt?

 410. Jag skulle vilja ha några råd, för vi
  håller snabbt på att röra oss bort...

 411. ...från vår position.
  Det syns inte i dina diagram än...

 412. -...men vi som forskar på det här...
  -Okej.

 413. ...ser att vi är på väg bort
  från den här positionen.

 414. Nyckeln är att vi alla
  blir sämre tillsammans.

 415. Den här motgående trenden började
  runt 1980, eller under sent 70-tal...

 416. ...med en ny ekonomisk filosofi.
  Reagan, Thatcher, nyliberalism...

 417. Man sänkte skattetaken, försvagade
  facken, alla möjliga förändringar-

 418. -som bidrog till större ojämlikhet.

 419. Även om ojämlikheten
  i Sverige har ökat-

 420. -ligger ni bättre till än andra
  länder, för det ökar där också.

 421. I Storbritannien hade vi en dramatisk
  ojämlikhetsökning på sent 80-tal.

 422. Sen dess har vi legat på
  en mycket högre nivå.

 423. Det har gått upp och ner, men vi hade
  en stor ojämlikhetsökning tidigt.

 424. Jag tror att alla är medvetna om att
  samhället blir hårdare och råare.

 425. Det har blivit mer antisocialt...
  Man ser det på gatorna hela tiden.

 426. Vi känner av de långsiktiga
  effekterna av ojämlikhetsökningen.

 427. Ni kommer att få liknande effekter.

 428. Vi fick just reda på att vi kan
  hålla på till klockan sex.

 429. -Vi har lite tid.
  -Jag kan fortsätta föredraget.

 430. Du kanske skulle avsluta den här
  viktiga delen och ta frågorna sen.

 431. Ja...

 432. Jag kommer till hela det här området
  som en epidemiolog-

 433. -som försöker förstå vad som ligger
  bakom hälsoskillnader.

 434. Den stora skillnaden i vad vi har
  förstått de senaste 20 eller 30 åren-

 435. -är att en viktig del
  består av psykosociala faktorer.

 436. Det är inte bara det att folk på
  lägre social nivå arbetar längre-

 437. -bor sämre, har mer föroreningar
  eller vad som helst.

 438. Det handlar inte
  om den fysiska miljön.

 439. Det är vad man känner
  om sina omständigheter.

 440. Depression, ångest, hopplöshet,
  att man blir sedd ner på.

 441. Allt det ger kronisk stress.

 442. Vi förstår mycket bättre hur stress
  förändrar fysiologiska prioriteter.

 443. Immunsystemet försvagas,
  hjärtat påverkas och så vidare.

 444. Problemet med stress...
  Folk frågar: "Men bra stress, då?"

 445. Stress är okej
  om det inte varar för länge.

 446. I tio eller femtio minuter.

 447. Men om det fortsätter
  i över en timme börjar det få...

 448. ...skadliga konsekvenser. Och när man
  oroar sig i dagar, veckor och år...

 449. ...blir man mer sårbar för
  en mängd saker. Det påminner om...

 450. Man åldras snabbare.

 451. Och vi har nu börjat förstå-

 452. -varför det finns
  sociala gradienter för hälsa.

 453. Om man läser Sir Michael Marmots
  bok "Statussyndromet"...

 454. Han är nog världens främste expert på
  sociala faktorers påverkan på hälsa.

 455. Han berättar om
  hur social differentiering i sig-

 456. -fungerar på psykologisk väg.

 457. Ser man på de psykosociala
  riskfaktorerna för ohälsa-

 458. -finns det tre kategorier:
  Social status i sig själv.

 459. Om man ser sig själv som sedd upp
  till eller känner sig nedvärderad.

 460. Svaga sociala relationer.

 461. Alla sätt att mäta sociala relationer
  har starka samband med hälsa.

 462. Till exempel om man har en dålig
  relation till sin partner hemma-

 463. -om man har få vänner eller om
  man inte alls är socialt aktiv.

 464. Alla de sakerna förutsäger
  att du får en kortare livslängd.

 465. Nyligen gjordes en genomgång
  av ett antal studier-

 466. -som såg på mått som vänskap
  i förhållande till hälsa.

 467. De data som studierna
  hade samlat ihop-

 468. -täckte 300 000 människor.

 469. Slutsatsen var att vara socialt
  isolerad, mer socialt isolerad...

 470. ...var en större riskfaktor än
  rökning, träning, matvanor och sånt.

 471. Den sista faktorn är
  stress tidigt i livet.

 472. Både stress under graviditeten
  och saker som konflikter i hemmet.

 473. Man har mer och mer börjat förstå-

 474. -hur tidigt människor är känsliga.

 475. Det verkar vara en del av nåt större.

 476. Bland de flesta däggdjur finns
  en känslig period tidigt i livet-

 477. -som påverkar
  den senare utvecklingen.

 478. Det verkar alltid
  handla om anpassning-

 479. -till den värld och miljö
  man har omkring sig.

 480. Hos människor handlar det om
  anpassning till den sociala miljön-

 481. -som man har runt sig. Antingen växer
  man upp och måste kämpa för allt-

 482. -och lär sig att inte lita på nån-

 483. -eller så växer man upp
  i ett samhälle byggt på samarbete-

 484. -ömsesidighet, tillit och såna saker.

 485. Då krävs en helt annan känslomässig
  och kognitiv utveckling.

 486. Det är så
  den tidiga barndomen påverkar.

 487. Men under alla de faktorerna
  finns samma problem-

 488. -om hur vi tycker att vi blir sedda
  av andra, i termer av social status.

 489. Osäkerheten
  som kommer av låg status liknar den-

 490. -som kommer av en svår barndom.
  En känsla att man inte är värd nåt.

 491. Vänskap spelar roll.
  Har man vänner känner man sig bättre.

 492. Folk gillar mig. De skrattar
  åt mina skämt. De gillar min mat.

 493. Jag tror inte att nån gillar min mat,
  men i alla fall.

 494. Men känner man att folk undviker en,
  att man inte får vara med om saker-

 495. -så känner vi alla till
  de tvivel som börjar gro.

 496. Man känner sig
  oattraktiv, tråkig, tafatt...

 497. Jag tror att epidemiologer kan
  berätta att i moderna samhällen-

 498. -är det de viktigaste faktorerna
  för social stress, kronisk stress.

 499. De orsaker till kronisk stress
  som drabbar oss värst-

 500. -är de här sociala orsakerna.

 501. Att stå i skuld eller
  att vara arbetslös är stressande-

 502. -men inte alla är arbetslösa
  eller har skulder de inte klarar av.

 503. Jag får nog sluta för andra gången.

 504. Jag skulle gärna fortsätta. Jag har
  ljuvliga data om allt möjligt.

 505. Det förklarar varför våld
  är vanligare i ojämlika samhällen.

 506. Människor på botten blir känsligare
  för att bli sedda ner på.

 507. Våld kommer av att folk känner sig
  förödmjukade och inte respekterade.

 508. Så...

 509. De flesta problem
  som jag har pratat om-

 510. -kommer ur
  förändringar i sociala relationer.

 511. Det kommer ur större ojämlikhet,
  större statuskonkurrens-

 512. -och att man dömer varandra mer efter
  status än i mer jämlika samhällen.

 513. -Tack.
  -Vi har tio minuter för frågor.

 514. Det är en lyx.
  Vi har en första fråga.

 515. Jag undrar om antalet självmord-

 516. -har ett samband med era övriga data?

 517. Ja. Tyvärr är svaret nej.

 518. Vi visar det i boken
  och nånstans har jag...

 519. ...en bild som påminner mig om
  att prata om det.

 520. Självmord och rökning
  har inget samband med...

 521. Det blir inte värre
  i mer ojämlika samhällen.

 522. Självmord är vanligare
  i mer jämlika samhällen.

 523. Data antyder att självmord
  och mord har ett omvänt samband.

 524. Ett antal rapporter
  visar att de går åt motsatt håll.

 525. Det kan ligga en viss sanning i
  att våld antingen riktas inåt-

 526. -eller ut mot andra människor.
  Är saker mitt fel eller ert fel?

 527. Om man till exempel
  tittar på amerikanska data-

 528. -är andelen självmord lägre i den
  svarta befolkningen än i den vita.

 529. Alla andra dödsorsaker
  är högre för svarta amerikaner.

 530. Precis innan jag åkte
  från England för att komma hit-

 531. -såg jag en rapport om Östeuropa.

 532. Där ledde ojämlikhet till ökningar...

 533. Större ojämlikhet ledde till
  ökningar i antalet självmord.

 534. Jag tror inte att självmord
  alltid har haft en social gradient.

 535. I vissa länder är självmord vanligare
  i samhällets topp än på botten.

 536. I Storbritannien har det blivit
  vanligare på botten sen omkring 1970.

 537. Jag vill särskilja länder där det är
  vanligare på botten och i toppen-

 538. -och se om länderna har olika
  förhållande till ojämlikhet. Tack.

 539. Här är nästa fråga.

 540. Du talar om fäder och söner
  och fäder och söner...

 541. Är kvinnor medräknade?

 542. Och en sak till:
  Har ni mätt ojämlikheten...

 543. Effekten av ojämlikheten
  mellan män och kvinnor?

 544. Ja...till den andra delen.

 545. Data om social rörlighet...

 546. Eftersom man ser sambandet mellan
  fäders inkomst när sonen föddes-

 547. -och sonens inkomst 30 år senare-

 548. -behöver man väldigt långa studier
  som följer upp människor.

 549. Och på 60- och 70-talen
  var det naturligtvis så-

 550. -att kvinnor inte var lika ekonomiskt
  aktiva. Därför finns de nog inte med.

 551. Vi kan bara använda andras data. Där
  fanns inget om mödrar och döttrar.

 552. Jag tror att man skulle se
  ett liknande förhållande.

 553. Kvinnors status - ja.

 554. Kvinnors status förbättras med
  större jämlikhet i hela samhället.

 555. Det gäller ett antal olika faktorer.

 556. Vi har internationella data i boken
  som ser på kvinnors lägre löner.

 557. Men i USA kom en intressant rapport
  med tre mått på kvinnors status.

 558. Måtten var politisk representation,
  hur många politiker som är kvinnor-

 559. -kvinnors lägre löner-

 560. -samt graden av ekonomisk autonomi,
  andelen kvinnor som lönearbetar.

 561. De måtten hade samband
  med inkomstskillnader i samhället-

 562. -men de hade också samband
  med hälsa, och specifikt mäns hälsa.

 563. Anledningen till sambandet mellan
  minskad ojämlikhet i befolkningen...

 564. ...och förbättrad status för kvinnor
  är att det är svårt...

 565. Mer ojämlika samhällen
  är mer mansdominerade.

 566. Om man tänker på djurens hierarkier
  är de dominanta djuren hanar.

 567. I de samhällen där våld
  och liknande är viktigt...

 568. ...och gammaldags mönster
  där kvinnor måste övervakas...

 569. Kvinnor skyddas av sina män
  från andra män, som är farliga.

 570. Jag tror att
  det mönstret börjar försvinna-

 571. -när samhället blir socialare.

 572. När...

 573. Socialt kapital och social kohesion
  leder till ökad status för kvinnor.

 574. Kvinnors status
  är på ett sätt en indikator för...

 575. ...samhällen med bättre socialt
  kapital, trevligare samhällen.

 576. En fråga där.

 577. Har ni gjort undersökningar
  om skillnader-

 578. -mellan ganska rika människor
  och väldigt rika människor?

 579. Jag skulle gärna göra det. Vi
  förväntas säga att även väldigt rika-

 580. -mår bättre i ett jämlikt samhälle.
  Det kan vi inte.

 581. De väldigt rika utgör
  en liten bråkdel av befolkningen.

 582. Vi kan säga att de översta 10 %
  mår bättre. Kanske de översta 5 %.

 583. Men vi kan inte prata om delar
  av en procent. För några veckor sen-

 584. -talade jag med
  en väldigt rik bankir. Riktigt rik.

 585. Han trodde att de flesta av hans rika
  vänner skulle acceptera våra data.

 586. De vet att det är skadligt.

 587. Men nej,
  vi kan inte säga nåt om det.

 588. Jag kan inte gå bortom våra data,
  men nu tänker jag genast försöka.

 589. Jag tror att... De rika
  kan bo i inhägnade samhällen-

 590. -vilket visar att de ser
  resten av samhället som ett hot.

 591. De måste skydda sig från det.

 592. Men deras barn går i skolor där fler
  barn slutar skolan eller tar droger-

 593. -eller mer och mer våld.
  De kan inte isolera sig.

 594. De lyssnar på samma musik och deltar
  i samma tonårskultur och så vidare.

 595. Jag skulle förvänta mig att de lider.

 596. Okej. Vi har en fråga till där borta.

 597. Ganska nyligen gavs det ut en bok
  som ett svar på er bok.

 598. -Jag ser dig inte.
  -Här är jag.

 599. Nyligen gavs det ut en bok på svenska
  som svar på er bok.

 600. -Den heter "Jämlikhetsbluffen".
  -"Jämlikhetsbluffen".

 601. -Ja...
  -Har du nåt svar på kritiken i den?

 602. De tror att allt som jag har sagt
  är mina egna vanföreställningar.

 603. Jag är en sån som alltid har varit
  väldigt rädd för att göra bort mig.

 604. Jag går alltid igenom
  mina data väldigt noggrant-

 605. -för att bli säker på
  att jag inte kan kritiseras.

 606. Vi hade aldrig ens tänkt på att ge ut
  boken om vi inte var väldigt säkra.

 607. Vi har svarat på kritiken på vår
  webbsida - www.equalitytrust.org.uk.

 608. Där finns ett stort dokument
  som går igenom alla punkter.

 609. Den typen av politiska attacker-

 610. -är väsensskilda
  från de akademiska diskussionerna.

 611. De akademiska diskussionerna...

 612. Det finns nog inga forskare
  som inte godtar de här sambanden.

 613. Åtminstone gör de det med merparten
  av den forskning som vi talar om.

 614. De meningsskiljaktigheter som finns
  handlar om tolkningar av sambanden.

 615. Kritiken från den politiska högern-

 616. -säger att alla våra data är trams.

 617. "Om man tar bort de här länderna
  finns det inget samband kvar."

 618. "Det diagrammet beror på
  USA och Japan. Ta bort dem."

 619. Om det till och med skulle vara så
  att de har rätt i allt de säger...

 620. ...kunde jag, som jag sa tidigare,
  visa rapporten om regioner i Kina...

 621. ...eller Ryssland,
  eller länder i Sydamerika...

 622. "Vilka länder vill ni nu ta bort
  för att ta bort sambandet?"

 623. Det gäller våld, tillit
  och så vidare. Det är trams.

 624. Det de säger är:
  "USA är extremt. Det ska bort."

 625. "Det är det som skapar sambandet."

 626. Men vi förklarar att de ofta har fel.

 627. Tar man bort USA kvarstår
  ett alldeles utmärkt samband.

 628. Tar man bort alla extrema punkter
  kvarstår fortfarande sambandet.

 629. Vi ser en poäng i
  att inte ta bort några data.

 630. Vi börjar med den här gruppen länder.

 631. Närhelst vår källa har data
  för de här länderna använder vi dem-

 632. -även om vi tror
  att det är nåt fel på dem.

 633. Kritiker verkar tro att vi är de enda
  som har bevisat de här sambanden.

 634. Men känner man till
  den publicerade forskningen-

 635. -tillför inte de data vi har i boken
  särskilt mycket.

 636. Det som är viktigt med boken
  är att den visar det för allmänheten.

 637. Vår tid är tyvärr ute.

 638. Tack så mycket, professor Wilkinson.
  - En applåd.

 639. Översättning: Peeter S. Randsalu
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Den livsfarliga ojämlikheten

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Det har länge ansetts att ökad tillväxt är medicinen för att lösa många av samhällets problem. Professor emeritus Richard Wilkinson menar att det istället är inkomstskillnader som ligger bakom många av problemen. Hans forskning pekar på att i ojämlika samhällen mår människor sämre både fysiskt och psykiskt, att de lever kortare liv, att kriminaliteten är större och våldet mer utbrett. Boken "Jämlikhetsanden", som Wilkinson skrivit tillsammans med Kate Picket, visar att den avgörande faktorn bakom en rad centrala sociala och hälsomässiga problem är graden av ojämlikhet. Wilkinson, som är tongivande i internationell forskning om ohälsans sociala faktorer, berättar om nya vetenskapliga rön som håller på att förändra bilden av hur våra rika samhällen faktiskt fungerar. Moderator: Dan Josefsson. Arrangör: Karneval förlag.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper
Ämnesord:
Samhällsvetenskap, Social differentiering, Social ojämlikhet, Sociala klasser, Sociala strukturer, Sociologi
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Pedagogik när flera kulturer möts

Interkulturell pedagogik innebär stora utmaningar för de flesta länder på grund av såväl historiska som nya synsätt på social mångfald. Professor Jagdish S. Gundara vid Londons universitet behandlar några av de pedagogiska frågor som hänför sig till det sekulära och det heliga och som ställt skolor, lärare, studenter och samhällen inför stora utmaningar. Arrangör: Västra Götalandsregionen och Nätverket för interkulturell pedagogik.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Solnedgångar och svältkatastrofer är bra

Hur ser afrikaner på den generaliserade bilden av Afrika som finns i västvärlden? Författarna Helon Habila från Nigeria, Kopano Matlwa från Sydafrika och Alain Mabanckou från Kongo-Brazzaville diskuterar och berättar om sina egna erfarenheter.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

När byxor är ett brott

Lubna Ahmad al-Hussein greps av polisen i Khartoum 2009 för att hon gick klädd i byxor. Boken "40 piskrapp för ett par byxor" är ett personligt vittnesmål där hon skildrar ett Sudan som dignar under dubbel börda: sharialagarna och landets traditioner. Moderator: Dilsa Demirbag-Sten. Arrangör: Sekwa förlag.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Kultur, religion och kvinnors rättigheter

Ett seminarium med Fatmagül Berktay, turkisk forskare i statsvetenskap, aktivist för mänskliga rättigheter och mycket engagerad i kvinnofrågor. Fatmagül föreläser och samtalar därefter med Rasoul Nejadmehr. Arrangör: Västra Götalandsregionen, Nätverket för interkulturell pedagogik.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Vart går Afrika?

Journalisten Richard Dowden har efter tre decennier av resor i Afrika skrivit boken "Afrika - framtidens kontient". I ett samtal med SVT:s korrespondent Marika Griehsel berättar han varför den europeiska bilden av Afrika behöver nyanseras. Arrangör: Leopard förlag.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Läsplattor - så fungerar de

Vilka möjligheter kan läsplattor ge för elever med funktionsnedsättning? Sören Henriksen och Åke Runnman, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten ger praktisk vägledning kring valet av läsplattor. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Tala dig till ledarskap

Vi kan läsa oss till tusentals teorier om ledarskap, men till slut är det din förmåga att kommunicera med andra som avgör om du lyckas leda andra människor mot ett gemensamt mål. Föreläsaren Paul van der Vliet berättar hur man gör. Arrangör: Studentlitteratur.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Modigare vardag

När vi går till botten med stress, tvivel eller obeslutsamhet finner vi alltid en rädsla som spökar. Carl Lindeborg, föreläsare inom personlig utveckling och ledarskap, och Sofia Sivertsdotter, professionell coach, talar om rädsla och mod i vardagen. Arrangör: Liber.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Prata sex och manlighet i skolan

Hur ska man prata med killar om sex, kärlek, normer, relationer och respekt? Ett samtal mellan Alán Ali från Fryshusets projekt Elektra, Karolin Röcklinger, genusföretaget Amphi och författaren Inti Chavez Perez. Moderator: Anna Hellgren. Arrangör RFSU (Ottar).

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

2000 språk i Afrika

Hur och varför har olika språk vuxit fram i Afrika? Och hur skiljer det sig från framväxten av språk i Europa? Ett seminarium med Lars-Gunnar Andersson, professor i svenska, och Tore Janson, professor emeritus i afrikanska språk. Arrangör: Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg och Jonsereds herrgård/Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Dyslexi - förbannelse och möjlighet

Ulla Föhrer, leg. logoped och med. hedersdoktor, och Eva Magnusson, logoped och fil. dr, har djupintervjuat fyrtio personer med läs- och skrivsvårigheter. Vilka strategier har dessa använt för att klara skola, utbildning och arbete? Moderator: Elisabet Reslegård, ordförande i Läsrörelsen. Arrangör: Läsrörelsen, BTJ Förlag, Dyslexitorget och Allmänna arvsfonden.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Så blir du en bättre journalist

Journalisten Augustin Erba berättar om sin nyutkomna bok om journalistik: en rad knep och tankar om hur man blir en bättre och gladare journalist. Talang är irrelevant, menar Augustin Erba. Arrangör: Svenska Journalistförbundet.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Vårdens utmaning - att behärska kaos

De som arbetar inom vården måste lära sig kontrollera det kaos som är helt oundvikligt, säger Jonas Åberg, med många års erfarenhet av ämnet socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Han menar att vården står inför ett paradigmskifte. Inspelat på Bokmässan i Göteborg i september 2010.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Samtala med tonåringar

Socionomen Mia Börjesson ger teoretiska och praktiska verktyg till alla som möter tonåringar i sin vardag, både professionellt och privat. Arrangör: Argument förlag.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2010

Viktiga samtal med barn och ungdomar

Samtal mellan barn och vuxna, oavsett var dessa sker, är oändligt betydelsefulla. Petter Iwarsson, socialpedagog och föreläsare verksam inom Bris, talar om vikten av att vi vuxna möter barn i samtal om viktiga saker i deras liv. Arrangör: Bris.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta My life my lesson

Felicia förlorade tidigt sin biologiska pappa och växte upp tillsammans med en styvpappa som misshandlade mamman. Efter tio år separerade Felicias mamma från styvpappan. Felicia vill leva ett vanligt tonårsliv, men hennes situation och upplevelser hindrar henne. Situationen förvärras när pappan hotar mamman till livet och familjen tvingas leva i ovisshet tills de får ett skyddat boende. Hoten leder till rättegång där Felicia måste vittna, och frågan är hur hon ska orka. Under två år får vi följa Felicias liv där konsekvenserna för barn som upplever våld i nära relationer blir tydliga.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Curts resa

Curt Lofterud växte upp i Värmland på 1930-talet. Tidigt i sin barndom insåg han att han var för svag för att jobba fysiskt i skogen eller på ett bruk. Han ville studera, men det fanns varken pengar eller resurser till det i hans fattiga arbetarhem. Men han hittade ändå en väg, och några möten blev helt avgörande för hur hans liv skulle formas.