Titta

När barnet blev barn

När barnet blev barn

Om När barnet blev barn

Vem definierar och bestämmer vad som är ett barn? Är barnet ett oskrivet blad eller en medveten social varelse när det föds? Är barnet oskuldsfullt och gott eller har det en gränslös vilja som måste civiliseras? Varje föreställning om vad som är ett "naturligt" barn blir tveksam när man inser att alla barn villigt anpassar sig till sin egen särskilda miljö och att den miljön är resultatet av en rad geografiska, ekonomiska, kulturella och historiska faktorer. Programserien är tänkt att användas i kurser i Barn- och ungdomskunskap.

Till första programmet

När barnet blev barn : Det romantiska barnetDela
 1. 1762 publicerar den franske filosofen
  och pedagogen Jean-Jacques Rousseau-

 2. -uppfostringsromanen "Emile".

 3. Han bryter därmed radikalt med den
  rådande synen på barn och barndom.

 4. Emile skildras som ett fritt,
  självständigt och förnuftigt barn.

 5. Det är först nu som kyrkans
  världsbild på allvar utmanas-

 6. -och föreställningen om det onda
  barnet ersätts av nya tänkesätt.

 7. Människan föds varken ond eller god,
  hävdar Rousseau.

 8. Han myntar begreppet
  "tillbaka till naturen".

 9. Med det menade han att naturen var
  källan till kunskap och fostran.

 10. Mot naturen ställde Rousseau kulturen
  som han ansåg skadade barnet.

 11. Han ville istället locka fram
  det naturliga hos varje barn.

 12. Från och med Rousseau
  talade man om en barndom-

 13. -som en separat tid i livet.

 14. Barn började ses som något
  väsensskilt från vuxna.

 15. Man skulle kunna säga att
  det moderna barnet såg dagens ljus.

 16. Den framväxandes borgarklassens barn
  under 1800-talet-

 17. -fick som de första barnen
  i barndomens historia-

 18. -uppleva att det sköts in en period
  mellan barndom och vuxenliv.

 19. Man kan säga
  att den långa barndomen föds.

 20. Den här perioden börjar idylliseras
  som en tid av oskuld-

 21. -långt borta
  från vuxenlivets vedermödor.

 22. Inspirerad av Rousseau
  jämställde man barn med natur.

 23. Med ljus och luft,
  med blommor och växande.

 24. Det här blir tydligt
  i konsten från tiden.

 25. Barn avbildas utomhus,
  omsvepta av varmt solljus.

 26. I nära kontakt med natur och djur.

 27. Okej, högre. Hopp, snurr,
  stryk med foten. Bra, en till!

 28. Senare kunde fotografiet,
  via massmedierna-

 29. -popularisera den här bilden till
  ett ideal ända fram till våra dagar.

 30. -Ropa hej en gång.
  -Hej.

 31. Bra, en till!

 32. Bilden av det oskyldiga barnet
  romantiseras och reproduceras.

 33. Den här föreställningen
  om våra tidiga levnadsår-

 34. -som ett separat jungfruligt rike,
  ett slags mytiskt Arkadien-

 35. -handlar kanske mest om de vuxnas
  behov att idyllisera en svunnen tid-

 36. -som aldrig ska komma åter.

 37. Den föreställningen ligger ofta långt
  ifrån den verklighet barn lever-

 38. -och har levt i genom historien.

 39. Textning: Terese Lundquist
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Det romantiska barnet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

1762 publicerar den franska filosofen och pedagogen Jean Jaques Rousseau uppfostringsromanen Emile och bryter därmed radikalt med den rådande synen på barn och barndom. Emile skildras som ett fritt, självständigt och förnuftigt barn. Människan föds varken ond eller god, hävdar Rousseau, och myntar begreppet "tillbaka till naturen". Med det menade han att naturen var källan till kunskap och fostran. Från och med Rousseau talade man nu om en barndom som en separat tid i livet, där barn började ses som något väsensskilt från vuxna. Den framväxande borgarklassens barn under 1800-talet fick som de första barnen i barndomens historia uppleva att det sköts in en period mellan barndom och vuxenliv. Man talar om att den långa barndomen föds.

Ämnen:
Historia, Pedagogiska frågor
Ämnesord:
Barn, Barndomen, Undervisning, Uppfostrans filosofi
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i När barnet blev barn

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNär barnet blev barn

Det onda barnet

Den medeltida kyrkan predikade att barnen var i djävulens våld innan de blev döpta. Aga blev det främsta medlet för att driva ut ondska och att fostra.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNär barnet blev barn

Det arbetande barnet

När den allmänna folkskolan infördes i Sverige på 1840-talet protesterade många föräldrar mot att barnen genom att gå i skolan inte längre kunde bidra till familjens försörjning.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNär barnet blev barn

Det romantiska barnet

1700-talsfilosofen Jean-Jacques Rousseau kom med en ny syn på barndomen. Från och med nu började barn ses som något väsensskilt från vuxna.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNär barnet blev barn

Barndomens århundrade

Samhällets ansvar för barns uppväxtvillkor kommer alltmer i centrum under 1900-talet. Under detta århundrade gör också flera lagar att aga till sist blir förbjudet.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNär barnet blev barn

Det kompetenta barnet

På 1980-talet sker ett paradigmskifte i vår syn på barn. Nu framhäver man barns förmågor och möjligheter istället för sårbarhet och omvårdnadsbehov.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNär barnet blev barn

Barndomen som försvann

Skyddet som tidigare omgärdade barndomen har långsamt demonterats. Via olika medier exponeras dagens barn för helt andra saker än tidigare.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Kvinnors makt i världshistorien

Kapacitet

Amanda Foreman reser till städerna Istanbul, London, Paris och Delhi för att undersöka kvinnors sätt att erövra makt och frihet. Kvinnor som var verksamma inom patriarkala system skapade egna vägar till makt och inflytande och inspirerades av intellektuella strömningar och religiösa idéer i sin samtid. Foreman möter skådespelaren Fiona Shaw som berättar om Elizabeth I av England, som använde språk och symbolik för att stärka sin makt över kyrkan, hovet och riket. Vi får också höra om extraordinära kvinnor i historien, som kejsarinnan Theodora i det Bysantinska riket och Nur Jahan, kejsarinna, politiker och militär strateg i Indien.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Pop och politik - eftersnack

Bakom kulisserna

Vi går tillbaka till 1994 och pratar om vad som hände då, bland annat läser vi artiklar om det internationella datanätverket internet och om avslöjanden om Ulf Ekberg. Hur gick det till när Anna Charlotta och Agneta fick tips om att de borde intervjua Ola Håkansson om 1960-talets vilda turnéliv? Vad hände bakom kulisserna när redaktionen mötte sångaren LaGaylia Frazier? Agneta berättar om vad som hände när hon åkte hem till Björn Ulvaeus för en picknick-intervju.