Titta

UR Samtiden - Det okända biståndet

UR Samtiden - Det okända biståndet

Om UR Samtiden - Det okända biståndet

Sveriges okända biståndsarbetare är de som skickar pengar till släkt och vänner i gamla hemländer. Men vilka är de och hur mycket skänker de? Internationellt sett handlar det om större summor än vanligt bistånd. Ett seminarium om ett hittills outforskat område, arrangerat av Global Utmaning.

Till första programmet

UR Samtiden - Det okända biståndet : Remiteringar från SpanienDela
 1. Välkommen till andra halvan
  av den här konferensen.

 2. Den inleds med ett föredrag
  av Iñigo Moré.

 3. Vi är väldigt glada
  att få hälsa dig välkommen hit.

 4. Iñigo leder remesas.org,
  en oberoende tankesmedja-

 5. -speciellt inriktad på remitteringar.

 6. Iñigo Moré är
  en ledande internationell expert-

 7. -som har varit rådgivare till oss-

 8. -på Global utmaning och Institutet
  för framtidsstudier, och till G8.

 9. Vi ser fram emot hans presentation-

 10. -som kommer att vidga
  våra perspektiv-

 11. -såväl historiskt
  som internationellt.

 12. -Ordet är ditt.
  -Tack så mycket.

 13. Först av allt
  vill jag rikta ett tack för inbjudan-

 14. -till arrangörerna, Global utmaning
  och Institutet för framtidsstudier.

 15. Jag vill också tacka Lisa
  för hennes engagemang.

 16. Det här är mitt första besök
  i Sverige.

 17. Jag har aldrig varit här förut.

 18. Men det här är mer än ett tillfälle
  att lära känna ett nytt land.

 19. Över kaffet tidigt i morse-

 20. -pratade jag med Joakim.

 21. Då gick jag tillbaka till mitt land
  för 30 år sen-

 22. -under dess mödosamma övergång
  till demokrati.

 23. Då skänkte Sverige oss
  sitt engagemang och stöd-

 24. -bland annat tack vare
  framlidne Olof Palme.

 25. Det här är inte bara ett tillfälle
  att lära känna ett nytt land-

 26. -utan också ett tillfälle att tacka
  för engagemanget för 30 år sen.

 27. Jag kommer att prata
  om remitteringar...

 28. ...ur ett spanskt perspektiv.

 29. Remitteringarna
  är den mest konkreta länken-

 30. -mellan migration och utveckling.

 31. Och de har funnits under lång tid.

 32. Och det innebär...

 33. ...att remitteringarna har väckt
  myndigheternas intresse tidigare-

 34. -liksom de gör nu.

 35. Och kontrasten
  mellan det förflutna och i dag-

 36. -kan hjälpa oss att dra slutsatser-

 37. -när vi ska utveckla en politik
  kring remitteringarna.

 38. Historien är viktig. Jag måste
  berätta att det finns länder-

 39. -som stiftade lagar
  om remitteringar redan 1901.

 40. Det första land
  som antog sådana lagar var Italien-

 41. -under kung Viktor Emanuel III.

 42. År 1901-

 43. -antog de den första kända lagen
  om remitteringar.

 44. De ville stötta migranterna
  och ge dem garantier-

 45. -för att remitteringarna till Italien
  från Latinamerika-

 46. -skulle komma fram säkert
  till landet.

 47. Det historiska exemplet
  är inte unikt för Italien-

 48. -utan gäller även Spanien.

 49. Remitteringarna var viktiga
  under början av 1900-talet.

 50. I Spanien har vi
  vår egen lagstiftning.

 51. Först antog vi vad som kan kallas
  lagar om utveckling.

 52. Vi började räkna remitteringarna
  i vår betalningsbalans-

 53. -år 1931.

 54. Vi har alltså en lång historia-

 55. -både som mottagare och sändare
  av remitteringar.

 56. Spanien var först med att sluta ett
  internationellt remitteringsavtal.

 57. Det slöts 1960 med Argentina.

 58. Det är viktigt att veta
  när det gäller remitteringar-

 59. -att de har förekommit länge.

 60. Fram till 1920
  mottog Spanien remitteringar-

 61. -via checker och växlar-

 62. -till en förvånansvärt låg kostnad,
  med dagens mått mätt.

 63. Den genomsnittliga kostnaden
  för en remittering från Kuba...

 64. Här ser vi två remitteringar
  från Kuba, en check och en växel-

 65. -till en fast kostnad av 0,5 procent.

 66. Oavsett summa-

 67. -kan det nu vara svårt
  att hitta ett företag-

 68. -som kan överföra pengar från Spanien
  till Kuba för mindre än 5 procent.

 69. Det är tio gånger dyrare
  än för 100 år sedan.

 70. Vi kan därför dra slutsatsen
  att den finansiella globaliseringen-

 71. -inte har förbättrat kundupplevelsen.

 72. Spanien och Italien
  tog saken i egna händer-

 73. -och finansierade sin utveckling
  med remitteringar.

 74. Grafen ger er ett hum om
  hur stor del av BNP-

 75. -som remitteringarna till
  och från Spanien motsvarade.

 76. År 1970 motsvarade
  Spaniens mottagna remitteringar-

 77. -nästan 5 procent av BNP.

 78. Vi kan förstås titta mycket mer
  på det här-

 79. -och vi beräknar
  att remitteringarna kring år 1920-

 80. -motsvarade över 10 procent
  av Spaniens BNP.

 81. Jag förmodar
  att samma sak gäller Sverige.

 82. Men vi har inga siffror
  för den perioden.

 83. Däremot har man gjort
  en rekonstruktion-

 84. -av den historiska
  betalningsbalansen.

 85. Enligt den första
  av rekonstruktionerna-

 86. -motsvarade remitteringarna
  Sverige mottog år 1900-

 87. -cirka 1 procent av BNP.

 88. Och kanske var de ännu viktigare,
  för vid den tidpunkten-

 89. -emigrerade 1,5 miljoner svenskar-

 90. -framför allt till USA.

 91. Det motsvarade
  omkring 20 procent av befolkningen.

 92. Så jag antar-

 93. -att det existerade ett system
  för remitteringar i Sverige-

 94. -som nu har försvunnit.
  Jag berättar det här-

 95. -för att visa att Spanien och Italien
  inte var några undantag.

 96. Men remitteringarna
  har rönt mest uppmärksamhet där.

 97. Här i Europa har vi erfarenheter
  av remitteringar-

 98. -som kan vara till stor hjälp-

 99. -när vi ska hantera
  och lagstifta i frågan.

 100. Skillnaderna mellan remitteringarna
  för 100 år sedan och i dag-

 101. -är många.

 102. Förr remitterade kvinnorna pengar
  som familjemedlemmar-

 103. -och nu i egenskap av individer.

 104. För 100 år sedan emigrerade kvinnorna
  med sina familjer.

 105. Nu emigrerar de på egen hand.
  De är inte beroende av sina män.

 106. De kan flytta med sin man-

 107. -men i en majoritet av fallen-

 108. -emigrerar numera på egen hand-

 109. -och remitterar pengar som individer.

 110. Summorna är förstås viktiga, för då
  var effekten snarare lokal än global.

 111. Europeiska länder
  mottog visserligen remitteringar-

 112. -men det var inget globalt fenomen.

 113. Nu förekommer det remitteringar
  i alla länder i världen-

 114. -oavsett om länderna är sändare
  eller mottagare.

 115. Den här typen av ekonomiska flöden
  har spritts över hela världen.

 116. För 100 år sen var inte kostnaden
  något problem. Det är det nu.

 117. Och lösningarna för 100 år sedan
  var annorlunda.

 118. Då var det mottagarländerna
  som stiftade lagar.

 119. Men nu för tiden
  är det sändarländerna-

 120. -som försöker hjälpa immigranterna
  att lösa sina problem.

 121. Det är inte så många mottagarländer
  som är intresserade.

 122. Och nu...

 123. Här har vi de länder som mottog
  mest remitteringar från Spanien.

 124. I första kolumnen har vi BNP-

 125. -och i den andra de remitteringar
  de mottog från Spanien 2007-2008.

 126. I den tredje kolumnen
  ser vi remitteringarnas effekt-

 127. -genom den andel av BNP
  de motsvarar.

 128. Bolivia mottog 1 miljard dollar
  från Spanien.

 129. 2007 motsvarade det 8 procent
  av landets BNP.

 130. 2008 motsvarade samma summa
  6 procent av BNP.

 131. Och det här gäller bara remitteringar
  från Spanien.

 132. Om man lägger till remitteringar
  från USA och Bolivias grannländer-

 133. -får man en siffra som kanske
  överstiger 20 procent av BNP.

 134. Effekten av remitteringarna
  skickade från Spanien-

 135. -kan inte överskattas.

 136. Det finns länder som är helt beroende
  av remitteringarna från Spanien.

 137. Ecuador, Paraguay, Senegal,
  Dominikanska republiken...

 138. Miljontals människors liv och hälsa-

 139. -är beroende av hur företag
  som Western Union och MoneyGram-

 140. -utför sin service.

 141. Men nu till kostnaden,
  som är ett problem.

 142. Här ser vi kostnaden-

 143. -för remitteringarna till Marocko.

 144. Det billigaste företaget,
  Latinoenvios-

 145. -tar 4 procent i avgift
  för en remittering på 150 euro.

 146. Dyrast är MoneyGram
  som tar nästan 10 procent.

 147. Problemet är inte bara
  att kostnaden är hög historiskt sett.

 148. Det finns också en stor spridning
  i kostnad mellan företagen.

 149. Det här beror på att det inte finns
  någon marknad för remitteringar.

 150. En immigrant kan inte jämföra
  priserna på ett enkelt sätt.

 151. Det finns en bristande transparens
  i priserna.

 152. Och vad bristande transparens
  leder till-

 153. -är dålig konkurrens.

 154. Om kunderna inte kan jämföra priserna
  mellan företagen-

 155. -justeras de inte...

 156. ...och jämnas inte ut.

 157. En av våra verksamheter
  är att övervaka företagens priser-

 158. -och publicera dem.

 159. Då kan vi hjälpa immigranterna
  att välja ett passande företag.

 160. Vi försöker alltså skapa en marknad-

 161. -och skapa transparens på marknaden.

 162. Detta kan leda till
  att priserna jämnar ut sig-

 163. -på medellång och lång sikt.

 164. Det här är det enda
  en oberoende institution kan göra.

 165. Vi har ingen möjlighet
  att förändra regelverk och lagar-

 166. -för att tvinga ner priserna.

 167. Jag förmodar att situationen
  i Sverige är likartad-

 168. -med vissa konkurrenskraftiga företag
  och andra som är dyrare.

 169. Men problemet är
  att många immigranter inte vet-

 170. -vilka företag som är
  konkurrenskraftiga och effektiva.

 171. Vi vet också...

 172. ...att arbetsvillkoren
  är viktiga för remitteringarna.

 173. Det här är resultaten
  av vår jämförande analys-

 174. -av remitteringar
  från fjorton europeiska länder-

 175. -och den andel utländsk arbetskraft
  som finns i landet.

 176. Vad vår analys visar-

 177. -är att det finns
  ett väldigt starkt samband-

 178. -mellan arbetsmarknad
  och remitteringar.

 179. En berömd ekonom från Sverige,
  Gunnar Myrdal-

 180. -har påpekat att ett samband
  inte samma sak som en förklaring.

 181. Men om man hittar fjorton länder-

 182. -analyserade på fjorton olika sätt-

 183. -av fjorton olika
  statistiska institut-

 184. -och resultaten överensstämmer
  till nästan 95 procent-

 185. -måste det ligga något i resultaten.
  I över 95 procent av fallen-

 186. -kan skillnader
  i summan remitterade pengar-

 187. -förklaras
  med minst 95 procents säkerhet-

 188. -av skillnader
  i antal utländska anställda.

 189. I den andra kolumnen ser man-

 190. -hur stora remitteringar varje
  immigrant skickade varje kvartal.

 191. I Belgien rör det sig-

 192. -om 278 euro per kvartal
  för varje utländsk arbetare.

 193. I Spanien är summan något högre-

 194. -nästan 700 euro.

 195. Vid en analys inser man-

 196. -att i länder med hög produktivitet,
  framför allt i norra Europa-

 197. -är remitteringarna mindre
  per utländsk arbetare.

 198. Sydeuropeiska länder,
  som Italien, Spanien och Portugal-

 199. -har låg produktivitet-

 200. -men större remitteringar
  per utländsk arbetare.

 201. Om man analyserar informationen
  ytterligare-

 202. -genom t.ex. bootstrapping,
  når man slutsatsen-

 203. -att det finns ett starkt samband-

 204. -mellan
  hur arbetsmarknaden är reglerad-

 205. -och hur mycket pengar
  som remitteras.

 206. Och arbetsmarknaden
  är uppbyggd av människor.

 207. Reglerna är uppställda av regeringen-

 208. -och även verkställda
  och kontrollerade av regeringen.

 209. Priset för en låg grad
  av kontroll-

 210. -på arbetsmarknaden,
  som i Sydeuropa-

 211. -där man har
  en viktig informell ekonomi...

 212. Priset för detta är att immigranterna
  skickar hem mer pengar.

 213. Kanske för att de flyttar
  utan sina familjer.

 214. De lämnar sina barn
  eftersom de arbetar utan tillstånd-

 215. -under villkor som kan kännas
  skrämmande för en far.

 216. Därför lämnar han familjen hemma
  och skickar mer pengar.

 217. Vi kunde dröja kvar vid det,
  men det finns en annan faktor.

 218. Det gäller tiden. Jag har sett
  att även Lisa har hittat detta "M".

 219. M:et innebär att om man är...

 220. ...nyanländ i ett land
  remitterar man ingenting.

 221. Summan ökar...

 222. ...under cirka tre år. Sedan
  sjunker den, ökar och försvinner.

 223. Det här är viktigt när vi ska skapa
  regleringar för remitteringarna.

 224. Reglerna måste påverka dem-

 225. -som har befunnit sig i landet
  i två-tre år.

 226. Om de är nyanlända
  remitterar de ingenting-

 227. -och om de har levt i landet
  under lång tid-

 228. -är summan av remitteringarna
  relativt liten.

 229. En politisk styrning av
  remitteringarna kommer att fungera-

 230. -när det gäller immigranter
  som befunnit sig i landet 2-5 år.

 231. Det är dem
  som politiken kommer att påverka.

 232. En annan viktig faktor är kön.

 233. I Spanien har vi upptäckt
  att de flesta remitteringarna-

 234. -har kvinnor som avsändare.

 235. Inte män. 61 procent av remit-
  teringarna har skickats av kvinnor.

 236. Och det trots
  att hela gruppen immigranter-

 237. -består av ungefär lika många män
  som kvinnor.

 238. Hur ska man förklara det?

 239. Kvinnor har en tendens
  att skicka fler remitteringar.

 240. De delar upp de summor
  de tänker remittera.

 241. I stället för att skicka 300 euro en
  gång skickar de 100 euro tre gånger.

 242. Men om de delar upp pengarna
  måste de betala mer-

 243. -eftersom prissättningen
  hos överföringsföretagen-

 244. -gör att mindre summor blir dyrare.

 245. Dessutom offrar kvinnorna
  en större del av sin lön.

 246. De skickar 40 procent av sina löner.
  Hur kan man förklara det?

 247. En betydande del av
  immigrantkvinnorna i Spanien-

 248. -arbetar som hembiträden
  och barnflickor.

 249. Oftast bor de hemma hos sin
  arbetsgivare med fri kost och logi.

 250. Många av dem skickar 100 procent
  av sina löner-

 251. -för de behöver inte pengarna
  i Spanien.

 252. Det innebär
  att genomsnittssumman ökar.

 253. En politik kring remitteringarna
  är väldigt viktig.

 254. Många länder ser positivt
  på remitteringar, men av fel skäl.

 255. Över 20 procent av världens länder
  beskattar remitteringar.

 256. I Colombia går 0,4 procent
  av varje remittering-

 257. -till en skatt
  som är kontraproduktiv-

 258. -eftersom mottagarna
  tillhör de fattigaste i landet.

 259. Dessutom riktas skatten till pengar
  som kommer från ett annat land-

 260. -där de redan har beskattats.

 261. Och i inget av dessa fall-

 262. -används skattepengarna
  till migrationsrelaterade projekt.

 263. Remitteringar
  är migrationens stora fördel-

 264. -men med migrationen följer också
  väldigt stor turbulens-

 265. -som måste hanteras
  av de berörda samhällena.

 266. Andra länder utnyttjar remitteringar
  i utrikespolitiken.

 267. USA börjar äntligen godkänna
  remitteringar till Kuba.

 268. Tidigare var de förbjudna.

 269. Ryssland hotade att göra samma sak
  med Georgien för två år sedan.

 270. Över hela världen
  förekommer det lagstiftning-

 271. -kring t.ex. terrorbekämpning,
  som påverkar remitteringarna.

 272. Det angivna syftet är
  att man bekämpar terrorism.

 273. Men hittills har väldigt få och svaga
  bevis presenterats-

 274. -som stöd för en lagstiftning-

 275. -vars mål kan vara
  att stoppa flödet av pengar-

 276. -som kanske
  ur finansdepartementens synvinkel-

 277. -försvinner ut ur landet.

 278. Det kan vara många som undrar-

 279. -varför de exporterar valutan.

 280. De utnyttjar lagstiftningen
  för att förhindra det.

 281. Dessutom finns länder som använder
  remitteringar som affärsidé.

 282. De använder exklusivitetsavtal,
  som exempelvis i Kuba.

 283. Där finns bara en institution
  som får betala ut remitteringar-

 284. -och den är en statligt ägd bank.

 285. Eftersom det saknas konkurrenter
  kräver de över 15 procent av summan-

 286. -för att betala ut remitteringen.

 287. Andelen läggs till den summa
  som redan betalats i sändarlandet.

 288. Många allmänna postföretag
  har skrivit exklusivitetsavtal-

 289. -med multinationella företag,
  som MoneyGram eller Western Union.

 290. Sådana avtal förhindrar konkurrens.

 291. När vi utarbetar en politik
  kring remitteringarna-

 292. -måste vi också ta hänsyn
  till de regler som redan finns.

 293. Vi måste även fundera på vilka regler
  som inte gagnar remitteringarna-

 294. -utan har ett annat syfte.

 295. Vi går vidare till slutsatsen.

 296. Institutioner. Remitteringarna
  behöver institutioner.

 297. Vi talar om flöden som i Bolivias
  fall motsvarar 8 procent av BNP.

 298. Man kan inte kontrollera
  8 procent av BNP-

 299. -utan institutioner, lagar
  och ministerposter.

 300. Institutionerna kan underlätta
  tillämpningen av politiken.

 301. Och det här är väldigt viktigt-

 302. -för utan lagar
  kan man inte vara effektiv.

 303. Jag nämnde att Italien 1901 antog en
  lag för att skydda remitteringarna.

 304. Men i dag, i hela Latinamerika-

 305. -finns det inte ett enda land
  med remitteringslagar.

 306. Och när ett lands regering
  får upp intresset för något-

 307. -stiftar de genast en lag-

 308. -som ska kunna garantera
  remitteringens avsändare-

 309. -att pengarna når fram
  till mottagaren-

 310. -och för mottagaren
  att pengarna respekteras.

 311. Lagar är uttryck för politik.

 312. Men det finns ett stort intresse
  för remitteringar i världen-

 313. -men väldigt få lagar.

 314. Det finns inte en enda minister
  med ansvar för remitteringar-

 315. -och väldigt få initiativ på området.

 316. Ett av dem ägde dock rum
  i Bryssel för ett halvår sedan-

 317. -när Sverige arrangerade
  ett toppmöte-

 318. -mellan EU-länderna och Latinamerika
  kring migrationen.

 319. En av de frågor som diskuterades
  gällde remitteringar.

 320. Latinamerika kanske inte är så
  viktigt ur ett europeiskt perspektiv-

 321. -men för Spanien
  är det ett avgörande område.

 322. 60 procent av våra remitteringar
  gick dit.

 323. Mötet arrangerades av Eva Åkerman.

 324. Det här är ännu en anledning
  för Spanien att tacka Sverige.

 325. Mötet kunde komma till stånd-

 326. -tack vare ett genuint intresse
  för remitteringar inom EU.

 327. EU är världens ledande sändare
  av remitteringar.

 328. Vi sänder 80 miljarder euro varje år.

 329. Det är mer än dubbelt så mycket
  som sänds från USA.

 330. Det är inte bara utvecklingen
  som påverkas, utan hela länder.

 331. För att åskådliggöra
  hur mycket 80 miljarder euro är-

 332. -kan jag avslöja att summan-

 333. -motsvarar BNP i Lettland, Cypern,
  Estland och Malta.

 334. Om man slår samman de länderna-

 335. -når man 80 miljarder euro.

 336. För den enorma summan
  finns inga egna institutioner-

 337. -till hjälp inom EU.

 338. Naturligtvis har avdelningen
  för utveckling visat intresse-

 339. -liksom avdelningen för migration.

 340. Men så här långt finns inget papper-

 341. -som visar EU:s remitteringspolicy.

 342. Om man inte utvecklar
  några institutioner-

 343. -för att skydda remitteringarna
  på global nivå-

 344. -kommer remitteringarna
  bara att bli ett tomt löfte.

 345. Vi måste gå 100 år tillbaka i tiden-

 346. -till den tid
  då Italien var ett fattigt land-

 347. -liksom Spanien och Sverige-

 348. -och man insåg
  att man måste göra något åt saken.

 349. "Pengarna kan hjälpa oss.
  Vi måste bygga upp institutioner."

 350. Utan institutioner
  är utveckling omöjlig.

 351. Institutioner för remitteringar
  kan hjälpa.

 352. Kostnad, kön och tid
  är förstås viktiga faktorer.

 353. När man utarbetar politiken
  måste man ta hänsyn till dem.

 354. Kanske tid, kön och kostnad
  inte betyder samma sak i Sverige-

 355. -som i USA.

 356. Det här är viktigt, för de flesta
  teorier kring remitteringar-

 357. -som används nu
  är utvecklade i USA.

 358. Och de gäller
  det väldigt specifika fall-

 359. -som gäller korridoren
  mellan USA och Mexiko.

 360. Men kanske,
  eller snarare helt säkert-

 361. -är förhållandena i Sverige
  helt olika-

 362. -inte bara USA, utan även Spanien.

 363. Varje land måste identifiera
  sina egna problem, utmaningar-

 364. -och självklart lösningar.

 365. Och till sist kan vi konstatera-

 366. -att immigranterna uppoffrar sig
  och skickar pengar-

 367. -och att vi ofta råder dem
  att investera pengarna-

 368. -skicka dem och utveckla landet.
  Men migranter är inga investerare.

 369. Migranter skickar remitteringar-

 370. -men de vet ofta inte
  hur man läser en balansräkning.

 371. De kanske inte är rustade...

 372. ...att satsa på och följa upp
  en investering.

 373. Kanske lösningen inte ligger
  precis där.

 374. Jag tror att det här kan räcka.

 375. Jag vill inte fresta på ert tålamod.
  Tack så mycket.

 376. Tack, Iñigo Moré.

 377. Du har vistats i vårt land
  i mindre än ett dygn-

 378. -och redan anpassat dig till...

 379. ...vår besatthet av att hålla tiden.
  Det gjorde du.

 380. Du gjorde också en intressant och
  tankeväckande historisk exposé-

 381. -av remitteringar.
  Vi hinner med en eller två frågor-

 382. -innan vi går över
  till nästa punkt på dagordningen.

 383. Ni får ställa frågan på svenska
  om ni vill-

 384. -så kan jag ta mig friheten
  att översätta.

 385. Vi har ambitionen att lägga ut
  presentationen på hemsidan.

 386. Iñigo vill gärna ställa bilderna-

 387. -till allmänhetens förfogande.

 388. Får jag fråga dig om...

 389. ...EU:s roll. Du nämnde
  ett bra svenskt initiativ-

 390. -som fick upp våra ögon
  för Latinamerika.

 391. Det finns andra områden-

 392. -med ett ännu större behov av
  remitteringars institutionalisering.

 393. Jag tänker på Afrika
  och det krigshärjade Mellanöstern.

 394. Tror du-

 395. -att liknande initiativ kan förbättra
  hanteringen av remitteringarna-

 396. -på samma sätt
  som man börjar göra i Latinamerika?

 397. Det hoppas jag, men ur EU:s
  perspektiv är problemet dubbelt.

 398. Ungefär 50 procent av
  alla remitteringar från EU-

 399. -går till andra EU-länder.

 400. De går från Sverige till Lettland,
  Spanien till Rumänien.

 401. Då kan inte remitteringarna
  förbättra utvecklingen.

 402. Men det hjälper fattiga EU-länder
  att konvergera med de övriga.

 403. Och effekten av konvergeringen
  är både viktig och förbisedd.

 404. Men betänk att en EU-medlemsstat
  som Portugal-

 405. -som inträdde i EU 1986-

 406. -fortfarande tar emot mer pengar
  genom remitteringar-

 407. -än genom EU-bidrag.

 408. Och då räknar vi
  alla typer av bidrag.

 409. Från sociala fonder
  och strukturfonder. Allt.

 410. Portugisiska immigranter
  som lever i EU-

 411. -ger mer pengar till Portugal
  än Bryssel.

 412. Och när det gäller nykomlingar i EU,
  som Polen och Rumänien-

 413. -är skillnaden ännu större.

 414. Den summa Polen tar emot
  i remitteringar-

 415. -är nästan dubbelt så hög
  som den totala summan EU-bidrag.

 416. Även inom den europeiska unionen
  är remitteringarna en viktig faktor-

 417. -för att de fattiga länderna
  ska nå upp till de andra.

 418. Syftet med själva EU-kommissionen-

 419. -är att stötta den här processen.
  De försummar sina plikter.

 420. Jag sa att hälften av remitteringarna
  går till Latinamerika och Afrika.

 421. Det är förstås viktigt
  med utveckling.

 422. Men själva syftet
  med EU-kommissionen-

 423. -är inte att utveckla länder
  utanför unionen.

 424. Det har de inte gjort heller-

 425. -men man kan förstås säga
  att det är ett politiskt val.

 426. De väljer vad de inriktar sig på.

 427. Men det är oförlåtligt
  att EU försummar-

 428. -de effekter remitteringarna har
  på konvergeringen.

 429. Utvecklingsarbetet
  är förstås också väldigt viktigt-

 430. -och när det gäller effekter
  än viktigare.

 431. Det gäller 50 procent
  av remitteringarna-

 432. -men dessa 50 procent
  försörjer hela länder.

 433. Vi talar om summor
  motsvarande 10-15 procent av BNP.

 434. Vi bör föra samtal om remitteringar.

 435. EU för samtal om migration
  med Östeuropa och Latinamerika.

 436. Den institution som kanske
  kan analysera remitteringarna-

 437. -kan vara samma
  som analyserar migrationen-

 438. -eftersom remitteringar
  är en konsekvens av migration.

 439. De här länderna behöver hjälp,
  och EU kan bidra med hjälp.

 440. Men så här långt,
  om vi analyserar EU:s resultat-

 441. -finner vi att det bara finns
  två tjänstemän-

 442. -i hela EU-kommissionen, en inom
  ekonomi och en inom utveckling.

 443. Och en tredje på utvecklingsområdet.
  En tredje tjänsteman i Bryssel.

 444. Tre personer har ansvaret
  för remitteringarna.

 445. Tre personer för 80 miljarder euro.
  Det är inte särskilt mycket.

 446. Det finns mycket att vinna.

 447. Om man satsade mer resurser-

 448. -på infrastrukturen i utvecklings-
  länderna för att kunna motta...

 449. ...större pengaflöden
  från individer...

 450. Det kanske vore ett bra sätt
  att använda biståndspengar?

 451. Att man
  i stället för att skicka pengar-

 452. -investerade i fattiga länders
  ekonomiska infrastruktur.

 453. Ja, det är avgörande. Det gäller
  avancerade finansiella flöden.

 454. Det är inte lätt att remittera.

 455. Och det är inte heller lätt
  att följa alla kringgärdande lagar.

 456. De behöver hjälp med sina nätverk.

 457. Effekterna på fattigdomen
  när man bygger en väg är viktig.

 458. Men hur påverkas de fattiga
  om det finns ett företag-

 459. -som kan leverera remitteringar
  till områden på Marockos landsbygd-

 460. -eller Iraks landsbygd-

 461. -där det i dag inte finns någon
  som gör det...

 462. Effekterna på fattigdomen
  skulle kunna vara överlägsna.

 463. Det kanske vore
  100 gånger mer effektivt.

 464. Och de behöver det här,
  även om de inte vet om det.

 465. Kostnaden för remitteringar
  kommer att sjunka-

 466. -med ny konkurrens och nya aktörer.
  Det är ett bra förslag-

 467. -att vi ska hjälpa dem att bygga upp
  sin finansiella sektor.

 468. Som Spanien och Italien
  för 100 år sedan.

 469. Huvudsyftet i Italien var att öka
  utbudet av ekonomiska tjänster.

 470. Man ville skydda de italienska
  migranternas remitteringar-

 471. -genom att inrätta
  speciella institutioner.

 472. Då var det Banco di Napoli.

 473. Det finns historiska erfarenheter.
  Vi vet hur lagen fungerade.

 474. Det vore förstås en bra idé
  att exportera den erfarenheten.

 475. Tack för att du kom och upplyste oss
  i dessa viktiga frågor.

 476. Jag tycker att vi ska ge Iñigo Moré
  ännu en applåd.

 477. Översättning: Malin Hedlund
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Remiteringar från Spanien

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

"Remmiteringar är den enskilt viktigaste länken mellan migration och utveckling". Det säger Iñigo Moré, chef för den spanska tankesmedjan Remesas.org som har specialiserat sig på remitteringar och en internationellt anlitad expert på området breddar perspektivet, både ur ett historiskt och ett internationellt sådant.

Ämnen:
Samhällskunskap > Ekonomi > Samhällsekonomi
Ämnesord:
Ekonomi, Emigranters överföringar av pengar till ursprungslandet, Finansväsen, Internationella kapitalrörelser, Nationalekonomi
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Det okända biståndet

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Det okända biståndet

Inledning

Varför finns det inte ens ett riktigt svenskt ord för migranter som skickar pengar till sina gamla länder? Varför är den formen av bistånd så okänd? Vilka åldersgrupper är det som skickar pengar och till vilka länder går pengarna? Presentation av moderator Joakim Palme och Global Utmanings programchef och tidigare biståndsministern Jan O Karlsson. Arrangör: Global Utmaning.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Det okända biståndet

Pengar på väg till gamla hemländer

Vilka är de okända biståndsgivarna? Pengar skickas från nya hemländer till släkt och vänner i gamla hemländer. Vart går pengarna? Lisa Pelling, doktorand vid Wiens universitet och Bo Malmberg, professor i kulturgeografi, berättar om sin nya rapport "Remittances from Sweden". Arrangör: Global Utmaning.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Det okända biståndet

Remitteringar från Norge

Hur kan informella pengaöverföringar ha ett samband med fredsforskning? Jonas Rusten Wang, forskningsassistent på Prio-institutet, Peace Research Institute Oslo, i Oslo, beskriver hur pengar skickas till nynorskars gamla hemländer. Arrangör: Global Utmaning.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Det okända biståndet

Remiteringar från Spanien

"Remmiteringar är den enskilt viktigaste länken mellan migration och utveckling", säger Iñigo Moré, chef för den spanska tankesmedjan Remesas.org som har specialiserat sig på remitteringar. Arrangör: Global Utmaning.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Det okända biståndet

Slutdebatt

Hur rapporterar medier om de pengasummor som skickas från nysvenskar till de gamla hemländerna? Moderator Joakim Palme samtalar med Johannes Mosskin, masterstudent i statsvetenskap. Dessutom sker en avslutande paneldebatt om remitteringar och deras betydelse. Arrangör: Global Utmaning.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Superungar - syntolkat

Elmie

Elmie, 13 år, har autism och hennes utbrott på morgnarna påverkar resten av dagen för hela familjen. Hur skulle Elmie själv vilja ha det? Vilka metoder och verktyg fungerar när allt låst sig? Måns tror att psykologen Bo Hejlskov skulle kunna hjälpa familjen. Vi möter också Lars som är 34 år och fick sin asperger-diagnos när han var 18. Lars berättar om livet före diagnosen, om hur hans ordningssinne kommer till sin rätt på jobbet och hur han träffade sin kärlek. Och så påbörjar programledaren Måns själv en adhd-utredning.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

Om terrorism

Vad ska man göra åt terrorismen i världen? Varför finns den? Morgonshow om de stora livsfrågorna. Vi äter frukost och pratar med lyssnare som ringer in. Skön musik spelas.