Titta

Sagor i nattmössan - lulesamiska

Sagor i nattmössan - lulesamiska

Om Sagor i nattmössan - lulesamiska

Johannes jobbar på bibliotek. Han kånkar böcker och sorterar, men han läser också mycket och drömmer sig bort i böckernas fantastiska värld. När han kommer hem om kvällen och tänder sin lilla lampa börjar han skriva på sina egna historier, inspirerad av vad han läst och vad som finns i hans närhet. Vi sugs in i historien som tar form av filmade sagoäventyr, ofta med Johannes själv som huvudperson. Uppläsare: Jan-Erik Kuoljok.

Till första programmet

Sagor i nattmössan - lulesamiska : Den elaka giraffen, del 2Dela
 1. ..."sån máhtij sijá gielav
  ja viehkedij sijá vájvij."

 2. "Sån sjattaj ihkeva dåbddusin
  ålles väráldin."

 3. Gåk dal ájn muv subtsas joarkká?

 4. Ussjolav manen dat sjiráffa
  l nåv bahá.

 5. Mån lav tjåddågijs.

 6. Tjåddågijs!

 7. Na de ham diedáv.

 8. Mån lidjiv vásedam moadda
  gássjelisvuoda ja nieda viessomájgen.

 9. Valla ij lim mige balldám muv
  nåv sälldásit gå dalloj-

 10. -gå ájttsiv dav tjervas sjiráffav.

 11. Melvis lij fáŋŋgan.
  Gå vijmak suv gávnniv-

 12. -de iesj boahttujiv ja vuolgaduvviv
  sjievnnjis fáŋŋgasluogguj.

 13. Vuoj, vuoj, vuoj!

 14. Bahás sjiráffa lij Melvisav fáŋŋgim-

 15. -ja suv nággidam vádálasj
  juhkamusáv dahkat!

 16. Lej juhkamus, mij dahká ulmutja
  tjiebedav sämmi guhkken gå sjiráffan.

 17. Ja de dal mån lav
  gähttjalimkanijnnan-

 18. -ja hähttuv vádálasj
  juhkamusás jugestit.

 19. Hallå! Luojte muv ålgus! Mavas
  sjiráffa ittjij dádjada majt javlliv.

 20. De huomahiv mujna lij dat
  judosságastimjuhkamus!

 21. Dåjmij gus?

 22. Gulá! Boade diehki!
  mån tjuorvvuv ja sjiráffa ajtu bådij!

 23. Majt? Máhtá gus sjiráffagielav?
  De máhtáv!

 24. Guhkes ájggáj ij lim aktak
  gejna bessiv ságastit.

 25. Gåk dån dal ájn vieso?
  mån gatjádiv. Iv de nåv heva.

 26. Mån lav nåv tjåddågijs ja ij la
  dálkas dán väráldin mij divvu.

 27. Ja de dal dån sidá gájkajt diehtet-

 28. -gåk la dakkir guhka
  tjiebedijn viessot.

 29. De sidáv! Buoragit dån muv dádjada.

 30. Sidáv gájkajt gierddat sämmi
  báktjasijt gå mån.

 31. Gulá, ij la gus nåv ahte dánna
  l dunji ilá tjoaskes?

 32. Ja dan diehti dån la tjåddågijs.
  I gus sidá årrot bivvalis sajen?

 33. De galla sidáv!

 34. Niegadav lahtte meraj
  ja vielggis sáttojfierváj birra.

 35. Mavas divras la dakkir guhka
  mannulagájn ja mujna älla biedniga.

 36. Gulá! Áhkkum la Hawaiij
  vuolgátjit idet.

 37. Jus dån muv dássta luojtá-

 38. -de máhtáv sujsta gatjádit
  jus dån oattjo tjuovvot.

 39. Jáhká gus? De mån luluv ávvusit.

 40. Buoris! Muv namma l Johannes.

 41. Buoris! Ja muv namma l Siggá.

 42. Ja sjiráffa luojtij goappátjagá
  muv ja Melvisav.

 43. Ja mij vuolgijma dat ávtas suollus.

 44. Mij sugájma moadda tijma
  ja vijmak vuojnijma gáttev.

 45. Melvis dalága máhtsaj boargálij.

 46. Sån lij ihkeva gijttevasj gå mån
  suv gádjuv.

 47. Måj sjiráffajn manájma áhko lusi.

 48. Sån máhtij má dibddet
  sjiráffav tjuovvot.

 49. Johannes, máhtá gus sujsta gatjádit
  jus máhttá biebmojt russtit?

 50. Gulá Siggá,
  máhtá gus biebmojt russtit?

 51. Jus máhtáv biebmojt russtit?!
  Le suohttasamos mav diedáv.

 52. Mállemárfev, slåppåjt...

 53. Na de sån galla máhttá!

 54. Gulá áhkko, válde maŋen dáv
  judosságastimjuhkamusáv.

 55. De besa iesj sujna ságastit.

 56. Man buorre!

 57. Gå lijma hivástahtátjit,
  de áhkko huomahij:

 58. Dála, áhkkov,
  válde dájt tjoavddagijt.

 59. Da li muv årromsadjáj.
  Mujna ij la assto hejman årrot.

 60. Ruvva så vuorastuvátjav ja le ájn
  dievva dávverijs majt sidáv åhtsåt.

 61. Gijtto! Man buorre!

 62. Hivás áhkko!
  Sávav hávsskes mannulagáv!

 63. Gulá sjiráffa, dån máhtá
  aj várdudallen barggat.

 64. De bargav.

 65. Gå lidjiv oanegattjav vádtsám,
  de jåvsådiv áhko toarnnaj.

 66. De lij ham mujna årromsadje.

 67. Lej hávsskes årromsadje, gåsstå
  lij buorre várdas hámna guovlluj.

 68. De bessiv siejvvet áhkkuj ja
  sjiráffaj gå dal vuolgijga Hawaiij.

 69. Textning:
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Den elaka giraffen, del 2

Avsnitt 3 av 6

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Johannes letar efter den försvunne Melvis Lakritsgren. Det är en färd fylld av faror som leder honom till Ödsliga ön och den Elaka Giraffen.

Ämnen:
Modersmål och minoritetsspråk > Samiska
Ämnesord:
Fiktiva berättelser
Utbildningsnivå:
Grundskola F-3

Alla program i Sagor i nattmössan - lulesamiska

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaSagor i nattmössan - lulesamiska

Den magiska mustaschen

Avsnitt 1 av 6

Sven är hemligt förälskad i en tjej på kontoret. Av en händelse får han i sig en märklig dryck och en stor, ful mustasch växer fram. Det visar sig att den är magisk!

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Grundskola F-3
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaSagor i nattmössan - lulesamiska

Den elaka giraffen, del 1

Avsnitt 2 av 6

Melvis Lakritsgren, innehavare av den magiska affären är försvunnen. En dag hittas en flaskpost med ett kryptiskt meddelande. Johannes ger sig ut för att söka efter honom och möter den elaka giraffen.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Grundskola F-3
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaSagor i nattmössan - lulesamiska

Den elaka giraffen, del 2

Avsnitt 3 av 6

Johannes letar efter den försvunne Melvis Lakritsgren. Vad händer när han kommer till den Ödsliga ön och möter den Elaka Giraffen?

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Grundskola F-3
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaSagor i nattmössan - lulesamiska

Drömmen om den gräsliga kräftan, del 1

Avsnitt 4 av 6

Johannes vågar inte hålla sin flickvän i handen, han drömmer mardrömmar. Han går till Magiska affären för att få tag i en modighetsdryck. Affären är tom och Johannes går vilse i en fantastisk värld på lagret. Innan han hittar ut utmanas hans mod gång på gång. Del 1 av 3

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Grundskola F-3
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaSagor i nattmössan - lulesamiska

Drömmen om den gräsliga kräftan, del 2

Avsnitt 5 av 6

Johannes vågar inte hålla sin flickvän i handen, han drömmer mardrömmar. Han går till Magiska affären för att få tag i en modighetsdryck. Affären är tom och Johannes går vilse i en fantastisk värld på lagret. Innan han hittar ut utmanas hans mod gång på gång. Del 2 av 3.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Grundskola F-3
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaSagor i nattmössan - lulesamiska

Drömmen om den gräsliga kräftan, del 3

Avsnitt 6 av 6

Johannes vågar inte hålla sin flickvän i handen, han drömmer mardrömmar. Han går till Magiska affären för att få tag i en modighetsdryck. Affären är tom och Johannes går vilse i en fantastisk värld på lagret. Innan han hittar ut utmanas hans mod gång på gång. Del 3 av 3.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Grundskola F-3
Beskrivning
Visa fler

Mer grundskola f-3 & modersmål och minoritetsspråk

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Läsa med - arabiska

Om jättar och smultron, del 2

Pappa har lite att förklara för Tuva om varför hon inte får gå bort mot vägen. Men det har hon ju redan gjort. Och vem är det som bullrar utanför i natten? Andra delen av en liten saga med lugnt tempo och få svåra ord, textat för att nybörjarläsaren ska kunna träna sin läshastighet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Vad ska vi göra idag? - kurdiska

Bengt och Bodil leker på lekplatsen

Bengt och Bodil vet inte vad de ska hitta på, men så möter de Love och Alina som ska gå till lekplatsen.