Titta

När barnet blev barn

När barnet blev barn

Om När barnet blev barn

Vem definierar och bestämmer vad som är ett barn? Är barnet ett oskrivet blad eller en medveten social varelse när det föds? Är barnet oskuldsfullt och gott eller har det en gränslös vilja som måste civiliseras? Varje föreställning om vad som är ett "naturligt" barn blir tveksam när man inser att alla barn villigt anpassar sig till sin egen särskilda miljö och att den miljön är resultatet av en rad geografiska, ekonomiska, kulturella och historiska faktorer. Programserien är tänkt att användas i kurser i Barn- och ungdomskunskap.

Till första programmet

När barnet blev barn : Barndomens århundradeDela
 1. När debattören Ellen Key år 1900
  gav ut boken "Barnets århundrade"-

 2. -gjorde hon en stridsskrift mot
  de villkor många barn levde under-

 3. -både i Sverige och utomlands.

 4. Key visionerade att alla barn
  skulle få ett ordentligt hem-

 5. -med en mamma som var hemma
  och kunde ta hand om dem.

 6. Det var borgerliga ideal som renhet,
  ordnade tider och sundhet-

 7. -som arbetarklassen skulle anamma.
  Barnen skulle vara i fokus.

 8. När man tittar tillbaka på 1900-talet
  blev det bättre för barn i Sverige-

 9. -och framför allt blev barn
  och barns villkor mycket synligare.

 10. Barnmedicin blev
  ett eget vetenskapligt område.

 11. In klev en ny, manlig läkarkår.
  De tog över den medicinska kunskapen-

 12. -men också blev auktoriteter
  på barnuppfostran-

 13. -något som tidigare var
  en kvinnlig angelägenhet.

 14. -Så här gör du.
  -Ja, med tummen! Med tummen, så!

 15. Nu propagerades för disciplin
  och bestämda tider-

 16. -som tidigt skulle lära barnen
  att leva efter klockan.

 17. Denna syn på uppfostran var tydlig
  under 1900-talets första hälft.

 18. Efter andra världskriget
  ändrades tonläget.

 19. Då hade psykoanalysen introducerats,
  med Sigmund Freud och Alfred Adler.

 20. Det psykoanalytiska teoribygget
  har i grund förändrat vår syn-

 21. -både på barnet
  och på människans innersta natur.

 22. 1900-talet var en avgörande period
  för framväxten-

 23. -av den nya synen på barndom.

 24. Utifrån psykodynamiska perspektiv-

 25. -forskade också Pavlov, Skinner,
  Piaget och Vygotsky-

 26. -för att få en bättre bild av barnet,
  dess utveckling och förmågor.

 27. Vad är det du har byggt? Vi vet inte.

 28. Men mycket är det.
  Det är många saker.

 29. Sverige genomgick en demokratisering-

 30. -och barnpassningsfrågan
  debatterades livligt.

 31. Alva och Gunnar Myrdal menade-

 32. -att barn skulle passas
  på offentliga institutioner.

 33. Mödrarna skulle komma ut
  på arbetsmarknaden.

 34. Det skedde ingen utbyggnad av daghem
  förrän kvinnorna verkligen behövdes-

 35. -och frågan hamnade
  på den politiska dagordningen.

 36. Samhällets ansvar för barnet
  ställdes därmed allt mer i centrum.

 37. Sverige var unikt genom att
  på 1950-talet-

 38. -förbjuda lärare att slå sina elever-

 39. -liksom med lagen
  mot barnaga i hemmet, som kom 1979.

 40. Sen dess har FN:s barnkonvention
  och barnombudsmannen-

 41. -ytterligare förstärkt synen
  att barn har rättigheter i samhället.

 42. Text: Linnéa Holmén
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Barndomens århundrade

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

När samhällsdebattören Ellen Key år 1900 gav ut boken "Barnets århundrade" gjorde hon det som en stridsskrift mot de villkor många barn levde under, både i Sverige och utomlands. Och när man tittar tillbaka på 1900-talet kan man nog säga att det blev bättre för barnen i Sverige. Samhällets ansvar för barnet och barnets uppväxtvillkor ställdes alltmer i centrum. Sverige var unikt genom att på 1950-talet förbjuda lärare att slå sina elever, liksom med lagen mot barnaga i hemmet som kom 1979. Sedan dess har FN:s barnkonvention och den instiftade Barnombudsmannen ytterligare förstärkt barns rättigheter i samhället.

Ämnen:
Historia, Pedagogiska frågor, Samhällskunskap > Barns rättigheter
Ämnesord:
1900-talet, Barns rättigheter, Barnuppfostran, Politik, Samhällsvetenskap, Statskunskap, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i När barnet blev barn

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNär barnet blev barn

Det onda barnet

Den medeltida kyrkan predikade att barnen var i djävulens våld innan de blev döpta. Aga blev det främsta medlet för att driva ut ondska och att fostra.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNär barnet blev barn

Det arbetande barnet

När den allmänna folkskolan infördes i Sverige på 1840-talet protesterade många föräldrar mot att barnen genom att gå i skolan inte längre kunde bidra till familjens försörjning.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNär barnet blev barn

Det romantiska barnet

1700-talsfilosofen Jean-Jacques Rousseau kom med en ny syn på barndomen. Från och med nu började barn ses som något väsensskilt från vuxna.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNär barnet blev barn

Barndomens århundrade

Samhällets ansvar för barns uppväxtvillkor kommer alltmer i centrum under 1900-talet. Under detta århundrade gör också flera lagar att aga till sist blir förbjudet.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNär barnet blev barn

Det kompetenta barnet

På 1980-talet sker ett paradigmskifte i vår syn på barn. Nu framhäver man barns förmågor och möjligheter istället för sårbarhet och omvårdnadsbehov.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNär barnet blev barn

Barndomen som försvann

Skyddet som tidigare omgärdade barndomen har långsamt demonterats. Via olika medier exponeras dagens barn för helt andra saker än tidigare.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Nationen

Skitåret 1917

Under första världskriget led Sverige av hungersnöd och arbetarklassen svalt. 1917 inledde Sveriges arbetarklasskvinnor våldsamma hungerkravaller som låg på gränsen till revolution. Dessvärre nämns sällan arbetarkvinnornas hungerupplopp i beskrivningar av Sveriges demokratiprocess. Folkmusikern Sara Parkman besöker Söderhamn för att se var hungerprotesterna inleddes och berättar om kvinnor som kämpade för bröd och fred.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Harrisons historiepodd

Nallen

Historikerna och makarna Dick och Katarina Harrison reser runt i Sverige och pratar om historiska föremål och epoker. De pratar om en nalle från nutid. Vems var nallen och hur uppstod fenomenet nalle?