Titta

UR Samtiden - Tällberg forum 2011

UR Samtiden - Tällberg forum 2011

Om UR Samtiden - Tällberg forum 2011

Hur ska människor från skilda verkligheter runt om i världen kunna komma överens? Det är grundfrågan för Tällberg forum 2011 i Sigtuna. Här diskuteras utvecklingen i arabvärlden, Amazonas, Arktis och verkligheten i förorten. Ett möte med forskare, bloggare, entreprenörer, tjänstemän och politiker. Arrangör: Tällberg foundation.

Till första programmet

UR Samtiden - Tällberg forum 2011 : Om befolkningsutvecklingen - Hans RoslingDela
 1. Jag ska prata om nåt
  som borde inleda nästa session.

 2. Barntoppen" kallar jag det.
  Ni har hört talas om "oljetoppen".

 3. När den årliga oljeproduktionen
  når en viss nivå, för att sen avta.

 4. Vi har redan nått "barntoppen".

 5. Antalet barn som föds
  per år i världen ökar inte längre.

 6. Det slutade öka 1990. Sen dess
  föds 135 miljoner barn per år.

 7. Det innebär förvisso inte
  slutet på befolkningstillväxten-

 8. -men det är början
  på slutet på befolkningstillväxten.

 9. Det är oroande att man fokuserar
  så mycket på folkmängden-

 10. -i fråga om klimat- och miljöfrågor,
  och inte på det egentliga problemet.

 11. Här ser ni en bild av "barntoppen":
  En familj i Bangladesh med två barn.

 12. Kvinnor i Bangladesh i dag
  föder i genomsnitt 2,28 barn.

 13. När jag frågar Sveriges makthavare
  gissar de på fem.

 14. Makthavare från alla sektorer.

 15. Utrikesministern är något kunnigare,
  även om jag inte röstade på honom.

 16. I övrigt är vi 25 år efter,
  och varför det?

 17. Vi har inte förstått, utan har
  fortfarande föreställningen...

 18. ...att folkmängden i u-länderna
  alltjämt ökar.

 19. Med hjälp av mitt bubbeldiagram-

 20. -ska jag visa de senaste 50 årens
  befolkningsutveckling.

 21. Här anges storleken på familjen,
  antalet barn per familj.

 22. Stora och små familjer.

 23. Här anges dödligheten bland barn. Hur
  många barn per tusen födda som dör.

 24. 10, 20, 30 procent...
  Siffrorna från 1960 är fruktansvärda.

 25. Kvinnor födde i genomsnitt sex barn,
  varav två dog - 30 procent.

 26. Om man har sex barn och två dör,
  lever fyra vidare i nästa generation.

 27. För varje generation
  fördubblades befolkningen.

 28. Det var bakgrunden till oron över
  befolkningsökningen på 1960-talet.

 29. Jag har markerat två saker
  som jag minns från 1960-talet.

 30. Min lärare i skolan berättade att vi
  är tre miljarder människor på jorden.

 31. Jag minns också OS i Rom
  när Abebe Bikila vann maratonloppet.

 32. Här är Italien och här är Bangladesh.
  Se vilken förändring!

 33. Har antalet barn per kvinna
  i Bangladesh minskat?

 34. Har dödligheten bland barn
  i Bangladesh minskat?

 35. Det här är fakta,
  och vi har säkra data som visar det.

 36. Kinas barndödlighet minskade...

 37. I takt med minskad barndödlighet
  minskar också familjerna.

 38. Och för Bangladesh går det utmärkt.

 39. Barnen överlever och
  familjeplaneringen fungerar...

 40. Bangladesh ligger i dag på samma nivå
  som Italien gjorde 1960.

 41. Vi är nästan i hamn.
  84 procent av världens befolkning-

 42. -bor i länder med färre än tre barn
  per kvinna. Men det finns undantag.

 43. Jag ska inte gå in på orsakerna
  till det. Afghanistan och Kongo.

 44. De sämst ställda länderna har
  den snabbaste befolkningstillväxten.

 45. Döden kan på intet sätt
  hålla folkmängden nere.

 46. Den tiden är förbi sen länge.

 47. Sen vi utrotade smittkoppor kan vi
  inte längre förlita oss på döden.

 48. Ursäkta den grova formuleringen.

 49. Enda sättet att hålla folkmängden
  på en konstant nivå-

 50. -är att ha små familjer.

 51. Hur har vi lyckats? Jag ska visa vad
  som hänt med den totala folkmängden.

 52. Ni ska få se utvecklingen.

 53. 2011 är vi sju miljarder på jorden.
  Fyra mer än när jag gick i skolan.

 54. En miljard i Europa, en miljard
  i Afrika, en miljard i Amerika-

 55. -och fyra miljarder i Asien.

 56. I 8 000 år har vi levt i en värld av
  nationer förutom de senaste 350 åren-

 57. -då den dominerats
  av Västeuropa och Nordamerika.

 58. Vi kan förutspå utvecklingen
  relativt väl kommande 40 år.

 59. 2050 har befolkningen ökat med
  en miljard i Asien, likaså i Afrika.

 60. Jag finjusterar en aning
  och delar på Nord- och Sydamerika.

 61. 400 miljoner plus 600 miljoner.
  Europa delas upp i en västdel-

 62. -och de områden som tidigare
  lydde under sovjetiskt styre.

 63. Det här är "gamla västvärlden".
  Och här finns identitetsproblem.

 64. Gamla västvärlden var motorn
  som drev världen framåt-

 65. -och är nu grunden för den moderna
  världen. Övriga länder kommer i kapp.

 66. Vi lever i en konvergerande värld,
  vilket märks mest i sovrummen.

 67. Unga par skyddar sig och väljer att
  skaffa två barn som de ger allt för.

 68. Så ser det ut i världen i dag.

 69. Jag ska visa varför folkmängden ökar.
  Vi har tagit fram ett nytt verktyg.

 70. Här är världens befolkning
  indelad i åldersgrupper.

 71. Av allt som skulle diskuteras här
  på konferensen, nämndes aldrig fakta.

 72. Så jag beslöt
  att lägga till rena fakta.

 73. 0-4, 5-9, 10-14, 15-19...

 74. Det är en ovanlig befolkningspyramid-

 75. -eftersom vi har slagit ihop män
  och kvinnor i samma stapel.

 76. Se så många små barn det fanns
  1960, det är verkligen en pyramid.

 77. Väldigt få gamla människor.
  Här är min favoritgrupp: 60-64.

 78. Vi var en sällsynt grupp.
  Vad har hänt?

 79. Det här är FN:s
  senaste befolkningsprognos-

 80. -som redovisades i maj. Det visar
  vad som hänt och kommer att hända.

 81. Antalet barn ökar,
  för varje kvinna födde så många.

 82. Men så händer nåt.
  Titta på nedersta stapeln.

 83. Lite fler barn,
  men sen inträffar "barntoppen".

 84. Ser ni det? Varför ökar det?

 85. Den här gruppen
  är de som skaffar barn.

 86. Avstannandet sker alltid
  i två, tre omgångar.

 87. Vi har i stort sett nått slutet.

 88. Befolkningen kommer att överstiga
  sju miljarder på grund av fler vuxna.

 89. Och framför allt, se på den
  lovande gruppen 60-64-åringar...

 90. Låt mig presentera befolkningens mest
  lyckosamma grupp: 60-plussarna!

 91. Det är vi som är framtiden.

 92. Jag kan förenkla det.
  Vissa gillar inte stapeldiagram.

 93. Jag kan göra om det
  till åldersgrupper på 15 år.

 94. Det här är alla under 15,
  här är 15-30, och så vidare.

 95. Här uppe är min grupp.
  Och ni ser ju vad som händer.

 96. Staplarna stannar upp allt eftersom.

 97. Vi kan inte hindra folkmängden
  från att öka med 2 miljarder.

 98. Här är det 7 miljarder och här 9. För
  att hindra det måste vi döda folk.

 99. Jag tänkte kalla föreläsningen
  "Döda för klimatets skull".

 100. Jag blir rädd när aktivister säger:
  "Sju miljarder är gränsen!"

 101. Man får inte förneka Förintelsen, men
  tydligen får man förespråka en ny.

 102. Det är viktigt att förstå grunderna
  bakom befolkningstillväxten.

 103. Vi kommer att bli
  10 miljarder på jorden.

 104. Den stora frågan är hur vi använder
  energin. Här är de sju miljarderna.

 105. De rikaste har gott om elektronisk
  utrustning. De flyger och kör bil.

 106. De förbrukar
  sex enheter fossilt bränsle.

 107. 1 miljard människor står för hälften
  av världens totala energiförbrukning.

 108. Nästa grupps standard motsvarar
  1950-talets Sverige - två enheter.

 109. Här har man en glödlampa,
  och gör av med en enhet var.

 110. Sista gruppen har fortfarande öppen
  eld och förbrukar försvinnande lite.

 111. Det gör inget om de fattiga grupperna
  blir större. Problemet är här borta.

 112. Det är här vi måste sätta stopp.

 113. Jag är allvarligt oroad. Inte för att
  jag är miljöforskare eller aktivist.

 114. Forskningsstudier visar-

 115. -att vi med största sannolikhet
  står inför en stor klimatförändring.

 116. Vi måste arbeta mot det här! Arbetar
  gör man mellan måndag och fredag-

 117. -och när helgen kommer funderar man.
  Så vad gör vi åt saken på måndag?

 118. Den här kvinnan sa
  att hon ville ha en tvättmaskin.

 119. Svaret är inte att övriga 6 miljarder
  inte ska höja sin levnadsstandard.

 120. Lösningen är att nå en hållbar nivå
  i de rikare länderna.

 121. Vi måste mäta koldioxidutsläppen,
  och inte bara ekonomisk tillväxt.

 122. Låt mig presentera två personer.
  Svenskarna känner igen dem.

 123. Det är två ministrar
  i den svenska regeringen.

 124. Båda är duktiga och kunniga,
  och mycket engagerade i sina uppdrag.

 125. En är finansminister
  och en är miljöminister.

 126. Ser ni som inte är svenskar
  vem som är vem?

 127. Båda har slips,
  så det är inte så enkelt.

 128. Det är väldigt svårt att avgöra.

 129. Ni ska få svaret.
  Miljöminister och finansminister.

 130. Anders Borg ansvarar
  för BNP per capita-

 131. -och Andreas Carlgren
  för koldioxid per capita.

 132. De två viktigaste måttenheterna
  i vårt samhälle.

 133. Problemet är
  att de inte är nog nyfikna.

 134. En av dem är det, men inte den andra.
  För hur ofta får vi lägesrapporter?

 135. Finansministern kom med en rapport
  för tre månader sen-

 136. -men miljöministern har inte gjort
  det på 18 månader, vilket oroar mig!

 137. Vi har inte hört ett ord
  om Sveriges koldioxidutsläpp.

 138. Om det förändrats eller är konstant.
  Men finansministern ler och är glad.

 139. Tack vare 6,4 procents ekonomisk
  tillväxt det senaste kvartalet.

 140. Han redovisade detta
  60 dagar efter slutet på mars månad.

 141. Han ler och alla förundras över att
  den ekonomiska tillväxten är så hög.

 142. Men varför ler Andreas Carlgren?

 143. Jag tror att han ler-

 144. -för att miljöaktivisterna
  nöjer sig med ett frågetecken.

 145. Jag har undersökt det här.

 146. De som arbetar på Naturvårdsverket
  är bra på att sammanställa statistik.

 147. I maj samlar de in data som konsulter
  sedan analyserar under hösten.

 148. Den 1 december får de resultatet.
  Går de ut med det till allmänheten?

 149. De skickar det till miljöministern
  som avgör om det kan offentliggöras.

 150. Det strider mot alla principer
  om offentlig statistik.

 151. Det borde nå regering, opposition
  och allmänhet vid samma tidpunkt.

 152. Det är oseriöst.

 153. Vi måste kräva att få se siffrorna.

 154. Då kan vi föra en faktabaserad debatt
  och övervaka åtgärderna.

 155. Låt oss uppmana miljöministern att
  vara lika seriös som finansministern.

 156. Vore det inte fint om de gjorde det
  på samma presskonferens?

 157. Vet ni vad de säger
  på Naturvårdsverket?

 158. De är säkra på
  att koldioxidutsläppen ökar-

 159. -med den ekonomiska tillväxten, men
  de ombeds inte redovisa siffrorna.

 160. Låt oss begära siffrorna på bordet.
  Sverige måste ta sitt ansvar. Tack!

 161. Översättning: Sara Vikström Åhlén
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Om befolkningsutvecklingen - Hans Rosling

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Den enda möjligheten att skapa en stabil befolkning är med små familjer. Möjligheten att kontrollera en befolknings storlek med hjälp av sjukdomar försvann för 50 år sedan när vi i stort sett utrotade smittkopporna. Sedan 1960 har befolkningspyramiden förändrats kraftigt. Då var barn under fem en grupp nästan dubbelt så stor som någon annan. I dag är grupperna nästan jämnstora världen över, hela vägen upp till 60-årsåldern. Problemet är inte befolkningsökningen som sådan, utan att en mycket liten del av världen använder mycket stora delar av planetens naturresurser. Med Hans Rosling, professor i internationell hälsa. Arrangör: Tällberg foundation.

Ämnen:
Miljö > Hållbar utveckling, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Demografi
Ämnesord:
Befolkningsfrågan, Befolkningsprognoser, Befolkningsutveckling, Demografi, Folkmängd, Hållbar utveckling, Samhällsvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Tällberg forum 2011

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tällberg forum 2011

Om befolkningsutvecklingen - Hans Rosling

Är små familjer det enda sättet att skapa en stabil befolkning på jorden? Sedan vi så gott som utrotade smittkopporna för 50 år sedan har befolkningspyramiden förändrats kraftigt. Men den ojämna fördelningen av planetens naturresurser är kanske ett större problem än den snabba befolkningsökningen. Med Hans Rosling, professor i internationell hälsa. Arrangör: Tällberg foundation.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Klimatforum 2016

Klimatsmarta kommuner

Fem kommuner delar med sig av sina erfarenheter från sitt miljöarbete. Det handlar om allt från snabbladdare för elbilar i Kungälv och lägenhetshus i trä i Borås till en konsumtionsfri månad i Örebro - något som skapade en viss irritation bland invånarna. Medverkande: Karolin Södermark, miljö- och energiplanerare Kungälv kommun, Anna Bergström, centrumledare för återbruksgallerian i Eskilstuna, Hanna Dufva, enhetschef Örebro kommun, Susanne Arneborg, energisamordnare Borås kommun, och Peter Rydberg Krahl, projektledare klimatprogram Göteborgs stad. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Hur ska vi kunna återvinna begagnade kläder?

Forskaren Tom Nilsson talar om hur konsumtionen av kläder har ökat dramatiskt under senare årtionden. Detta trots att kläder har ett högt miljöavtryck som innebär att det går åt stora mängder kemikalier, vatten, landareal och energi för att framställa. Hur ska denna trend kunna brytas och istället skapa ett kretslopp där kläderna återvinns och blir till kläder igen? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.