Titta

Kina om Kina

Kina om Kina

Om Kina om Kina

Världens tyngdpunkt håller på att förskjutas från väst till öst. Kina är numera den näst största ekonomin i världen med en stor betydelse för oss alla. I denna serie om vardagsliv och politik är det kineser som har ordet i dagens Kina. Teman som tas upp är: den nya generationens kineser, miljöförstöring, litteratur och kvinnors liv. Det historiska perspektivet finns med liksom skillnader mellan stad och landsbygd samt mellan fattiga och rika. I det sista programmet reser vi utanför Kina och får veta hur omvärlden ser på stormakten.

Till första programmet

Kina om Kina : ÅterkomstenMaterialDela
 1. Våra länder är inte bästa vänner och
  förstår inte varandra fullständigt.

 2. Våra länder har inte samma system,
  värderingar, kultur eller ekonomi-

 3. -men vi har lärt oss
  att komma överens.

 4. Jag tror att vi måste begränsa
  de kinesiska investeringarna.

 5. De hotar Europas
  suveränitet och säkerhet.

 6. Särskilt när det gäller Afrika
  är konkurrensen enorm inom Kina-

 7. -mellan olika banker som vill ha
  sin del av kakan i Afrika.

 8. Kina är i dag en stormakt
  som ingen kan bortse ifrån-

 9. -och som alla har en åsikt om.

 10. Kina är globalt
  den näst största ekonomin efter USA.

 11. Därmed har Kina återtagit positionen
  de hade fram till 1800-talets början-

 12. -som ett av världens rikaste länder.

 13. Resan från utbredd fattigdom
  till växande välstånd tog 30 år.

 14. Kina har blivit
  världens största exportör-

 15. -och byggt upp
  världens största tillgångar-

 16. -som investeras på alla kontinenter.

 17. Det är bara en tidsfråga
  innan Kina är den största ekonomin.

 18. För Kina fortsätter utvecklas.

 19. Det som skedde i Europa och Sverige-

 20. -för två hundra år sedan-

 21. -sker nu i Kina,
  men i mycket större omfattning.

 22. Det är oundvikligt. Det följer
  av lagen om ekonomisk utveckling.

 23. Det beror på att Kina
  har nått det skede i utvecklingen-

 24. -där folk flyttar
  från landsbygden till städerna.

 25. Det ni ser är världens mest
  omfattande urbanisering någonsin-

 26. -och den sker i Kina.
  Detta kommer att få Kinas ekonomi-

 27. -att växa i minst tjugo år framöver.

 28. Men resan mot välstånd slukar
  så mycket energi och andra resurser-

 29. -att Kina inte längre
  kan försörja sig självt.

 30. Kina måste importera en mängd jord-
  bruksprodukter, råvaror och energi-

 31. -som bl.a. betalas med inkomsterna
  från konsumtionsvaror-

 32. -som Kina tillverkar och exporterar.

 33. Handeln har gjort Kina
  till största handelspartner med EU-

 34. -och med länderna
  i Sydostasien och Afrika-

 35. -och näst största handelspartner
  med Latinamerika och USA.

 36. Men för att säkra
  tillgången på energi och råvaror-

 37. -investerar Kina också
  i länder med stora råvarutillgångar-

 38. -i Asien, Afrika och Latinamerika.

 39. Mest omfattande hittills
  är satsningarna i Afrika-

 40. -där Kina
  har kontakter sedan 1950-talet-

 41. -då de afrikanska länderna började
  befria sig från kolonialismen.

 42. Flygplatsen i Moçambiques huvudstad
  Maputo växer.

 43. Ett bevis på att tillväxten på senare
  år har tillhört världens högsta:

 44. Över tio procent. Ett ekonomiskt
  under som tycks hålla i sig-

 45. -men som inte enbart
  har skapats av egen kraft.

 46. Kinesiska investeringar
  är helt och hållet kommersiella.

 47. De har inget att göra med altruism-

 48. -och är inga utvecklingssamarbeten
  som enbart ska gynna Afrika.

 49. De har att göra med Kinas behov
  i samband med dess egen utveckling-

 50. -och framtida marknadsmöjligheter
  för kinesiska produkter.

 51. Där det bryts mineraler,
  metaller, olja och kol-

 52. -eller där det finns möjlighet
  att ta över en bördig bit mark-

 53. -kan man vara så gott som säker på
  att hitta kinesiska affärsintressen.

 54. Det är Afrikas enorma, oexploaterade
  naturrikedomar som Kina vill åt.

 55. I dag sker handel
  med 49 av Afrikas 54 länder-

 56. -och Kina har etablerat sig snabbt.

 57. Om jag jämför nu...

 58. Om jag jämför Moçambique
  med Kina...

 59. Himlen är blå.
  Kanske är himlen blåare.

 60. Det är en bra atmosfär.

 61. Minst en miljon kineser
  har redan flyttat till Afrika.

 62. I Maputo kan nyanlända affärsmän
  köpa kinesisk mjölk-

 63. -i den kinesiskägda affären.

 64. Samarbetet mellan Moçambique och
  Kina har lett till en enorm tillväxt.

 65. Det pratas
  om afrikanska lejonekonomier-

 66. -men i ett
  av världens fattigaste länder-

 67. -har den politiska eliten gynnats
  mest - inte så kallat vanligt folk.

 68. På hela det här fältet odlas ris.

 69. Jag gillar Moçambique.
  Vädret är väldigt bra här.

 70. Det är inte som i Kina.
  Jorden och solskenet-

 71. -är väldigt bra för risodling.

 72. Inga skadeinsekter, inga sjukdomar...
  Vi kan använda mindre kemikalier.

 73. Det gör att produktionen
  blir ofarlig för människor.

 74. I fem år har Luo bott i Moçambique
  för att utveckla nya odlingsmetoder.

 75. Ris är en del
  av moçambikiernas basföda.

 76. Tanken är
  att både hundratals småbönder-

 77. -och det kinesiska företaget
  ska tjäna pengar.

 78. Förut importerade vi ris,
  men nu föredrar vi det här riset.

 79. Det är väldigt bra, och smakar gott.

 80. Alla tycker om det här riset.

 81. Här har man inte tillräckligt
  med teknik, maskiner och redskap.

 82. Man är beroende av andra länder.
  Det är inte bra.

 83. Så vi kommer hit och visar dem.

 84. Vi introducerar ny teknik-

 85. -och lär lokalbefolkningen
  att använda den.

 86. Vi hjälper dem
  att öka risproduktionen.

 87. Varje år gör vi testodlingar och ser
  vilka sorters ris som passar här.

 88. Hittills
  har skörden varit väldigt bra.

 89. Det som markfrågan
  egentligen handlar om-

 90. -och det gäller även utvinning
  av naturresurser ur marken-

 91. -är att vissa länder inte har så
  sofistikerade diplomatiska kontakter-

 92. -och ser kineserna
  som de enda tänkbara investerarna.

 93. Vi ser detta i nya stater. Sydsudan
  är förmodligen det bästa exemplet-

 94. -eller Nigeria, där man,
  liksom i stora delar av Afrika-

 95. -efterfrågar snabba lösningar,
  vilket Kina erbjuder.

 96. Världen ser Kina som ett enhetligt
  land med en övergripande plan.

 97. I synnerhet när det gäller Afrika.
  Men så behöver det inte vara.

 98. Enligt vår forskning finns det
  ingen som styr bakom kulisserna-

 99. -och bestämmer att vissa länder
  ska få låna pengar-

 100. -medan man startar utvecklingsprojekt
  i andra länder.

 101. Konkurrensen är enorm inom Kina-

 102. -mellan olika banker som
  vill ha sin del av kakan i Afrika.

 103. I Maputo
  påminner gatunamn om hur Kina-

 104. -på 70- och 80-talet aktivt stöttade
  den afrikanska befrielsekampen-

 105. -bort från de västerländska
  kolonialmakterna.

 106. I Johannesburg, Afrikas ekonomiska
  hjärta, finns redan ett Chinatown.

 107. Kanske kan det ge en idé om
  hur framtiden kan te sig.

 108. Men vem är tjänare och vem är herre
  då Kina får fäste i Afrika?

 109. Eller kan ett jämbördigt
  partnerskap komma att utvecklas?

 110. Tävlingen har börjat,
  och kineserna leder-

 111. -men de är tätt följda
  av brasilianarna och indierna.

 112. Västvärlden måste inse detta
  och försöka komma i kapp.

 113. Medan länder i Afrika,
  Asien och Latinamerika-

 114. -växer och blir konkurrenter,
  krisar västvärlden.

 115. Som nu EU,
  som i sin nöd har vänt sig till Kina.

 116. EU är nämligen
  Kinas största exportmarknad-

 117. -och EU och Kina
  är varandras största handelspartner-

 118. -så här finns gemensamma intressen
  och ett ömsesidigt beroende.

 119. Europa är dessutom den marknad
  som Kina helst vill komma åt-

 120. -för här finns internationella
  varumärken, som Volvo och Saab-

 121. -och ett högteknologiskt
  kunnande som Kina söker.

 122. Men företrädare för EU är inte
  odelat positiva till uppgörelserna.

 123. Bland andra Elmar Brok,
  tysk kristdemokratisk ledamot-

 124. -i delegationen för förbindelserna
  med Folkrepubliken Kina.

 125. Relationerna mellan Kina och EU
  är blandade.

 126. Vi har alltfler gemensamma intressen
  när det gäller ekonomi-

 127. -men vi har också problem
  när det gäller principfrågor-

 128. -som mänskliga rättigheter
  och demokrati.

 129. Det är en fråga om hur man undviker
  att förstöra ekonomiska intressen-

 130. -utan att kompromissa
  med värderingar.

 131. Våra farhågor inför utvecklingen
  handlar om att vi är splittrade-

 132. -och att Kina har 1,3 miljarder
  invånare och en växande ekonomi.

 133. Fram till 1800-talet utgjorde Kina
  30 % av världsekonomin.

 134. Nu försöker de återfå sin ställning.

 135. BELGISK-KINESISKA
  HANDELSKAMMAREN

 136. Under de senaste tjugo, trettio åren-

 137. -har kinesiska företag
  växt inom Kina.

 138. Nu är det dags för dem
  att gå vidare till Europa.

 139. Nu när Europa genomgår
  något av en ekonomisk kris-

 140. -vill Kina väldigt gärna
  hjälpa Europa att ta sig igenom den.

 141. Om utvecklingen går dåligt i Europa
  påverkar det nämligen också Kina.

 142. Kina vill gärna hjälpa EU
  genom att köpa krisande företag-

 143. -och statsskuldspapper,
  men då på sina egna villkor.

 144. När Kina köpte statsobligationer
  av ett skuldsatt Grekland-

 145. -var villkoret ett 35-årigt
  hyreskontrakt på hamnen Pireus.

 146. Pireus-fallet är ingen bra förebild
  för kinesiska investeringar-

 147. -utan snarare en varningssignal.

 148. Det ingår i en tydlig strategi.
  Kina har en statsstyrd ekonomi-

 149. -och kan fatta strategiska beslut.

 150. I ekonomier som främst är privata
  kan man inte göra detta.

 151. Vi måste sätta press på Kina
  genom att samarbeta med USA.

 152. Kina ruineras
  om landet förlorar båda marknaderna.

 153. Europa och USA är Kinas viktigaste
  marknader, så vi måste samarbeta.

 154. Vi måste begränsa
  de kinesiska investeringarna.

 155. De hotar Europas suveränitet
  och säkerhet.

 156. Om vi inte kan utveckla vår ekonomi
  påverkar det arbetslösheten.

 157. Vi måste kunna
  bestämma över vår framtid-

 158. -och inte sälja vår framtid
  för pengar från Kina.

 159. Ibland är politikerna i västvärlden
  inte tillräckligt modiga.

 160. Ett problem är att företagen
  helt får styra i Europa.

 161. Jag tror att det är fel strategi.

 162. Lite i medial skugga,
  åtminstone i Europa-

 163. -har Kina klivit in på marknaden
  i Latinamerika-

 164. -historiskt USA:s intressesfär.

 165. På tio år har Kina blivit Latin-
  amerikas näst största handelspartner.

 166. Här finns livsmedel, råvaror,
  naturtillgångar och högteknologi.

 167. Men Kinakännare i USA ser
  ingen anledning till oro än så länge.

 168. Många amerikaner
  vet väldigt lite om Kina.

 169. De flesta tror till exempel
  att Kinas ekonomi är större än USA:s-

 170. -men den är långtifrån
  lika stor som USA:s.

 171. De flesta amerikaner
  vet inte att BNP per capita i Kina-

 172. -är ungefär en tiondel så stor
  som BNP per capita i USA.

 173. De tror att Kinas tillverkningsindu-
  stri är enorm, medan USA:s är liten.

 174. I själva verket är USA:s
  lika stor som Kinas.

 175. Fram till alldeles nyligen
  var den större.

 176. USA är Kinas näst största handels-
  partner, och stor investerare i Kina.

 177. Kinas investeringar i USA är tio
  gånger mindre, bland annat p.g.a.-

 178. -att USA flera gånger har stoppat
  företagsköp och investeringar-

 179. -med hänvisning till USA:s säkerhet.

 180. Men det här kommer att förändras,
  menar en annan Kinakännare.

 181. De börjar köpa upp företag,
  men i väldigt liten omfattning-

 182. -jämfört med vad Kanada eller
  Storbritannien investerar i USA.

 183. De kinesiska investeringarna
  är försvinnande små i jämförelse.

 184. Vi befinner oss i ett tidigt skede.
  De kommer att bli viktigare.

 185. Men de är den största innehavaren
  av USA:s statsskuldpapper.

 186. Det är som förhållandet
  mellan knarklangare och missbrukare.

 187. Vi är beroende av varandra.
  USA är missbrukaren.

 188. Vi är beroende av konsumtion. Har vi
  inte råd, lånar vi pengar utomlands.

 189. Kina är langaren, som ger oss pengar
  så vi kan fortsätta vårt missbruk.

 190. Jag tror att båda parter vet detta,
  även om de inte medger det öppet.

 191. Det gör att båda sidorna i någon mån
  lägger band på sitt beteende.

 192. Ett citat som tillskrivs den
  franske kejsaren Napoleon lyder:

 193. "När Kina vaknar må världen darra."

 194. Men finns det fog för att upprepa ett
  mer än två hundra år gammalt citat?

 195. Enligt vissa är det oundvikligen så
  att när en stormakt reser sig-

 196. -och försöker säkra sina intressen
  på sina egna villkor-

 197. -så leder detta till konflikt
  med den etablerade stormakten.

 198. Jag anser inte
  att det oundvikligen är så.

 199. Bates Gill är chef för fredsforsk-
  ningsinstitutet SIPRI i Stockholm.

 200. Han leder SIPRI:s forskningsprogram-

 201. -om Kinas roll
  i den globala säkerheten.

 202. Det finns skillnader
  mellan Kinas uppgång i dag-

 203. -och de historiska exempel
  vi har sett.

 204. När Maos efterträdare Deng Xiaoping
  började förändra Kinas ekonomi-

 205. -så prioriterades
  industri, handel och jordbruk.

 206. Kinas försvar, folkets befrielsearmé,
  skulle få vänta.

 207. Men för tjugo år sedan
  började Kina utveckla försvaret-

 208. -och de senaste åren
  har försvarsbudgeten ökat-

 209. -med mer än tio procent varje år.

 210. Fast jämfört med USA:s försvars-
  budget är det mindre än en femtedel.

 211. Amerikaner tror att Kinas militär
  är nästan lika stark som USA:s.

 212. Men det dröjer nog 30, 40 år innan
  Kinas militär kommer i fatt USA:s.

 213. Kina är fortfarande
  främst en regional stormakt.

 214. Landet skulle kunna hamna i konflikt
  i Sydkinesiska sjön eller med Japan.

 215. Det Kina framför allt behöver,
  ur försvars- och säkerhetsperspektiv-

 216. -är för det första att säkra
  sin territoriella integritet.

 217. Kina måste alltså kunna värna-

 218. -sina anspråk på till exempel Taiwan.

 219. För det andra inser Kina att man
  måste värna sin ekonomiska framgång.

 220. Man måste kunna försvara
  de stora städerna på östkusten-

 221. -och garantera
  en viss säkerhet för sjöfarten.

 222. Kina har historiskt sett
  framför allt varit mäktigt på land.

 223. Historiskt har Kina
  aldrig strävat efter bli en sjömakt-

 224. -på det sätt som USA eller Japan
  har varit sjömakter.

 225. USA har beslutat att ombalansera
  sin militära tyngdpunkt-

 226. -från Europa och Mellanöstern
  till Stillahavsområdet.

 227. Där har USA flottbaser
  sedan andra världskriget-

 228. -och nära allianser
  med Sydkorea, Japan och Taiwan-

 229. -som USA nu vill utvidga
  till andra länder i regionen.

 230. Det är tydligt att världens
  framtid...att världens tyngdpunkt-

 231. -har legat i Stillahavsområdet-

 232. -som kommer att bli ännu starkare
  politiskt och ekonomiskt.

 233. USA kommer att vara, måste vara,
  en del av detta-

 234. -både som ekonomisk stormakt
  och via ökad diplomati.

 235. Och ja, detta kommer även
  att innebära en ökad militär närvaro.

 236. Delvis är det en reaktion
  på Kinas allt starkare position.

 237. För Kina är det som händer
  i dess farvatten mycket känsligt.

 238. Förutom Tibet och Xinjiang
  på fastlandet hör därför ön Taiwan-

 239. -till det som Kina
  anser vara av yttersta intresse.

 240. Vi upprätthåller
  en ganska nära kontakt-

 241. -i synnerhet i Stillahavsområdet.

 242. Till att börja med
  har vi Taiwan-frågan.

 243. Den är väldigt viktig för Kina.

 244. Vi vill ha en snabb återförening,
  och vi vill att USA-

 245. -ska fortsätta
  stödja principen om ett enat Kina.

 246. Den är grundläggande
  för relationen mellan Kina och USA.

 247. Under 2012 har det skramlats
  med vapen i Sydkinesiska sjön.

 248. Kina, Vietnam och Filippinerna är
  oense om gränsdragningarna till havs.

 249. Men för Kinas del
  är en väpnad konflikt helt utesluten.

 250. Jag tror att möjligheten att Kina-

 251. -går in i en väpnad konflikt
  med andra länder eller stormakter-

 252. -är lika med noll.

 253. Det är egentligen självklart.
  För det första är världen integrerad.

 254. Vi har en global
  och synnerligen integrerad ekonomi.

 255. Jag skulle vilja säga
  att Kina och USA-

 256. -är beroende av varandra
  när det gäller affärsförbindelser.

 257. Som ni kanske också kommer ihåg är
  både Kina och USA kärnvapenmakter-

 258. -och väpnad konflikt
  mellan två kärnvapenmakter-

 259. -är något otänkbart.

 260. Om vi skulle hamna i ett kallt krig
  med Kina om tio, femton år-

 261. -skulle det vara ett politiskt
  misslyckande för oss båda.

 262. Det är viktigt att politikerna
  i både Peking och Washington-

 263. -tänker mer kreativt kring
  hur de ska öka sannolikheten-

 264. -för en mycket bättre framtid.

 265. De största hoten mot Kina
  kommer inte utifrån-

 266. -utan inifrån - från konsekvenserna
  av de ekonomiska framgångarna.

 267. De negativa konsekvenserna,
  som miljöförstöring-

 268. -ökande inkomstklyftor-

 269. -och ökad korruption
  bland kinesiska tjänstemän.

 270. Dessa saker stöter bort allt större
  delar av den kinesiska befolkningen-

 271. -och inte bara de fattiga
  eller rättslösa, utan även eliten.

 272. Förmodligen till och med progressiva
  medlemmar av Kinas kommunistparti-

 273. -som inser att det behövs ordentliga
  ekonomiska och politiska reformer-

 274. -för att problemen i Kina
  inte ska växa.

 275. I januari 2013 tar en ny president
  och premiärminister-

 276. -plats i partiet och Kinas ledning.

 277. De ska fortsätta på den kurs som
  redan är utstakad i Kinas femårsplan.

 278. Efter decennier av rekordartad
  tillväxt och enorm miljöförstöring-

 279. -ska Kina
  ändra inriktning på produktionen.

 280. Kineserna ska få mer pengar att
  handla för och mer varor att köpa.

 281. Deras arbets- och levnadsförhållanden
  ska förbättras.

 282. Hundratals miljoner fattiga arbetare
  och bönder har under rekordåren-

 283. -bara fått se på hur den växande
  medelklassen har blivit allt rikare.

 284. Kina är nu provocerande ojämlikt.

 285. Det återspeglas i hundratusentals
  protester de senaste åren.

 286. Vi talar alltså om vårt mål
  att höja folkets levnadsstandard.

 287. För det första
  är det regeringens ansvar-

 288. -att folkets behov av utbildning,
  sjukvård, boende och arbete-

 289. -uppfylls på ett bättre sätt.
  Samhällsservicen måste bli bättre.

 290. Professor Chi Fulin leder Kina-
  institutet för reform och utveckling-

 291. -som han grundade för tjugo år sedan.

 292. För det andra
  är inkomstklyftorna ganska stora.

 293. Vi måste påskynda våra reformer
  när det gäller inkomstfördelning.

 294. Folkets inkomstnivå-

 295. -måste höjas relativt mycket.

 296. När det gäller politiken
  måste folk få alltmer frihet-

 297. -och större möjligheter att delta.

 298. Det är åt det hållet
  Kina strävar efter att utvecklas.

 299. Men hur mycket frihet och hur mycket
  deltagande strävar Kina efter?

 300. Kan det bli som man spår, att Kinas
  kapitalistiskt inspirerade ekonomi-

 301. -kommer att leda till
  västerländsk demokrati?

 302. Vilka fanor kommer att vaja
  över Kinas vägval?

 303. Kina var en feodalstat som styrdes
  av kejsare i över två tusen år.

 304. Kina har aldrig varit en demokrati,
  och det är orealistiskt-

 305. -att Kina skulle bli en västerländsk
  demokrati över en natt.

 306. Men Kina är öppet
  för att ta till sig-

 307. -den västerländska demokratins
  fördelar.

 308. Kina kommer att vara socialistiskt-

 309. -och därmed olikt dagens
  politiska system i väst.

 310. Men jag tror att det utvecklas
  åt rätt håll.

 311. Text: Y. Rundkvist Chou/M. Åsard
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Återkomsten

Avsnitt 8 av 8

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Om Kinas roll i världen. Kina har återtagit sin forna position som världsmakt och är världens näst största ekonomi. Om Kina fortsätter att utvecklas i samma takt blir landet världens största ekonomi. Utvecklingen slukar energi och landet har en mycket betydande roll som handelspartner. Kina investerar också i länder med stora råvarutillgångar som Asien, Afrika och Latinamerika. Men vad vill Kina med sin återvunna ekonomiska och politiska styrka? Hur påverkas omvärlden? Vi möter politiker, statsvetare och ekonomer från Afrika, USA och Europa som diskuterar Kinas avsikter. Enligt Kenneth Lieberthal vid Brookings institutions, vet USA och Kina hur man ska handskas med varandra. Elmar Brok vid Europaparlamentet säger att EU inte vet var man har Kina. Kommer Kinas kapitalistiskt inspirerade ekonomi automatiskt att leda till västerländsk demokrati?

Ämnen:
Geografi > Asien, Samhällskunskap > Ekonomi
Ämnesord:
Ekonomi, Ekonomisk utveckling, Ekonomiska förhållanden, Finansväsen, Handelsförbindelser, Internationella relationer, Kina, Nationalekonomi, Rättsvetenskap, Samhällsvetenskap
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund

Ladda ner

Alla program i Kina om Kina

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaKina om Kina

En dramatisk historia

Avsnitt 1 av 8

Kina är numera den näst största ekonomin i världen med en stor betydelse för oss alla. Inget land har gått så snabbt från fattigdom till välstånd som Kina. Hur var det möjligt och vad hände på vägen?

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaKina om Kina

Allting har ett pris

Avsnitt 2 av 8

Klyftorna mellan rika och fattiga i Kina hotar inte bara den enskildes överlevnad, utan även tillväxten och hela samhället. Professor Zhou Dunren säger att "Allting har ett pris" och menar att det kinesiska välståndet betalas av dem som inte får ta del av den. Hundratals miljoner kineser har lämnat fattigdomen, men fortfarande lever lika många som fattiga bönder på landsbygden.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaKina om Kina

Makten och folket

Avsnitt 3 av 8

Om hur Kinas styrs och hur det kinesiska folket kommer till tals. Hur förhåller sig det styrande kommunistpartiet till de ökande protestaktionerna? Det blir allt svårare att förena social rättvisa och marknadsekonomi. Vanligaste protesten gäller konfiskering av jord. Möte med företrädare för olika politiska riktningar. Är miljontals kinesiska bloggare en tillgång eller en risk?

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaKina om Kina

Mer än halva himlen

Avsnitt 4 av 8

Kinas kvinnor lämnar fattigdomen på landsbygden. I takt med det ökande välståndet blir många kvinnor egna företagare. Wu Xing, som driver en skola i Peking för fattiga unga kvinnor från landsbygden, anser det bara finns ett sätt att ändra på kvinnors villkor och det är utbildning. Men Kina är också enda landet i världen där fler kvinnor än män begår självmord.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaKina om Kina

En ny generation

Avsnitt 5 av 8

Kinas ungdomar arbetar och pluggar hårt för att ta över välståndet som föräldrarna byggt upp. Högskoleproven är så pressande att skolor erbjuder uppiggande intravenöst. 24-åriga Tian är från en fattig bergsby och har blivit en framgångsrik affärskvinna. Tians klassresa är en spegelbild av Kinas utveckling. Men de flesta som lämnat hembyn är lågavlönade migrantarbetare. Det är de som byggt det nya Kina.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaKina om Kina

Kultur för miljarder

Avsnitt 6 av 8

Kinas litteratur och dess blomstrande filmindustri. I Hengdiang byggs ett kinesiskt Hollywood. Möte med regissören Eva Jin. De kinesiska författarna brottas med censur. Tabu är massakern på Himmelska fridens torg och Det stora språnget. Yan Lianke har dock brutit mot förbudet i sin roman ”Fyra böcker.” Vi möter också den unga författarinnan Jiang Fangzhou.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaKina om Kina

Sol och vind men inget vatten

Avsnitt 7 av 8

Om Kinas stora miljöproblem och satsningar för att lösa dem. Tillväxten har svåra konsekvenser för Kinas miljö. Mer än hälften av Kinas vattendrag är förorenade, jordbruk och matproduktion slås ut. Men många kineser kämpar för miljön. Samtal med miljöaktivister. Kinas regering har ambitiösa miljömål och i Dezhou, Kinas solstad, blomstrar solindustrin.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaKina om Kina

Återkomsten

Avsnitt 8 av 8

Vad innebär det för omvärlden att Kina återtar sin roll som världsmakt? Om Kina fortsätter att utvecklas i samma takt blir man världens största ekonomi. Men vad vill Kina med sin ekonomiska och politiska styrka? Vi möter politiker, statsvetare och ekonomer från Afrika, USA och Europa som diskuterar Kinas avsikter.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Visa fler

Mer geografi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Geografens testamente - Norden - syntolkat

Skogarnas och sjöarnas rike

Medan Mortensen vilar upp sig från sin skada bestämmer sig den gamla kvinnan Sirpa för att träna upp Holger till en mästergeograf. Det blir ett tufft träningsläger vid kvinnans torp. Med Sirpas eka och nyvunna krafter tar de sig söderut genom Finlands väldiga sjösystem. Efter att ha lärt sig dansa tango tar de en ångbåt till den gamla borgen Olofsborg i Nyslott på jakt efter den sista kartbiten. Del 8 av 10.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bomber, flykt och skolböcker

Kan utbildning rädda liv?

Utan möjligheten att gå i skola blir livet svårt. Barn berättar här om hur skolan inte bara lär dig läsa och skriva - den ger dig drömmar om framtiden och kompisar att leka med. En hjälparbetare från Rädda barnen berättar om hur skolgång räddar barn från barnarbete, människohandel och fattigdom.