Titta

Jakten på det demokratiska klassrummet

Jakten på det demokratiska klassrummet

Om Jakten på det demokratiska klassrummet

I den nya läroplanen står att: "Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet." Men hur skall detta genomföras i praktiken? Finns det verkligen demokratiska klassrum, och hur kan elever få större inflytande utan att det slutar i kaos? Vi ger oss ut i världen på jakt efter konkreta exempel och besöker klassrum i Sverige, Danmark, USA och på Nya Zeeland. Vi tittar på hur olika skolor och lärare har organiserat sina klassrum med fokus på elevens kunskapande och medinflytande. Serien lyfter fram lärarens strategier i klassrummet och hur dessa bidrar till att skapa ett demokratiskt klassrum där reell kunskapsutveckling äger rum.

Till första programmet

Jakten på det demokratiska klassrummet : Reggio EmiliaDela
 1. En busslast förskollärare
  från Norge och Danmark-

 2. -som länge har sett fram emot
  den här resan.

 3. Välkomna.

 4. Reggio Emilia är ingen stor stad,
  men vi har blivit världskända-

 5. -på grund av vår förskoleundervisning.

 6. Stadsguiden Giacomo
  har jobb så det räcker.

 7. Hit till norditalienska Reggio Emilia
  vallfärdar årligen tusentals lärare-

 8. -för att se staden där barn
  är medborgare som tas på allvar.

 9. Där förskolan ses som en investering
  i framtidens Reggio Emilia.

 10. Ett Reggio Emilia med fritt tänkande,
  kreativa och toleranta medborgare.

 11. Jag hoppas få ny inspiration
  som jag kan använda i mitt arbete.

 12. En massa tankar och reflektioner
  att ta med hem.

 13. Jag hoppas på en vecka
  med expertkunskap om projekt-

 14. -och en inblick
  i Reggio Emilia-filosofin.

 15. Jag hoppas på att få större kunskap
  om Reggio Emilia-pedagogiken.

 16. Vad har man för syn på barn?

 17. Jag vill gärna ha inspiration till att
  göra barnen mer kreativa och påhittiga.

 18. Det behövs i framtidens samhälle.

 19. Detta är Reggio Emilias borgmästare.

 20. Också han skriver under
  på förskolornas betydelse.

 21. Uppfostran är den viktigaste politiska
  frågan för samhällsbyggandet.

 22. Av det som alla måste bidra till
  sätter vi uppfostran högst.

 23. Den är längst upp på pyramiden,
  och det är vi eniga om.

 24. Härifrån sprids
  den uppmärksammade filosofin.

 25. Det internationella
  Loris Malaguzzi-centret.

 26. Reggio Children, god dag. Naturligtvis.

 27. En gammal parmesanfabrik har blivit
  utbildningscentrum och konsthall.

 28. Det här är förskolepedagogen
  Nina Finkenhagen King.

 29. Hon jobbar på en Reggio
  Emilia-inspirerad förskola-

 30. -och har länge
  sett fram emot resan.

 31. Det känns bra att vara här och sitta
  i Malaguzzi-centret. En stor upplevelse.

 32. Det är väldigt stort att få vara här.
  Kul att komma i gång. Första dagen.

 33. Vad går denna utbildningsfilosofi
  ut på, som väcker sån entusiasm?

 34. För att svara får vi gå tillbaka
  till krigsslutet 1945.

 35. Den fascistiska perioden
  och inbördeskriget var över.

 36. Reggioborna
  ville bygga en bättre värld-

 37. -och var eniga om att det viktigaste
  för demokratin var att bygga daghem.

 38. Barnen skulle ju
  bygga framtidens samhälle.

 39. De måste få styrka att stå för sina
  ideal och förhindra krig och fascism.

 40. Efter åtta månader stod daghemmet
  klart, byggt av stadsborna själva.

 41. Då var grunden lagd för ett nytt
  tänkande vad gäller synen på barn.

 42. De sågs som subjektiva och viktiga
  och skulle uppmuntras att tänka.

 43. På daghemmen och i skolorna
  talar man mycket om medborgarskap.

 44. Medborgarskap vad gäller barnen,
  men även föräldrarna-

 45. -som tar hand om stadens barn.
  De vuxnas medborgarskap.

 46. Det är ett väldigt starkt nyckelord-

 47. -som ger identitet åt
  dessa utbildningsmiljöer.

 48. Och denne Loris Malaguzzi som allt
  tycks kretsa kring - vem var han?

 49. Han var en folkskollärare som blev
  tagen av Reggiobornas beslutsamhet-

 50. -att ta tag i sin stads framtid
  genom daghemsbygget.

 51. Han började formulera de tankar
  som blev Reggio Emilia-filosofin.

 52. I början av 60-talet övertog staden
  de föräldrakooperativa förskolorna.

 53. Malaguzzi blev barnomsorgschef och
  började förverkliga sina visioner.

 54. Vad ser ni?

 55. Malaguzzi utgick från demokratitanken
  och en djup respekt för barnet.

 56. Barn kan tänka och handla och har
  en drivkraft att utforska världen.

 57. Läraren ska vara lyhörd
  för barnens teorier-

 58. -och ge dem möjlighet
  att pröva sina hypoteser.

 59. -Vad är bakom? Hur många ansikten?
  -Ett!

 60. -Här, då?
  -Två!

 61. Konstnärligt skapande fick
  en speciell roll i förskolorna.

 62. Utbildade konstnärer,
  så kallade ateljeristor-

 63. -skulle enligt Malaguzzi
  leda det konstnärliga arbetet.

 64. Han var vetgirig
  och kunde många saker.

 65. Han var bevandrad i filosofi,
  psykologi - troligen även konst.

 66. Han visste att konst är ett sätt
  för människan att kommunicera på-

 67. -och förhålla sig till världen-

 68. -som enskild,
  men också som del av en grupp.

 69. Jag tror att Malaguzzis mål var-

 70. -att barnet inte ska skilja kognitivt
  från rationellt eller känslomässigt.

 71. Han trodde att dessa uttryckssätt ihop
  kunde förstärka barnens inlärning.

 72. Och det blir också
  mer tvärvetenskapligt.

 73. Lägg benen i kors, Carolina.

 74. Flickorna sa att det här bordet-

 75. -är dukat för en fest,
  ett speciellt tillfälle.

 76. Det är väldigt fint bord.
  Men vad är det som saknas?

 77. -Människor!
  -Människor, precis.

 78. Då bestämde sig flickorna
  för att rita människor-

 79. -som skulle gå på festen. De har varit
  jätteduktiga och ansträngt sig.

 80. På hedersbordet.

 81. -En, två...
  -Nej, jag ska räkna!

 82. Måltider är ett utmärkt sätt
  att öva demokrati och samarbete.

 83. Barnen turas om att duka.

 84. I dag har fyra av avdelningens
  livligaste killar fått uppdraget.

 85. Det tar tid,
  men är en viktig del i lärandet.

 86. -Sju, åtta...
  -Nej, så här!

 87. En, två, tre, fyra, fem, sex.

 88. Det ska vara sju.

 89. -Jag ville hjälpa dig.
  -Den är borta.

 90. Där är huvudet. Var är tassarna?

 91. -Lägg dem under.
  -Du kan lägga en sten som ögon.

 92. Lägg några under.

 93. Får vi skära?
  Ska vi skära med knivarna?

 94. Ett av borden
  ägnas speciell omsorg:

 95. Hedersbordet, eller "Drakbordet",
  som dagens dukningsteam kallar det.

 96. Nu måste vi fatta ett beslut.

 97. Den som har en åsikt om vem som
  ska sitta vid bordet räcker upp handen.

 98. Efter dukningen följer nästa moment.

 99. De dukningsansvariga väljer vilka
  de vill sitta med vid Drakbordet.

 100. -Först vi.
  -Vad föreslår Fabio?

 101. -Drakbordet.
  -Vem ska få sitta där?

 102. -Carolina.
  -Varför Carolina?

 103. -För att hon är söt.
  -Okej.

 104. Okej, Carolina. - Nu ska vi höra
  vem Francesco har valt.

 105. Varför Riccardo?

 106. För ibland leker vi mycket.

 107. Han är hund eller barn
  och jag är husbonde.

 108. Hur ska vi göra?

 109. Vad är det, Francesco? Vem ska sitta
  vid Drakbordet, tycker du?

 110. Quinton.

 111. Nu har vi fyra, fem, sex...

 112. -Hur många platser finns vid bordet?
  -Sju!

 113. -Hur många saknas?
  -Två!

 114. Tror du att du kan vara så snäll...

 115. -...att du ger din plats till en kompis?
  -Ja.

 116. Vem ska få din plats, Angelo?
  Det var jättesnällt av dig.

 117. -Matteo.
  -Varför just Matteo?

 118. För i dag fick han leka
  med min Gormito-figur.

 119. Han kan kanske berätta det själv?

 120. Jag fick leka med hans Gormito-figur.
  Vi lekte med figurerna.

 121. Vad vill du säga till Angelo
  som är så snäll?

 122. -Tack.
  -Vad kan du mer göra?

 123. Mycket bra gjort, Angelo! Jättebra!

 124. Nu gör vi en annan sak. Angelo väljer...

 125. Än är det inte klart. Övriga barn
  ska göra upp om resterande platser.

 126. -Lorenzo.
  -Simone.

 127. Och mer?

 128. -Hur gör vi?
  -Pierina.

 129. Sergio.

 130. En ganska tuff utröstning
  med skandinaviska ögon sett.

 131. Men en nödvändig lära för livet
  enligt Reggio Emilia-pedagogerna.

 132. Man turas om med att få välja.

 133. Det händer att nån inte blir vald fast
  de förväntade sig det eller ville det.

 134. Men som vi ser det, så behöver sånt
  inte till varje pris undvikas.

 135. Det är sånt som ska upplevas,
  helst med en vuxen-

 136. -om upplevelsen skulle vara
  lite obehaglig för barnet.

 137. För det ingår i relationer-

 138. -att man kan vara i en situation där
  man både kan bli vald och inte bli vald.

 139. Sen ska pedagogen se till
  att följa upp detta en annan dag-

 140. -så att alla får känna sig delaktiga
  på ett eller annat sätt.

 141. I en Reggio-förskola
  diskuteras det mesta.

 142. Gärna länge och ingående
  under lärarnas handledning.

 143. Alla ska få säga sitt, vilket kan
  kännas ovanligt för en skandinav.

 144. Men här har vi nåt att lära.

 145. På förskolan diskuterar barnen.

 146. De konfronterar olika synpunkter
  på ett annat sätt än vad vi tillåter.

 147. De tillåter att barnen är riktigt oense-

 148. -medan vi i stället snart bryter in
  och ska återställa lugnet.

 149. Jag tror att det har varit bra för oss
  att rikta ljuset mot oenigheter.

 150. Att man får sina egna synpunkter
  konfronterade med andras.

 151. Det tror jag har med
  demokratisk fostran att göra.

 152. Jag brukar citera
  en mening av Malaguzzi-

 153. -om att barnen kanske har lite mer
  med sig från våra skolor.

 154. Vi hoppas att det kommer
  att hjälpa dem i framtiden.

 155. Vill du ha dem?

 156. Vi utgår ifrån
  att skolorna och daghemmen-

 157. -är platser
  där man lär ut medborgaranda.

 158. De är inte bara barn,
  utan också invånare i en stad.

 159. Därför har de rätt till platser
  som är avsedda för dem-

 160. -där de kan odla sin egen kultur.

 161. På daghemmen och i skolorna
  har man en idé om medborgarskap-

 162. -för barnen,
  men också för föräldrarna-

 163. -eftersom de har hand
  om stadens barn.

 164. Ordet för utbildning betyder
  att ta fram det bästa i sig själv.

 165. Latinets "educere" betyder det.

 166. Uppfostran är väsentlig,
  för den skapar medvetna medborgare.

 167. Personer som vet vad de kan
  och känner sina gränser.

 168. Man känner att man behöver andra
  och har utbyte av relationer.

 169. Man förstår att man inte kan vara
  lycklig ensam eller lära sig ensam.

 170. Det är alltid i diskussion med andra
  som man växer som person.

 171. Så du leker lite, Birgitta.

 172. Kan du bygga ett torn?

 173. –Den aktiviteten önskar jag att vi hade.
  –Det är inte svårt att få till.

 174. Jag förstår själv inte
  mina teckningar till slut.

 175. Jag brukar ha med mig
  praktiska saker-

 176. -som att hur man ska förvara
  barnens papper på ett bra sätt.

 177. Jag älskar ljusbordet!

 178. Och så är det
  alla askarna och ljusborden.

 179. Dem kan barnen ändra hela tiden
  med stenar och pinnar-

 180. -och en massa naturmaterial,
  som inspirerar.

 181. Mest intryck gör att de är så kreativa
  och engagerade ihop med barnen.

 182. De använder så mycket vetenskap
  i arbetet ihop med barnen.

 183. Man ska inte överdriva!

 184. Det här är ett neonrum.
  Allt får neonfärger.

 185. Ljusrummet som vi har varit i,
  med alla effekter-

 186. -det kan skapa förundran ihop med
  barnen, så det inspirerar mycket.

 187. Där har jag något att jobba med.

 188. Det största misstaget som görs
  i många delar av världen är-

 189. -att man använder sig
  av form och utseende-

 190. -som till exempel färger, möbler,
  arkitekturens form och material.

 191. Man litar till att dessa ting
  ska förmedla-

 192. -eller anknyta till Reggio-filosofin.

 193. I stället för det yttre har man
  lagt tyngdpunkten på värderingar:

 194. Barnets värderingar och barnets
  förmåga att bidra till inlärningen.

 195. Vikten av att lyssna
  och att få uttrycka sig fritt.

 196. Sen tolkar man dessa uttryck.
  Det är en mer levande verklighet.

 197. Nu applåderar vi för barnen
  som har gjort en fantastisk pizza.

 198. Ni är duktiga!

 199. Trenitalias regionaltåg 2277
  från Milanos centralstation-

 200. -mot Bologna...

 201. Speciellt här i Reggio Emilia är att
  barnen är mycket synliga i stadsmiljön.

 202. Som cykelprojektet under tågstationen.

 203. På en av de största teatrarna-

 204. -har barnen fått teckna och designa
  ridån inne i teatern.

 205. Barnen är med på ett levande sätt,
  och staden är viktig för barnen.

 206. Vi jobbar mer inne på lekskolan
  och med våra projekt där vi är.

 207. Också det lokala näringslivet
  i staden är med och bidrar.

 208. Företag skänker återvinningsmaterial
  till förskolornas konstprojekt.

 209. Italien är ett av de länder som
  har drabbats hårdast av krisen.

 210. Men här råder enighet om att skydda
  förskolorna till varje pris.

 211. Vi satsar på det.

 212. Vi har högsta antalet dagisbarn
  i Italien, bland de högsta i Europa.

 213. Vi har övertygat även företagarna
  om att det är av avgörande betydelse.

 214. Men krisen är svår
  för den offentliga sektorn-

 215. -eftersom kommunen får lösa
  problemen utan staten.

 216. Det är bara vi och familjerna.
  Därför krymper vissa projekt.

 217. Men vi försöker fortsätta
  att göra upp planer.

 218. Vi har skapat
  stiftelsen Reggio Children.

 219. Vi anstränger oss för att inte
  låta systemet sakta förfalla.

 220. Vi har gjort ett avtal.
  Alla får bidra lite.

 221. Föräldrarna har accepterat
  en liten höjning-

 222. -av det månatliga bidrag
  som de skänker.

 223. Assistenterna har gått med på
  att gå ner lite i arbetstid.

 224. Pedagogerna får vikariera då och då.

 225. När vi la ihop
  allt det som alla bidrar med-

 226. -så lyckades vi behålla pedagogen-

 227. -ateljeristan, kokerskan
  och barnens timmar-

 228. -och samtidigt spara
  eller få in lite mer pengar.

 229. Och nu till den centrala frågan:
  Fungerar Reggio Emilia-filosofin?

 230. Den har praktiserats i årtionden
  i den här staden.

 231. Är invånarna här mer demokratiska,
  toleranta och kreativa-

 232. -än invånare i jämförbara städer?

 233. Jag tror
  att det finns ett osynligt spår-

 234. -och det försöker vi åskådliggöra
  genom komparativ forskning.

 235. Man undersöker hur arbets- och
  skolprestationer har påverkats-

 236. -hos personer
  som har gått på våra daghem.

 237. Det pågår såna undersökningar nu.
  Vi försöker få vetenskapliga belägg.

 238. Jag tror att vår stad
  är ett exempel på-

 239. -att ett samhälle kan öppna och sköta
  en skola, ett utbildningssystem.

 240. Men skolan är också
  grunden för samhället.

 241. Det gav ingen klarhet
  i konkreta effekter-

 242. -som Malaguzzis förskola har haft.

 243. Men det finns en siffra värd
  att notera.

 244. Andelen äktenskap mellan infödda
  och invandrare ligger i topp här.

 245. 26,5 procent av stadens äktenskap
  ingås mellan Reggiobo och invandrare.

 246. Detta i en stad med
  17 procent invandrare.

 247. Så kanske bäddar förskolan
  för tolerans och öppenhet.

 248. Man lägger stor vikt vid det sociala
  som invånare.

 249. Man tänker mycket på det allmänna.

 250. Man diskuterar fortfarande livligt
  och bryr sig om-

 251. -det som händer i Reggio Emilia.

 252. Skolan är bara en del av barnens liv,
  inte allt. Det är den också i framtiden.

 253. Det vi hoppas på-

 254. -är att skolan
  blir en bra upplevelse för dem-

 255. -och att de blir bra människor.

 256. Att de behåller nyfikenheten
  och vill lära känna andra.

 257. Det tycker vi är en fin dröm
  och ett bra mål med skolan.

 258. Dina tankar, din kunskap och
  ditt kunnande förnyas kontinuerligt.

 259. Jag har fått massor av intryck, som av
  hur engagerad hela kommunen är här.

 260. Jag har fått en massa intryck
  på studiebesök.

 261. Hur de jobbar, materialanvändning,
  estetiskt... En massa inspiration.

 262. Det var imponerande hur mycket man
  kan involvera familjerna och staden-

 263. -i det pedagogiska arbetet.
  Alla engagerar sig.

 264. Några morföräldrar till ett före detta
  dagisbarn rostade kastanjer till oss.

 265. Jag var imponerad av att det är en så
  pass integrerad del av invånarnas liv.

 266. Det är ett intressant perspektiv
  att man fokuserar mindre på ämnet-

 267. -och mer på vilken
  undervisningsmetod man använder.

 268. Ämnet i sig är inte så viktigt.

 269. I de skandinaviska länderna fokuserar
  vi mer på att ta upp olika ämnen.

 270. I Italien har man en mer social syn
  på vad daghemmen.

 271. Man riktar sig till gruppen.

 272. I Danmark fokuserar man
  på det individuella, vart barn för sig.

 273. Det är sista kvällen.

 274. Vi ska packa, lägga all parmesanosten
  i resväskan och åka hem.

 275. På måndag är vi tillbaka på jobbet.

 276. Det har varit en fantastisk resa
  i Reggio Emilia-filosofin.

 277. Jag har fullt med intryck som det säkert
  kommer att ta veckor att smälta.

 278. Jag måste handla lite parmesanost,
  för att ge bort.

 279. Översättning: Haraldson/Sverenius
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Reggio Emilia

Avsnitt 8 av 9

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Staden Reggio Emilia i Italien är känd över hela världen för sin förskolepedagogik. Vi följer en grupp norska och danska förskolepedagoger på studieresa dit. Reggio Emilia utvecklades efter andra världskriget och vill fostra barnen till demokratiska och kritiskt tänkande medborgare. Barnen lär sig att de är en viktig del av samhället med rättigheter och möjlighet att påverka. Konstnärer, s.k. ateljeristas leder konstprojekt där barnen undersöker, tolkar och gestaltar sin omvärld. Barnen uppmuntras att pröva sina teorier om hur världen fungerar. Läraren lyssnar och alla får komma till tals. Möte med ateljeristan Titti Sassi. Idag går Italien genom en svår ekonomisk kris där alla samhällssektorer drabbas. Men man vill absolut värna om sin berömda förskola.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Lärarroll och ledarskap, Pedagogiska frågor > Pedagogiska riktningar
Ämnesord:
Förskolepedagogik, Italien, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Reggio Emilia-pedagogik, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i Jakten på det demokratiska klassrummet

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaJakten på det demokratiska klassrummet

Bucklands Beach Intermediate School

Avsnitt 1 av 9

I utbildningsmodellen "Learning to learn" utgår man från att varje elev själv skapar sin kunskap och sätter egna mål för sitt lärande. På så sätt ska ett eget ansvarstagande och en ökad självkänsla utvecklas. Vi följer läraren Grace Sharrem och hennes klass under några vårveckor på Bucklands Beach Intermediate School på Nya Zeeland.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaJakten på det demokratiska klassrummet

Experimentgymnasiet

Avsnitt 2 av 9

Ingen rektor, inga terminsbetyg, ingen närvaroplikt. Experimentgymnasiet i Göteborg var under 1970-talet skolan där eleverna hade makten, kraven var få och friheten stor. Skolan fick en enorm uppmärksamhet i skoldebatten och följdes nära av media under de åtta år den existerade.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaJakten på det demokratiska klassrummet

Freinetskolan Mimer

Avsnitt 3 av 9

Som nytillträdd rektor på Freinetskolan Mimer i Norrtälje införde Ann S Pihlgren så kallade sokratiska samtal på schemat. I de filosoferande samtalen får eleverna kritiskt granska olika åsikter, utveckla egna uppfattningar och göra sina stämmor hörda.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaJakten på det demokratiska klassrummet

Manhattan New School

Avsnitt 4 av 9

Vi besöker den kommunala skolan Manhattan New School på Upper East Side i New York och följer under en vecka läraren Paula Rogovin när hon undervisar förstaklassare. Paula går långt utanför de grunder som läroplanen föreskriver. I hennes klassrum lär sig barnen att ställa frågor, tänka kritiskt och finna svaren genom olika källor.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaJakten på det demokratiska klassrummet

Det frie gymnasium

Avsnitt 5 av 9

Hur påverkar det unga människor att få medinflytande och verkligt ansvar? Det frie gymnasium i Köpenhamn drivs helt i demokratisk anda och alla har en röst på skolans veckomöte. Ansvar är ett av ledorden på skolan. Frågan är om skolans goda studieresultat beror på demokratiarbetet?

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaJakten på det demokratiska klassrummet

University of Colorado

Avsnitt 7 av 9

Finns det demokratiska klassrum? Carl Wieman arbetar med att förbättra undervisningen i naturvetenskap i USA. På University of Colorado visar forskare att aktivt lärande, kombinerat med nya pedagogiska verktyg ger bättre resultat. Genom webbaserade interaktiva verktyg kan studenterna simulera labb på sina datorer. Carl Wieman säger, en stor del av naturvetenskapen som lärs ut i klassrummen låter studenterna sitta med hjärnorna avstängda, medan läraren sköter tänkandet.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaJakten på det demokratiska klassrummet

Reggio Emilia

Avsnitt 8 av 9

Vi följer en grupp norska och danska förskolepedagoger till staden Reggio Emilia. Pedagogiken med samma namn utvecklades efter andra världskriget och vill fostra barnen till demokratiska och kritiskt tänkande medborgare. Konstnärer, s.k. ateljeristas leder konstprojekt där barnen tolkar och gestaltar sin omvärld.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaJakten på det demokratiska klassrummet

Roskilde Universitet

Avsnitt 9 av 9

Sedan 1972 har Roskilde universitet använt en demokratisk undervisningsmetod. Eleverna är vana vid grupparbeten och häftiga diskussioner med sina lärare. Vi studerar den danska modellen genom de utländska studenternas ögon och får möta flera som är kritiska. De reagerar på samma sätt som danskarna gjorde när metoden infördes på 70-talet.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Estetik för alla

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Sannarpsgymnasiet i Halmstad där dramapedagogen Malin Norlings elever går på särskolans individuella program. Funkisar kallar hon sina skådespelare, som alla har olika intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar. Med dramapedagogiken som redskap undersöker de både sin egen identitet och samspelet med andra människor. Lärarpanelen följer upp med samtal i studion.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Didaktorn

Sveriges ledarskola

På Djursholms skolor går en stor andel av Sveriges framtida ledare och chefer. Där ses lärarna som servicepersonal som ska administrera verksamheten och leverera höga betyg. Misslyckande är inte ett alternativ. Det säger Mikael Holmqvist, professor i företagsekonomi som ägnat fem år åt att studera samhället Djursholm. Resultatet blev boken "Djursholm: Sveriges ledarsamhälle", en 700 sidor lång socialantropologisk studie där en stor del ägnas åt just skolan. Både samhället och dess skolor beskrivs som något extrema. Vad kan andra skolor lära av Djursholm? Är det ens relevant att jämföra sig?