Titta

När barnet blev barn

När barnet blev barn

Om När barnet blev barn

Vem definierar och bestämmer vad som är ett barn? Är barnet ett oskrivet blad eller en medveten social varelse när det föds? Är barnet oskuldsfullt och gott eller har det en gränslös vilja som måste civiliseras? Varje föreställning om vad som är ett "naturligt" barn blir tveksam när man inser att alla barn villigt anpassar sig till sin egen särskilda miljö och att den miljön är resultatet av en rad geografiska, ekonomiska, kulturella och historiska faktorer. Programserien är tänkt att användas i kurser i Barn- och ungdomskunskap.

Till första programmet

När barnet blev barn : Det kompetenta barnetDela
 1. I dag ser vi barn som födda
  med förmågor-

 2. -och vet att de utvecklas i samspel
  med vuxna.

 3. Om de vuxna ser kan barnets olika
  inneboende möjligheter växa fram.

 4. Rafael? Nu vill Oskar prova.

 5. Ge Ipaden till Oskar. Åh, vad bra!

 6. Det var på 1980-talet
  som det skedde ett paradigmskifte-

 7. -i vår syn på barn.

 8. Från att ha sett barn som tomma kärl
  som skulle fyllas med kunskap-

 9. -började vi tala om
  det kompetenta barnet.

 10. Inte kompetens för arbetsliv,
  som förr-

 11. -utan för att ingå
  i olika sociala sammanhang-

 12. -och för att klara det komplexa liv
  som både barn och vuxna lever i dag.

 13. Bakgrunden var forskningens resultat-

 14. -som visade på det nyfödda barnets
  vilja och förmåga till kommunikation.

 15. Rafael. Ge kossan till Miranda.

 16. Utvecklingspsykologin går samman
  med barnsociologin.

 17. Tillsammans ifrågasätter de
  antaganden om barns utveckling.

 18. Man framhäver barns förmågor
  och möjligheter-

 19. -i stället för deras sårbarhet
  och omvårdnadsbehov.

 20. Fokus flyttas till barnens relationer
  och deras kunskapande i samspelet.

 21. -Ä som i äpple.
  -Äpple.

 22. Barn behöver en vuxen som kan förstå
  deras önskningar och behov.

 23. Det är den vuxnes ansvar
  att relationen upprätthålls-

 24. -och att dess kvalitet är god.

 25. Det är en förutsättning
  för det Winnicott kallat-

 26. -barnets kärleksaffär med världen.

 27. Familjeterapeuten Jesper Juul hävdar
  att barn vet vad de har lust till-

 28. -men inte vad de har behov av.

 29. Det kompetenta barnet behöver
  en kompetent vuxen vid sin sida-

 30. -som kan hjälpa barnet.

 31. Barndom ses i dag inte
  som ett entydigt begrepp-

 32. -utan, tvärtom, som mångtydigt
  och under ständig förändring.

 33. Varje tid och varje kultur
  har sin barnsyn-

 34. -och sin uppfattning om
  vad som anses vara normalt.

 35. Förr handlade uppfostran om att lyda,
  göra sin plikt och vara till nytta.

 36. Nu: Att förverkliga sig själv,
  i kombination med-

 37. -att söka lycka och njutning i livet.

 38. Förr tilläts barnet bara vara.
  I dag måste det bli något.

 39. Med synen på barnet som kompetent
  har det fått ta ansvar-

 40. -och tenderar att förvandlas
  till projektbarnet-

 41. -och att vara sin egen projektledare.

 42. Eventuella misslyckanden
  faller tillbaka på barnet självt-

 43. -och på föräldrarna.

 44. Det är mycket ansvar som kan hamna
  på det kompetenta barnets axlar.

 45. Text: Linnéa Holmén
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Det kompetenta barnet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Man kan säga att det var på 1980-talet som det skedde ett paradigmskifte i vår syn på barn. Från att ha sett barnen som tomma kärl som vuxna och pedagoger skulle fylla med kunskap, börjar vi tala om det kompetenta barnet. Men inte kompetens för arbetsliv som tidigare, utan kompetens för att ingå i olika sociala sammanhang och för att klara det alltmer komplexa liv som både barn och vuxna lever idag. Man framhäver barns förmågor och möjligheter istället för deras sårbarhet och omvårdnadsbehov.

Ämnen:
Historia, Pedagogiska frågor
Ämnesord:
1980-talet, Barnpsykologi, Barns utveckling, Pedagogik, Psykologi, Undervisning, Ungdomspsykologi, Utvecklingspsykologi
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i När barnet blev barn

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNär barnet blev barn

Det onda barnet

Den medeltida kyrkan predikade att barnen var i djävulens våld innan de blev döpta. Aga blev det främsta medlet för att driva ut ondska och att fostra.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNär barnet blev barn

Det arbetande barnet

När den allmänna folkskolan infördes i Sverige på 1840-talet protesterade många föräldrar mot att barnen genom att gå i skolan inte längre kunde bidra till familjens försörjning.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNär barnet blev barn

Det romantiska barnet

1700-talsfilosofen Jean-Jacques Rousseau kom med en ny syn på barndomen. Från och med nu började barn ses som något väsensskilt från vuxna.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNär barnet blev barn

Barndomens århundrade

Samhällets ansvar för barns uppväxtvillkor kommer alltmer i centrum under 1900-talet. Under detta århundrade gör också flera lagar att aga till sist blir förbjudet.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNär barnet blev barn

Det kompetenta barnet

På 1980-talet sker ett paradigmskifte i vår syn på barn. Nu framhäver man barns förmågor och möjligheter istället för sårbarhet och omvårdnadsbehov.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNär barnet blev barn

Barndomen som försvann

Skyddet som tidigare omgärdade barndomen har långsamt demonterats. Via olika medier exponeras dagens barn för helt andra saker än tidigare.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2016

Om folkmord och förnekelse

Folkmord är en konflikt som sällan upphör för att kriget slutar eller för att en diktator dör, säger Maria Karlsson, doktorand vid Lunds universitet. Här berättar hon om Förintelsen och folkmordet på armenier i Osmanska riket och förnekelsekulturerna som följt dessa folkmord. Inspelat den 8 april 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Tulpanlökar till middag

Turkoser i gruset

Nu är Rita fem år och ibland sover hon över hos sin farmor och farfar som bor i Amsterdam och har en trädgård. Anna Lyons läser Rita Törnqvists bok Tulpanlökar till middag.