Titta

När barnet blev barn

När barnet blev barn

Om När barnet blev barn

Vem definierar och bestämmer vad som är ett barn? Är barnet ett oskrivet blad eller en medveten social varelse när det föds? Är barnet oskuldsfullt och gott eller har det en gränslös vilja som måste civiliseras? Varje föreställning om vad som är ett "naturligt" barn blir tveksam när man inser att alla barn villigt anpassar sig till sin egen särskilda miljö och att den miljön är resultatet av en rad geografiska, ekonomiska, kulturella och historiska faktorer. Programserien är tänkt att användas i kurser i Barn- och ungdomskunskap.

Till första programmet

När barnet blev barn : Det onda barnetDela
 1. När klockan började slå tolv
  så frågade han:

 2. -Vackra flicka, vill du...
  -Vänta nu...

 3. -...bli min...
  -Vad är klockan? Tolv!

 4. -...egen...?
  -Jag måste springa!

 5. Vem definierar och bestämmer
  vad som är ett barn?

 6. Är barnet ett oskrivet blad-

 7. -eller en kompetent och medveten
  social varelse när det föds?

 8. Är barnet oskuldsfullt och gott-

 9. -eller har det en gränslös vilja
  som måste civiliseras?

 10. Varje föreställning om vad ett barn
  är blir svår att upprätthålla-

 11. -när man inser att alla barn villigt
  anpassar sig till sin egen miljö-

 12. -och att den miljön är resultatet-

 13. -av en rad geografiska, ekonomiska,
  kulturella och historiska faktorer.

 14. Den här kyrkan är minsann gammal,
  ända från 1200-talet...

 15. Synen på barn har genom tiderna
  präglats av två förhållningssätt:

 16. Tro och kunskap,
  eller snarare brist på kunskap.

 17. Den medeltida kyrkan predikade
  att barnen föddes med arvsynd-

 18. -och otyglade drifter. Innan barnet
  var döpt var det i djävulens våld.

 19. Man kan se den där uppe...

 20. Gud och djävulen var självklarheter
  under många århundraden.

 21. Över hela Europa reglerade kyrkan
  människors liv i minsta detalj.

 22. Du vet väl om att du är värdefull?

 23. Att du är viktig här och nu

 24. Att du är älskad för din egen skull

 25. Aga var det främsta medlet att
  driva ut ondska och fostra barnen.

 26. Agan löper som en röd tråd
  genom barndomens historia.

 27. Ät upp!

 28. Aj aj aj aj... Aj!

 29. Agan hade en religiös motivering.

 30. Barnets oförnuft och halsstarriga
  vilja var ett utslag av arvsynden-

 31. -som det gällde att med tuktan
  och arbete piska ur barnen.

 32. Aj!

 33. Just i sin oberäknelighet
  upplevdes barnen som farliga.

 34. Barnet fick representera oförnuftet-

 35. -i en tid där oförnuftet
  förknippades med kaos.

 36. Under 1600-talet,
  det stora krisårhundradet-

 37. -präglades människors liv av
  segslitna och blodiga religionskrig.

 38. Många barn blev föräldralösa och
  tvingades tigga för att överleva.

 39. Barnen var många under 1600-talet.

 40. I England har de beräknats till
  nästan hälften av befolkningen.

 41. Oförsörjda drev de som kajflockar
  omkring på gator och i gränder.

 42. Vid tolv års ålder räknades de som
  vuxna och kunde dömas och straffas-

 43. -för stöld vanligen med hängning.

 44. På kopparstick från tiden
  ser vi bilder av barnkroppar-

 45. -som dinglar i Londons storgalge.

 46. Föreställningen om det onda barnet
  och agan som det enda botemedlet-

 47. -utmanades på allvar
  först under upplysningstiden.

 48. Än i dag skildras barn som vildar
  som måste dompteras och styras-

 49. -för att de vuxnas värld
  inte ska braka samman i kaos.

 50. I program som "Nannyakuten"-

 51. -är uppfostran förvandlad
  till en verktygslåda-

 52. -med timeout, skamvrå
  och utmätta belöningar för lydnad.

 53. -Nu ska vi gå och nana.
  -Försiktigt... Det där gör ont.

 54. Nej nej nej...

 55. Så kanske lever tanken
  om det onda barnet fortfarande kvar-

 56. -som en underström i vårt omedvetna.

 57. Textning: Jenny Gregory
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Det onda barnet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Synen på barn har genom tiderna präglats av två förhållningssätt: tro och brist på kunskap. Den medeltida kyrkan predikade att barnen föddes med otyglade drifter och innan barnet var döpt var det i djävulens våld. Agan löper som en röd tråd genom barndomens historia och var det främsta medlet att driva ut ondska och att fostra barnen. Motiveringen var religiös: barnets oförnuft och halsstarriga vilja var ett utslag av arvsynden som det gällde att med tuktan och arbete piska ur barnen.

Ämnen:
Historia, Pedagogiska frågor
Ämnesord:
Aga, Disciplin (barnuppfostran), Historia, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i När barnet blev barn

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNär barnet blev barn

Det onda barnet

Den medeltida kyrkan predikade att barnen var i djävulens våld innan de blev döpta. Aga blev det främsta medlet för att driva ut ondska och att fostra.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNär barnet blev barn

Det arbetande barnet

När den allmänna folkskolan infördes i Sverige på 1840-talet protesterade många föräldrar mot att barnen genom att gå i skolan inte längre kunde bidra till familjens försörjning.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNär barnet blev barn

Det romantiska barnet

1700-talsfilosofen Jean-Jacques Rousseau kom med en ny syn på barndomen. Från och med nu började barn ses som något väsensskilt från vuxna.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNär barnet blev barn

Barndomens århundrade

Samhällets ansvar för barns uppväxtvillkor kommer alltmer i centrum under 1900-talet. Under detta århundrade gör också flera lagar att aga till sist blir förbjudet.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNär barnet blev barn

Det kompetenta barnet

På 1980-talet sker ett paradigmskifte i vår syn på barn. Nu framhäver man barns förmågor och möjligheter istället för sårbarhet och omvårdnadsbehov.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNär barnet blev barn

Barndomen som försvann

Skyddet som tidigare omgärdade barndomen har långsamt demonterats. Via olika medier exponeras dagens barn för helt andra saker än tidigare.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Palme: Livet. Politiken. Mordet.

Vem sköt och vilka konsekvenser fick mordet?

Samtal om mordet på dåvarande statsminister Olof Palme, 30 år efter skotten på Sveavägen. Frågor som tas upp i samtalet är: finns det grund för konspirationsteorierna kring mordet? Vad visade granskningen av Palmeutredningen? På vilket sätt har mordet påverkat det svenska samhället idag? Medverkande: Lena Andersson, författare och krönikör, Stefan Lindberg, författare, Daniel Suhonen, socialdemokratisk debattör och Inga-Britt Ahlenius, ledamot av Granskningskommissionen av Palme-mordet 1999. Moderator: Annie Reuterskiöld, journalist. Inspelat den 25 februari 2016 på Kulturhuset i Stockholm. Arrangör: Kulturhuset Stadsteatern Stockholm.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Harrisons historiepodd

Kinesiska dampottan

Historikerna och makarna Dick och Katarina Harrison reser runt i Sverige och pratar om historiska föremål och epoker. Fokus för dagens samtal är en kinesisk dampotta från 1700-talet. Hur har den hamnat i Sverige? Och hur används den?