Titta

UR Samtiden - Bok och bibliotek 2011

UR Samtiden - Bok och bibliotek 2011

Om UR Samtiden - Bok och bibliotek 2011

Seminarier och föreläsningar från bokmässan i Göteborg, Bok och bibliotek 2011. Inspelat den 22-25 september 2011.

Till första programmet

UR Samtiden - Bok och bibliotek 2011 : Självkänsla - myter och faktaDela
 1. Det var första gången
  jag får applåder innan jag sagt nåt!

 2. Jag har skrivit en bok
  om självkänsla.

 3. Det tog fyra år innan
  jag kom till skott och skrev den.

 4. Temat i dag är att titta på
  begreppet självkänsla.

 5. Vi ska fundera på vilken bild
  vi har fått från populärpsykologin-

 6. -och vad forskningen säger
  om begreppet. Är det samma sak?

 7. Jag avslöjar slutet på boken
  - nej, det är inte samma sak.

 8. Populärpsykologin och forskningen
  har olika perspektiv på begreppet.

 9. Det är det min bok handlar om.

 10. Bakgrunden var att jag skrev
  min avhandling i psykologi på SU-

 11. -om självuppfattning,
  självkänsla och fysisk träning.

 12. Jag grottade ner mig i det i fyra år,
  och var färdig 2004.

 13. Vid den tiden började det komma
  många populärpsykologiska böcker-

 14. -och jag blev glad över det.

 15. Men jag blev förvirrad eftersom
  jag inte kände igen budskapet.

 16. Framförallt kände jag inte igen
  de enkla lösningarna som levererades.

 17. Det kanske behövs en annan bok
  som lutar sig mot forskningen.

 18. Så enkelt och snyggt paketerat
  är inte självkänsla helt enkelt.

 19. Vad är då problemet med forskningen
  och populärpsykologin?

 20. Ett problem är att böckerna
  används väldigt okritiskt.

 21. Man använder dem i skolor
  och köper budskapet okritiskt.

 22. Det hade varit okej
  om det hade stämt med forskningen.

 23. En anledning
  till att bilderna skiljer sig åt-

 24. -är att böckerna bygger på
  egen erfarenhet och anekdoter.

 25. Det är ingen bevisbörda.

 26. Det är skillnad på att uppleva nåt mot
  att sälja en metod.

 27. De är inte kritiskt utvärderade
  och är inte testade.

 28. Vi vet inte om de fungerar,
  även om de säger att de gör det.

 29. De kan göra det.

 30. Ett problem är att det inte stämmer med
  forskningen.

 31. De många studier som finns
  stämmer inte med bilden som ges.

 32. De är inte teoretiskt motiverade.
  De teorier som vi vet är många.

 33. Självkänsla är en av de tre mest
  beforskade begreppen i psykologin.

 34. Vi har brutalt många forskningsstudier
  att luta oss mot.

 35. Det stämmer inte överens
  med de teorier som finns.

 36. Om man ska titta på det kortsiktigt, är
  de ofta tillfälliga lösningar:

 37. Distrahera från det som kan hjälpa.
  Det är som att få punka på cykeln.

 38. Ni kan blåsa i luft och cykla igen men
  om ni inte lagar hålet-

 39. -så blir det ett problem.
  Så är det i böckerna:

 40. Kortsiktig effekt, men frågan är
  hur det ser ut långsiktigt.

 41. Om vi jämför de här två...

 42. Vad är det populärpsykologin säger,
  direkt eller mellan raderna?

 43. Vad säger forskningen?
  Det är intressanta skillnader.

 44. I populärpsykologin är självkänsla
  lättillgängligt och lättdefinierat.

 45. I forskningen är det allt annat än lätt.
  Man är inte ense om begreppet.

 46. En annat budskap
  är att många har låg självkänsla.

 47. Då säljer man mycket böcker,
  om det är nåt många lider av.

 48. I forskningen framstår en annan bild.

 49. De flesta av oss
  tycker ganska bra om oss själva.

 50. Vi har en ganska neutral
  och positiv bild.

 51. Nån epidemi är det inte fråga om.

 52. En annan vanlig del är att dela
  på självförtroende och självkänsla.

 53. Det låter logiskt: "Älska dig själv,
  oavsett om du lyckas eller inte."

 54. Problemet är att det är normativt.
  "Det borde vara så här."

 55. "I en perfekt värld älskar alla sig
  själva utan att bry sig om andra."

 56. Tittar man på data
  ser det tyvärr inte ut så.

 57. Populärpsykologin är normativ,
  forskningen tittar mer på data.

 58. Man kan sära på självförtroende
  och självkänsla-

 59. -men de hänger ihop väldigt nära
  i forskningsstudier.

 60. Det är svårt att sära på dem.

 61. Det är svårt att bortse från
  om man ska ha hög självkänsla-

 62. -när man lyckas eller inte
  i sånt som är viktigt för en.

 63. Det man har hängt upp
  sin identitet på.

 64. Ett annat budskap är att
  hög självkänsla alltid är positivt.

 65. Forskningen ger en helt annat bild.
  Det kan vara positivt-

 66. -men en viss typ av hög självkänsla kan
  vara problematiskt.

 67. Framför allt kan det hänga ihop
  med narcissism och aggression.

 68. Det är inte bara personer
  med låg självkänsla som mår dåligt.

 69. Det är en kraftigt förenklad bild.

 70. Kan man höja självkänslan
  påverkas prestation och hälsan.

 71. Självkänsla
  leder till andra bra saker.

 72. Forskningen ger stöd till
  att det är tvärtom.

 73. Om man lyckas i det man
  tycker är viktigt och mår bra-

 74. -då får man hög självkänsla.
  Det blir en konsekvens av det.

 75. Det är viktigt om man funderar på
  hur man ska påverka begreppet.

 76. I populärpsykologin kan man höja
  självkänslan ganska enkelt.

 77. Självhjälpsböckerna har enkla metoder
  som man säger ska fungera.

 78. I forskningen har man inte hittat några
  lösningar.

 79. Man har letat väldigt mycket.

 80. Möjligtvis finns det
  kortsiktiga lösningar.

 81. I populärpsykologin
  är författaren i centrum.

 82. Det är min erfarenhet som är viktigt.

 83. Köper man författaren, köper man
  innehållet. Jag är ointressant.

 84. Vad jag har varit med om
  är ointressant.

 85. Ni behöver inte tycka att jag
  är sympatisk för att köpa budskapet.

 86. Det här handlar om forskning, studier
  som har kommit fram till det här.

 87. Det är systematisk forskning
  där kunskap är i centrum.

 88. En sista punkt är att jakten
  på självkänsla är väldigt central.

 89. I forskningen har det kommit fram
  att jakten är problematisk.

 90. Det kan bli negativt. Man jagar nåt som
  ger mer problem.

 91. Väldigt kort: Vad är problemet med att
  ha hög självkänsla som mål?

 92. Jag jagar självkänsla,
  det är det jag hänger upp allt på.

 93. Risken är att man struntar
  i information om negativa saker.

 94. Svagheter och tilkortakommanden
  vill man inte höra.

 95. Det ger inga bra möjligheter
  för att lära sig nya saker.

 96. Man har mindre uppmärksamhet
  till andras behov.

 97. Självkänsla i de här böckerna
  handlar om jag, jag, jag.

 98. Mer lyskraft på mig. Man sätter upp
  affirmationer på kylskåpet.

 99. När man lägger ljuset på sig själv är
  det svårt att uppmärksamma andra.

 100. Det blir ett egocentriskt perspektiv som
  inte hjälper en i längden.

 101. Risken är att man svarar med taggarna
  utåt, man är negativ mot kritik.

 102. Man är mindre självbestämmande
  och har mindre kontroll.

 103. Det finns risk för ökad stress, ångest
  och depression-

 104. -för att man söker uppmärksamhet.

 105. Får man inte bekräftelsen,
  är det ett stort misslyckande.

 106. Att jaga självkänsla
  är definitivt inget vettigt.

 107. För att sammanfatta det:

 108. Populärpsykologins sätt att höja
  självkänsla är att ge sig på den.

 109. Man höjer självkänslan
  genom att höja självkänslan.

 110. Problemet är att man inte vet
  var man ska börja.

 111. Man struntar i de faktorer
  som bygger upp självkänslan.

 112. Man borde titta på det
  som bygger upp självkänslan-

 113. -så att man sen indirekt
  kan höja självkänslan.

 114. Här är ett exempel på en sån modell hos
  barn och ungdomar.

 115. Det är två begrepp: deras kompetens inom
  viktiga områden.

 116. Hur duktig är jag och hur mycket stöd
  och acceptans har jag.

 117. Det förväntas leda till självkänsla som
  sen leder till andra saker.

 118. Det handlar om att påverka
  de två faktorerna-

 119. -kompetens och social acceptans
  som påverkar självkänslan.

 120. I min bok kan jag lova er en sak:
  Ni får inga enkla lösningar.

 121. Ni får inga klara vägar, men ni får
  grova kartor och kompasser-

 122. -till vilket håll man ska gå
  för att få bättre självkänsla.

 123. Ska man sammanfatta
  så är det de här grova kompasserna.

 124. För det första: Sluta jaga självkänsla.
  Det är det viktigaste.

 125. Sannolikheten är stor
  att det blir sämre.

 126. Inse att det inte finns några genvägar.
  Förändringen tar tid.

 127. Det har tagit lång tid
  att skapa en låg självkänsla-

 128. -och det tar tid att bygga upp
  en stark självkänsla.

 129. Släppa fokuset på sig själv. Ironiskt
  nog rekommenderar forskningen det.

 130. Fokusera mer på andra personer,
  så kommer det andra nog automatiskt.

 131. Var realistisk, inse begränsningar. Man
  får inte prata om "nej"-

 132. -hjärnan förstår inte nej.
  Alla hjärnor förstår nej.

 133. Det är bara dumheter.

 134. Det är bättre
  att inse sina begränsningar-

 135. -och hitta balans mellan
  ens kompetens och självförtroende-

 136. -och det som är viktigt för en: jobbet
  eller föräldraskapet.

 137. Regelbunden träning hänger ihop
  med självkänsla och självbild-

 138. -om man tränar på ett gynnsamt sätt.
  Hos barn och unga handlar det om-

 139. -att hjälpa dem att hitta balansen
  mellan hur duktiga de är-

 140. -och hur viktiga vissa saker är.

 141. Antingen att tona ned betydelsen eller
  hjälpa dem att öka kompetensen.

 142. Betona ansträngning och inlärning
  hos ungdomar.

 143. Vi är snabba att säga
  "bra, bra" till barnen-

 144. -för att de inte ska få
  dålig självkänsla när misslyckas.

 145. Men misslyckande
  är vägen till framgång.

 146. Alla som har lyckats har misslyckats.
  Det är inget farligt.

 147. Vänjer sig ett barn vid att alltid
  lyckas utan att anstränga sig-

 148. -vad händer då
  när man stöter på motstånd?

 149. Det gör man, oavsett om man
  är duktigt i idrott eller i skolan.

 150. Misslyckande är inte farligt,
  ansträngningen är det viktigaste.

 151. Vill ni ändå ha några
  snabba lösningar här i slutänden-

 152. -så är det här det bästa jag kan ge er
  till bättre självkänsla.

 153. Kan ni uppfylla de här tre:

 154. Kan ni uppfylla det, är ni
  på god väg till en bra självkänsla.

 155. Tack för mig.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Självkänsla - myter och fakta

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Den populära framställningen av självkänsla stämmer inte överens med forskningen. Trots att de många självhjälpsböckerna inte baseras på forskning är självkänsla ett av de områden det forskas mest om inom psykologin. Jakten på självkänsla kan öka stressen och leda till ett egocentriskt perspektiv. Med Magnus Lindwall, forskare i psykologi vid Göteborgs universitet. Arrangör: Studentlitteratur.

Ämnen:
Idrott och hälsa > Hälsa och livsstil > Hälsa och friskvård, Psykologi och filosofi > Psykologi
Ämnesord:
Personlig utveckling, Psykologi, Självkänsla, Tillämpad psykologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Bok och bibliotek 2011

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2011

Självkänsla - myter och fakta

Den populära framställningen av självkänsla stämmer inte överens med forskningen. Med Magnus Lindwall, forskare i psykologi vid Göteborgs universitet. Arrangör: Studentlitteratur.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bok och bibliotek 2011

Så funkar minnet och glömskan

Nisse Simonson, numera pensionerad kirurg, har alltid intresserat sig för hjärnan och dess funktioner, nu senast i boken "Glöm inte minnet". Varför glömmer vi bort vissa saker? Och varför minns två personer olika saker från samma händelse? Arrangör: Brombergs bokförlag.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & idrott och hälsa

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Pulsträning och inlärning

Puls och paus i klassen

Matteläraren Dave Sladkey från Chicagoskolan Naperville Central High ger konkreta och handfasta tips på hur lärare kan få in rörelser i undervisningen för att öka elevernas inlärningskapacitet. Sladkey uppmuntrar lärare att tänka bortanför ordning och reda och istället välkomna rörelse i klassrummet för bästa möjliga inlärning. Inspelat den 23 mars 2016 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: Teamkoncept.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Linggymnastik - motion i nationens tjänst

Under 1800-talet utvecklade Per Henrik Ling ett system med gymnastiska rörelser som kom att prägla svensk gymnastik under ett och ett halvt sekel. Men var fick han sina idéer ifrån?