Titta

Kina om Kina

Kina om Kina

Om Kina om Kina

Världens tyngdpunkt håller på att förskjutas från väst till öst. Kina är numera den näst största ekonomin i världen med en stor betydelse för oss alla. I denna serie om vardagsliv och politik är det kineser som har ordet i dagens Kina. Teman som tas upp är: den nya generationens kineser, miljöförstöring, litteratur och kvinnors liv. Det historiska perspektivet finns med liksom skillnader mellan stad och landsbygd samt mellan fattiga och rika. I det sista programmet reser vi utanför Kina och får veta hur omvärlden ser på stormakten.

Till första programmet

Kina om Kina : En dramatisk historiaMaterialDela
 1. Jämfört med många andra är jag
  inte alls särskilt framgångsrik.

 2. Men jag har lyckats ganska bra
  utifrån mina egna förutsättningar.

 3. Titta på hur folk lever utomlands.

 4. Har inte kineserna rätt att försöka
  få det lika bra som andra?

 5. Man brukar säga att om ett hushålls
  tillgångar överstiger tio miljoner-

 6. -så räknas det till medelklassen
  i Shanghai.

 7. Om du frågar kineserna, säger de
  att Kina utvecklas åt rätt håll.

 8. Den största förändringen
  är att jag kan äta mig mätt.

 9. Dessutom hade jag aldrig kunnat tro
  att vi skulle få motorvägar-

 10. -eller att jag skulle få flyga-

 11. -eller studera utomlands.
  Förändringarna har varit enorma.

 12. För 30 år sen räknades Kina
  till utvecklingsländerna.

 13. I dag är det
  världens näst största ekonomi-

 14. -och en stormakt
  som ingen kan bortse ifrån.

 15. Den här resan från knapphet och
  fattigdom till välstånd och överflöd-

 16. -är världshistoriens snabbaste.

 17. Men i den officiella historie-
  skrivningen om Kinas framgångar-

 18. -sägs inget om de dramatiska
  händelser försommaren 1989-

 19. -som indirekt skyndade på
  den ekonomiska utvecklingen.

 20. När Kinas förste kommunistiske
  ledare, Mao Zedong, hade dött 1976-

 21. -efterträddes han av Deng Xiaoping.
  Under hans ledning började Kina-

 22. -ändra den ekonomiska politik
  som hade gällt under Mao Zedong.

 23. Den nya politiken,
  inspirerad av västvärlden-

 24. -ledde på 80-talet
  till prishöjningar på mat-

 25. -och till arbetslöshet,
  inflation och korruption.

 26. Förändringarna
  orsakar stort missnöje och protester.

 27. Från mitten av 80-talet
  växer kraven på ekonomiska-

 28. -och politiska förändringar.

 29. Våren och försommaren 1989
  kulminerar protesterna-

 30. -i det som är känt som händelserna
  eller massakern-

 31. -på Himmelska fridens torg i Peking
  den 4 juni.

 32. Datumet och händelserna
  är närapå okända i dagens Kina-

 33. -och så tabubelagda
  att de inte får nämnas offentligt.

 34. Det har etsat sig fast i mitt minne.

 35. Det är en av de händelser som gjort
  djupast intryck på mig i mitt liv.

 36. Yu Hua är en av Kinas stora för-
  fattare, med miljontals sålda böcker.

 37. I väst är han känd
  för boken "Att leva"-

 38. -som också blev till en berömd film
  med samma titel.

 39. I sin nya bok "Kina i tio ord"-

 40. -sammanfattar Yu Hua sin syn på Kina
  i tio noga valda ord.

 41. Bokens första kapitel
  har rubriken "Folket".

 42. Här minns Yu Hua, för första gången
  i skrift, stämningarna och skeendena-

 43. -på Himmelska fridens torg
  och natten mot den 4 juni.

 44. När jag lämnade torget
  klockan två eller tre på natten-

 45. -var det iskallt och beckmörkt.

 46. På den tiden var gatorna ganska smala
  - det var en helt annan känsla.

 47. Plötsligt kände jag
  en våg av varm luft komma emot mig.

 48. Över tio tusen människor
  stod och sjöng nationalsången.

 49. Det var en oerhört stark upplevelse.

 50. Det var därför som jag senare skrev-

 51. -att jag alltid har trott
  att ljus färdas längre än ljud-

 52. -och att ljud färdas längre än värme,
  men nu förstod jag-

 53. -att värme färdas längre än ljus och
  ljud när människor sluter sig samman.

 54. Det var en fantastisk känsla, som jag
  inte känt vare sig förr eller senare.

 55. Demonstrationerna hade pågått
  sen april och bara ökat i omfattning-

 56. -när Kinas ledning beslöt att ut-
  rymma torget natten till den 4 juni.

 57. Direktivet som soldaterna fick
  gav dem tillåtelse att skjuta-

 58. -men de fick bara skjuta mot marken
  eller mot himlen.

 59. Att så många dog berodde på att folk
  träffades i bröstet av rikoschetter.

 60. De blev träffade i artärerna.

 61. Det var därför jag inte såg
  några skotthål ovanför en viss höjd-

 62. -samtidigt som det var fullt
  av skotthål nära marken.

 63. Intervjun avbryts
  av säkerhetspersonal-

 64. -när de hör Himmelska fridens torg
  nämnas. Inspelningsteamet körs i väg.

 65. -Vem har ni fått tillstånd av?
  -Direktör Zhang.

 66. -Han låter oss göra intervjun här.
  -Vad handlar den om?

 67. Han var en vanlig människa.

 68. Men när han hörde att vi pratade
  om protesterna, så sa han:

 69. "Ni får inte diskutera ämnen
  som är skadliga för landet."

 70. Eller "olagliga ämnen". Jag frågade
  vad det är - han visste inte.

 71. Han sa: "Skada inte samhället!"
  Jag frågade: "Vem tillhör samhället?"

 72. Han svarade, mycket argt:
  "Det bestämmer inte du!"

 73. Det var en miljon människor här
  - enligt vissa närmare två miljoner.

 74. Det var i alla fall
  enormt stora demonstrationer.

 75. Studenterna krävde demokrati
  och frihet. För vanligt folk-

 76. -var detta nåt väldigt avlägset.

 77. Det som verkligen fick vanligt folk
  att ansluta sig till studenterna-

 78. -var missnöjet med korruptionen som
  hade börjat uppstå efter reformerna.

 79. Antalet döda är fortfarande okänt.
  Kanske två hundra, kanske ett tusen.

 80. Många fängslades
  och många gick också i landsflykt.

 81. Om det som hände 1989 hände i dag
  skulle det vara omöjligt att hantera.

 82. Då var motsättningarna inte så stora.
  Kulturrevolutionen var över-

 83. -och ekonomin blev bättre år för år.

 84. Efter ett antal år-

 85. -var det en del som tyckte
  att det var rätt att skjuta.

 86. Annars hade Kina störtats i kaos och
  de ekonomiska framstegen uteblivit.

 87. Efter massakern
  upphörde det politiska reformarbetet.

 88. Inom kommunistpartiet var de rädda
  för att förlora makten.

 89. I stället började de frenetiskt
  reformera ekonomin.

 90. Förebilden
  var inte Europas ekonomiska system-

 91. -utan snarare kapitalismen i USA -
  den värsta sortens kapitalism.

 92. Jag önskar att det aldrig hade hänt.
  Det var en tragedi.

 93. Det var en tragedi för både folket
  och regeringen - för båda parter.

 94. Så lägrade sig tystnaden
  över Himmelska fridens torg-

 95. -liksom tystnaden
  om Himmelska fridens torg-

 96. -och ännu ett dramatiskt kapitel
  i Kinas historia var slut.

 97. Kina är inte bara
  en av världens största ekonomier-

 98. -med världens största befolkning.

 99. Det är världens äldsta existerande
  rike eller civilisation.

 100. I 3 500 år var Kina ett kejsardöme-

 101. -till dess att den siste kejsaren
  avsattes i en revolution 1911.

 102. Decennierna som följde fram till 1949
  präglades av japansk ockupation-

 103. -och inbördeskriget mellan Kinas
  kommunistparti, lett av Mao Zedong-

 104. -och Kuomintang,
  under ledning av Chiang Kai-shek.

 105. Kinas kommunistparti hade bildats
  av en liten grupp i Shanghai 1921.

 106. Men när partiet med sin armé
  i mitten av 1930-talet-

 107. -genomförde en lång marsch
  genom Kina, undan motståndarna-

 108. -för att slå läger i Yan'an,
  var de ett hundra tusen man.

 109. Yan'an i Shanbei-området kallas den
  kinesiska revolutionens födelseplats.

 110. Här formades under flera år
  visionen av den folkrepublik-

 111. -som kommunistpartiet utropade
  den 1 oktober 1949.

 112. I dag är Yan'an en välmående
  vallfartsort för miljontals turister-

 113. -både kineser och andra, som vill
  veta mer om Kinas moderna historia.

 114. Men det pensionerade skådespelar-
  paret Liu Rong och Liang Diqiu-

 115. -minns ett annat Yan'an
  från sin barndom.

 116. Min familj
  hade det inte så gott ställt.

 117. Från det att jag var omkring tre år
  tog min farfar hand om mig.

 118. Vart han än åkte och undervisade
  så följde jag med.

 119. Jag var hos honom hela tiden.

 120. Efter att ordförande Mao
  hade lett Röda Armén till Shanbei-

 121. -och folket i Shanbei
  hade fått uppleva befrielsen...

 122. Först då kunde vi känna oss fria.

 123. Innan dess
  led folket stora umbäranden.

 124. En anledning var klimatet
  på lössjordsplatåerna i Shanbei.

 125. Bönderna fick inte så stora skördar,
  och de exploaterades av jordägarna.

 126. Därför var livet väldigt hårt.

 127. Sen blev alla sina egna herrar.

 128. Ingen kunde trakassera folket längre.

 129. Jordägarna försvann
  i och med jordreformen.

 130. När jordägarna var borta
  gick man vidare-

 131. -och gav jorden till folket.
  Min familj fick också jord.

 132. Efter befrielsen
  förbättrades kvinnornas situation.

 133. Inom politiken fick de rätt att rösta
  och att ställa upp i val.

 134. Skådespelare fick också högre status.

 135. Dessutom slutade man
  med arrangerade äktenskap.

 136. Nu fick man välja själv. Tidigare
  var det föräldrarna som valde.

 137. Kvinnornas ställning stärktes alltså
  på en rad områden.

 138. Ja, till exempel ville min familj
  inte att jag skulle vara med honom.

 139. De ville inte att hon skulle gifta
  sig med mig, men hon bestämde själv.

 140. Det är svårt att göra några
  betraktelser om det moderna Kina-

 141. -om man inte tar hänsyn
  till 1900-talets Kina.

 142. Professor Wang Hui är en ledande
  företrädare för "den nya vänstern".

 143. Själv kallar han sig
  "kritisk intellektuell".

 144. Under den långa revolutionen
  var det många ur bondebefolkningen-

 145. -som blev ledare, vetenskapsmän,
  forskare och så vidare.

 146. Om man jämför med andra samhällen,
  i synnerhet i tredje världen-

 147. -så hittar man inget liknande.

 148. Revolutionen i Kina
  förändrade hela samhällsstrukturen-

 149. -och förstärkte rörligheten
  mellan samhällsklasserna.

 150. Jag menar att detta också var mycket
  viktigt för de kinesiska reformerna.

 151. Oavsett synen på
  kommunistpartiet och revolutionen-

 152. -är Mao Zedong för många
  kineser den som befriade Kina-

 153. -och lade grunden
  till dagens rika stormakt.

 154. Mao Zedong är själva arvet
  från det kinesiska 1900-talet.

 155. Mao Zedong är alltid
  ett mycket känslofyllt tema-

 156. -inte bara symboliskt.
  När vi talar om 1900-talets Kina-

 157. -är det omöjligt
  att undvika att tala om Mao Zedong.

 158. Mao Zedongs betydelse återspeglas
  både i kommunistpartiets ideologi-

 159. -och på de stabila yuan-sedlarna.

 160. På Himmelska fridens torg i Peking
  kan alla se det stora Mao-porträttet-

 161. -som hänger på porten
  till den Förbjudna staden sen 1949.

 162. Ända till för några år sen var det
  hemligt vem som hade målat det.

 163. Ordförande Mao Zedong
  var den störste ledaren av alla.

 164. På den tiden studerade vi alla "Citat
  ur ordförande Mao Zedongs verk".

 165. Vi beundrade Mao Zedong
  enormt mycket som person.

 166. Och det här ansiktet, som
  var föremål för så mycket vördnad-

 167. -det skulle jag måla.

 168. Wang Qizhi
  var Maos porträttmålare under 27 år-

 169. -ett uppdrag
  som han hade ärvt av sin far.

 170. Två gånger om året byts porträttet
  ut, och än i dag är det Wang Qizhi-

 171. -som bestämmer
  hur porträttet ska se ut.

 172. På konstakademin fanns en ateljé där
  man porträtterade betydelsefulla män.

 173. Där tilldelades jag en tjänst, och
  fick arbeta med att måla porträtt.

 174. I början fanns det inga riktlinjer
  för hur porträttet skulle målas-

 175. -men på 1950-talet studerade vi
  saken, under Zhang Zhenshis ledning.

 176. Tillsammans fastställde vi hur ord-
  förande Maos porträtt skulle målas.

 177. Vi provade olika storlekar.

 178. Till slut slog vi fast vad som skulle
  passa bäst på det enorma torget.

 179. På den tiden
  hade han sin åttkantiga keps på sig.

 180. Kulturrevolutionen
  påverkade inte mig så mycket-

 181. -eftersom jag målade
  ordförande Maos porträtt.

 182. I allmänhet respekterade folk mig.

 183. Men visst var jag lite orolig.
  Det som oroade mig-

 184. -var att om jag eventuellt skulle
  råka använda för lite röd färg-

 185. -så skulle rödgardisterna
  kunna angripa mig.

 186. Det hade kunnat gå illa.
  Ordförande Maos porträtt-

 187. -skulle hänga mellan alla de röda
  parti- och nationalflaggorna-

 188. -och då måste ansiktet
  målas lite rödare.

 189. Om det inte hade varit rött nog
  hade det kunnat bli svårt.

 190. Då hade nog rödgardisterna
  ställt till med problem.

 191. Så visst var jag orolig.

 192. Fler än Maos porträttmålare
  skrämdes av kulturrevolutionen-

 193. -och dess tydligaste symbol:
  rödgardisterna, Maos skyddslingar.

 194. Kulturrevolutionen blev
  Mao Zedongs sista politiska kampanj.

 195. Den började 1966 och tog slut 1976,
  det år då han dog.

 196. Ledaren Mao Zedong ifrågasätts inte
  lika ofta som hans gärningar.

 197. Det gäller framför allt Det stora
  språnget i slutet av 1950-talet-

 198. -som syftade till
  att snabbindustrialisera Kina-

 199. -men ledde till att mellan 30 och 50
  miljoner dog av svält och umbäranden.

 200. Och det gäller också
  kulturrevolutionen.

 201. Det fanns många orsaker till
  att kulturrevolutionen inträffade-

 202. -men än i dag finns det
  bara en officiell förklaring-

 203. -från ett dokument
  som partiet antog på 1980-talet:

 204. Det uppstod meningsskiljaktigheter.

 205. Personer
  som hade varit Maos vapenbröder-

 206. -följde nu en annan politisk
  och socioekonomisk linje än Mao.

 207. Nu är forskarna överens om att
  traditioner och kulturella inslag-

 208. -som inte främjade Kinas utveckling,
  också fick grepp om kineserna.

 209. Till exempel massdyrkan
  och förföljelse.

 210. Om man lägger ihop detta
  förstår man vad som hände i Kina.

 211. Kulturrevolutionen var ett ont
  som inte förde med sig nåt gott.

 212. Under kulturrevolutionen
  ställdes vän mot vän-

 213. -barn mot föräldrar, man mot hustru.

 214. Människor kunde angripas,
  verbalt eller fysiskt-

 215. -vid minsta misstanke om
  att de inte följde Maos linje.

 216. Politiska diskussioner
  kunde leda till våldsamheter och död.

 217. Mest skrämmande var rödgardisterna,
  som inte drog sig för att döda.

 218. Dödstalen för dem som dog eller
  dödades under kulturrevolutionen-

 219. -varierar mellan 35 000
  och minst en halv miljon människor.

 220. En del modern skönlitteratur
  handlar om vad folk utsattes för-

 221. -under kulturrevolutionen.
  Men bilddokumenten är färre.

 222. Det var en sensation
  när fotografen Li Zhensheng-

 223. -publicerade bilder
  på ett förlag i USA-

 224. -som han hade tagit som pressfotograf
  under kulturrevolutionen.

 225. I 40 års tid hade Li Zhensheng
  gömt 30 000 negativ-

 226. -av bilder som han hade tagit
  under de här åren.

 227. Under kulturrevolutionen
  var vår uppgift framför allt-

 228. -att ta bilder
  som tidningarna kunde använda.

 229. De bilder som tidningarna kunde
  använda kallades positiva bilder.

 230. Jag tog såna bilder, men fotade även
  sånt som var negativt.

 231. Om kollegorna hade fått se
  de bilderna skulle de ha anmält mig-

 232. -för att slösa med statens film-

 233. -eftersom jag tog bilder
  som tidningen inte publicerade.

 234. Den här kameran
  är tillverkad i Sovjet.

 235. Senare... År 1968, i oktober-

 236. -uppstod det konflikter
  på tidningen där jag arbetade.

 237. Jag kände på mig
  att det skulle gå illa-

 238. -så jag började ta med mig bilder
  hem från redaktionen varje dag.

 239. Jag tog bara med de bilder
  som ansågs vara negativa.

 240. Under ett av benen på bordet
  som min son sitter vid-

 241. -gjorde jag ett hål i golvet.

 242. Jag höll på i en vecka
  med att såga upp hålet.

 243. Varje gång jag sågade stod min fru
  och vaktade vid fönstret.

 244. Vår toalett låg utanför. Så fort
  nån gick dit slutade jag såga.

 245. Varje dag efter jobbet
  sågade jag lite.

 246. Det var som när en fånge försöker
  såga sig ut ur sin fängelsecell.

 247. Det här tillfället
  minns jag till exempel mycket väl.

 248. Senare skrev jag om det också.
  Mao sa att kulturrevolutionen-

 249. -skyddade partiet från revisionism
  och landet från att "byta färg".

 250. "Revisionism" åsyftade revisionismen
  inom den sovjetiska socialismen.

 251. Att "byta färg" var samma sak
  som att påverkas av kapitalismen.

 252. Enligt kommunistpartiet
  var de här sakerna mycket farliga.

 253. Det här höll alla med om-

 254. -och alla var med på att man skulle
  kritisera ledare som gjorde fel.

 255. Men det hela utvecklades
  till nåt mycket brutalt.

 256. Den här personen kände vi väl. Hans
  relation till journalisterna var god.

 257. Han var partisekreterare i Harbin.
  När de skulle kritisera honom-

 258. -smetade de in hans ansikte
  med tjockt bläck.

 259. Sen hällde de bläck
  innanför skjortan-

 260. -så att det till och med
  droppade från byxorna.

 261. Jag var
  en ganska välutbildad journalist-

 262. -och jag tyckte att det
  var omänskligt att göra så här.

 263. Men ingen vågade protestera.
  Om nån gjorde det-

 264. -utsattes den personen omedelbart
  för samma behandling.

 265. När folk talar om Mao
  har de förstås väldigt olika åsikter.

 266. Jag noterar
  att efter kulturrevolutionen-

 267. -så var en stor del av eliten
  fortsatt kritisk till honom.

 268. Men även
  under den mest kritiska perioden-

 269. -så var han älskad
  av bönderna och arbetarna.

 270. Det är snart 40 år sen Mao gick bort-

 271. -och dagens Kina tycks ljusår från
  det Kina han ledde fram till 1976.

 272. Men det var Mao
  som först lade fram tanken på-

 273. -att göra Kina
  till världens ekonomiska stormakt.

 274. I ett tal 1956 sa han att Kina-

 275. -med sin stora befolkning, sin
  historia och sina naturtillgångar-

 276. -borde gå om USA år 2006
  eller allra senast 2016.

 277. Där är Kina nu. Efter historiens
  snabbaste välståndsökning-

 278. -är Kina i dag den näst största
  ekonomin i världen, steget efter USA.

 279. Men Kinas framgångar har ett pris.

 280. Även om hundratals miljoner kineser
  kan räkna sig som vinnare-

 281. -kan hundratals miljoner
  berätta en annan historia.

 282. Det finns inget att köpa.
  Vi har inte råd.

 283. Vi blir allt fattigare.
  Kommunistpartiet är inget att ha.

 284. Vi tar inte ledigt en enda dag.

 285. Vi arbetar jämt. Vi har
  inga lediga helger eller nåt sånt.

 286. Även om vi är sjuka arbetar vi.
  Vi har aldrig haft stängt.

 287. Den nationella politiken
  blir nåt helt annat på lokal nivå.

 288. De tar kål på bönderna! De stänger av
  el och vatten när vi inte är hemma.

 289. De kunde lika gärna
  skära halsen av oss!

 290. Text: Y. Rundkvist Chou/M. Åsard
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

En dramatisk historia

Avsnitt 1 av 8

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Inget land i världshistorien har rest sig så snabbt från fattigdom till välstånd som Kina. Hur var det möjligt och vad hände på vägen? Författaren Yu Hua anser att Kina fått den värsta sortens kapitalism. I boken "Kina i 10 ord" berättar Yu Hua om massakern på Himmelska Fridens torg. Ett pensionerat skådespelarpar minns när kommunistpartiet segrade och Mao Zedongs egen porträttmålare berättar. Pressfotografen som dokumenterade kulturrevolutionen minns genom de trettiotusen bilder han tog och gömde. Kinas moderna historia är sammankopplad med Mao och revolutionen, säger litteraturprofessorn Wang Hui.

Ämnen:
Geografi > Asien, Historia, Samhällskunskap
Ämnesord:
Historia, Kina, Kinas historia, Statsvetenskap
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund

Ladda ner

Alla program i Kina om Kina

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaKina om Kina

En dramatisk historia

Avsnitt 1 av 8

Kina är numera den näst största ekonomin i världen med en stor betydelse för oss alla. Inget land har gått så snabbt från fattigdom till välstånd som Kina. Hur var det möjligt och vad hände på vägen?

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaKina om Kina

Allting har ett pris

Avsnitt 2 av 8

Klyftorna mellan rika och fattiga i Kina hotar inte bara den enskildes överlevnad, utan även tillväxten och hela samhället. Professor Zhou Dunren säger att "Allting har ett pris" och menar att det kinesiska välståndet betalas av dem som inte får ta del av den. Hundratals miljoner kineser har lämnat fattigdomen, men fortfarande lever lika många som fattiga bönder på landsbygden.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaKina om Kina

Makten och folket

Avsnitt 3 av 8

Om hur Kinas styrs och hur det kinesiska folket kommer till tals. Hur förhåller sig det styrande kommunistpartiet till de ökande protestaktionerna? Det blir allt svårare att förena social rättvisa och marknadsekonomi. Vanligaste protesten gäller konfiskering av jord. Möte med företrädare för olika politiska riktningar. Är miljontals kinesiska bloggare en tillgång eller en risk?

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaKina om Kina

Mer än halva himlen

Avsnitt 4 av 8

Kinas kvinnor lämnar fattigdomen på landsbygden. I takt med det ökande välståndet blir många kvinnor egna företagare. Wu Xing, som driver en skola i Peking för fattiga unga kvinnor från landsbygden, anser det bara finns ett sätt att ändra på kvinnors villkor och det är utbildning. Men Kina är också enda landet i världen där fler kvinnor än män begår självmord.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaKina om Kina

En ny generation

Avsnitt 5 av 8

Kinas ungdomar arbetar och pluggar hårt för att ta över välståndet som föräldrarna byggt upp. Högskoleproven är så pressande att skolor erbjuder uppiggande intravenöst. 24-åriga Tian är från en fattig bergsby och har blivit en framgångsrik affärskvinna. Tians klassresa är en spegelbild av Kinas utveckling. Men de flesta som lämnat hembyn är lågavlönade migrantarbetare. Det är de som byggt det nya Kina.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaKina om Kina

Kultur för miljarder

Avsnitt 6 av 8

Kinas litteratur och dess blomstrande filmindustri. I Hengdiang byggs ett kinesiskt Hollywood. Möte med regissören Eva Jin. De kinesiska författarna brottas med censur. Tabu är massakern på Himmelska fridens torg och Det stora språnget. Yan Lianke har dock brutit mot förbudet i sin roman ”Fyra böcker.” Vi möter också den unga författarinnan Jiang Fangzhou.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaKina om Kina

Sol och vind men inget vatten

Avsnitt 7 av 8

Om Kinas stora miljöproblem och satsningar för att lösa dem. Tillväxten har svåra konsekvenser för Kinas miljö. Mer än hälften av Kinas vattendrag är förorenade, jordbruk och matproduktion slås ut. Men många kineser kämpar för miljön. Samtal med miljöaktivister. Kinas regering har ambitiösa miljömål och i Dezhou, Kinas solstad, blomstrar solindustrin.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaKina om Kina

Återkomsten

Avsnitt 8 av 8

Vad innebär det för omvärlden att Kina återtar sin roll som världsmakt? Om Kina fortsätter att utvecklas i samma takt blir man världens största ekonomi. Men vad vill Kina med sin ekonomiska och politiska styrka? Vi möter politiker, statsvetare och ekonomer från Afrika, USA och Europa som diskuterar Kinas avsikter.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Visa fler

Mer geografi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Geografens testamente - Norden - syntolkat

Fjordarnas rike

Vid Skagens fyr träffar Holger och Mortensen Mary Dianas gamla vän Kopernikus. Han berättar hur Mary Dianas mamma under andra världskriget upptäckte något värdefullt som absolut inte fick komma i nazisternas händer. Efter att han gett dem en del av en gammal karta liftar de med en fiskebåt över Nordsjön upp till Norges långa kust. I Ålesund ror de in i den långa Geirangerfjorden och vandrar in mot fjällen där de äter sig mätta på brunost och lyssnar på folkmusik utanför en 100 år gammal bondgård. Del 3 av 10.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bomber, flykt och skolböcker

Saknaden efter skolan

En femtonårig flicka från Syrien har inte kunnat gå i skolan på flera år trots att det är det enda hon vill. Om vikten av ha en vanlig vardag trots att det är krig, att få drömma om framtiden och inte behöva oroa sig över att inte kunna läsa och skriva när man blir stor.