Titta

Jakten på det demokratiska klassrummet

Jakten på det demokratiska klassrummet

Om Jakten på det demokratiska klassrummet

I den nya läroplanen står att: "Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet." Men hur skall detta genomföras i praktiken? Finns det verkligen demokratiska klassrum, och hur kan elever få större inflytande utan att det slutar i kaos? Vi ger oss ut i världen på jakt efter konkreta exempel och besöker klassrum i Sverige, Danmark, USA och på Nya Zeeland. Vi tittar på hur olika skolor och lärare har organiserat sina klassrum med fokus på elevens kunskapande och medinflytande. Serien lyfter fram lärarens strategier i klassrummet och hur dessa bidrar till att skapa ett demokratiskt klassrum där reell kunskapsutveckling äger rum.

Till första programmet

Jakten på det demokratiska klassrummet : Det frie gymnasiumDela
 1. Undervisningen
  ska bedrivas demokratiskt-

 2. -och förbereda eleverna
  på att delta i samhället.

 3. Så står det i läroplanen.
  Men hur ska det genomföras?

 4. I Köpenhamn ligger en skola
  som tagit uppdraget på allvar.

 5. I 40 år har Det frie Gymnasium
  drivits i helt demokratisk anda.

 6. Vi kan bestämma om allt,
  om vi vill.

 7. Det är allt från undervisning till
  fester till vem som ska anställas.

 8. Och var man ska göra besparingar.

 9. -Vi lever i en bubbla.
  -Vi får dra nytta av det...

 10. ...och få ut mycket av det
  innan den försvinner.

 11. Det är verkligen mycket demokrati.

 12. Ibland vill man att någon ska säga:
  "Så här ska det vara".

 13. -Men jag vill inte ändra något.
  -Vi ska bli en del av samhället.

 14. Grundtvig sa: "Ska demokrati
  fungera måste alla delta."

 15. På dagordningen står godkännande...

 16. Alla beslut fattas
  på skolmötet varje torsdag.

 17. Alla har en röst,
  och majoriteten bestämmer.

 18. Det låter enkelt, men alla vet
  att demokrati kräver tålamod och tid.

 19. De stora grejerna är häftiga.

 20. Men ibland fokuserar
  man på småsaker.

 21. "Nu ska vi rösta...", och bla, bla...

 22. Man ska rösta
  om vi ska rösta om det imorgon.

 23. Det kan bli jobbigt.

 24. Det kan bli trist.

 25. Det tycker jag inte.
  Det beror på inställningen.

 26. Det kan ta lång tid.

 27. Det som gör skolan bra,
  retar man sig också på och tvärtom.

 28. Eleverna har direkt inflytande på
  budgeten, vem som ska anställas-

 29. -hur stora klasserna ska vara
  och vilken mat som serveras.

 30. Inget är för stort
  eller för smått för att rösta om.

 31. Vi ska ta ett beslut
  som rör vår konstnär.

 32. Förra veckan beslutade vi
  att måla en vägg på tredje våningen.

 33. En del elever tyckte inte det var
  så kul att den skulle bli svart.

 34. Jag tog på mig att meddela detta.

 35. Det jag undrar är om majoriteten här-

 36. -vill ha det i en häftigare färg?

 37. Det handlar ju om en kulturklass.

 38. Man skulle inte kunna arbeta runt
  graffitin som redan finns där?

 39. Jag njuter av varje sekund.
  Jag är på alla möten.

 40. Jag njuter när folk
  diskuterar om diskussionen.

 41. Jag tycker det är fascinerande.

 42. Det händer ju saker.
  Frågor tas upp, folk börjar tänka...

 43. Första gången man
  räcker upp handen, skakar man.

 44. "Vågar jag säga det här?"

 45. Efter ett tag blir det:
  "Jag har något att säga".

 46. Om någon tog alla beslut
  så hade det inte varit vårt.

 47. En följd av alla småbeslut
  är att vi skapar skolan.

 48. På ett skolmöte för tre veckor sedan
  löpte folk amok.

 49. Alla skrek, vi fick dela upp oss
  för att räkna röster.

 50. Folk var skitsura.
  Det är bra att känslorna kommer fram-

 51. -det visar att folk blir engagerade.

 52. Ett bevis på elevernas inflytande-

 53. -finns på väggarna, fönstren,
  bord och bänkar, överallt.

 54. På Det frie Gymnasium
  är graffiti tillåtet.

 55. Jag älskar färg. Det är häftigt,
  utanför och inne, i ett rum-

 56. -där det kommer energi från väggarna.

 57. Det är som att komma
  till en fest som varat i 40 dagar.

 58. Folk är kvar där än.

 59. Stolarna är sönder,
  väggarna är målade.

 60. Rummen är inte bestämda.
  De skapas av dem som går där.

 61. Så är det alltid.
  Beslut tas av de som går där.

 62. När man börjar får man
  pengar och färg.

 63. "Ni får dekorera klassrummet själva."
  Det är som att få en lägenhet.

 64. Man får bestämma utseendet själv.

 65. Det finns graffiti på skolan,
  men det visar-

 66. -att det är vårt ställe,
  vi har inflytande och tar beslut.

 67. Det är sant. Grejen med graffitin
  är inte att vi får göra så.

 68. Ingen säger: "Du får inte göra så,
  du bestämmer inte här."

 69. Det är vi som bestämmer här,
  det är vårt.

 70. I matsalen samlas alla för lunch,
  även lärarna.

 71. Det finns inget lärarrum,
  utan alla äter här.

 72. Maten är vegetariskt,
  även det efter beslut på stormöte.

 73. I matsalen håller en av skolans
  40 arbetsgrupper möte efter skoltid.

 74. Man ska arrangera en alternativ
  undervisningsdag för alla eleverna.

 75. Hela skolan ska
  leka politiker för en dag.

 76. De ska bilda partier och hålla val.
  Allt inspirerat-

 77. -av de riktiga politiker
  som ska medverka.

 78. Datum närmar sig,
  men många frågor är olösta.

 79. Från elva till kl. ett
  gör man förberedelser.

 80. Sen får man visa upp sin kampanj,
  från 14-15 är det debatt-

 81. -och sen val 15-16.
  Det är mitt förslag.

 82. Jag har pratat med ordföranden
  i Venstres ungdomsförbund.

 83. -Han kommer gärna hit.
  -Jag har kontaktat Liberal Alliance.

 84. Anders Samuelsen kommer gärna.
  Det kan bli kul.

 85. Jag ska skriva till honom, jag visste
  inte om han fått alla premisser.

 86. De har massor med erfarenhet.

 87. Poängen är att de
  kan presentera sina idéer.

 88. Dagen som kommer på onsdag...

 89. Att den kan skapas av elever
  tycker jag är väldigt viktigt.

 90. Det visar att elever är vuxna.

 91. Att vi kan ge oss ut i arbetslivet,
  vara kreativa och utveckla Danmark.

 92. Det är hårt med allt extra arbete.
  Men man får ut så mycket av det.

 93. Man är redo att gå ut i världen,
  man har ordnat allt det här.

 94. Man har gjort så mycket,
  och kan se hur det påverkat skolan.

 95. Det är så stort.
  Man känner bara: "Kom an!"

 96. Man kan sitta i utskott
  för nästan allt.

 97. Det finns jättemånga. Växtutskottet.

 98. Du kan vara en duktig solist,
  men du måste kunna samarbeta.

 99. -Det var fint sagt.
  -Jag har jobbat på den.

 100. Hur påverkar det människor
  att få inflytande och ansvar?

 101. Tor Nørretranders var en av
  de första eleverna för 40 år sedan.

 102. Idag är han författare.

 103. Demokrati främjar
  duktiga elever på två sätt.

 104. För det första främjar
  demokrati förmågan-

 105. -att ta ställning, argumentera
  och ha en åsikt om saker.

 106. Ens åsikt har betydelse.
  Det gör det lättare att samarbeta-

 107. -och även lära sig saker.
  Demokrati är en fördel.

 108. Den respekt,
  medmänsklighet och öppenhet-

 109. -och överlåtandet av ansvar...

 110. Du har ansvar för din skolgång,
  och för att lära dig!

 111. Du kan inte bara stå och skrika,
  du bestämmer också.

 112. Det förtroendet gör
  att man har lättare för att lära.

 113. Morten Hansen har undervisat
  på Det frie Gymnasium i fem år.

 114. Det är elevernas rum,
  inte föräldrarnas.

 115. Föräldrarna blir bara inkopplade
  om eleverna vill ha det så.

 116. Vi har inte föräldramöten
  om inte eleverna vill ha det så.

 117. Vi vill ändra på rollerna.

 118. Barn och vuxna, lärare och elev.

 119. Det finns en tanke om likvärdighet.

 120. Idag undervisar han om integration.

 121. Om det går bestämmer eleverna vilka
  ämnen de vill ha undervisning i.

 122. Så ja! Det är samhällskunskap.

 123. Vad ni är duktiga!

 124. Oftast är jag glad
  efter att ha haft lektion.

 125. Jag känner oftast
  att jag fått något från eleverna-

 126. -och hoppas att jag gett dem något.

 127. Jag gillar att de är oimponerade.
  Det tilltalar mig.

 128. Mycket oimponerade, och klagar.

 129. De är inte rädda för att kritisera.
  Det är grunden i utbildning.

 130. De kommer med sina egna åsikter
  och kan säga emot mig.

 131. Det ger spännande diskussioner
  och spännande undervisning.

 132. Ett diskussionsämne
  är muslimers rätt-

 133. -att bygga moskéer
  och kalla till bön.

 134. Man kan inte förbjuda
  en sorts byggnader.

 135. Då ska vi förbjuda kyrktorn också.

 136. Ska vi ha dem i Köpenhamn-

 137. -blir de inte högljudda,
  liksom med kyrkklockor.

 138. Vi kunde inte komma på
  hur många gånger klockorna ringer.

 139. Man lägger inte märke till det.
  Det är en del av staden.

 140. Det blir samma sak med minareter.

 141. Det skulle inte vara skithögt
  fem gånger om dagen.

 142. Jag tycker de borde säga
  det på danska.

 143. Det hade stängt ute danskar-

 144. -om det var på ett språk
  vi inte förstod.

 145. De ska ha rätt att ropa
  på vilket språk de vill.

 146. Jag hörde en kille be på arabiska.

 147. Det lät mycket häftigare
  än en kyrkklocka.

 148. Det låter inte så mycket.
  Hur högt kan en man ropa?

 149. Klockorna väcker mig på söndagar.
  Det är inte religiöst.

 150. Det är Danmark, så är det bara.

 151. Jag tycker klart
  de ska ha rätt till det.

 152. Jag tror det skulle vara bra
  för integrationen att tillåta det.

 153. En lärare här har en annan roll
  än på en vanlig skola.

 154. Jag respekterar dem som människor
  snarare än auktoriteter.

 155. Det är en stor skillnad, de är inte
  auktoriteter som ska lära mig saker.

 156. Vi ska tillsammans arbeta
  fram något som gagnar båda.

 157. En häftig grej
  är att helt från början-

 158. -av anställningssamtalen
  kan man delta som elev.

 159. Vilken kompetens ska läraren ha?
  Vad ska personen bidra med?

 160. Det är så häftigt att
  vi kan vara med och bestämma det.

 161. Det är häftigt att anställa
  sin egen lärare.

 162. Det är logiskt, men folk blir
  alltid överraskade att vi är med.

 163. Men de ska ju undervisa oss,
  vi ska ha dem i tre år.

 164. Det är klart
  vi ska säga vad vi vill ha.

 165. Det skapar respekt att lärarna
  inte är diktatorer som ger order.

 166. Det blir ett samarbete om inlärning.

 167. Relationen till läraren
  är annorlunda.

 168. Vi möter varandra i samma ögonhöjd.

 169. Gör man inte det, tror jag och andra-

 170. -att relationen är felaktig.

 171. Man måste kunna
  argumentera och debattera fritt-

 172. -utan att relationen påverkas.

 173. Lärarna står inte över oss,
  och vice versa.

 174. Alla har en röst och en åsikt.

 175. Vi har inte bara fått all makt.

 176. Man har ansvar
  och respekt för varandra.

 177. Ansvar är ett av skolans ledord. Med
  inflytande och frihet kommer ansvar.

 178. Du förväntas göra dina läxor,
  delta och vara aktiv.

 179. För vissa är det svårt.

 180. Andra stortrivs, växer
  och når mycket goda resultat.

 181. Vi har ett gemensamt ansvar.
  Har man grupparbete gör man sin del.

 182. Du bestämmer själv.
  Man måste ha självdisciplin.

 183. Om jag säger: "Jag pallar inte
  SO idag, jag dricker kaffe istället".

 184. Då frågar inte läraren:
  "Var tusan var du?"

 185. -Där ligger ansvaret.
  -Vi missuppfattar ungdomar...

 186. ...om vi tror att de inte vill ha
  något ansvar, utan beordras runt.

 187. Det är en tragedi
  om inte folk i den åldern-

 188. -då de utvecklas snabbt,
  då de formar sin bild av världen-

 189. -av sig själv och sin kultur,
  får lov att pröva själva.

 190. Om de bara ska lära sig tyska verb-

 191. -eller något fast läroplan som
  några nördar skapat för 30 år sen.

 192. Det är nytt möte i gruppen
  som arrangerar valdagen på skolan.

 193. De har bara fyra dagar kvar.

 194. Anders från Liberal Alliance
  kan inte komma.

 195. Jag fick ett meddelande om-

 196. -att det inte godkänts
  av hans sekreterare.

 197. Men Simon Emil kommer istället.

 198. Han ville verkligen komma,
  så han dyker upp.

 199. Jag har talat med Socialdemokraterne.
  De skickar en parlamentsledamot.

 200. Hon heter Yildiz...

 201. Akdogan. Hon kommer i alla fall.

 202. Det är mycket att organisera
  med folk utifrån.

 203. Det ger enormt mycket.
  Man lär sig var ens kompetens finns-

 204. -utanför klassrummet.

 205. Vad kan jag om
  planering, kommunikation-

 206. -eller organisering av en sån dag?

 207. Gästlistan ska fyllas
  och en tidsplan utarbetas.

 208. Men kan uppgifterna bli för stora
  så att eleverna misslyckas?

 209. Det hör till
  att lära sig om demokrati.

 210. Att ha inflytelse och skapa ramarna
  för sitt liv är inte lätt.

 211. Det kräver arbete.
  Det är lärdom alla kan använda.

 212. Allt formas efter din insats.
  Saker sker inte automatiskt.

 213. Som ung vill man förändra världen.

 214. Möjligheten för det förbättras
  om man börjar i liten skala-

 215. -så övar man sig
  inför den stora demokratin.

 216. Birgitte Hahn var lärare
  i den vanliga skolan.

 217. Nu undervisar hon på
  Det fries högstadium.

 218. Åttondeklassarna ska ha
  en workshop om kroppen.

 219. Men först ska man
  skapa en arbetsgrupp.

 220. Det är mycket viktigt att ni deltar
  i anställningen av nya lärare.

 221. Vi ska ha en ny tysklärare.

 222. Elever från nionde
  och tionde klass har anmält sig.

 223. VI behöver ett par från åttonde.

 224. Innan ni anmäler er ska ni veta
  att anställningsutskottet innebär-

 225. -att ni deltar i allting,
  från att läsa ansökningar-

 226. -till att välja ut vem
  som kallas till intervju-

 227. -och ni deltar i
  anställningsintervjun.

 228. Nu backade några.
  Kom igen, det klarar ni.

 229. Det hade varit bra
  att ha med någon från åttan.

 230. Det kan vara svårt för nya elever.

 231. De är inte vana vid att
  bli tillfrågade, eller att öppna sig.

 232. Den processen kräver lugn, och tid.

 233. Vissa är med direkt.

 234. Och sen finns några som säger:
  "Det kvittar mig."

 235. "Det blir bra."
  "Vi gör som du tycker."

 236. När man kommit längre
  anmäler de sig också.

 237. De börjar få en åsikt:
  "Det blir inte bra."

 238. "Kan vi inte göra så här?"
  De deltar också.

 239. -Aske?
  -Ansöker man här eller hemma?

 240. Man gör det här.
  Du samlar en grupp.

 241. Du ska aldrig ta besluten själv...

 242. Demokrati tar tid.

 243. Det tar tid att diskutera saker.

 244. Det är tidskrävande, men när du får
  rätt samspel med eleverna-

 245. -når det en ny nivå,
  så du får ut något helt annat.

 246. Jag skriver "Mikkel".
  - Vad säger du, Jonas?

 247. Om man får ett medansvar
  för sin skolgång, blir man motiverad.

 248. Det vet vi alla. Får vi delta
  i beslut som ska fattas-

 249. -känner man delaktighet.
  Det betyder mycket för eleverna.

 250. Vi är lite nervösa,
  men det går säkert bra.

 251. Idag gäller alternativ undervisning.

 252. Eleverna är uppdelade i politiska
  partier. En del är journalister.

 253. Kända och okända politiker
  ställer upp.

 254. I en klass ska alla vara liberaler.

 255. Simon Emil Ammitzbøll från
  Liberal Alliance ska coacha eleverna.

 256. Jag har tagit med lite saker
  för att visa hur vi gör saker.

 257. Låt inte det distrahera er.

 258. Jag hoppas ni kan göra något
  mer intressant.

 259. Vår metod är mycket traditionell.

 260. Det här är klassikern.
  Mycket välfriserad.

 261. Kandidaten, partinamn.

 262. Och en bokstav,
  det är ett arv från förr.

 263. Och lite "old school"...

 264. Kulspetspennor.
  Det är väl inget speciellt? Jo.

 265. Med kandidaten, "Personlig frihet"...

 266. Och den har en baksida.

 267. Om jag glömt det
  finns LA:s fyra huvudpunkter.

 268. Lägre skatt, mer tillväxt,
  mer för pengarna, personlig frihet.

 269. Man ska välja liberala frågor
  som intresserar de unga.

 270. Kan ni gissa vilka
  regler eller förbud-

 271. -som irriterar er åldersgrupp mest?

 272. -Vad tror ni?
  -Rökförbudet.

 273. Att man inte får röka
  på offentliga platser.

 274. Fettavgifter. Det diskuterades här.

 275. Kocken nämnde att avgifterna
  på vissa matvaror hade höjts.

 276. -Det kan vara i fokus.
  -Vem drabbas av fettavgiften?

 277. Det är låginkomsttagarna,
  alla ska ju betala lika mycket.

 278. För att se på det ekonomiskt igen.

 279. Alla elever är igång med att göra
  den mest imponerande kampanjen.

 280. Den bästa kampanjen vinner valet.

 281. V för Venstre!
  V för vækst (tillväxt)!

 282. Man får argumentera
  för hjärtefrågorna-

 283. -när pressgruppen kommer förbi
  i jakt på en bra historia.

 284. Vi vill ha färre förbud
  på många områden.

 285. I skolan, t.ex. Vi har pratat
  om frånvaro i gymnasieklasser.

 286. Att man har ansvar för att lära sig.
  Att man har ansvar att närvara-

 287. -likaväl som
  ett ansvar att utbilda sig.

 288. Allt utmynnar i en paneldebatt där
  man argumenterar för sina partier.

 289. Ni har fem minuter var.

 290. Folk ska snabbt igenom
  utbildningssystemet-

 291. -så de kan bidra till tillväxten.

 292. Har vi råd med välfärd? Det är klart!
  Vi säger ja till välfärd!

 293. Vi kommer från Liberal Alliance.

 294. Vi vill läsa ett stycke
  från vår vallåt.

 295. "Trådar har jag inga kvar
  som binder mig"

 296. "Som trådlös är man fri"
  Det är det LA står för.

 297. -Frihet.
  -Frihet framför förbud.

 298. Venstre vinner valet.
  Dagen är en succé.

 299. Fan, vad häftigt det var!

 300. Skolan fylldes av
  en sån känsla av glädje.

 301. I två timmar sprang jag runt så här.

 302. Folk som normalt skitit i det
  har varit här.

 303. De har gått runt med väskorna
  på ryggen, men de var här.

 304. Här är de danska eleverna i
  en liten, unik, demokratisk bubbla.

 305. Frågan är om de goda resultaten
  beror på om de är begåvade-

 306. -eller om demokratiarbetet
  har spelat en roll.

 307. Den pedagogik och de styrformer
  på en utbildningsplats-

 308. -som duger idag
  är en annan än de som dög förr.

 309. Världen är annorlunda, och kraven
  man ställer på folk är annorlunda.

 310. Översättning: Carl-Johan Cederberg
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Det frie gymnasium

Avsnitt 5 av 9

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur påverkar det unga människor att få medinflytande och verkligt ansvar? På Nörrebro i Köpenhamn ligger det en gymnasieskola som även har elever från klass 8 och 9 i grundskolan. I 40 år har Det frie gymnasium framgångsrikt drivits i helt demokratisk anda. Alla beslut, stora som små, fattas på det stora skolmötet varje torsdag. Alla har en röst, även rektorn, och majoriteten bestämmer. Eleverna har direkt inflytande på budgeten, på vilka lärare som skall anställas, hur många elever det skall vara i klasserna och vilken mat som serveras i kantinen. Ansvar är ett av ledorden på skolan. För med inflytande och frihet kommer ansvar. Frågan är om skolans goda studieresultat beror på demokratiarbetet?

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Lärarroll och ledarskap, Samhällskunskap > Politik och statskunskap > Demokrati och beslutsfattande
Ämnesord:
Elevdemokrati, Elever, Elevinflytande, Gymnasieskolan, Skolan, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i Jakten på det demokratiska klassrummet

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaJakten på det demokratiska klassrummet

Bucklands Beach Intermediate School

Avsnitt 1 av 9

I utbildningsmodellen "Learning to learn" utgår man från att varje elev själv skapar sin kunskap och sätter egna mål för sitt lärande. På så sätt ska ett eget ansvarstagande och en ökad självkänsla utvecklas. Vi följer läraren Grace Sharrem och hennes klass under några vårveckor på Bucklands Beach Intermediate School på Nya Zeeland.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaJakten på det demokratiska klassrummet

Experimentgymnasiet

Avsnitt 2 av 9

Ingen rektor, inga terminsbetyg, ingen närvaroplikt. Experimentgymnasiet i Göteborg var under 1970-talet skolan där eleverna hade makten, kraven var få och friheten stor. Skolan fick en enorm uppmärksamhet i skoldebatten och följdes nära av media under de åtta år den existerade.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaJakten på det demokratiska klassrummet

Freinetskolan Mimer

Avsnitt 3 av 9

Som nytillträdd rektor på Freinetskolan Mimer i Norrtälje införde Ann S Pihlgren så kallade sokratiska samtal på schemat. I de filosoferande samtalen får eleverna kritiskt granska olika åsikter, utveckla egna uppfattningar och göra sina stämmor hörda.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaJakten på det demokratiska klassrummet

Manhattan New School

Avsnitt 4 av 9

Vi besöker den kommunala skolan Manhattan New School på Upper East Side i New York och följer under en vecka läraren Paula Rogovin när hon undervisar förstaklassare. Paula går långt utanför de grunder som läroplanen föreskriver. I hennes klassrum lär sig barnen att ställa frågor, tänka kritiskt och finna svaren genom olika källor.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaJakten på det demokratiska klassrummet

Det frie gymnasium

Avsnitt 5 av 9

Hur påverkar det unga människor att få medinflytande och verkligt ansvar? Det frie gymnasium i Köpenhamn drivs helt i demokratisk anda och alla har en röst på skolans veckomöte. Ansvar är ett av ledorden på skolan. Frågan är om skolans goda studieresultat beror på demokratiarbetet?

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaJakten på det demokratiska klassrummet

University of Colorado

Avsnitt 7 av 9

Finns det demokratiska klassrum? Carl Wieman arbetar med att förbättra undervisningen i naturvetenskap i USA. På University of Colorado visar forskare att aktivt lärande, kombinerat med nya pedagogiska verktyg ger bättre resultat. Genom webbaserade interaktiva verktyg kan studenterna simulera labb på sina datorer. Carl Wieman säger, en stor del av naturvetenskapen som lärs ut i klassrummen låter studenterna sitta med hjärnorna avstängda, medan läraren sköter tänkandet.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaJakten på det demokratiska klassrummet

Reggio Emilia

Avsnitt 8 av 9

Vi följer en grupp norska och danska förskolepedagoger till staden Reggio Emilia. Pedagogiken med samma namn utvecklades efter andra världskriget och vill fostra barnen till demokratiska och kritiskt tänkande medborgare. Konstnärer, s.k. ateljeristas leder konstprojekt där barnen tolkar och gestaltar sin omvärld.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaJakten på det demokratiska klassrummet

Roskilde Universitet

Avsnitt 9 av 9

Sedan 1972 har Roskilde universitet använt en demokratisk undervisningsmetod. Eleverna är vana vid grupparbeten och häftiga diskussioner med sina lärare. Vi studerar den danska modellen genom de utländska studenternas ögon och får möta flera som är kritiska. De reagerar på samma sätt som danskarna gjorde när metoden infördes på 70-talet.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2016

Stöd till pojkar med skrivsvårigheter

Dr Murray Gadd, gästforskare från Nya Zeeland, berättar om vikten av att entusiasmera den unga kämpande eleven. Oftast handlar det om pojkar med skriv- och lässvårigheter. Ett knep Dr Gadd införde bland sina elever för att få loss skrivandet är så kallad "speed-writing", då tävlar barnen om vem som skriver flest ord på en minut. Inspelat den 9 mars 2016 på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Vad är en lämplig lärare?

Att lämplighetspröva de som vill bli lärare har varit ett återkommande förslag från olika politiska håll. Förespråkarna menar att ett sådant test skulle stärka läraryrkets status och sålla bort direkt olämpliga kandidater. Nu ska lämplighetsprövning testas skarpt inför höstens antagning till lärarutbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö och Högskolan i Jönköping. Vad är det som anses känneteckna en lämplig lärare och går det verkligen att avgöra i ett test vem som håller måttet och inte?