Titta

UR Samtiden - Verklighetens magi

UR Samtiden - Verklighetens magi

Om UR Samtiden - Verklighetens magi

Verkligheten är fantastisk och vetenskapen hjälper oss att förstå och uppskatta den i än högre grad. Det är det genomgående temat i dessa populärvetenskapliga föredrag om biologi och fysik och naturens beskaffenhet. Huvudtalare är evolutionsbiologen och författaren Richard Dawkins. Medverkar gör också bland andra vetenskapsjournalisten Lone Frank och Sara Strandberg, fysiker vid Stockholms universitet och partikellaboratoriet Cern. Arrangörerna Fri tanke förlag och Kungl. Vetenskapsakademien beskriver det som "en kväll i upplysningens anda". Inspelat på Rival i Stockholm den 5 september 2012.

Till första programmet

UR Samtiden - Verklighetens magi : Richard Dawkins om verklighetens magiDela
 1. Vår näste talare är
  professor emeritus i zooekologi.

 2. Hans fält har varit
  evolutionär beteendeekologi.

 3. Fåglar har varit
  hans huvudsakliga forskningsområde.

 4. Efter sin pension 1998 har han blivit
  en uppskattad vetenskapsskribent-

 5. -och tre av hans böcker
  har nominerats till Augustpriset.

 6. Mina damer och herrar,
  Staffan Ulfstrand.

 7. Ärade professor Dawkins,
  mina damer och herrar-

 8. Vetenskapen utvecklas av idioter-

 9. -jämvikt råder,
  tills den plötsligt bryts.

 10. Impulsen kan vara
  en originell idé, ny teknik-

 11. -eller en kombination av insikter
  och erfarenheter från olika fält.

 12. Det leder till att vår förståelse
  tar ett stort steg framåt.

 13. Som verksam inom ekologisk forskning
  sedan 1950-talet-

 14. -har jag upplevt
  ett sådant genombrott.

 15. Efteråt var ekologin inte sig lik,
  utan avsevärt mer intressant.

 16. Före genombrottet ägnade sig ekologer
  åt att upprätta listor över arter-

 17. -i olika närmiljöer
  och beskriva naturhistoria.

 18. Inga problem.

 19. På 1960-talet
  kontaktades alla ekologer i Sverige-

 20. -för att göra artinventeringar-

 21. -som argument för bevarande av
  en särskild ö eller ett skogsområde.

 22. Själv ägnade jag
  många fina somrar på 1960-talet-

 23. -åt att samla djur
  vid älvar i Lappland i detta syfte.

 24. Vissa av Lapplands älvar
  lämnades orörda-

 25. -men ingen vet
  om våra data var avgörande.

 26. Mycket var vad Richard Dawkins
  har kallat "Concorde-felslutet":

 27. "Vi har investerat så mycket att vi
  måste slutföra, fast det är idioti."

 28. Men på 1970-talet
  skedde stora förändringar.

 29. Jag anser att Dawkins "Den själviska
  genen" var den viktigaste kraften-

 30. -bakom denna radikalt nya ekologi.
  Många svenska ekologer instämmer.

 31. Ekologi blev en riktig vetenskap, där
  principiellt viktiga frågor ställdes-

 32. -och ibland besvarades.

 33. Genom "Den själviska genen" insåg vi
  att varje individ inom varje art-

 34. -har olika
  förutsättningar och strategier.

 35. Och man måste mäta varje individs
  lämplighet i dess naturliga miljö.

 36. Vi lärde oss att individer inte har
  gener, utan gener har individer.

 37. Det var en revolutionerande insikt.

 38. Ett resultat av detta perspektivbyte
  var att beteendeekologin föddes-

 39. -och fortfarande blomstrar.

 40. Alla organismer
  måste studeras genetiskt.

 41. Från mikrober till möss, människor
  och svartvita flugsnappare.

 42. Denna forskning har förändrat
  hur vi ser på livet på jorden.

 43. Dawkins förutser och bekräftar
  Theodosius Dobzhanskys yttrande:

 44. "Inget i biologin blir begripligt
  utom i ljuset av evolutionen."

 45. Som en hängiven ekolog är jag än mer
  tacksam för att Dawkins beredde väg-

 46. -för Peter och Rosemary Grants
  slutsats i boken om Darwins finkar-

 47. -att inget i evolutionen blir
  begripligt utom i ljuset av ekologin.

 48. Ekologi har blivit synonymt med
  det naturliga urvalet.

 49. Utvecklingen går vidare.

 50. "Inget i kulturen blir begripligt
  utom i ljuset av evolutionen"-

 51. -heter sista kapitlet i Peter
  Richardsons och Robert Boyds bok-

 52. -om hur kulturell selektion
  påverkar människans utveckling.

 53. Dawkins vetenskapliga upptäckter
  är inte bara banbrytande-

 54. -dessutom är hans sätt att formulera
  dem för oss andra ytterst njutbart.

 55. För min stora beundran
  av Richard som skribent-

 56. -fick jag starkt medhåll i ett brev
  som jag mottog nån gång runt 1990.

 57. Det kom från en litteraturprofessor
  vid ett brittiskt universitet.

 58. Det stod att hon och fyra andra
  brittiska litteraturprofessorer-

 59. -övervägde att nominera Dawkins
  till Nobelpriset i litteratur.

 60. Hur går man vidare?
  Jag frågade runt, det här är sant...

 61. Jag frågade de som visste
  och skrev tillbaka-

 62. -och önskade dem framgång med idén.

 63. Men, så vitt jag vet, så har du
  inte fått det, vilket jag beklagar-

 64. -men förstår, med tanke på hur
  Svenska Akademien prioriterar.

 65. Men om du hade fått det...

 66. Om du hade fått det, och din fru
  hade väckt dig: "Herregud, Richard!"

 67. "Nån ringer från Sverige och säger
  att du tilldelas årets Nobelpris!"

 68. Då kanske du hade svarat som
  Churchill, men med större rätt-

 69. -när han väcktes av samma besked:

 70. "Så trevligt, inom vilket område?"

 71. Tack så mycket, Staffan Ulfstrand.

 72. Till sist är det dags för
  kvällens huvudtalare.

 73. Richard Dawkins är
  tidigare Charles Simonyi-professor-

 74. -i populärvetenskap
  vid Oxfords universitet.

 75. The Wall Street Journal skrev att han
  är passionerad och oerhört kunnig.

 76. The New York Times har hyllat honom-

 77. -för att han kan sitt ämne så väl
  att han tvingar läsaren att förstå.

 78. Det sägs skämtsamt att han vill
  förklara allt genom evolutionen-

 79. -till och med gravitationen.
  "Se, allt som faller uppåt är borta."

 80. "Kvar finns bara det som faller ner."

 81. Det är ett skämt,
  men det uttrycker stor vördnad-

 82. -för den enastående
  professor Richard Dawkins.

 83. Jag förtjänar inte
  Nobelpriset i litteratur-

 84. -men jag anser inte att det är
  självklart att litteraturpriset-

 85. -måste ges en romanförfattare,
  poet eller dramatiker.

 86. Vetenskap är verkligen ett verktyg
  för att skapa stor litteratur.

 87. En dag borde nån forskare, inte jag,
  tilldelas Nobelpriset i litteratur.

 88. Jag har lyssnat på hälften
  av föreläsningarna här i kväll.

 89. Av de andra föreläsningarna
  har jag lärt mig ordet "vetenskap".

 90. Vetenskap är verklighetens poesi.

 91. Eller verklighetens magi, ett annat
  sätt att säga verklighetens poesi.

 92. Nu är de borta.
  Jag tänkte tala om stjärnorna.

 93. Nu kom de tillbaka.
  Det är verkligen häpnadsväckande.

 94. När jag var liten gick jag i kyrkan.
  Vi sjöng en psalm som löd:

 95. "Det är ett ting så vackert,
  nästan för vackert för att finnas."

 96. Efter det slår den in på fel väg,
  men...

 97. När man ser på en sån bild,
  ett litet fragment av universum-

 98. -och tänker på
  att kanske vid enbart en-

 99. -helt säkert vid en av alla stjärnor
  finns en planet-

 100. -där fysikens lagar har förändrats
  genom en märklig process-

 101. -och gett upphov till ting med en
  förbluffande komplexitet och skönhet.

 102. Som skapat oss och våra hjärnor
  som nu kommit i närheten av-

 103. -att förstå hela den process
  som skapade oss.

 104. Denna process,
  som upptäcktes av Charles Darwin-

 105. -tog fysikens vanliga lagar,
  som är väldigt enkla-

 106. -och fick dem att ge upphov till
  ting av en allt högre komplexitet.

 107. Tills de vände sig mot universum
  och nu är nära att kunna förstå det.

 108. Jag har besökt
  Cern-laboratoriet två gånger-

 109. -som vi hörde berättas om tidigare.

 110. Jag är rätt sentimental,
  fast jag borde vara en kall robot.

 111. Jag är sentimental och älskar poesi.

 112. Jag rördes nästan till tårar
  av upplevelsen att besöka Cern.

 113. Jag försökte förmedla lite
  av min poetiska, sentimentala känsla-

 114. -i min bok "Så gick det till:
  bevisen för evolutionen".

 115. Där nämner jag besöket vid partikel-
  acceleratorn och hur rörd jag blev.

 116. Tyvärr blev det ett korrfel i boken.

 117. "The Large Hadron Collider" blev...
  Börjar ni ana?

 118. "Large Hardon (erektion) Collider".

 119. All min poesi
  krossades totalt av det felet.

 120. Hur som helst var det underhållande.

 121. Tyvärr upptäckte korrekturläsaren
  felet och rättade det.

 122. Jag bad henne bortse ifrån det,
  men hon ville inte offra sitt jobb.

 123. Jag berättade det när jag var i USA.

 124. USA är väldigt politiskt korrekt,
  inte i samma grad som här, men ändå.

 125. Vid sidan av scenen stod en kvinna-

 126. -och tolkade till teckenspråk,
  så att de döva skulle kunna förstå.

 127. När jag berättade om "Large Hardon
  Collider" sneglade jag åt sidan.

 128. Jag hoppas att min dator
  inte har slut på batteri.

 129. Det ser så ut.
  Jag får fortsätta utan mina bilder.

 130. Den har slocknat. Kan nån tekniker
  återuppliva den medan jag pratar?

 131. Den ska starta när man gör så,
  men det gör den inte.

 132. Vad bra.

 133. Jag pratar på medan den startar.

 134. Det var spännande
  att lyssna till hälften av talen-

 135. -i synnerhet Lone Frank
  som talade om hjärnan.

 136. Det är något jag tyvärr utlämnat
  från "Verklighetens magi".

 137. Det är en bok om vetenskap för barn,
  eller unga, gamla och alla andra!

 138. Varje kapitel i boken har samma form.

 139. Varje kapitel börjar med en fråga.

 140. Som "Vad är solen?"
  "Vad är en jordbävning?"

 141. Sen tar boken upp myter
  som svar på frågan.

 142. Därefter ges
  det rätta, vetenskapliga svaret.

 143. Jag valde ungefär ett dussin frågor-

 144. -som jag gav formen
  fråga, myt och verklighet.

 145. Men jag valde ingen fråga om hjärnan.

 146. Om det kommer en uppföljare
  får jag nog göra det.

 147. Inte heller genomiken
  tog jag egentligen upp.

 148. Hon betonade att genetisk determinism
  är fel, vilket naturligtvis är sant.

 149. Men det betyder inte att budskapet i
  min bok "Den själviska genen" är fel.

 150. Budskapet i "Den själviska genen"
  blev rätt ofta missförstått.

 151. Det togs för genetisk determination-

 152. -att allt handlar om gener
  och att vi är styrda av våra gener.

 153. Det var inte alls mitt budskap.

 154. Då hade det handlat om embryologi,
  nåt helt annat än evolution.

 155. "Den själviska genen"
  handlar om evolutionen.

 156. Det spelar ingen roll
  hur deterministisk...

 157. Jag ska bara skriva in mitt lösenord.

 158. Bokens budskap är enbart evolution.

 159. Enheten för det naturliga urvalet
  är genen, eller "kopiatorn".

 160. För att Darwins naturliga urval
  ska fungera-

 161. -måste det finnas kodad information-

 162. -information
  som är potentiellt odödlig.

 163. Det är en fantastisk sak med dna,
  att informationen i dna:t...

 164. Tack, jag tror att det funkar nu.

 165. Dna-informationen
  är potentiellt odödlig.

 166. Dna-molekylen
  överlever bara några veckor-

 167. -men informationen, som kopieras-

 168. -som dåtidens skrivare kopierade
  Femte Mosebok vart 80:e år.

 169. Informationen i dna:t
  kopieras noggrant.

 170. Samma information kan föras vidare
  i hundratals miljoner år.

 171. Allt gör inte det, delvis eftersom
  viss info överlever bättre än annan.

 172. Varför överlever den bättre? För att
  den är bättre på att bygga kroppar.

 173. Den samarbetar bättre med andra-

 174. -till det gemensamma projektet
  att bygga en kropp.

 175. Eftersom de flesta gener bor
  inuti de kroppar de själva bygger-

 176. -så dör genen om kroppen dör
  eller inte reproducerar sig.

 177. Så de gener som är bra på det-

 178. -där "det" betyder bygga kroppar
  där de kan överleva och reproduceras-

 179. -blir de vi ser miljoner år senare.

 180. Världen är full av
  självkopierande information-

 181. -som uppenbarligen
  är bra på att överleva.

 182. Världen är full av maskiner
  som byggts av denna information-

 183. -av kroppar
  som är livsdugliga på sitt sätt.

 184. Fåglar är bra på att flyga, fiskar
  på att simma, mullvadar på att gräva.

 185. Vi människor är bra på att tänka.

 186. Nu ska vi se om det funkar.

 187. Som sagt
  är det en bok för unga i alla åldrar.

 188. Den engelska undertiteln är
  "Hur vi vet vad som är sant".

 189. Jag är glad att den svenska utgåvan
  inte har det, för den behövs inte.

 190. Amerikanska förlag är besatta
  av undertitlar, alla böcker har det.

 191. De behövs inte.

 192. Det är bra med en viss gåtfull
  nyfikenhet kring titelns betydelse.

 193. Där ser ni de tolv kapitlen.

 194. Vad är verklighet?
  Vad är magi? Det förklarar titeln.

 195. Vem var den första människan?

 196. Varför finns det så många olika djur?
  Vad är saker gjorda av?

 197. Varför har vi natt och dag,
  vinter och sommar?

 198. Det är förvånande hur många som tror
  att vi har vinter och sommar-

 199. -för att jorden är längst bort
  ifrån solen på vintern-

 200. -och närmast solen på sommaren.

 201. Har vi några australiensare här?

 202. Vad är solen? Vad är en regnbåge?
  När och hur började allt?

 203. Är vi ensamma? Den är intressant.

 204. Den spekulerar om
  livet på jorden är unikt-

 205. -eller om det finns liv
  i hela universum.

 206. Jag kanske hinner beröra det.

 207. Vad är en jordbävning?
  Varför händer dåliga saker?

 208. Förvånande många tror att om
  nåt bara kan gå fel, så gör det det.

 209. Att om man tappar en marmeladmacka
  så hamnar alltid marmeladen nedåt.

 210. Till sist: Vad är ett mirakel?

 211. Vilket också berör temat med magi.

 212. Det första kapitlet besvarar
  vad verklighet och magi är.

 213. Jag tar upp tre betydelser av magi:

 214. Övernaturlig magi
  i sagor och förtrollningar.

 215. Sovande skönheter som väcks
  av kyssande grodor och sånt.

 216. Blev det fel nu?

 217. Törnrosas vagn och sånt.
  Känner ni till Törnrosa här?

 218. Den kanske kommer härifrån.

 219. Sen har vi trolleri-magi, som vi såg
  ett fantastisk prov på här i kväll.

 220. Till sist har vi verklighetens magi,
  alltså vetenskapen.

 221. Sagomagi, där trollformler förvandlar
  grodor till prinsar och liknande.

 222. Ingen tror på såna trollformler.

 223. Förutom de som kallas mirakel,
  som religiösa människor tror på.

 224. Jag berör det igen om jag hinner.

 225. Sen har vi trolleritrick.

 226. Jag tycker att det är spännande.

 227. Många tror på mirakel
  bara för att de inte förstår det.

 228. Det finns en berömd skojare,
  som jag inte nämner vid namn-

 229. -eftersom han är lättretad.

 230. Han stämmer folk som säger att
  en berömd skedböjare är en skojare.

 231. Vilket jag inte gjorde, jag sa bara
  att han var en berömd skedböjare.

 232. Det finns skojare
  som är vanliga magiker-

 233. -men tjänar mer än vanliga magiker-

 234. -eftersom de låtsas
  att de har övernaturliga krafter.

 235. De gör skada och är onda.

 236. En bra sak som vanliga magiker gör
  är att upprepa deras trick-

 237. -och berätta att det bara är trick.

 238. Dessvärre funkar det nästan aldrig.

 239. Problemet är att om en ärlig magiker
  gör exakt samma trick som en skojare-

 240. -så säger folk: "Visst,
  det är ett trick, men inte det där!"

 241. Lärdomen från de magiker som vi såg
  här i kväll och som vi sett förut-

 242. -är att alla vanliga människor antar
  att de har sett något övernaturligt-

 243. -om de inte är extremt kritiska.
  Det är en bra läxa:

 244. Ärliga magiker som visar
  hur lätt det är att lura oss själva.

 245. Till sist, den poetiska magin
  i vetenskapen, som titeln syftar på.

 246. Vi rörs till tårar av vacker musik
  och beskriver det som "magiskt".

 247. Vi ser upp på stjärnhimlen
  och säger att det är magiskt.

 248. Vi säger det om en vacker solnedgång-

 249. -ett vackert alplandskap
  eller en regnbåge.

 250. Magisk betyder här
  något som berör oss, ger oss gåshud-

 251. -något som
  får oss att känna oss mer levande.

 252. Mitt mål med boken
  är att visa unga, alla-

 253. -att verkligheten, genom vetenskapen-

 254. -har den magiska, poetiska
  och livsförhöjande kvaliteten.

 255. Övernaturlig magi med trollformler,
  grodor som blir prinsar och liknande.

 256. Det är inte bara det att sådant
  aldrig har hänt, eller observerats.

 257. Såna saker kan inte heller inträffa.

 258. Eller, om de inträffade skulle de
  strida mot sannolikhetsläran.

 259. Föreställ er uppgiften
  att förvandla en pumpa till en vagn-

 260. -eller en groda till en prins,
  i ett drag.

 261. Problemet är att både grodor och
  prinsar är komplicerade på sina sätt.

 262. Och antalet sätt man kan sätta ihop
  en groda och få nåt annat en prins-

 263. -är naturligtvis enormt.

 264. Eller, ta pumpan som blir en vagn.

 265. Gör det lite enklare för fen
  genom att i stället för en pumpa-

 266. -ge henne en Ikea-byggsats
  för att göra en vagn.

 267. Du har en byggsats till en vagn-

 268. -men i stället för att följa
  instruktionsboken-

 269. -så skakar du den
  i hopp om att få en vagn.

 270. Gör det i flera miljarder år,
  och det blir ändå ingen vagn.

 271. Det är det grundläggande skälet-

 272. -till varför all övernaturlig magi
  måste dömas ut.

 273. I vissa fall kan man räkna ut oddsen.
  Säg att fyra personer spelar bridge.

 274. När du plockar upp dina kort
  har du en perfekt hand i spader.

 275. Du visar din hand och
  är helt säker på att du har vunnit.

 276. De andra spelarna visar sina kort.

 277. En har en perfekt hand i hjärter,
  en bara ruter och en bara klöver.

 278. Skulle det vara övernaturlig magi?

 279. Sannolikheten
  att det sker av en slump-

 280. -har ni säkert redan räknat ut.

 281. Det är 1 på 536 kvadriljarder
  447 kvadriljoner 737 triljarder-

 282. -765 triljoner 488 biljarder
  792 biljoner 839 miljarder-

 283. -237 miljoner 440 000.

 284. Jag sneglade lite
  på teckenspråkstolken även nu.

 285. Om man spelade bridge i en biljon år
  kanske man skulle få ett sånt utfall.

 286. Det viktiga är
  att den perfekta given-

 287. -inte är mer osannolik
  än någon annan giv som spelats.

 288. Men de andra
  ser vi inte som ovanliga.

 289. Vad betyder det för livet?

 290. Grodor kan inte bli prinsar, men både
  grodor och prinsar har utvecklats.

 291. Allt annat har också utvecklats.

 292. Vad är då svaret? Det kan inte vara
  slumpen, det har vi just bevisat.

 293. Den viktigaste invändningen
  från kreationisterna-

 294. -att evolutionen är slump är strunt.

 295. Poängen med Darwins evolutionsteori
  är att den är motsatsen till slumpen.

 296. Det naturliga urvalet
  är inte slumpmässigt.

 297. Varje steg på vägen i evolutionen
  kan ses som ett slumpmässigt steg-

 298. -genom att
  mutationerna är slumpmässiga-

 299. -alltså inte styrda i någon riktning
  eller något särskilt förbättring.

 300. Det naturliga urvalet
  gynnar de som lyckas väl.

 301. Efter 100 generationer av detta urval
  av slumpmässiga variationer-

 302. -rör sig denna kumulativa process
  sakta uppför en förbättringskurva.

 303. Det kan ge upphov till såna otroliga
  skapelser som ryggradsdjurens ögon-

 304. -eller ryggradsdjurens hjärtan,
  eller vad det nu är.

 305. Jag ska prata lite om kapitel 2,
  "Vem var den första människan?".

 306. Kapitlet inleds med en tasmansk myt
  om vem den första människan var.

 307. Jag fortsätter med den hebreiska
  myten, som alla känner till.

 308. Sen, som jämförelse,
  den nordiska mytologin.

 309. Den nordiska myten är rätt trist,
  vad jag förstår.

 310. Oden vandrade på stranden
  med sina bröder, som också var gudar.

 311. De hittade två trästammar. Den ena
  gjorde de till man och kallade Ask.

 312. Den andra gjorde de till kvinna
  och kallade Embla.

 313. De gav dem förstånd
  och förmågan att tala.

 314. Det är en av många skapelsemyter.

 315. Tack och lov har vi en vetenskaplig
  förklaring till den första människan.

 316. Det finns inte nån första människa.

 317. Eftersom alla människor måste ha
  föräldrar, som också var människor-

 318. -som i sin tur måste ha föräldrar.

 319. Alla måste tillhöra samma art
  som sina barn och sina föräldrar.

 320. Samma sak med kaniner och sländor.

 321. Det har aldrig funnits nån första
  noshörning, elefant eller panda.

 322. Varje varelse som nånsin fötts,
  med obetydliga undantag-

 323. -tillhör samma art
  som sina föräldrar.

 324. Så varje varelse har tillhört
  samma art som sina morföräldrar-

 325. -och sina morföräldrars föräldrar,
  och så vidare för evigt.

 326. Inte för evigt,
  så enkelt är det inte.

 327. För att förklara det för mina unga
  läsare gör jag ett tankeexperiment.

 328. Ett tankeexperiment i fantasin.

 329. Leta fram en bild av dig själv
  och lägg den på bordet.

 330. Ta sen fram en bild av din pappa,
  en bild av hans pappa och så vidare.

 331. Då får du ett torn av bilder
  av generationerna bakåt i tiden.

 332. Du fortsätter
  att stapla dem på varandra.

 333. Vi sätter ett godtyckligt tak
  för hur hög vi gör stapeln.

 334. Hur många foton
  ska vi stapla på varandra?

 335. Jag valde godtyckligt
  antalet 185 miljoner.

 336. 185 miljoner vykort ovanpå varandra-

 337. -skulle bli ungefär 65 000 meter-

 338. -eller 180 skyskrapor i New York
  staplade ovanpå varandra.

 339. Om vi välte den
  skulle stapeln bli 6,5 mil lång.

 340. Du börjar vid ditt eget foto
  och går långsamt längs stapeln-

 341. -och drar ut foton då och då
  och tittar på dem.

 342. När du kommer till slutet drar du ut
  fotot på din 185 miljonte anfader.

 343. Det är sant-

 344. -och det är också sant att varje foto
  tillhör samma art som sina grannar.

 345. Jag ska plocka fram
  några bilder längs vägen.

 346. Vissa kan ha svårt att förstå
  den här föräldraparadoxen.

 347. De förstår inte hur varje barn
  tillhör samma art som sina föräldrar-

 348. -och trots det är det en fisk
  185 miljoner generationer bakåt.

 349. Men vi har många exempel
  på gradvisa förändringar.

 350. Först var du spädbarn, sen blev du
  ett småbarn, sen ett barn.

 351. Sen blev du tonåring, ung vuxen,
  medelålders och gammal-

 352. -om du är gammal.

 353. Men du gick inte och lade dig
  medelålders och vaknade gammal.

 354. Det sker inte så.
  Barn blir inte vuxna över en natt.

 355. Av lagliga skäl har vi satt 18 eller
  21 år, det varierar mellan länder-

 356. -till den ålder då du får rösta eller
  skickas ut i krig och så vidare.

 357. Men det är bara en konvention,
  det är inget magiskt med 18-årsdagen.

 358. Vi är vana vid gradvisa förändringar.

 359. Man behöver bara överföra det
  från en individs utveckling-

 360. -till den filmiska förändring man får
  över generationerna.

 361. Varje foto i serien
  är samma art som sina grannar.

 362. Man måste backa 10 000,
  kanske 100 000 generationer-

 363. -innan det blir en märkbar skillnad.

 364. Med märkbar menar jag nåt
  utöver det som skiljer oss alla åt.

 365. Om du backar 100 000 år,
  till din 4 000:e anfader-

 366. -så skulle du se
  en ganska modern människa.

 367. Skillnaden skulle vara väldigt liten.

 368. Om du backade en miljon år-

 369. -till din 50 000:e anfader-

 370. -så vore det en annan art,
  Homo erectus.

 371. Ni skulle nog inte
  kunna få barn ihop.

 372. I boken fantiserar jag om
  en tidsmaskin. Där ser ni den.

 373. Tanken är att resa tillbaka
  i 10 000 år långa skutt.

 374. Vid varje skutt
  tar du ombord en ny passagerare-

 375. -av de varelser som du möter där.

 376. Först försöker du para dig med dem.

 377. För att få veta om ni kan avla barn.

 378. För 10 000 år sedan är det inga
  problem, ni kan absolut avla barn.

 379. Plocka upp nån då och backa
  ytterligare 10 000 år, och så vidare.

 380. Vid varje skutt på 10 000-

 381. -så kan den senaste passageraren
  få barn med de nya varelser ni möter.

 382. Men efter ett visst antal skutt
  går inte det.

 383. Vi kan antagligen inte
  avla barn med Homo erectus.

 384. Men varje skutt på vägen
  kan para sig med varandra.

 385. Vi kan ta några fler, din 250 000:e
  anfader, för sex miljoner år sedan-

 386. -är anfadern
  till både oss och schimpanserna.

 387. Det är inte en schimpans,
  utan vår gemensamma anfader.

 388. Schimpanser
  har utvecklas lika länge som vi.

 389. Många kreationister tror felaktigt
  att vi utvecklats från schimpanser.

 390. De förstår inte varför
  schimpanserna fortfarande finns kvar.

 391. Din 1 500 000:e anfader
  för 25 miljoner år sedan-

 392. -såg ut som en apa och var anfader
  till oss och gamla världens apor.

 393. Din sju miljonte anfader,
  för 63 miljoner år sedan-

 394. -skulle ha liknat ett spökdjur,
  loriapa eller en galago.

 395. Vår och galagoernas
  gemensamma anfader.

 396. Din 45 miljonte anfader,
  för 105 miljoner år sedan-

 397. -är ett näbbmusliknande djur.

 398. Din 170 miljonte anmoder,
  för 310 miljoner år sedan-

 399. -är en reptilliknande,
  ödleliknande varelse.

 400. Din 175 miljonte anfader
  liknar en salamander.

 401. Sen kommer vi till den 185 miljonte
  anfadern som är en fisk.

 402. Vykortsstapeln slingrar sig
  bakåt till tidernas begynnelse-

 403. -varifrån vi inte har några fossil
  utan bara kan gissa hur de såg ut.

 404. Nästa kapitel är "Varför finns det
  så många olika sorters djur?"

 405. Det är en annan sida av evolutionen,
  att det uppstår olika grenar.

 406. Jag diskuterar varför det sker.

 407. Det mest intressanta sättet är att
  det börjar med geografisk isolering.

 408. En djurpopulation separeras på två
  olika öar eller fastlandet och en ö.

 409. Då kan de utvecklas åt olika håll.

 410. Innan de skiljs åt så länkar den
  sexuella fortplantningen dem samman-

 411. -och gör det omöjligt för dem att
  skiljas åt, p.g.a. sexuellt umgänge.

 412. Jag funderade i bilen
  på väg från flygplatsen-

 413. -på parallellen mellan
  biologisk evolution och språk.

 414. Språk förgrenar sig på samma sätt,
  vilket även Darwin noterade.

 415. Man kan rita familjeträd för språk.

 416. Den största skillnaden, som jag ser-

 417. -är att när språk en gång har
  skiljts åt så kan de blandas igen.

 418. Engelska är en blandning mellan
  germanska och romanska språk.

 419. Men det finns ett mellanläge när
  de skiljs åt och de kallas dialekter-

 420. -när de ännu inte har blivit språk.

 421. Jag talade med de charmerande
  kvinnor som körde mig till hotellet.

 422. Definitionen av när en dialekt
  skiljer sig nog för att kallas språk-

 423. -kan vara en funktionell definition.

 424. Om du träffar nån
  från en nylig delning-

 425. -så att ni talar samma språk
  med olika accent.

 426. Om du försökte imitera deras accent,
  skulle de troligen slå till dig.

 427. De skulle tro att du ville
  förolämpa dem eller driva med dem.

 428. Så skulle det bli om jag åkte till
  Skottland och försökte prata skotska.

 429. Då skulle jag bli nedslagen,
  särskilt på en pub i Glasgow.

 430. Men om jag åkte till Tyskland eller
  Sverige och försökte prata svenska-

 431. -så skulle ni nog bli smickrade
  oavsett hur dåligt jag pratade.

 432. Vid någon punkt i förgreningen-

 433. -går det från en förolämpning
  att försöka tala den andras variant-

 434. -till att bli motsatsen
  av en förolämpning.

 435. Jag frågade dem i bilen
  om de skandinaviska språken-

 436. -befinner sig på gränsen-

 437. -om du blir nitad
  om du försöker prata de andras språk-

 438. -eller om det uppfattas som smicker.
  Jag låter er fundera på det.

 439. "Varför har vi natt och dag?"
  Det har jag redan nämnt.

 440. "Vad är solen?" Det finns många
  myter om solen och solgudsdyrkare.

 441. Sanningen är att solen är en stjärna,
  en ganska vanlig stjärna.

 442. Här är en animation på väg bort
  från solen. Där försvinner solen.

 443. Vi får en bild av hur stort
  universum är, alla andra stjärnor.

 444. När vi rör oss bortåt
  börjar vi se galaxer.

 445. Där är Vintergatan, vår galax,
  sen dyker det upp fler galaxer.

 446. Nu ser vi bara galaxer.

 447. "Vad är en regnbåge?"

 448. "När och hur började allting?"

 449. "Är vi ensamma?" Jag ska beröra
  den frågan lite mer ingående.

 450. Det var svårt
  att hitta myter till det kapitlet.

 451. Själva idén om ett enormt universum-

 452. -där frågan om vår planet är den
  enda med liv, hade inte ens uppstått.

 453. Så här
  fick jag använda moderna myter.

 454. Det finns otaliga moderna myter
  om huruvida vi är ensamma.

 455. En förbluffande stor andel
  av befolkningen i USA-

 456. -tror att de har blivit bortförda
  av utomjordingar i flygande tefat-

 457. -som har utsatt dem för sexuella
  experiment och sen släppt dem.

 458. Skälen för att tro detta,
  som kanske övertygar vissa...

 459. En man trodde det
  eftersom han ofta blödde näsblod.

 460. Det måste bero på att han hade fått
  en apparat inopererad i näsan-

 461. -för att "beama" tillbaka information
  till utomjordingarna.

 462. En annan
  trodde sig ha utomjordiska föräldrar-

 463. -eftersom hans hudfärg skilde sig
  en aning från båda hans föräldrar.

 464. Det vetenskapliga frågan
  om vi är ensamma är speciell-

 465. -eftersom vi inte alls
  vet hur vi ska besvara den.

 466. Eller vi kan inte besvara den.

 467. Vi vet vad vi behöver veta
  för att besvara den-

 468. -eller hur sannolikt det är
  att vi är ensamma.

 469. Antalet planeter där liv
  skulle ha en chans att existera.

 470. Antalet planeter i universum.

 471. Antalet stjärnor i universum
  beräknas vara 10 upphöjt i 22.

 472. Det är ett stort antal.

 473. Tills nyligen visste vi inte
  om andra solar än vår hade planeter.

 474. Det handlade om
  den kopernikanska principen.

 475. Det är osannolikt att vi är unika
  i det här solsystemet.

 476. Men bara helt nyligen fick vi bevis
  för att andra stjärnor har planeter.

 477. Det verkar som att
  de flesta stjärnor har planeter.

 478. Så antalet planeter i universum
  är mycket stort.

 479. Alla har inte förutsättningar
  för liv, men de är väldigt många.

 480. Vissa reagerar känslomässigt
  på tanken att vi inte är ensamma.

 481. Vissa har vetenskapliga invändningar.

 482. De menar att liv är så osannolikt
  att vi är ensamma i universum.

 483. Om ni träffar såna människor
  kan ni säga följande till dem:

 484. För att hålla fast vid din idé
  att vi är unika i universum-

 485. -måste du tro på
  att livet var en så flyktig-

 486. -förbluffande
  och idiotisk osannolikhet-

 487. -att det bara uppstått en gång
  i alla 10 upphöjt i 22 solsystemen.

 488. För att tro på det måste du säga
  att grunden till liv på vår planet-

 489. -vilken kemisk reaktion det än var
  som gav upphov till det första livet-

 490. -så var uppkomsten av liv
  en löjligt osannolik händelse.

 491. Så osannolik att en kemist
  som tillbringar hela livet i labbet-

 492. -för att ta reda på hur det gick till
  och återskapa villkoren som rådde-

 493. -för att se om liv kan uppstå-

 494. -helt skulle slösa bort sitt liv.

 495. Om det bara skett en gång
  på 10 upphöjt i 22 tillfällen-

 496. -så är det vi söker
  för vår teori om livets uppkomst-

 497. -inte en trolig förklaring,
  inte det minsta-

 498. -utan en teori så osannolik
  att den måste ses som omöjlig.

 499. En gång på 10 upphöjt i 22 chanser.

 500. Det kan ändå vara sant.
  Det kan faktiskt vara så-

 501. -att livets uppkomst är så otroligt
  osannolik att det bara skett en gång.

 502. Då har vi den antropiska principen-

 503. -att om det bara inträffade en gång
  måste det ha inträffat just här-

 504. -eftersom vi är här just nu.

 505. Jag tror inte det är så osannolikt.
  Det är en svår fråga.

 506. Kemisterna
  vet ännu inte exakt vad som hände-

 507. -men det finns
  flera intressanta teorier.

 508. Vi vet vilken typ det måste vara.

 509. Livets ursprung måste vara
  uppkomsten av den första genen.

 510. Det måste vara
  den första självkopierande koden.

 511. Det finns ingen evolution
  utan självkopierande information.

 512. Där gör jag
  ett underliggande antagande.

 513. Jag antar att livet är beroende av
  nån slags darwinistisk utveckling.

 514. Jag förutsätter att det är så,
  men jag kan ha fel.

 515. Men jag har goda skäl för att tro-

 516. -att oavsett hur främmande
  liv på andra planeter må vara-

 517. -vet vi
  att det måste vara darwinistiskt liv.

 518. Det har uppstått i nåt som liknar
  samma process av gradvis förändring-

 519. -genom nåt slags naturligt urval.
  Det kräver nån slags genetik.

 520. Jag förutsätter också att det kräver
  nån slags digital genetik.

 521. En sak som Lone Frank inte nämnde
  när hon talade om gener-

 522. -är att de är digitala.

 523. De är inte bara digitala
  i det att de finns eller inte finns-

 524. -utan även inom varje gen.

 525. Dna-koden i sig är nästan exakt
  likadan som en dators minne.

 526. Man kan faktiskt säga att genetiken
  är en del av informationsteknologin.

 527. Jag antar att liv
  bygger på darwinistisk utveckling-

 528. -samt att darwinistisk utveckling
  kräver genetik, digital genetik.

 529. Bara digital kod
  har tillräckligt hög exakthet-

 530. -för att potentiellt
  kunna överleva i miljontals år.

 531. Livets ursprung måste vara
  den första digitala koden.

 532. En slumpmässig kemisk händelse-

 533. -en molekyl som råkade få egenskapen
  att kunna kopiera sig själv.

 534. Att göra olika kopior
  för att få variation.

 535. Att mutera och kopiera slarvigt.

 536. Och att kopiorna i sin tur
  har förmåga att kopiera sig själva.

 537. Det är en stor uppgift,
  men det skedde här.

 538. Om du inte tror att vårt liv är unikt
  så måste det ha hänt annorstädes-

 539. -så det kan inte vara så osannolikt.

 540. Men även om
  det är mycket osannolikt-

 541. -så kan det ändå inträffa
  miljarder gånger i universum-

 542. -om det finns
  miljarder olika livsformer.

 543. Eftersom universum är så oerhört
  stort är liv ändå väldigt sällsynt.

 544. Öarna av liv,
  om det finns en miljard-

 545. -skulle befinna sig så långt ifrån
  varandra att de aldrig kan träffas-

 546. -vilket är ganska sorgligt.

 547. Nästa kapitel, "Vad är jordskalv?"-

 548. -för oss in på platt-tektonik,
  geologi.

 549. Ämnet geologi har revolutionerats
  under min livstid.

 550. När jag gick i skolan
  var ämnet platt-tektonik i sin linda.

 551. Det var möjligt för Charles Elton,
  den store ekologen i Oxford-

 552. -som Staffan kanske träffade?

 553. När han föreläste fick vi rösta.

 554. Det är ovetenskapligt,
  men så gjorde Elton.

 555. Det blev 50-50,
  men nu är platt-tektonik en realitet.

 556. Vi vet vad som har hänt
  och kan förutspå vad som ska hända.

 557. Det är det jordbävningar beror på.

 558. "Varför händer dåliga saker?"
  Eller varför händer saker generellt?

 559. Det gav mig en chans
  att avmystifiera-

 560. -den vanliga tendensen hos folk-

 561. -att vidskepligt tro att världen
  är ute efter att skada dem.

 562. Vissa tror att de föds med tur
  eller otur, eller är olycksbringande.

 563. Det finns spridda spelmyter.
  Spelare på kasinon i Las Vegas-

 564. -som tror att eftersom det har varit
  svart länge är det rötts "tur" nu.

 565. Det florerar
  många myter bland spelare.

 566. Det är ett tillfälle att lära de unga
  som förhoppningsvis läser boken-

 567. -om sannolikhetslära och vilka
  misstag och felslut man kan göra.

 568. Ta cricket till exempel.

 569. Det är viktigt att vinna lottningen
  om vem som ska få slå först.

 570. Det påverkar vilken taktik man har,
  det är viktigt att vinna lottningen.

 571. Många tror att vissa kaptener
  är bättre på att vinna lottningen.

 572. Eller att eftersom han vunnit många
  gånger i rad, så lär han förlora nu.

 573. De antar att han förlorar nästa gång.

 574. Sånt tar jag upp i det kapitlet.

 575. Till sist, i kapitel 12,
  "Vad är ett mirakel?"-

 576. -berör jag övernaturlig magi,
  med exempel på religiösa mirakel-

 577. -magi som folk tror på för att den
  utövas av profeter eller liknande.

 578. Efter diskussioner med religiösa
  personer från alla trosriktningar-

 579. -har jag anklagats för att jaga
  lätta mål, som galna kreationister.

 580. Så numera diskuterar jag med högt
  uppsatta teologer som ärkebiskopar.

 581. Jag förvånas över hur många av
  dessa teologer som tror på mirakel-

 582. -som att vatten förvandlas till vin.

 583. Det är ett problem att normalbegåvade
  och annars skeptiska människor-

 584. -som kan köra bil
  och knyta sina skosnören-

 585. -trots det
  är mottagliga för totalt nonsens-

 586. -bara för att det står skrivet
  i en gammal bok.

 587. Nu bläddrar jag
  till den allra sista sidan i boken.

 588. Jag ska läsa högt
  det som kan sägas vara bokens credo.

 589. "Vissa saker kan inte ens
  de bästa forskarna förklara"-

 590. -"men vi får ändå inte ta till
  fusk-förklaringar"-

 591. -"som magi eller det övernaturliga,
  som inte kan förklara nånting."

 592. "Tänk er
  den mest lärda medeltidsmannen"-

 593. -"om han såg ett flygplan, en dator,
  en mobil eller en portabel gps."

 594. "Han hade kallat dem
  övernaturliga mirakel."

 595. "Sakerna är vanliga för oss, vi vet
  att de bygger på tekniska principer."

 596. "Science fiction-författaren
  Arthur C. Clarke"-

 597. -"summerade det
  i Clarkes tredje lag":

 598. "All tillräckligt avancerad teknologi
  är omöjlig att särskilja från magi."

 599. "Om en tidsmaskin
  tog oss 100 år framåt"-

 600. -"skulle vi få se saker som vi i dag
  anser vara omöjliga eller mirakel."

 601. "De vore naturliga, eftersom vår
  syn på det naturliga hade vidgats."

 602. "De vore mer fantastiska än nåt som
  teologerna nånsin fantiserat ihop."

 603. "Ju mer du funderar,
  desto mer inser du"-

 604. -"att själva idén om mirakel
  är nonsens."

 605. "Om nåt sker som vetenskapen inte
  kan förklara, har det två orsaker:"

 606. "Antingen skedde det inte; åskådaren
  tog fel, ljög eller blev lurad."

 607. "Eller så visar det på en lucka
  i dagens vetenskap."

 608. "Om vetenskapen stöter på
  ett fenomen den inte kan förklara"-

 609. -"ska vi inte ge oss innan vi
  kan presentera en förklaring."

 610. "Om det kräver en helt ny vetenskap"-

 611. -"så radikalt ny att den knappt ens
  liknar vetenskap överhuvudtaget"-

 612. -"så är det okej, det har hänt förr."

 613. "Men var aldrig så lat,
  så uppgiven, så feg"-

 614. -"att du säger 'jag förstår inte,
  det måste vara ett mirakel'."

 615. "Säg i stället
  att det är en gåta, en utmaning."

 616. "Vare sig
  vi ifrågasätter observationen"-

 617. -"eller vidgar vetenskapen
  i nya riktningar"-

 618. -"är det modiga sättet
  att direkt undersöka det."

 619. "Tills vi har ett svar på mysteriet
  är det helt okej att svara:"

 620. "Det är nåt vi ännu inte förstår,
  men vi jobbar på det."

 621. "Det är det enda rätta."

 622. "Mirakel, magi och myter kan
  vara roliga, jag har roligt i boken."

 623. "Myter är roliga, så länge man inte
  förväxlar dem med verkligheten."

 624. "Sanningen har en egen magi."

 625. "Sanningen är mer magisk,
  i den bästa bemärkelsen"-

 626. -"än alla
  myter, mysterier och mirakler."

 627. "Vetenskapen har sin egen magi,
  verklighetens magi." Tack.

 628. Tack så mycket, professor Dawkins.

 629. Vi ska ta några frågor.
  Kan talarna komma upp på scenen?

 630. Staffan, Lone,
  Nyamko, Nils och Sara.

 631. Vi ska ha en liten diskussion,
  jag ställer mig här.

 632. -Vill du ha lite vatten?
  -Tack.

 633. Jag tar den första frågan så länge.

 634. Vi har några få religiösa skolor
  i Sverige, ungefär 70 stycken.

 635. Jag har talat med lärare där som
  säger: "Vi lär visst ut evolutionen."

 636. "Men vi lär ut kreationismen också
  och låter dem välja."

 637. Det är deras syn
  på opartiskt lärande.

 638. Vad säger du om den synen på
  kunskap, som jag tycker är märklig?

 639. Bara de talar lika mycket om Oden
  och de tasmanska skapelsemyterna-

 640. -och alla myter från alla stammar
  i Afrika, Asien och Polynesien.

 641. Det finns tusentals skapelsemyter,
  vissa är väldigt vackra och poetiska-

 642. -men ingen är trovärdig, förutom
  den vetenskapliga som är sann.

 643. Det är ett svar jag skulle ge.

 644. Det är en historisk slump
  att vi i väst-

 645. -råkar bli lärda den kristna myten.

 646. Det finns inget skäl att tro på den
  mer än någon annan myt.

 647. Jag vill be
  de tidigare talarna ställa frågor.

 648. Kan Sara ta mikrofonen
  som finns bakom Nils?

 649. Det finns en mikrofon där.
  Ta loss den, det är en lös mikrofon.

 650. Vem av er vill börja?
  Sara? Varsågod! Ställ en fråga.

 651. Christer sa att du vill förklara allt
  med evolutionen, så jag blev nyfiken.

 652. Du nämnde den antropiska principen,
  så jag undrar vad du tänker om...

 653. I fysiken har vi en teori
  för att beskriva världen.

 654. Vi räknar med fysiska konstanter-

 655. -som vi inte helt kan förklara i dag.

 656. Om man ändrar dessa konstanter lite
  kan man inte bygga atomer eller liv.

 657. Eftersom vi inte kan förklara dem,
  vill vissa inom fysiken-

 658. -förklara dem,
  eller göra dem sannolika-

 659. -genom parallella universum, där vi
  råkar bo i det där liv kunde skapas.

 660. -Vad tänker du om det?
  -Det är spännande.

 661. Några av de fysiska konstanterna
  kan inte förklaras.

 662. Allt annat kan förklaras, förutom
  det här halvdussinet konstanter.

 663. Det är som om det fanns
  fem rattar man kan vrida på.

 664. Tänk er en gud som vrider på dem-

 665. -och ändrar värdet för gravitationen
  eller styrkan på olika krafter.

 666. Som Sara just sa, om nån ratt
  vrids till fel inställning-

 667. -får man inte
  ett universum där vi kan uppstå.

 668. Man får ett universum
  som utplånas direkt när det uppstår.

 669. Eller ett universum
  där materia inte blir stjärnor-

 670. -och det varken skapas
  kemi, planeter eller liv.

 671. Den antropiska principen
  säger "vi finns här".

 672. Vi måste finnas i ett universum
  som kunnat skapa oss.

 673. De fysiska konstanterna
  har främjat uppkomsten av livet.

 674. Att stjärnorna finns är ingen slump.

 675. Vi måste leva
  i ett universum med stjärnor.

 676. Det krävs stjärnor
  för att kunna skapa kemi, etc.

 677. Vissa fysiker nöjer sig med det,
  andra inte.

 678. Även om det är sant att vi inte
  vore här om inte rattarna stod rätt-

 679. -så måste
  inställningen göras försiktigt.

 680. En filosof gjorde liknelsen
  med en exekutionspatrull.

 681. Tio män skjuter mot ett offer,
  men han överlever.

 682. De missade, eftersom han lever.

 683. Men det behövs en förklaring varför
  de missade, kanske en konspiration.

 684. Den förklaring
  som flest fysiker tror på-

 685. -är att det finns flera universum,
  med egna konstanter.

 686. Kanske flera miljarder universum.
  Men bara en liten del av dem-

 687. -har förutsättningar att ge upphov
  till stjärnor, kemi och liv.

 688. Där har vi antropiprincipen, att
  vi måste leva i ett sådant universum.

 689. Vissa fysiker
  förnekar att inställningen är så fin.

 690. De säger
  att om du vrider en ratt i taget-

 691. -då kollapsar universum.

 692. Men om du vrider flera samtidigt
  så kan de samspela.

 693. Det kan finnas många fler sorters
  tänkbara universum. Nästa fråga.

 694. Min fråga är lite enklare och
  inte lika sofistikerad som Saras.

 695. Verkligheten är ju full av magi-

 696. -varför blev du så fascinerad av
  just biologi och inte av andra saker?

 697. Fanns det en särskild magi i biologi?

 698. Var det nåt särskilt
  som gjorde att du blev just biolog?

 699. Jag är inte tillräckligt smart
  för att bli fysiker.

 700. Oavsett det, tycker jag att biologi
  har en särskild magi, liksom fysik.

 701. Men biologin studerar komplexitet.

 702. Biologin studerar hur de fysiska
  krafterna, den fysiska verkligheten-

 703. -har formats till
  oerhört komplicerade maskiner-

 704. -som har förmågan att röra sig,
  äta, jaga, hoppa, flyga, simma-

 705. -som har nervsystem
  och känselorgan, och kan tänka.

 706. Det är en mycket,
  mycket, märkvärdigt sak-

 707. -att liv överhuvudtaget existerar.

 708. Det kan studeras
  under hundratals livstider.

 709. Men många är biologer
  för att de är naturintresserade.

 710. De älskar fåglar och växter.

 711. Det är en respektabel anledning
  att bli biolog, men inte mitt skäl.

 712. Som vanlig person har jag hört
  så mycket fantastiskt här i kväll-

 713. -från dig,
  från Sara och från dig, Lone.

 714. Jag ska läsa din bok för mina barn.
  Du ger svar på många frågor.

 715. Men en sak som de lär fråga mig
  - de är 11 år gamla - är:

 716. "Mamma, vad händer när vi dör?"
  Har du några tankar om det?

 717. Tja... Ja.

 718. Jag tror att det som sker när vi dör
  är samma sak som innan vi föddes.

 719. Som Mark Twain sa: "Jag var död i
  flera miljarder år innan jag föddes"-

 720. -"och kände inte av
  det minsta obehag."

 721. Det finns ändå nåt skrämmande...

 722. Jag tror att det skrämmande
  är tanken på evigheten.

 723. När man tänker på
  det skrämmande med evigheten-

 724. -är den otäck oavsett om du är där
  eller ej, ännu otäckare om du är där.

 725. Tanken på att existera...
  Jag skulle gärna bli några hundra år-

 726. -men inte i miljarder år.
  Då skulle jag hellre hamna i koma.

 727. Och det är precis det som sker.

 728. Får jag lägga till en fråga,
  före Lone?

 729. Jag förstår din syn på döden.
  Men min fråga är:

 730. Ska man berätta det för en 11-åring?

 731. Vårt barn är tre och frågar inte än.

 732. Men när han blir sex,
  ska vi berätta sanningen?

 733. Det är ingen fråga för forskarna,
  det är en moralisk/pedagogisk fråga.

 734. Jag vill inte berätta lögner för barn
  som en tröst.

 735. Jag tror att man kan berätta
  sanningen utan att skrämmas.

 736. Om du svarar ärligt på frågan i den
  ålder de är första gången de frågar-

 737. -är det nog mindre skrämmande
  än en lögn som de avslöjar senare.

 738. Men det är ingen fråga för forskare
  utan för de enskilda föräldrarna.

 739. Tack. En fråga om evolutionen.
  När vi talar om evolutionen-

 740. -har många en föreställning att
  evolutionen gäller människor förr.

 741. Vi utvecklades och blev Homo sapiens.

 742. Många säger
  att evolutionen är avslutad nu.

 743. Nu har vi penicillin
  och cancermedicin, vi föder 1,7 barn.

 744. Det blir ingen mer evolution.

 745. Hur ser du att urvalet sker
  i en sådan population?

 746. Alltså, åt vilket håll tror du
  att Homo sapiens är på väg?

 747. Det är nog sant att i ett medicinskt
  utvecklat samhälle som vårt-

 748. -är en del av det naturliga urvalet
  satt ur spel.

 749. Vi väljs inte utifrån
  att vi har raska ben och skarpa ögon-

 750. -eller bra jägare och liknande.

 751. Men det är inte så
  att alla föder lika många barn.

 752. Men det är svårt att dö ung.
  Rätt få dör innan de är könsmogna.

 753. De historiska skälen
  till att vi blev bra på det vi gör-

 754. -som att springa, hoppa och tänka,
  har blivit mindre avgörande.

 755. Vissa har stora familjer, andra inte.

 756. Om man delar upp folk i de med
  stora familjer och de med inga barn-

 757. -tittar på deras gener och frågar:

 758. Är det nån statistisk skillnad
  mellan de två olika grupperna?

 759. Om det finns en statistiskt säker
  skillnad i generna hos grupperna-

 760. -så har vi ett naturligt urval, men
  hur urvalet ser ut är komplicerat.

 761. Folk kan ha många barn
  för att de vill det-

 762. -eller för att
  de inte känner till preventivmedel.

 763. Då har vi ett naturligt urval
  som gynnar okunskap-

 764. -i det att många barn föds
  av misstag, vilket många gör.

 765. Det är mycket komplicerat.

 766. För att skapa
  en intressant evolutionär förändring-

 767. -alltså att det på 10 000-100 000 år
  skulle ske en systematisk förändring-

 768. -måste skillnaden mellan grupperna
  upprätthållas i 100 000 år.

 769. Det vore osannolikt om man ser på
  av vilka skäl man skaffar barn i dag.

 770. Att vi har stora hjärnor nu, medan
  Australopithecus hade mindre-

 771. -beror på att det var en varaktig
  favorisering av större hjärnor.

 772. Så vilket urvalskriterium
  kan vara konstant i en miljon år?

 773. Vem kan veta det?
  De förhållanden vi lever under-

 774. -med medicin, bilar, flygplan...

 775. Vem vet hur de ser ut ens om 100 år?
  Än mindre om 100 000 år.

 776. Jag skulle aldrig våga förutspå
  människans framtida evolution.

 777. Om vi realiserar Arthur C. Clarkes
  dröm och koloniserar andra planeter-

 778. -så lär vi nog få
  en uppdelning på olika arter.

 779. En sista fråga: Tror du
  att vi kan bli som dolksvansarna-

 780. -och förbli likadana väldigt länge?

 781. Det finns goda chanser till det.

 782. Vi vet att det existerar
  djur som dolksvansarna-

 783. -eller lingula, som är ännu äldre.

 784. Vi kan vara en sån art.
  Vi kan också slippa att dö ut.

 785. En majoritet, 99 procent
  av alla arter, har dött ut.

 786. Om nån art har chans att överleva
  så kan det vara vi.

 787. Om en meteorit träffar jorden kan vi,
  till skillnad från dinosaurierna-

 788. -ta skydd under jord
  och bevara en fröbank.

 789. Kvällens sista fråga.

 790. Jag håller inte med. Jag tror inte
  att vi är en dolksvans-kandidat.

 791. Vi har alldeles
  för stor potential att förändras.

 792. Min fråga snuddar din,
  men handlar mer om dåtid än framtid.

 793. Kan du identifiera
  en särskild faktor som kan förklara-

 794. -varför vi bland 260 arter primater
  har varit så hemskt framgångsrika?

 795. Alla andra är rödlistade.

 796. Vi är unika på många sätt.
  Vi har ett språk.

 797. En följd av att ha ett språk är att
  vi har en snabb kulturell utveckling-

 798. -vilket vi ser i konst och teknologi.

 799. Vi har det svindlade faktumet att...

 800. Det gick bara 60 år från det att
  bröderna Wright flög första gången-

 801. -till dess att Neil Armstrong
  beträdde månen.

 802. Det är
  en förbluffande snabb utveckling-

 803. -som liknar biologisk utveckling,
  men som naturligtvis inte är det.

 804. Genomet i det här fallet är inte dna
  utan ingenjörernas ritningar.

 805. Men ur ett ekologiskt perspektiv
  liknar det evolutionen-

 806. -eftersom det möjliggör för oss
  att erövra världen-

 807. -och även riskera att skada världen.

 808. Jag tror att det framför allt är
  språket och följder av språket-

 809. -som har möjliggjort
  en kulturell evolution-

 810. -som liknar biologisk evolution,
  men miljontals gånger snabbare.

 811. Om vi hade fem timmar till kunde vi
  diskutera vidare, men det går inte.

 812. Tyvärr inte, vi måste avsluta nu.

 813. Jag vill tacka alla närvarande,
  det har varit fantastiskt.

 814. Låt mig bara säga,
  innan ni får ge dem en stor applåd-

 815. -att Richards och Lones böcker
  finns här utanför.

 816. Det är härligt
  att se en fullsatt sal.

 817. Må ni förbli upplysta! Tack.

 818. Översättning: Maria Taubert
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Richard Dawkins om verklighetens magi

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vetenskapen har sin egen magi - verklighetens magi, säger Richard Dawkins, etolog, evolutionsbiolog och författare till flera populärvetenskapliga böcker. En underbar solnedgång, ett vackert landskap, det som ger oss gåshud - det är sådant vi kallar "magiskt". Sådant gör att vi känner oss mer levande, och verkligheten tolkad genom vetenskapen har den egenskapen. Med utgångspunkt i sin bok Verklighetens magi går Dawkins igenom flera frågor om hur verkligheten är beskaffad, som till exempel: "Vem var den första människan?", och redogör pedagogiskt för vetenskapens svar på dessa frågor. Efter föredraget besvarar Dawkins några frågor från kvällens tidigare talare. Richard Dawkins introduceras av zoologen Staffan Ulfstrand, professor emeritus i ekologisk zoologi. Inspelat den 5 september 2012 på Rival i Stockholm. Arrangör: Fri tanke förlag och Kungliga Vetenskapsakademien.

Ämnen:
Biologi, Fysik
Ämnesord:
Filosofi, Naturen, Naturvetenskap, Verklighet, Vetenskapsteori
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Verklighetens magi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Verklighetens magi

Richard Dawkins om verklighetens magi

Med utgångspunkt i sin bok "Verklighetens magi" går etologen, evolutionsbiologen och författaren Richard Dawkins igenom flera frågor om hur verkligheten är beskaffad och redogör pedagogiskt för vetenskapens svar på dessa frågor. Dawkins introduceras av zoologen Staffan Ulfstrand.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Satoshi Omura, medicin

Professor Satoshi Omura är en av tre Nobelpristagare i medicin 2015. När han lyckades isolera speciella bakterier från jordprover la han grunden till läkemedlet Avermectin som är en effektiv parasitdödare. Medicinen kan användas mot parasitsjukdomarna flodblindhet och elefantiasis. Inspelat den 7 december 2015 i Aula Medica, Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

En styv lem

Fjong, bånge, ståfräs - kärt barn har många namn. Men det uteblivna ståndet kan vara svårare att prata om. Gynekologen Göran Swedin tycker att det smusslas för mycket kring sex. Han anser också att män fokuserar för mycket på att prestera, något som också är temat i kortfilmen ”Första gången” av Anders Hazelius.