Titta

Himmel och jord

Himmel och jord

Om Himmel och jord

Vilken roll har religionen i det moderna samhället? Hur lever vi ett gott liv? Vad är skillnaden mellan religion och kultur? Utifrån allmänmänskliga livsfrågor belyser vi världsreligionerna. Filmaren Erik Sandström reser runt i världen och träffar människor som berättar vad religionen betyder för dem. Religionshistorikern Karen Armstrong resonerar. Psykologen Susan Gantt berättar om gruppdynamik.

Till första programmet

Himmel och jord : UtanförMaterialDela
 1. Jag är i New York,
  de stora drömmarnas stad.

 2. Här finns så mycket folk att det är
  som om hela världen är på samma ö.

 3. Hur hittar man nån i myllret
  med samma värderingar som man själv?

 4. Människor löser frågan
  väldigt effektivt.

 5. Våra kläder berättar vilka vi är.

 6. Jag är muslim. Jag är jude.
  Jag är kristen.

 7. Det här är USA! Ett land
  som grundades på bibliska principer.

 8. Vi är turister. Jag är lite "crazy"
  och tillhör ingen grupp.

 9. Vi tillhör varandra.

 10. Människor vill hitta själsfränder
  för att vi fungerar bättre i grupp.

 11. Det är skönt att tillhöra nåt
  som är större än man själv.

 12. Vet Jesus vad ni heter?

 13. Så funkar många religioner också.

 14. Ju större grupp, desto starkare
  känsla av att ha valt rätt.

 15. Om ni tar emot Jesus som
  er frälsare, blir ni rikligt belönad.

 16. Som om inga problem finns.

 17. När man går med i en grupp
  väljer man mer än en gemenskap.

 18. Man accepterar även ett regelverk
  som ställer andra utanför.

 19. Det handlar delvis om hjärnan.

 20. Om någon är för olik oss,
  reagerar hjärnan som på ett hot.

 21. Då brukar vi kämpa emot
  och attackera skillnaden.

 22. Koranens Allah är inte Gud!

 23. Jag heter Raphael och predikar i
  New York. Jag sprider Jesus budskap.

 24. 12 miljoner bröder hålls gisslan
  av islam.

 25. När jag välkomnade Jesus kände jag
  att jag ville vara en del av det.

 26. Jag ville vara som han.
  Jag ville agera, inte bara prata.

 27. De 12 miljoner som konverterade
  till islam måste släppas fria.

 28. En grupps normer
  måste hålla i verkligheten.

 29. Helvetet är en myt.
  Jag behöver inte frälsas.

 30. -Har du hört uttrycket "gamla dåre"?
  -Du är en ung dåre.

 31. Du kommer att brinna i helvetet.

 32. Du kommer att brinna
  om du inte ändrar dig.

 33. Världen varar inte för evigt.
  Gud kommer snart att förändra allt.

 34. Om gruppen inte tillåter olikheter,
  utesluter de självständigt tänkande.

 35. Det är skadliga normer för grupper.

 36. Ni är djävulens sändebud.
  Ni och scientologerna.

 37. Håna inte Gud genom orättfärdighet.

 38. Allt som inte hyllar Gud och Kristus
  är Antikrist.

 39. Stick i väg med dig.
  Du behöver Jesus.

 40. Man får inte utesluta självständiga
  tankar. Det kan hända i alla grupper-

 41. -om gruppen inte medvetet skapar
  en miljö som tillåter olikheter.

 42. Om gruppen inte gör det,
  blir det farligt för de annorlunda.

 43. Då kommer de att hålla sig undan
  eller attackeras och lämna gruppen.

 44. Jag har alltid känt mig utanför.

 45. Det kanske var därför
  jag började fundera.

 46. Som barn
  ställde jag ofta frågor till Gud.

 47. Som varför jag skulle bete mig på ett
  visst sätt. Jag såg allt hyckleri.

 48. Som vuxen sökte jag svar
  och började läsa mer.

 49. Nu sväljer jag inte bara
  det folk säger åt mig. Så är det nu.

 50. Det här är Kuala Lumpur i Malaysia.

 51. Jag ska träffa en kvinna som vill
  vara anonym. Jag kallar henne Julie.

 52. Hon har hamnat utanför-

 53. -för att hennes åsikter om religionen
  inte accepteras.

 54. Det som finns på ytan och under ytan
  är två olika saker för mig.

 55. Jag vill inte visa mitt ansikte-

 56. -för jag tror inte på
  en traditionell muslimsk gud längre.

 57. Det får jag inte säga öppet.

 58. Kristna hotar inte att döda nån
  som inte håller med dem.

 59. När muslimer förlorar en diskussion
  hotar de att döda en.

 60. Jag har begått tankebrott,
  inget riktigt brott.

 61. Vad tänker du som du inte får tänka?

 62. Jag får inte säga att Allah inte är
  Gud och att Muhammed inte är profet.

 63. Ingen lag i Malaysia
  förbjuder ateism.

 64. Julie drabbas av det sociala trycket.
  Hennes tankar hotar gruppen.

 65. Man får ha speciella kläder för att
  träffa imamen, men det gör jag gärna.

 66. Jag har en känsla av att Julie
  är drabbad av en svår orättvisa.

 67. Vi bestämmer inte vilka som hamnar
  i himlen eller helvetet.

 68. Det är upp till Allah,
  prisad vare han.

 69. Varför skulle vi kalla det orättvist?

 70. Vi vet hur det står skrivet, men ändå
  tror och gör vi inte som vi ska.

 71. Koranen gör islam
  fullständig och perfekt.

 72. De som inte är muslimer
  måste ändå följa islam.

 73. Jag kan inte säga att Gud inte finns.
  Jag vet inte.

 74. Men jag tror inte
  att det här är guden.

 75. Islams gud främjar kvinnoförtryck,
  och det kan jag inte acceptera.

 76. Islam hjälper brottslingar
  och förtryckare att komma undan.

 77. Delar av islam
  är redskap för förtryck.

 78. Hela systemet
  låter män förtrycka kvinnor.

 79. Imamen skulle säga att de i så fall
  har feltolkat Koranen.

 80. Kanske, men de menar ändå
  att de gör det för islams gud.

 81. Då kvittar det om det är fel på
  tolkningen eller själva religionen.

 82. Vi muslimer måste se till att islam
  blir av med sitt dåliga rykte.

 83. Vi bor på samma planet.
  Vi måste komma överens.

 84. Det är inte bara att komma överens.
  Religiösa texter är sällan entydiga.

 85. Olika verser pekar åt olika håll.

 86. Traditionens utveckling beror på
  vilka verser man lyfter fram.

 87. Problemet för många är-

 88. -att regelverken tolkas och tillämpas
  så att friheten begränsas.

 89. Många muslimska kvinnor
  har mindre frihet än sina män.

 90. Enligt Sisters in Islam står det inte
  i Koranen att det ska vara så.

 91. Så muslimska kvinnor behöver inte
  feministiska slagord.

 92. Det räcker att citera Koranen.

 93. -Hej, är det Suri?
  -Välkommen hit.

 94. Jag heter Suriani
  och jobbar med Sisters in Islam.

 95. Vi bildades 1987,
  inte som protest mot religionen-

 96. -utan som protest mot systemet.

 97. I Malaysia
  finns två juridiska system:

 98. Sharia som gäller muslimer,
  och statens lagar som gäller andra.

 99. Moralbrott lyder under sharia.

 100. Äktenskap, skilsmässa,
  underhåll och vårdnad-

 101. -är sånt som lyder under sharia
  i Malaysia.

 102. Jag träffar Salmah som hamnade
  i ett juridiskt utanförskap-

 103. -när hon bad sin man om skilsmässa.

 104. Att en kvinna tar det steget
  är nästan omöjligt-

 105. -där lagen mest är byggd på mäns
  tolkningar av religiösa skrifter.

 106. Allt eftersom åren gick
  kände jag att vi inte var lyckliga.

 107. Han kunde inte försörja oss.

 108. Han behöll allt själv,
  och jag fick ta hand om mina barn.

 109. Om frun går till rätten,
  kallar rätten in mannen.

 110. Ofta dyker mannen inte ens upp.
  Men han kan säga till rätten-

 111. -att skilsmässoansökan är ogrundad,
  och då blir de inte skilda.

 112. Under tiden har kvinnan
  ingen inkomst.

 113. Vad gör hon då?

 114. Enligt Koranen får kvinnor
  begära skilsmässa.

 115. Men det är inte lätt,
  eftersom det är mannens rätt.

 116. I Malaysia
  är det väldigt, väldigt svårt.

 117. Hon kan inte gifta om sig när hon
  inte är skild. Sånt kan pågå länge.

 118. Man vill att rätten ska vara
  jämställd, men de gynnar männen.

 119. Män behöver aldrig rättfärdiga
  att de vill skilja sig.

 120. Men kvinnor måste bevisa varför
  bortom allt tvivel.

 121. Många kvinnor som ber oss
  om juridisk hjälp kan fråga-

 122. -om de är skilda eller inte.
  Hur påverkar det frun?

 123. Den psykiska stressen
  klarar man sig utan.

 124. Han försöker få mig att komma
  tillbaka. Han trakasserar mig.

 125. Det här är säkert
  tio olika polisanmälningar.

 126. När vi bodde tillsammans
  blev våra bråk ofta våldsamma.

 127. Sisters in Islam har som taktik
  att använda verser från Koranen.

 128. Mot det religiösa styret
  måste vi svara med samma mynt.

 129. Om de säger: "Enligt islam får män
  slå sina fruar."

 130. Då kan vi svara med motargument
  ur samma perspektiv.

 131. Varför de citerar den delen
  när resten av versen tydligt säger-

 132. -att man ska handla ur rättvisa,
  jämlikhet, kärlek och medkänsla?

 133. Vi vill få dem att skämmas.
  Vi citerar Koranen.

 134. "Om det står så i Koranen, hur kan ni
  påstå att ni handlar i islams namn?"

 135. I går pratade jag med en imam.

 136. -Han sa att Gud prövar oss.
  -Ja.

 137. Ja, jag vet.

 138. Ganska många har sagt
  att det är en prövning.

 139. Ens styrka
  bestämmer vilken prövning man får.

 140. Man får inte mer än man tål.

 141. Nu när jag ser tillbaka...

 142. Ja...

 143. Jag är välsignad på många sätt. Jag
  har inte uppfyllt min plikt mot Gud.

 144. Jag vill bli en bättre muslim.
  Jag försöker varje dag.

 145. Att säga att Allah vill att män
  ska bestämma över kvinnor-

 146. -är att förutsätta
  att man vet vad Gud vill.

 147. Var står det att Gud vill
  att män ska bestämma över kvinnor?

 148. Inte i Koranen.

 149. I modern tid har vi i västvärlden-

 150. -gjort enorma ansträngningar
  för att lyfta bort religion.

 151. Men religiösa impulser smyger då
  ofta fram på onaturliga sätt.

 152. Alla fundamentalistgrupper som jag
  har studerat har oavsett religion-

 153. -bildats efter en sekularisering
  som de kände var destruktiv.

 154. De vill återinföra Gud och religion
  i den stora massans kultur.

 155. Sekularisering
  har alltså varit skadligt-

 156. -eftersom den orsakade
  sådan våldsamhet.

 157. Fundamentalistgrupper
  växer fram ur rädsla.

 158. De tror att sekulära kulturer
  vill utplåna all religion.

 159. I fattiga länder
  ser jag ofta tiggare på gatan.

 160. Många handikappade blir tiggare,
  eftersom de oftast inte kan arbeta.

 161. Misären är bottenlös.

 162. Jag har ofta undrat
  hur handikappade hinduer resonerar.

 163. De tror på ju på karma.

 164. Att statusen i livet man har nu
  baseras på ens tidigare liv.

 165. Om du föds utan fungerande ben bör
  du alltså ha dig själv att skylla.

 166. Du misskötte ditt förra liv.

 167. Hur känns det för den drabbade?
  En dag frågade jag.

 168. Hur ska jag förklara mitt tillstånd?
  Jag tigger för att försörja mig.

 169. Den som föds ska också dö. Man kan
  dö ute på gatan eller inomhus.

 170. Man kan dö i en bilolycka.
  Ingen vet hur.

 171. Vad som händer efter döden
  vet bara Gud.

 172. Bara Gud vet vad som händer
  i nästa liv.

 173. Guden må veta bäst.

 174. Folk vill ändå berätta varför de tror
  att man föds med handikapp.

 175. Om jag gör något dåligt
  straffar Gud mig.

 176. Allt du får i detta liv är Guds gåva.
  Man kan inte påverka det.

 177. Varför är då inte alla handikappade?

 178. Om du inte gör något fel, varför ska
  du då få ett liv med handikapp?

 179. Vi är fyra bröder
  som är födda friska.

 180. Men en bror
  föddes med för smala ben.

 181. Det betyder att Allah straffar min
  bror för något han gjort.

 182. Han har inte blivit lika hårt
  straffad som du. Han går lite snett.

 183. Du har gjort något dumt,
  min bror också.

 184. Du har gjort värre saker än min bror.

 185. Jag håller med dig.

 186. Du erkänner
  att Allah har straffat dig.

 187. Ja, det gör jag.

 188. Bara Gud vet vad ont jag har gjort
  och vad som ska ske i nästa liv.

 189. Gör man något ont blir man straffad.

 190. En solig majdag i Rom är jag mest
  intresserad av att sitta i skuggan.

 191. Jag hittar en tidning
  med en intressant artikel.

 192. Här, i katolicismens högsäte,
  finns tydligen en präst-

 193. -som åker runt bland utslagna
  och blandar trolleri med bibelord.

 194. Han menar att magin är att rädda
  någon tillbaka in i gemenskapen.

 195. Jag får veta att han står på Piazza
  del Popolo och delar ut kramar.

 196. Don Roberto?

 197. Vad har du här? Vad är det?

 198. Det är gratiskramar,
  ett sätt att träffa folk.

 199. Så träffar vi folk på gatan.
  En mötesplats för utsatta.

 200. Gratis? Okej.

 201. Jag har ett speciellt förflutet.

 202. Jag svor och drack alkohol vid
  tretton års ålder, rök som tolvåring.

 203. Vid femton, sexton års ålder började
  jag röka cannabis, med äldre polare.

 204. Under nio år biktade jag mig inte,
  för jag trodde inte längre på Gud.

 205. Glöm inte att be. Hej då.

 206. Don Roberto slutar aldrig missionera.

 207. Vare sig på torget, i kyrkan,
  eller för fotbollskillar på gatan.

 208. Han vill hjälpa
  dem som hamnat utanför.

 209. Inte bara utanför det kyrkliga,
  utan utanför hela samhället.

 210. På natten ger han sig ut i kvarter-

 211. -där ljusskygga individer
  och knarklangare har tagit över.

 212. Vi ska förkunna evangeliet
  i centrala Rom.

 213. Där finns det mycket folk, och många
  unga som dricker och använder droger.

 214. När nu folk inte längre går i kyrkan
  söker vi upp dem där de finns.

 215. En del av de val jag gjort...

 216. Jag har inte velat göra det,
  men så här på gatan...

 217. Se här vad du ska få.
  Nåt fantastiskt.

 218. -Får jag se?
  -Den mirakulösa medaljongen.

 219. Våra synder, Jesu hand...

 220. Då så, den andra...

 221. En, två...

 222. ...och tre.

 223. För många är ensamma,
  för många bryr sig inte.

 224. Därför försöker vi få folk att tro
  på sig själva och på Jesus Kristus.

 225. Att i religionens namn arbeta för att
  hjälpa dem som hamnat utanför-

 226. -kan verka som en rakt igenom god
  sak. Men det är inte så enkelt.

 227. Även om avsikten är hjälp
  kan arbetet stärka uppfattningen-

 228. -att vissa helt normala beteenden
  är syndiga och oacceptabla.

 229. Ed? Hur är det? David White.
  Gick det bra att hitta hit?

 230. Det här är Harvest USA.
  - Vill du ha vatten?

 231. Vi grundades i en kyrka
  som hjälpprogram för homosexuella.

 232. Vi tror att synden
  har påverkat världen och hela oss.

 233. Varsågod. Följ med här.

 234. Det gäller även sexualitet. Många
  homosexuella har anammat Jesus.

 235. Det gör inte
  att man blir heterosexuell.

 236. Först vill de ha
  både sin sexualitet och Jesus.

 237. Men om man uppriktigt söker honom,
  börjar han ändra ens lustar.

 238. Den helige ande får själen att
  ändra sig om vad man gör i sängen.

 239. Jag har befunnit mig i samma kris
  i ungefär fyrtio år.

 240. Och jag klarar helt enkelt inte
  av det längre.

 241. Vad har du fått handskas med?

 242. Jag har känslor.
  Jag har känslor för män.

 243. Män kommer till mig som har levt
  som gay så länge de kan minnas.

 244. De har känt sig gay och levt så.
  Men utan Gud funkar inte våra liv.

 245. Vi vill hjälpa folk igenom det
  så att de kan se livet på andra sätt.

 246. Så att de gör sunda val i stället för
  att göra det som känns naturligt.

 247. Jag vet inte... Jag har kämpat emot-

 248. -och försökt sluta många gånger.

 249. Inget hjälper.

 250. -Hur har det påverkat dig?
  -Tja...

 251. Det... Förlåt, jag är jättenervös.

 252. Det påverkar hela mitt liv.
  Allt har varit en strid.

 253. När något händer mig
  vill jag bara hitta en man.

 254. Jag vet inte varför jag är så fast
  och inte kan bli kvitt det.

 255. Ni kanske kan hjälpa mig.

 256. En sak som...

 257. ...vi vill få folk att förstå att det
  finns en Gud som vill hjälpa dem.

 258. Han säger att från honom
  kommer all omtanke och tröst.

 259. När jag blev äldre
  gick jag till gaybarer.

 260. Jag kände mig behövd.
  Ibland tänkte jag till och med:

 261. -"Det är kärlek. De älskar mig."
  -Det är berusande att vara åtrådd.

 262. Vi kan ha sex med vad som helst.

 263. Men inom kristendomen möts mannen
  och kvinnan för att skapa liv.

 264. Där passar inte homosexualitet in.

 265. Vi kan inte förändra vårt inre
  själva, vi behöver Guds hjälp.

 266. Får jag vara helt uppriktig?

 267. Det skrämmer mig.
  Jag vet inte vad du menar.

 268. Jag har vänt mig till Gud,
  men han har inte hjälpt mig.

 269. Fader...

 270. Tack för att du ledde Ed hit.
  Du har följt honom genom svåra tider.

 271. Låt Ed förstå, att trots att han har
  bett dig befria honom många gånger-

 272. -att du vill möta honom i det svåra.
  Du vill att han ska lita på dig.

 273. Visa honom
  att du älskar och bryr dig om honom.

 274. Visa att du vill ge honom förändring
  och läkande.

 275. Det har du gjort förut, och han
  formas mer och mer till din avbild.

 276. I Jesu namn. Amen.

 277. Jag är glad att du kom.

 278. Religioner är tolkningsbara.

 279. Man kan välja ut delar
  som bekräftar det man redan tror på.

 280. De med makt kan då använda religion
  för att döma ut andra.

 281. Om någon är för olik oss,
  reagerar hjärnan som på ett hot.

 282. Då brukar vi kämpa emot
  och attackera skillnaden.

 283. Det sitter i neurobiologin.

 284. Vi måste jobba med vår neurobiologi-

 285. -och inte låta den driva oss.

 286. Om vi är uppmärksamma på vår vilja
  att attackera olikheter-

 287. -kan vi relatera till dem
  utan att attackera dem.

 288. Religionerna pratar också
  om förståelse och acceptans.

 289. Vem du än lyssnar på,
  hjärnforskaren eller religionen-

 290. -kan bara människor
  göra världen lite mer kärleksfull.

 291. Översättning: Sundqvist/Dyfverman
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Utanför

Avsnitt 3 av 4

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Religioner kan både omfamna och stöta bort människor. Att ingå i en religion ger ofta en stark grupptillhörighet. Samtidigt accepterar man ett regelverk som kan ställa andra utanför. Organisationen Sisters in Islam jobbar mot kvinnoförtryck i Malaysia, men de använder sig inte av feministiska slagord. De citerar Koranen. Att inte tro på Gud kan också vara ett skäl att hamna utanför. Även om det inte är olagligt är det mycket svårt att stå för sina ateistiska åsikter i Malaysia. I Rom träffar vi den katolske prästen Don Roberto. Han har varit narkoman och missionerar nu nattetid bland Roms utslagna. Men är det alltid gott att försöka omvända människor? John är en medelåldersman som brottats med skuld- och äckelkänslor i hela sitt liv på grund av sin homosexualitet. Han träffar en präst som ska försöka "bota" honom.

Ämnen:
Religionskunskap > Livsfrågor, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper
Ämnesord:
Religion, Religionshistoria, Utanförskap
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola

Alla program i Himmel och jord

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaHimmel och jord

Varför finns religion?

Avsnitt 1 av 4

Vi följer med Ramkrishnu till den heliga modern. Religion kan också användas i politiska syften. Republikanen Lila Rose lobbar mot abort i USA. I Calcutta möter vi fattiga som tröstar sig med religionen. Psykologen Susan Gantt berättar om gruppdynamik. Det finns likheter mellan fotbollssupportern och religionsutövaren.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaHimmel och jord

Att hitta kärleken

Avsnitt 2 av 4

Vilken roll spelar religionen när det gäller synen på kärlek och äktenskap? Den ortodoxe juden Mendy träffade sin fru via en äktenskapsförmedlare. 25-åriga Mira lever dubbelliv i Libanon. Vi möter två katolska nunnor som älskar Jesus. Samt ser ett homosexuellt par tvingas smyga med sin kärlek i Libanon.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaHimmel och jord

Utanför

Avsnitt 3 av 4

Att ingå i en religion ger ofta en stark grupptillhörighet. Samtidigt accepterar man regler som kan utesluta andra. I Malaysia möter vi en anonym kvinna som anser att delar av islam är redskap för förtryck. Organisationen Sisters in Islam jobbar mot kvinnoförtryck. Religionshistorikern Karen Armstrong förklarar hur religiös fundamentalism uppstår.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaHimmel och jord

Jakten på lyckan

Avsnitt 4 av 4

Vad är lycka? En ung buddhistmunk menar att enda vägen till lycka och harmoni är att göra sig fri från begär, medan den katolska gospelsångerskan Shana är övertygad om att Gud tycker att hon ska njuta. Vi möter också en grupp ungdomar i Malaysia som arbetar med att hjälpa fattiga. Kan det vara en väg till lycka?

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning

Mer religionskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nyfikenhet och förundran

Björn Ulvaeus möter Richard Dawkins

Författaren, etologen och evolutionsbiologen Richard Dawkins är världskänd för sitt energiska deltagande i debatter om religion, vetenskap och kultur. Boken "Kampen mot illusionerna" kretsar kring andra hälften av hans händelserika liv och berör hans möten och upplevelser kopplade till vetenskap och forskning. Här möter han Björn Ulvaeus i ett samtal om sitt liv vid forskningens frontlinjer och om sin kamp mot vidskepelse och villfarelser. Inspelat den 12 december 2015 på Cirkus i Stockholm. Arrangör: Fri Tanke förlag och Kungliga Vetenskapsakademien.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Högtidsmusik

Wemdreni tgebr fasika med Abune Tewahdo Aregawikören

Den eritreanska ortodoxa kören Abune Tewahdo Aregawi sjunger psalmen Wemdreni tgebr fasika. Översatt från tigrinja till svenska heter psalmen Världen firar Jesus uppståndelse. Psalmen framförs vid det ortodoxa påskfirandet som är den största högtiden i den ortodoxt kristna religionen.