Titta

UR Samtiden - Konflikter som pedagogisk utmaning

UR Samtiden - Konflikter som pedagogisk utmaning

Om UR Samtiden - Konflikter som pedagogisk utmaning

Det är en pedagogisk utmaning att hantera ett klassrum fullt av olikheter - i språk, bakgrund, religion och värderingar. Är samförstånd eftersträvansvärt? Eller är det snarare konflikterna som ska forma framtidens lärande? Om pedagogisk forskning arrangerat av Liber förlag och Stockholms stadsbibliotek.

Till första programmet

UR Samtiden - Konflikter som pedagogisk utmaningDela
 1. Jag ska ta upp frågan om vilken
  vår respons till konflikt bör vara-

 2. -från pedagogisk synpunkt,
  eller från utbildningssynpunkt.

 3. Jag tar upp några av bokens teman.

 4. Jag ska fokusera på två huvudidéer.

 5. Den första är
  mänsklighetens ofullkomlighet.

 6. Våra mänskliga brister.

 7. Den andra är mänsklig pluralism.
  Jag ska förklara de här två idéerna-

 8. -och hur de
  kan utgöra en respons-

 9. -till problemen med konflikter
  ur ett utbildningsperspektiv.

 10. Jag ska inte gå in på detaljer här,
  men i boken relaterar jag idéerna-

 11. -till en ny fokus inom utbildning och
  inom många akademiska discipliner-

 12. -nämligen kosmopolitism.

 13. Det syftar vanligtvis på en idé
  om världsmedborgarskap.

 14. Jag gör det eftersom man
  inom till exempel Unesco och EU-

 15. -lägger mycket energi på att bryta
  ner våra nationella gränser-

 16. -och försöka skapa en transnationell
  eller världstillhörighet.

 17. Jag är rädd för
  att den här retoriken-

 18. -om att se vår tillhörighet
  ur ett större perspektiv-

 19. -gör att vi förlorar sikte
  på vår mänskliga ofullkomlighet-

 20. -och mänsklig pluralism.

 21. Det ska jag ta upp i kväll.

 22. Många av de exempel
  som förekommer i boken-

 23. -kommer från ett projekt
  som jag har lett vid Vetenskapsrådet-

 24. -under några år.

 25. Vi har tittat på feministisk analys
  av kosmopolitism-

 26. -huvudsakligen i Europa.

 27. Vi har tittat på det muslimska bruket
  att bära slöja i skolan-

 28. -och hur olika nationer
  tar upp den här frågan.

 29. För mig leder det
  till frågor om de ideal-

 30. -om mänskliga rättigheter, demokrati
  och medborgarskap som jag tar upp.

 31. En av bokens centrala
  frågeställningar är hur vi erkänner-

 32. -de mänskliga brister
  som vi alla har-

 33. -och pluralismen som vi lever i-

 34. -och samtidigt upprätthåller
  mänskliga rättigheter och demokrati.

 35. Det är inte alltid så enkelt
  att få det att passa ihop.

 36. Min första idé är alltså
  att människor är ofullkomliga.

 37. Idén är så enkel och uppenbar
  att man undrar varför en bok behövs.

 38. Det är så uppenbart för oss
  hur ofullkomliga vi är.

 39. Vi lever med våra brister
  i våra dagliga liv.

 40. I det stora ser vi ofullkomligheten-

 41. -när vi beaktar alla dem som förlorar
  sina liv, våldet på gatorna-

 42. -och de olika folkmord
  som sker i världen just nu.

 43. Men det är på grund av våra brister-

 44. -som vi tycks behöva utbildning
  som en civiliserande kraft-

 45. -som ska bota oss
  från vår ofullkomlighet.

 46. Ofta när vi vill bota-

 47. -och göra världen
  till en bättre plats-

 48. -förvandlar vi utbildning
  till något väldigt naivt.

 49. Man vill täcka över konflikter-

 50. -med en idealbild
  av vad mänsklighet är.

 51. Utmaningen är-

 52. -hur man tänker på
  idén om att vi är ofullkomliga-

 53. -och på människors
  förmåga att använda våld-

 54. -och ha en utbildning
  som tar upp frågan-

 55. -utan att förneka
  den här nivån av ofullkomlighet.

 56. Så även om ofullkomlighet
  har utgjort ett primärt skäl-

 57. -till behovet av utbildning
  för att läka de sår-

 58. -som har drabbat individer
  och samhällen-

 59. -har man utgått ifrån
  att ofullkomlighet inte existerar-

 60. -och inte är en del av vår natur.

 61. Man tar ofta för givet
  att mänsklighet-

 62. -är ett botemedel mot våld
  och konflikter-

 63. -som om man kan skilja våld
  från de människor som begår det.

 64. De människor av kött och blod
  som lever i världen.

 65. Mänsklighet har blivit förväxlat
  med mänskligt liv och godhet-

 66. -så att dess betydelse inte längre
  inbegriper ofullkomlighet.

 67. Min utgångspunkt är det sätt på
  vilket den här idén om mänsklighet-

 68. -utmärker den aktuella trenden
  av kosmopolitism inom utbildning.

 69. Jag ska avvika från
  den här huvudidén om ofullkomlighet.

 70. Kosmopolitsim
  är svårt att definiera.

 71. Det går ända tillbaka
  till de romerska stoikerna-

 72. -utvecklades av Augustinus-

 73. -och gjordes till en del av den
  moderna filosofin av Immanuel Kant.

 74. Generellt syftar det
  till att vidga våra gränser-

 75. -och göra det möjligt att tänka på
  att bli världsmedborgare.

 76. På senare tid har det även fått
  en alldeles särskild fokus-

 77. -på universella mänskliga rättigheter
  och vikten av demokrati i världen.

 78. Inom utbildning
  finns en mängd program och kurser-

 79. -om världsmedborgarskap
  på universitet och skolor.

 80. Utbildningar i mänskliga rättigheter
  förekommer över hela världen.

 81. Utbildningar i medborgarskap och
  demokrati antar mer global karaktär.

 82. Jag är förvisso positiv till idén
  om att bygga en bättre framtid-

 83. -som tar avstånd
  från inskränkt nationalism-

 84. -religiös fanatism och fattigdom.

 85. Jag tror att utbildning
  har en plats i det här arbetet.

 86. Men jag tror att en föreställning
  om mänsklighet-

 87. -som åtskild från de specifika sätt
  som mänsklighet levs och upplevs-

 88. -ger en falsk bild av vilka vi är,
  vilka vi tror oss vara-

 89. -och därför
  av vad vi kan hoppas uppnå.

 90. Mitt syfte med
  att utmana denna föreställning-

 91. -är inte att ge någon storslagen
  sanning om den mänskliga naturen-

 92. -utan att titta på det pedagogiska
  tänkandets gränser.

 93. Hur blev det så att vi tänker på
  mänsklighetens fulländning-

 94. -som utgångspunkten
  i vårt utbildningsarbete.

 95. Min huvudfråga är vad som händer
  om vi börjar från en annan punkt.

 96. Den primära fokusen för att diskutera
  mänsklighet som ofullkomlig-

 97. -ligger i att uppmärksamma
  den andra idén som jag tog upp-

 98. -nämligen mänsklig pluralism.

 99. Jag förespråkar en inställning till
  pluralism som går mycket djupare-

 100. -än att bara hävda att man bör
  erkänna kulturell mångfald.

 101. Den ståndpunkten bekräftar
  ofta bara föreställningen-

 102. -om att vi alla
  är "likadana under ytan".

 103. Just precis den här föreställningen
  avslöjar ett behov-

 104. -att ta pluralism
  på ett mycket större allvar.

 105. Pluralism inbegriper tanken
  att alla är olika på specifika sätt.

 106. Det påminner mig om en dikt
  av Fernando Pessoa:

 107. "De talade om folk
  och om mänsklighet"-

 108. -"men jag har aldrig sett folk
  eller mänsklighet."

 109. "Jag har sett diverse människor,
  förvånansvärt olika"-

 110. "Var och en åtskild från andra
  av utrymmen tomma på folk."

 111. För Pessoa är mänskligheten abstrakt.

 112. Den erkänner inte den oreda
  som faktiska personer ger-

 113. -i specifika situationer.

 114. Mänsklig pluralism handlar om mer-

 115. -än samlandet av identiteter
  eller grupper som man tillhör.

 116. Det är specifikt för de relationer,
  kommunikativa kontexter, språk-

 117. -och inre dynamiska faktorer genom
  vilka vi knyter an till världen.

 118. Betraktat så har pluralismen fått mig
  att ställa frågan-

 119. -ur ett specificitetens perspektiv.

 120. I boken är jag inspirerad av den
  politiska filosofen Hannah Arendt-

 121. -etikern Emmanuel Levinas, den
  politiska teoretikern Chantal Mouffe-

 122. -den feministiska filosofen
  Luce Irigaray-

 123. -när jag formulerar dessa frågor,
  som vi kanske kan diskutera sen.

 124. Vilken betydelse har universella
  rättigheter för faktiska personer?

 125. De är inte bara abstrakta
  utan kommer ner på jorden-

 126. -och har något att göra
  med verkliga människors liv.

 127. Hur översätts dessa universella idéer
  i specifika sammanhang?

 128. Universella rättigheter
  kan inte automatiskt appliceras-

 129. -på olika kulturella
  och språkliga sammanhang.

 130. När kom "demokrati" att beskriva
  en form av politisk organisering?

 131. Demokrati är kanske inte en sak
  som vi kan exportera till världen-

 132. -så som vi är vana vid
  att tänka i väst.

 133. Hur speglar medborgarskap kvinnors
  och mäns liv i olika kulturer?

 134. Vad innebär det att vara medborgare
  för kvinnor och män-

 135. -i väldigt olika
  kulturella kontexter.

 136. Med denna fokusering på pluralism
  och det partikulära-

 137. -följer ett erkännande av
  motsättningarna i det sociala livet.

 138. Inslagen av konflikt
  i det sociala livet.

 139. Jag menar, med Chantal Mouffe,
  att eftersom människor formas-

 140. -i relation
  till specifika sammanhang-

 141. -som vi inte delar
  eller upplever på samma sätt-

 142. -leder det till oenighet
  och ibland oförenlighet.

 143. Vi bör alltså inte gömma oss-

 144. -bakom pläderingar för kosmopolitisk
  harmoni eller gemensam mänsklighet-

 145. -utan ta pluralism och de konflikter
  som den medför på allvar-

 146. -som ett led i ett politiskt och
  etiskt engagemang för utbildning.

 147. Det är vad jag förespråkar i boken.

 148. Jag gör framför allt två påståenden.

 149. Det första är
  att den föreställning om mänsklighet-

 150. -som ligger till grund
  för det kosmopolitiska projektet-

 151. -försvårar möjligheten att hantera
  pluralism på ett meningsfullt sätt.

 152. Det är baserat på tanken
  att vi alla är likadana under ytan.

 153. Precis som det
  som Niclas pratade om innan-

 154. -förespråkar jag att vi tar hänsyn
  till skillnader och pluralism-

 155. -och det partikulära i pluralismen
  som en grund för utbildning.

 156. Jag förespråkar alltså
  en helt annan utgångspunkt.

 157. Om vi har något gemensamt-

 158. -så är det de olika sätt på vilka vi
  skiljer oss radikalt från varandra.

 159. Våra väsen är olikartade och
  därför unika. Det har vi gemensamt.

 160. Jag menar att idén om mänsklighet
  måste formuleras om-

 161. -till förmån för en syn på skillnader
  som en förutsättning för rättvisa.

 162. Det ligger i pluralismens natur att
  motsätta sig en syn på mänsklighet-

 163. -som vill passa in alla
  i en och samma föreställning.

 164. Mitt andra påstående hör ihop
  med min tonvikt på pluralism.

 165. Det handlar om
  den vikt som jag lägger vid konflikt-

 166. -motsättningar, oenighet
  och förmågan till våld-

 167. -som ligger latent
  i alla sociala förhållanden.

 168. Jag anser att om vi ska ta rättvisa
  på allvar och göra den meningsfull-

 169. -är det motsättningarna
  i människans situation-

 170. -som kräver vår uppmärksamhet.

 171. Att arbeta mot förbättring för andra
  kan nämligen inte uppnås-

 172. -genom ignorerandet av
  konflikters mänskliga aspekter-

 173. -eller förpassandet av dem
  till en omänsklighetens sfär-

 174. -som är avskild
  från föreställningen om mänsklighet.

 175. Så gör vi ofta
  när vi ser en grotesk våldshandling.

 176. Vi kallar det för omänskligt
  och ignorerar det faktum-

 177. -att det rör sig om mänskligt våld.
  Det är ingen annan sorts våld.

 178. Det finns ett klart mänskligt element
  i våldet.

 179. Denna ovilja
  att erkänna det mänskliga i våldet-

 180. -leder till en idealiserad
  beskrivning av mänsklighet-

 181. -som inte räcker till för att ta itu
  med konflikter och motsättningar.

 182. Som pedagoger
  måste vi motstå antagandet-

 183. -att utbildning
  ska övervinna dessa brister-

 184. -genom att fokusera på
  en idealiserad bild av mänsklighet.

 185. Jag vill bort från idén
  att för att bekämpa konflikt-

 186. -och ta itu med våld-

 187. -behöver vi bara ett idealiserat
  begrepp om mänsklighet-

 188. -som något som kan fulländas.

 189. I stället måste kosmopolitismen
  formuleras om-

 190. -bortom dess retorik om fulländning-

 191. -om andan av mänskliga rättigheter,
  demokrati och jämställdhet-

 192. -ska hållas vid liv.

 193. Utbildningens verkliga uppgift
  är inte att odla en trädgård-

 194. -av mänsklighet som går att fullända-

 195. -utan att lära oss leva hänsynsfullt
  i en ofullkomlig trädgård.

 196. För att återvända till poeten
  Fernando Pessoas observationer:

 197. Vi ser inte mänskligheten,
  bara enskilda människor.

 198. Detta är både hoppet och tragedin-

 199. -hos de villkor som vi måste möta
  som människor. Tack.

 200. Tack, Sharon.

 201. Innan vi tar...

 202. Förlåt, jag fortsatte bara
  på engelska!

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

UR Samtiden - Konflikter som pedagogisk utmaning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Fungerar skillnaderna mellan människor som drivkraft inom undervisning och utbildning? Är konflikterna och olikheterna framtidens pedagogiska utmaning och möjlighet? En föreläsning i Stockholms stadsbiblioteks serie om bildning och utbildning i en gränslös värld. Med pedagogerna Sharon Todd och Niclas Månsson.

Ämnen:
Pedagogiska frågor
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Konflikter som pedagogisk utmaning

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Konflikter som pedagogisk utmaning

UR Samtiden - Konflikter som pedagogisk utmaning

Fungerar skillnaderna mellan människor som drivkraft inom undervisning och utbildning? Är konflikterna och olikheterna framtidens pedagogiska utmaning och möjlighet? En föreläsning i Stockholms stadsbiblioteks serie om bildning och utbildning i en gränslös värld. Med pedagogerna Sharon Todd och Niclas Månsson.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning

Mer allmänbildande & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Döva barns språkutveckling

Teckenspråk nu, sen eller aldrig

Brita Bergman är professor emerita i teckenspråk och berättar att det är viktigt att förstå hur cochleaimplantat fungerar och varför det är viktigt att ge barn alla språk de behöver. Ingen av de föräldrar hon träffat ångrar att de lärt sina barn teckenspråk även om barnen har cochleaimplantat. Vill man ge sitt barn möjlighet att själv välja språk senare i livet är det bäst att ha gett det tillgång till både talad svenska och teckenspråk.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Bli kompis med en flykting

En klass med nyanlända ungdomar och en klass gymnasieelever på barn- och fritidsprogrammet träffas under ett års tid för att lära känna varandra. Men hur gör man för att bli vänner? Hur påverkar kulturella skillnader och språkliga missförstånd vänskapen?