Titta

UR Samtiden - Mikroorganismer vi lever med

UR Samtiden - Mikroorganismer vi lever med

Om UR Samtiden - Mikroorganismer vi lever med

Vi föds som 100 procent människa och dör som 90 procent mikroorganismer. Bakterierna anpassar sig till sina värddjur, det vill säga oss människor. Många av bakterierna har i sin tur varit med oss länge. Vissa av dem är vi beroende av medan andra innebär slutet för oss. Några av landets främsta forskare berättar om infektionssjukdomar, pandemier och om bakteriernas roll för hälsan. Inspirationsdagarna för lärare arrangerades av Kungliga Vetenskapsakademien och spelades in i Örebro den 8 maj 2013.

Till första programmet

UR Samtiden - Mikroorganismer vi lever med : Pandemier - går det att skydda sig?Dela
 1. Tack för inbjudan hit.

 2. Det här är min gamla hemstad,
  så många synder är begångna här-

 3. -och det var här jag började med
  en av mina stora passioner: fåglar.

 4. Hur kan man då kombinera fåglar
  med infektionssjukdomar?

 5. Man tittar på fågelburna infektioner.

 6. Det innebär att man
  kan titta på fåglar på arbetstid.

 7. Jag har hållit på med
  olika fågelburna infektioner-

 8. -från fästingburna infektioner
  till tarmbakterier-

 9. -som kan flyttas mellan djurgrupper
  och till människan.

 10. Men de sista femton åren
  har jag hållit på med influensavirus-

 11. -och det är
  den ultimata fågelburna infektionen.

 12. Det är den infektionssjukdom,
  som tillsammans med bl.a. pesten-

 13. -har haft störst påverkan
  på mänskligheten. Det har den ännu.

 14. Jag kommer dels att prata om
  bakgrunden till-

 15. -varför vi har pandemier-

 16. -vad pandemier är och vad
  tröskelvärdena för pandemierna är.

 17. Influensan
  är det huvudsakliga exemplet-

 18. -men jag ska också prata om
  en annan "pandemi"-

 19. -nämligen antibiotikaresistensen,
  som vi har skapat själva.

 20. Bilden från Öland visar kopplingen
  mellan fåglar och infektioner.

 21. Vi har länge haft ett samarbete
  med Ottenby fågelstation på Öland-

 22. -där vi har provtagit fåglar för
  olika virus, bakterier och parasiter-

 23. -som kan ha betydelse
  för fåglarnas beteenden och ekologi-

 24. -och för människan.

 25. För att sätta in människan
  i rätt perspektiv-

 26. -måste man anlägga
  den evolutionära synen på människan:

 27. Hur länge har vi varit människor, och
  varför stöter vi på olika sjukdomar?

 28. Vi har passerat
  ett par trösklar som människor-

 29. -som har gjort
  att vi har stött på sjukdomar-

 30. -som har blivit pandemiska utbrott.

 31. Den första stora händelsen är när vi
  separerade från schimpanslinjen-

 32. -och började bli hominider,
  som senare skulle bli Homo sapiens.

 33. Det skedde för sex miljoner år sen.

 34. Då klättrade vi ner från träden
  och började jaga på ett annat sätt.

 35. Vi började utvecklas
  mot det vi är i dag.

 36. Vi stötte på infektioner redan här.

 37. Siv har ju pratat om infektioner
  som vi har plockat upp och mött-

 38. -och hur de olika mikroorganismerna
  blir allt snävare i sin arvsmassa

 39. -för att anpassa sig till världen.
  Det är en värld-parasit-interaktion.

 40. Många av smittämnena som vi bär på
  i dag i vår egen arvsmassa...

 41. Åtta-tio procent av vår arvsmassa
  är virus som ligger tyst och stilla.

 42. Den arvsmassan kan vi ha stött på
  för flera miljarder år sen-

 43. -långt innan dinosauriernas tid.

 44. Vi har plockat in små bitar av virus
  och integrerat dem i oss själva.

 45. Men från det att vi blev hominider-

 46. -stötte vi på fler mikroorganismer,
  framförallt virussjukdomar.

 47. En av de stora trösklarna
  som vi passerade-

 48. -var när vi traskade ut ur Afrika.

 49. Vi passerade över nästa kulle
  för att se vad som fanns bakom den.

 50. Det är den typen av människor
  som har en extrem nyfikenhet-

 51. -som vi i dag klassificerar
  som ADHD-barn eller vad vi nu säger.

 52. De passerar över till andra sidan
  och går vidare.

 53. För 120 000 år sen
  började vi gå ut ur Afrika-

 54. -och sprida oss över kontinenterna.

 55. Redan där började vi träffa på
  nya djurarter-

 56. -som vi jagade och som kunde
  föra över mikroorganismer till oss.

 57. En annan viktig tröskel
  är jordbruket-

 58. -när vi bestämde oss för
  att stanna på en och samma plats.

 59. I stället för att plocka nötter,
  rötter och sädesslag opportunistiskt-

 60. -eller jaga de djur
  som senare blev våra husdjur-

 61. -alltså klövdjur och fåglar-

 62. -bestämde vi oss för att domesticera
  så mycket som möjligt.

 63. Då utsattes vi verkligen
  för mikroorganismerna.

 64. Vi fick mycket av djuren,
  som ull, kött, hudar, ägg-

 65. -men samtidigt fick vi
  mikroorganismer-

 66. -som kunde ge epidemiska sjukdomar.

 67. Innan vi blev jordbrukare
  var vi utspridda-

 68. -i familjegrupper. Vi var inte
  tillräckligt många för att få...

 69. Vi fick utbrott inom grupperna
  av smittämnen-

 70. -men vi fick
  inga epidemiska spridningar-

 71. -och inga pandemiska spridningar-

 72. -av globala smittämnen
  så som vi har fått senare.

 73. Det var i samband med jordbruket-

 74. -när vi hamnade på en plats
  och blev tillräckligt många-

 75. -för att smittämnena skulle kunna
  hållas i gång inom mänskligheten.

 76. Många sjukdomar
  som vi ser som humanoser-

 77. -alltså sjukdomar som bara finns
  hos människan, som mässling-

 78. -har en lång historia.
  Det är antagligen ett klövdjursvirus-

 79. -som fanns
  bland olika typer av kossor-

 80. -men har tagits över
  för 5 000-10 000 år sen.

 81. Sen har det evolverat tillsammans med
  människa, som mässlingvirus-

 82. -så nu har mässlingviruset
  tappat kontakten med sin urfader-

 83. -där det fanns från början.
  Nu cirkulerar det bara hos människan.

 84. Det är strikt anpassat
  till människan.

 85. Vi tycker inte att mässling är
  ett stort problem. Vi får utbrott-

 86. -framförallt när vaccinations-
  frekvensen går ner under 95 procent-

 87. -men mässling dödar
  ungefär 500 000 barn per år.

 88. Det är en killer-

 89. -och med ett par dygns krigsbudget-

 90. -skulle vi kunna utrota den från
  jordens yta. Men det vill vi inte.

 91. Då viruset är strikt kopplat
  till människa kan det utrotas-

 92. -på samma sätt
  som vi har utrotat smittkoppor.

 93. Smittkoppor var ingen humansjuka.
  Det blev det-

 94. -men ursprungligen kom det antagligen
  från vattenbufflar i Sydostasien.

 95. Nästa punkt är
  religion och skrivande-

 96. -då vi börjar dokumentera vad vi gör,
  saker om gudar och annat-

 97. -men också sjukdomsutbrott. De första
  rapporterna om sjukdomsutbrott-

 98. -är från egyptierna
  och från Sydostasien.

 99. Nåt som måste ha varit
  smittkoppsutbrott-

 100. -är rapporterat
  för cirka 5 000 år sen.

 101. En bra krönika om de sjukdomar
  som drabbar mänskligheten-

 102. -är Gamla testamentet,
  som dräller av sånt.

 103. Man traskar runt i öknen, och
  plötsligt drabbas folket av nederlag-

 104. -och det betyder att en infektions-
  sjukdom dödar några tusen av dem.

 105. Vilka sjukdomar det var vet vi inte.

 106. Det kan ha varit
  olika bakterie- eller virussjukdomar.

 107. Där finns det mycket att läsa-

 108. -men nu kommer vi till
  en av de stora knutpunkterna-

 109. -för pandemier och infektions-
  sjukdomar är dynamiska-

 110. -men det som har gjort att dynamiken
  blir mer svårkontrollerad-

 111. -och som är kärnpunkten för om vi
  kan värja oss mot pandemier i dag-

 112. -är nåt som har skett
  de senaste 70-80 åren:

 113. Vi har nästan tredubblat
  människans befolkning.

 114. Vi har skapat en av de största
  monokulturer av en högre djurart-

 115. -som nånsin har funnits på jorden.
  Det är en gigantisk monokultur-

 116. -och för att skapa den, har vi
  skapat monokulturer av andra djur.

 117. Människan är i dag
  jordens näst vanligaste däggdjur.

 118. Bara en däggdjursart
  är sannolikt vanligare: brunråttan.

 119. Med sju miljarder är vi
  jordens näst vanligaste däggdjur.

 120. För att bli det har vi
  använt oss av de andra djurslagen-

 121. -som exempelvis hönan, som en gång
  var en familjelevande djungelhöna.

 122. Den har vi gjort
  till jordens vanligaste flyttfågel-

 123. -med ungefär 50-75 miljarder höns
  i varje givet ögonblick.

 124. Det är gigantiska monokulturer-

 125. -så det måste vi tänka på
  när vi pratar om vad människor är-

 126. -och hur vår framtid ser ut.

 127. Vi kanske kan bli
  tio miljarder på jorden-

 128. -men den "disneyfierade" bilden
  där allt för alla stater blir bättre-

 129. -tror jag inte på,
  utan jag är lite mer pessimistisk.

 130. Jag har inte
  den antropocentriska optimismen-

 131. -utan tror att saker
  kommer att slå oss tillbaka-

 132. -på otrevliga sätt.

 133. Det här är också viktigt: De flesta
  infektionssjukdomar som vi har-

 134. -är faktiskt zoonotiska sjukdomar.

 135. De finns primärt hos djuren, men via
  en serie händelser och på olika sätt-

 136. -kan de ta sig över till människan.

 137. Jag har en lista över olika saker.

 138. Influensa kan vara luftburen.

 139. Det är en vanlig väg
  för olika smittor-

 140. -att överföras mellan djurarter.

 141. Sars, som var
  en plötsligt uppdykande infektion-

 142. -emerging infection-

 143. -är egentligen ett fladdermusvirus-

 144. -ett förkylningsvirus
  hos fladdermöss-

 145. -som på grund av djurmarknaderna-

 146. -lyckades ta sig över från djurart
  till djurart och sen till människan.

 147. I dagens värld, där våra tankeflöden
  inte sträcker sig långt tillbaka...

 148. Vi har några milstolpar bakåt
  och vet när världskrigen började-

 149. -och när människan gick på månen,
  men vi vet inte när sars dök upp.

 150. Om jag skulle fråga er om det
  skulle de flesta nog gissa fel.

 151. Sars dök upp 2003,
  plötsligt som ur tomma intet.

 152. Innan man fick stopp på det
  hann det infektera 8 400 människor-

 153. -och 840 dog av det.
  Det var ett otäckt virus-

 154. -för det dök plötsligt upp
  på livdjursmarknaderna i Kina-

 155. -och spreds från djur till människa.

 156. Det anpassade sig till människan
  och spreds från person till person.

 157. Det var själva flampunkten
  för det utbrottet.

 158. Om det var en riktig pandemi
  är inte säkert.

 159. Viruset hade tio procent dödlighet-

 160. -men sars har otroligt mycket lägre
  smittsamhet än influensan.

 161. Det ligger hundra gånger lägre
  när det gäller smittsamhet.

 162. Här är andra infektionssjukdomar.

 163. TBE är fästingburet. Det är
  ett annat sätt att sprida virus.

 164. Siv var inne på hur det sprider sig.

 165. WNV är ett myggburet virus.

 166. Det var fågelburet från början
  men överförs via mygg till människa-

 167. -och orsakar hjärnhinneinflammation.

 168. HIV var ursprungligen
  ett schimpansvirus-

 169. -som nu sprids på flera olika sätt.

 170. Det finns olika spridningsmekanismer.

 171. Vi har några livsmedelsburna
  sjukdomar, där vi äter smittan-

 172. -som salmonella, campylobacter-

 173. -och sen har vi borrelia
  och antibiotikaresistensen-

 174. -den främmande fågeln
  bland de zoonotiska sjukdomarna-

 175. -där vi själva har skapat fenomenet.

 176. Det är inte en enskild organism,
  utan ett fenomen bland bakterier.

 177. De blir resistenta,
  så vi kan inte behandla dem.

 178. Infektionsarenan i dag är det här:

 179. Vi är sju miljarder människor.

 180. Det finns 75 miljarder husdjur-

 181. -på grund av
  att vi vill ha animaliskt protein.

 182. Vi har en övertro på det, och den
  startade efter andra världskriget-

 183. -när man skulle ha kyckling på bordet
  jämt. Det var vår rättighet.

 184. Men det är inte säkert att köttätande
  är en individuell rättighet på sikt.

 185. Vi måste fundera på
  hur vi ska ställa oss till det.

 186. Biodiversiteten minskar,
  men har det då nån betydelse?

 187. Ja.

 188. När det gäller infektionssjukdomar
  finns det en utspädningseffekt-

 189. -och det är positivt att ha många
  olika djurarter i ekologiska system.

 190. Vi kan ta fästingburna infektioner...

 191. Eller vi kan ta fästingburna
  eller gnagaröverförda sjukdomar.

 192. Om ett smittämne kan anpassa sig
  till flera olika gnagararter-

 193. -och vi utrotar
  nio av de tio gnagararter-

 194. -som finns i ett ekologiskt system-

 195. -och den som blir kvar-

 196. -multiplicerar
  bakterien eller viruset bäst-

 197. -tar sig in till människan lättast
  och är mest opportunistisk-

 198. -så innebär det utarmade ekosystemet-

 199. -att vi får en klonal expansion
  av djurarten.

 200. Den ökar mycket-

 201. -och då ökar möjligheten
  att smitta över till människan.

 202. De flesta gånger blir det inte
  några stora pandemier av smittorna.

 203. Det blir enstaka utbrott,
  eller enstaka fall-

 204. -mindre epidemier,
  eller i värsta fall pandemier.

 205. Det är den ultimata händelsen.

 206. Den här bilden är bra, för var finns
  de sju miljarder människorna?

 207. Vi är inte uniformt spridda
  på jorden-

 208. -utan vår djurart
  gillar att vara tillsammans.

 209. Vi finns i de röda områdena.

 210. Exempelvis är Sydostasien
  väldigt rött.

 211. Den här kartan visar-

 212. -hur mycket människor det finns-

 213. -men den visar egentligen hur mycket
  opåverkad natur som finns kvar-

 214. -där människan inte har härjat.

 215. I de röda områdena är lite sånt kvar.

 216. Sydostasien, Indiska subkontinenten,
  delar av Afrika...

 217. Det är fragmenterat,
  men söder om Sahara-

 218. -kommer befolkningen att öka
  från 900 miljoner till 2 miljarder-

 219. -till år 2050.

 220. Tror ni att det finns bergsgorillor
  kvar 2050? Jag är inte säker på det.

 221. Detsamma gäller tigrarna i Indien.
  Hur länge finns de kvar?

 222. Det här har många olika fasetter
  som man kan diskutera-

 223. -inte bara smittsamma sjukdomar,
  utan också utarmning av mångfalden.

 224. Tigrarna är nog slut 2050.

 225. Men även i Europa är det knökfullt.
  Det är där människor finns-

 226. -och där djuren finns.

 227. Där har vi plockat in husdjuren,
  för vi vill ha dem nära oss.

 228. Inom de områdena har vi
  stora monokulturer-

 229. -och monokulturer är känsliga.

 230. Vi har skapat "megalocities"
  eller megalomana städer.

 231. 2010 levde 50 procent av jordens folk
  i urbana miljöer.

 232. Det finns 25 städer
  med mer än 10 miljoner invånare-

 233. -och de bor inte i en stadskärna
  med fri natur utanför-

 234. -utan förorterna brer ut sig
  över allt större områden-

 235. -och i de stora förortsområdena
  som ofta är slumområden-

 236. -finns mycket djur nära människor.

 237. Man har en liten kåk, och på baksidan
  har man en liten flock kycklingar-

 238. -höns eller ankor, eller en get,
  några får eller några grisar.

 239. Det var i en sån stad, Mexiko City,
  som svininfluensan dök upp.

 240. Plötsligt dök den bara upp.

 241. Det är mycket människor och många
  djurslag som kan bära viruset.

 242. Virusvarianterna blandas,
  och till slut har man en ny variant-

 243. -med en pandemi som följd.

 244. Nu kommer jag in på influensaviruset-

 245. -och jag ska först prata om
  var det finns i naturen.

 246. Det här viruset finns i början
  hos vattenlevande änder-

 247. -framförallt hos simänder,
  som gräsänder, krickor, bläsänder-

 248. -men inte så mycket
  hos änder som dyker djupt, dykänder.

 249. Det finns också hos måsar
  och vadarfåglar.

 250. Måsar, änder och vadare
  är de tre fågelvarianter-

 251. -som bildar navet
  för influensahjulet.

 252. Där cirkulerar viruset från början-

 253. -men det är ett virus som hela tiden
  hittar nya djurarter att infektera.

 254. Det är ett så kallat RNA-virus-

 255. -som varje gång det förökar sig
  bildar en svärm av nya varianter-

 256. -och där nån av de viruspartiklarna-

 257. -har förmågan att gå över trösklarna-

 258. -från en djurart
  till nästa och nästa.

 259. Den vanligaste smittvägen för
  de influensavirus människan stött på-

 260. -har varit via ett tamdjur.

 261. Direktsmitta från änder till människa
  är väldigt ovanligt.

 262. Det finns bara ett fall rapporterat-

 263. -med direkt smitta av influensa-
  virusen hos änder till människa.

 264. Det var en ögoninfektion
  i samband med-

 265. -att nån var i en damm och stötte på
  nån and som var...

 266. Personen fick in avföring från ankan
  i ögat och fick en infektion.

 267. Hos änderna orsakar viruset inte
  några luftvägsinfektioner-

 268. -utan det är helt asymptomatiskt.
  Det ger inga symptom alls.

 269. Det sprids från näbb till kloak.

 270. Det är ett mag-tarmvirus
  som de inte blir sjuka av.

 271. Det är ett RNA-virus-

 272. -med åtta RNA-strängar.

 273. Det här viruset har
  en dålig "proof reading-mekanism".

 274. Det läser av kopiorna ganska dålig,
  så det blir ofta mutationer.

 275. Det är därför jag pratar om
  svärmar av virus-

 276. -som bildas när det har förökat sig.

 277. Ett virus måste ta sig in i en cell,
  ta över maskineriet i cellen-

 278. -och ta sig ut ur cellen.
  Det är det som karaktäriserar virus.

 279. Då använder det två olika strukturer.
  Det ena kallas hemagglutenin-

 280. -och det är nyckeln in till cellen.

 281. Det finns sexton varianter av det:
  H1-H16.

 282. Det är bakgrunden
  till varför det heter H1, o.s.v.

 283. H1-H16 är de olika möjligheterna.

 284. Sen finns det neuraminidas.

 285. Det är det som...

 286. Förenklat är det saxen som klipper ut
  de färdiga viruspartiklarna i cellen-

 287. -så att de kan släppas vidare.
  Det är neuraminidas-

 288. -och av det finns det nio varianter.

 289. Där använder vi
  exempelvis antivirusmediciner-

 290. -som Tamiflu och liknande.
  Vi stoppar inte infektionen-

 291. -men vi stoppar frisläppandet av
  virus från de infekterade cellerna.

 292. Det är en dålig medicin.

 293. Hemaggluteninet är också en struktur
  som vi riktar vaccin mot.

 294. När vi vaccinerar oss
  riktar vi det mot hemaggluteninet-

 295. -så via antikroppar mot hemagglutenin
  hindrar vi att viruset tar sig in.

 296. Hängde ni med?

 297. Det finns sexton olika hemagglutenin
  och nio neuraminidas-

 298. -och det blir 144 varianter.

 299. Här har vi de olika varianterna,
  H1-H16.

 300. Några har drabbat människan.

 301. H1, H2 och H3
  har orsakat pandemier på 1900-talet.

 302. H5 var på tapeten för några år sen-

 303. -då det orsakade det högpatogena
  influensaviruset, "fågelinfluensan"-

 304. -som borde heta "fjäderfäinfluensan".
  Att det är högpatogent-

 305. -betyder att det orsakade stora
  sjukdomsutbrott hos tamfåglar.

 306. Det betyder inte att det orsakar
  stora sjukdomsutbrott hos människan.

 307. När det tar sig över till människan
  orsakar det svåra sjukdomar.

 308. Det blir en massiv infektion.

 309. Varje individ som får ett högpatogent
  virus och blir sjuk i det-

 310. -får en massiv infektion,
  där alla organ i kroppen infekteras-

 311. -så det är farligt på det sättet.

 312. Men alla pandemier vi har drabbats av
  har orsakats av lågpatogena virus-

 313. -och det gör H7N9 otäckt,
  alltså det som vi nu har i Kina.

 314. Det skiljer sig dramatiskt från H5N1
  som vi hade för några år sen.

 315. Vi har många fler varianter
  som inte vet vart de ska ta vägen-

 316. -och dynamiken mellan människor,
  tamdjur och vilda djur förändras-

 317. -och det blir som en kaosalgoritm-

 318. -att försöka förutse alla händelser,
  då vi är så otroligt många.

 319. Av influensapandemier på 1900-talet-

 320. -står "spanskan" i särklass.

 321. Om man läser om spanska sjukan
  blir man mörkrädd-

 322. -för den startade
  som en banal influensa-

 323. -i slutet av första världskriget.
  Den första vågen var mild-

 324. -och först när den kom till Spanien-

 325. -rapporterade man den, och därför
  fick den heta spanska sjukan.

 326. Men under samma vecka
  i september 1918-

 327. -konverterar viruset från att vara
  ett virus som orsakar mild sjukdom-

 328. -till att bli en killer.
  På tre kontinenter samtidigt-

 329. -slår viruset om
  och kommer tillbaka som en mördare.

 330. Sen kommer våg två under hösten 1918-

 331. -och våg tre under våren 1919.

 332. Den sista vågen kommer 1919-1920.

 333. Men de allra flesta människorna dog
  under våg två och våg tre.

 334. Där hade vi de stora dödstalen-

 335. -och under en period
  på sex-nio månader-

 336. -dog 150 000 människor per dygn.

 337. Hur skulle det se ut i dag?

 338. 150 000 människor dog per dygn-

 339. -under en våg på 6-9 månader
  beroende på hur man räknar.

 340. I Sverige dog 35 000 människor
  av spanska sjukan.

 341. Berodde det på att vi var
  nedgångna efter första världskriget?

 342. Nej. Spridningen ökade i och med
  att vi hade mycket människorörelser-

 343. -men även länder som inte alls
  var drabbade av första världskriget-

 344. -drabbades lika hårt.

 345. Indien drabbades otroligt hår
  av spanska sjukan.

 346. Kanske 10-20 miljoner människor
  dog i Indien under en kort period.

 347. Det orsakades av H1N1-viruset, som vi
  känner igen från svininfluensan.

 348. Jag ska säga en sak till
  om spanska sjukan:

 349. De som dog hade
  två olika typer av sjukdomsbilder.

 350. Jag har tittat i patientjournaler
  från Uppsala och Stockholm-

 351. -på sjukdomsförloppet
  hos de som dog.

 352. Det är två olika sjukdomsbilder.

 353. Antingen kommer man in akut sjuk...

 354. Många vårdades hemma.
  Man var akut sjuk-

 355. -och blev snabbt blå om extremiteter,
  alltså händer, fötter och ansikte-

 356. -beroende på syrebristen,
  och man dog inom 12-24 timmar.

 357. Det berodde på att virusinfektionen
  orsakade en massiv lunginflammation-

 358. -så att man fick ett vätskeutträde
  i lungorna och inte fick nån syrgas.

 359. Man kunde inte andas,
  utan kvävdes inifrån och dog snabbt.

 360. Den andra varianten var
  att man var sjuk en period-

 361. -blev bättre, men sen blev sjuk igen.
  Det var ett mer smygande förlopp-

 362. -och det var
  sekundära bakterieinfektioner-

 363. -som orsakar lunginflammationer-

 364. -som pneumokocker, hemofilus
  och stafylokocker.

 365. Dog man av det tog det längre tid.

 366. Man dog alltså på två olika sätt.

 367. De flesta som dog var 20-40 år. Det
  var inte som med säsongsinfluensa.

 368. Vi ska komma ihåg, när vi pratar om
  att säsongsinfluensan dödar-

 369. -många fler människor
  än vad svininfluensan gjorde-

 370. -att vi jämför äpplen och tomater-

 371. -för säsongsinfluensan
  tar död på de äldsta-

 372. -men pandemiska virus
  slår mot alla åldersgrupper-

 373. -och framförallt
  mot dem som är 20-40 år.

 374. Det gjorde spanskan.

 375. Spanskan-viruset kom tillbaka
  när det hade bytt ut lite gener.

 376. Två influensavirus
  kan infektera samma cell samtidigt.

 377. Tänk er att vi blandar
  en svart och en vit kortlek.

 378. De byter ut gener med varandra,
  och sen har man ett nytt virus-

 379. -där skelettet kan vara detsamma, men
  man har bytt ut H- och N-varianterna.

 380. Asiaten har spanskans skelett,
  men nya H- och N-varianter-

 381. -så de som levde 1957
  och hade upplevt spanskan-

 382. -blev inte så sjuka i asiaten,
  utan den drabbade återigen de yngre.

 383. Det är problemet.

 384. Sen kommer det tillbaka 1968
  som hongkonginfluensan.

 385. Då bytte det ut H en gång till-

 386. -från ett H2 till ett H3.

 387. H3N2-viruset, som introducerades
  hos människan 1968-

 388. -är det som kallas säsongsinfluensa
  i dag. Det är samma virus.

 389. Sen har det hela tiden muterat lite-

 390. -så den variant vi har i dag
  känner inte igen sin anfader.

 391. Vi kan bli sjuka
  flera gånger i säsongsinfluensan-

 392. -på grund av den genetiska driften.

 393. Det här är kohortvård. Alla med samma
  sjukdom packas in på samma ställe-

 394. -som vid stora epidemiska
  eller pandemiska utbrott i dag.

 395. Vi försöker vårda dem på samma ställe
  för att undvika smittspridning.

 396. Problemet under spanska sjukan var
  dels att man inte hade nån medicin.

 397. Man hade ingen intensivvård heller,
  så ett problem var vården-

 398. -men när man hade dött
  var problemet att få undan liken.

 399. Man hann inte med det.

 400. Det finns beskrivningar från sjukhus
  i organiserade länder som USA-

 401. -av hur liken
  låg staplade i korridorerna-

 402. -för att begravningsentreprenörerna
  inte hann med eller också hade dött.

 403. H7N9 ska jag beröra nu.
  Varför är det ett läskigt virus?

 404. Jag förstår inte
  den mediebevakning man har i dag.

 405. Varför bevakas inte viruset bättre?

 406. Man skrev spaltmil om H5N1,
  med all rätt.

 407. Man skrev spaltmil om svininfluensan-

 408. -och varför den inte blev stor...

 409. Många blev sjuka, men få dog-

 410. -för vi hade stött på viruset förr-

 411. -och hade en hyfsad flockimmunitet
  mot viruset.

 412. De som blev sjuka hade inte stött på
  nån variant av H1N1 tidigare.

 413. Skulle H7N9 komma lös, finns det
  ingen blockimmunitet hos människan.

 414. Vi har aldrig stött på viruset.
  Endast 120 kineser har gjort det-

 415. -och av dem har 40 dött.

 416. Vi rapporterar inte om det längre.
  Det flyger under radarn.

 417. Det orsakar inga stora sjukdoms-
  utbrott bland fåglar eller grisar.

 418. Det är bara tyst,
  men det dyker upp hos människan.

 419. Det är ett tyst virus, och det har
  en hög dödlighet, på 40-20 procent.

 420. 10 procent är en våldsam dödlighet
  hos ett virus eller en smitta.

 421. Smittkällan är okänd,
  men det finns hos änder.

 422. Vi har hittat H7N9-varianter
  hos änder i Sverige.

 423. Viruset cirkulerar hos andfåglar-

 424. -och det kanske kan ta sig över
  till andra djurarter.

 425. Det är ännu ingen human-human-smitta,
  och det är vi tacksamma för.

 426. Än så länge har viruset inte lärt sig
  smitta från människa till människa.

 427. Det är än så länge
  inte däggdjursanpassat-

 428. -men om det får fortsätta cirkulera,
  om man inte stänger fågelmarknaderna-

 429. -där viruset uppenbart sprids-

 430. -och tar sig över
  från fåglar till människa-

 431. -kommer man kanske få problem.
  Det är ett riktigt läskigt virus.

 432. Det kan ha pandemisk potential.

 433. Innan spanska sjukan dök upp fanns
  nåt som nog var en virusinfektion-

 434. -som orsakade utbrott
  på det här viset. Det smög sig på.

 435. Man skrev om det,
  men det fick ingen uppmärksamhet.

 436. Svaret på frågan
  "Kan man värja sig mot pandemier?"-

 437. -är både ja och nej, för det beror på
  när och hur vi sätter in insatser.

 438. Här vet vi att smittkällan är fåglar,
  men inte exakt vilka arter.

 439. Vi vet var det sprids eller smittar.

 440. Det gäller att stänga
  fågelmarknaderna.

 441. Man kan se marknaderna
  som nåt kulturellt roligt-

 442. -men de är fullständigt vansinniga
  ur det här perspektivet.

 443. De finns inte bara i Kina-

 444. -utan även i USA och i Europa.

 445. Det finns på många ställen i världen,
  så man ska inte peka ut kineserna.

 446. Det flyger under radarn. Vi vet inte
  var viruset är, men det ökar.

 447. På WHO:s hemsida ser man
  att antalet sjuka och döda ökar.

 448. Egentligen ska vi fundera på-

 449. -om det är nån skillnad här.

 450. De till vänster, broilrarna,
  som är 50-75 miljarder-

 451. -är genetiskt utarmade och snäva.

 452. Ett par föräldralinjer har drivit upp
  hela broilerproduktionen.

 453. Där har vi en genetisk snävhet-

 454. -och den genetiska diversiteten
  hos människan är betydligt större.

 455. Vi är fler.

 456. Men om ett virus inte bryr sig om
  den genetiska diversiteten alls-

 457. -utan bara om det finns-

 458. -rätt sorts receptor
  på cellytan i exempelvis luftvägarna-

 459. -har det ingen betydelse vad du är.

 460. Då är trängsel en av de viktigaste
  faktorerna för spridning.

 461. Skulle vi få lös H7N9-viruset...

 462. Om det skulle däggdjursanpassas
  och spridas från person till person-

 463. -så att en person
  smittar fem eller tio andra-

 464. -är det för sent.
  Då har vi ingen chans.

 465. Därför är det här
  vårt stora bekymmer.

 466. Vi börjar titta när vi har
  de första fallen bland människan.

 467. Där hittar vi saker,
  för det är där vi tittar.

 468. Vår respons när det gäller olika
  pandemiska sjukdomar-

 469. -kommer först när allt har skett-

 470. -eller när allt är på gång.

 471. Det är som att säga: "När meteoriten
  når atmosfären skjuter vi ner den."

 472. Vi pratar mycket om såna katastrofer,
  men det här är en annan katastrof.

 473. Människan utrotas absolut inte
  av pandemierna.

 474. Vi har ju haft flera tidigare-

 475. -men de ger oss en riktig bredsida.

 476. Skulle vi få lös ett virus
  med en procent dödlighet på jorden-

 477. -handlar det om många människor.

 478. Dödligheten är bara toppen
  på isberget, med sjukligheten under.

 479. Våra kontrollmöjligheter är
  när allt är över. Då kommer vaccinet.

 480. Så här såg det ut vid svininfluensan.

 481. Men om vi i stället börjar titta
  och leta redan tidigare-

 482. -efter vad som händer
  hos de vilda djuren-

 483. -och i mötespunkterna mellan
  vilda och tama djur och människa...

 484. Det gör vi inte. Det är problemet.
  Vi lägger inte ner pengar på det-

 485. -när det gäller
  den här typen av sjukdomar.

 486. Vi skulle kunna påvisa smittor tidigt
  och göra nåt åt dem-

 487. -som att stänga fågelmarknader-

 488. -eller om sjukdomar cirkulerar
  hos djur och kan spridas till oss-

 489. -kan vi vaccinera djuren. Det har man
  provat vid olika typer av virus-

 490. -hos klövdjur, alltså kossor.
  Rift Valley fever...

 491. Nej, vad heter det...?
  Jag tappade det.

 492. Då kan vi tidigare
  komma in med responsen-

 493. -och minska utbrottet hos människan.

 494. Då kanske det blir
  ett mindre epidemiskt utbrott-

 495. -men inte en pandemi.

 496. Kan vi tidigarelägga letandet
  och övervakandet-

 497. -och begripa-

 498. -vilka virus som skulle kunna
  klättra från djurart till djurart-

 499. -och vilka virus vi ska hålla extra
  koll på, kan vi stoppa utbrotten.

 500. Men det finns inte drivkrafter
  till att göra det, tyvärr.

 501. Okej.

 502. Nu tänkte jag prata om
  antibiotikaresistens.

 503. Vi pratade om pandemier, och jag hade
  en lista med olika smittämnen.

 504. Många av dem orsakar inga pandemier.

 505. De orsakar smärre regionala utbrott,
  men har ingen pandemisk potential.

 506. Några har det.

 507. Antibiotikaresistensen
  är faktiskt en pandemi-

 508. -som cirkulerar nu.

 509. Vi har andra pandemier,
  som vi inte alls får stopp på.

 510. HIV är en pandemi-

 511. -och tuberkulos är en pandemi,
  så vi har några.

 512. Det gemensamma för pandemiska virus
  eller mikroorganismer är-

 513. -att de är djurburna
  men tar sig över till människan.

 514. Var
  kommer antibiotikaresistensen ifrån?

 515. Bilderna är från Dan Andersson,
  som skulle ha varit här-

 516. -men han förlåter mig säkert.

 517. Det här talet är väldigt centralt-

 518. -när det gäller
  varför vi har antibiotikaresistens.

 519. En man som motsvarade Social-
  styrelsens generaldirektör sa 1969-

 520. -"Kriget mot infektionssjukdomar
  är över."

 521. "Vi kan slänga bort böckerna."

 522. Talet tillsammans med Nixons kamp
  mot cancern-

 523. -gjorde att alla läkemedelsbolag
  lade om kursen omedelbart.

 524. Från att hålla på med mikrobiologisk
  forskning och antibiotika-

 525. -började man titta på
  vävnadssjukdomar.

 526. Vi skulle utrota cancer.
  Man såg det som en sjukdom-

 527. -och skulle bara hitta botemedlet,
  men det var otroligt många sjukdomar-

 528. -och många orsakas
  av mikroorganismer eller virus.

 529. Det talet hade enormt stor effekt-

 530. -och det gjorde att vi fortsatte
  att köra på i gamla hjulspår.

 531. Vi såg antibiotikan
  som en oändlig resurs, faktiskt.

 532. Men antibiotikaresistens
  är urgammalt.

 533. Det är lika gammalt
  som bakterierna och mikrosvamparna.

 534. Det är deras sätt
  att kontrollera varandra i naturen.

 535. Vi har bara haft antibiotika i 80 år-

 536. -eller 70-80 år. Under en mansålder
  har vi utvecklat all antibiotika-

 537. -och under samma generation
  har vi i stort sett förstört det.

 538. Vi har skapat en kollektiv skuld
  genom att överutnyttja resursen.

 539. Vi säger att vi
  tänker på våra barnbarn-

 540. -men inget i våra beteenden
  tyder på det.

 541. Vi tänker bara på oss själva.

 542. Ni ser en massa förkortningar på
  antibiotikaresistenta markörer-

 543. -eller förändringar hos bakterierna,
  men jag går inte in på det genetiska-

 544. -utan pratar om
  de stora mekanismerna.

 545. Inga nya antibiotika är på gång,
  förutom mot grampositiva bakterier-

 546. -men det stora problemet är inte
  de bakterierna-

 547. -utan de gramnegativa, alla tarm-
  bakterier med resistensmekanismer.

 548. De är det stora bekymret, och där
  finns inga nya antibiotika på gång.

 549. Det ligger långt bort i tiden.

 550. Om vi hittar nåt, kan det ta tio år
  tills vi producerar antibiotika.

 551. I Sverige pratar vi om det ibland,
  som vid ett utbrott på ett sjukhus-

 552. -bland personer som är svaga-

 553. -som spädbarn på en neonatalavdelning
  eller människor på en njuravdelning-

 554. -som drabbas av antibiotikaresistenta
  bakterier och stryker med.

 555. Då blir det stora rubriker.

 556. Men globalt sett
  är det ett gigantiskt problem.

 557. Varannan minut
  dör ett barn i Sydostasien-

 558. -av antibiotikaresistenta bakterier.

 559. I Östafrika är det ett större problem
  än HIV och malaria tillsammans.

 560. Hamnar du på ett sjukhus-

 561. -i t.ex. Östafrika, kan du drabbas av
  en antibiotikaresistent bakterie-

 562. -där det inte finns några
  tillgängliga behandlingsalternativ.

 563. De kanske finns här, men inte där.

 564. Det är ett stort hot mot vår hälsa,
  men det är en långsam pandemi-

 565. -så vi hinner vänja oss
  tills det är för sent.

 566. Vi måste titta på ekosystemen,
  och se var vi använder antibiotika.

 567. Då kommer vi tillbaka till
  hur vi producerar djur.

 568. 2/3 av all antibiotika
  som används i dag-

 569. -används inom djurnäringen...

 570. ...alltså vid produktion av
  animaliskt protein.

 571. Oavsett om det är räkodlingar,
  fiskodlingar, grisar eller höns-

 572. -är det där vi stoppar in
  2/3 av all antibiotika.

 573. 1/3 använder vi till människan-

 574. -och av den delen är 10 procent...

 575. 3 procent av allt globalt användande
  sker på sjukhus.

 576. Så när ni säger till doktorn-

 577. -"Jag vill inte ha antibiotika
  på grund av resistensproblematiken"-

 578. -och sen äter en ceasarsallad
  med importerad kyckling-

 579. -skjuter ni er i foten-

 580. -när det gäller
  att skapa en bättre framtid.

 581. Ska man göra nåt åt det här
  måste man lägga om kursen helt.

 582. Det är konstigt
  att kött är billigare än grönsaker.

 583. Det är ju en anomali, inte bara
  när det gäller global uppvärmning-

 584. -utan även när det gäller det här.

 585. Det här är också ett problem.

 586. Vi producerar en massa antibiotika-

 587. -och många av dem är gamla substanser
  som vi har förfinat.

 588. Exempelvis penicillinerna
  finns i naturen-

 589. -och kan produceras
  av bakterier och svampar-

 590. -så de kan hålla varandra i schack.

 591. Men de senaste decennierna har vi
  producerat helsyntetiska antibiotika-

 592. -som inte har
  nedbrytande system i naturen.

 593. En stor grupp är fluorokinoloner,
  som används mot urinvägsinfektioner.

 594. De passerar rakt ut i omgivningen.

 595. De går ut i urinen
  som aktiva substanser-

 596. -och sen går de ut i vattnet.

 597. Reningsverken har inte kapacitet
  att ta hand om sån antibiotika-

 598. -så det går rakt ut
  när det är biologiskt aktivt.

 599. Vi har ett antibiotikaresistens-
  ekosystem ute i miljön-

 600. -och ett inne på sjukhuset
  och inne i samhället.

 601. Det är ännu ett problem. Inte nog med
  att vi producerar en massa djur.

 602. Vi har dessutom problem med
  att använd antibiotika går rakt ut.

 603. Ytterligare en märklig sak-

 604. -är att vi producerar antibiotika
  i många låginkomstländer.

 605. Vi outsourcar
  antibiotikaproduktionen-

 606. -till länder där man inte har råd
  att bry sig om-

 607. -hur man producerar antibiotikan.

 608. Sen packar vi om det i Europa
  och skriver "Made in Germany"-

 609. -fast det är gjort
  i Kina eller Indien.

 610. Det är också fiffigt.

 611. Vi står inför ett stort hälsohot.
  Det här är ett stort problem-

 612. -och det kommer att ske snabbt.

 613. När jag började som infektionsläkare-

 614. -kunde vi använda fluorokinoloner-

 615. -mot alla infektioner
  orsakade av campylobacter.

 616. Så fort man kom från Sydostasien
  och bajsade blod och hade diarré-

 617. -fick man fluorokinoloner
  och blev frisk.

 618. Samtliga stammar från Sydostasien
  var då känsliga mot fluorokinoloner-

 619. -men nu är alla de stammarna
  resistenta mot dem.

 620. Det har skett på 20 år.

 621. Resistensproblemet går upp-

 622. -och samtidigt går
  läkemedelsutvecklingen ner-

 623. -och har stagnerat.

 624. Då får vi ökad sjuklighet, dödlighet
  och ökade kostnader.

 625. Vi kan behandla urinvägsinfektioner
  hos kvinnor med tabletter i Sverige-

 626. -men i många länder i sydöstra Europa
  går inte det-

 627. -utan patienten måste få intravenös
  antibiotika, p.g.a. resistensen.

 628. Fundera på vad det kostar.

 629. Och urinvägsinfektion hos kvinnor
  är ganska vanligt.

 630. Varför får vi då nya pandemier?

 631. Det finns historiska skäl.
  Vi har pandemier som snurrar-

 632. -men de stora, pandemiska utbrotten
  har historiska skäl.

 633. Virusdynamik: Framförallt RNA-virus
  orsakar pandemiska utbrott-

 634. -alltså sars-virus eller influensa.

 635. Vi är fler människor,
  och vi har en husdjursrevolution.

 636. Allt kommer inte från djungeln,
  utan från bakgården.

 637. Vi har två scenarier, och skulle jag
  gissa på nästa pandemiska utbrott-

 638. -skulle jag gissa på
  ett influensautbrott.

 639. Vi har två-fyra pandemier
  per århundrade-

 640. -och antagligen ökar det, då vi blir
  fler. Luftvägsvirus gissar jag på.

 641. Vi har långsamma pandemier
  som vi kan göra nåt åt-

 642. -som HIV, tuberkulos
  och antibiotikaresistens.

 643. Mitt budskap är att när vi pratar om-

 644. -en befolkningsexplosion-

 645. -och tycker att det är ett problem-

 646. -och att klimatförändringar och
  minskad biologisk mångfald beror på-

 647. -att vi blir fler och att vi har
  en skev fördelningspolitik-

 648. -så finns det två sidor på myntet.

 649. Det ena är de saker jag nämnde,
  men det andra är-

 650. -utbrott av nya sjukdomar
  eller att gamla sjukdomar återkommer.

 651. De orsakar epidemier eller pandemier.

 652. Vad ska man göra, då?
  Man ska se det så här:

 653. Humanmedicin hör ihop med
  veterinärmedicin och ekologi.

 654. Annars förstår man inte ett skit.

 655. Ingenting inom medicinen-

 656. -"makes sense", har en innebörd
  eller betyder nåt-

 657. -om man inte ser det
  i ljuset av evolutionen och ekologin.

 658. Därför är det viktigt att samarbeta.

 659. Det har varit mycket stuprörstänkande
  inom vårt skrå.

 660. Vi har haft svårt att samarbeta
  över disciplingränser-

 661. -men nu kommer one health-rörelsen-

 662. -där man delar på material
  och pratar ihop sig.

 663. Man frågar vad veterinärer
  och ekologer har för syn på saker.

 664. Då blir ett plus ett plus ett
  mycket mer än tre.

 665. Med det tackar jag
  för uppmärksamheten.

 666. Vi har utrymme för frågor.

 667. Jag har alltid undrat över hur länge
  antibiotikaresistensen kvarstår.

 668. Om vi inte använder en antibiotika
  borde organismerna tappa resistensen-

 669. -och då skulle man kunna
  ta upp den igen efter ett tag.

 670. Jag förstår vad du menar.
  Man har tittat på det-

 671. -och antibiotikaresistens
  är ett stort problem med olika gener.

 672. Vissa gener tappas om man minskar
  det evolutionära trycket-

 673. -av den antibiotikan, men för andra
  mekanismer har det ingen betydelse.

 674. Man gjorde en studie med läkemedlet
  Trimetoprim mot urinvägsinfektioner.

 675. Man stoppade användandet av det
  inom Kronobergs region.

 676. Man såg till
  att reglera det väldigt hårt-

 677. -och trodde
  att resistensen mot Trimetoprim-

 678. -hos de bakterier som orsakade
  urinvägsinfektioner skulle gå ner-

 679. -men det gjorde den inte,
  så det vi måste titta på...

 680. Ibland är resistensmekanismen
  inte nån större börda för bakterien-

 681. -utan det funkar att bära den.

 682. Det viktiga är...

 683. Antibiotikaresistensen
  är ett mångfasetterat problem-

 684. -så olika mekanismer
  för olika resistensmekanismer-

 685. -styr hur mycket resistens vi har.

 686. Ett problem är att många antibiotika
  ligger kvar i naturen-

 687. -och trycker på bakterierna
  ute i naturen-

 688. -för E. coli-bakterier som finns
  hos fåglar finns också hos människor.

 689. Vi delar på dem.

 690. Jag tänkte kommentera det.

 691. Det du nämner
  är kärnan av evolutionen-

 692. -och ett stort problem är
  vår förståelse av evolutionens mål-

 693. -eller icke-mål.
  Evolutionen har inget mål.

 694. När vi t.ex. fiskar upp
  alla stora torskar-

 695. -blir vi förvånade över
  att torsken blir mindre.

 696. Det är ju livsfarligt att vara stor,
  för då blir man uppfiskad-

 697. -så vår torsk
  förvandlas till en slipstorsk.

 698. Men om vi vill få tillbaka
  den torsk som fanns förut-

 699. -har vi inget selektionstryck
  för det. Vi har ett selektionstryck-

 700. -som tar fram den smala slipsen-

 701. -men om vi vill ändra vår förvaltning
  är det svårt att tänka ut-

 702. -ett selektionstryck
  som gör det bättre att vara stor.

 703. På samma sätt är det med bakterierna.

 704. Det kostar dem inte mycket
  att bära på resistensen-

 705. -men det var ett väldigt tryck på
  att skaffa sig resistensen tidigare.

 706. Absolut. Visst är det så.

 707. Det är samma mekanismer-

 708. -men vi förstår inte
  att vi är ett djur som alla andra.

 709. Vi gör det kanske, men inte alla.

 710. Innebär det du säger
  att om vi ska hitta nya antibiotika-

 711. -så ska vi leta efter dem i naturen?

 712. Det bästa är nog
  att leta efter dem i naturen-

 713. -för när vi skapar en ny antibiotika-

 714. -måste vi se den som ett "miljögift"-

 715. -som måste tas om hand av nån annan.

 716. Om vi skapar nya
  syntetiska antibiotika-

 717. -skjuter vi problemet framför oss
  till våra barn-

 718. -som får ta hand om eländet.

 719. Det är inte lätt
  att hitta nya antibiotika i naturen.

 720. Det är inte alls lätt. Det finns,
  men det gäller att hitta dem.

 721. Det gäller att ha ett öppet sinne då.

 722. Man får leta i kloaker
  i Indien eller Kina-

 723. -eller i Örebro
  för att hitta nya mekanismer.

 724. Men att hitta nya antibiotika
  är inte lösningen på problemet.

 725. Vi måste förvalta antibiotika bättre.
  Det är som med oljan.

 726. Mer olja löser inte problemet.
  Vi måste förvalta oljan bättre.

 727. Om vi får en ny antibiotika
  ger vi den inte bara till människor-

 728. -utan vi kommer direkt att skeppa ut
  den till grisar, räkor och annat.

 729. Inget i vårt beteende tyder på att vi
  tänker på framtida generationer.

 730. Ny antibiotika är inte lösningen.

 731. Ny antibiotika och bättre förståelse?

 732. Ja, ny antibiotika
  och en total omläggning.

 733. Man måste se antibiotika-

 734. -som nåt som har revolutionerat
  mänsklig överlevnad.

 735. Det har haft stor effekt
  på vår välfärd.

 736. Det är den läkemedelsgrupp
  som haft störst effekt.

 737. Där vi vinner
  dagar, veckor och månader-

 738. -när det gäller läkemedel
  mot hjärtsjukdomar och Alzheimers-

 739. -vinner vi år med antibiotika.
  Det har vi inte begripit.

 740. Efter den här dystopin
  får man väl leva så gott man kan.

 741. Har ni fler frågor?

 742. H7N9-viruset-

 743. -som finns mellan djur...

 744. Kan man börja ta fram ett vaccin
  först när det är "humant-humant"?

 745. Nej, därför bör man titta tidigt.

 746. Man kan starta med vaccinproduktion
  tidigare-

 747. -om man vet vilken virusvariant
  man ska skjuta prick mot.

 748. I dag måste vi skapa vaccin
  mot exakt den variant som dyker upp.

 749. Det är problemet, för det vaccin
  som vi skapade för en massa år sen-

 750. -fungerar hyfsat bra,
  så vi har stannat vid det.

 751. Vi har inte skapat mer breda vacciner
  som tar flera olika varianter-

 752. -men man har börjat fundera på,
  och man kan ha startat i USA-

 753. -med att ta fram vaccinprototyper
  som ska distribueras kors och tvärs-

 754. -i fall det här blir nånting.
  Men om det blir nånting-

 755. -och det börjar smitta person-person,
  blir spridningshastigheten hög.

 756. Då hinner vi inte producera vaccin.

 757. Det tar sex månader
  innan vi har ett vaccin.

 758. Sen ska det vaccineras, och det tar
  två veckor att få ett immunförsvar.

 759. Det är bara att lägga på veckor.

 760. Jag såg en föreläsning på TED
  för ett tag sen.

 761. Hon berättade om hur bakterier
  kommunicerar med varandra-

 762. -och att det skulle bli
  ett alternativ till antibiotika-

 763. -om man stoppade den kommunikationen.
  Vet du nåt om det?

 764. Nej, men det är en listig tanke-

 765. -för resistensmekanismerna
  finns i allmänhet i naturen-

 766. -och t.ex. ESBL-

 767. -som orsakar resistens på sjukhus-

 768. -hos framförallt tarmbakterier-

 769. -kommer ursprungligen
  från en art som är en jordbakterie.

 770. Jordbakterier, E. coli- och andra
  har kommunikation med varandra-

 771. -så kan man stoppa den...

 772. Men man måste veta vilken bakterie
  och vilken mekanism man ska stoppa.

 773. Det är ingen universallösning,
  och jag vet inte hur det har gått.

 774. Det handlar om att bakterier-

 775. -finns som enstaka organismer först-

 776. -och när de blir tillräckligt många
  börjar kommunicera och attackera.

 777. Det handlade om att de kommunicerade
  med varandra inom arten-

 778. -med vissa kemiska substanser,
  och om man stoppar dem-

 779. -så kan bakterierna aldrig slå till.

 780. Just det... Precis.

 781. Jag förstår hur du tänker
  och vad du säger-

 782. -men jag tror inte
  att det är en lösning.

 783. Det utgår från att det bara är
  några bakterier, men det är en svärm-

 784. -och de finns på många ställen,
  så...

 785. Jag förstår inte
  hur man ska få stopp på mekanismen-

 786. -utanför människan.

 787. När du väl har fått in det här...

 788. Resistensen i sig är inte farlig,
  om man säger så.

 789. Utan först
  när vi blir immunnedtryckta-

 790. -och våra läkemedel inte funkar-

 791. -blir det farligt.

 792. En antibiotikaresistent bakterie
  behöver inte vara mer aggressiv-

 793. -även om det finns såna exempel.

 794. Så länge bakterien
  inte bryter barriärerna-

 795. -är den inget större problem.

 796. Ni som har rest nyligen
  bär sannolikt ESBL-

 797. -som ni gör er av med så småningom-

 798. -men det orsakar inga problem
  om man inte är immunnedtryckt.

 799. Du sa själv
  att du målar upp en dyster framtid.

 800. Vad kan jag göra-

 801. -och vad ska jag
  förse mina elever med för kunskaper?

 802. När det gäller båda sakerna-

 803. -måste vi dramatiskt förändra
  hur vi hanterar våra medresenärer-

 804. -på det här sandkornet: djuren.

 805. Man ska inte äta djur
  som fötts upp mellan fyra väggar.

 806. Då måste man äta mindre kött,
  men det mår vi bra av.

 807. Det kommer att driva om marknaden.

 808. Man ska komma ihåg att köttindustrin
  globalt sett är monopoliserad.

 809. Vi pratar ofta om
  öl- och oljeindustrin som monopol-

 810. -men inom kycklingindustrin
  ägs allt av ett företag.

 811. Vi ska inte ha några illusioner när
  vi köper kyckling från en bakgård.

 812. Kanske i Sverige...

 813. Men att minska det
  är nåt vi kan göra.

 814. Sen kan vi inte bara argumentera
  när det gäller antibiotika.

 815. Om en läkare säger "Du ska ha
  antibiotika för den här infektionen"-

 816. -måste man finna sig i det.

 817. Man ska ifrågasätta det
  om det verkar vara snurrigt-

 818. -men man har gått till läkaren
  av en anledning.

 819. Men i dag
  har alla synpunkter på allt-

 820. -så det är skitsvårt att vara doktor.

 821. Men man måste börja se på det här
  i ett globalt perspektiv-

 822. -och få ner produktionen
  av livsmedelsproducerande djur-

 823. -och att inte producera mycket...

 824. Man kan tänka på räkor
  eller farmad fisk.

 825. Vi mår bra av
  att äta mindre animaliskt protein.

 826. Det man inte kan dräpa själv
  eller köpa från bonden nästgårds-

 827. -ska man strunta i att äta.

 828. Hade vi nån mer fråga...?

 829. Då tackar vi än en gång.

 830. Textning: Sofie B. Grankvist
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Pandemier - går det att skydda sig?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

För 100.000 år sedan lämnade människan Afrika och utsattes då för nya mikroorganismer. Sedan dess har virus från fåglar och klövdjur etablerat sig så starkt att vissa, som mässlingen, i dag ses som människosjukdomar. Björn Olsen, professor i klinisk mikrobiologi och infektionsmedicin vid Uppsala universitet, talar om bland annat svin- och fågelinfluensa, sars och ebola. Inspelat under inspirationsdagarna för lärare i Örebro den 8 maj 2013. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa > Virus och bakterier
Ämnesord:
Allmän medicin, Infektionssjukdomar, Medicin, Pandemier
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Mikroorganismer vi lever med

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mikroorganismer vi lever med

Pandemier - går det att skydda sig?

Björn Olsen, professor i klinisk mikrobiologi och infektionsmedicin vid Uppsala universitet, talar om bland annat svin- och fågelinfluensa, sars och ebola. Inspelat i Örebro den 8 maj 2013. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mikroorganismer vi lever med

Vi blir vad vi föds med - bakteriers roll för hälsan

Vissa bakterier leder till vår död medan andra är en förutsättning för till exempel vårt immunförsvar. Är det rent av där framtidens antibiotika kommer hittas? Med Lars Engstrand, professor i mikrobiologi, tumör- och cellbiologi. Inspelat den 8 maj 2013. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Metoo - Vad kan skolan göra?

Vad vet vi om unga och sexualitet?

Skolelever vill att sex- och samlevnadsundervisningen ska handla mer om rättigheter, genus, relationer, normer och hbtq-perspektiv. Det visar en omfattande befolkningsstudie som Folkhälsomyndigheten har gjort. Anna-ChuChu Schindele, utredare på Folkhälsomyndigheten, presenterar resultaten från undersökningen UngKAB15 och redogör bland annat för hur unga ser på sex, rättigheter och kränkningar och för hur skolan kan förbättra sex- och samlevnadsundervisningen. Inspelat den 14 februari 2018 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: RFSU.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Tid för samtal - om elever som mår dåligt

Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat sedan 1980-talet. Det konstaterar BRIS (Barnens rätt i samhället) i sin senaste årsrapport. Vad är det som får skolungdomar att må dåligt? Vi pratar med några gymnasieelever om skolstress, krav från omgivningen och om känslan av att inte räcka till. Dessutom besöker vi Humlan - landets enda psykoterapimottagning kopplad till gymnasieskolans elevhälsa, där vi samtalar med psykoterapeuten Mats Pihlgren.