Titta

UR Samtiden - Född med CHARGE-syndrom

UR Samtiden - Född med CHARGE-syndrom

Om UR Samtiden - Född med CHARGE-syndrom

CHARGE-syndrom är en medfödd sjukdom som drabbar många delar av kroppen. Personer med CHARGE-syndrom har oftast problem med hörsel och syn. Barn med syndromet har stora möjligheter att utvecklas om de får rätt hjälp. Under två dagar samtalade tre föreläsare om genetik, förståelse och undervisning för personer med CHARGE-syndrom. Inspelat i mars 2013. Arrangörer: Specialpedagogiska skolmyndigheten i samarbete med Karolinska universitetssjukhuset, Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Förbundet Sveriges dövblinda och Stockholms läns landsting.

Till första programmet

UR Samtiden - Född med CHARGE-syndrom : Om att lära sig. Del 5Dela
 1. Jag ska tyvärr
  ta det här väldigt snabbt.

 2. Vad kan behövas
  i fråga om skola och utbildning?

 3. Det här är en kortfattad lista.

 4. För det första:
  Det kan behövas individuellt stöd-

 5. -i synnerhet i typiska klassrum.

 6. Om ett barn med Charge
  börjar i samma skola-

 7. -som de skulle gå i
  om de inte hade Charge-

 8. -kan det finnas behov av individuellt
  stöd, kanske till och med på heltid.

 9. Miljön i ett typiskt klassrum
  är nämligen ofta inte lämpad-

 10. -för ett barn med Charge,
  av många orsaker-

 11. Jag har diskuterat varför stödet kan
  behövas, och jag återkommer till det.

 12. Det är bra att ha ett team
  med t.ex. döv- och blindlärare.

 13. Ta in specialister.

 14. Och som sagt, tänk i termer
  av dövblindhet. Specialister på det-

 15. -passar bäst för barn med Charge.

 16. Vi är mest lämpade
  att se till hela barnet.

 17. Vi är vanligtvis de mest flexibla.

 18. Vi har det bredaste perspektivet
  när det gäller att acceptera individen.

 19. Det beror förstås på vem personen är-

 20. -men jag tror att vi överlag passar
  bra ihop med barn med Charge.

 21. Det kan vara viktigt med sjuk-
  gymnastik, arbetsterapi och talterapi.

 22. Men en lärare för dövblinda
  kan hjälpa terapeuterna-

 23. -att anpassa behandlingen. Deras
  behandling kanske inte passar barnet.

 24. Och som sagt, om jag rekommenderar
  arbetsterapi till ett barn med Charge-

 25. -så skriver jag alltid ner
  varför jag rekommenderar det.

 26. Vad ser jag i barnet, vad har jag
  observerat, vad har mamman berättat?

 27. Däri ligger orsakerna, och det
  hjälper att terapeuterna att förstå-

 28. -vilken sorts behandling
  de kan behöva ge barnet.

 29. Annars kanske de läser medicinska
  uppgifter och säger: "Hon är blind"-

 30. -"hon är döv, hon går inte,
  hon har en permanent sond..."

 31. "Min behandling
  passar inte för henne."

 32. Men det fungerar om de är flexibla-

 33. -och låter läraren för dövblinda hjälpa
  dem att bygga upp ett förhållande.

 34. Det handlar om att hitta ett sätt
  att anpassa behandlingen till barnet.

 35. Sensorisk integrationsterapi
  kan vara svårt att få-

 36. -till och med i Kalifornien,
  där det uppfanns.

 37. Men det finns terapeuter som ger det,
  och det finns litteratur.

 38. Barnet kan behöva anpassade möbler.
  I går talade jag om fysiska hjälpmedel-

 39. -och problem med hållningen.
  Det behövs möbler som passar barnet.

 40. Man kan behöva stöd
  för fötterna, armarna eller huvudet.

 41. Man kan behöva en stol som går att
  fälla åt olika håll efter barnets behov-

 42. -under dagen och under alla aktiviteter.

 43. Omgivningen kan behöva anpassas.

 44. Jag vet barn med Charge
  som har egna arbetsplatser.

 45. De har en egen bänk och en egen stol.

 46. Ibland finns det en skärm som man
  kan stänga ute störningar med.

 47. Sen kan man ta bort den så att barnet
  är med i klassrummet igen.

 48. Man kan använda den på ett
  flexibelt sätt, beroende på aktivitet-

 49. -och på hur lättdistraherat barnet är.
  Ofta inleds dagen med skärmen uppe.

 50. Man planerar dagen och gör
  ett schema över alla aktiviteter.

 51. Sen tar man bort skärmen
  och är med i klassen.

 52. Om de blir väldigt trötta eller
  uppspelta kan man ta fram den igen-

 53. -och arbeta med vakenhetsnivån.

 54. En del barn behöver inte detta,
  men det kan ha betydelse var de sitter.

 55. Vissa barn kan behöva
  sitta med ryggen mot väggen-

 56. -och ha kontakt med sin omgivning.

 57. Andra barn
  kan behöva ha ryggen mot rummet-

 58. -så att alla distraktionsmoment
  är bakom dem. Det finns inga regler.

 59. Barnet berättar, genom sitt beteende
  eller med sitt språk, vad som är bäst.

 60. Men såna saker är väldigt viktiga.
  Det är inte bara kul idéer.

 61. Det här kan avgöra
  om barnet lyckas eller inte.

 62. Inom dövblindhetsforskningen
  har vi sett-

 63. -att konsekventa och förutsägbara
  rutiner ger självförtroende.

 64. Ett självförtroende som hjälper barnet
  att överlämna sig till nån annan-

 65. -att släppa kontrollen,
  att lita på andra.

 66. Det finns problem: Om det blir omöjligt
  att genomföra rutinen-

 67. -kan barnet bli väldigt upprört.
  Man måste försöka hitta en balans.

 68. "Funktionella aktiviteter".
  Barn med Charge-

 69. -vill ofta veta
  varför de ska göra en viss sak.

 70. Om de använder sig av språk
  frågar de. "Varför?" är en vanlig fråga.

 71. Om de inte använder språk kan de
  visa om de är intresserade eller inte.

 72. Om man kan visa dem vad aktiviteten
  har för poäng ur deras perspektiv-

 73. -ökar sannolikheten
  för att man får dem att samarbeta.

 74. "Individuella motivationsfaktorer".
  I går började vi...

 75. Jude pratade mycket om motivation,
  och avslutade föreläsningen med det.

 76. Det är nåt av det viktigaste. Mina
  första frågor när jag gör en bedömning-

 77. -är "Vad tycker du om? Vad vill du ha?
  Vad brukar du göra?"

 78. Då får man fram motivationen
  - det man tycker om, vill ha och gör.

 79. Det är inget mysterium
  - det är väldigt uppenbart.

 80. Om det som motiverar
  skulle vara att hänga i taklampan-

 81. -så är det svårt att genomföra.
  Vi vill inte att barnet hänger i lampan.

 82. Men vi måste fundera på vilket
  sensoriskt intryck barnet får av det.

 83. Kanske kan vi ge honom det på ett
  annat sätt, så han slipper hänga där.

 84. Då kan vi göra nåt mer normalt
  och socialt godtagbart.

 85. "Rätt kommunikationssätt".
  Jag återkommer till detta-

 86. -men ofta gäller det multimodal
  kommunikation, inte bara teckenspråk-

 87. -och inte bara tal.
  Det kan vara olika uttryckssätt-

 88. -och ibland konkreta saker.

 89. Bilder, symboler - symboliska föremål.

 90. Sånt som är påtagligt.
  Ord försvinner, tecken försvinner-

 91. -men de konkreta föremålen finns kvar.
  Barnet hinner uppfatta dem-

 92. -och kan gå tillbaka till dem, så att
  man slipper upprepa ord eller tecken.

 93. "Individanpassat tempo". Ibland
  innebär det att man sänker tempot-

 94. -och ibland att man höjer det. Jag
  vet barn med Charge som vill-

 95. -att allt ska gå mycket snabbt. Andra
  vill att allt ska gå mycket långsamt.

 96. De vill ha upprepningar och gott om tid.

 97. Ibland är det ett och samma barn.
  Ena minuten ska allt gå snabbt-

 98. -och nästa minut
  ska det gå mycket långsamt.

 99. En god pedagogik innebär
  flexibilitet när det gäller tempot.

 100. Det finns inte bara ett sätt att göra
  saker. I ett klassrum med andra barn-

 101. -måste ibland tempot
  bestämmas av läraren-

 102. -och där blir den individuella
  stödpersonen viktig.

 103. Det är den som gör att barnet kan ha
  ett annat tempo än resten av klassen.

 104. Annars är det ganska svårt.

 105. "Möjligheter till säkra vilostunder".
  Behovet av att lägga sig ner.

 106. Det är väldigt, väldigt viktigt
  för många barn med Charge-

 107. -att vila,
  att strukturera om sina sinnesintryck.

 108. För att förflytta sig
  längs vakenhetsskalan-

 109. -behöver de här barnen ofta lägga
  sig ner. De lägger sig ner-

 110. -och gör nåt som ser ut
  som ett stereotypt beteende.

 111. De tittar mot en ljuskälla. De tycker om
  fläktar som rör sig i taket-

 112. -de tittar gärna på sina fingrar,
  och de plockar upp nåt att vifta med.

 113. Det är okej,
  så länge vi vet varför de gör det-

 114. -och att det är tidsbegränsat
  och fyller en funktion.

 115. Funktionen kan vara vila, det
  kan vara att sortera sinnesintryck-

 116. -eller att förflytta sig
  längs vakenhetsskalan.

 117. Det måste göras där det är tillåtet.

 118. Barnet lär sig ganska snabbt att man
  inte får lägga sig ner var som helst-

 119. -och att man kan gå till en plats
  där man får lägga sig ner.

 120. Man måste förhandla,
  för om barnet vill vara där hela dagen-

 121. -så är det ingen bra idé. Man
  måste hitta ett sätt att prata om det-

 122. -och komma överens
  om ett bra system.

 123. För att återvända
  till det du sa om gruppaktiviteter:

 124. Barn med Charge fokuserar ofta
  på vuxna i stället för på andra barn.

 125. Ibland kan man hjälpa dem
  att interagera-

 126. -men oftast bara med ett barn.

 127. Då blir det en triangel mellan barnet
  med Charge, en välbekant vuxen-

 128. -och ett annat barn. I början
  går interaktionen genom den vuxna.

 129. En skicklig lärare
  får därefter barnen att interagera-

 130. -medan de vuxna hjälper till,
  stöttar och uppmuntrar.

 131. Precis som med dövblinda barn
  underlättar det att ha fysiska föremål-

 132. -så att barnet kan överlämna föremål-

 133. -i stället för att kommunicera direkt
  med ett annat barn.

 134. Så vissa metoder som används för
  dövblinda passar barn med Charge-

 135. -när det gäller att interagera
  med andra barn.

 136. Det är också troligt att barnen behöver
  medicinsk eller paramedicinsk vård-

 137. -till exempel slemsugning,
  sondmatning, syretillförsel-

 138. -medicinering och så vidare.

 139. I Kalifornien har vissa barn
  en skötare med sig i skolan.

 140. De har en heltidsskötare under
  hela skoldagen, fem dagar i veckan-

 141. -eftersom de har så många behov som
  annars inte kan tillgodoses i skolan.

 142. Tack vare skötaren kan de vara med
  i alla sorters klassrum.

 143. De kan gå i en vanlig skola
  eller en blind- eller dövskola-

 144. -och skötaren står för det stöd
  som gör det möjligt för dem.

 145. Jan van Dijk säger: "Det behövs
  en lärare som har 'det'".

 146. "Det" är den där magiska egenskapen
  som omfattar intelligens-

 147. -humanitet, flexibilitet, kreativitet-

 148. -bra observationsförmåga,
  stor respekt för barnet-

 149. -stor respekt för familjen och en vilja
  att vara en framgångsrik lärare.

 150. Och det innebär att barnen
  inte misslyckas. Om de gör det-

 151. -är det egentligen
  lärarens misslyckande.

 152. Lärare som har "det"
  skaffar sig själv det stöd de behöver.

 153. De höjer sin röst, de kämpar,
  och de ser till att de får stöd.

 154. Det var min kortfattade lista. Den
  rymmer mycket, men är genomförbar.

 155. Det krävs mycket arbete, och när
  man väl har hittat rätt blir allt fel.

 156. Barnet förändras och utvecklas,
  vilket är meningen-

 157. -och det som har varit ett bra system
  blir mindre bra.

 158. Man måste hålla listan levande
  hela tiden, men det är genomförbart.

 159. De barn som har en heltidsskötare-

 160. -har ofta väldigt komplicerade
  hälsoproblem.

 161. Tillgången till omvårdnad
  kan vara viktig.

 162. Sen finns frågan
  om hur man undervisar-

 163. -om en stor del av dagen
  går åt till omvårdnad.

 164. Där måste man försöka hitta en balans
  mellan vård- och utbildningsbehov.

 165. Man kan göra omvårdnaden
  till nåt pedagogiskt.

 166. För vissa barn
  kanske man väljer ut viktiga ord-

 167. -i form av tecken, tal eller bilder.

 168. Då kan ordförrådet hos små barn
  omfatta begrepp som slemsugning-

 169. -sondmatning, medicinering
  eller liknande.

 170. Så ser barnets vardag ut, och
  orden är inte svårfattliga för barnet.

 171. De har alltså ett ordförråd som skiljer
  sig mycket från ett friskt barns.

 172. Jag har sett mycket kreativa metoder-

 173. -där omvårdnaden
  har arbetats in i pedagogiken.

 174. Man har arbetat med språk,
  planering, förutsägbarhet...

 175. När barnet vet vad som ska hända
  kan det gå till rätt ställe-

 176. -eller gå och hämta utrustningen.

 177. De kan hämta matsonden för att de har
  sett i schemat att det är lunch-

 178. -och då hämtar de sonden och ger den
  till den som brukar hjälpa till.

 179. Det här är Alice som valp. Hon är ett år
  gammal och ska just bita i min sko.

 180. Jag fångade henne precis innan det.

 181. Jag lade in Alice här
  för att jag ska tala om stress.

 182. Här är lite skandinavisk konst -
  visserligen inte svensk, men nära nog.

 183. I alla fall för en britt.

 184. Jag har lämnat det mest komplicerade
  till slutet, och nu är det ont om tid.

 185. Men Jude är här. Intressant nog visste
  jag inte vad han skulle säga i går-

 186. -men det han sa liknade det jag säger,
  och det fungerade.

 187. Vi har inte varit oense, och det är bra.

 188. Jag har en lista om beteende
  som liknar din.

 189. "Impulsivitet". Saker kan hända snabbt,
  utan förvarning.

 190. Det hör man ofta. "Tvångstankar".
  De blir fixerade vid saker-

 191. -och saker kan bli livsviktiga för dem.

 192. Den här muggen måste stå här,
  och den måste stå där.

 193. Det måste vara så här stort mellanrum,
  och flaskan måste stå där.

 194. Om jag flyttar flaskan
  när de inte tittar-

 195. -märker de det genast, och inget
  händer förrän flaskan flyttas tillbaka.

 196. Kontroll över omgivningen,
  förutsägbarhet...

 197. Känslan av att det finns nånting
  som går att lita på-

 198. -och som inte sviker en.
  Allt annat kommer att svika en-

 199. -och överraska en.

 200. "Självstimulering" - det har jag
  talat mycket om. "Dålig självreglering".

 201. "Störningar i exekutiva funktioner",
  "ADHD" - vilka hemska etiketter.

 202. "Pervasive Developmental Disorder" -
  jag vet knappt vad det betyder.

 203. "Tvångssyndrom",
  "autism-liknande beteende"...

 204. "Dövblindhet", "multi-sensorisk
  störning"... Och så favoritetiketterna:

 205. "Lat", "envis", "aggressiv"...
  Sen fick jag inte plats med mer.

 206. Man använder alla dessa etiketter,
  och vi undersöker vad de betyder-

 207. -för Charge.
  Det mesta går att förklara-

 208. -men vi känner inte till förklaringen.

 209. Här är en ung man
  som ni har sett förut.

 210. Vi hade picknick nära en liten tågbana
  för barn. Tåget gick i en cirkel-

 211. -men tåget var riktigt
  och kunde köra ihjäl en.

 212. Den här unge mannen såg väldigt lite,
  men han hittade spåren.

 213. Han satte sig ner,
  för när tåget var på väg-

 214. -kände han vibrationerna,
  och det var fantastiskt.

 215. Självklart flyttade hans pappa honom.
  Klockan var tio på morgonen.

 216. Fram till klockan fyra på eftermiddagen
  återvände han hela tiden till spåret.

 217. Vad vi än gjorde,
  gick han tillbaka till spåret.

 218. Jag tog den här bilden snabbt,
  innan tåget kom.

 219. Det här enormt motsträviga beteendet-

 220. -det här behovet av att utöva kontroll
  och att säga ifrån vad man vill göra-

 221. -är mycket typiskt. Jag önskar att jag
  hade en enkel lösning på problemet.

 222. Förhoppningsvis kommer Jude
  med några tankar om en halvtimme.

 223. Men det är typiskt,
  och man måste lösa det.

 224. Du ställde en fråga till Jude i går
  om den här typen av problem-

 225. -och vi ska prata om det. I våra
  enskilda möten i dag och i morgon-

 226. -kommer vi säkert också
  att ta upp det här.

 227. Jag träffade en pojke med Charge
  i San Francisco. Han var 2,5 år.

 228. Han hade kokleaimplantat. Hans pappa
  var amerikan och talade engelska.

 229. Mamman var från Brasilien
  och talade engelska och portugisiska.

 230. Pojken kunde höra och förstå engelska
  och portugisiska vid 2,5 års ålder.

 231. Han hade problem med balansen, men
  höll sig i möbler och förflyttade sig.

 232. Utvecklingsmässigt
  klarade han sig bra.

 233. De visade mig hans sovrum. Han
  gillar tåget i "Thomas och vännerna"-

 234. -och vid hans säng
  finns den här lilla hyllan.

 235. De skickade mig fotot. Varje kväll
  vid läggdags går de in i sovrummet-

 236. -och han sätter vagnarna
  i exakt samma ordning-

 237. -och alltid med exakt samma mönster
  av olika stora mellanrum.

 238. Han har inget foto, utan
  går efter minnet. De måste stå så här.

 239. Han kontrollerar dem noga. Sen
  lägger han sig, och de läser en saga.

 240. När sagan är slut ställer han sig upp,
  kontrollerar vagnarna igen-

 241. -och sen lägger han sig och sover.

 242. Det är gulligt, och fotografiet är fint-

 243. -men det är väldigt allvarligt.
  Den lille pojken visar tydligt-

 244. -att han inte har kontroll över livet.
  Han måste hitta sätt-

 245. -att övertyga sig själv
  att han har kontroll över sitt liv-

 246. -och att allt är bra, att han är trygg.
  Det är ett tidigt tecken-

 247. -på att vi behöver en pedagogisk plan
  som bygger upp hans självförtroende.

 248. Det här är en varning. Det är nästan
  som ett rop på hjälp från barnet.

 249. Ett mycket tidigt rop på hjälp. Och här
  kommer ett bokstavligt rop på hjälp.

 250. Det är en pojke i Nya Zeeland, vars
  förhållande till mamman är stormigt.

 251. Folk säger att barn med Charge
  är impulsiva och hetlevrade-

 252. -men när jag träffar föräldrarna
  tänker jag att de också är det.

 253. Det är en påminnelse om att barn
  får mycket DNA från föräldrarna.

 254. I viss utsträckning stämmer det
  att man kan skylla på föräldrarna.

 255. Han och hans mamma bråkar mycket-

 256. -och han har problem i skolan.
  Han har slängts ut från två skolor.

 257. En dag gick hon in i hans rum
  när han var i skolan-

 258. -och såg en hopvikt papperslapp
  i hans säng.

 259. Så här såg det ut.
  Han hade dragit streck.

 260. Han använder teckenspråk,
  och på grammatiken och syntaxen-

 261. -syns det
  att han är teckenspråksanvändare.

 262. Han kunde inte
  ställa de här frågorna direkt.

 263. Han kunde inte använda språket
  så direkt-

 264. -så han skrev det här
  och lämnade det till sin mamma.

 265. Det står:
  "Vad gjorde jag när jag föddes?"

 266. "Varför får jag näsblod?"

 267. "Varför trodde du att jag var död
  när jag slutade andas?"

 268. "Varför är jag döv?
  Varför är jag så busig i skolan?"

 269. "Varför gnisslar jag med tänderna?
  Varför leker jag med håret?"

 270. I själva verket drar han loss sitt hår.
  Och till sist: "Varför slår jag folk?"

 271. Det här var ett avgörande ögonblick.

 272. Det första hans mamma gjorde
  var att gråta resten av dagen.

 273. När pojken kom hem
  hade de ett stort gräl-

 274. -för hon var arg att han skrev ner allt
  i stället för att fråga henne.

 275. Nästa dag gick hon med lappen till
  skolan, och skolan tog hand om det.

 276. Mamman kunde inte.
  Så skolan och elevassistenterna-

 277. -talade med pojken. De bestämde
  att de kommande veckorna-

 278. -skulle de ha en liten lektion
  om varje fråga.

 279. "Varför leker jag med håret, varför
  är jag döv, varför kan jag inte höra?"

 280. "Vad är mitt öra, och hur fungerar det?
  Varför har jag hörapparat?"

 281. Ingen hade pratat med honom om det
  här, och ingen visste att han undrade.

 282. I skolan förbättrades
  hans beteende dramatiskt-

 283. -som en följd av krisen
  han gick igenom.

 284. De här två mycket olika barnen-

 285. -uttryckte samma sak på två olika sätt:
  "Jag behöver mer kontroll."

 286. "Jag behöver mer information
  och nån som hjälper mig"-

 287. -"för jag klarar inte det här själv."

 288. Jag är ledsen att jag går igenom
  så stora frågor så snabbt.

 289. Här kommer min favoritdefinition
  av självreglering:

 290. "Självreglering är förmågan att hantera
  sina tankar, känslor och handlingar"-

 291. -"på ett flexibelt sätt
  i en rad olika sammanhang."

 292. Jag undrar om vi kan hjälpa barn-

 293. -att känna igen och hantera för höga
  och för låga vakenhetsnivåer-

 294. -på socialt godtagbara sätt, i stället
  för på socialt oacceptabla sätt.

 295. Om det är svårt med självreglering, kan
  vi då hjälpa barnet att förstå-

 296. -att det behöver hjälp, och lära det att
  be om hjälp? Det vore ett framsteg-

 297. -när det gäller barnets självkännedom
  och självbild.

 298. Här är mina nio nivåer igen,
  som en påminnelse.

 299. Jag har använt det här med
  många skolor och en del föräldrar-

 300. -så att de har kunnat arbeta på det här.

 301. De har i undervisningsplanen lagt in
  medvetenhet om vakenhetsnivån-

 302. -och om behovet av självreglering.

 303. Vilken nivå befinner du dig på?
  Hur kan du få reda på det?

 304. Var borde du vara,
  och hur tar du dig dit?

 305. Vad får dig att stiga på skalan,
  och vad får dig att sjunka-

 306. -och kan du lyckas med det?
  När man använder nivåerna-

 307. -kanske man bara har tre
  eller fyra nivåer i stället för nio.

 308. Man kan förenkla den
  och använda enklare ord.

 309. Man pratar inte om "vakenhetsgrad"-

 310. -utan beskriver känslomässiga tillstånd
  på nåt annat sätt.

 311. Man kan använda ord,
  symboler eller bilder.

 312. Man kan ha ett leende ansikte,
  ett argt ansikte och så vidare.

 313. Om barnet har blivit väldigt upprört-

 314. -kan man prata efteråt
  om vad som hände.

 315. Kanske kan man
  använda sociala berättelser.

 316. Man berättar om ett annat barn,
  till exempel en flicka som blev upprörd-

 317. -och välte ett bord - vad tänkte hon då?

 318. Vad tänkte mamman?
  Vad gjorde de sen?

 319. Då kan barnet utforska känslomässiga
  situationer i ett annat sammanhang-

 320. -som om de observerar nåt
  hos ett annat barn.

 321. Man kan använda rollspel och prata
  om vad barnet tycker om, vill ha-

 322. -och behöver. Vår uppgift-

 323. -är att läsa av barnet, det vill säga
  observera och tolka barnet-

 324. -på ett effektivare och snabbare sätt.

 325. Då kan vi se problemen innan
  de exploderar och blir alltför stora.

 326. Vi kan se kopplingar, lägga märke till
  vilka miljöer, aktiviteter och personer-

 327. -som ofta får barnet
  att gå upp eller ner i vakenhetsgrad.

 328. Vi kan hjälpa dem att känna sin kropp.
  Jag tror att svag självreglering-

 329. -ofta beror på att barnen
  inte känner sina kroppar.

 330. Om du tänker på din vakenhetsgrad -
  hur vet du var du befinner dig?

 331. Jo, genom att du känner din kropp.
  Den ger dig sensoriska intryck.

 332. Hur vet du att du är på väg
  att bli argare, mer upprörd-

 333. -eller mer stressad?
  Dina muskler spänns.

 334. Dina händer knyts. Du börjar
  ta snabbare och grundare andetag.

 335. Din kroppstemperatur stiger. Du biter
  ihop tänderna - ibland gör det ont.

 336. Fingernaglarna blir vita
  när de trycks mot händerna.

 337. Alla dessa sensoriska meddelanden
  berättar för oss var vi befinner oss.

 338. Om man inte känner det här, saknar
  men den viktigaste informationskällan-

 339. -till var man är på skalan, och
  nån annan kanske måste säga till en-

 340. -för man vet inte
  att man håller på att bli upprörd.

 341. Allt som hjälper barnen
  att komma i kontakt med sina kroppar-

 342. -är positivt i det här sammanhanget.

 343. Det är bra att jobba med olika sätt att
  uttrycka känslor och känslotillstånd.

 344. Det är nåt man ofta missar.
  När man väljer ord för små barn-

 345. -tar man "toalett", "middag", "hem",
  "buss", "hund"...

 346. Man föredrar konkreta saker och tror
  att "glad" och "ledsen" är för abstrakt.

 347. Men det är inte abstrakt för barnet -
  det är en del av deras vardag.

 348. Därför menar jag att känslotillstånd
  ska ingå i barnens tidiga ordförråd.

 349. Vi kan få barnet att se beteenden-

 350. -och tecken på att de
  har problem med vakenhetsgraden.

 351. Vi kan påminna dem om olika
  strategier och utforska erfarenheter-

 352. -genom rollspel eller sociala
  berättelser. Jag jobbade med en flicka-

 353. -som var mycket hetlevrad. Sen
  träffade jag henne inte på två år.

 354. En dag ringde mamman
  och började gråta.

 355. Jag trodde nåt dåligt hade hänt,
  men det var nåt bra.

 356. Flickan hade blivit upprörd
  och var på väg att få ett utbrott.

 357. Då gick hon till sin mamma,
  tog henne i armen och sa:

 358. "Behöver lugna ner mig." Hon hade
  faktiskt sett sambandet och tänkte:

 359. "Jag vet vad som är fel. Jag kan inte
  lösa det, men hon kan hjälpa mig."

 360. Det var ett stort framsteg, och det hade
  krävts två års arbete för att komma dit.

 361. Men det här är centralt
  för pedagogiken.

 362. Det här är viktigare än matematik
  - det är viktigare än rättstavning.

 363. Det är viktigare än att kunna baka.

 364. Allt det som skolor gärna fokuserar på
  ligger långt fram i tiden.

 365. Som min chef brukar säga:
  "Om du inte kan nåt om matematik"-

 366. -"och om du inte kan tala,
  men är ganska bra på självreglering"-

 367. -"så klarar du dig förmodligen i livet."

 368. "Om du är ett matematiksnille
  och kan skriva fantastiska uppsatser"...

 369. ..."men inte har förmågan till själv-
  reglering, så hamnar du i fängelse."

 370. Då är det den framtiden som väntar.
  Det är en intressant jämförelse.

 371. Här kommer det sista fotot av Alice.

 372. Det handlar om att känna samhörighet.

 373. Jag ska helt kort ta upp Jude igen.

 374. Jag hade i ett antal artiklar beskrivit-

 375. -störningar i exekutiva funktioner, men
  visste inte att det var det jag beskrev.

 376. Det var Jude
  som berättade för mig vad det var.

 377. Jag trodde att det jag såg hos barn
  med Charge var språkproblem.

 378. I själva verket hade det med initiering
  att göra. Där hjälpte Jude mig.

 379. Jag har en enkel och bra artikel
  från England av Amanda Kirby.

 380. Hon delar in de exekutiva funktionerna
  så här.

 381. "Aktivering"
  - att strukturera, prioritera-

 382. -initiera och sätta i gång med saker.

 383. Om ni känner barn med Charge
  så känner ni igen problemområdena.

 384. Efter det kommer "fokus".
  Att fokusera-

 385. -och att förflytta fokus från en sak
  till en annan, vilket kan vara svårt.

 386. Och så att slutföra uppgifter.

 387. Barn med Charge
  kan antingen inte fokusera alls-

 388. -eller så stänger de allt annat ute.
  De kan inte tänka på nåt annat.

 389. Pusslet måste bli klart,
  och jag tänker inte sluta.

 390. Inte ens om det tar hela dagen
  och hela natten.

 391. Det är motsatsen
  till att inte kunna fokusera alls.

 392. "Ansträngning". Att kunna
  lägga in precis lagom mycket energi-

 393. -för att slutföra en uppgift.
  "Känslor". Att hantera sin frustration-

 394. -dämpa sina känslor och hålla distans.

 395. Jude berättade
  att barn med Charge-

 396. -ibland tappar perspektivet
  känslomässigt.

 397. Jag såg en gång
  en flicka som satt och arbetade.

 398. Hon hade ett suddgummi på bänken
  och råkade slå ner det på golvet.

 399. Hennes värld gick under.
  Det var en enorm tragedi.

 400. Hon behövde bara plocka upp det,
  och det gjorde hon-

 401. -och sen välte hon bänken,
  för det hade blivit fel-

 402. -och hon kunde inte leva med ett sånt
  misslyckande. Hon hade ingen distans.

 403. Ingen jobbade på det med henne.
  Hon behövde hjälp-

 404. -och det måste tas med i pedagogiken.

 405. "Minne". Att minnas, att känna igen
  och komma ihåg saker som har hänt.

 406. Och slutligen, "handling".
  Att följa och styra sina handlingar-

 407. -utan att vara impulsiv, och med
  hänsyn till sammanhang och tempo.

 408. Att inte göra saker för snabbt
  eller för långsamt, att inte slösa tid.

 409. Att hitta en balans.
  Det här är viktiga saker.

 410. Återigen: De bör ingå i pedagogiken.
  Skolor kan hantera det här, om de vill.

 411. Men de måste vilja det, och de måste
  förstå att det har högsta prioritet.

 412. Det är inte bara kul idéer. Det här är
  nyckeln till att få barnen att lära sig.

 413. Det är så här barnen blir bättre
  på matematik, på rättstavning-

 414. -och på att baka kakor,
  eller vad det nu är.

 415. Till slut: språk och kommunikation.
  Vi pratade om det här före lunch.

 416. Multimodal kommunikation - konkreta
  föremål kan vara till stor hjälp.

 417. Tänk på andra stöd,
  som dags- eller veckoscheman-

 418. -ordkort, en bok som förmedlar ord
  via bilder eller brailleskrift-

 419. -eller via skrivna ord
  eller framställningar av tecken...

 420. Vad som helst som är anpassat till
  och lämpligt för barnet.

 421. Jan van Dijk visade en film om ett barn
  med Charge i Nederländerna.

 422. Pojken kommer in i en gymnastiksal
  med sin resursperson.

 423. Han är väldigt orolig. Han
  hyperventilerar och gnider händerna.

 424. Till slut tecknar han: "Bok."

 425. Han har en kommunikationsbok
  som de har glömt ta med.

 426. Assistenten säger:
  "Vänta, jag går och hämtar boken."

 427. Hon går, och pojken vankar av och an.

 428. Plötsligt kommer hon tillbaka,
  och pojken tar boken-

 429. -och lägger ner den,
  och sen har de gymnastik.

 430. Han behövde inte använda boken,
  men han behövde ha den där.

 431. Jag såg filmen för femton år sen
  och tänker alltid på den.

 432. Det är en fråga
  om självbild och självförtroende.

 433. Det handlar om att veta att världen
  fungerar om nåt går fel.

 434. Då kan man frigöra sitt sinne
  och fokusera på nåt nytt, nåt annat.

 435. Idealet är att man använder
  det som barnet föredrar.

 436. Med multimodal kommunikation
  kan de välja det som fungerar för dem.

 437. Det är fullt normalt
  att ta emot språk på ett sätt-

 438. -och uttrycka sig på ett annat.

 439. Jag vet barn som förstår talat språk
  men använder teckenspråk.

 440. Jag vet barn som ibland slutar teckna
  för att de är trötta eller ser dåligt-

 441. -och då går de över
  till konkreta symboler.

 442. De gör det för att det fungerar för dem-

 443. -inte för att de är lata eller elaka.

 444. Och till slut: resurspersonens roll.

 445. Det här är en idé som är välutvecklad
  i vissa av USA:s stater.

 446. I Texas, Utah och Minnesota-

 447. -arbetar man med resurspersoner.

 448. I Kalifornien har man ingenting.

 449. Kalifornien är lite som England
  på medeltiden.

 450. Det är hål i vägarna, och det finns inga
  resurspersoner fast vi kämpar för det.

 451. Men det finns alltmer information.

 452. Det finns en webbplats:
  www.intervener.org.

 453. Där hittar ni en mängd information.

 454. Om ni letar upp DB-LINK och går till
  "Selected topics" och sen "Intervener"-

 455. -så hittar ni en mängd information.

 456. Det finns både artiklar och videor
  på båda webbplatserna.

 457. Vid årets slut kommer vi att
  ha en online-kurs för resurspersoner.

 458. Den kommer att vara gratis
  för alla som vill använda den.

 459. Det är viktigt att kunna erbjuda det-

 460. -och en bra resursperson
  öppnar dörren till just den skola-

 461. -som barnet måste gå i.
  Det är hela poängen.

 462. Och jag...

 463. Jag ska bara... Jag brukar inte göra
  så här, för det är lite för tekniskt-

 464. -men det kommer att fungera.
  Jag kan få det att fungera.

 465. Det här är en presentation om resurs-
  personer. Jag vill visa er några bilder.

 466. Jag ger några definitioner,
  och sen förtydligar jag-

 467. -vad resurspersoner inte ska göra.

 468. De ska inte vara en barriär mot
  omvärlden, om det inte är nödvändigt.

 469. Ibland måste de ju skydda barnet
  så att det inte blir överstimulerat.

 470. De ska inte vara
  den enda kommunikationspartnern.

 471. De ska snabbt föra in andra människor
  i barnets värld och stötta dem.

 472. De ska inte utgöra
  barnets hela sociala nätverk.

 473. Deras roll är att hjälpa till med
  att skapa och utvidga ett nätverk-

 474. -så att barnet
  får alltfler vänner och bekanta.

 475. De ska inte
  ensamma planera undervisningen-

 476. -eller aktiviteterna.
  Det är arbetslagets ansvar att göra det-

 477. -och resurspersonen
  är en viktig del av arbetslaget.

 478. Det är bra att telefonen ringer just nu
  eftersom jag måste ignorera den.

 479. Det är ett bra exempel på att nåt kan
  distrahera men inte behöver göra det-

 480. -beroende på situationen.

 481. De ska inte vara den enda
  som klarar av att arbeta med barnet.

 482. Om de är det måste de snabbt
  se till att göra nåt åt det.

 483. De ska inte sköta all kommunikation.

 484. De är inte den enda
  som informerar hemmet om skolan.

 485. Det måste vara ett bredare samarbete.

 486. De ska inte
  ge mer hjälp än vad som behövs.

 487. En resursperson som är effektiv
  kan tillbringa mycket tid i skolan-

 488. -med att enbart observera.

 489. De kan hålla sig lite på avstånd
  medan andra gör nåt med barnet-

 490. -och deras roll är att gå in och ge råd-

 491. -eller se till att saker och ting
  anpassas mer efter barnet.

 492. På det sättet arbetar de.

 493. Det var det.
  Jag vet att vi har en fråga.

 494. Vi tar alltså en fråga,
  och sen tar vi en kort paus.

 495. Efter det
  har vi en officiell frågestund.

 496. Först vill jag tacka för ditt bidrag...

 497. -Var det din telefon?
  -Nej - som tur var.

 498. Jag vill personligen
  uttrycka min tacksamhet-

 499. -för ditt bidrag
  till forskningen om dövblindhet.

 500. Inte bara
  när det gäller Charge-syndromet-

 501. -utan hela dövblindhetsforskningen.
  Jag har lärt mig mycket av dig.

 502. Min fråga kanske inte passar in,
  men den handlar om metoder-

 503. -och om vad man kan göra,
  professionellt och som förälder.

 504. I Sverige har vi nåt
  som vi kallar för "Move and Walk".

 505. Ni kallar det väl för "Move Methods"..?

 506. -"The Move"...
  -Det är nåt med "move".

 507. -Med stora bokstäver: MOVE.
  -Ja, och det är...

 508. Jag tror att det är...

 509. Det är mest för barn
  med cerebral pares.

 510. Men jag vet att vissa föräldrar
  till barn med Charge-syndromet-

 511. -har intresserat sig för det, och jag...

 512. Har du nån erfarenhet av det?

 513. -Ja. Det togs fram...
  -Konduktiv pedagogik.

 514. MOVE och konduktiv pedagogik
  är två olika saker.

 515. De är olika saker, men båda är
  utformade för barn med cerebral pares.

 516. De flesta barn med Charge har inte
  cerebral pares, även om vissa har det.

 517. Om man har tur kan man använda
  konduktiv pedagogik eller MOVE-

 518. -för ett barn med Charge,
  och det kan vara till hjälp.

 519. För de flesta barn med Charge
  fungerar det inte så bra.

 520. Det är en metod
  med ganska mycket styrning-

 521. -och den förutsätter att barnet
  har god vestibulär funktion-

 522. -god syn och god hörsel. Så är det inte
  för barn med Charge-syndromet.

 523. Man försöker alltså tillämpa nåt
  som har utformats för helt andra barn.

 524. Man kan ha tur, men i de flesta fall
  tror jag att det inte fungerar så bra.

 525. Det är min åsikt. I artikeln jag
  skriver på, om att gå med Charge-

 526. -så tar jag upp MOVE-programmet
  och vad det finns för problem med det.

 527. Vi behöver ett rörelseprogram
  för just Charge-syndromet-

 528. -och det har vi inte än. Vi måste
  få terapeuter att börja arbeta på det.

 529. De flesta barn med Charge kan gå.

 530. Ibland tar det fyra år -
  eller sju, eller tio - innan de börjar.

 531. I extrema fall tar det femton år.

 532. De som inte kan gå har antingen
  omfattande fysiska handikapp-

 533. -vilket förekommer,
  eller så är barnet så sjukt-

 534. -att de aldrig orkar gå, men de
  är en liten minoritet inom gruppen.

 535. De flesta börjar förr eller senare gå.

 536. Men av de orsaker jag nämnde i går
  går de inte när de är två år-

 537. -för de har en massa andra problem,
  och de har bättre sätt att ta sig fram.

 538. På samma sätt som barnet
  föredrar en viss kommunikationsform-

 539. -kan det föredra
  ett visst sätt att förflytta sig.

 540. Om man ger dem utrymme
  så förflyttar de sig.

 541. Uppmuntrar man dem, så gör de det.

 542. De byter inte ut sitt sätt
  att förflytta sig förrän de är redo-

 543. -och det fungerar. De gör det inte
  om det inte kommer att fungera-

 544. -för de är inte dumma.
  Det är min åsikt.

 545. Man kan uppmuntra,
  undervisa och hjälpa till-

 546. -men de börjar inte gå
  på ett sätt som vi kallar normalt-

 547. -förrän de är redo och det faktiskt är
  det bästa sättet att förflytta sig på.

 548. Varför skulle de välja ett sätt som inte
  är det bästa, eller som inte är säkert?

 549. Varför skulle de välja nåt
  som inte fungerar för dem?

 550. Det vore inte vettigt. Jag hoppas
  att artikeln är färdig till...

 551. Jag vet inte. Juni, september eller jul.

 552. Den blir färdig till jul.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Om att lära sig. Del 5

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

För en person som har sjukdomen CHARGE-syndrom kan en enkel aktivitet som att läsa bli en stor utmaning. Därför har personer med sjukdomen ofta en egen stil för att hitta en lösning. Pedagogen David Brown har studerat barn med CHARGE-syndrom i 30 år och han går igenom vilket stöd barnen behöver i skolan. Inspelat i mars 2013. Arrangörer: Specialpedagogiska skolmyndigheten i samarbete med Karolinska universitetssjukhuset, Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Förbundet Sveriges dövblinda och Stockholms läns landsting. Del 5 av 5.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Specialpedagogik
Ämnesord:
Elever med särskilda behov, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Född med CHARGE-syndrom

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Född med CHARGE-syndrom

Om genetik

Det ovanliga medfödda CHARGE-syndromet beror på en mutation i personens gen. Lisbeth Tranebjaerg, professor i medicinsk genetik och genetisk audiologi, går igenom mutationen och förklarar vad som sker genetiskt.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Född med CHARGE-syndrom

Beteende och förståelse

Hur ställer man diagnoser på personer med CHARGE-syndrom? Neuropsykologen Jude Nicholas går igenom hur hjärnan påverkas av sjukdomen och hur man kan hitta nyckeln till att förstå personer med CHARGE-syndrom. Han menar att man idag använder instrument som inte fungerar.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Född med CHARGE-syndrom

Om att lära sig. Del 1

Del 1 av 5. Personer med CHARGE-syndrom har ofta beteendemässiga särdrag som omgivningen ibland har svårt att förstå. Många gånger tror folk att de är utvecklingsstörda. Men så är det sällan. David Brown är specialpedagog och har fokuserat sitt arbete på att hjälpa barn och unga med CHARGE-syndrom. Han förklarar deras beteende och visar konkreta metoder man kan använda.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Född med CHARGE-syndrom

Om att lära sig. Del 2

Del 2 av 5. Första gången Dawid Brown kom i kontakt med ett barn som har CHARGE-syndrom var för 30 år sedan i England. Innan dess hade barn med den sjukdomen bara fått olika diagnoser som döv, blind eller handikappad. Då var det svårt att ge dem den hjälp de behövde. Idag är David Brown en av världens mest kunniga personer i att leda och utveckla barn med CHARGE-syndrom.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Född med CHARGE-syndrom

Om att lära sig. Del 3

Del 3 av 5. Många som är födda med sjukdomen CHARGE-syndrom har svåra problem med muskler. Oftast är de för stela eller för slappa. Varje år föds det 10 barn i Sverige med sjukdomen, men varje person föds med individuella problem. Idag finns det bättre information och kunskap om sjukdomen än för 30 år sedan. En av dem som har studerat personer med CHARGE-syndrom är David Brown.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Född med CHARGE-syndrom

Om att lära sig. Del 4

Del 4 av 5. Sjukdomen CHARGE-syndrom påverkar ögonen. Man kan ofta se att det finns en fläck på iris i ögat. Det stör ögonen och oftast blir det problem med synen. I många fall tvingas man att alltid ha på sig solglasögon för att man blir ljuskänslig.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Född med CHARGE-syndrom

Om att lära sig. Del 5

Del 5 av 5. För en person som har sjukdomen CHARGE-syndrom kan en enkel aktivitet som att läsa bli en stor utmaning. Därför har personer med sjukdomen ofta en egen stil för att hitta en lösning. Pedagogen David Brown har studerat barn med CHARGE-syndrom i 30 år och han går igenom vilket stöd barnen behöver i skolan.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Integrering av entreprenörskap

Hur ska man hitta former för integrering av entreprenöriellt lärande, både i samarbete med andra högskolor men också regionalt? Malmö högskola har tillsammans med fyra andra högskolor och Tillväxtverket samarbetat för att integrera entreprenörskap och innovation i högre utbildning. Här samtalar representanter för tre av dessa samarbetspartners. Medverkande: moderator Jens Sjölander, Malmö högskola, Magnus Hoppe, Mälardalens högskola och Linda Johansson, Karolinska Institutet. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.