Titta

UR Samtiden Tema

UR Samtiden Tema

Om UR Samtiden Tema

Kunskap och vetenskap i nytt sammanhang. Talare och samtal från de dagliga sändningarna i UR Samtiden kopplas samman kring ett tema.

Till första programmet

UR Samtiden Tema : Lika eller olika?Dela
 1. UR Samtiden Tema: Lika eller olika?

 2. "Åk hem, jävla muslimfitta."

 3. Vad ligger bakom kränkningar människor
  emellan?

 4. Professor Mattias Gardell
  om islamofobi.

 5. "Muslimer är våldsbenägna."
  "Muslimer är ditt eller datt."

 6. Idrottens
  slentriankränkning nummer ett:

 7. "Är du nån jävla bög, eller?"

 8. Friidrottsstjärnan Peter Häggström om
  att göra skillnad på folk och folk.

 9. Det tog nåt år eller så innan
  jag började inse att jag var bög.

 10. Fattiga svenskar, finns de? Själv-
  klart, det här är deras verklighet.

 11. Om pappa dör får man ens begravnings-
  hjälp eller betalar socialen?

 12. Sånt som är en självklarhet
  för oss medelklass-svennar.

 13. Integration och segregation,
  vad innebär begreppen konkret?

 14. I stället för att prata
  om de egentliga problemen-

 15. -pratar man om
  att alla människor har lika värde.

 16. Det vet vi redan
  och det ger ingenting.

 17. Vad vet du egentligen om samer,
  vår egen ursprungsbefolkning?

 18. Samerna är ett folk som bor där
  det finns snö och man bor i kåtor.

 19. Man har renar och man bär
  konstiga kläder och jojkar.

 20. Forskaren Peter Sköld
  om en etnisk minoritet nära dig.

 21. Det här och mer därtill i ett laddat
  UR Samtiden Tema: Lila eller olika?

 22. Varför fungerar människor
  från olika kulturer-

 23. -bra ihop på en plats,
  men inte på en annan?

 24. Vad förenklar och försvårar för
  människor att leva tillsammans?

 25. Hans-Ingvar Roth är professor
  i mänskliga rättigheter-

 26. -och har skrivit flera böcker
  om mångkulturalism.

 27. Jag beskriver positiva och negativa
  mångkulturella samhällen-

 28. -utifrån fyra begreppspar,
  som ofta är väldigt belysande.

 29. Jag brukar använda mig av ett skepp
  - det mångkulturella skeppet-

 30. -där vi alla
  i den globaliserade världen lever.

 31. Vi har inget annat skepp-

 32. -och det ska kryssa
  mellan Skylla och Karybdis.

 33. Skylla kan man säga
  är den negativa distansen-

 34. -när människor
  är segregerade från varandra.

 35. Och inte har naturliga kontaktytor.

 36. Man har ingen kulturell kommunikation,
  ingen värdegemenskap.

 37. Ingen större språklig förmåga
  att kommunicera med varandra.

 38. Inga gemensamma projekt.

 39. Det är Skylla i minoritets-
  och integrationspolitiken.

 40. Karybdis är den negativa närheten.

 41. När man tvingas att assimilera sig för
  att bli delaktig i ett samhälle.

 42. Oftast på ett underordnat sätt.

 43. Man hänvisas till de minst kvalificerade
  arbetena i samhället.

 44. Där man inte har möjlighet
  att göra karriär på samma villkor.

 45. Det är Karybdis i minoritets- politiken.
  Vad är då målet?

 46. Målet är att uppnå det som jag kallar
  positiv närhet och positiv distans.

 47. Det är ju egentligen skeppets färd.

 48. Att värja sig
  för Skylla och Karybdis-

 49. -och försöka uppnå
  den positiva närheten.

 50. Att hitta en gruppöverskridande
  värdegemenskap.

 51. Trots att man kommer
  från olika kulturella hemvister.

 52. Samtidigt den positiva distansen som
  bejakar integriteten hos grupperna.

 53. Man ska inte behöva göra avkall
  på väsentliga kulturella särdrag-

 54. -bara för att bli delaktig
  i samhället.

 55. De här begreppsparen är väldigt
  belysande och kan användas-

 56. -för att illustrera
  alla negativa och positiva exempel-

 57. -på kulturell samexistens
  genom historien.

 58. Vad gäller den negativa distansen hittar
  vi alltför många exempel-

 59. -som också Göran
  var inne på tidigare.

 60. Vi hittar situationer
  med folkmord, etniska rensningar-

 61. -där grupper
  har demoraliserat varandra.

 62. Göran citerade engelske moralfilo- sofen
  Jonathan Glovers "Humanity".

 63. Där han talar om tribaliseringen
  i dagens värld.

 64. Där Rwanda och Bosnien
  är några exempel.

 65. Den negativa distansen
  innebär att man inte har-

 66. -nån vilja eller förmåga att träda in i
  gemensamma aktiviteter-

 67. -trots att det är så oerhört viktigt.

 68. Man kan då säga att exemplen på positiv
  närhet och positiv distans-

 69. -inte egentligen är så svåra att hitta i
  historien om man letar lite.

 70. Jag har några väldigt talande exempel
  som också nämns i artikeln.

 71. De mångkulturella imperierna är oerhört
  illustrativa i sammanhanget.

 72. Det romerska riket
  under vissa tidsperioder-

 73. -men också det ottomanska riket
  under vissa tidsperioder.

 74. När statsbildningarna var mest
  intresserade av den yttre säkerheten-

 75. -att man inte skulle invaderas
  och skatteuppbäringen.

 76. Att man kunde ge kulturella frizoner
  till olika grupper.

 77. Det ottomanska riket är en tydlig
  illustration på det förhållandet-

 78. -där olika religioner
  - judar, muslimer, kristna-

 79. -levde i mer eller mindre fredlig
  samexistens under vissa perioder.

 80. Man tilläts
  ha sina egna lagstiftningar.

 81. Det är inte positiv mångkulturalism i
  den bemärkelse som vi talar om i dag-

 82. -där mänskliga rättigheter och
  demokratiskt beslutsfattande ingår.

 83. Det är ändå positiv mångkulturalism för
  det fanns inga större konflikter-

 84. -och man tvingades inte göra avkall på
  sina kulturella identiteter.

 85. Ytterligare en faktor
  som spelar väldigt stor roll-

 86. -i förklaringen till varför vissa
  miljöer utvecklas till positiva-

 87. -är i vilken utsträckning invånarna ser
  det ömsesidiga beroendet-

 88. -av att hålla sams.

 89. När man har kunnat identifiera
  ett viktigt gemensamt ansvarsområde-

 90. -vilket också illustreras genom
  de stora kosmopolitiska städerna.

 91. I dagens värld kan man säga att
  de stora kosmopolitiska städerna-

 92. -som New York, Toronto, Vancouver...

 93. Det här är en kinesisk parad
  i Vancouver.

 94. Vancouver har trätt fram som en viktig
  mångkulturell stad i Kanada.

 95. Det illustrerar just min tes om
  att i stora kosmopolitiska miljöer-

 96. -oavsett om det är nu eller längesen-

 97. -så har människor tenderat
  att utveckla en positiv samexistens.

 98. Man har givit upphov
  till kulturella frizoner-

 99. -integritet,
  respekt för olika kulturliv.

 100. Den kinesiska kolonin i Vancouver
  är ett talande exempel på det.

 101. Är det bara i tätbefolkade miljöer-

 102. -som kulturell samexistens
  går att påvisa?

 103. Nej. Vi kan också hitta exempel-

 104. -på miljöer där människor har levt
  väldigt långt från varandra-

 105. -och inte i särskilt rika
  eller resursstarka miljöer-

 106. -i vår mer moderna bemärkelse.

 107. Utan i väldigt sårbara regioner där man
  ofta lever långt ifrån varandra.

 108. Här är Nordkalotten,
  inklusive Kolahalvön.

 109. Här är också den gemensamma nämnaren-

 110. -det ömsesidiga beroendet, sårbarheten-

 111. -som hela tiden tvingar fram en
  konstruktiv kulturell samexistens.

 112. Den så kallade pomorhandeln utvecklades
  i området på 1700-talet-

 113. -när då ryssar utvecklade
  starka, utbredda handelsförbindelser-

 114. -med kväner, finsktalande norrmän,
  norska fiskare och samer.

 115. Man utvecklade ett pidginspråk,
  "russenorsk"-

 116. -som ett sätt att kommunicera.

 117. Den här sårbarheten som hela tiden var
  påtaglig för de olika grupperna-

 118. -det ömsesidiga beroendet var nåt man
  delade med kosmopolitiska städer.

 119. Varje friktion kostar på.

 120. Man måste inse
  de övergripande, gruppöverskridande-

 121. -identifikationerna
  och verksamheterna.

 122. När man gör det inser man
  hur sårbara man egentligen är.

 123. Som slutkläm skulle jag vilja säga...

 124. Insikten om
  det ömsesidiga beroendet...

 125. Den stegrade sårbarheten...

 126. De allt mer gruppöverskridande iden-
  tifikationerna och mobiliseringarna-

 127. -inom ramen för viktiga
  miljö- och klimatprojekt-

 128. -är exempel på hur mångfald kan hanteras
  på ett konstruktivt sätt.

 129. Tack.

 130. Professor Hans-Ingvar Roth
  om mångkulturalism-

 131. -i UR Samtiden Tema:
  Lika eller olika?

 132. Vilka förutsättningar
  har vi svenskar att lyckas i livet?

 133. Det beror på var vi bor och vårt
  ursprung säger Björn Gardarsson-

 134. -föreståndare
  för Folkets hus i Rinkeby.

 135. En stadsdel
  som enligt Rädda Barnen har-

 136. -1 000 barn
  som betecknas som fattiga.

 137. Men fattigdom handlar inte bara
  om ekonomiskt utanförskap.

 138. Vilka är de viktigaste punkterna i
  vardagen där fattigdom blir märkbar-

 139. -en plåga för människor
  som lever under de villkoren?

 140. Det som är viktigt
  att säga innan vi går vidare-

 141. -är att det är lätt att fastna i
  att beskriva hur eländigt allt är.

 142. Först vill jag säga att det finns inget
  ställe som gör mig så glad.

 143. Jag känner mig säker
  och det är roligt att vara där.

 144. Det är mycket framtidsdrömmar
  och stor vilja.

 145. Jag har haft ett ganska utsatt
  och hårt arbete i 20 år.

 146. Det är inte för pengarna.

 147. Jag skulle inte göra det om det inte var
  givande, det vill jag bara säga.

 148. Men just utmaningen
  ligger på många områden.

 149. En utmaning är bostäderna.

 150. Det är inte
  att miljonprogrammet ser fult ut-

 151. -utan snarare det som finns inuti.

 152. Att hälften av lägenheterna
  är trerummare.

 153. Vilket inte alls
  motsvarar familjestorlekarna.

 154. Det är en väldigt grundläggande sak som
  gör att man bor väldigt trångt.

 155. För en vanlig människa som jag själv som
  har haft tonåringar...

 156. Om varje unge inte har ett rum finns det
  ingenstans att göra läxorna.

 157. Man kan inte titta på tv för farsan ska
  kolla på fotboll eller nåt.

 158. Om småsyskonen ska sova och man har tre
  adrenalinstinna tonåringar-

 159. -så får de ju gå ut.
  "Gå ut nu, killar, det räcker!"

 160. Vad finns där ute för dem?
  Ja, det är inte särskilt mycket.

 161. Du pratar också om att fattigdom skapar
  inlåsning. Kan du förklara?

 162. Ja, inlåsning är det ju att...
  Det finns många anledningar.

 163. Den mest grundläggande
  är ekonomiska faktorer.

 164. Mina pojkar vägrade gå på olika ställen
  om de inte hade vissa kläder.

 165. Det är en inlåsning,
  en annan inlåsning kan vara-

 166. -att många föräldrar, i och med
  att de själva är väldigt inlåsta-

 167. -inte kan föreställa sig
  vad det är för miljöer där ute.

 168. De försöker hålla i ungarna
  i stället för att släppa taget.

 169. Som jag gjorde med mina pojkar, slängde
  ut dem i ovissheten.

 170. Det kan man ju göra om man vet
  vart man slänger dem.

 171. I den allmänna debatten
  finns ingen förståelse för det.

 172. Det framställs som att folk är rädda-

 173. -eller har kulturella saker som gör att
  de inte vill åka från Rinkeby.

 174. Man hakar sig upp på
  filosofiska förklaringsmodeller-

 175. -men för mig
  är det vardagliga frågor.

 176. Om man inte har stålar
  har man inte möjligheter.

 177. Det andra blir sekundärt.

 178. Jag vill flagga för nåt
  som inte är omedelbart synligt.

 179. Priset för utanförskapet,
  priset för att inte ha ett arbete.

 180. Det är framtidens
  riktiga fattigpensionärer.

 181. Familjerna har dåliga skyddsnät.

 182. Om pappa dör får man ens begravnings-
  hjälp eller betalar socialen?

 183. Sånt som är en självklarhet
  för oss medelklass-svennar.

 184. Debatten på ledarsidorna
  för ett drygt år sen-

 185. -då ledarskribenter ifrågasatte
  om det fanns fattigdom i Sverige.

 186. Hur kan man ställa
  en sån fråga, tror du?

 187. När det ändå bevisligen finns.
  Du ser det varje dag.

 188. Man bör inrätta en ny forskningsgren-

 189. -den psykologiskt inriktade
  statsvetenskapliga forskningen.

 190. Jag vet inte, det är svårt.
  Det är ett sätt att förneka.

 191. Självklart är det så
  att det är segregationen.

 192. Man ser inte fattigdomen.

 193. Jag ska säga välkommen till Karolin
  el-Jaleb från Malmö. - Välkommen upp.

 194. Segregation och integration, två väl-
  använda, kanske rentav slitna ord.

 195. På södra Teatern sitter en panel
  som ska göra orden mer konkreta.

 196. Karolin el-Jaleb i Malmö jobbar med att
  föra människor närmare varandra.

 197. Integrationsbegreppet
  betyder ingenting-

 198. -om man inte pratar om de konkreta
  grejerna som det innehåller.

 199. Annars blir integration bara kopplat
  till att invandrare ska integreras.

 200. Man måste våga prata om-

 201. -vad vi kan göra för att kunna
  leva i ett integrerat samhälle.

 202. Det handlar om en bostadsmarknad
  som är anpassad efter vår verklighet.

 203. Som skapar möjligheter för människor att
  leva på en liknande standard.

 204. Det handlar om att skapa
  en arbetsmarknad som inte-

 205. -på grund av rasistiska strukturer
  stänger ute folk som vill arbeta.

 206. Diskussionen har blivit platt
  vad gäller integrationspolitik.

 207. I stället för att prata om problemen-

 208. -så pratar man om
  att alla människor har lika värde.

 209. Det är inte det som är intressant
  att prata om. Det vet vi redan.

 210. Man måste våga ta tag i problemen.

 211. Varför blir det
  en brist på inlevelseförmåga-

 212. -i hur livet ser ut
  i en fattig stadsdel?

 213. För att jag tror att när man
  tar avstånd från att prata om...

 214. När man pratar
  om integrationspolitik som vi gör-

 215. -skuldbelägger
  man individer i förorterna.

 216. Man kopplar allting till människors
  kultur, religion, hudfärg...

 217. -"Det är ert fel att ni är fattiga."
  -Ja.

 218. Man pratar om bidragsberoende på
  ett sätt som att folk i förorterna-

 219. -föredrar att gå på bidrag
  än att ha ett riktigt arbete.

 220. Vilket är befängt. Det är så fel.
  Det är inte alls den bild jag har.

 221. Du frågade hur det kommer sig att folk
  inte kan leva sig in i det.

 222. Jag tror det finns en förklaring.
  Förklaringen ligger i avhumanisering.

 223. Det är vi och dem.

 224. En stor del av svenska folket
  har inga egna upplevelser av "dem"-

 225. -inget personligt att referera till.

 226. Så blir man bombarderad av
  Sverigedemokraternas propaganda-

 227. -om vad de här människorna kostar
  och att det pågår en massinvandring.

 228. Ord som... "Massinvandring av råttor"
  kan det stå i Aftonbladet.

 229. Obehagliga associationer.

 230. Nu ska jag säga välkommen till
  den tredje gästen Guleed Mohamed.

 231. Det viktigaste för barn och ungdomar i
  en mångkulturell förort som Tensta-

 232. -är hopp säger Guleed Mohamed.

 233. Han och några andra har därför
  skapat nätverket Love Tensta.

 234. Love Tensta är
  Sveriges första hoppförmedling.

 235. För att vi som är med i
  Love Tensta är en grupp ungdomar-

 236. -som både pluggar
  men väljer att bo kvar i området.

 237. Vi frågade oss: "Vad är det största
  enskilda problemet i förorten?"

 238. Visst, vi har kriminalitet,
  kravaller och bostadssegregering.

 239. Men vad är det största problemet?

 240. Vi kunde identifiera
  att problemet var hopplöshet.

 241. Så vi blev en hoppförmedling.

 242. Om man kan få jobb
  på arbetsförmedlingen-

 243. -varför kan man inte
  få hopp på hoppförmedlingen?

 244. Och...

 245. Då märkte vi att vi måste sluta vara
  ungdomar som bor i en förort-

 246. -och hela tiden
  visar hur mångfalden brister-

 247. -i olika statliga organisationer, utan
  komma med lösningar själva.

 248. Vi ska inte säga
  att det är synd om oss.

 249. Man måste "viktiggöra" människor.

 250. När människor känner sig viktiga
  då gör de inte vissa saker.

 251. När människor är oviktiga
  kan de göra en hel del.

 252. Vi märkte att många ungdomar
  i förorten var oviktiga.

 253. Vi som bor i området, varför kan inte vi
  göra dem viktiga, vilket de är?

 254. Talar man fem språk och är ungdomar från
  hela världen varje dag-

 255. -då är man viktig. Man borde föreläsa
  för UD och inte kasta stenar.

 256. Säger man sånt till en ungdom:

 257. "Varför kastar du sten?
  Du kan föreläsa för UD."

 258. Pupillerna blir större,
  och då vill de inte kasta saker.

 259. Det är det man måste göra.

 260. Den andra punkten på...är att...

 261. Vi vill göra Tensta till världens
  första...eller Europas nya Harlem.

 262. Där kultur och mångfald
  verkligen betyder nåt.

 263. Vi måste sluta se oss som offer-

 264. -och se oss som folk som bidrar.
  Vi måste gå från bidrag till uppdrag.

 265. När man vänder på det
  och visar människor vad de har-

 266. -och inte pratar om vad de inte har,
  då händer magi utan trick.

 267. Björn, hur reagerar du
  när du hör om Love Tensta?

 268. Ja, jag får såna hopp, hiphop.

 269. Jag känner till Guleeds
  och hans vänners strävanden.

 270. Vi har känt varandra i några år.

 271. Jag blir glad när de formulerade det-

 272. -på ett fyndigt sätt som tar frågan från
  ett lite annat håll-

 273. -och får oss att se att
  vi kan prata om det i stället för...

 274. Det tycker jag utmärker
  den unga generationen.

 275. Att man mycket hellre
  pratar om lösningar än problem.

 276. Avslutade Björn Gardarsson,
  eldsjäl i Rinkeby i Stockholm.

 277. UR Samtiden Tema: Lika eller olika?

 278. 300 miljoner människor
  tillhör ett ursprungsfolk.

 279. Ett av folken är samerna.

 280. Det är inte upplyftande att läsa om hur
  ursprungsbefolkningar behandlats.

 281. Detsamma gäller samerna.

 282. Vad vet vi om vårt ursprungsfolk?

 283. Inte mycket, säger Peter Sköld
  på Centrum för samisk forskning.

 284. När man gjorde
  en kunskapsundersökning-

 285. -bland svenska allmänheten
  om samerna-

 286. -lyftes
  de här tre huvudstolparna fram.

 287. Samerna är ett folk som bor där
  det finns snö och man bor i kåtor.

 288. Man har renar och man bär
  konstiga kläder och jojkar.

 289. Det sammanfattar den svenska bilden av
  det samiska. Det är otillräckligt.

 290. Nu ska ingen egentligen få
  alltför dåligt samvete för det här.

 291. Gå hem och leta upp era gamla
  historieböcker från högstadiet-

 292. -och bläddra förtvivlat efter sidorna
  som berättar om samernas historia.

 293. Ni hittar nog inte särskilt mycket.

 294. Ni hittar säkert sidor
  om Nordamerikas indianer.

 295. Sitting Bull, Wounded Knee.

 296. Det är lite typiskt.

 297. Framöver 1700-, 1800-talet ökar det
  vetenskapliga intresset för samerna.

 298. Carl von Linné klädd i samedräkt gjorde
  en lappländsk resa.

 299. Gemensamt för forskarna var
  föreställningen att samerna-

 300. -i det socialdarwinistiska perspektivet,
  var ett döende folk.

 301. De var dömda eftersom de represent-
  erade en lägre stående kultur.

 302. Den här "utdöende"-principen
  avfördes inte förrän på 1930-talet.

 303. Man var fortfarande inne på spåret
  att det skulle bli så.

 304. Samerna klarar inte av
  att möta civilisationen.

 305. De måste hållas borta från den.

 306. De ska inte bo i hus, de ska inte
  ha rinnande vatten, elektricitet.

 307. Samer kunde i Sverige på 40-talet inte
  få lån till en bostad-

 308. -utifrån de här hänvisningarna.

 309. I Australien för inte så längesen tog
  man barnen ifrån föräldrarna-

 310. -för att ge dem en australiensisk
  uppfostran i samma "ädla" syften.

 311. "The stolen generation"-

 312. -som regeringen i Australien
  förnekat ända fram till i fjol.

 313. I Sverige har man sameskolor.
  Inte lika drastiskt, men nästan.

 314. Samerna, som urfolk överallt, hade sämre
  hälsa och högre dödlighet.

 315. Främst beroende på en dramatisk
  spädbarns- och barnadödlighet.

 316. Från den situation har samerna under 200
  år tagit sig upp till en nivå-

 317. -där det inte finns nån skillnad mellan
  svenskars och samers hälsa.

 318. Det är unikt internationellt.

 319. På alla andra håll i världen
  har urfolken fortfarande sämre hälsa.

 320. Vi forskar ju om det här, och om vi kan
  hitta mekanismerna i processen-

 321. -borde det gå att lära sig saker-

 322. -som kan påskynda
  en positiv utveckling på andra håll.

 323. Allt det här gör att vi hävdar
  att det finns en brist på kunskap-

 324. -framförallt
  hos de som fattar beslut-

 325. -och utformar politiken
  för det samiska området.

 326. Där har forskningen
  en viktig roll att spela.

 327. Det påpekas i alla statliga utredningar
  som kommit nyligen-

 328. -att vi inte vet tillräckligt.

 329. Det påpekas
  i den internationella kritiken-

 330. -hur vi hanterar
  de samiska frågorna, år efter år.

 331. I slutändan leder det in oss
  på den internationella arenan-

 332. -där samerna är ett av många urfolk.

 333. 70 urfolk, 400 miljoner människor-

 334. -med en väldigt gemensam problematik.

 335. Där samerna och deras exempel uppfattas
  som ett positivt exempel-

 336. -där vi har mycket
  att lära internationellt.

 337. Det gör ju det här ännu
  mer spännande, tycker jag. Tack.

 338. Forskaren Peter Sköld
  hoppfull inför framtiden.

 339. Varför blev en muslimsk kvinna
  på väg till lekplatsen med sina barn-

 340. -kränkt av en välklädd svensk herre?

 341. På grund av islamofobi
  hävdar Mattias Gardell-

 342. -som nyligen
  släppte boken "Islamofobi".

 343. "Åk hem, jävla muslimfitta."

 344. Arrangörerna fann det stötande.

 345. Jag tog upp saken med min hustru
  som sa: "Det är helt oanständigt."

 346. "Du kan inte ha en sån rubrik."

 347. Det är naturligtvis stötande.

 348. Stötande var det också
  för den kvinna som fick höra det-

 349. -av en äldre välklädd herre-

 350. -som hon mötte när hon var på väg
  till lekparken i sitt bostadsområde-

 351. -med sina barn
  en vacker söndagsförmiddag.

 352. Hur kommer det sig
  att en svenskfödd kvinna-

 353. -på promenad i sitt bostadsområde-

 354. -blir ombedd att resa hem?

 355. Hur kommer det sig, som vi kommer
  att se, att muslimska kvinnor-

 356. -utgör en speciell måltavla
  för antimuslimsk aggression?

 357. Min uppgift i dag är att försöka
  förklara hur det kommer sig-

 358. -att vi associerar negativt
  till dessa ord?

 359. "Muslimer är kvinnoförtryckare. Muslimer
  är våldsbenägna."

 360. "Muslimer är ditt eller datt."

 361. Att få lyssnare reagerar på
  att talet utgår-

 362. -från ett med rasism
  besläktat skillnadstänkande?

 363. Hur skulle vi reagera om talet
  i stället handlat om hur judar är?

 364. Problemet med tänkandet kan tydlig-
  göras om vi går till oss själva-

 365. -och en religion vi har
  mer information om. Kristendom.

 366. Man kan inte slå fast
  hur alla kristna är.

 367. Detsamma gäller
  självfallet islam och muslimer.

 368. Att det inte framstår
  som nåt väldigt självklart-

 369. -att vi till synes obekymrat fortsätter
  vårt tjattrande-

 370. -om hur muslimer är-

 371. -säger oss nåt om det
  islamofobiska tänkandets bärkraft.

 372. Islam har varit en av Europas
  många religioner i 1 300 år.

 373. Den kom till Europa långt innan stora
  delar av kontinenten kristnades.

 374. Den äldsta moskén i Frankrike
  är från 700-talet.

 375. Den äldsta kyrkan i Sverige
  är från 1100-talet.

 376. Hur kommer det då sig
  att vi ständigt får höra-

 377. -att islam är främmande för Europa?

 378. Under den koloniala expansionen fördes
  kunskaper om Orienten-

 379. -och om islam från de koloniala
  periferierna i den erövrade världen.

 380. Under en tid då nästan
  samtliga muslimska territorier-

 381. -befann sig
  under nån slags kolonial kontroll.

 382. Här grundlades en bild av islam
  som en statisk, utvecklingsfientlig-

 383. -kvinnohatande
  och våldsbenägen religion.

 384. Skapad av en hedonistisk bedragare vars
  anhängare var fast-

 385. -i ett medeltida, irrationellt
  och fatalistiskt tänkande.

 386. Som underbyggde
  tyranniska statsskick-

 387. -där oupplysta despoter härskade
  över ett omoget och lögnaktigt folk.

 388. Innanför kunskapsregimens ramar-

 389. -cirkulerar bestämda uppfattningar
  om islam och muslimer.

 390. Som genom upprepningens logik
  ges status av vedertagen kunskap.

 391. Det stämmer med det vi alltid hört och
  därmed vet.

 392. De kunskaper
  som inte passar in mellan ramarna-

 393. -hamnar per definition utanför
  och exkluderas.

 394. Den logik förklarar varför
  en majoritet svenskar tror-

 395. -att muslimer utgör
  ett hot mot demokratin.

 396. Diskuterar man politik med muslimer-

 397. -står det snabbt klart att
  man kan vara muslim och demokrat.

 398. Det är lika självklart som att man kan
  vara jude, kristen, hindu-

 399. -eller ateist och demokrat.

 400. En övervägande del, en stor majoritet
  muslimer i världen...

 401. Det varierar
  mellan opinionsundersökningar-

 402. -på mellan 77 och 95 procent
  föreställer sig-

 403. -att demokrati
  är den bästa styrelseformen-

 404. -och tänker att islam är
  fullt förenligt med demokrati-

 405. -och mänskliga rättigheter.

 406. Men om det nu är så, om
  en så stor majoritet tycker så här-

 407. -varför hör vi inte
  talas om islamdemokrater?

 408. Varför känner vi bara till
  att kristdemokrater finns?

 409. Det är inte att muslimer är tysta.
  De pratar hela tiden.

 410. Jag bodde i Kairo i tre år,
  och det var ett väldigt babblande.

 411. Att vi inte hör dem beror
  således inte på deras tystnad-

 412. -utan vill jag påstå,
  två andra anledningar.

 413. För det första, att vårt samtal
  om islam och muslimer-

 414. -präglas av
  att muslimer är såna vi talar om.

 415. Inte såna som vi talar med.

 416. Att vi inte hör beror således på
  att vi inte lyssnar.

 417. Kunskapsregimen förstärks
  genom vår tillgång till bilder.

 418. Bildtillgången styrs av bildför-
  medlarnas relativa globala spridning.

 419. De mesta bilder vi möter
  i tv och i film och i media-

 420. -produceras i väst.

 421. Inte minst av kommersiella företag
  i Förenta staterna.

 422. Trots att vi aldrig varit där har vi
  genom den rika bildtillgången-

 423. -fullständig information
  om Förenta staterna och amerikaner.

 424. Vilket möjliggör för oss
  att då vi hör-

 425. -en kristen, fundamentalistisk
  evangelikal domedagspredikant-

 426. -ställa sig upp och vråla att
  Guds straffdom ska drabba landet-

 427. -för att de har varit för liberala,
  homosexuella och dekadenta-

 428. -då förstår vi genast
  att sätta den personen i perspektiv.

 429. Vi förstår att den personen
  inte är representativ-

 430. -för vad alla amerikaner
  eller alla kristna tycker.

 431. Men när det kommer till
  den kristna domedagspredikantens-

 432. -muslimska kollega-

 433. -som ställer sig upp
  och vrålar precis samma budskap.

 434. Guds fördömelse över homosexuella,
  dekadenta och liberaler och allt.

 435. Då saknar vi bilder med vars hjälp-

 436. -vi kan sätta den här personen
  och hans tal i perspektiv.

 437. De enda bilder vi har tillgång till-

 438. -är de som flödar
  över oss via nyhetsmedia.

 439. Medieforskningen visar tydligt
  att 9 av 10 nyhetsbilder-

 440. -som har att göra med islam-

 441. -kan kännetecknas
  av negativa tematiseringar.

 442. Det handlar
  om våld, terror, steningar...

 443. ...dödsstraff och så vidare.

 444. Min tes är att de flesta av oss-

 445. -betraktar oss själva
  som goda medborgare.

 446. Goda människor
  som hyser en legitim aversion-

 447. -mot det som uppfattas som ett hot mot
  det goda och anständiga.

 448. Och att det här kan kanaliseras
  i ett hat, en avsky eller aggression-

 449. -mot muslimer och islam därför att vi
  har lärt oss att tycka illa om dem.

 450. Det negativa talet om islam
  och muslimer når oss överallt.

 451. Vi kan inte komma undan.

 452. Det är lika omöjligt som att försöka
  vandra här och undkomma kylan.

 453. Det blåser från alla håll.
  Det är kallt överallt.

 454. Det kommer från tv, från media,
  från offentligt tal, från skolan-

 455. -från kaffebordssamtal, från politiska
  utspel om kartläggning-

 456. -från ovetenskapliga larmrapporter som
  Rosengårdsrapporten.

 457. Till det här kommer
  det skillnadstänkande som gör-

 458. -att vi utan att reflektera över det-

 459. -suddar ut alla individuella skillnader
  mellan världens muslimer.

 460. Och underordnar dem ett bestämt negativt
  islamiskt vara.

 461. Muslimer som vi möter här
  blir därför bärare-

 462. -av det uppfattade hotet
  från muslimer där.

 463. Kvinnan på väg till lekparken
  med sina barn i det vackra vädret-

 464. -angreps inte för vem hon var.

 465. Hon angreps inte för vad
  hon tyckte och tänkte om nåt.

 466. Hon tillfrågades inte ens
  om hon var religiös eller inte-

 467. -eller vilken politisk inställning hon
  hade eller vad hon röstade på.

 468. Hon associerades
  till allt det negativa-

 469. -hos den äldre välklädde herre-

 470. -som skrek:
  "Åk hem, jävla muslimfitta!"

 471. Han gick sen hem
  och fortsatte betrakta sig själv-

 472. -som en god och anständig medborgare.

 473. Jonas Otterbeck
  fann i en studie från 2006-

 474. -att var fjärde muslim hade blivit
  utsatt för nån kränkande behandling-

 475. -under det gångna undersökningsåret.

 476. Och att med undantag
  för direkt fysiskt våld-

 477. -så visade studien
  att kvinnor var mer utsatta än män.

 478. Våldet och kränkningarna
  av muslimska kvinnor-

 479. -ter sig måhända paradoxalt
  eftersom en av huvudanledningarna-

 480. -till de negativa attityder
  vi har mot islam och muslimer-

 481. -är att islam är kvinnoförtryckande.

 482. Vad innebär det att Sverige
  ska präglas av kulturell mångfald?

 483. Det beror på vem man frågar.

 484. Socialantropolog Aje Carlbom
  bosatte sig under tre år i Rosengård-

 485. -för att studera några aspekter
  av en mångkulturalism.

 486. Aje hävdar att mångkulturalism
  medför en risk-

 487. -för att etniska enklaver etableras.

 488. Parallella samhällen i samhället-

 489. -där olika grupper i stället för att
  mötas drar sig undan från varandra.

 490. Och i de här små samhällena-

 491. -där är det andra värderingar
  än det dominerande samhällets-

 492. -som används
  för att organisera familjelivet-

 493. -och för att förhålla sig till
  relationen mellan kvinnor och män.

 494. Processen utgör motsatsen
  till Malmö stads påstående-

 495. -att mångfald
  innebär möten och möjligheter.

 496. Samhällen i samhället innebär-

 497. -att svenskar och invandrare
  drar sig undan från varandra.

 498. Att de önskade mötena
  helt enkelt uteblir.

 499. Det är inte förutbestämt
  att samhället-

 500. -ska se ut på det här viset,
  att det fragmenteras.

 501. Inom socialantropologin vet vi
  att det behövs etniska entreprenörer-

 502. -eller ledare inom citationstecken-

 503. -som träder fram och exploaterar rädslan
  för utplåning-

 504. -som många människor kan uppleva.

 505. Det finns andra känslor
  man kan exploatera politiskt.

 506. Sverigedemokraterna
  är ett exempel på det.

 507. De här ledarna är sällan
  framröstade i demokratiska val-

 508. -och de formulerar mycket förenklade
  idéer om vilka behov deras grupp har.

 509. Vad gruppen behöver för att deras
  identitet inte ska gå förlorad.

 510. I Sverige och andra europeiska länder är
  det företrädesvis-

 511. -muslimska entreprenörer
  som klivit fram i offentligheten.

 512. Där de ställt krav på
  hur nationalstaten bör reorganiseras-

 513. -för att passa islam.

 514. Entreprenörerna som också
  kallas islamiska aktivister-

 515. -inom den forskning
  som sysslar med sociala rörelser-

 516. -eller så kallas de islamister.

 517. Jag talar inte
  om radikala islamister-

 518. -utan om moderata,
  demokratiskt orienterade islamister.

 519. De menar att muslimerna i Europa
  ska bosätta sig i egna getton.

 520. Där de bygger upp
  en struktur av institutioner-

 521. -som organiseras
  i enlighet med islamiska idéer.

 522. Sannolikheten för att de ska få gehör är
  enligt min mening relativt stor.

 523. Många muslimska familjer
  upplever en påtaglig rädsla-

 524. -för att deras barn ska påverkas av
  västerländska idéer om jämlikhet.

 525. Att barnen ska individualiseras
  och därmed bli moraliska aktörer-

 526. -som inte längre bryr sig om familjen
  eller kollektivets önskningar.

 527. När man intervjuar
  muslimska familjer inser man-

 528. -att islamisterna
  som inte nödvändigtvis...

 529. Det är en minoritet
  inom minoriteten...

 530. ...att de har känslor som de kan ut-
  nyttja politiskt hos andra muslimer.

 531. Återigen det påminner om hur
  Sverigedemokraterna kan utnyttja-

 532. -den rädsla och okunskap som finns
  i den svenska befolkningen.

 533. Ett problem här är-

 534. -att politiker och tjänstemän
  är öppna för att föra dialog-

 535. -med representanter
  för den muslimska befolkningen.

 536. Dialog och samverkan-

 537. -betyder i de flesta konkreta fall-

 538. -att det är islamister
  man för en dialog med.

 539. I regel islamister som har etablerat
  organisationer på lokal nivå-

 540. -och även på riksnivå.

 541. De har tagit på sig att representera den
  muslimska befolkningen-

 542. -inför staten, inför politiker
  och tjänstemän och så vidare.

 543. I själva verket
  representerar de bara sig själva-

 544. -så staten
  har kontakt med gruppledare-

 545. -inte med en muslimsk befolkning.

 546. Här finns möjligheter för islamister
  att bidra till enklaviseringen-

 547. -genom att svenska politiker
  ofta är rädda för att stöta sig med-

 548. -inte bara muslimer utan invandrade
  personer över huvud taget.

 549. Många tycker nog att det inte spelar så
  stor roll att enklaver byggs upp-

 550. -så som jag väldigt schematiskt
  har beskrivit.

 551. Man ska komma ihåg att det alltid är de
  svagaste i en muslimsk befolkning-

 552. -som drabbas av islamisternas politiska
  projekt - kvinnor och barn.

 553. Det är ett patriarkalt projekt.

 554. Om islamisterna
  får för stort inflytande-

 555. -tvingas kvinnor och barn att under-
  kasta sig patriarkala värderingar.

 556. Och får därmed en betydligt
  svårare integrationsprocess-

 557. -in i det svenska samhället.

 558. Aje Carlbom, socialantropolog
  vid Malmö högskola.

 559. UR Samtiden Tema som gör ett snabbt hopp
  rakt in i idrottens värld-

 560. -bland bögjävlar och guldmedaljer.

 561. Det är titeln på ett seminarium som
  handlar om utanförskap inom idrotten.

 562. En värld full av uttryck som:

 563. "Ni spelar ju som en bunt fjollor."

 564. "Är du nån jävla bög, eller? "

 565. Peter Häggström lyckades bli
  en av Sveriges bästa längdhoppare-

 566. -men inställningen till hans
  sexuella läggning var ett hinder.

 567. Jag var tretton år-

 568. -när jag första gången blev kär...
  i en kille.

 569. Det tog nog nåt år innan jag började
  inse...att jag faktiskt var bög.

 570. De här frågorna "Vem är jag?",
  "Vad vill jag?"...

 571. ...började dyka upp mer och mer.

 572. Jag ville ju bli den här personen, fast
  utan det fluffiga håret, då.

 573. En idrottsstjärna.

 574. Förväntningarna på en idrottsstjärna är
  att det är en maskulin person-

 575. -en förebild, en stjärna.

 576. Jag målade upp bilder för mig själv men
  visste nånstans innerst inne-

 577. -att jag var en annan person. Jag var
  den här personen, fick jag för mig.

 578. Bespottad, fjollig, nåt främmande.

 579. Jag kände ingen bög. Jag hade ingen
  aning om vad det var egentligen-

 580. -förutom det jag sett på tv.
  Man var ingen alls, i mina ögon.

 581. Kanske att man kunde få sjunga lite
  schlager och gå på RFSL i Borås.

 582. Man kunde banne mig åka på jävligt
  mycket stryk, så tänkte jag.

 583. Idrottsstjärna. Bög.

 584. Det var två helt olika roller,
  långt ifrån varandra.

 585. Det var lätt att säga
  att "nej, bögen tar vi bort".

 586. 1999 var det ett år kvar till det
  som hade varit mitt stora mål länge.

 587. Att jag skulle delta i OS.

 588. Vi skulle analysera tävlingssäsongen,
  jag och min tränare.

 589. Han hade aviserat att det inte riktigt
  gått som vi trott.

 590. Han visste precis som jag
  att jag hade högre kapacitet.

 591. Vi skulle analysera säsongen.
  Jag visste vad problemet var:

 592. Jag var bög
  och kunde inte förneka det längre.

 593. Det var det som gjorde
  att jag inte kunde prestera.

 594. Det första steget, att komma ut och
  berätta gjorde allt mycket lättare.

 595. Det var så mycket lättare
  att hoppa längdhopp.

 596. OS-året som kom året efter-

 597. -på första tävlingen utomhus
  hoppade jag åtta meter.

 598. Det är en drömgräns för längdhoppare.

 599. En felaktig syn är att många tror
  att bögar inte är bra på idrott.

 600. Det är SM-guldmedaljörer
  och diverse som mejlat mig-

 601. -men många har lagt av.
  Många lägger av i åldern 17-20.

 602. Jag tror att det kan vara så att det
  inte är många bögar i senioridrotten.

 603. Men i junioridrotten finns det, precis
  som i övriga samhället.

 604. De lägger av
  för att de inte känner sig välkomna.

 605. Jag kände att det var dags att ta ett
  steg och göra nån form av förändring.

 606. Då vill jag hälsa våra paneldeltagare
  välkomna upp på scenen.

 607. Tackar.

 608. Hur välkomna är bögar och flator
  i västsvensk idrott år 2010?

 609. Bettan, du har följt utvecklingen.
  Var befinner vi oss år 2010?

 610. Ja, jag kan väl säga
  att idrotten ligger sist på listan-

 611. -av organisationer, arbetsplatser,
  ställen där idrottare är välkomna...

 612. ...homosexuella hbt-idrottare
  är välkomna.

 613. Jag började jobba aktivt
  med frågan 2001, 2002.

 614. Jag tycker
  att det har hänt relativt lite.

 615. Idrotten ser det som en icke-fråga.

 616. Johan Gadd,
  är det fortfarande en icke-fråga?

 617. Solklart. Alla är välkomna, men hur
  känner de sig när de kommit in?

 618. Ingen stänger dörrar, vad jag vet.

 619. Vi har gemensamma värdegrunder
  inom idrotten.

 620. Man måste ha en grund
  att förhålla sig till.

 621. Men vi brister jättemycket
  i beteendet.

 622. Lisa, du spelar fotboll.

 623. Det är otrygga människor som är ledare
  som för vidare kulturen.

 624. Det är jättebra, idrotten har
  fostrat mig på många sätt.

 625. Gemenskapen... Men det är prestationen
  som sätts i fokus.

 626. Man bygger självförtroende.

 627. Ända från man är liten
  får man höra att man gjort mål.

 628. Man jobbar inte så mycket med själv-
  känsla, vilket ger trygga människor.

 629. Därför tror jag
  att vi på nåt sätt formar-

 630. -ett helt gäng med starkt själv-
  förtroende men mindre självkänsla.

 631. De blir sen ledare
  och för vidare kulturen.

 632. Möjligheten för att prestera är att man
  är trygg och får vara den man är.

 633. Att man slipper leva med livslögnen.

 634. Om man är på träningsläger, resor,
  konferenser, man bor med nån.

 635. Man kan inte prata om sin partner, man
  får ljuga i tidningen.

 636. Att man har katt, lever själv
  och lyssnar på Tracy Chapman.

 637. Det blir en livslögn,
  och det ska inte idrotten ha.

 638. Det som egentligen retar mig mest-

 639. -är att idrotten
  får så mycket pengar-

 640. -för att vi är så duktiga på
  att ta hand om ungdomar.

 641. Vi är så duktiga på
  att ta hand om invandrare.

 642. Då måste vi vara duktiga
  i den här frågan också.

 643. Där hade jag önskat att politiker
  ställde hårdare krav på idrotten.

 644. Fixa ni inte den här frågan,
  då får ni inte de här pengarna.

 645. Vad behövs för att lämna den här sista
  platsen, som du sa, Bettan?

 646. Idrottsrörelsen är rent generellt sist i
  den här frågan.

 647. Idrottsjournalistiken
  är väl kanske allra sist.

 648. Vad behövs? Lisa?

 649. Det krävs att vi pratar om det
  och att vi utbildar ledare.

 650. Dario, vi pratade om det innan.

 651. Du sa att ni ska
  gå djupare på det hela. Hur då?

 652. Vi har diskuterat att vi
  måste kunna ställa större krav.

 653. När vi ger bidrag.

 654. Det räcker inte att sånt
  står skrivet i värdegrunden.

 655. Så är det för andra föreningar.
  Om en invandrarförening begär bidrag-

 656. -så ser vi till att de är demokratiska
  och så vidare.

 657. Här måste vi ställa riktiga krav.

 658. Jag tror att om sponsorer
  och bidragsgivare ställer krav-

 659. -då händer det saker.
  Så länge inte pengarna styr-

 660. -är det andra strukturer som styr.
  Den vägen måste man gå.

 661. Vi måste grotta i värderingar som är
  starkt rotade och svåra att förändra.

 662. Vi får hitta nåt sätt.

 663. Jag är själv ideell ledare i
  en tjej- och damfotbollsförening.

 664. Det är mest killar som är ledare för
  tjejerna. En del av de orden används.

 665. "Kom igen nu, gubbar!" Så kommer man på
  att man tränar tjejer.

 666. Även du och jag kan göra saker,
  och du och jag -

 667. -och ni som sitter här. Att reagera på
  orden som används, som "bögjävel".

 668. Jag reagerar, det kan jag säga
  med rent samvete, mer och mer.

 669. Man kan få en stämpel
  av att vara "bror duktig".

 670. Men vi kan göra stort och smått.

 671. Stort och smått får avsluta debatten om
  sportvärlden och hbt-personer-

 672. -på temat "Lika eller olika?"

 673. Det var inte den sexuella läggningen som
  försvårade Peters karriär.

 674. Det var omvärldens inställning.

 675. Vad är lika och vad är olika?
  Det ligger i betraktarens öga.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Lika eller olika?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Varför fokuseras det mer på olikheter än likheter mellan folkgrupper? Och är det okunskap eller rädsla som gör att människor kategoriserar varandra på ett förenklat sätt? Professor Hans Ingvar Roth berättar om vilka faktorer som påverkar människors förmåga att leva sida vid sida, oavsett kulturell bakgrund. Peter Sköld från Centrum för Samisk forskning, pratar om Sveriges förhållningssätt till samerna genom historien, och Mattias Gardell menar att islamofobi präglar västvärldens bild av muslimer.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Rasism och främlingsfientlighet
Ämnesord:
Etnisk diskriminering, Etniska relationer, Etnologi, Minoriteter, Religiös diskriminering, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Socialantropologi
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden Tema

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Myter om mat

Sanning eller skröna? Möt experterna som bland annat hävdar att bantning kan göra dig fet och att smörgåstårta före konditionslopp kan vara bättre uppladdning än pasta. Vad är myt och vad är beprövad verklighet? Med bland andra extremsportaren Rune Larsson, dietisten Anna Ottosson och riskforskaren Misse Wester. Arrangör: Konsumentföreningen Stockholm.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Sexuella övergrepp mot barn

Hur bryter man sin tystnad som utsatt? Hur förhörs barn vid misstankar om övergrepp? Hur arbetar polisen i kampen mot barnpornografi på Internet? Med Daniella Nilervik, Björn Sellström från Rikskriminalens IT-brottssektion, läkaren Åsa Kastbom och poliskommissarie Birgitta Engberg. Arrangör: Föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Skaparlust och kreativitet

Vad är det som gör oss kreativa? Och är kopplingen mellan konstnärskap en myt eller verklighet? Möt forskare och författare som berättar om sin kreativitet och tipsar om hur du utvecklar din egen skaparlust. Med bland andra författaren Jonas Hassen Khemiri, forskaren Örjan de Manzano och författaren bakom succéserien Saltön Viveca Lärn.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Lika eller olika?

Varför fokuseras det mer på olikheter än likheter mellan folkgrupper? Med professor Hans-Ingvar Roth, Peter Sköld, Centrum för Samisk forskning, och religionshistorikern Mattias Gardell.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Personlig utveckling

Lasse Gustavsons ansikte brann upp under ett brandmansuppdrag. Bearbetningen av olyckan gav ökad livsglädje. Christer Olsson berättar om hur du utvecklar din personliga kommunikation. Benamputerade Aimee Mullins lärde sig att omdefiniera vad en kropp kan vara. Den inställningen har gett henne superkrafter och rekord i Paralympics.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Hjärnans mysterier

Forskaren Miia Kivipelto berättar hur du kan leva för att slippa glömska och demens. Och varför köper vi dyr alternativmedicin utan bevis på att den fungerar? Professor Dan Larhammar om mänskliga beteenden. Detta och mer därtill om hjärnans mysterier.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Global Casino

Hur har hälsan i världens länder utvecklats sedan 1950? Hans Rosling spelar Global Casino med Svenska FN-förbundets ambassadörer: Lena Endre, Jason Diakité, Carolina Klüft och Lasse Åberg.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Framtiden på nätet

Tillhör du nätets framtida över- eller underklass? Alexander Bard om ett nytt klassamhälle där kontakter slår pengar. Hur ökar ett land sin BNP mest effektivt? Genom bredband, hävdar IT-entreprenören Jonas Birgersson. Hur ser radio och tv ut om tio år? Sveriges Radios Hanna Stjärne tror sig veta.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Bilden av Afrika

Varför förknippas Afrika oftast med fattigdom, hungerkatastrofer och konflikter när det egentligen handlar om en kontinent med ett 60-tal unika länder - de flesta på frammarsch. Med bland andra afrikanska författare som Kapano Matlwa, Alain Mabanckou och Tolu Ogunlesi samt den brittiske journalisten Richard Dowden som bevakat afrikanska länder i 40 år.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Naturkrafter

Den 12 januari 2010 kollapsade hela samhällen i Haiti på grund av en kraftig jordbävning. Journalisten Michael Winiarski var strax efteråt på plats och berättade om sina upplevelser. Går det att förutspå jordbävningar? Och vilka effekter fick oljekatastrofen i den mexikanska gulfen?

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Tro och tvivel

Hur står det till med religiositeten i Sverige? Med Lotta Bromé, Anders Wejryd, Maria Küchen och Owe Wikström. Och kan religion och vetenskap förenas? Debatt mellan humanister och kristna forskare.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Åldras vackrare

Går det att åldras vackrare? Det går i alla fall att åldras friskare och minimera riskerna för åldersrelaterade sjukdomar. Vad är det som händer i kroppen när vi motionerar och äter rätt? Utanför en liten ö i Japan har åldern ingen betydelse. Där dyker 80-åriga kvinnor efter musslor.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Knarkets makt

Författarna Lasse Wierup och Erik de la Reguera berättar om den nya folkdrogens väg till Sverige. Och hur kunde en heroinkultur födas i Norrköping på bara några år? Forskaren som levt ihop med de unga missbrukarna berättar. Dessutom om missbrukarflyktingar i Köpenhamn. Ett helt program om knarkets makt.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Klokskap

Vad är skillnaden mellan kunskap och klokskap? Experter inom pedagogik ifrågasätter den svenska idén om bildning. Att förstå andra människor kan vara viktigare än att ha läst litteraturklassiker. Trots det rankas praktisk klokhet inte lika högt som teoretiska kunskaper. Hur blir det i framtiden? Med bland andra professorn i pedagogik Bernt Gustavsson, debattören Dilsa Demirbag-Sten och journalisten Helle Klein.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Sverigebygget

Hur byggdes den svenska välfärden upp, hur mår den och vart är den på väg? Vi hör Tapio Salonen, professor i socialt arbete, och så tar vi del av en debatt med Jimmie Åkesson (SD), biskop Eva Brunne och journalisten Maciej Zaremba.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Kosmopolitism, modernism och judendom

Zygmunt Bauman på Berns

Sociologen och professorn Zygmunt Bauman föreläser utifrån begreppet kosmopolitism. Han belyser vår tids stora utmaningar som flyktingkrisen, globaliseringen och Europas framtid. Inspelat den 15 maj 2016 på Berns i Stockholm. Arrangör: Föreningen för judisk kultur i Sverige.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

Aktiv dödshjälp

Ska vården kunna hjälpa svårt sjuka att dö? Vad tycker du? Morgonshow om de stora livsfrågorna. Vi äter frukost och pratar med lyssnare som ringer in.