Titta

UR Samtiden - Grav språkstörning

UR Samtiden - Grav språkstörning

Om UR Samtiden - Grav språkstörning

Hur möter man barn och unga som bär på en grav språkstörning? Hur kan man som pedagog hjälpa dem i deras språkutveckling? Här samlas forskare och pedagoger för att ge handfast fortbildning för de som möter barn med språkstörning i sitt arbete. Inspelat i Uppsala konsert och kongress i april 2012. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Till första programmet

UR Samtiden - Grav språkstörning : Olika samtalsstilar för olika barnDela
 1. Tack. Det är roligt att vara här
  och prata om sånt jag tycker om.

 2. Jag börjar med att definiera
  begreppet lite grann.

 3. Ringa in vad jag menar med pragmatik,
  så att vi är överrens.

 4. Så ni vet vad jag menar. Titta lite
  på vilka grupper det förekommer i.

 5. Sen för att gå vidare
  till vilka konsekvenser det kan få.

 6. Inte bara av handikappet
  och funktionsnedsättningen-

 7. -utan vilka konsekvenser vårt sätt
  att prata med de här barnen kan få.

 8. Jag ska börja med en av mina
  favoritdefinitioner av Mick Perkins.

 9. Det är en bred definition,
  det tycker jag om.

 10. Pragmatik
  är användandet av språklig-

 11. -och icke-språklig förmåga
  i kommunikativt syfte.

 12. Det är nog framför allt det här med
  icke-kommunikativa som är lite nytt.

 13. Jag som har ett förflutet
  i AKK-världen uppskattar det.

 14. Mycket av AKK är icke-språkligt.

 15. Det är mycket mimik och gester
  som fångas in i den definitionen.

 16. Alla håller inte med om den.
  Vissa vill ha snävare definitioner.

 17. Pragmatik kan sägas vara användning
  av språk i socialt samspel.

 18. Det är vad vi gör
  när vi pratar med varandra.

 19. Förutom den lite snävare definitionen
  påverkas pragmatik mycket av-

 20. -sociala och kognitiva förmågor
  för att använda språket lämpligt.

 21. Det inryms även betydelseaspekter som
  inte framgår av språkligt uttryck.

 22. Där fick jag en bra introduktion
  tidigare idag av Barbro-

 23. -som pratade om inferens.
  Det här med underförstådd betydelse.

 24. Väldigt mycket av det vi vill
  förmedla när vi pratar säger vi inte.

 25. Ändå förstår
  samtalspartnern det väldigt ofta.

 26. Det är tur, annars hade vi behövt
  prata oändligt mycket mer.

 27. Det inryms även sånt som bildspråk.

 28. Till exempel idiom,
  som att kasta ett öga på någonting.

 29. Eller metaforer.
  Man kan prata om livets höst.

 30. Just det här med... Det vet man
  har stor betydelse i autismgruppen.

 31. Grupper med autismspektorstörning.
  Man tolkar ofta begreppen-

 32. -mycket bokstavligt. Att kasta ett
  öga kan få skrämmande betydelser.

 33. Pragmatiska problem finns
  i litteraturen för många diagnoser.

 34. Det är inte heltäckande, men det
  är en imponerande samling tillstånd.

 35. Perkins menar
  att pragmatiska problem-

 36. -uppstår alltid vid vajsing
  i kommunikationen, så att säga.

 37. Vid problematik i kommunikationen
  blir det obalans.

 38. I och med obalansen så måste den
  utan problem förhålla sig till detta.

 39. Två av dem, autism...

 40. Det borde stå autismspektorstörning,
  och hydrocefalis.

 41. När det gäller de tillstånden. Första
  gången man pratade om pragmatik-

 42. -det var då man upptäckte
  pragmatiken i de grupperna.

 43. När det gäller hydrocefalis,
  vattenskalle, var det på 70-talet-

 44. -en forskare skrev om de
  pragmatiska problemen i den gruppen.

 45. De pragmatiska problemen i grupperna
  beror ju på väldigt olika saker-

 46. -och de får olika konsekvenser.

 47. Vid afasi är det främst den
  språkliga oförmågan som ger problem.

 48. Vid demens ger det kognitiva
  pragmatiska problem.

 49. Många pratar om primära
  och sekundära pragmatiska problem.

 50. Till exempel en grav språkstörning
  kan ge sekundära pragmatiska problem-

 51. -eftersom man har så svårt
  att uttrycka sig och bli förstådd.

 52. Jag tänkte gå in lite grann
  på typiska symtom.

 53. Jag fick en alldeles utmärkt
  introduktion av Jennie och...

 54. Tack! Ylva. Deras fallbeskrivningar
  täckte in ganska mycket-

 55. -av de symtom jag kommer prata om.
  Det var väldigt roligt att höra.

 56. De här symtomen är beskrivna
  av Ulrika Nettelbladt.

 57. I höst kommer hon ut med en bok
  om pragmatiska problem.

 58. Där bland annat
  dessa symtom beskrivs.

 59. Det kan vara
  att barnet gör abrupta ämnesbyten.

 60. Jag antar att många av er har hört
  talas om topic shift och topic drift.

 61. Ni ska få se exempel på en del
  av de här sakerna lite senare.

 62. Det är att barnen kastar sig
  från ett samtalsämne till ett annat-

 63. -utan att varna den de pratar med.

 64. Det kan bli konstiga konsekvenser.
  Man har väldigt svårt att hänga med.

 65. Det är mer abrupt. Sen kan man mer
  successivt glida iväg från ett ämne.

 66. Tillsynes okontrollerat.

 67. Ett annat symtom är att barnet
  bryter samtalsregler.

 68. Det kan till exempel vara
  att man inte...

 69. ...har små subtila signaler. Inte
  varsla när man pratar om nåt nytt.

 70. Att man inte håller sig
  till turtagningsreglerna.

 71. Att man inte tar sin tur när man
  borde, eller inte släpper sin tur.

 72. Att man inte hittar rätt ställe
  där man ska ta sin tur.

 73. Ni vet det är
  de väldigt små mikropauserna...

 74. Då man vet
  att man får lov att ta sin tur.

 75. Eller när man släpper ögonkontakten,
  då får man också ta sin tur.

 76. Barnen kanske inte
  uppfattar signaler-

 77. -och har svårt att själv
  klara av dem och använda dem.

 78. Barnets tal kan vara väldigt
  långrandigt eller övertydligt.

 79. Att man pratar om sånt som är väldigt
  självklart för samtalspartnern.

 80. Konsekvensen av det kan bli att man
  blir en tråkig samtalspartner.

 81. Om man pratar om sånt
  som alla redan vet.

 82. Det handlar ganska mycket om tajming.

 83. Man kanske beskriver
  nåt oerhört detaljerat-

 84. -utan att se att partnern har fattat
  för längesen. Nu kan man gå vidare.

 85. Fortsättning på symtomen...

 86. De kan underförstå för mycket.
  Ta allt för givet.

 87. Somliga barn verkar tro att vi
  har direkt ingång i deras hjärna.

 88. Vi kan se precis vad de tänker
  och vad de menar.

 89. De säger väldigt lite och det blir
  svårt att hänga med och förstå.

 90. Vi får väldigt lite hjälp.

 91. Barnet kan också ha svårt att förstå
  att samtalspartnern inte förstår.

 92. Det får konsekvenser. När vi pratar
  är vi duktiga på att läsa av.

 93. Förstår min partner
  vad jag säger eller inte?

 94. Ser man en signal att de inte förstår
  försöker man korrigera det.

 95. När man inte märker det är det ju
  svårt att göra nåt åt problemen.

 96. Att reda ut missförstånden. Det kan
  få väldigt stora konsekvenser.

 97. Barn med olika typer
  av funktionsnedsättningar-

 98. -som grav språkstörning,
  löper en risk att bli egocentrerade.

 99. De behöver inte
  ta så mycket kommunikativt ansvar.

 100. De kanske blir fixerade vid ett fåtal
  samtalsämnen de är intresserade av.

 101. Då blir man en tråkig samtalspartner.
  Risken finns för det.

 102. En anledning är att man
  inte har samma möjligheter-

 103. -som andra jämnåriga
  att vara tillsammans med kompisar.

 104. Min erfarenhet är av rörelsehindrade
  barn men det kan även-

 105. -gälla för grav språkstörning.
  Man är mycket hänvisad till vuxna.

 106. Jag tycker också att...
  Det här börjar bli pinsamt.

 107. Jennie
  hade ett bra exempel på Fatima.

 108. Hon tyckte om att vara med vuxna.
  Barnen är ofta det.

 109. De dras till vuxna för att vuxna
  är mycket lättare att prata med.

 110. Vi anstränger oss
  mycket för att förstå dem.

 111. Vi hjälper. Vi tar kommunikativt
  ansvar. De måste inte anstränga sig.

 112. Vi kanske krattar manegen så att de
  bara behöver komma in med små...

 113. Vi gör små luckor till dem så att de
  kan komma in med vad de ska säga.

 114. Vuxna är också mycket mer
  förutsägbara än andra barn.

 115. Men barn behöver
  stötas och lutas mot andra barn.

 116. De behöver möta de mindre
  förstående och accepterande-

 117. -för att förstå och få en hint
  om hur deras kommunikation fungerar.

 118. Deras värld kan också vara begränsad.

 119. Om man har rörelsehinder
  så kommer man inte ut så mycket.

 120. Då får man också mindre att prata om.

 121. Jag knyter an till Rosengård,
  jag har anknytning till Malmö.

 122. Väldigt många som bor i Rosengård
  har aldrig varit i Malmö centrum.

 123. Det handlar väl
  om ett par, två tre kilometer.

 124. De kan också ha
  en väldigt liten värld ibland.

 125. När vi pratar om pragmatiska problem
  är fokus väldigt ofta på barnet.

 126. Men per definition uppstår
  pragmatiska problem i samtalet.

 127. Vi kan inte
  helt friskriva oss från vår roll.

 128. Hur vi gör för att underlätta
  för barnet eller hur vi försvårar.

 129. Man ska vara en god samtalspartner.

 130. Att kunna sätta krav
  på rätt nivå för barnet.

 131. Att ge dem kommunikativa utmaningar.
  Det är ofta det som saknas.

 132. I alla fall barn jag har jobbat med.
  De fick ofta utmaningar.

 133. Vi är som vuxna
  ofta väldigt snälla och stöttande.

 134. Vi ska ju så klart vara det men
  ibland kanske man måste backa lite.

 135. Som ni märker är symtomen
  relaterade till sociala förmågor.

 136. Pragmatik kan delas upp i sociala
  förmågor och mer språkliga förmågor.

 137. De hänger ju väldigt mycket ihop.
  De här är mycket sociala förmågor.

 138. Språkligt relaterade förmågor
  kan vara berättelser-

 139. -som många av oss har hört
  tidigare idag. Att kunna berätta.

 140. Att berätta är allt
  från att sätta ihop två meningar-

 141. -till att kunna
  berätta en lång historia.

 142. Mycket av skolundervisningen
  bygger på att barnen ska berätta.

 143. Att man ska svara på en fråga. Det
  krävs nån form av narrativ förmåga.

 144. Narrativ förmåga
  är en oerhört viktig faktor.

 145. Det är bidragande
  till om man lyckas i skolan.

 146. Den förmågan räknas in i pragmatiken.

 147. Även inferenser, som jag var inne
  på tidigare. Att läsa mellan raderna.

 148. Att kunna uppfatta det som inte sägs.

 149. Ja, då har jag kommit fram
  till mitt första exempel här.

 150. Det är en vuxen förskolelärare-

 151. -som sitter med ett barn och pratar.

 152. De pratar lite om hans semester
  som han har varit på.

 153. Jag kan läsa upp lite grann.
  Hon säger:

 154. "Vad är det mer i havet då?".
  "Vatten", säger barnet.

 155. "Och mer? Finns där nåt mer?".
  "Båtar."

 156. "Båtar, ja. Finns där nåt mer?".
  "Jag har en stor boll hemma."

 157. "Har du en stor boll hemma?".
  "Ja."

 158. Ni ser väl min poäng där
  med den röda markeringen.

 159. Det han gör där
  får man väl kalla för topic shift.

 160. Han byter ju abrupt samtalsämne.

 161. Många av er kanske
  inte tycker att det är så konstigt.

 162. Det beror på hur gammalt barnet är.

 163. Jag sa att det var en förskolelärare.
  Han var fem sex år.

 164. Hade han varit tio år
  hade det varit en helt annan sak.

 165. Jag vet
  att barnet hade pragmatiska problem.

 166. Man fick dessutom se
  en autismspektorstörningsdiagnos.

 167. Min poäng är att om han bara
  gjort en väldigt liten anpassning-

 168. -så hade det blivit okej. Om han
  hade sagt: "Du..." eller "Förresten".

 169. Om han hade varslat henne:
  "Nu byter jag samtalsämne".

 170. Då hade hon varit
  mycket mer med på tåget.

 171. Nu fann hon ju sig väldigt snabbt.

 172. Hon gjorde det som vi vuxna ofta gör,
  hon hakade glatt på.

 173. Sen fortsatte de prata om detta.

 174. Det var nog rätt i det sammanhanget.
  I andra sammanhang kan man markera.

 175. Se undrande ut.
  Eller fråga: "Hur tänkte du nu?".

 176. Just för att visa lite
  att man kan inte prata på det sättet.

 177. Mina exempel idag
  är valda för att illustrera fenomen.

 178. De är inte valda för att säga
  att så kan man inte göra.

 179. Allt är relativt. Det beror helt
  på sammanhang och ålder.

 180. Det finns inte
  så mycket rätt och fel.

 181. Ni ser kanske från exemplet
  att det är mycket frågor.

 182. Hennes yttranden
  är ju i princip bara frågor.

 183. Hon kör den vuxna intervjustilen som
  jag tror alla kan känna igen sig i.

 184. Den är väldigt vanlig.

 185. Jag har ett exempel till här.
  Nu ska vi se.

 186. Då är det ett annat barn
  som sitter med en förskolelärare.

 187. De har byggt upp en liten
  fantasivärld med lite rävar och...

 188. Det var nog mest rävar.
  Den vuxna säger:

 189. "Vad fick de till middag då?".
  "Korv."

 190. "Korv. Och morötter?".
  "Ja."

 191. "Var de glada då?"
  "Rävar måste också leva."

 192. -säger den lilla femåringen.

 193. "Ja, det tycker jag med faktiskt,
  Anders. Det var en bra tanke".

 194. "Det är klart att ska rävarna leva.
  De är så söta med. Visst är de?"

 195. Här har vi exempel
  på topic drift, får man väl säga.

 196. Det är svårt
  att säga vad som är vad.

 197. Jag menade shift.
  Det är mest ett shift.

 198. Det är inga jätteklara gränser där.

 199. Det som är intressant i sammanhanget
  är hennes respons.

 200. Hon nappar ju helt och hållet
  på detta och går vidare med det.

 201. Det var jättebra i det sammanhanget.
  De hade himla trevligt.

 202. Jag var med och filmade dem.
  Väldigt kul.

 203. Man skulle kanske kunna ändå
  uppmärksamma barnet lite grann-

 204. -på att: "Hallå, du skulle kunna
  hjälpa mig lite mer än du har gjort".

 205. Mönstret går igen här med frågor,
  ser ni det? Väldigt mycket frågor.

 206. Yttrandet:
  "Rävar måste ju också få leva"-

 207. -kan kallas för "out of the blue".

 208. Var fick han detta ifrån?
  Nystar man tillräckligt mycket i nåt-

 209. -kommer man säkert fram till det.
  Men det är svårt att snabbt se det.

 210. Förklaringsmodeller till pragmatiska
  problem. Vad beror det på?

 211. Bishop. Gamla trogna Bishop
  har ett antal förklaringsmodeller.

 212. Till exempel bearbetningsproblem
  kan vara att knyta ihop här och nu-

 213. -den aktuella kontexten
  med det som sägs.

 214. Störning i mentaliseringsförmåga,
  "theory of mind".

 215. Att kunna förstå
  att nån annan tänker också.

 216. Den personen tänker
  kanske inte på samma sätt som jag.

 217. Det ses som en viktig orsak
  till pragmatiska problem.

 218. Det sätts på sin spets när
  det gäller autismspektorstörningar.

 219. Det kan vara otillräckliga
  tillfällen till social inlärning.

 220. Har man begränsad erfarenhet
  av samtal med många olika personer-

 221. -så kan det också hämma
  den pragmatiska utvecklingen.

 222. Om man har få tillfällen att prata
  med jämnåriga. Det är viktigt.

 223. Dålig förmåga att undertrycka
  irrelevant information.

 224. Har man svårt
  att sovra i den mängd man hör...

 225. Har man då svårt
  att välja ut det viktiga-

 226. -så kan det bli svårt att fortsätta
  samtalen på ett adekvat sätt.

 227. Man kan inte heller bortse
  från de kognitiva svårigheterna.

 228. De knyts ofta till pragmatiska
  problem. Det är svårt att skilja-

 229. -kognition från språk och från
  pragmatiska problem, eller pragmatik.

 230. Det är väldigt intimt förknippat.

 231. En utvecklingsstörning innebär inte
  att man måste ha pragmatiska problem.

 232. Problem med språkförståelsen
  spelar in väldigt mycket.

 233. Har man svårt att förstå vad som sägs
  kan ju responsen bli konstig.

 234. Språkstrukturella aspekter
  som fonologi och grammatik-

 235. -kan ge sekundära effekter
  på den pragmatiska förmågan.

 236. Ett konkret exempel på
  språkförståelse som haltar lite...

 237. I alla fall när man tänker sig mig
  som pratar halvtafflig franska.

 238. I Frankrike blir jag
  sämre pragmatiskt fungerande.

 239. Jag har svårt
  att uppfatta nyanserna.

 240. Jag har svårt
  att uttrycka mig nyanserat.

 241. Det visar vad språkförståelse kan
  bidra till vid pragmatiska problem.

 242. Det kanske ni har upplevt lite själv.
  Det var lite om bakgrunden.

 243. Jag vill prata om
  hur vi pratar med varandra.

 244. Jag har varit
  inne på konsekvenserna.

 245. För länge sen
  fastnade jag för en modell.

 246. En mycket teoretisk modell,
  "Det "idealiska" samtalet"-

 247. -som är utvecklad
  av Per Linell och Gustavsson -87.

 248. Inte minst när jag jobbade med
  alternativ kommunikation-

 249. -tyckte jag att den var bra
  att utgå ifrån.

 250. Först är jämförbar
  social begåvningsmässig-

 251. -och utbildningsmässig bakgrund.

 252. Man kan helt enkelt
  säga så att kaka söker maka.

 253. Det är ju lite lättare att prata
  med såna som pratar som jag.

 254. Som pratar om samma saker,
  som har samma referensramar.

 255. Det är inte så svårt att förstå.
  Det blir ju fel med barn.

 256. Det är en väldigt ojämnlik situation.

 257. Det ska ju också komma
  till det här med ojämnlikheten.

 258. Jämn fördelning av initiativ utgörs
  inte av mestadels frågor och respons.

 259. Det är inte övervikt av initiativ.

 260. Det ska vara ungefär lika många
  initiativ som responser.

 261. En normal replik knyter an
  till det som sas tidigare-

 262. -samtidigt
  som den för samtalet lite vidare.

 263. Ett exempel är frågan:
  "Vad ska du göra ikväll?".

 264. "Jag ska vara hemma. Men imorgon
  ska jag nog på bio med kompisar."

 265. Hon svarade och gav informationen
  de ville ha: "Jag ska vara hemma".

 266. Men hon förde samtalet vidare
  genom att tala om morgondagen.

 267. Det är den normala repliken,
  så att säga.

 268. Man kan likna det mycket vid en väv.
  Det är en ganska bra liknelse.

 269. Nästa punkt är att talarens
  initiativ är icke-begärande.

 270. Det kan översättas
  med att det inte är frågor.

 271. Man kan säga,
  hur skulle livet se ut utan frågor?

 272. Men det är en extrem teoretisk modell
  som hålls till sin spets.

 273. Vi har sett exempel
  på vad mycket frågor kan göra.

 274. Utsätts man för mycket frågor
  får man en passiv kommunikationsroll.

 275. Man får en väldigt liten plats.

 276. Frågor är bra för att skapa kontakt
  och lära känna varandra.

 277. Det är inte alls det.
  Frågor är som sagt väldigt viktigt.

 278. Genom frågor tar vi oss rätten
  att välja samtalsämnet.

 279. Det är jag som styr samtalsämnena
  när jag ställer mycket frågor.

 280. Talarna ska också företrädesvis
  ge expanderande responser.

 281. Inte bara korta ja och nej-svar.

 282. Exemplet "vad ska du göra ikväll?"...

 283. Nej, det går inte att svara ja
  eller nej. Det var inget bra exempel.

 284. Det kallas minimala svar.
  Just det att föra samtalet vidare.

 285. Det är ju väldigt viktigt att vänta.

 286. Nån av tjejerna
  före mig pratade om det också.

 287. Det är viktigt att vänta.
  Vi är nog dåliga på det.

 288. Tystnad är jättejobbigt, men det
  är en träningssak. Man kan vänja sig.

 289. Det finns behandlingsmetoder
  och program som lär ut att vänta.

 290. Man ska titta, man ska lyssna.
  Vänta innan man går vidare.

 291. Vissa menar att tystnad är det bästa
  sättet att få nån att prata.

 292. Det är viktigt
  att visa att man förväntar sig nåt.

 293. Att titta på den man pratar med.
  Spärra upp ögonen lite.

 294. Man signalerar
  att man väntar på vad de ska säga.

 295. Sen har vi en jämn fördelning
  av talarutrymmet, som är en punkt.

 296. Det hänger också ihop med tystnad.
  Ju mer jag pratar-

 297. -ju tystare blir samtalspartnern.

 298. Och inväntande av sin tur.

 299. Man kanske inte
  tar sin tur när man ska.

 300. Att man tar den vid fel tillfälle.
  Det hänger ihop med turtagning.

 301. Jag såg en gång...

 302. Ett bra exempel är en föreläsning
  på logopedutbildningen.

 303. En logoped arbetade mycket
  med autismspektorstörning.

 304. Hon föreläste och ville ha
  en student med dåligt bollsinne.

 305. Hon började kasta bollar
  mot studenten som inte kunde ta dem.

 306. Det var ett talande exempel
  på hur vissa gör när de pratar.

 307. De bara kastar, de har bara
  initiativ. De väntar aldrig på svar.

 308. Jag har en kollega
  det är svårt att prata med.

 309. Man får anstränga sig
  för att komma in i samtalet.

 310. Men det är bra med konkreta exempel.

 311. Ja, sen det här
  med kommunikativt ansvar.

 312. Att båda tar det.
  Det kan bli en ond cirkel.

 313. Om nån alltid tar kommunikativt
  ansvar, kopplar man kanske av.

 314. Man vänjer sig vid en passiv roll.
  Det är kanske ganska trevligt.

 315. Men risken är att man blir
  ganska tråkig som samtalspartner.

 316. Och man behöver inte alltid
  ta mycket ansvar.

 317. Ibland kan det räcka
  att visa att man är med.

 318. Man nickar, man ler. Det kan räcka.

 319. Det sista är anknytning till
  centrala aspekter på samtalsämnet.

 320. Man knyter an till det som sas.
  Ett exempel var det med rävarna.

 321. Han knöt inte an till nån
  central aspekt i samtalsämnet.

 322. Exempel när vi som vuxna
  förstör det lite grann kan vara...

 323. Jag såg ett exempel.
  En kille kom och var glad och sa:

 324. "Imorgon jag får min dator."

 325. Nån vuxen i närheten sa: "Det heter,
  imorgon får jag min dator".

 326. Det är ett jättebra
  sätt att ta död på det här.

 327. Man ser inte den sociala aspekten
  utan väljer ett helt annat sätt.

 328. Att placera sig i nåt metaperspektiv.

 329. Det här hänger väldigt mycket ihop
  med makt och dominans.

 330. Jag har tagit lite
  från Jens Allwood och Per Linell.

 331. Vuxna dominerar över barn,
  det är väl inget nytt för nån av er.

 332. Men det är bra att tänka på.
  Och det är inte bara det-

 333. -utan det är ju de med kunskap
  som dominerar över dem utan kunskap.

 334. Man kan tänka att lärare
  har en slags makt över föräldrar.

 335. Jag i min roll har kanske
  nån slags makt över studenter.

 336. Den med kunskap har makt
  över de som inte har kunskap.

 337. Det hänger också ihop med status.
  Hög status har makt över låg status.

 338. Makt är
  ett ganska kontroversiellt begrepp.

 339. Jag pratade i ett annat
  sammanhang för ett tag sen.

 340. Folk inom vuxenrehabiliteringen
  upprörs av makt.

 341. "Skulle vi ha makt?" Men det har man.
  Vad man gör med den är nåt annat.

 342. Man bör inse att i ofta
  sitter jag på en maktposition.

 343. Vad gör jag av den?

 344. Bara det att man har möjlighet
  att utöva makt, så har man makt.

 345. Det här med dominans...

 346. Det är nog nästa bild,
  så det väntar jag lite med.

 347. Också att man kan välja i vilka
  situationer man utövar det och inte.

 348. Naturligtvis måste man ibland
  utöva nån viss form av makt.

 349. Kanske i en skolsituation.

 350. Hur visar man då det här med makt?

 351. Det finns många subtila sätt.

 352. Det kan vara så enkelt
  som att ge feedback.

 353. Till exempel i form av beröm.
  Vem tänkte att beröm kan utöva makt?

 354. Man tänker inte ofta på det.

 355. När jag ger nån beröm tar jag
  mig rätten att bedöma personen.

 356. Men det är ju inte fel att berömma.

 357. Men det gäller att berömma i
  rätt situation och ge adekvat beröm.

 358. I jobb med gravt rörelsehindrade
  barn kan man berömma-

 359. -bara barnet lyfter ett lillfinger
  eller säger vad som helst.

 360. Det måste vara förtjänat på nåt sätt.
  Alla barn förtjänar att få beröm.

 361. Men man ska välja rätt situation.

 362. Det kan också vara markörer
  som att man säger "okej" eller "bra".

 363. Det är ju lite av det jag sa tidigare
  om återkoppling eller feedback.

 364. Det kan vara överlappningar.
  Man avbryter den man pratar med.

 365. Det är ju ett bra sätt om nån säger
  nåt som jag inte uppskattar.

 366. Då kan jag snabbt ta död på det
  genom att avbryta och gå vidare.

 367. Det kan jag göra
  genom att välja ett helt nytt ämne.

 368. Jag kan också visa makt
  genom att ställa mycket frågor.

 369. Jag glömde skriva på bilden att jag
  kan visa makt genom att prata mycket.

 370. Då är det ju väldigt svårt att komma
  in i samtalet, om jag pratar mycket.

 371. Ja...

 372. Några ord om en studie som jag
  hade med i mitt avhandlingsarbete.

 373. Nu vet jag inte varför...
  Jo, det kommer här.

 374. Där tittade jag
  på sjukgymnaster och logopeder.

 375. När de hade intervention
  med åtta barn-

 376. -och deras respektive
  behandlande logoped och sjukgymnast.

 377. Anledningen var att vi misstänkte att
  barnen med funktionsnedsättningar...

 378. De vuxna som möter barnen
  till vardags-

 379. -kanske omedvetet förstärker
  mindre lyckade samtalsmönster.

 380. Det var det vi ville titta på.

 381. Vi hade förväntningar.
  Det är olika yrkesgrupper.

 382. De valdes för att de är de största
  grupperna inom rehabilitering.

 383. I alla fall i Skåne,
  och förmodligen de flesta i Sverige.

 384. Vi såg stora likheter mellan
  grupperna. Det hade vi inte trott.

 385. Men det fanns skillnader. Till
  exempel dominerade de på olika sätt.

 386. Logopederna gör det
  genom att ställa mycket frågor.

 387. Sjukgymnasterna tenderade
  att dominera genom att prata mycket.

 388. Man kan undra varför.

 389. En teori med sjukgymnasterna är
  att de har ett svårförståeligt barn.

 390. De kanske inte förstår vad de säger.

 391. Det är bättre att fortsätta
  prata och minimera risken.

 392. Det har jag inte hittat på, jag
  har pratat med sjukgymnaster om det.

 393. Det här med frågorna
  kan vara lite av en yrkesskada.

 394. Logopeder och kanske många av er
  också kan dela den yrkesskadan.

 395. Barnen jag tittat på
  är väldigt hänvisade till vuxna.

 396. Det gör det väldigt speciellt.

 397. Barnen vi tittade på
  hade medelåldern 8,5 år.

 398. De var normalbegåvade men låg
  lite under för utvecklingsålder.

 399. Men det blev alltså... Ja.

 400. Jag skulle säga att det var
  en ond cirkel, men det går inte.

 401. Sjukgymnasterna kunde ägna sig
  åt vardagligt småprat-

 402. -under sin vanliga intervention.
  Där har de ett guldläge, ser jag nu.

 403. Det är inte bara sjukgymnaster,
  det gäller många andra yrkesgrupper.

 404. Som inte jobbar direkt
  med vardagskommunikation.

 405. Det blev ofta trevliga samtal.

 406. Där fick ju barnen
  så att säga omedveten träning-

 407. -om hur man deltar
  i vardagligt småprat.

 408. Visserligen med en vuxen,
  men i alla fall.

 409. För sjukgymnasterna
  är inte kommunikationen i fokus-

 410. -som den är för logopederna.
  Det vet ju barnen om också.

 411. Då kanske de kan slappna av, eftersom
  det inte var pratet det handlade om.

 412. Man skulle vinna på att göra
  fler yrkesgrupper medvetna om det.

 413. Så att man kan
  arbeta mer medvetet med det.

 414. Jag tror att vi har
  gratisvinster att håva in där.

 415. Alla som jobbar med barn som kan ha
  vardagliga samtal utan att det märks.

 416. Och kunna träna
  den pragmatiska förmågan.

 417. Okej, jag har nåt exempel till.

 418. Här har jag valt
  att använda ordet professionell.

 419. Det är en professionell
  som pratar med ett barn.

 420. Det är ganska långt, det är lika bra
  att ni läser det själva.

 421. Jag vet inte om ni tänker som jag.

 422. Det jag tänker på är
  att sjukgymnasten pratar jättemycket.

 423. Barnet pratar jättelite.

 424. Barnet har
  faktiskt bara minimala responser.

 425. Antingen i form av "mm" eller
  att han gör som han blir tillsagd.

 426. Här är ganska mycket frågor,
  men det är inte bara frågor.

 427. Dessutom ger sjukgymnasten
  väldigt mycket feedback. Ser ni det?

 428. Väldigt mycket återkoppling.
  Barnet gör väldigt lite för det.

 429. Han håller med om att han ser nåt
  och han sätter sig enligt anvisning.

 430. Sjukgymnasten öser beröm över honom.

 431. Till sjukgymnastens försvar var
  det ett svårt barn att få med sig.

 432. Det var ett barn som alltid
  var väldigt tyst och fåordigt.

 433. Men man tänker ändå på vad som skulle
  hänt om sjukgymnasten varit tystare.

 434. Om han väntat lite. Det var högt
  tempo men det syns ju inte på bilden.

 435. Det vet vi inte. Men jag tror att
  samtalet skulle sett annorlunda ut.

 436. Ett sista exempel,
  som också är en sjukgymnast.

 437. För att vara diskret skrev jag
  professionell och inte yrkesgruppen.

 438. Men nu har jag ju sagt det.
  Och de... Ja.

 439. Det är verkligen småprat.
  De pratar om McDonalds.

 440. "Har du smakat på den?".
  "Ja, det har jag."

 441. "Den..."
  "Den är jättegod."

 442. "Den är ny."
  "Nä, är den det?".

 443. "Dubbel cheeseburgare är det."
  "Har den inte funnits länge?".

 444. "Det var inte länge sen jag åt den."
  "När då?".

 445. "Några veckor sen. Den tyckte jag om.
  Jag brukar bara köpa en liten."

 446. "Brukar du?".

 447. Det här tycker jag är ett exempel
  på ett väldigt jämlikt samtal.

 448. Det roliga är att det är samma pojke
  som pratade om bollen.

 449. Det har gått några år emellan.
  Han som pratade om en boll hemma.

 450. De har väldigt trevligt.

 451. Samtalet rullar på på ett väldigt...

 452. Ett sätt man kan förvänta sig
  att ett samtal ska flyta på.

 453. De utbyter information
  och ställer frågor båda två.

 454. Båda två hjälps åt
  att föra samtalet vidare.

 455. Jag tänkte lite grann i jämförelse...

 456. Nej, det gick inte
  med den här datorn. Vad synd.

 457. Nej, då skippar vi det då.
  Vi går in på den sista bilden.

 458. Lite tips, om man får lov att komma
  med det lite fräckt på slutet.

 459. Jag har lärt mig
  av dyster eller hård erfarenhet...

 460. Det är oerhört viktigt att analysera
  sitt eget sätt att prata med barnen.

 461. Vi som vuxna och professionella
  har jättemöjligheter att påverka-

 462. -hur samtalen ser ut.

 463. Det är jobbigt men man måste filma
  sig själv och titta på vad man gör.

 464. Jag gjorde det i mina studier.
  Jag filmade andra.

 465. Så tittade vi på dem ihop.

 466. Det slående var att de
  var oerhört kritiska till sig själva.

 467. Det var synd.
  Det fanns ingen anledning.

 468. Men de uppskattade
  mycket att se vad de gjorde.

 469. De sa:
  "Oj, vad jag ställer mycket frågor".

 470. "Oj, vad jag pratar."
  Det var det mesta.

 471. Barnet ska ges relevanta utmaningar.
  Bädda inte för mjukt.

 472. Låt dem
  få lite att jobba med helt enkelt.

 473. Tack för mig.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Olika samtalsstilar för olika barn

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Logopeden Pernille Holck beskriver hur man kan underlätta språkutvecklingen för barn med språkstörning genom att helt enkelt prata olika med barn med pragmatiska språkstörningar. Hur pratar man med barn som har svårigheter med att förstå liknelser som, till exempel "kasta ett öga"`? Inspelat i Uppsala konsert och kongress i april 2012. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Specialpedagogik
Ämnesord:
Barn, Elever med särskilda behov, Läs- och skrivsvårigheter, Samtalsmetodik, Språkstörningar, Språkutveckling, Språkvetenskap, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Grav språkstörning

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning

När språklig sårbarhet möter skolans krav

I skolan förutsätts att alla själva kan göra sig förstådda. Men det är ingen självklarhet för alla. Barbro Bruce är logoped och verksam vid Malmö högskola. Hon berättar bland annat om vilka utmaningar barn med språkstörning möter i skolan - och hur man kan möta dem.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning

Att undervisa i läsförståelse

Undervisning i läsning kräver att läraren har kännedom om hur läsförståelse skapas och hur den kan utvecklas. Barbro Westlund är lärarutbildare och doktorand och berättar om hur man kan hjälpa elever att förstå innebörden i olika slags texter.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning

Barns möten med skriftspråket

Caroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet, visar exempel på hur olika läs- och skrivmiljöer i förskoleåren och skolåren kan se ut och hur man som pedagog kan göra för att stödja en så positiv utveckling som möjligt under de första skolåren.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning

Flerspråkiga elever med språkstörning

Ylva Dalsenius och Jenny Ohlsson beskriver den praktiska vardagen i sitt arbete på Kryddgårdsskolan i Rosengård i Malmö, en miljö där eleverna talar flera olika språk, och hur de arbetar med elever som har språkstörning.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning

Olika samtalsstilar för olika barn

Logopeden Pernille Holck beskriver hur man kan underlätta språkutvecklingen för barn med språkstörning genom att helt enkelt prata olika med barn med pragmatiska språkstörningar. Hur pratar man med barn som har svårigheter med att förstå liknelser som, till exempel "kasta ett öga"`?

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning

Att möta det som är annorlunda

"Kulturmöten" - ordet klingar av att möta människor från olika delar av världen. Men Gillis Herlitz, forskare i etnologi och antropologi, menar att de vanligaste kulturmötena handlar om att möta människor med olika världsbilder, till exempel mötet mellan gammal och ung.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Integrering av entreprenörskap

Hur ska man hitta former för integrering av entreprenöriellt lärande, både i samarbete med andra högskolor men också regionalt? Malmö högskola har tillsammans med fyra andra högskolor och Tillväxtverket samarbetat för att integrera entreprenörskap och innovation i högre utbildning. Här samtalar representanter för tre av dessa samarbetspartners. Medverkande: moderator Jens Sjölander, Malmö högskola, Magnus Hoppe, Mälardalens högskola och Linda Johansson, Karolinska Institutet. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.