Titta

UR Samtiden - Förmodern kärlekslitteratur

UR Samtiden - Förmodern kärlekslitteratur

Om UR Samtiden - Förmodern kärlekslitteratur

Hur har den höviska litteraturen från 1100-talet kommit att påverka den västerländska synen på kärlek? Och vad händer när en kvinnlig poet tar till orda under den mansdominerade renässansen? Carin Franzén och Johanna Vernqvist, professor respektive forskare i språk och kultur vid Linköpings universitet, tar oss med på en vandring genom kärlekspoesins historia. Arrangör: Linköpings universitet. Inspelat i september 2012.

Till första programmet

UR Samtiden - Förmodern kärlekslitteratur : Den romantiska kärlekens vaggaDela
 1. Alla har vi nog en uppfattning
  om vad romantisk kärlek är.

 2. Kärleken i dag
  kan liknas vid ett projekt-

 3. -som vi väljer att ingå
  och som vi kan få hjälp med-

 4. -genom sajter som erbjuder
  matchmaking i olika former-

 5. -från astrologi
  till gentester, faktiskt.

 6. Men det anses nog mer romantiskt att
  träffas av en slump-

 7. -kanske i matbutikens kassakö.

 8. I vilket fall tycks romantiska
  ceremonier vara inne-

 9. -som lysning, förlovningar
  och giftermål i kyrkan.

 10. Kärnfamiljen utgör väl den ideala formen
  för de flestas uppfattning-

 11. -om kärlekens mål och mening.

 12. Jag ska kort försöka
  relativisera det här.

 13. Inte genom att föra fram
  de nya former av kärlek-

 14. -som också framträder
  i dagens samhälle-

 15. -utan genom att följa romantiken
  bakåt i historien-

 16. -och jag ska göra det
  med litteraturens hjälp.

 17. I ett litteraturvetenskapligt
  perspektiv är romantisk kärlek-

 18. -en litterär form.

 19. Den består av en intrig där två
  personer till slut får varann-

 20. -i en happy end.

 21. Som litterär
  och kulturell föreställning-

 22. -förgrenar sig den romantiska kärleken i
  olika minnesspår.

 23. Det lyckliga slutet visar sig
  minst lika ofta vara olyckligt.

 24. Så ser det ut i de texter som ordet
  "romantik" härstammar ifrån.

 25. Nämligen från fornfranskans
  "romant", "romanz"-

 26. -som betecknar medeltida verk skrivna på
  franska folkspråket-

 27. -i motsats
  till lärda verk på latin.

 28. De medeltida romanerna
  som "Tristan och Isolde"-

 29. -eller historierna
  om riddarna kring Kung Artur-

 30. -var ofta baserade
  på keltiska legender-

 31. -men kanske framför allt
  på en viss syn på kärlek.

 32. Den växer fram
  ur den höviska kärlekslyrik-

 33. -som uppstod i den sydfranska kulturen
  under 1100-talet.

 34. Ni ser en typisk bild
  för den formen av kärlek.

 35. Kvinnan sitter upphöjd
  och mannen knäböjer framför henne.

 36. I den diktningen, som skrevs
  och sjöngs på occitanska-

 37. -ett av folkspråken som växte fram ur
  latinet vid den tiden-

 38. -av trubadurer
  knutna till de sydfranska hoven-

 39. -är kärleken riktad till
  en oåtkomlig, oftast gift kvinna:

 40. Damen, "la dame", "domina".

 41. Hon gör i sin oåtkomlighet
  kärleken till något ofullbordat-

 42. -till en "fin'amor", occitanskans ord
  för hövisk kärlek.

 43. Det är en förfinad, sublimerad
  och reglerad form av kärlek-

 44. -som också kunde uttryckas
  med "joi d'amor" - glädje.

 45. Termerna förekommer lika ofta
  i dikterna.

 46. Just glädjen tycks peka på känslan
  att ge uttryck för kärleken.

 47. Den var lika viktig som
  att realisera den genom ett möte-

 48. -med den älskade.

 49. Det är genom sina vandringar
  i litteratur- och kulturhistorien-

 50. -som den höviska kärleken
  gett den romantiska kärleken-

 51. -sitt mytiska ursprung.

 52. Men de modernare formerna
  som vi känner i dag-

 53. -vittnar även
  om en kulturell glömska-

 54. -främst av det regelverk som
  den höviska kärleksformen utgör-

 55. -och som jag ska försöka ge
  en schematisk bild av här.

 56. Det är svårt att översätta trubadurernas
  "joi", deras glädje-

 57. -i den mening vi ger ordet i dag.

 58. Ordet tycks ha en koppling
  till den höviska kodens sätt-

 59. -att hantera sexuell njutning.

 60. Oftast formuleras det i termer
  av avstående och frånvaro.

 61. Ett typiskt exempel
  hos trubaduren Jaufré Rudel-

 62. -som levde mellan 1125 och 1148.

 63. Han kvarlämnade
  ungefär sex dikter-

 64. -där kärlek framstår
  som en omöjlig dröm.

 65. En kärlek på avstånd.
  "Amor de lonh."

 66. Det ser vi i strofen
  från en av de mest kända dikterna.

 67. Jag läser inte occitanskan.
  Här är min svenska översättning:

 68. "Ty ingen annan glädje
  behagar mig så"-

 69. -"som att njuta
  av kärlek på avstånd."

 70. Det kan framstå
  som främmande för oss i dag.

 71. Man kan nog förstå glädjen
  som en sublimerad form-

 72. -av ofullbordad njutning, det som
  "jauzimens", som han skriver-

 73. -lämnar ofullbordat, det som njutningen
  inte realiseras av.

 74. En sublimerad sexualitet.

 75. Det är fullt förenligt med damens
  idealiserade, upphöjda position.

 76. Om kärleken skulle realiseras
  blir den upphöjda positionen-

 77. -troligen lite anfrätt.

 78. Åtminstone har forskningen
  försökt förklara det så här.

 79. Det finns olika förklaringar
  till kärleken på avstånd.

 80. Så här kan det låta
  i forskningslitteraturen.

 81. "Med Jaufré Rudel",
  som är typisk för den här koden...

 82. Det sexuella hindret
  består inte bara av en fantasi-

 83. -om den idealiserade, upphöjda damen
  utan av konkreta hinder-

 84. -i form av en gift kvinna,
  oftast en gift feodalkvinna.

 85. Trubaduren var anställd
  vid hennes hov-

 86. -som en som skulle
  underhålla vid hovet.

 87. Så hindren för sexuell realisering
  var rent konkreta i det fallet.

 88. Men det blir nåt mer
  än en faktisk historia.

 89. Det blir en kod, en regel,
  en figuration av kärleken-

 90. -som ska leva länge
  i den västerländska historien.

 91. Om vi stannar hos Rudel-

 92. -så berättar man om honom
  redan på 1200-talet-

 93. -i nåt som kallas för "vidas",
  formaliserade levnadsteckningar.

 94. De upptecknades ungefär hundra år
  efter att trubadurlyriken skrevs.

 95. Det står
  att han var en ädel herre-

 96. -förälskad i grevinnan av Tripolis
  "utan att ha sett henne"-

 97. -"p.g.a. allt vackert han hört"-

 98. -"och han diktade många sånger
  om henne med sköna melodier."

 99. Historien berättar att Rudel
  gick med i ett korståg-

 100. -efter att ha hört om grevinnan
  av återvändande pilgrimer.

 101. Han blev sjuk under resan
  och kom till Tripoli döende-

 102. -när grevinnan fick höra det
  sökte hon upp honom-

 103. -och Rudel dog i hennes armar.

 104. Kanske mer av salighet
  än av virus.

 105. Det finns många representationer
  av den anekdoten.

 106. Här dör han i hennes armar.
  Det är det vi ser.

 107. Jag vill genom exemplet
  föra fram-

 108. -den höviska kodens grunddrag
  av ofullbordad, omöjlig kärlek-

 109. -som försvunnit
  i en kulturell glömska-

 110. -i den romantiska litteraturens
  utveckling.

 111. Glömskan är intressant
  eftersom den tangerar-

 112. -en annan aspekt
  av den höviska kärleken-

 113. -som rör den dialogiska grundstruktur
  som finns här.

 114. Den höviska kärleken
  riktades inte bara till kvinnor.

 115. Det var inte bara trubadurer
  som sjöng om ädla damer.

 116. Kvinnor skrev själva
  i den här traditionen.

 117. Jag har försökt råda bot
  på den glömskan-

 118. -genom min bok:
  "Jag gav honom inte min kärlek."

 119. "Om hövisk kärlek
  som kvinnlig strategi."

 120. Där följer jag upp några
  förmoderna kvinnliga författare-

 121. -från 1100-talet till 1600-talet-

 122. -som skriver vidare i traditionen
  och alltså svarar på-

 123. -den manlige älskarens ord.

 124. I Johannas föredrag
  får vi höra om en sån författare.

 125. Vi återvänder
  till den medeltida diktningen-

 126. -den romantiska kärlekens vagga,
  det mytiska ursprunget.

 127. De kvinnliga trubadurerna
  var inte professionella-

 128. -på samma sätt som männen, och de skrev
  inte för sitt uppehälle.

 129. Det var troligen
  feodaldamerna själva.

 130. Det är damen som svarar.

 131. Det finns ungefär tjugo bevarade
  och lika många signaturer.

 132. Ibland disputerar man om ifall det var
  verkliga eller fiktiva namn.

 133. Man har jämfört med de manliga
  trubadurernas dikter-

 134. -och påpekat att de
  är mindre emotiva i sina uttryck-

 135. -och inte lika elaborerade
  språkligt och retoriskt sett.

 136. Andra forskare ser dem som kritiska mot
  hövisk kärlek-

 137. -och att deras dikter
  är kontratexter.

 138. Läser man dessa dikter kan man
  urskilja en kritik mot-

 139. -männens oförmåga att leva upp till den
  höviska kodens krav.

 140. Det vittnar snarare om att de försvarar
  den. Här är ett exempel-

 141. -av en
  av de kvinnliga trubadurerna-

 142. -som man tror har funnits
  och diktat, en grevinna.

 143. Hon var en uppsatt dam,
  grevinnan av Dia.

 144. Man kan vara enig om att de
  hade en central plats vid hoven.

 145. De behärskade säkert koden-

 146. -även om de inte skrev
  eller sjöng professionellt-

 147. -eller kanske lät andra uppföra
  sångerna och lyriken.

 148. Men oberoende av om man tolkar
  kvinnorna som en del-

 149. -av den höviska litteraturen
  konventioner eller ej-

 150. -så formulerar deras dikter en vändning
  av det höviska tilltalet.

 151. Det är damen
  som svarar sin älskare.

 152. Här är det för att han inte
  har hållit måttet.

 153. Han har svikit den höviska koden.

 154. Jag ska läsa första strofen i:
  "Jag har varit mycket bekymrad."

 155. Även om damen erkänner att hennes
  stora misstag "gran error"-

 156. -var hennes vägran att ge riddaren
  sin kärlek, titeln på min bok-

 157. -jag menar att kvinnorna
  försvarar den positionen-

 158. -utgör vägran villkoret
  för "fin'amor".

 159. Den implicerar per definition
  ett uppskjutande-

 160. -av den sexuella akten,
  begärets realisering.

 161. Den bekymrade damen klagar över-

 162. -älskarens svek
  mot den höviska koden.

 163. Eftersom hon följer den och inte
  han menar hon sig vara förrådd.

 164. Det framstår som följdriktigt
  att verben i diktens sista strof-

 165. -där damen formulerar en önskan
  att ha älskaren hos sig-

 166. -står i en framtida
  och villkorlig form.

 167. Här ser ni den typiska höviska
  konstellationen:

 168. Trubaduren, damen och maken-

 169. -nånstans i periferin,
  feodalherren.

 170. Han var ofta på korståg.

 171. En sociologisk förklaring
  till konstellationen-

 172. -är att trubaduren besjunger
  en kvinna i en misogyn kultur-

 173. -eftersom trubaduren egentligen
  sjunger till feodalherren.

 174. Han skulle fjäska på det sättet.

 175. Men om vi återgår till dikten-

 176. -och funderar på
  vad den ger uttryck för-

 177. -så kan man säga att den önskan
  som dikten ger uttryck för...

 178. ...nog måste uppfattas retoriskt
  eftersom sveket mot höviskheten-

 179. -är ett faktum i den första strofen och
  damen är bekymrad.

 180. Jag menar att dikten
  på ett elegant sätt formulerar-

 181. -den höviska kärlekens cirkelargument.

 182. Riddaren skulle ha fått damen
  om han inte svikit koden.

 183. Men eftersom den höviska koden
  innebär att göra det damen vill-

 184. -vilket är att följa koden-

 185. -förblir hon ouppnåelig
  vad riddaren än gör.

 186. Grevinnan av Dias dikt behandlar ett
  kärleksmöte som ej ägt rum-

 187. -det kan man nog säga.

 188. Men är det meningen att det nånsin ska
  äga rum? Det som utlovas:

 189. "Jag skulle ge nästan allt
  för att få er i min makes ställe"-

 190. -är egentligen en prövning-

 191. -som de kallade "assag", provet,
  det kan härledas till "essä"-

 192. -ett prov som riddaren ställs inför när
  han i damens närhet-

 193. -måste visa
  att han kan behärska sitt begär.

 194. Det finns många såna episoder
  och passager i dikterna.

 195. En av de mest kända
  är kanske en episod-

 196. -i berättelsen
  om Tristan och Isolde.

 197. De har ett svärd emellan sig
  när de möts.

 198. Det markerar att de möts
  men att de har koll på sitt begär-

 199. -med svärdets hjälp.

 200. Det är en romantisk reproduktion, en
  fantasi av berättelsen.

 201. Man kan spekulera i vilka slags
  sexuella relationer man hade-

 202. -i den medeltida kulturen.
  Den är främst aristokratisk.

 203. Det är den jag pratar om.

 204. Men det jag vill framföra-

 205. -vilket jag ser ur ett litteratur-
  vetenskapligt perspektiv-

 206. -är att figurationen
  av begäret som försakelse-

 207. -och idealiseringen av kvinnan
  inom den höviska kärleken-

 208. -vidareförs och vidmakthålls
  i den kvinnliga trubadurens dikt.

 209. Men också hos flera författare
  som följer i dess spår-

 210. -fram till den aristokratiska
  samhällsordningens-

 211. -nedgång och försvinnande.

 212. -när den borgerliga kulturen
  tar vid, ungefär vid 1700-talet.

 213. På så sätt kan man säga
  att kärlekens former-

 214. -är beroende av samhällsordningen.

 215. Hur ska man förstå
  den romantiska kärleken-

 216. -mot bakgrund av den här myten, den här
  speciella berättelsen?

 217. En hypotes är att den uppstår
  när borgerliga författare-

 218. -tar över de här dikterna
  och de här riddarberättelserna-

 219. -som traderats under århundraden.

 220. Men att man gör det
  genom att täcka över grunddragen-

 221. -med nya ideal
  som ska fylla nya syften.

 222. Den asymmetriska relationen
  mellan de älskande-

 223. -som karakteriserat
  den höviska koden återfinns-

 224. -men den fyller en annan funktion.

 225. Om den höviska kärleken
  var en sofistikerad teori-

 226. -om den mondäna kärlekens
  förädlande egenskaper-

 227. -en moralisk kod för utomäkten- skapliga
  relationer vid hovet-

 228. -ska den nu brukas för att befästa det
  borgerliga äktenskapet.

 229. Motsatsen mot hur den fungerade
  i en aristokratisk tradition.

 230. Hindren och uppskjutandet
  av kärleksmötet blir ett förspel-

 231. -till en äktenskaplig förening.

 232. Det gör de romantiska romanerna
  spännande att läsa.

 233. Ska hon få honom till slut,
  mr Right, eller inte-

 234. -efter alla otaliga hinder
  som uppstod på vägen?

 235. Man kan se att kvinnan
  även i romanerna-

 236. -under 1700- och 1800-talet
  står för dygden.

 237. "Happy end" är vad som händer.
  En av de första författarna-

 238. -att ta över den aristokratiska
  litteraturen är Samuel Richardson.

 239. Han skrev brevromaner.

 240. "Pamela och dygdens belöning"
  är en typisk omvandling-

 241. -av hövisk kärlek till borgerlig
  framgångssaga med bröllop.

 242. Pamela, dygdens belöning-

 243. -är en kvinna som håller stånd
  och inte ger med sig.

 244. Det är hennes dygd som prövas.

 245. Men på vägen, eftersom hon sätter
  upp motståndet mot mannen-

 246. -så lär han sig att älska, och det blir
  fint och bra för båda.

 247. En annan aspekt som inte finns
  i den höviska litteraturens vagga-

 248. -är att det borgerliga
  kärleksäktenskapet-

 249. -som är "happy end"
  i slutkapitlet-

 250. -förutsätter social mobilitet
  mellan klasser.

 251. I "Pamela och dygdens belöning"
  är Pamela från folket-

 252. -hon börjar som tjänarinna
  i aristokratens hus.

 253. I den höviska sättningen
  kommer de från samma klass.

 254. Trubaduren är ofta
  en jordlös aristokrat.

 255. Han är en vasall
  som tjänar feodalherren-

 256. -men de tillhör den aristokratiska
  klassen båda två.

 257. Det är omvända roller.
  Nu har mannen pengarna.

 258. Men han måste lära sig älska.
  Kvinnan vet att älska-

 259. -men behöver bli försörjd.

 260. Det blir väldigt tydligt
  hos Jane Austen.

 261. Första raden
  i "Stolthet och fördom":

 262. I dag då?

 263. Kanske har den romantiska kärleken
  omvandlat den höviska kärlekens-

 264. -uppskjutande av föreningen
  och idealiseringen av kvinnan-

 265. -till en dröm om förening
  mellan två jämlika fria individer-

 266. -som vi vet är svår att realisera.

 267. I den meningen tror jag att hövisk
  kärlek vittnar om insikter-

 268. -trots att den i dag nog
  framstår som ett historiskt-

 269. -eller ett daterat fenomen.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Den romantiska kärlekens vagga

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Är känslor eviga eller påverkas de av vilka ord som benämner känslorna? Carin Franzén, professor i språk och kultur vid Linköpings universitet, hjälper oss att följa romantiken bakåt i historien. Hon diskuterar den trubadurdiktning som skapades i den sydfranska kulturen under 1100-talet. Där förekommer ordet kärlek, men lika ofta ordet glädje. Den höviska litteraturen har enligt många kommit att dominera den västerländska synen på kärlek långt fram i tiden. Arrangör: Linköpings universitet. Inspelat i september 2012.

Ämnen:
Svenska > Litteraturhistoria och författarporträtt, Svenska > Språkbruk > Språkhistoria och allmän språkvetenskap
Ämnesord:
Fransk litteraturhistoria, Hövisk poesi, Kärlek, Kärlek i litteraturen, Litteraturvetenskap, Språk och samhälle, Språkvetenskap, Trubadurdiktning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Förmodern kärlekslitteratur

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förmodern kärlekslitteratur

Den romantiska kärlekens vagga

Är känslor eviga eller påverkas de av vilka ord som benämner känslorna? Med utgångspunkt i 1100-talets trubadurdiktning spårar Carin Franzén, professor i språk och kultur, hur den höviska litteraturen har kommit att dominera den västerländska synen på kärlek.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förmodern kärlekslitteratur

Kärleksdiktens kvinnliga röst

Vad händer när en kvinna tar till orda inom en av män dominerad litterär tradition? Med den italienska renässanspoeten Gaspara Stampa som representant för kärleksdiktens kvinnliga röst visar Johanna Vernqvist, forskare i språk och kultur, hur Stampa förändrade de artistiska konventionerna.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & svenska

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Grammatikfestival 2015

Tala med donsk tunga

Donsk tunga heter det äldsta nordiska språket, som talades av alla runt Nordsjön. Det var ett språk för hela Norden som tog sitt namn från Danmark. Här berättar professor Tore Janson om vårt språkliga ursprung och poängterar att svenska inte blev ett särpräglat eget språk förrän på 1300-talet. Inspelat på Göteborgs universitet den 20 mars 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Ett läsande folk

Under 1800-talet slog romanen igenom som litteraturform och böcker lästes av allt fler. Vi hör historien om Martina von Schwerin som kallats den första moderna läsaren.