Titta

UR Samtiden - Konsten att sätta betyg

UR Samtiden - Konsten att sätta betyg

Om UR Samtiden - Konsten att sätta betyg

Per Måhl, lärare, författare och föreläsare i betygssättning, menar att det går att sätta rätt betyg och att vara en bra lärare. Han berättar om sitt arbete med betygsutredning för skolinspektionen, hur betygssättning går till i praktiken och hur man sätter rätt betyg. "Den lärare som elever tycker är bra, är den som kan kommunicera sina bedömningar så att eleverna förstår vad de får betyg på", säger han. Vi får också veta mer om det nya betygssystemets fördelar och fallgropar, och att svenska lärare är unika i och med att de själva ansvarar för bedömningsinstrumenten. Inspelat på Stockholmsmässan den 31 oktober 2011. Arrangör: Skolforum.

Till första programmet

UR Samtiden - Konsten att sätta betygDela
 1. Varmt välkomna till Skolforum-

 2. -och en föreläsning
  om betygssättning.

 3. Jag heter Per Måhl och har skrivit
  en del böcker om betyg.

 4. Den första kom ut 1991.

 5. Jag har suttit som sakkunnig
  i olika utredningar.

 6. Det första heter Betygsberedningen.

 7. Den tillsattes av Göran Persson 1990
  och avslutade sitt arbete -92.

 8. Sen har jag arbetat som sakkunnig
  i Leif Davidssons utredning-

 9. -Tydliga mål i grundskolan,
  2006-2007.

 10. Jag har också arbetat på
  Skolinspektionen 2010-2011-

 11. -som utredare och sakkunnig.

 12. Där granskade jag
  tillsammans med andra inspektörer-

 13. -betygssättning på gymnasieskolan.

 14. Jag kommer att prata
  om den granskningen i dag.

 15. Och rapporterna finns publicerade
  på Skolinspektionens hemsida.

 16. Rapporten jag fokuserar på
  publicerades i mars 2011.

 17. Man kan leta sig fram till den
  på hemsidan.

 18. Jag har också undervisat som lärare,
  huvudsakligen på gymnasiet.

 19. Men jag har också arbetat på hög-
  stadiet som speciallärare i svenska-

 20. -och resurslärare i matematik.

 21. Och på gymnasiet har jag arbetat
  mycket med svenska på yrkesprogram.

 22. Det har varit intressant att
  fundera på hur man undervisar elever-

 23. -som inte har så lätt för sig.

 24. Ibland tror jag att en del
  av min facklitteratur om betyg-

 25. -har sin bakgrund i
  att jag har arbetat med elever-

 26. -som inte har så lätt för sig.

 27. Och det kanske
  kan synas lite paradoxalt.

 28. Jag har också, mera som lärare-

 29. -gjort nånting
  som heter "Lässtandarder".

 30. Det är diagnoser för läsförmåga-

 31. -som man kan använda i övergången
  mellan trean och fyran-

 32. -sexan och sjuan
  eller nian och gymnasiet.

 33. De är utgivna på Bonnier.

 34. För tillfället
  har jag inte nån tjänst-

 35. -bredvid min konsultverksamhet.

 36. Jag har den här terminen föreläst-

 37. -och så skriver jag en bok
  med två medförfattare:

 38. Anders Gustavsson, professor,
  och Bo Sundblad, lektor.

 39. Vi tre skriver i Libers regi-

 40. -en bok som kommer få titeln
  "Betygssättning - en handbok".

 41. Den kommer vara färdig under 2012,
  men troligen inte före april.

 42. Mars-april 2012
  kan den här boken vara färdig.

 43. Liber gör bedömningen
  att en sån bok är väldigt angelägen.

 44. Och den är huvudsakligen tänkt
  för lärarutbildningen.

 45. Lärarutbildningen
  har sen flera år haft ett uppdrag-

 46. -att också ge blivande lärare-

 47. -en bra introduktion
  i de här svåra frågorna.

 48. Men Liber gör bedömningen att det
  inte finns nån bra bok på svenska-

 49. -som fokuserar på betygssättning
  och därför har man velat få en sån.

 50. Och jag är alltså
  delaktig i det projektet.

 51. Det var en presentation.

 52. Och innan jag säger nåt
  om mina föreläsningsdelar-

 53. -vill jag teckna en bakgrund.

 54. Min första bok "Betyg - men på vad?"
  kom för tjugo år sen.

 55. I den boken driver jag två tankar.

 56. Den ena av tankarna
  tycker jag har vunnit gehör.

 57. Den andra tanken finns det
  fortfarande mycket att fundera kring.

 58. Den första tanken är
  att elever borde få veta i förväg-

 59. -vilka bedömningskrav
  läraren ställer.

 60. Jag är medveten att jag använder
  termer som är lite annorlunda.

 61. Vad jag menar med bedömningskrav-

 62. -är inte vilka krav
  som ställs för ett betyg-

 63. -utan vilka krav som ställs
  på ett resultat på en uppgift.

 64. Om man till exempel får ett prov-

 65. -och man vet att resultatet
  så småningom påverkar mitt betyg-

 66. -så driver jag tesen att elever
  i förväg borde kunna få veta-

 67. -hur deras resultat på provet
  kommer att värderas.

 68. Det är likadant om elever
  ska skriva en uppsats i svenska.

 69. Då borde elever i förväg få veta-

 70. -hur den ska se ut och vilka
  kvaliteter den ska innehålla-

 71. -för att läraren ska tycka
  att den motsvarar betyget G-

 72. -eller VG eller vad vi nu
  skulle kalla betygen för.

 73. Den här idén
  ser jag som etablerad i dag.

 74. Jag möter sällan lärare som tycker
  att det är en konstig idé-

 75. -att lärare i förväg ska tala om
  vilka bedömningskrav som gäller.

 76. När jag föreslår det 1991 möts idén
  av väldigt mycket invändningar.

 77. "Så kan man väl inte göra."

 78. Och man kunde inte det
  före -91, eller -94.

 79. För sanningen är ju den
  att om jag i en klass på gymnasiet-

 80. -där jag undervisade i
  religionskunskap sa till mina elever:

 81. "Ni får ett prov på hinduismen."

 82. "Det maximala antalet poäng är 25."

 83. "Jag har faktiskt tänkt göra så att
  alla som får fler än 18 poäng"-

 84. -"ni får
  en fyra eller femma på provet."

 85. Men vad hände om jag gjorde det-

 86. -och det ledde till att alla elever
  fick 18 eller fler poäng?

 87. Ja, då blev det ingen fyra.

 88. För det regelsystemet sa
  att bedömningskraven-

 89. -ska anpassas
  till elevernas medelprestation.

 90. Så jag kunde inte bestämma att
  alla som fick 18 skulle få en fyra.

 91. Då hade jag brutit mot reglerna.

 92. I dag möter jag sällan lärare
  som inte tycker att tanken är klok.

 93. Att jag tänker det
  har nog väldigt mycket att göra med-

 94. -att jag arbetar med
  mindre kunniga elever.

 95. För arbetar man
  med mindre kunniga elever-

 96. -då är behovet av att få veta
  vad läraren förväntar sig-

 97. -på provet eller på uppsatsen
  väldigt stort.

 98. Om de inte får veta det
  har de mycket mindre möjligheter-

 99. -att utvecklas eller lära sig.

 100. Förhållningssättet som jag har -91-

 101. -är det som man i dag kallar
  formativ bedömning.

 102. Jag använder inte
  begreppet i min bok-

 103. -och gör det
  väldigt sällan i dag också-

 104. -men om ni skulle läsa
  "Betyg - men på vad?"-

 105. -så ser ni att hela boken handlar om
  det man nu kallar formativ bedömning.

 106. För om inte lärare
  kommunicerar i förväg-

 107. -finns självklart
  ingen formativitet heller.

 108. Hur kan man tro att elever
  ska ha nån glädje av genomförandet-

 109. -om de inte vet från början
  vad de ska försöka åstadkomma?

 110. Den andra frågan jag driver i min bok
  är än i dag bekymmersam för mig.

 111. Den handlar om det jag i dag
  kallar bedömningsinstrumenten.

 112. Jag försöker visa i min bok -91-

 113. -att det relativa systemet
  inte bara har till konsekvens-

 114. -att eleverna inte får veta i förväg
  vilka krav som gäller.

 115. Det har dessutom till konsekvens-

 116. -att bedömningsinstrumenten påverkas.

 117. Och så jämför jag hur prov såg ut
  före 1970 och efter 1970.

 118. Och till en början är det så
  att före 1970-

 119. -gavs det inga prov på gymnasiet-

 120. -i biologi, kemi,
  historia eller kristendomskunskap.

 121. Det gavs prov i ganska få ämnen.

 122. Så frågan som dyker upp är
  hur biologilärare satte betyg-

 123. -om det inte fanns
  några prov i biologi.

 124. De baserade alla sina betyg
  på muntliga uppgifter.

 125. Jag säger inte att det var perfekt,
  men jag hade en biologilärare-

 126. -som hade en liten bok
  med elevernas namn i.

 127. Då slog han upp den om frågade:
  "Är Måhl här i dag?"

 128. Han använde efternamn.
  Jag räckte upp handen och sa ja.

 129. Med viss bävan,
  för jag förstod vad som väntade.

 130. "Intressant,
  då kan Måhl redogöra för-

 131. -"skillnaden
  mellan saprofyter och parasiter"-

 132. -"och förklara varför den här gula
  tallörten ändå kan överleva."

 133. Då fick jag göra det,
  och min lärare noterade i boken-

 134. -hur det gick för Måhl.

 135. Det kluriga var att om det gick bra-

 136. -kunde man tänka
  att man hade sluppit undan.

 137. Men ju bättre det gick
  ju fler frågor fick man-

 138. -ända tills man gick på pumpen.

 139. Han ville kontrollera att jag
  inte bara kunde det elementära-

 140. -utan han följde min utveckling
  genom att krångla till det-

 141. -för att se var nånstans
  eleven blir avhängd i betygsskalan.

 142. Det gavs prov före 1970-

 143. -men de bestod av få uppgifter-

 144. -och det fanns inga
  flervalsalternativ, och så vidare.

 145. I språk gavs det prov.

 146. Man fick en engelsk text
  som skulle översättas.

 147. Man fick en svensk text
  som skulle översättas till engelska.

 148. I matematik och fysik
  fick man åtta uppgifter.

 149. De tre första ansågs enkla, klarade
  man dem fick man B.

 150. Nummer fyra och fem - BA, sex - AB,
  Sju - litet A, åtta - stort A.

 151. Man satte betyg i fem olika steg-

 152. -med åtta uppgifter, aldrig fler.

 153. Efter 1970 ändras detta totalt.

 154. Dels blir det prov i alla ämnen.

 155. Inte ett enda ämne
  klarar sig utan prov.

 156. Och de uppgifter som ges
  på de här proven ser annorlunda ut.

 157. För de anpassas till
  att de ska rättas med poäng.

 158. Och nu tar jag drastiska exempel från
  när jag undersökte prov på 80-talet.

 159. Det dyker upp slöjdprov
  för första gången.

 160. Och de ser alltid ut så
  att det kommer bilder-

 161. -på redskap och verktyg.

 162. Och så ska man skriva
  vad redskapet heter.

 163. På första bilden finns det alltid
  nåt som ser ut som en hyvel.

 164. Och skriver man hyvel
  får man noll poäng.

 165. Det beror på
  att en hyvel vore så lätt-

 166. -att alla får en poäng och det då
  saknar betydelse för hur det går.

 167. Alltså är det en rubank.

 168. Men om för många kan rubank-

 169. -inför man systemet att man får
  en halv poäng om man stavar fel.

 170. Har man rätt får man en.

 171. På bild två
  finns det nåt som liknar en såg.

 172. Och skriver man såg får man noll,
  för det är en bågfil, etc.

 173. Alla uppgifter
  är gjorda på det viset.

 174. Tittar man på biologiproven
  ser de väldigt annorlunda ut.

 175. Gunilla Svingby
  använder det här exemplet:

 176. "Ange tre kännetecken
  hos hackspettens tunga."

 177. Det är en fråga efter 1970.

 178. Och att den heter "Ange tre..."
  förstår alla vad det beror på.

 179. Det är för att man kan få tre poäng.

 180. Man kan ju inte värdera
  svaret som helhet.

 181. Då uppstår frågan
  hur man rättar svar som är så här:

 182. "Den är kort och tjock
  och har hullingar längst fram."

 183. Det är nämligen så att hackspettars
  tungor inte är korta och tjocka-

 184. -men de har hullingar längst fram.

 185. Då får man en poäng. Men hackspettar
  hade varit döda med en sån tunga.

 186. Min biologilärare skulle
  skrattat högt åt ett sånt svar.

 187. Det hade blivit pinsamt i klassen.
  "Är Måhl inte riktigt klok?"

 188. "Har inte Måhl förstått nånting?"

 189. Det här
  är mitt andra budskap i min bok.

 190. Man får en styreffekt
  från betygsanvisningar-

 191. -in i bedömningsinstrument.
  De är inte oberoende av varandra.

 192. Och när jag argumenterar för
  att man borde gå över-

 193. -till i förväg uppställda krav,
  så hoppas jag att de kraven-

 194. -ska bli kvalitativa och få en
  styreffekt på bedömningsinstrument-

 195. -som är mer konstruktiv än den
  det relativa systemet fick.

 196. Men jag måste säga efter att ha
  granskat gymnasiebetygssättning-

 197. -att när det gäller bedömnings-
  instrument finns det mycket kvar.

 198. Det är inte så
  att lärares bedömningsinstrument-

 199. -de arbetsuppgifter, prov och
  sätt att rätta prov man använder-

 200. -kommer man att se att här
  har vi haft femton års utveckling.

 201. Men det finns väldigt mycket kvar
  att fundera på i den frågan.

 202. Därmed har jag gjort en lång
  bakgrundsteckning är jag medveten om-

 203. -men det är viktigt
  att sätta folk på spåret.

 204. Nu ska jag prata om betygssättning
  och göra det i det perspektiv-

 205. -som gäller i Lgr 11 och Lgy 11.

 206. Och jag ska prata om två saker,
  kan man säga.

 207. Och jag gör det i en viss ordning.

 208. Man skulle ha kunnat gjort det
  i den omvända ordningen.

 209. Jag ska först prata om
  hur jag tänker-

 210. -att man ska ge sig i kast
  med de kursplaner-

 211. -som nu gäller.

 212. Om man sitter som lärare och
  funderar på vad man ska hitta på...

 213. En kurs i Naturkunskap 1 i gymnasiet-

 214. -eller ett ämne i högstadiet.

 215. Samhällskunskap eller engelska, etc.
  Och så har jag en kursplan.

 216. Hur förhåller jag mig till den,
  och hur tar jag mig an den?

 217. Och då ska jag presentera
  en tanke om det-

 218. -en idé om
  hur man skulle kunna försöka-

 219. -som det med ett fint ord heter,
  implementera-

 220. -kursplanerna ut i klassrummen.

 221. För jag uppfattar fortfarande att
  det som är svårt med förändringar-

 222. -är att få dem att växa in-

 223. -i verksamheten, i vardagen.

 224. Det är lätt att förändringar
  stannar på halva vägen-

 225. -och inte riktigt
  kommer ut och påverkar-

 226. -lärarnas löpande arbete.

 227. Här kommer jag försöka ge ett förslag
  till hur man kan göra det.

 228. Sen kommer jag ha
  en annan föreläsningsdel-

 229. -som jag
  kallar för "Rättssäkra betyg".

 230. Och då kommer jag bli
  lite mer juridisk-

 231. -och prata om regelsystemen
  för betygssättning och bedömning-

 232. -med en del exempel från
  Skolinspektionens granskningar.

 233. Och på ett sätt kan man säga
  att jag då-

 234. -indirekt eller direkt
  också motiverar min plan.

 235. För det förslag på plan
  som jag föreslår-

 236. -har jag tänkt på
  hur man ska göra den-

 237. -så att man inte kan bli kritiserad-

 238. -för att ha gjort nåt fel
  utifrån de regelsystem som gäller.

 239. Man skulle kunna stoppa planerna
  i ansiktet på Skolinspektionen-

 240. -och säga: "Jag har en sån här plan,
  så du kan inte kritisera mig."

 241. Så jag försöker tänka ut en plan
  där jag spricker som utredare.

 242. "Jaha, vad bra. Då går jag härifrån."

 243. Och det är på ett sätt
  fortfarande hypotetiskt-

 244. -men ni känner till
  att man inför en legitimation.

 245. Den ska gälla från 2015 och
  knyts till rätten att sätta betyg.

 246. Man inför i skollagen en klagomur.

 247. Varje skolhuvudman
  måste tillhandahålla en klagomur.

 248. Dit kan elever och föräldrar
  som är missnöjda vända sig.

 249. Då kan man tänka sig att Per Måhl
  får klagomål på sin betygssättning.

 250. Och då är Skolinspektionen part i
  målet och åker ut och granskar Måhl-

 251. -för att se
  om de ska ta in hans legitimation.

 252. Och då tar Per Måhl fram
  sina planeringar-

 253. -och trycker dem i halsen
  på Skolinspektionen.

 254. Och då säger de:
  "Hoppsan, det gick inte."

 255. "Han får ha kvar sin legitimation."

 256. Det är lite så jag tänkt
  när jag funderar på förslaget-

 257. -att försöka garantera det.

 258. Ni kommer märka
  att jag gör en särskillnad-

 259. -mellan vad jag kallar lärarens
  planering och elevernas planering.

 260. Och pappren jag visar inspektörerna
  är lärarens planering.

 261. Men ni kommer att se av exemplen
  att jag vill hålla i sär dem.

 262. Det är en sak att lärare
  gör planeringar på ett sätt.

 263. Sen ska vi
  kommunicera dem med elever-

 264. -men alla delar av planerna
  måste inte göras det.

 265. I en elevdialog-

 266. -är det andra behov och funktioner
  vi vill tillfredsställa.

 267. Det är viktigt att se
  att det finns delar-

 268. -som är mer lärarintressanta
  och delar som är mer elevintressanta.

 269. En sån här plan
  - jag plockar fram alltihop-

 270. -innehåller fem delar.

 271. Den första delen
  är en förankring i kursplanen.

 272. Jag ska strax visa konkreta exempel.

 273. Inom parentes står det "Endast
  lärare". Sen kommer tre delar:

 274. "Förväntat resultat",
  "Uppgifter för bedömning"-

 275. -och "Bedömning/rättning".

 276. Det är de tre delar
  jag tänkte visa mina elever.

 277. Och sen kommer det en avslutande del,
  "Tänkbara kunskapsomdömen".

 278. Det är en del som jag inte spontant
  skulle kommunicera med elever.

 279. Jag kommer att göra det,
  men inte lika ofta-

 280. -och inte som en del
  av det här sammanhanget.

 281. Jag skulle kommunicera det
  mer separat från själva planerna.

 282. Men jag skulle själva tänka så.

 283. Jag måste säga att det finns
  en rubrik som saknas i min plan.

 284. -alltså det jag presenterar,
  och det är rubriken "Undervisning".

 285. Den menar jag ska finnas i en plan.

 286. Att jag inte lyfter fram den nu-

 287. -beror på
  att den inte är juridiskt reglerad.

 288. Det finns inga paragrafer
  i skollagen-

 289. -som säger nåt om
  hur undervisningen ska gå till.

 290. Därför har jag inte
  tagit med den i min plan-

 291. -som är mer ett sätt
  att garantera rättsäkerhet.

 292. Men den ska självklart finnas med.

 293. För det är viktigt för eleverna
  att få veta vad de ska göra.

 294. Jag ska börja så här först.
  Jag ska börja med det här, tror jag.

 295. Nu kommer ett exempel...

 296. Jag tror det är slut där. Nej, där.

 297. Det är svårt att veta... Så är det.

 298. Här kommer ett gymnasieexempel.

 299. Jag ska erkänna att jag inte har
  nån aning om innehållet i kursen-

 300. -och jag kan ingenting
  om sällskapsdjur.

 301. Den första delen
  är en förankring i ämnesplanen.

 302. Där har jag gått
  till det som står under "Syfte".

 303. Den rubriken
  slutar alltid med en formulering.

 304. "Undervisningen ska ge eleverna
  förutsättningar att utveckla..."

 305. Den är inte identisk på grundskolan,
  men intentionen är densamma.

 306. Man anger ett antal förmågor-

 307. -som ska genomsyra undervisningen.

 308. Och i det här fallet gäller det
  kunskaper om djurarter-

 309. -om deras betydelse, och förmåga
  att hantera djur på ett etiskt sätt.

 310. Och så finns det en rubrik
  som heter "Centralt innehåll".

 311. I det här fallet står det
  att man ska kunna identifiera-

 312. -djurarter med vetenskapliga termer-

 313. -och veta nåt om deras beteende
  och vanliga sjukdomar.

 314. Nu ett utvik till.

 315. Leif Davidsson funderar
  en del i sin utredning på-

 316. -varför implementeringen
  av Lpo 94 och Lpf 94-

 317. -inte gått så bra.

 318. Och så gör han
  systematiska undersökningar-

 319. -och tecknar vad som hänt i Sverige
  från 1995 till 2005.

 320. Och så problematiserar han
  vad han kallar lokala krav.

 321. Det man gjorde 1995-1997
  var att man sa till lärare:

 322. "Sätt er i en grupp
  och läs kursplanen."

 323. "Och så försöker ni
  skriva ner på ett papper bredvid"-

 324. -"vad ni tycker att det betyder
  som står i kursplanen."

 325. Och så skapade man lokala krav. Och
  det här gjordes över hela Sverige.

 326. Så det finns kommuner som
  gav ut böcker till föräldrarna-

 327. -där det stod krav i årskurs ett
  för alla ämnen-

 328. -i årskurs två i alla ämnen
  och i årskurs tre i alla ämnen.

 329. Men enligt Leif Davidsson finns det
  två problem med de lokala kraven.

 330. Det ena problemet är: hur används de?

 331. Är det nån som bryr sig om
  vad som står i dem?

 332. Då visar det sig
  att de har väldigt låg funktionsgrad.

 333. De finns där,
  man kan ta fram dem när nån frågar-

 334. -men de påverkar inte vardagsarbetet.

 335. Det andra problemet är
  att de ser olika ut.

 336. Vad är det som gäller då,
  om det finns olika lokala krav?

 337. Är det de lokala kraven som gäller
  eller kursplanernas krav?

 338. Och själv råkade jag vid den här
  tiden hamna i ett samtal om det.

 339. Nu kunde jag strunta i det eftersom
  jag arbetade deltid på ett gymnasium-

 340. -under sent 90-tal och var med
  på en ämneskonferens i svenska.

 341. De hade gjort ett lokalt krav.
  Där stod det:

 342. "För att få G i Svenska A
  ska eleven ha läst tre böcker."

 343. Då kunde inte jag var tyst, för jag
  undervisade på Industriprogrammet.

 344. Jag frågade:
  "Menar ni att om jag har en pojke"-

 345. -"som läser tre Bert-böcker
  ska han få G i Svenska A?"

 346. "Ja."

 347. "Då har ni ju inte läst
  'Mål att uppnå i årskurs fem'."

 348. "För i
  'Mål att uppnå i årskurs fem' står"-

 349. -"att man ska kunna läsa
  lämplig skönlitteratur."

 350. "Har ni tänkt att införa
  samma G-krav på gymnasiets A-kurs"-

 351. -"som i årskurs fem?
  Är inte det lite klurigt?"

 352. Sen la jag till:

 353. "Jag har en flicka på Barn och
  fritid. Hon är bara läst en bok"-

 354. -"och den är skriven av Dostojevskij.
  Vad gör jag då?"

 355. "IG", sa nån.

 356. Och nu är det så
  att jag som lärare som kan systemet-

 357. -jag bryr mig inte om
  att det finns ett lokalt krav.

 358. Jag sätter betyg efter kursplanen.

 359. Jag struntar i lokala krav
  som är åt tjotahejti.

 360. Men jag ska säga
  att jag har en dotter som är lärare.

 361. Hon är ganska nyutbildad.

 362. Hon undervisar i svenska
  och matematik på gymnasiet.

 363. Och hon har haft ständiga konflikter
  med sina kollegor.

 364. För hon följer inte de lokala kraven
  utan kursplanen.

 365. Då säger kollegorna: "Vi har
  kommit överens om att göra så här."

 366. "Vad är du för en svikare?"

 367. Så Leif Davidsson
  pekar alltså ut två problem-

 368. -med det här implementeringsförsöket.

 369. Vägen via lokala krav-

 370. -ledde dels till dokument
  utan så stor funktion-

 371. -men också till
  interna spänningsfält-

 372. -mellan skolor och lärare
  där man gjorde olika uttolkningar.

 373. Och det är faktiskt Leif Davidsson
  som föreslår nu indirekt-

 374. -att den implementering
  som ska göras nästa gång-

 375. -ska gå via arbetsområden.

 376. Det är det
  som ligger i mitt förslag nu.

 377. Skolverket nappar på idén-

 378. -och kommer under 2008-2009
  ut med allmänna råd-

 379. -där de pratar om
  "lokal pedagogisk planering".

 380. Det är ett nytt begrepp och en
  ersättningsterm för "lokala krav".

 381. Och vad är det?
  Skillnaden är bara den-

 382. -att man tar sig an
  ett arbetsområde i taget.

 383. Läs inte kursplanen-

 384. -utan att ha
  ett arbetsområde i huvudet.

 385. Det är det förslag som man föreslår.

 386. Och läser ni nu från 2011-

 387. -så kommer ni se
  att samma tanke finns där-

 388. -och samma tanke
  finns i mitt förslag.

 389. På ett sätt är det en nyansskillnad
  för ni kommer att se-

 390. -att när man
  går i dialog med kursplanerna-

 391. -med ett arbetsområde i huvudet måste
  man ändå konkretisera vad som står.

 392. Så på något sätt finns den här
  konkretiseringsfasen i alla fall.

 393. Den går inte att undvika.
  Man kan inte bara citera kursplanen.

 394. Men det är ändå en väldig skillnad
  att gå i dialog med kursplanen-

 395. -utifrån ett mer begränsat tankefält.

 396. Jag har handlett lärare en del
  och sett vart det tar vägen.

 397. Och själva arbetsgången
  att gå via arbetsområden-

 398. -det fungerar förvånansvärt
  snabbt och enkelt och bra.

 399. I många fall tar lärare arbetsområden
  som de arbetat med sen tidigare-

 400. -som har fungerat.

 401. Och så tänker de: "Vi brukar hålla på
  med de abrahamitiska religionerna."

 402. Eller så är det hållbar utveckling-

 403. -eller med människokroppen
  eller vad det nu vara månde.

 404. Låt oss titta
  vad det står i kursplanen.

 405. "Syften -
  Ja, just det, det där går bra."

 406. Plötsligt ser man
  att det inte var så tokigt.

 407. Och ibland får man ganska bra...

 408. ...lite tips. Om vi tittar
  på det centrala innehållet-

 409. -så säger det en del
  om vad jag ska ta upp.

 410. Så det är både så
  att man kommer dit med en tanke-

 411. -och man kommer ut
  med små förslag och tips.

 412. "Det där ska vi ta med. Det där
  borde vi betona mer än tidigare."

 413. "Nu lägger de större vikt vid
  den delen än vad vi kanske gjort.

 414. "Alltså gör vi
  nån liten förändring av nåt slag."

 415. Jag uppfattar det som att
  det är en väg in i kursplanerna-

 416. -som jag tror
  är konstruktiv och fungerar.

 417. Och jag tror att den är bättre
  än den man hade innan.

 418. Den leder alltså inte
  till separerade dokument-

 419. -utan till planeringar
  för arbetsområden.

 420. Då går jag vidare.
  Här är det så som jag sa-

 421. -att även den här vägen-

 422. -leder till konkretiseringar.

 423. Det här är
  vad eleverna behöver få veta-

 424. -om de ska arbeta med ett arbets-
  område om gnagare i det här fallet.

 425. De får reda på
  att de här fem sakerna-

 426. -ska alla kunna när vi är klara.

 427. Här är då mitt förslag-

 428. -att när man gör förväntat resultat-

 429. -gör man det inte med betygsnivåer.

 430. Utan man tecknar så
  enkelt och kortfattat man kan-

 431. -vad alla elever
  som minst förväntas kunna-

 432. -när man är klar.

 433. Texten fungerar egentligen så här:

 434. Om man efter arbetsområdet
  vill säga till en elev-

 435. -att man
  inte ser resultatet som godtagbart-

 436. -godkänt eller acceptabelt,
  så kan eleven fråga varför.

 437. Då kan jag gå
  till nån av punkterna och säga:

 438. "Du har inte visat
  att du kan arternas historik.

 439. "Du har inte visat att
  du känner till vanliga sjukdomar."

 440. Det är så de här fungerar.
  Jag kan då peka ut i efterhand-

 441. -vad det är som gör-

 442. -att ditt resultat på området-

 443. -inte uppfyller vad jag uppfattar
  som en acceptabel kunskapsnivå.

 444. Nästa rubrik är
  "Uppgift för bedömning".

 445. Och... Jag tror så här.
  Nej, tillbaka, förlåt.

 446. De uppgifter som jag visar
  brukar jag påpeka-

 447. -är uppgifter som lärare har prövat
  i utbildningar som jag har gett.

 448. Så just den här uppgiften
  är alltså prövad.

 449. Och när jag väljer uppgifter-

 450. -väljer jag oftast uppgifter
  som elever har uppskattat.

 451. Man ska skriva en rapport,
  två och två.

 452. Jag ska ge
  en allmän kommentar om uppgifter-

 453. -och att värdera resultat.

 454. Eleverna vet i förväg
  att vi kommer ha ett antal lektioner.

 455. "Men när jag vill examinera
  får ni en uppgift och två timmar."

 456. "Och då har ni anteckningar"-

 457. -"och vi har jobbat
  med olika gnagare på lektioner."

 458. "Det här ett sätt att låta er
  sammanfatta det ni kan."

 459. "Sammanställ och sammanfatta då."

 460. Det finns några saker
  som jag gillar i exemplet.

 461. Det första är att det står: "...den
  art som ni blivit tilldelade."

 462. Man får inte välja sitt favoritdjur.

 463. Och man vet inte från början
  vilken gnagarart man får.

 464. Det förstår ni att det är klokt.

 465. Det innebär
  att man måste lära sig om de flesta.

 466. Annars finns risken att läraren ger
  dig hamstern eftersom du ogillar den.

 467. För det har visat sig
  att du inte kan nåt om den.

 468. Det finns en bra finess i
  att man inte får välja själv.

 469. Sen är det intressant
  att den här uppgiften-

 470. -är gjord
  innan Lgy 11:s kursplan fanns.

 471. Och de ska presentera systematisk
  tillhörighet, biotop-

 472. -utseende, historik och avel.

 473. Ser ni att det är det som stod
  i "Centralt innehåll"?

 474. Det är precis det de har tänkt.

 475. Det stämmer jättebra
  med vad de redan hade.

 476. När man tittar på kursplanerna
  ser man att det man gjort funkar.

 477. "Uppgiften behöver man inte förändra
  jämfört med tidigare kursplan."

 478. "Allting
  har jag med mig in i det nya."

 479. Eleverna har fått reda på-

 480. -hur resultaten
  för uppgiften värderas.

 481. Det var det här jag började med,
  bedömningskrav-

 482. -när jag försöker argumentera för dem
  i min första bok.

 483. Elever får en bild av
  vad de förväntas åstadkomma.

 484. Här har man valt
  olika redovisningssätt.

 485. Jag har inga synpunkter på
  vad som står i rutorna.

 486. Man kan titta på några saker.

 487. För C i muntlig redovisning-

 488. -står det nåt om att svara rätt på
  lärarens följdfrågor.

 489. Det uppfattar jag
  som ett klokt litet tillägg.

 490. Några kanske redovisar bra, och
  man blir osäker på hur bra de är.

 491. Då vill man själv ställa frågor
  för att känna efter.

 492. "Hur långt bär det här?"

 493. Det kan vara en klok detalj.

 494. Jag avslutar exemplet
  med en kommentar.

 495. I det här exemplet
  finns det ingen A-nivå.

 496. Och när de här lärarna
  gjorde exemplet från början-

 497. -så hade de en A-nivå.

 498. Och där stod det kriterier för A.

 499. Och när då lärarna försökte
  göra bedömningar med den A-nivån-

 500. -så blev eleverna ganska upprörda.

 501. "Vi fattar inte varför de fick A
  i den rutan och vi C."

 502. "Vi vet inte
  vad det är för skillnad."

 503. Och det visste inte lärarna heller.

 504. Så de kunde inte svara på frågan.

 505. Då kom de tillbaka
  och sa att det inte funkade.

 506. Jag frågade varför de har en A-nivå.

 507. "Vi trodde att vi måste det."

 508. Och då har vi ett problem.

 509. För de som sysslar med bedömningskrav
  kommer säga så här:

 510. Gör först
  den minsta acceptabla nivån.

 511. Gör därefter
  den bästa resultatbeskrivningen.

 512. Fundera på
  om det finns nåt däremellan.

 513. Om det inte gör det,
  gör inget däremellan.

 514. Så när man konstruerar bedömningskrav
  måste man anpassa dem.

 515. Men formellt sätt blir det så här.

 516. Så småningom måste lärarna i kursen
  göra A-bedömningar.

 517. De måste inte göra det
  på varje område-

 518. -men i slutet av kursen måste det
  komma examinationsuppgifter-

 519. -där det finns A-nivåer.

 520. Min allmänna kommentar
  blir nämligen så här:

 521. Bedömningsinstrument... Det här är
  för mig ett bedömningsinstrument.

 522. Och i Sverige är det bara lärare
  som ansvarar för det.

 523. Det finns egentligen
  inga regler som säger-

 524. -hur lärare
  ska förhålla sig till instrumenten.

 525. Ni känner till att vi har nationella
  prov. Det är bedömningsinstrument.

 526. Och de är obligatoriska att göra.

 527. Men alla vet att lärarna
  inte måste följa resultaten.

 528. Vi kan strunta i det.
  Det är rätt unikt för Sverige.

 529. När jag var på
  ett seminarium med Dylan Wiliam-

 530. -kunde jag inte låta bli
  att fråga honom om det.

 531. Då log han och sa så här:

 532. "Ja, så är det ju inte
  i några andra länder."

 533. "Och jag förstår
  om lärare i Sverige"-

 534. -"sätter betyg hur de vill, för de
  behöver inte följa nationella prov."

 535. "En sån idé
  tycker vi i andra länder är nipprig."

 536. Han bara log lite överseende.
  Själv vill jag försvara det.

 537. Jag tror att det finns nåt värdefullt
  i att svenska lärare har den här...

 538. ...makten och myndigheten...

 539. ...att ansvara för
  bedömningsinstrument...

 540. ...och hur man värderar resultat.

 541. Jag diskuterar inte det så detaljerat
  när jag handleder lärare.

 542. För det är så här att de som kan
  det man ska kunna om sällskapsdjur-

 543. -och de som är förtrogna
  med åldersgruppen-

 544. -det är de som är bäst på
  att göra bedömningsinstrumentet.

 545. Ingen annan kan tänka ut instrument
  för en naturbruksutbildning-

 546. -med 16- till 19-åringar
  i såna här kurser.

 547. Det är viktigt att värna
  att det är en professionell fråga.

 548. Men - och nu kommer en utvikning-

 549. -det är min uppfattning
  att lärare ska samarbeta-

 550. -om bedömningsinstrument-

 551. -och det görs inte tillräckligt.

 552. När vi granskar betygssättning
  i till exempel historia-

 553. -så kommer vi till en skola
  med två historielärare.

 554. Vi har begärt in de instrument
  som de använder i en klass.

 555. Och vi diskuterar med deras elever.

 556. Då upptäcker vi att lärare A
  gör vissa typer av prov.

 557. Lärare B gör totalt annorlunda.

 558. De är inte på samma planet.

 559. Det leder till att lärare A blir
  ett positivt exempel i rapporten.

 560. Och lärare B har så stora brister-

 561. -att rektorn måste prata med läraren.

 562. Då ställer vi ju frågor till lärarna:
  "Brukar ni samarbeta?"

 563. Båda svarar ja.

 564. "Är ni överens?"

 565. Båda svarar: "Ja, om allt."

 566. Nu blir vi lite konfunderade.

 567. "Vi har faktiskt tagit in
  bedömningsinstrument från er två."

 568. "Vad är ni överens om?"

 569. "Jo, vi är överens om
  vilken lärobok vi ska använda.

 570. "Vi är överens om i vilken ordning
  vi tar arbetsområden."

 571. "Och vi är överens om
  vad eleverna borde kunna."

 572. Då frågar vi: "Men proven, då?"

 573. Då skrattar båda.
  "Det diskuterar vi aldrig."

 574. "Du är inte klok.
  Då skulle vi bli osams direkt."

 575. "Vi pratar aldrig om prov."

 576. Och där vill jag markera
  att bedömningsinstrument-

 577. -är ett angeläget samverkansområde.

 578. Och jag frågade Dylan Wiliam
  om det här.

 579. Då säger han så här: "Fenomenet
  finns även i andra länder."

 580. Jag frågar vad han tror det beror på.

 581. "Jag tror att det beror på"-

 582. -"att om man pratar om vad eleverna
  borde kunna är det ofarligt".

 583. "Men om man talar om
  bedömningsinstrument"-

 584. -"då kommer
  risken för att bli osams"-

 585. -"att öka dramatiskt."

 586. "För här avslöjar var och en av oss"-

 587. -"vad vi egentligen menade
  att de skulle kunna."

 588. "Det var inte förrän
  vi började prata om"-

 589. -"vilka uppgifter
  eleverna ska göra..."

 590. Då avslöjades nånting inom
  den professionella gruppen.

 591. "Vi var inte
  fullt så eniga som vi trodde."

 592. Det var några utvikningar
  om bedömningsinstrument.

 593. Här avslutas då...

 594. Jag har gjort så här, tror jag...

 595. Stämmer det där nu?
  Det är alltid svårt att veta.

 596. Ett arbetsområde hade jag tänkt
  skulle avslutas med en rubrik-

 597. -som heter
  "Tänkbara kunskapsomdömen".

 598. Och här menar jag
  att lärare ska försöka dokumentera-

 599. -vad de enskilda eleverna
  har visat att de kan.

 600. De här formuleringarna-

 601. -de är förtäckta citat-

 602. -ur kunskapskraven.

 603. Det vill säga, i kursen Sällskapsdjur
  finns det kunskapskrav för E.

 604. Där står det att eleven
  ska kunna identifiera några av dem.

 605. Eleven ska kunna redogöra för-

 606. -och kunna hantera ett sällskapsdjur.

 607. Jag tänker att lärare
  kan ha väldigt stor nytta av-

 608. -att dokumentera
  efter varje arbetsområde-

 609. -vad enskilda elever
  visat sig kunna så långt.

 610. Det är de här noteringarna-

 611. -som lärare använder
  i ett utvecklingssamtal-

 612. -i en skriftlig information
  inför utvecklingssamtal.

 613. Det är de formuleringarna lärare
  använder när man sätter betyg.

 614. När jag sätter betyg utgår jag inte
  från poängen på prov-

 615. -eller vilket betyg de fick
  på en enskild arbetsuppgift.

 616. Jag utgår från mina slutsatser-

 617. -om elevernas kunskaper och förmågor.

 618. Det är dem jag relaterar
  till kunskapskraven.

 619. Det här är nåt som jag tror...

 620. Det finns många problem
  i det egentligen.

 621. Jag kan inte låta bli
  en utvikning igen.

 622. Det finns en del lärare
  som nu får kritik.

 623. För de gör inga kunskapsomdömen.
  Utan de gör så här:

 624. Ellära A.

 625. Eleverna får fem prov.

 626. Alla provresultat
  räknas ihop till en summa.

 627. De som får 50 procent totalt
  får G i Ellära A.

 628. Och de som får 75 procent
  får VG i Ellära A.

 629. De här lärarna får nu
  ett påpekande från Skolinspektionen.

 630. Och det beror egentligen på
  att de här totala poängsummorna-

 631. -kan eleverna
  ha fått ihop på olika sätt.

 632. Man kan ju tänka sig att nån har
  samma antal poäng på alla prov.

 633. Men sen har vi de som hade låga poäng
  först och sen fick högre.

 634. Sen har vi de som hade höga poäng
  först och sen fick lägre.

 635. Och nu får de samma poängsumma.

 636. Men hade man översatt
  till kunskapsomdömen-

 637. -så hade det blivit uppenbart
  att de inte kan samma saker.

 638. De har olika förmågor och kunskaper.

 639. Men i och med att
  översättningsmomentet saknas-

 640. -så försvinner det ur
  betygssättningspraktiken.

 641. Så det är ett sätt att förtydliga
  varför man behöver använda-

 642. -kunskapsomdömen
  som en separat rubrik-

 643. -och bli tydligare med vad
  det är eleven visat att den kan-

 644. -nu när vi redovisat
  det här avsnittet-

 645. -och göra några noteringar om det.

 646. Det där var då
  ett exempel på en planering-

 647. -som jag hade tänkt presentera.

 648. Tyvärr är det inte utrymme
  för frågor just nu-

 649. -utan jag ska byta
  till min andra powerpoint.

 650. Och som jag inledde
  tänkte jag nu prata om-

 651. -Skolinspektionens
  granskningar av betygssättning.

 652. Skolinspektionen använder uttrycket
  "rättssäkra betyg".

 653. Jag har vant mig vid det nu.

 654. Från början kändes det
  väldigt juridiskt och svårt.

 655. När man granskar
  i Skolinspektionens regi-

 656. -är de väldigt noga med-

 657. -att allting har en juridisk grund.

 658. Det finns inget man tittar på-

 659. -som man inte kan hänföra till
  en paragraf eller anvisning.

 660. Och de här juristerna menar att
  rättssäkra betyg är rätt ord.

 661. Därför har jag vant mig vid det.

 662. Det man granskar är då två frågor.

 663. Och jag har redan...

 664. Jag har berört frågan men kommer
  samtidigt fördjupa mig i den.

 665. Den ena frågan har att göra
  med bedömningsinstrumenten.

 666. Nu försöker man titta på
  om lärarnas bedömningsinstrument-

 667. -kan ge den information man behöver-

 668. -för att formulera
  rätt kunskapsomdömen.

 669. Eller är det så
  att lärarens bedömningsinstrument-

 670. -helt enkelt inte kan resultera i
  att betyget blir rättssäkert?

 671. Och jag svarar med en gång.

 672. 25 procent
  av gymnasielärarna i historia-

 673. -sätter inte rättssäkra betyg.

 674. Och 25 procent av kemilärarna
  gör det inte heller.

 675. Så om ni tror att lärarna
  klarar sig bra i granskningarna-

 676. -så uppfattar jag det inte så.
  Femton år efter systemets införande-

 677. -befinner sig var fjärde historie-
  lärare helt utanför kursplanen.

 678. Det är fascinerande,
  för kursplanen är som en luftballong.

 679. Det står allt och ingenting,
  och ändå är var fjärde utanför.

 680. Man undrar hur det är möjligt.

 681. Hur kan man lyckas med det?
  Det är fascinerande.

 682. Så det är en problemställning
  som dyker upp.

 683. Och granskningen man har gjort
  är unik på nåt vis.

 684. Den andra frågan är hur man väger
  samman kunskapsomdömen.

 685. När man granskar det här är det
  de tidigare reglerna som gäller-

 686. -inte de som vi får nu.
  Jag gör lite kommentarer om det då.

 687. Men ni känner till att samman-
  vägningen av kunskapsomdömen i dag-

 688. -regleras så här:
  För att få betyget E-

 689. -ska man uppfylla
  samtliga kunskapskrav för E.

 690. För att få betyget C-

 691. -ska man uppfylla
  samtliga kunskapskrav för C.

 692. Om man uppfyller samtliga krav för E-

 693. -och kraven för C
  "till övervägande del"-

 694. -då ska man få betyget D.

 695. Det är alltså
  en ny reglering av sammanvägningar.

 696. Och betygsnivåerna B och D
  regleras alltså med sammanvägningar.

 697. Det är det nya sättet
  att skapa två nya betygsnivåer.

 698. Så att frågan om överensstämmelse
  mellan sammanvägningar-

 699. -är reglerad annorlunda nu
  än när vi hade G, VG och MVG.

 700. Då såg inte regleringen ut så.
  Men det spelar inte så stor roll.

 701. Här har jag försökt
  ge en övergripande bild-

 702. -av betygssättningsprocessens
  olika delar.

 703. Man kan tänka sig
  att vi läser en kursplan-

 704. -när det gäller syfte, centralt
  innehåll och kunskapskrav.

 705. Utifrån det som står där gör vi
  en planering av ett arbetsområde.

 706. Vi går in en dialog med kursplanen
  och planerar ett arbetsområde.

 707. Och nu tittar vi på hela kursplanen.

 708. Alla delar i kursplanen
  är viktiga för planeringen.

 709. I planeringen
  finns det tre delrubriker.

 710. Nånting om förväntat resultat,
  uppgifter för bedömning-

 711. -och om rättning
  och bedömning av prestationer.

 712. Det är vad jag kallar
  bedömningsinstrumentet.

 713. Det kan vara ett prov som rättas
  på ett visst sätt eller en uppgift.

 714. Det är normalt
  att man använder det ena eller andra.

 715. Det är viktigt att konstatera
  att det kan vara aktiviteter.

 716. Och aktiviteterna
  kan vara insprängda i arbetsområdet.

 717. De måste inte komma i slutet.

 718. Det kan finnas en pågående aktivitet
  insprängd i arbetsområdet.

 719. För att ta ett exempel: kondition
  i Idrott och hälsa i årskurs sju.

 720. Då kan man ha en sån här uppgift:

 721. Ta reda på på dator med Coopers test,
  vilka saker ska man...

 722. Efter två veckor kolla din kondition.
  Blir den bättre?

 723. Efter ytterligare två veckor...
  Och så vidare.

 724. En uppgift som är pågående.

 725. En aktivitet som dyker upp vid
  flera tillfällen i ett arbetsområde.

 726. Detta är bedömningsinstrument.
  Sen finns det kunskapsomdömen-

 727. -och det är de slutsatser man drar.
  Och som det står inom parentes-

 728. -så kan det hända-

 729. -att man blir osäker på
  en elevs riktiga kunskaper.

 730. De åstadkommer kanske
  svårtolkade resultat.

 731. Jag vet inte vad de kan och inte kan.

 732. Och då vill man säkerställa det
  för att se hur det står till.

 733. Och då märker man efter några
  lektioner att eleven kan det.

 734. Det var ett misstag.

 735. Och då ändrar man förstås
  sitt kunskapsomdöme.

 736. "Bra, jag ser att du kan det."

 737. Själv har nog mina elever tyckt
  att jag varit opålitlig.

 738. För när jag var lärare i filosofi
  kunde jag rätta en uppgift-

 739. -och bli osäker på en elevs svar.

 740. Då kunde jag
  söka upp eleven i korridoren.

 741. "Hej, Johan! Jag skulle vilja veta"-

 742. -"hur det står till med Humes
  teorier om orsak och verkan?"

 743. "Vad menar du?"
  "Kan du inte det?"

 744. "Då vet jag hur jag ska rätta."
  Noll poäng.

 745. "Nu fattar jag
  att du inte har fattat nåt."

 746. Mina elever tyckte inte
  att man kunde svamla så mycket.

 747. För om man svamlade kunde
  nån komma och fråga vad man menade.

 748. Men som lärare
  måste man säkerställa att det sitter.

 749. En annan variant är att säkerställa
  att de inte har glömt.

 750. Vissa mattelärare undrar vad man gör
  om de kunde procent förra veckan.

 751. "Hur gör jag nu? Måste de
  kunna det den här veckan också?"

 752. Ja, för betyg
  sätter man vid avslutad kurs.

 753. Det är de kunskapsomdömena man har
  där. Står det att Johan glömt allt-

 754. -så blir det inte så bra betyg,
  inte om man följer reglerna.

 755. Sen finns den sista rutan,
  med ens kunskapsomdömen.

 756. Man jämför med kunskapskraven.

 757. Och i det fallet
  är anvisningarna tydliga:

 758. Nu är det bara kunskapskraven
  som är referenspunkt.

 759. Det som står i syfte och innehåll
  har ingen funktion när vi är färdiga.

 760. Det påverkar arbetsområdena
  och det vi gör under tiden.

 761. Men när vi är klara finns det bara
  en textdel som vi går i dialog med:

 762. Kunskapskrav för E, C och A.
  Ingenting annat.

 763. Och ni vet
  att det beror på alla förbistringar-

 764. -kring detta med mål att sträva mot,
  att uppnå-

 765. -och olika signaler ute-

 766. -som gör att man valt att ersätta
  uttrycken med kunskapskrav-

 767. -och skriva i skollagen att betygen
  regleras av kunskapskrav-

 768. -för att få bort
  ett antal olika komplikationer.

 769. Några exempel då på det här,
  som alltså blir då...

 770. Kunskapskraven styr bedömningar,
  den här punkten om överensstämmelsen-

 771. -mellan kunskapskrav och bedömningar.

 772. På engelska heter det "the alignment
  between standards and assessment".

 773. Det är den fråga som man ställer.

 774. Egentligen är det
  en fråga om validitet.

 775. Och då står det i kursplanen
  att man ska kunna laborera.

 776. När vi åker runt som inspektörer
  frågar vi lärare och elever-

 777. -hur de tagit reda på
  elevernas laborativa förmåga.

 778. Och så säger de
  att det inte är så bra med det-

 779. -för att de inte har
  nån laborationssal.

 780. Jaha...

 781. "Våra elever har fått åka
  en lektion till en grannskola"-

 782. -"och sen har de kokat potatis hemma
  och redovisat det."

 783. Och nu får den skolan ett påpekande.
  Kemibetygen är inte rättssäkra.

 784. Det är inte rimligt att läraren
  har fått den informationen-

 785. -man behöver för att se
  elevernas laborativa förmåga-

 786. -utifrån de uppgifter
  som eleverna har fått.

 787. Det kan inte ha gett
  den informationen.

 788. Motsvarande problematik,
  konstigt nog, kan finnas i engelska.

 789. På vissa yrkesprogram
  har eleverna inte redovisat-

 790. -någon läst text alls. Inte en enda.
  De har bara pratat.

 791. Då ville inte läsa, så då
  lät läraren dem prata i stället.

 792. Det betyder att läraren
  inte vet nåt om läsförståelsen.

 793. Och nu står ju det i kursplanen igen.

 794. Sorry.
  Dina betyg kan inte vara rättssäkra.

 795. Det kallar Skolinspektionen
  för "bristfälligt underlag".

 796. Det saknas underlag egentligen.

 797. Och samma sak... Så här kan det vara.

 798. Det här är...

 799. ...att det finns nivåbeskrivningar
  när man ska värdera resultat.

 800. Och här ska jag ge exempel
  för att klargöra.

 801. Här har jag några allmänna exempel.

 802. En nivåproblematik i kemi
  i våra granskningar-

 803. -det är laborativ förmåga, MVG-nivå.

 804. Då står det att
  eleven på egen hand ska planera-

 805. -en egen laboration och redovisa,
  och så vidare.

 806. Så då frågar vi då:
  "Har dina elever"-

 807. -"fått erbjudande om
  att visa att de kan lösa problem?"

 808. Och en del lärare svarar att eleverna
  får mala ner okända tabletter-

 809. -och så får de försöka räkna ut
  om det är Ipren eller inte-

 810. -genom att hitta på experiment-

 811. -som avgör mängden salicylsyra.
  Och så får de redovisa det.

 812. Bra, säger vi. Men
  så finns det lärare som säger nja.

 813. "Det har de nog inte fått."
  "Men hur sätter du MVG?"

 814. Jo, det beror på hur många
  laborationer man har redovisat.

 815. Och så beror det på
  hur snyggt man skriver rapporterna.

 816. Så om man skrivit snygga rapporter
  får man MVG i laborativ förmåga.

 817. Och nu kommer vi
  som inspektörer att säga:

 818. "Ditt sätt att värdera
  elevers prestationer"-

 819. -"stämmer inte med kursplanen."

 820. Det stod nånting annat
  i kursplanens anvisningar.

 821. Och i historia finns faktiskt
  ett frekvent problem.

 822. Då gäller det prov, även om
  proven kan se väldigt olika ut.

 823. Men en del prov består av två delar.
  Del ett: fakta. Del två: förståelse.

 824. Under del ett finns tolv uppgifter.
  Alla uppgifter lyder:

 825. "Vad hette...", "När hände..."
  "Ange två...", och så vidare.

 826. Så frågar vi då: "Om man får
  tio av de fjorton poängen på G-nivå"-

 827. -"får man G på provet då?"
  "Ja."

 828. Och så får man faktiskt göra.
  Det var ett bedömningskrav.

 829. Men vi måste fråga om
  betygssättningen.

 830. "Betyder det
  att du har uppfattningen"-

 831. -"att den som har återgett
  korrekta fakta på dina prov"-

 832. -"motsvarar betygskriterierna för G?"

 833. Och nu svarar läraren ja.

 834. Då läser vi betygskriterierna högt.

 835. För det står inte där.

 836. Det står inte en rad. Det står
  att man ska kunna återge samband.

 837. Det finns inte ett ord
  som stämmer med deras tolkning.

 838. Nu får de ett påpekande om brist.

 839. "Ert sätt att värdera prestationer"-

 840. -"stämmer inte
  med kursplanernas angivningar."

 841. "Ni befinner er utanför systemet."

 842. Det här är den andra punkten. Det
  är kunskapskraven, juridiskt sätt-

 843. -som reglerar
  bedömningsinstrument och rättning-

 844. -men på ett övergripande sätt.

 845. Man måste befinna sig inom ramarna.

 846. Sen finns det hur många möjligheter
  som helst att göra historieprov.

 847. Hur många sätt som helst
  att utforma laborativa kemiuppgifter.

 848. Men om du är utanför ramen-

 849. -är dina betyg
  inte längre rättssäkra.

 850. Den tredje saken som vi noterar finns
  inte med här. Jag låter den vara.

 851. Det kallas för
  "ovidkommande underlag".

 852. Och det är att lärare då
  i stället lägger vikt vid saker-

 853. -som inte
  har stöd i kursplanerna alls.

 854. Det finns såna exempel. Jag
  vill inte säga att de är frekventa-

 855. -men de exempel man kan möta är
  att det finns bedömningsmatriser.

 856. De innehåller aspekter
  som är helt vid sidan om.

 857. Till exempel språkliga aspekter.

 858. Aspekter kring att lämna in i tid.

 859. Så betygen påverkas i historia-

 860. -av om du skriver fint
  eller lämnar in i tid.

 861. Då kommer Skolinspektionen att säga
  att det där är ovidkommande aspekter.

 862. Frågan är om man inte även mötte-

 863. -nåt enstaka exempel
  där elever måste prata historia-

 864. -för att få högt betyg. Förstår ni?

 865. Om du inte säger nåt
  kan inte få toppbetyg.

 866. Men det står det inget om
  i kunskapskraven.

 867. Man ska kunna granska källor, o.s.v.
  Hur man presenterar resultaten-

 868. -står det inget om i kursplanen.

 869. Det är egentligen en ovidkommande
  aspekt vid betygssättningen.

 870. Tänkbara kunskapsomdömen
  kan se ut så här.

 871. Och kunskapsomdömen
  har jag redan sagt.

 872. Jag hoppas att alla inser
  värdet av kunskapsomdömen.

 873. Det är värdefullt, för de styr
  mycket av gensvar och feedback-

 874. -som gör att man efter en halv kurs
  kan motivera sitt betyg.

 875. I skollagen står det att man ska
  kunna motivera ett betyg på begäran.

 876. Och det gör man
  med sina kunskapsomdömen.

 877. Den som följer det förslaget i plan-

 878. -kommer att uppfylla
  samtliga skollagens paragrafer.

 879. För om nån undrar
  varför den inte fick betyget C-

 880. -visar man att eleven inte visat det
  och det kunskapsomdömet på C-nivå.

 881. "Jag har aldrig skrivit
  att du visat det."

 882. "Alltså kan du inte få betyget C."

 883. Så de är väldigt värdefulla
  och viktiga. Båda saker behövs.

 884. Den tar vi bort.
  Och här har jag sammanfattat-

 885. -vad som måste till
  för att betyg ska bli rättssäkra.

 886. Det är tre saker som man måste göra.

 887. Här kommer lite saker.
  Och så har vi de nya reglerna.

 888. Jag gör så här
  för att släppa in frågor sen.

 889. Den sista kommentaren jag ger
  är att jag mött...

 890. ...en missuppfattning.

 891. Låt säga att några elever
  gör en skrivuppgift i tyska.

 892. I vilka nivåer ska jag bedöma
  elevernas resultat på uppgiften?

 893. Som jag ser det är det klokt
  att göra det i E, C eller A.

 894. Men inget hindrar att lärare
  kallar nivåerna för G, VG och MVG.

 895. Eller okej, bra och jättebra.

 896. Och inget hindrar
  att läraren inför G+, VG-, VG, VG+-

 897. -MVG-, MVG och MVG+-

 898. -och gör en bedömningsskala
  som består av sju nivåer-

 899. -i stället för
  de fem eller fyra som finns.

 900. Men jag skulle inte förespråka-

 901. -att man använder
  bokstäverna D och B-

 902. -när man bedömer en enskild uppgift-

 903. -motsvarande
  ett enskilt kunskapskrav.

 904. Det är bättre att med E+ markera
  att man är på väg mot nästa nivå.

 905. Och det beror på
  att B och D nu har andra betydelser.

 906. De speglar
  hur man väger samman kunskapskrav.

 907. Och det innebär det här:

 908. Om en elev vid sammanvägningen
  har D i skrivförmåga-

 909. -så är det samma sak
  som om man har E i skrivförmåga.

 910. Det gör ingen skillnad. Samman-
  vägningen utfaller på samma sätt.

 911. För det var ju inte C i skrivförmåga.

 912. Alltså spelar det ingen roll.
  Du kommer inte närmare D totalt-

 913. -för att du fick D i skrivförmåga.

 914. Så jag rekommenderar att man
  ligger kvar vid plus och minus-

 915. -de gånger man vill det.
  Då tror jag att jag har...

 916. Jag är ledsen att tiden går,
  för jag hade tänkt-

 917. -att jag skulle försöka lämna
  ordet fritt den sista stunden.

 918. Och nu blir det väldigt lite av det.
  Några som vill ställa en fråga?

 919. Jag är medveten om
  att det kan vara rast.

 920. Jag undrar om din plan i fem steg.

 921. Det första steget eleverna får se
  är "Förväntat resultat"-

 922. -som du har lagt på en E-nivå. Är
  inte risken att vi hamnar för lågt?

 923. Vi har ju fått på tafsen
  att vi inte siktar tillräckligt högt.

 924. Jag tänker
  att vad som krävs för högre betyg-

 925. -framgår av
  bedömningsbeskrivningarna.

 926. När man då
  presenterar planen för elever-

 927. -presenterar man förväntat resultat
  och bedömningsinstrumenten.

 928. Det vill säga uppgifter för bedömning
  och hur jag värderar det.

 929. Det ska elever få veta från början.

 930. Mitt förslag innebär att när man
  presenterar bedömningsinstrumentet-

 931. -det är där som informationen-

 932. -om de högre betygsnivåerna ges,
  inte i "Förväntat resultat".

 933. Jag håller med om
  att det är viktigt att elever-

 934. -när de får en plan, får en kompass
  och karta för högre betyg...

 935. Det var mera var jag la den.

 936. Jag la den alltså
  på ett annat ställe.

 937. Hallå? Förväntar vi oss inte A
  för alla elever?

 938. Förväntar vi oss inte
  att de ska nå längre än lägstanivån?

 939. Som jag uppfattar det
  är det så här...

 940. Man kan fundera över
  uttrycket "förväntat resultat".

 941. Uttrycket heter ju "learning outcome"
  på engelska.

 942. Det är det man använder för
  kursplaner på universitetsnivå.

 943. Då skriver man ett "Learning
  Outcome".

 944. Där punktar man upp det som man
  uppfattar att alla ska kunna-

 945. -som en lägsta acceptabel nivå.

 946. Det är möjligt att uttrycket
  "förväntat resultat" är svårt...

 947. När jag väljer termer
  gör jag det delvis-

 948. -utifrån de alternativ som finns
  och med engelska förebilder.

 949. "Examination task"
  är till exempel min motsvarighet-

 950. -till aktiviteter för bedömning.

 951. Så det är möjligt att termen är så.

 952. Din fråga ligger lite
  utanför regelsystemet.

 953. Därför att i skollagen står det ju-

 954. -att en elev ska bli informerad
  om grunderna för betygssättning.

 955. Och det är det här.

 956. Elever får veta
  att det här ska alla kunna.

 957. Och det här bedöms så och så.

 958. Din fråga handlar mer om hur läraren
  förhåller sig i elevdialoger-

 959. -och hur coachande man är
  under arbetets gång.

 960. Det uppfattar jag som en annan fråga-

 961. -än den juridiska aspekten
  av elevinformation.

 962. Fortfarande har man kvar-

 963. -att man ska sätta betyg
  efter avslutad kurs.

 964. På korta kurser blir det svårt
  att hinna med alla bedömnings...

 965. Och i grundskolan sätter man betyg
  när de går ut nian.

 966. Har man aldrig funderat
  på nåt liknande i gymnasiet?

 967. Jag gör två reflektioner.

 968. Självklart kan jag ha
  egna synpunkter på regelsystemet.

 969. Men jag gör
  några reflektioner kring det först.

 970. Det är alldeles uppenbart så
  att om man tittar på-

 971. -"Centralt innehåll"
  i vissa kursplaner-

 972. -och relaterar det till den tid
  en lärare har med sina elever-

 973. -så tror jag att många lärare
  kommer att uppleva en frustration-

 974. -och känna: "Hur ska jag på min
  begränsade tid med mina elever"-

 975. -"kunna kanske ens hjälpligt"-

 976. -"täcka in
  det innehållsliga omfång som finns?"

 977. Och det här problemet ser jag i
  grundskolan främst i SO-ämnen.

 978. För det kan växla lite
  mellan kursplaner.

 979. Jag tror generellt
  att kursplaner på yrkesprogram...

 980. ...inte är riktigt lika...

 981. ...överambitiösa eller breda,
  utan de är mer avgränsade.

 982. Men visst finns det kursplaner
  där man drabbas av tanken.

 983. Och i Skolverkets allmänna råd
  säger man-

 984. -att formellt sett ska man beröra
  det centrala innehållet.

 985. Men inget säger hur mycket
  man ska beröra det ena och andra.

 986. Själv har jag tittat på kursplanen
  i filosofi-

 987. -där jag snabbt
  kan göra tre arbetsområden:

 988. Ett i "Etik", ett i "Metoder"
  och ett i "Kunskap och verklighet".

 989. Och en del av punkterna
  som står i "Centralt innehåll"-

 990. -kommer jag att "beröra"-

 991. -men jag kommer
  utnyttja mina möjligheter-

 992. -att lägga vikt vid vissa,
  och andra låter jag mera vara-

 993. -såsom beröringspunkter.

 994. Din fråga om kursbetygen
  är en diskussion man haft länge.

 995. Och i Lgy 07 fanns ett förslag
  som jag gillar.

 996. Det är ju alltså att man inte
  när man får sitt gymnasieslutbetyg-

 997. -har med alla betyg
  som man fått på kurser innan.

 998. Utan det är
  ett sammanfattningsbetyg över allt.

 999. Det finns ett betyg
  för all matte man har haft.

 1000. Det finns ett betyg
  för alla kurser i sällskapsdjur.

 1001. Och det tycker jag är
  i grunden ett bättre förslag.

 1002. Det kommer
  ställa till en del komplikationer.

 1003. Då är jag tillbaka igen på
  yrkesprogrammen på gymnasiet.

 1004. Byggprogrammet har en kurs på hösten
  och en kurs på våren-

 1005. -som är väldigt stor,
  och det bara fortsätter.

 1006. Och då kan man verkligen undra
  varför...

 1007. Varför ska man sätta ett kurs
  ett-betyg och ett kurs två-betyg-

 1008. -när lärarna vet att en del elever
  blommar ut under våren?

 1009. Då förstår de vad de går ut på, och
  de motsvarar de högre kvalitetskrav.

 1010. Det är inte så konstruktivt
  att tvingas ge dem ett slutbetyg-

 1011. -för sån är regeln.

 1012. De får inte skjuta upp slutbetygen
  till vårterminens slut.

 1013. Att sätta båda betygen då
  är emot reglerna.

 1014. De ska sättas vid avslutad kurs.

 1015. De tvingas sätta ett betyg på kurs
  ett för sig och kurs två för sig.

 1016. Det här uppfattar de
  som en problematik.

 1017. Men vi kan inte ändra på
  regelsystemet.

 1018. Men min egen uppfattning
  i frågan är...

 1019. ...att det är nog inte det bästa.

 1020. Du indikerade att det inte gått så
  väldigt bra att implementera allt.

 1021. Jag undervisar själv i idrott-

 1022. -och det är det rena Vilda Västern
  i betygssättningen faktiskt.

 1023. Så frågan är om nånting
  i den nya kurs- och läroplanen-

 1024. -gör att det ska bli
  en förbättring på det?

 1025. Om ja, vad då för nåt,
  och om nej, vad borde man göra?

 1026. Det blir en jämförelse mellan
  vad vi haft och vad som kommer.

 1027. Jag uppfattar att en del
  av de problem som vi haft-

 1028. -hanteras bättre i det kommande.

 1029. Och jag tänker främst på två saker.

 1030. Det ena är att man har renodlat
  textdelarnas funktioner.

 1031. Man gör tydligt att det under "Syfte"
  inte har med betyg att göra-

 1032. -och detsamma
  för det under "Centralt innehåll"-

 1033. -medan textdelen "Kunskapskrav"
  är den enda referenspunkten.

 1034. Tidigare har det funnits
  i grundskolan-

 1035. -en diskussion om mål att sträva mot,
  och etter värre på gymnasiet.

 1036. Där har det funnits "Mål som eleven
  ska ha uppnått efter avslutad kurs"-

 1037. -och "Betygskriterier för G".

 1038. Och ibland
  stämde inte de med varandra.

 1039. Och vilket gäller då?

 1040. Det kunde inte Skolinspektionens
  jurister svara på-

 1041. -när vi skulle granska. Ingen i
  Sverige kan svara på i det gamla-

 1042. -vad är det som gäller om mål
  och betygskriterier inte stämmer.

 1043. Vilket slår då ut det andra?

 1044. Så en fördel med det som kommer-

 1045. -är att man gjort strukturen
  i kursplanerna tydligare.

 1046. Den andra fördelen är att man tagit
  fasta på Leif Davidssons förslag-

 1047. -att gå via arbetsområden-

 1048. -att försöka implementera systemet
  via arbetsområden-

 1049. -och så få till stånd dialoger
  med kursplanen, arbetsområdesvisa-

 1050. -och ta upp frågor om bedömning
  i det sammanhanget.

 1051. Det uppfattar jag som
  ett konstruktivt redskap-

 1052. -som jag hoppas kan bidra
  till en bättre implementering.

 1053. Men så kommer mitt men,
  och det gäller kunskapskraven.

 1054. Det vill säga...
  Jag säger det direkt:

 1055. Om man jämför de nya kunskapskravens
  E-, C- och A-nivåer-

 1056. -med de tidigare, så är de inte
  odelat tydligare. Det varierar.

 1057. I vissa avseenden är
  Lpo:s eller Lpf:s anvisningar-

 1058. -vad som stod i kriteriet
  för VG och MVG-

 1059. -väl så bra
  och i vissa fall kanske bättre.

 1060. I formuleringarna i kunskapskraven
  finns det mycket att diskutera.

 1061. Och ni känner igen
  att man har valt "nivåmarkörer".

 1062. "Till viss del",
  "enkla", "utvecklade"-

 1063. -eller "utvecklade" och
  "välutvecklade", "några" och "flera".

 1064. Ni känner igen
  såna här fetstilta nivåmarkörer.

 1065. Jag uppfattar nog
  att de inte är lätta att tolka.

 1066. Så där uppfattar jag att det
  finns kvar en allmän gungighet-

 1067. -som jag är orolig för.

 1068. Det är mina funderingar
  kring för- och nackdelar-

 1069. -med det nya jämfört med det gamla.

 1070. I moderna språk
  finns det kunskapskrav-

 1071. -som eleverna ska uppnå
  i slutet av årskurs nio.

 1072. Men eleverna
  ska även få betyg i årskurs åtta.

 1073. Hur gör man då?
  Hur hittar man betyget?

 1074. Så har det varit hela tiden.

 1075. I grundskolan finns det kunskapskrav
  för några årskurser framåt.

 1076. och nu får vi dessutom det
  i årskurs sex-

 1077. -och det ska vara styrande för
  arbetet i fyran, femman och sexan-

 1078. -eftersom det centrala innehållet
  gäller för tre år.

 1079. Och så finns det för årskurs nio.

 1080. Det är de kunskapskraven
  man relaterar till.

 1081. Jag uppfattar nog fortfarande...
  Jag ska göra det så enkelt jag kan.

 1082. Jag tror fortfarande så här,
  att den fråga du ställer...

 1083. Jag skulle försöka
  gå in i arbetsområden-

 1084. -och se vad som händer
  om jag försöker lösa frågan-

 1085. -via bedömningsinstrument
  i arbetsområden.

 1086. Inte tänka själv-

 1087. -att nu ska vi översätta
  kunskapskraven i årskurs nio-

 1088. -och göra varianter
  för sjuan eller åttan.

 1089. Utan jag skulle gå in i arbetsområden
  och lita på-

 1090. -att när lärarna formulerar
  sina bedömningsinstrument-

 1091. -så anpassar de alltid det-

 1092. -till elevernas
  förkunskaper och kunskapsnivåer.

 1093. Det är det som ingår i när jag
  försvarade att svenska lärare-

 1094. -ansvarar själva som grupp
  för bedömningsinstrumenten.

 1095. Och din fråga är att det är
  professionella lärare-

 1096. -som undervisar
  i tyska eller franska.

 1097. Det är de som får fundera på vilka
  bedömningsinstrument man har i sjuan-

 1098. -och vilka krav ställer man då,
  och lösa det på den vägen.

 1099. Men självklart är det här svåra
  frågor i den meningen-

 1100. -att så småningom dyker det upp
  slutprov i nian-

 1101. -och då gäller det
  att man inte legat fel.

 1102. En svensklärare
  kan ligga fel i sjuan och åttan-

 1103. -och så ser man i nian
  att man inte kommit dit man ska.

 1104. Så man får känna sig fram.

 1105. Men jag tycker ändå
  att man ska lita på-

 1106. -lärarnas
  egna professionella förmåga-

 1107. -att anpassa bedömningsinstrument
  till dem man arbetar med.

 1108. Därmed avslutar jag
  på samma sätt som jag började.

 1109. Jag har pratat om
  bedömningsinstrument-

 1110. -i ett juridiskt perspektiv,
  men det är min bestämda uppfattning-

 1111. -att det går att sätta rättssäkra
  betyg och vara en bra lärare-

 1112. -och göra
  formativa bedömningsinstrument.

 1113. Det går att göra på en gång.
  Och när man granskar betygssättning-

 1114. -och pratar med elever,
  så finns det ett samband.

 1115. Man frågar elever: "Tycker du
  att den här läraren är bra?"

 1116. Och då säger de ja,
  och alla är överens.

 1117. Eller nej, och alla är överens.

 1118. Och den som elever tycker är bra-

 1119. -är alltid den som kommunicerar
  om sina bedömningar-

 1120. -på ett begripligt sätt för eleverna,
  så att de fattar vad de får betyg på.

 1121. Och den som får nej
  är alltid den som inte gör det.

 1122. Det är ett fullständigt
  entydigt samband i elevperspektiv.

 1123. Därmed sätter jag punkt för i dag.

 1124. Textning: Markus Svensson
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

UR Samtiden - Konsten att sätta betyg

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Per Måhl, lärare, författare och föreläsare i betygssättning, menar att det går att sätta rätt betyg och att vara en bra lärare. Han berättar om sitt arbete med betygsutredning för skolinspektionen, hur betygssättning går till i praktiken och hur man sätter rätt betyg. "Den lärare som elever tycker är bra, är den som kan kommunicera sina bedömningar så att eleverna förstår vad de får betyg på", säger han. Vi får också veta mer om det nya betygssystemets fördelar och fallgropar, och att svenska lärare är unika i och med att de själva ansvarar för bedömningsinstrumenten. Inspelat på Stockholmsmässan den 31 oktober 2011. Arrangör: Skolforum.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Betyg och bedömning
Ämnesord:
Betygsättning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Konsten att sätta betyg

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Konsten att sätta betyg

UR Samtiden - Konsten att sätta betyg

Per Måhl, lärare, författare och föreläsare i betygssättning, berättar om sitt arbete med betygsutredning för skolinspektionen, hur betygssättning går till i praktiken och hur man sätter rätt betyg. Inspelat på Stockholmsmässan den 31 oktober 2011. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nyanlända elever

Det finns en stark motivation till att lära sig svenska och komma in i det nya samhället som nyanländ elev. Det säger Nihad Bunar, professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Här berättar han hur skolan ska ta vara på detta och ge bästa förutsättningar. Inspelat på Kulturhuset i Farsta den 16 september 2015. Arrangör: Stockholms Universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Vad är en lämplig lärare?

Att lämplighetspröva de som vill bli lärare har varit ett återkommande förslag från olika politiska håll. Förespråkarna menar att ett sådant test skulle stärka läraryrkets status och sålla bort direkt olämpliga kandidater. Nu ska lämplighetsprövning testas skarpt inför höstens antagning till lärarutbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö och Högskolan i Jönköping. Vad är det som anses känneteckna en lämplig lärare och går det verkligen att avgöra i ett test vem som håller måttet och inte?