Titta

UR Samtiden - Depressioner

UR Samtiden - Depressioner

Om UR Samtiden - Depressioner

Depression är vanligare än vi vill tro, det är i västvärlden den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Depressionerna ökar dessutom, även bland yngre människor. Ungefär en fjärdedel av alla män och hälften av alla kvinnor blir någon gång i livet deprimerade. Forskarna vid medicinska fakulteten vid Umeå universitet berättar om psykiatriska sjukdomsmönster, nya diagnostikmetoder, om samvetsstress hos vårdpersonal och om att förebygga självmord. Det är fjortonde upplagan av Forskningens dag vid Umeå universitet. Moderator: Sverker Olofsson.

Till första programmet

UR Samtiden - Depressioner : Psykisk ohälsa bland samerDela

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Psykisk ohälsa bland samer

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Samiska män upplever mer ångest och depression än den genomsnittlige svensken. Det här är ett symtom på en belastad situation, menar Lars Jacobsson, professor i psykiatri vid Umeå universitet. Att vara ung renskötare innebär många omöjliga drömmar och villkor, det är både frihet och ofrihet. Han har varit med i ett forskningsprojekt där flera hundra samer intervjuats. Det började med att vi blev kontaktade av en av samebyarna i Västebotten som hade upplevt fyra självmord bland sina unga renskötande män.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa > Psykisk ohälsa, Modersmål och minoritetsspråk > Samiska, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Nationella minoriteter
Ämnesord:
Psykiatri, Psykisk hälsa, Renskötare, Samer
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Depressioner

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Depressioner

Psykisk ohälsa bland samer

Samiska män upplever mer ångest och depression än den genomsnittlige svensken. Lars Jacobsson, professor i psykiatri, berättar om forskning som tog sin början när en sameby i Västerbotten hade upplevt fyra självmord bland unga renskötande män. Inspelat vid Forskningens dag vid Umeå universitet.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Tvärvetenskap i praktiken

Individanpassad vård för missbrukare

Markus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitet, har länge forskat om vården i samband med missbruk. Han menar att trots att vi idag har stor kunskap om beroendesjukdomar så får de som drabbas nästan aldrig modern behandling för sitt missbruk av sjukvården. All medicinsk kompetens som finns utnyttjas inte. Moderator: Sharon Jåma. Inspelat den 11 november 2015 på Campus Norrköping. Arrangör: Linköpings universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Den oförväntade lusten

Patrik Rosdahl och Sahar Mosleh utmanar föreställningen att funktionshinder är ett hinder för ett bra sexliv. Patrik Rosdahl besöker ofta skolor i Malmö och berättar om sig själv. "En del tror att man inte har någon sexlust, bara för att man sitter i en rullstol", säger han. Sahar Mosleh är lesbisk och gift. Hon sitter i en permobil, för Sahar är sex mycket viktigt. Samtal med sexologen Birgitta Hulter.