Titta

UR Samtiden - Varför lyssnar inte Kalle?

UR Samtiden - Varför lyssnar inte Kalle?

Om UR Samtiden - Varför lyssnar inte Kalle?

Hur kan man förstå uppmärksamhetsproblem? Gordon Neufeld, utvecklingspsykolog och författare från Kanada, berättar om uppmärksamhetens anatomi, några vanliga uppmärksamhetsproblem, vilka naturliga förklaringar som kan finnas till ADD och ADHD och vad man kan göra för att hjälpa barn att växa ur problemen. Arrangör: Himmelstrand mentor. Inspelat den 12 november 2012.

Till första programmet

UR Samtiden - Varför lyssnar inte Kalle? : Del 2 - två vanliga problemDela
 1. Välkomna till sammankomst två,
  där vi ska prata om-

 2. -två grundläggande former
  av uppmärksamhetsproblem-

 3. -och hur man skiljer på dem.
  Vi tittade på de två olika problemen.

 4. Man kan ha en skada
  i det retikulära aktiveringssystemet-

 5. -i den del som sätter gränserna
  för när det är aktiverat.

 6. Eller när det kapas som ett försvar
  mot en för stor sårbarhet.

 7. Vi ska jämföra dessa två problem-

 8. -för att kunna skilja mellan dem.
  Vi pratade även om-

 9. -uppmärksamhetsproblem
  som har med omogenhet att göra.

 10. Och problem som beror
  på en hierarki av uppmärksamhet.

 11. Vad vinner när uppmärksamheten
  kapas? Tillgivenhet ligger högst upp-

 12. -och oro likaså.

 13. Nu till problemen.

 14. De två problemen som kan uppstå.

 15. De avskärmande filtren och
  mekanismerna kan vara skadade.

 16. Det kan vara genetiskt, precis
  som man kan ärva andra svagheter.

 17. Man kan ärva ett svagt
  retikulärt aktiveringssystem.

 18. Ett som inte fungerar så bra.

 19. Det kan skadas före födseln.

 20. Alla dessa system
  är väldigt känsliga.

 21. Stress, syrebrist
  och förälderns alkoholintag-

 22. -kan påverka dessa system.

 23. Intressant nog tror man nu-

 24. -att det är vid själva födseln
  som känslighetströsklarna skapas-

 25. -och avskärmningssystemet aktiveras.

 26. Det finns massor med litteratur
  som har studerats-

 27. -av en läkare i Storbritannien,
  dr James Jealous-

 28. -om följderna av att
  klippa navelsträngen för tidigt.

 29. Det verkar
  som om traditionella födslar-

 30. -där vi väntade tills navelsträngen
  slutade pulsera...

 31. Det krävs
  ett slags tändning av hjärnan-

 32. -och en av sakerna
  som måste aktiveras ordentligt-

 33. -var de här avskärmningssystemen,
  de här filtren.

 34. Det är bara en teori, men den
  får stöd från fler och fler källor.

 35. Och störningar
  i neurotransmittorerna-

 36. -som påverkar näring och såna saker-

 37. -kan också vara en delorsak.

 38. Jag tänker inte studera orsakerna-

 39. -utan hur det fungerar.

 40. Problem med att avskärma
  irrelevant information.

 41. Hur det fungerar när det retikulära
  aktiveringssystemet är skadat.

 42. Men först och främst...
  Om avskärmningssystemet fungerar-

 43. -så ska barnet naturligt sträva mot-

 44. -personen eller saken
  det knyter an till.

 45. De kanske knyter an till katten-

 46. -och ger katten sin uppmärksamhet,
  vilket kan skapa problem.

 47. Eller två tvillingar
  som bara har ögon för varandra.

 48. De uppmärksammar bara varandra,
  vilket gör föräldrarna rådvilla.

 49. Era elever är kanske knyter an
  mer till varandra än till er-

 50. -vilket gör det svårare
  att få dem att lyssna.

 51. Men hjärnan fungerar som den ska.
  Det är kulturen som inte fungerar.

 52. Det är inte en hjärnskada,
  utan en skadad kultur.

 53. När barnen inte knyter an
  till dem som ansvarar för dem.

 54. Som det ska fungera,
  om allt fungerar som det ska-

 55. -är att filtersystemen ska
  filtrera bort allt som stör detta-

 56. -så att barnet kan knyta an
  på rätt sätt.

 57. Nu till det dysfunktionella.
  Vad händer då?

 58. Om filtersystemet inte fungerar...
  Allt hänger ihop-

 59. -men om filtren inte fungerar-

 60. -så hamnar det man
  knyter an till inte längst fram.

 61. Barnet strävar inte mot det det
  knyter an till. Vissa har ett barn-

 62. -eller en vän eller en make
  som är så här.

 63. Och ni undrar hur de
  kan tappa bort er hela tiden.

 64. Ni kan vara i samma rum,
  och det är som om ni inte vore där.

 65. De håller inte koll på er. Barn
  strävar mot det det knyter an till.

 66. Om mamma och pappa är i köket
  så samlas barnen där.

 67. De vill vara med, och det är nåt
  man kan räkna med. De strävar dit.

 68. Men sen har man ett barn som inte
  fattar. Det kan knyta an till vid er-

 69. -och söka närhet,
  men ni måste alltid hämta det.

 70. Barnet strävar inte mot er.
  Det är alltid distraherat.

 71. Det håller på med nåt annat,
  och uppmärksammar er inte.

 72. Det retikulära aktiveringssystemet
  gör inte sitt jobb. Troligtvis-

 73. -finns här nåt slags dysfunktion. Det
  håller sig inte nära anknytningarna.

 74. Signalerna når inte fram, och om...

 75. Om man är gift med en sån här
  blir man sårad om och om igen.

 76. För en orsak till att vi känner oss
  älskade och uppmärksammade-

 77. -är att vi står centrum för deras
  uppmärksamhet. Men i det här fallet-

 78. -så blir man inte uppmärksammad,
  trots att man är viktig för dem.

 79. Så känner barnet som knyter an till
  er när ni inte uppmärksammar det.

 80. Det är samma sak. Så ska det fungera,
  men här finns en dysfunktion.

 81. När det händer
  blir resultatet förstås-

 82. -att barnet lätt blir distraherat.
  Allt har samma värde.

 83. Allt. I stället för att prioritera...

 84. Filtren ska prioritera, och utan dem
  tycks allt ha samma värde.

 85. Och det är essensen
  av att vara lättdistraherad.

 86. Allt har samma värde. Dessa barn
  har en utökad sinnesapparat.

 87. De är mycket känsligare
  än andra barn.

 88. De tycks inte ha nån hud, inget
  som filtrerar bort oväsentligheter.

 89. De ser... De har ett större omfång
  när det gäller hörsel-

 90. -och när det gäller synen. Deras
  sinnesapparat är inte begränsad.

 91. Den är vidöppen,
  eftersom filtren inte gör sitt jobb.

 92. Jag har ett sånt barn - det är därför
  jag blev så intresserad av det här.

 93. Det var en traumatisk födsel,
  med skador som följd.

 94. Barnet saknade filter
  helt och hållet när det kom ut.

 95. De framstår ofta
  som osedvanligt smarta.

 96. Det retikulära aktiveringssystemet
  filtrerar bort information hos oss.

 97. Men inte hos dessa barn. Och...

 98. Vi måste fördummas lite
  för att vi ska kunna fungera.

 99. Men de fördummas inte. Deras hjärnor
  verkar fungera mycket snabbare.

 100. Man har försökt sätta ett namn
  på de här barnen.

 101. Nån kallade dem för indigobarn.
  Nu för tiden kallas de orkidébarn.

 102. Man misstänker att de har en koppling
  till barn med Aspergers syndrom.

 103. Man försöker förstå dem,
  för här har vi nånting.

 104. Spontana försök att skapa mönster
  och reducera oljud. Med mitt barn-

 105. -var det gungande rörelser
  och flimrande ljus.

 106. Spontana försök att reducera oljud.
  De försöker skapa mönster av det.

 107. Det ser man även hos autistiska barn,
  och man tror att även dessa barn-

 108. -föds utan försvar
  mot den här världen.

 109. De är hyperkänsliga och hjärnan
  försöker lista ut vad den ska göra.

 110. Mitt eget barn kunde inte ens se
  de första sex veckorna.

 111. Vi trodde att han var blind,
  men hjärnan försökte helt enkelt-

 112. -hantera all stimulans,
  så den stängde av ett helt sinne.

 113. Hjärnan försökte febrilt lista ut-

 114. -vad den skulle göra. Det retikulära
  aktiveringssystemet fungerade inte.

 115. De här barnen är experter
  på irrelevant information-

 116. -för ingen information sticker ut.
  Spela inga spel med dem-

 117. -som går ut på att kunna oväsentlig-
  heter. De vinner varje gång.

 118. De kan minnas saker som är helt...
  Helt irrelevanta saker.

 119. Det finns nämligen ingen hierarki
  i deras system.

 120. Dysfunktionen förvärras
  av ökad stimulans.

 121. I takt med att stimulansen ökar-

 122. -som att lamporna blir starkare,
  det förs mer oväsen, det händer mer-

 123. -så får de nedsatt funktion. Minskas
  stimulansen återkommer funktionen.

 124. Då vet man att de är överstimulerade.

 125. Hjärnan vet inte vad den ska göra.
  Filtersystemet fungerar inte.

 126. De hör och ser saker
  som vi andra inte ser.

 127. Och... Det här är en snabbtitt-

 128. -på den sortens problem.
  Nu ska vi titta på nästa problem.

 129. I det här fallet fungerar
  avskärmningsmekanismen väldigt bra.

 130. Men den har kapats för att tjäna
  en mer angelägen funktion:

 131. Att försvara mot en överväldigande
  känsla av sårbarhet.

 132. Och när så är fallet påverkas
  förmågan att fokusera negativt.

 133. Den här funktionen har
  högre prioritet än det mesta.

 134. Behovet av att knyta an begränsas.
  De kan bara knyta an-

 135. -på ett icke sårbart sätt.

 136. Den första upptäckten inom det
  vi nu kallar klassisk psykologi-

 137. -eller psykodynamisk psykologi, var
  att människor är väldigt bräckliga.

 138. Det finns en gräns
  för vad vi kan utstå.

 139. En gräns för sårbarheten vi tål.

 140. Freuds första teori handlade
  om försvarsmekanismer-

 141. -och den träffade mitt i prick,
  och allt annat utgick ifrån den.

 142. Fast nu kan vi ta bilder av hjärnan,
  så nu vet vi-

 143. -att hjärnan försvarar oss mot
  för stor sårbarhet på tre olika sätt.

 144. Det blir aktuellt för oss
  när problem uppstår-

 145. -när vi ser sånt som får oss
  att må dåligt. Det finns många barn-

 146. -som helt enkelt inte kan se sånt
  som skulle få dem att må för dåligt-

 147. -eller bli för sårbara.
  En defensiv blindhet.

 148. Problemet är att vår sårbarhet
  är inbäddad i våra känslor.

 149. Hjärtat är en symbol
  för både sårbarhet och känslor.

 150. Vi är lätta att såra.

 151. Och barn är lätta att såra.
  Och hjärnan låter det inte bara ske.

 152. Den skapar filter i våra känslor,
  så barnen förlorar sin sårbarhet.

 153. Dagens barn förlorar sina känslor.

 154. Många av dem rodnar inte längre.
  Vi brukade rodna.

 155. De... Många av dem
  kan inte ens säga: "Jag är rädd."

 156. Många försvaras mot sin egen omsorg.
  "Jag bryr mig inte."

 157. Vi ser en enorm flykt från
  sårbarheten och de sårbara känslorna.

 158. Det är oftast inga trevliga känslor,
  men de är nödvändiga.

 159. Många barn känner ingen skam.
  Man ser inte de rörelserna hos dem.

 160. När man skäms vill man bara
  försvinna, men de känner inte så.

 161. Många barn känner ingen ånger
  när nåt hemskt händer.

 162. De kan inte be om ursäkt. De här
  barnen är på flykt undan sårbarheten-

 163. -och det påverkar dem enormt mycket.

 164. Backup-systemet... Om filtreringen
  av alla känslor inte räcker till-

 165. -så börjar hjärnan jobba
  med varseblivningen.

 166. Barn kan då inte se
  det som får det att må dåligt.

 167. Det är den defensiva blindheten. Inom
  skolan ser ni massor med såna barn.

 168. Jag tar ett exempel.
  Maria går i fyran.

 169. Det är rast eller lunch, och hon
  vill leka med tre andra flickor.

 170. De står 50 yards bort,
  eller kanske 25 yards.

 171. Meter? 25 meter bort.

 172. Och... Tack.

 173. Hon tar ett steg mot dem. Flickor som
  går i fyran är väldigt sofistikerade.

 174. Låt oss säga att flickorna inte
  vill leka med Maria.

 175. De sluter axlarna, bara en aning-

 176. -vilket antyder att Maria inte
  är välkommen i gruppen.

 177. De vänder bort sina ögon,
  och bjuder på så sätt inte in Maria.

 178. Hur mår Maria
  av den här behandlingen?

 179. Dåligt! Som sig bör, eftersom
  hon står inför en separation.

 180. Hon borde bli oroad, försiktigare,
  och hon borde bli lite ledsen.

 181. Det fungerade inte, så hon
  borde hitta andra att leka med.

 182. Men om Maria försvaras mot sina
  känslor och sin varseblivning-

 183. -så skärmas det här av,
  för det är för sårbar information.

 184. Det skapas ett svart hål där
  den här informationen skulle vara.

 185. Så hon tar ännu ett steg framåt.
  Vad händer då med de tre flickorna?

 186. Vad gör de nu?

 187. De förstärker
  sina avvisande signaler.

 188. Det är ännu hotfullare för Maria-

 189. -men hennes hjärna
  försvarar henne mot dessa intryck-

 190. -så informationen skärmas av.
  Maria går rakt fram till flickorna.

 191. De förstärker sitt avvisande.

 192. "Vem vill leka med dig? Du är dum!"

 193. Ett markant avvisande, men Maria är
  fortfarande försvarad mot det här.

 194. När vi ser det säger vi:
  "Flickor! Hur kan ni vara så elaka?"

 195. Men vi såg inte hela förloppet.

 196. De avvisade henne som man ska.

 197. De ville inte leka med henne
  - så är det ibland.

 198. Men hon traskade rakt in i trubbel.

 199. Hur många såna här elever har ni?
  Som trampar i klaveret så här?

 200. Ni kanske är på dåligt humör.

 201. Alla vet att man inte
  ska fråga dig nånting i dag-

 202. -för då lär man få skäll.
  Alla utom två eller tre elever.

 203. Ju mer de känner att nåt är fel,
  desto mer är de på dig.

 204. Gör de det med flit?
  Nej, de är blinda som möss.

 205. De trampar rakt i klaveret.
  De gör det på skolgården-

 206. -de gör det i klassrummet, de gör det
  i nästa skola de skickas till.

 207. Varför? För att det är så,
  och det här är en välkänd del-

 208. -av det vi kallar för ADD,
  just den här defensiva blindheten.

 209. Så det är nåt som pågår här.
  Nånting som orsakar det här.

 210. De här försvaren ska komma och gå.

 211. När man kommer hem ska
  försvarsmekanismerna stängas av.

 212. Just nu måste jag skyddas
  från mina känslor och era tankar.

 213. Annars blir det för mycket. När jag
  började undervisa på universitetet-

 214. -var det fruktansvärt.
  Jag hade diarré i flera dagar-

 215. -innan jag undervisade. Men efter
  40 år med diarré är det inget kvar.

 216. I tio år hade jag mardrömmar-

 217. -där jag kom till lektionen
  utan kläder på mig.

 218. Det var inte naturligt för mig, så
  min hjärna försvarade mig mot det.

 219. Men hemma återvände känslorna.

 220. "Jag ska aldrig göra om det."
  Det gjorde jag ju ändå-

 221. -men känslorna kommer tillbaka.
  Och varseblivningsförmågan också.

 222. Det är så det ska vara.
  Vi försvaras för att kunna arbeta-

 223. -men det ska avaktiveras på kvällen.
  Det är samma sak i skolan.

 224. Problemet är när försvaren fastnar,
  som de gör för många barn.

 225. Och det får stora följder. Vilka
  är såren? För mycket separation.

 226. För mycket skam -
  "Är det nåt fel på mig?"

 227. För mycket osäkerhet. De känsligaste
  barnen har svårt med det här.

 228. Vissa barn är helt enkelt
  för känsliga för världen de lever i.

 229. Och de...
  Det blir för mycket för dem.

 230. Vissa är helt enkelt födda
  med den här känsligheten.

 231. De har ingen hud, så att säga,
  mellan dem och världen.

 232. Och det leder
  till en rad olika problem.

 233. Okej. När avskärmningsfunktionen
  lyder under uppmärksamheten-

 234. -ska det som smärtar tas in.
  Det ska tas in.

 235. Det finns där bland alla intryck.

 236. Bland alla signaler finns det
  som smärtar. Det som ska hända-

 237. -är att detta ska tas in, så när
  barnet kommer hem från skolan-

 238. -så frågar ni som är föräldrar
  hur dagen har varit.

 239. Det första de pratar om är det
  som smärtar. Vad som gick fel.

 240. Ögonen tåras, de gråter.
  Det har högsta prioritet-

 241. -och det är precis så det ska vara.

 242. Men det som smärtar är också det
  som får oss att känna oss sårbara.

 243. Det är det som sårar oss.
  Så om barnet försvaras mot det-

 244. -så är det just det de inte pratar
  om. Ju smärtsammare det var-

 245. -i skolan eller i klassrummet, desto
  mindre troligt att de pratar om det.

 246. Det avskärmas,
  och när denna försvarsmekanism...

 247. Jag ska visa det igen. Det som händer
  är att det som smärtar avskärmas.

 248. Nu har vi
  två konkurrerande benägenheter.

 249. Vi föds med en benägenhet
  att ta in det som smärtar-

 250. -men av sårbarhetsskäl... Och det här
  kommer från två olika hjärnhalvor.

 251. Av sårbarhetsskäl
  avskärmas det som smärtar-

 252. -eftersom vi mår för dåligt av det.

 253. Vad händer nu? Här kommer receptet
  för en spridd uppmärksamhet.

 254. Man tappar all fokus-

 255. -och konkurrerande benägenheter
  leder till en spridd uppmärksamhet.

 256. Alla barn som inte är benägna
  att prata om det som smärtar...

 257. Om man vet att nåt har gått fel,
  men barnet vägrar prata om det-

 258. -så vet man att barnet har en spridd
  uppmärksamhet och är lättdistraherad.

 259. Det är inte så svårt att lista ut.
  Det är bara att testa barnen.

 260. Vilka kan prata om det som smärtar
  och vilka har en benägenhet-

 261. -att inte prata om det som smärtar?

 262. Då får man massor med indikationer-

 263. -på en spridd uppmärksamhet.

 264. Ju smärtsammare händelse, desto
  mer spridd är deras uppmärksamhet.

 265. Så fungerar det. De här barnen
  har en dämpad sinnesapparat.

 266. De känner mindre.
  Inte mer, som de andra.

 267. De känner mindre.

 268. De kan gå ut i kallt väder
  utan ordentligt med kläder på sig.

 269. De känner inte kylan.
  De känner inte trötthet eller hunger.

 270. De känner inte lika mycket, och vissa
  känner inte ens om de är kissnödiga.

 271. Många kissar i sängen och så vidare.
  En dämpad sinnesapparat, alltså.

 272. De klarar smärtsamma miljöer bättre.

 273. De kan leva
  i väldigt smärtsamma miljöer.

 274. Detta eftersom de är avskärmade.
  De känner inte av det.

 275. Hjärnan har utrustat dem för att
  kunna leva i en kränkande miljö.

 276. De flesta barn som tillbringar
  mycket tid på Facebook-

 277. -måste försvaras på det här sättet,
  för de klarar sig inte annars.

 278. Deras känslor
  blir alldeles för sårade.

 279. Man måste försvaras för att kunna
  leva i en kränkande miljö.

 280. De här barnen minns inte
  hemska saker som har hänt dem.

 281. De har dåligt minne.
  De andra barnen glömmer aldrig.

 282. De minns om du behandlade dem illa
  när de var tre år gamla.

 283. De glömmer inte. De här barnen
  minns inte smärtsamma upplevelser-

 284. -och deras uppmärksamhet försämras
  när de riskerar att såras.

 285. Då ökar uppmärksamhetsproblemen
  markant.

 286. Lägg märke till att hjärnan bara gör
  det den är avsedd för.

 287. Det är ingen störning.
  De fungerar inte som vi vill-

 288. -men det är ingen störning.
  Hjärnan gör det den är avsedd för-

 289. -nämligen att försvara
  mot en för stor sårbarhet.

 290. Men det enda hjärnan kan göra
  är att avskärma uppmärksamheten.

 291. Det har högsta prioritet-

 292. -och uppmärksamheten är nu inte till-
  gänglig för känsligare funktioner.

 293. Barnet kan inte fokusera-

 294. -för det här har högsta prioritet,
  och man känner av de här barnen.

 295. Flykten undan sårbarheten.
  De pratar aldrig om sårande känslor.

 296. Många kan inte ens säga att de är
  rädda. De flyr undan sårbarheten.

 297. Men deras hjärnor fungerar bra.

 298. Att stå inför en separation är
  huvudorsaken till defensiv blindhet.

 299. Separationer är såren som vi
  människor inte riktigt klarar av.

 300. Så om ett barn
  drabbas av en närståendes död-

 301. -ett avvisande eller förlust av nån
  det knyter an till, så ser man det-

 302. -ända fram tills dess att sörjandet
  börjar. Det är förblindande.

 303. Vi behöver solen,
  men vi kan inte titta rakt på den.

 304. Vi kan inte titta rakt på det här -
  det är för starkt. Så när barn...

 305. När de möts av det här
  måste de försvaras mot det.

 306. De fungerar inte annars.

 307. De känner sig obetydliga,
  oönskade, oälskade, oviktiga-

 308. -och för besvärliga.
  När det gäller de vi knyter an till-

 309. -så är det här väldigt svåra känslor.
  Förblindande förhållanden.

 310. Att inte bli inbjudna att vara nära
  den vi knyter an till mest.

 311. Att känna sig oönskad,
  oinbjuden och oälskad.

 312. Att förlora kontakten, att inte höra
  hemma, en outhärdlig skillnad-

 313. -att inte passa in och inte bli sedd.
  Problemet här är...

 314. Så här ser det ut
  när barnen knyter an till jämnåriga.

 315. När barn knyter an till varandra mer
  än till de vuxna som älskar dem-

 316. -som är ansvariga för dem
  och som är försiktiga med dem-

 317. -så blir det här deras verklighet.

 318. Inte alla barn får det sämre
  med sina likar än med sina föräldrar.

 319. Vissa räddas från dåliga familjer-

 320. -av vänner som behandlar oss
  mycket bättre än våra vuxna.

 321. Så det är inte alltid så här.

 322. Men generellt sett-

 323. -så har barnen det bättre
  hos de vuxna-

 324. -som ska uppfostra dem,
  ta hand om dem och lära dem saker.

 325. Forskningen är väldigt tydlig
  på det här.

 326. Barnens umgänge med sina likar är
  det främsta skälet till att de såras.

 327. Och barn umgås som aldrig förr.

 328. De har aldrig umgåtts så här mycket
  med varandra förut.

 329. De har även ett digitalt umgänge, med
  Facebook, sms och mobiltelefoner-

 330. -som förstärker det här.
  Så det är problemet.

 331. Låt oss nu ta en titt på...

 332. Jag ska jämföra de här två problemen
  sida vid sida.

 333. Vi har en jämförelse mellan
  de två uppmärksamhetsproblemen.

 334. Vi har filtreringsdysfunktionen.

 335. Där har vi en utökad sinneapparat.

 336. Jag ska sära på dem i deras
  renaste form, och då har man...

 337. Om uppmärksamhetsproblemet
  har en neurologisk orsak-

 338. -så är det oftast problem med
  det retikulära aktiveringssystemet.

 339. Och defensiv blindhet-

 340. -beror på en för stor sårbarhet. Men
  det kan vara en blandning av dessa.

 341. Ofta går de inte att skilja åt.

 342. Men jag gör så här för att kunna se
  de bakomliggande orsakerna.

 343. En neurologisk skada
  ger överkänslighet.

 344. Defensiv blindhet ger en dämpad
  sinnesapparat. Man har ett barn-

 345. -som inte tycks märka av
  kyla, trötthet...

 346. Hela känsloregistret.

 347. En filtreringsdysfunktion ger ofta
  begåvade barn. Defensiv blindhet-

 348. -ger ofta normal intelligens.
  Barnen är inte onormalt begåvade.

 349. Vid filtreringsdysfunktionen ser man
  spontana försök till mönsterskapande.

 350. De här barnen snurrar runt mycket.
  De älskar studsmattor.

 351. Rytmer, mönster, gungande -
  alla möjliga olika metoder.

 352. De försöker skapa mönster, för de...

 353. Det är hjärnans sätt att försöka
  skilja mellan figur och bakgrund.

 354. De måste skapa artificiellt brus.

 355. Min yngsta son läser nu fjärde året
  till ingenjör-

 356. -och han snurrar fortfarande för
  att skapa ordning bland alla intryck.

 357. Men många är som han
  på hans universitet.

 358. De är de naturliga byggarna,
  de naturliga ingenjörerna.

 359. De är fantastiskt känsliga
  när det kommer till sånt.

 360. Barn med defensiv blindhet
  klarar högljudda miljöer bättre.

 361. Barn med filtreringsdysfunktionen
  minns hemska upplevelser väl.

 362. Tyvärr. De har ett otroligt minne.

 363. Barn med defensiv blindhet
  har dåligt minne.

 364. De tror att barndomen var perfekt,
  men icke. De minns den bara inte.

 365. Filtreringsdysfunktionen: distraheras
  av ovidkommande information.

 366. Defensiv blindhet: Spridd uppmärk-
  samhet - de söker upp distraktioner.

 367. På så sätt är de ganska lika,
  och det ger dem faktiskt...

 368. När man ska ställa diagnos
  så ser de likadana ut.

 369. Men de är väldigt olika. Men vi ser
  bara att de är lättdistraherade.

 370. Och då passar de ju in.

 371. Fast av väldigt olika skäl.

 372. Filtreringsdysfunktionen förstärks
  av stimulans. Defensiv blindhet-

 373. -förstärks
  när möjligheten att bli sårad ökar.

 374. Filtreringsdysfunktionen resulterar
  i barn som känner för mycket.

 375. Defensiv blindhet:
  Avskärmningen fungerar-

 376. -men den försvarar
  mot en allt för stor sårbarhet.

 377. Hos barn med filtreringsdysfunktion
  är avskärmningen helt bortkopplad.

 378. De får försvara sig genom att bedöva
  sig eller genom defensiv anknytning.

 379. Defensiv anknytning är en omkastning
  av anknytningsinstinkten.

 380. Amygdalan slänger i backen,
  och barnet vänder bort blicken.

 381. Bebisen öppnar handen helt i stället
  för att gripa tag om fingret-

 382. -helt reflexmässigt. De kröker
  kanske ryggen när man tar upp dem.

 383. De motsätter sig kontakt och närhet-

 384. -för det är det yttersta,
  men mycket kostsamma, försvaret.

 385. Man ser det ofta hos autistiska barn,
  där den här sortens beteende-

 386. -sågs av Connor som en dysfunktion
  i det retikulära aktiveringssystemet.

 387. Och nu ser vi att det faktiskt var
  den bästa förklaringen.

 388. Vi kunde inte bevisa det då,
  så man avfärdade det-

 389. -men nu ser vi att han
  var nåt på spåren.

 390. För barn med defensiv blindhet är
  avskärmning det primära försvaret-

 391. -vilket leder till känsloförluster.

 392. Barn med filtreringsdysfunktion
  som inte är för försvarade...

 393. Om det är ett rent neurologiskt
  problem, helt utan försvarsinslag-

 394. -så är barnet väldigt försiktigt,
  oroligt och samvetsgrant.

 395. Det är en del av dem. Eftersom
  deras varningssystem fungerar-

 396. -så är de på det här viset.

 397. Men barn med defensiv blindhet
  är ofta vårdslösa.

 398. De är inte samvetsgranna
  eller försiktiga. Helt olika, alltså.

 399. Filtreringsdysfunktionen
  svarar dåligt på medicinering.

 400. Medicinerna
  är ofta stimulerande medel.

 401. De är redan överstimulerade,
  så medicinen är verkningslös.

 402. Men den koffeinbaserade medicinen
  som används...

 403. Ritalin och alla koffeinbaserade,
  stimulerande medel-

 404. -är effektiva mot defensiv blindhet.
  De hjälper försvarsmekanismerna-

 405. -vilket förbättrar koncentrationen.

 406. De bedövar känslorna
  och fungerar mycket bättre-

 407. -när det gäller
  att öka uppmärksamheten.

 408. Filtreringsdysfunktionen
  går inte att bota.

 409. Man kan inte göra ett barn
  mindre känsligt.

 410. Men man kan öka
  barnets funktionsförmåga-

 411. -genom anpassning,
  när deras hjärnor är formbara.

 412. Det är när ett barn blir ledset
  över saker som inte fungerar-

 413. -och hjärnan jobbar sig runt detta.
  Barnen blir väldigt anpassningsbara.

 414. På sammas sätt som hjärnan jobbar
  sig runt blindhet och dövhet.

 415. Hjärnan klarar det.
  Det är ett fantastiskt organ.

 416. Men den måste vara formbar.
  Den får inte vara som cement.

 417. Barnet kan fås att visa sorgsenhet
  över det som inte fungerar.

 418. Och integration - förmågan att
  hantera motstridande signaler.

 419. Och defensiv blindhet kan hjälpas
  av att man mjukar upp försvaren.

 420. Här handlar det om känslomässig
  avtrubbning och starka försvar.

 421. Om man kan mjuka upp hjärtat
  och tona ned hotet-

 422. -och övertyga hjärnan om att...

 423. Om man minskar hotet i deras miljö
  så kan försvaren sänkas-

 424. -och när de får tillbaka sina känslor
  gör det en otrolig skillnad-

 425. -för deras koncentrationsförmåga.

 426. Men de måste få tillbaka
  sina känslor.

 427. Två grundläggande åtgärder,
  oavsett problem.

 428. Jag ska prata om åtgärder under
  fjärde delen av detta seminarium-

 429. -men jag vill bara ta upp
  två grundläggande åtgärder-

 430. -oavsett uppmärksamhetsproblem.

 431. Två primära åtgärder.

 432. Först och främst: Fånga
  uppmärksamheten innan ni går vidare.

 433. Varför det? För anknytningarna har
  högsta prioritet för uppmärksamheten.

 434. Så det är viktigt
  att aktivera anknytningsinstinkten.

 435. Det gör vi vanligtvis genom att...

 436. Vi tänker inte på det,
  men vi gör det hela tiden.

 437. Vi hälsar på varandra. Det är
  vår primära anknytningsritual.

 438. Det ingen slump. Om man går vidare
  utan att hälsa får man problem.

 439. Vi hälsar i våra icke rollrelaterade
  förhållanden, med våra vänner o.s.v.

 440. Men i våra rollrelaterade
  förhållanden, som inte är inbäddade-

 441. -i ett traditionellt samhälle -
  de är konstlade-

 442. -så glömmer vi att hälsa.
  Och det är så enkelt att hälsa.

 443. Man försöker få ögonkontakt.

 444. För ögonen avslöjar om bjuds in
  i nåns närvaro eller inte.

 445. Vi väntar på
  att ögonen ska lysa upp en aning.

 446. Det är en parasympatisk reflex-

 447. -som meddelar oss
  att vi bjuds in i nåns närvaro.

 448. Vi kopplar det till leende ögon,
  så vi försöker få dem att le.

 449. Vi ler, så att de ska le. Ler de inte
  säger vi nåt för att få dem att le.

 450. Ni kommer att märka
  att ni gör så här när ni hälsar.

 451. Ni aktiverar
  den andres anknytningsinstinkter.

 452. Det är så här man knyter an
  i ett icke-industriellt samhälle.

 453. Men ni bor i ett postindustriellt
  samhälle, som vi i Nya världen.

 454. Och vi har glömt bort
  hur man knyter an.

 455. Ni också, och tyskarna likaså.

 456. Många européer har glömt det,
  men inte i Provence.

 457. De hälsar på alla innan de ens
  ber att få köpa en varm baguette.

 458. Alla gör det. Man går inte till
  marknaden utan att göra så här-

 459. -för då får man den ruttna fisken
  eller den dåliga osten.

 460. Så vi är väldigt olika.

 461. Okej, nu vi har fått ögonkontakt
  och ett leende.

 462. Nu ska vi försöka få en nick också.

 463. Om man är väldigt intuitiv
  så kanske man säger:

 464. "Har du din rosa tröja i dag?" Till
  vuxna säger vi idiotiska saker som:

 465. "Vilket vackert väder!"
  Ja, det kan ju vem som helst se-

 466. -men vi säger det för att få en nick.
  Och vissa nickar för att få en nick.

 467. Vi ler, ser dem i ögonen och nickar.
  Det är så det går till.

 468. När vi gör det här så aktiverar vi
  anknytningsinstinkterna-

 469. -som förfogar över uppmärksamheten.

 470. Och vi bör aldrig gå vidare
  utan att genomföra den här ritualen.

 471. Först då kan vi gå vidare.
  Och det är ett problem med Facebook.

 472. På Facebook
  finns inte dessa ritualer-

 473. -vilket leder till elakhet,
  oförskämdhet och ouppmärksamhet.

 474. Vi bör bara umgås om vi kan fånga
  varandras uppmärksamhet.

 475. Och om jag inte får ögonkontakt,
  ett leende och en nick-

 476. -så bör jag dra mig ur.
  För det leder bara till elände.

 477. Om vi följer reglerna...
  Det är svårt, för skolsystemet-

 478. -har lämnat "anknytningarnas by",
  så många barn är svåra att fånga in.

 479. Men utan ögon, leende och nick
  har man inte deras uppmärksamhet.

 480. Man kan inte fånga in alla,
  så man tar de svåraste-

 481. -och de som alla följer, för om man
  får med dem följer de andra med.

 482. Man måste komma på hur man gör,
  för om man bara börjar prata-

 483. -så kommer man ingen vart.

 484. Såvida de inte redan har knutit an,
  som jag med mrs Ackerberg.

 485. Hon behövde aldrig fånga min upp-
  märksamhet. Men om man inte har-

 486. -en självgående liten Gordy
  så får man göra jobbet själv.

 487. Annars lyssnar de inte.
  Det gäller föräldrar och makar också.

 488. Och hur
  övertrumfar vi uppmärksamheten?

 489. Vi måste aktivera den. Om man inte
  får ögonkontakt och ett leende-

 490. -så vet man varför
  man har problem i förhållandet.

 491. Då måste man börja där.

 492. Om man har ett väldigt känsligt
  eller autistiskt barn...

 493. Om barnet känner sig hotat
  när man ser dem i ögonen-

 494. -måste man fånga upp dem
  via hörseln, och säga nåt-

 495. -som fångar deras uppmärksamhet.
  Här får man vara försiktig.

 496. Många asiater och kanadensiska
  urinvånare får man inte se i ögonen.

 497. De uppfostras till att inte se nån
  de saknar anknytning till i ögonen.

 498. Då får man gå genom öronen.
  Det här är mycket viktiga regler.

 499. Man måste fånga uppmärksamheten,
  inte tvinga sig till den.

 500. Så vi har två primära åtgärder-

 501. -och den andra
  är att mjuka upp försvaret-

 502. -mot en känsla av sårbarhet.
  Vi ska prata mer om det senare.

 503. För att bevara hjärnans formbarhet
  måste vi mjuka upp deras hjärtan.

 504. Då kan hjärnan jobba sig runt
  problemen, vilket är helt avgörande.

 505. Det lindrar en defensiv blindhet-

 506. -så att man kan lätta på
  avskärmningsmekanismen.

 507. Jag ska prata några minuter till-

 508. -innan vi tar frågorna,
  och gå igenom det här igen.

 509. Om man arbetar med ett barn
  som känner för mycket...

 510. Säg att du är en psykolog som jobbar
  med ett barns förälder eller lärare.

 511. Ett barn som känner för mycket.

 512. Vad gör ni då?

 513. Börja med att säga åt lärare och
  föräldrar att reducera stimulansen.

 514. Minska stimulansen
  om barnet känner för mycket.

 515. Det är otroligt hur mycket bättre
  de fungerar då.

 516. Undvik högljudda
  och allt för ljusa miljöer.

 517. Hjälp barnet att minska oljud
  och att skapa mönster.

 518. Det kan se konstigt ut när barnen
  måste snurra och så hela tiden-

 519. -men det är faktiskt rätt kul. Jag
  skapade ett rum bara för det här.

 520. Det gör en enorm skillnad. Och
  man säger inte att de är annorlunda.

 521. Man säger att det är så deras hjärna
  fungerar. Man normaliserar det.

 522. "Massor med hjärnor fungerar så här."

 523. Man använder upprepningar.
  Studsbollar och så vidare.

 524. Mönstret som barnet skapar
  genom det här-

 525. -bygger artificiella skygglappar
  och ett slags brus.

 526. En flimrande bakgrund,
  bakgrundsvågor.

 527. En eld som fladdrar i bakgrunden. Och
  plötsligt kan eleven koncentrera sig.

 528. Man skapar
  ett slags vattenfall av brus.

 529. Allt meningslöst och upprepande brus-

 530. -låter hjärnan skapa en bakgrund,
  och då kan de koncentrera sig.

 531. Man... Och det är bara
  att experimentera.

 532. De fungerar så här. Om hjärnan inte
  kan skilja på figur och bakgrund-

 533. -så får man göra så här,
  och man kan få fantastiska resultat-

 534. -bara genom att experimentera.

 535. Använd struktur och ritualer.
  Allt har sin tid och plats.

 536. "Nu är det dags för det här.
  Det är nu vi gör det här."

 537. Massor med struktur och ritualer,
  för om man bara bestämmer-

 538. -får man aldrig deras uppmärksamhet.

 539. När man säger åt dem att göra nåt,
  så hör de en inte ens.

 540. Man behöver en tydlig struktur.

 541. Då infogar de sig i denna.

 542. Fånga in barnet
  som inte kommer av sig självt.

 543. Vissa barn kommer inte självmant-

 544. -även om man har ett förhållande till
  dem, och då får man fånga in dem.

 545. Se till att få ögonkontakt,
  ett leende och en nick.

 546. Vänta inte på att barnet ska komma.
  Det här är barn som inte kan...

 547. Barnets hjärna
  prioriterar inte anknytningarna.

 548. Allt kan vara bra, men barnet
  uppmärksammar er inte automatiskt.

 549. Då får ni göra det jobbet.

 550. När man inser att nåt har gått fel...

 551. Förlossningsskador, svaga retikulära
  aktiveringssystem som går i arv...

 552. Hierarkierna är satta ur spel.
  Då måste man hjälpa barnet med det.

 553. När det gäller defensiv blindhet
  är nyckeln att jobba runt problemet.

 554. Man jobbar runt det,
  och nyckeln till det är...

 555. Börja med att sänka förväntningarna.

 556. Förvänta er inte att det här barnet
  ska se problemen.

 557. Förvänta er inte att det ser sånt
  som får dem att må dåligt.

 558. De ser inte sina egna misstag.
  Ni känner till de här barnen.

 559. Ni lämnar tillbaka proven
  med en massa röda markeringar.

 560. Barnen som fungerar normalt
  tittar direkt på det som upprör.

 561. "Tusan, jag svarade fel!"

 562. Man kan dela upp klassen
  i de som tittar på sina misstag-

 563. -och de som tittar bort
  och distraherar sig själva.

 564. Och de tittar aldrig på sina misstag-

 565. -för det får dem att må för dåligt.

 566. Alla klasser har dessa två grupper.

 567. De som tittar på det
  som får dem att må dåligt-

 568. -och de som inte gör det.
  Det krävs inte nån tjusig diagnos.

 569. Det är ganska enkelt.
  Det handlar om sunt förnuft.

 570. Det är ganska enkelt. Om ni vet att
  ett barn inte kan se sina misstag-

 571. -för att det mår för dåligt av det-

 572. -så måste man hitta ett annat sätt.

 573. Förvänta er inte att barnet ska hålla
  sig i skinnet på rasterna.

 574. Det ger sig rätt in i hetluften,
  och det måste ni kompensera för.

 575. Vad gör man? Sänk förväntningarna
  och var deras ögon.

 576. Ni måste ta på er det ansvaret.
  "Vad kan jag göra"-

 577. -"för att hjälpa barnet?"

 578. Man skapar strukturer och ritualer
  för att minska distraktionerna.

 579. Använd massor med struktur,
  massor med ritualer-

 580. -för att få dem
  att vara uppmärksamma på rätt saker.

 581. Det här är väldigt viktigt.

 582. Gör det lättare för dem
  att se misstagen.

 583. Gör det roligt.

 584. "Vilka kan se misstagen de gjorde?"

 585. Helt plötsligt blir det roligt.
  Man gör en lek av det-

 586. -i stället för nåt jobbigt.

 587. Man kan säga: "Jag gör jämt fel
  på det här. Hur är det mer er?"

 588. Man lättar på pressen,
  och det är inte så farligt längre.

 589. Men de skulle aldrig göra det själva.
  Använd såna ritualer efter proven.

 590. Nåt som gör att de kan se misstagen
  utan att må dåligt över dem.

 591. Det finns massor man kan göra,
  men man måste inse-

 592. -att barnet inte kan uppmärksamma
  sånt som får det att må dåligt.

 593. Det skyddas
  mot en allt för stor sårbarhet.

 594. Barnet är blint för sina misstag,
  så man gör en lek av det.

 595. Jag måste visa vad som fungerar-

 596. -och trotsa
  mina naturliga lärarinstinkter.

 597. För en lärares instinkt är att rätta.
  "Det här var fel."

 598. De ser inte sånt. De kan inte ens
  se sina egna tillkortakommanden.

 599. De tror att de sjunger jättebra,
  fast de sjunger otroligt falskt.

 600. De kan inte se nåt annat.

 601. De ser inte ens sin egen osäkerhet.

 602. De kan inte erkänna
  att vissa inte vill leka med dem.

 603. De får höga poäng för självkänsla.
  Inte för att de har hög självkänsla-

 604. -utan för att de lever i förnekelse.

 605. Deras egna mått på självkänsla är
  opålitliga, för de kan inte skilja-

 606. -mellan sann självkänsla och
  självkänsla som försvarsmekanism.

 607. Så det är problemet.

 608. Man får betona det som fungerar.
  "Det ordet var rätt."

 609. "Det här fungerar. Det är så
  man skriver den meningen."

 610. Då lär de sig av det. Man vänder
  på det i stället för att rätta dem.

 611. Men hur gör man när man har ett helt
  klassrum med elever? Jag vet inte.

 612. Jag har aldrig listat ut det.
  Men man vill ju att barnen-

 613. -som inte fungerar på samma sätt
  ska kunna... Man måste tänka på det.

 614. Att... Man måste i alla fall försöka.

 615. Använd anknytning
  för att fånga uppmärksamheten.

 616. Använd anknytningar för att fånga...
  Med vissa elever-

 617. -får man göra det två eller
  tre gånger under en lektion.

 618. Ögonkontakt, ett leende, en nick.
  Och sen börjar man om.

 619. För man förlorade barnet. Det gäller
  att ha en känsla för det här.

 620. En känsla
  för att det här är vad som krävs.

 621. Och led dessa "blinda"
  efter att ha skapat kontakt med dem.

 622. Hur leder vi dessa blinda barn?
  Genom vår anknytning till dem.

 623. Skapa kontakt och närhet.
  Få dem att fästa sig vid er.

 624. Och sen leder ni dem.

 625. "Vi måste prata om det här.
  Vi måste titta på det här."

 626. "Det här kan du göra bättre."
  Men upprätta en kontakt först.

 627. De utsätter sig inte för sånt
  såvida de inte följer med er dit-

 628. -och av skäl som ni anser vara säkra.

 629. Vi närmar oss slutet
  av vår andra sammankomst.

 630. Nästa gång ska vi titta närmare på-

 631. -vilken effekt ängslan
  har på uppmärksamheten.

 632. Och försvarsmekanismerna mot det.
  Vi ska gå in på detaljerna där.

 633. Men det här var allt jag hade
  för denna andra sammankomst.

 634. För några år sen hade jag ett barn-

 635. -som var väldigt intresserat
  av tv-spel.

 636. Han spelade spel hela tiden.

 637. -Han var helt upptagen av det?
  -Ja, han spelade krigsspel jämt.

 638. När vi hade matte i skolan fick han
  räkna ammunition i "Call of Duty".

 639. Då tänkte jag att jag använde an-
  knytning för att få honom att fatta.

 640. Men mina kollegor tyckte inte
  att det var lämpligt.

 641. Ska man använda den här
  sortens anknytning i alla fall?

 642. Eller ska man försöka tvinga honom
  i rätt riktning?

 643. För att svara på din fråga...
  Det gällde en elev-

 644. -som var het upptagen av krigsspel-

 645. -och för att lära honom matte
  var läraren väldigt kreativ-

 646. -och använde denna upptagenhet
  i undervisningen. Mycket kreativt.

 647. Visst,
  ibland kan det se som olämpligt.

 648. Jag minns särskilt ett fall där jag
  kallades in för att hjälpa till.

 649. Läraren visste inte vad han skulle
  göra med denna femteklassare.

 650. Inget hade nån effekt.

 651. Han gillade bara knivar och vapen.

 652. Så jag sa: "Du kan använda det för
  att lära honom historia, fysik..."

 653. "Han har serverat dig en
  undervisningsplan på ett silverfat."

 654. Men det är ännu bättre-

 655. -om man kan odla en anknytning
  mellan barnet och en själv.

 656. Om man gör det kan man locka över
  barnet till ens egna intressen.

 657. Men vissa barn,
  som är väldigt svåra att nå...

 658. Barn, vars uppmärksamhet bara
  riktas mot sånt de knyter an till...

 659. Om man är kreativ nog kan det vara
  en tillfällig lösning att göra så-

 660. -för att senare försöka ändra på
  vad de knyter an till.

 661. Så man använder det så länge.

 662. När man inser att de som är omogna-

 663. -lär sig av såna de knyter an till,
  och bara om sånt de knyter an till-

 664. -så måste man forma sin
  utbildningsplan efter detta.

 665. Målet är att barnet
  ska odla en anknytning till dig-

 666. -så att man kan styra in det
  på sånt som...

 667. En mer normal undervisning.

 668. Frågan var:
  Om man är en psykolog, terapeut-

 669. -eller en utomstående resurs,
  vad gör man med detta material?

 670. Arbetar man direkt med barnet,
  eller, om det går-

 671. -ska man i stället arbeta
  med såna som barnet knyter an till?

 672. Föräldrar, lärare, och så vidare.
  Det är en mycket bra fråga.

 673. Och svaret är
  att det vore den bästa lösningen.

 674. Arbeta med barnets anknytningar,
  om det är möjligt.

 675. Eller försök odla dessa. Det handlar
  i första hand om förhållanden-

 676. -och om att skapa
  sunda anknytningar för barnet.

 677. Med det kommer uppmärksamheten.
  Om barnet knyter an till er...

 678. Om ni inte har några andra alternativ
  är det självfallet...

 679. ...en lösning att arbeta på det här
  direkt med barnet.

 680. Eller så blir ni en språngbräda,
  så när barnet knyter an till er-

 681. -så kan ni föra över
  denna anknytning-

 682. -till andra,
  lämpliga personer i barnets liv.

 683. Så ni använder er anknytning
  i detta syfte.

 684. Men generellt sett
  är materialet avsett att...

 685. Det är lättare att arbeta med barn-

 686. -inom redan existerande anknytningar-

 687. -om det är ett alternativ. Man får
  hjälpa läraren eller föräldern-

 688. -att bli den lärare eller förälder
  som barnet behöver.

 689. Det är nog bäst.

 690. Jag var först
  med detta arbetssätt i Kanada.

 691. Det var helt okänt tidigare. Jag fick
  inte ens nån försäkring för det.

 692. Man jobbade bara direkt med barnet.
  Men när jag förstod det här-

 693. -så fick jag en riktig uppenbarelse.

 694. Det är föräldrarna och lärarna
  som barnet ska knyta an till.

 695. Det är de som är ansvariga
  för barnets uppfostran.

 696. Det klargjorde min roll som psykolog.

 697. Det var i det sammanhanget
  jag skulle verka.

 698. Då skulle jag vara mest effektiv.
  Men då krävs en modell-

 699. -som gör språket man använder
  mer tillgängligt-

 700. -så att man kan förklara allt det här
  för lärare och föräldrar.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Del 2 - två vanliga problem

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Gordon Neufeld, utvecklingspsykolog och författare, berättar om två grundläggande former av uppmärksamhetsproblem. Neufeld förklarar vad de är, hur de yttrar sig och vad man kan göra för att underlätta dem. Arrangör: Himmelstrand mentor. Inspelat den 12 november 2012.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Specialpedagogik > Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Ämnesord:
Adhd, Barn med adhd, Barnpsykologi, Neuropsykiatriska diagnoser, Psykiatri, Psykologi, Ungdomspsykologi, Uppmärksamhet, Utvecklingspsykologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Varför lyssnar inte Kalle?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Varför lyssnar inte Kalle?

Del 1 - så fungerar uppmärksamhet

Gordon Neufeld, utvecklingspsykolog och författare, berättar om anatomin bakom uppmärksamhet. Han menar bland annat att många barn idag får diagnosen ADD på grund av omognad.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Varför lyssnar inte Kalle?

Del 2 - två vanliga problem

Gordon Neufeld, utvecklingspsykolog och författare, berättar om två grundläggande former av uppmärksamhetsproblem. Neufeld förklarar vad de är, hur de yttrar sig och vad man kan göra för att underlätta dem.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Varför lyssnar inte Kalle?

Del 3 - allt är inte ADD

Kan det finnas en naturlig förklaring till symptom som är likadana som uppvisas vid ADD? Ja, det hävdar Gordon Neufeld, utvecklingspsykolog och författare. Han förklarar hur det fungerar och hur det kan upptäckas.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Varför lyssnar inte Kalle?

Del 4 - växa ur problemen

Lösningen på uppmärksamhetsproblem är mognad. Det säger Gordon Neufeld, utvecklingspsykolog och författare. Han ger tips på hur man kan hjälpa barn att växa ur problemen och menar att allt grundas i en stark anknytning till en kärleksfull vuxen.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Lärande, utbildning och samhällsengagemang

Kan man utbilda någon till att bli en förändringsbenägen person? Forskarna Fredrik Björk och Helene Hasslöf samtalar om hur man med social innovation kan bidra till ökad social och miljömässig hållbar utveckling. Exempelvis är idag förhållningssättet för miljöproblemen intressekonflikter mellan människor snarare än en kamp mellan natur och människa. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.