Titta

UR Samtiden - Mikroorganismer vi lever med

UR Samtiden - Mikroorganismer vi lever med

Om UR Samtiden - Mikroorganismer vi lever med

Vi föds som 100 procent människa och dör som 90 procent mikroorganismer. Bakterierna anpassar sig till sina värddjur, det vill säga oss människor. Många av bakterierna har i sin tur varit med oss länge. Vissa av dem är vi beroende av medan andra innebär slutet för oss. Några av landets främsta forskare berättar om infektionssjukdomar, pandemier och om bakteriernas roll för hälsan. Inspirationsdagarna för lärare arrangerades av Kungliga Vetenskapsakademien och spelades in i Örebro den 8 maj 2013.

Till första programmet

UR Samtiden - Mikroorganismer vi lever med : Vi blir vad vi föds med - bakteriers roll för hälsanDela
 1. Jag var deppig efter förra
  föreläsningen. Jag känner ju Björn.

 2. Jag sa till honom att vi skulle prata
  om hur bra det är med bakterier.

 3. Vet ni vad ni ska göra med en napp
  som ni tappar på gatan?

 4. Sug av den och stoppa den i bebisen.

 5. Vi ska inte vara
  så förbaskat rädda för bakterier.

 6. Vi ska respektera dem
  som framkallar sjukdom, patogenerna-

 7. -men det finns bra bakterier,
  kommensaler, som är i balans.

 8. Björn pratade om
  att biodiversiteten sjunker.

 9. Ju fler sorters bakterier
  hos en människa, desto bättre.

 10. När vi behandlar oss med antibiotika
  i onödan rubbas den här mångfalden-

 11. -och det får konsekvenser för hälsan.

 12. Det här är ett hett område.

 13. Det är bra att vi får komma ut,
  vi som sysslar med det här-

 14. -och prata och kommunicera
  vad vi gör för våra forskningsmedel.

 15. Då kommer det ut på ett bra sätt.

 16. Jag är tacksam att få berätta om det.

 17. Jag ska prata om vad vi föds med
  och hur det påverkar hur vi mår.

 18. Området har varit väldigt hett.

 19. Det publiceras många studier och
  det gäller att sålla i informationen.

 20. Det är viktigt, innan vi drar
  slutsatser om hur hälsan påverkas-

 21. -att vi vet vad som är
  en normal tarm- eller hudflora.

 22. Vi har bra förutsättningar i Sverige
  för att göra fina studier-

 23. -så kallade
  populationsbaserade studier.

 24. Vi kan komma med mycket information
  om vi utnyttjar det på rätt sätt.

 25. Vi har tillgång till DNA-verktyg...

 26. ...för att kartlägga bakterieflororna
  och mikroorganismerna.

 27. Med klokhet och samarbete
  kan vi komma väldigt långt.

 28. Vi föds som 100 % människa
  och dör som 90 % mikroorganism.

 29. Det låter läskigt,
  men mag-tarmkanalen är tätbefolkad-

 30. -och det ekosystemet är ett
  av de mest tätbefolkade på jorden.

 31. Vi bär på ett organ i mage och tarm,
  kan man säga-

 32. -som väger ungefär två kilo.

 33. Det är en ny upptäckt de senaste
  3-5 åren att vi kan studera det.

 34. Det har hundra gånger fler gener
  än i vår mänskliga arvsmassa.

 35. Det är självklart
  att mikroorganismerna och alla gener-

 36. -betyder mycket för hur vi mår.

 37. Lite kring hur mycket det rör sig om.

 38. Ni ser ända ner
  till 10 000 bakteriestammar-

 39. -förutom virus,
  parasiter och svampar.

 40. Det är ett komplext system
  som kallas för mikrobiomet-

 41. -alltså massan av mikroorganismer.

 42. Som Siv sa så är, hos oss människor,
  ungefär 80 % okända.

 43. Vi kan inte odla dem och studera dem
  och testa dem på olika sätt-

 44. -utan vi har inte vetat nåt om dem
  innan verktygen kom.

 45. I dag kan vi studera mikrobiomet på
  ett annat sätt än för ett par år sen.

 46. Det är ett väldigt spännande område.

 47. Vi hörde hur patogenerna,
  de farliga bakterierna-

 48. -kan ta död på oss och skada oss.

 49. Men de här bakterierna är viktiga för
  att vi ska utveckla immunförsvaret-

 50. -som är viktigt för att vi ska kunna
  hantera de patogena bakterierna.

 51. Det är viktigt för vår nutrition
  och som jag ska nämna...

 52. I stället för antibiotika - kan bra
  bakterier konkurrera ut de dåliga?

 53. Kan vi balansera floran bättre
  och få ett nytt verktyg-

 54. -för att komma åt
  resistenta bakterier?

 55. Vi vet att mångfalden av bakterier-

 56. -har en roll vid allergiutveckling.
  Jag återkommer till det.

 57. Inflammatorisk tarmsjukdom
  är en vanlig folksjukdom.

 58. Crohns sjukdom, ulcerös kolit-

 59. -blindtarmsinflammation,
  inflammerade fickor...

 60. De har en rubbad tarmflora
  jämfört med en frisk befolkning.

 61. Man kan fråga sig om den rubbade
  floran orsakar inflammation-

 62. -eller om inflammationen
  rubbar floran.

 63. Vi måste flytta de här fynden
  in i olika modellsystem-

 64. -så att vi kan förstå hur en störd
  tarmflora påverkar vår hälsa.

 65. Många säger
  att överviktsepidemin som vi har-

 66. -kan hänga ihop med
  vår överkonsumtion av antibiotika.

 67. Man kan med en kort antibiotika-
  behandling störa bort hela floran...

 68. ...och det i sin tur kan vara länkat
  till välfärdssjukdomar som övervikt.

 69. Använder vi för mycket antibiotika-

 70. -kan generna
  och resistensmekanismerna-

 71. -alla de konstiga förkortningarna,
  hoppa över i de goda bakterierna-

 72. -och när det blir stört framöver-

 73. -kan de virulenta bakterierna ta upp
  resistensgenerna från normalfloran.

 74. På så sätt sprider vi resistensen.

 75. Vi kommer in på diabetes,
  hjärt- kärlsjukdom, högt blodtryck...

 76. Mycket av det här har kopplingar
  till en störd tarmflora.

 77. Vi har nog inte sett slutet än.

 78. För att visa hur det ser ut hos oss
  och visa på mängden i tarmkanalen...

 79. Vi har ett organ som är utvecklat
  under miljontals år.

 80. Vi har syraproduktion i magen.

 81. Det kan inte vara
  en helt slumpartad företeelse.

 82. Nu äter var och varannan Losec
  och tar bort den syran.

 83. Det påverkar mängden bakterier
  i magen som inte ska vara där.

 84. En normal magen har ungefär pH2,
  och där finns det lite bakterier.

 85. Tar vi bort syran
  blir det som ett avföringsprov-

 86. -så vi ställer till med mycket när vi
  har vår normala fysiologi att se på.

 87. I munnen finns det mycket bakterier,
  men matstrupen vet vi inte mycket om.

 88. I magen finns det normalt mycket.

 89. När jag läste till läkare sa man att
  magsäcken var steril. Så är det inte.

 90. När vi kommer ner till den plats där
  kommunikationen med världen sker-

 91. -i tunntarmen, vet vi ingenting.

 92. Vi kommer inte åt där
  med endoskop och gastroskop.

 93. I tjocktarmen har vi enormt med
  bakterier och pH-värdet är normalt-

 94. -men den här delen studerar många.

 95. När man gör stora studier tittar man
  på tjocktarmen. Det är lite fel.

 96. Det är bara en reservoar, egentligen.

 97. Men många slutsatser dras i dag
  utifrån avföringsprov.

 98. Jag återkommer till det när vi ser på
  floran nära de mänskliga cellerna-

 99. -det vill säga de mykosassocierade
  bakterierna som nog är viktigare.

 100. Så ser det ut hos oss.

 101. Som jag sa föds vi
  som 100 % människa.

 102. Inte en bakterie ska finnas.

 103. Sen tar det ungefär två år innan vi
  får den etablerade mångfalden.

 104. Det håller på tills vi dör.

 105. Det som sker tidigt är intressant.

 106. Här utvecklas vårt immunförsvar.

 107. Vi behöver möta utmaningar
  i den tidiga fasen av vårt liv.

 108. Vad händer om vi stör det här?
  Det studerar vi nu.

 109. Vi vill förstå hur dessa faktorer
  påverkar oss på lång sikt.

 110. Man kan säga att i början av livet-

 111. -så har vi ganska mycket bakterier
  som klarar syre på ett bra sätt.

 112. När man kommer ut ur magen möter man
  hudbakterier som klarar sig i syre-

 113. -men över åren får vi
  en mer etablerad anaerob flora-

 114. -som klarar sig utan syre,
  vilket är ganska normalt.

 115. Vad händer om vi stör det förloppet?

 116. Många faktorer påverkar förloppet.

 117. Jag kommer in på antibiotika, som
  antagligen är den viktigaste faktorn-

 118. -när vi ställer till det för oss. Vi
  selekterar inte bara fram resistens-

 119. -utan rubbar även vår hälsoflora.

 120. Det finns faktorer hos oss människor-

 121. -som gör oss
  mer eller mindre mottagliga.

 122. Vissa ärver en flora lättare
  inom en familj.

 123. Det som är intressant är
  att många vill kartlägga arvsmassan.

 124. Vi kan titta på små förändringar i
  arvsmassan, men inte göra nåt åt det.

 125. Vem vill veta att man ska få
  Alzheimers när man är nittio?

 126. Här kan vi ändra på kompositionen
  av tarmfloran och hudfloran.

 127. Det är ett trevligare område att
  forska på, inget "fait accompli".

 128. "Du har högre risk att dö i cancer."

 129. Vi kan göra nåt. Den här genotypen
  som det ser ut på mänskliga sidan-

 130. -kan vi inte göra så mycket av.

 131. Vad lever vi för livsstil?
  Vad har vi för arbete?

 132. Hur mycket utmanas vi
  av omgivningens bakterieflora?

 133. Vad vi äter är viktigt, och vi
  ska inte äta så mycket animalier.

 134. Rött kött påverkar tarmfloran
  att producera korta fettsyror-

 135. -som påverkar blodtryck
  och hjärt- kärlsystem.

 136. Det vi äter påverkar tarmfloran, som
  i sin tur har effekt på mycket annat.

 137. Var vi är födda. Jag ser på en tarm
  i vilken region en person är född.

 138. Ju mer mångfald det är kan jag säga-

 139. -om det finns ett antibiotikatryck.

 140. I vissa länder har vi högt tryck.
  Där ser vi mindre mångfald.

 141. Det hänger ihop med trycket
  på antibiotikasidan och hur vi lever-

 142. -och det hänger ihop med var vi bor.

 143. Miljöfaktorer och okända faktorer...

 144. Det finns mycket som kan störa
  den jämna, trevliga utvecklingen-

 145. -som vi kanske vill ha.

 146. Det är ett enormt komplext system.

 147. Vi pratar om ett inre universum,
  så många celler kan vi studera.

 148. När jag började för sju-åtta år sen
  var det ganska traditionellt.

 149. Man odlade bakterier,
  klippte upp arvsmassan-

 150. -och sen kunde man göra en manuell
  avläsning av ett människoprov.

 151. Sen kom "next generation sequencing"-

 152. -alltså de nya teknikerna för
  storskalig kartläggning av arvsmassa.

 153. Det har revolutionerat forskningen-

 154. -som snart kan vara i klinisk praxis.

 155. Ni kommer att gå till doktorn
  och fråga hur er tarmflora ser ut.

 156. Då kan tekniken hjälpa oss.

 157. Nu kanske vi bara får en bild
  av hur tarmfloran ser ut-

 158. -eller hud-, näs-, eller lungfloran
  men inget om vad bakterierna gör.

 159. Här kan vi titta på alla gener
  som finns i organet.

 160. Vi ser vilka proteiner de producerar-

 161. -och alla områden utvecklas
  parallellt med kartläggningen.

 162. Det som var science fiction förut...

 163. Här ser vi i dag möjlighet
  att kartlägga allt-

 164. -och jag tror
  att det snart kommer att vara rutin.

 165. I Stockholm senast kartlade vi
  julgranens arvsmassa.

 166. Här har vi människan.

 167. Det var en jätteutmaning
  när Clinton och Blair möttes 2001.

 168. Hela jorden gick samman. Nu görs det
  på tjugo timmar för femtusen spänn.

 169. Då kostade det globala summor och
  krävde hundratals forskargrupper.

 170. Julgranen kom i tidskriften Nature,
  och är det största som gjorts här.

 171. Mikroorganismer är ju väldigt små.

 172. Siv pratade om 0,5-1 megabaspar...

 173. ...och det är här vi letar
  när vi tittar på tarmfloran.

 174. Det finns en hel uppsjö av apparater.

 175. Jag får inte ha firmanamn, så jag
  tog bort dem. Det här får jag väl ha?

 176. Apparaterna finns på många ställen.

 177. Inte på småsjukhus-

 178. -men om några år kanske de finns
  på vårdcentralen eller sjukhuset.

 179. Då kan man få information om tarmen.

 180. I framtiden behöver vi
  snabbare hanteringstider.

 181. Det går fortare och fortare
  att ta prov och leverera svar.

 182. Storskalighet har jag nämnt, och hur
  man hanterar den enorma mängden data.

 183. Ni ser hur det exponentiellt stiger.

 184. I dag gör vi ett bakteriegenom
  per sekund i Stockholm.

 185. Det tog ett år för tio år sedan.

 186. Den enorma kapaciteten måste
  hanteras, och ni lärare kan säga:

 187. "Bioinformatik är ett framtidsyrke."

 188. Att kunna ta hand om de enorma
  datamängderna, där har vi en brist.

 189. Vi har inte kompetensen att hantera
  det här, så det är ett budskap.

 190. Ni får följa arbetsmarknaden.

 191. Vi tittar på målstrukturer
  för att hitta de här bakterierna-

 192. -men inte svamp, parasiter och virus.

 193. Vi använder den här målstrukturen:

 194. 16S rRNA-genen finns
  hos alla bakterier, och det är bra.

 195. Prover innehåller mycket skräp.
  Här får vi bara bakterieinformation.

 196. Den överförs inte mellan bakterier-

 197. -för då hade det blivit hopplöst
  att veta hur mångfalden ser ut-

 198. -och har konserverade och variabla
  regioner. Den har 1500 baspar.

 199. Vi väljer ut regioner
  som vi kan använda för att...

 200. ...sekvensera och få reda på
  vad det är för bakteriefamilj.

 201. Det är traditionell teknik.

 202. Vad som var viktigt var att skala upp
  och använda databaserna-

 203. -och i dag finns det ungefär
  en miljon sekvenser i databaserna.

 204. Det fyller på sig hela tiden.

 205. Vi kommer närmare sanningen
  ju mer information om läggs in.

 206. Storskaligheten hittade en av mina
  post-docs på för fem-sex år sen.

 207. Man kunde använda målstrukturen
  som heter 16S rRNA-genen...

 208. ...och utnyttja de konserverade
  regionerna som ser lika ut hos alla.

 209. Man sätter barkod på sekvensprimern
  och använder området-

 210. -och identifierar tillbaka till varje
  individ. Det är 180 prover samtidigt.

 211. Det här kan vi göra
  för hundra kronor provet.

 212. Det här behöver vi för att göra
  epidemiologiska studier-

 213. -och förstå signifikanta skillnader
  mellan en sjuk och en frisk individ.

 214. Sen används informationen i databasen
  och vi får information om innehållet.

 215. Det är ganska "straight forward"
  och det finns mycket script i dag.

 216. Man kan visualisera det här.
  Ni ser tårtbitarna.

 217. Många tårtbitar, ökad mångfald.
  En ökad mångfald är bra för oss.

 218. Så fort man minskar diversiteten ser
  vi kopplingar till olika sjukdomar.

 219. Här är en heatmap.

 220. Ju rödare, desto mer finns det
  av bakteriegenuset i provet.

 221. Här finns många band
  som är mer eller mindre dominerande.

 222. Det motsvarar storleken på tårtbiten.
  Det är två sätt att visualisera.

 223. Men vi kommer ju inte åt överallt-

 224. -och det är inte lätt att hitta
  frivilliga för en "push endoscopy".

 225. Tretton stycken har gått med på det-

 226. -och vi ska titta på
  den här viktiga delen.

 227. Vi kan ta vävnadsprov
  från tjocktarmen-

 228. -ända upp till den ileocekala polen,
  och den här regionen är intressant.

 229. Där hittar vi skillnader
  mellan frisk och sjuk patient-

 230. -om man tittar på just den regionen.
  Vi kan även ta prover från magsäcken.

 231. Vid tolvfingertarmen
  kommer man inte längre-

 232. -och vi vill förstå vad som händer
  i tarmen mellan dessa regioner.

 233. Där är det väldigt stora frågetecken.

 234. Hur ser det ut i en magsäck och vad
  händer när vi manipulerar med syran?

 235. Förut sa man att det var sterlilt.

 236. Här ser ni hur många bakterier som
  finns, och ser ni den höga pelaren?

 237. Det är magsårsbakterien helicobacter.
  Patienten har helicobacter.

 238. Den är inte steril i övrigt.
  Det finns bakterier från munhålan-

 239. -som streptokocker, och det mesta
  passerar ju bara magsäcken.

 240. Helicobacter stannar gärna kvar
  i magsäcken i många år.

 241. Det kanske är bra att ha den där
  om den inte ställer till med nåt.

 242. Det finns många som säger att vi inte
  ska ta bort alla helicobactrar-

 243. -för det får också konsekvenser.

 244. Här har i tittat på vad som händer
  i en mage.

 245. Ju högre nummer, desto högre
  mångfald. Här finns helicobacter.

 246. Det verkar som att den håller andra
  bakterier schack. Den mår bra här.

 247. Det ska inte vara så hög mångfald,
  för syran ska skapa den miljön.

 248. Här har vi ett svalgprov med högre
  mångfald, men om vi äter Losec...

 249. Då blir det nästan
  som ett avföringsprov i magsäcken.

 250. Det ska vara så i avföringen-

 251. -men definitivt inte i magsäcken.

 252. Ställer vi till det i vår närmiljö-

 253. -genom att ta droger och antibiotika-

 254. -och på så sätt
  göra en evolutionär situation rubbad?

 255. Är det det som orsakar magcancer?

 256. När helicobacten sticker
  och vi har förstadiet till cancer-

 257. -så kallad atrofisk gastrit...

 258. Det kanske är den invasionen av
  icke-helicobactrar som orsakar det.

 259. Vi blir också äldre än förut.

 260. Detta sker när vi tar antibiotika.
  Det här är en behandling mot magsår.

 261. Den är standard. "Kill them all".

 262. Vi måste behandla halva jordens
  befolkning med tre olika antibiotika-

 263. -och lägga till protonpumpshämmare,
  den här syrahämmande medicineringen.

 264. Då ser ni spetsarna här-

 265. -som visar på närvaro av väldigt
  många bakterier som vi ska ha.

 266. Det här är de anaeroba bakterierna
  som mår bra utan syre.

 267. Det här är normaltillståndet.
  Sen behandlar vi i tio dagar-

 268. -med antibiotika och syrahämmare.

 269. Alla normala bakterier försvinner-

 270. -och i stället dyker det upp
  såna som inte är normala i tarmen.

 271. Enterokocker och clostridium species
  som ska vara där är helt borta.

 272. Balansen rubbas helt uppenbart
  genom en vanlig rutinbehandling-

 273. -och här ser vi ett annat sammanhang.

 274. Här ser ni
  att firmicuterna tar över-

 275. -och de bra clostridierna försvinner.
  Det är även kopplat till övervikt.

 276. Vi får för mycket
  firmicutesbakterier.

 277. När vi rubbar floran, får vi då
  en överviktsflora i stället?

 278. Det här tror man återgår
  till det normala inom två veckor.

 279. Vi såg en rubbad tarmflora i upp till
  fyra år utan annan antibiotika.

 280. De hade även en högre mängd
  resistensgener i sin normala flora-

 281. -på grund av den korta behandlingen.

 282. Vi ska inte tro att vi bara får
  en övergående rubbning.

 283. Det kan ligga kvar länge.

 284. Det här är bakteriell vaginos, ett
  problem hos kvinnor med flytningar.

 285. Med de här teknikerna
  får vi väldigt bra biomarkörer.

 286. De som har den här problematiken
  klustrar i det här nätverket lika-

 287. -och här ser ni kvinnorna som inte
  har problem och de intermediära här.

 288. Det här studerar vi nu. Hur påverkar
  det om vi äter p-piller och hormoner?

 289. Stör vi den här floran då?

 290. Det finns också intressanta studier-

 291. med HIV-exponerade prostituerade
  som inte blir smittade av HIV.

 292. Kan deras vaginalflora
  vara kopplad till det här skyddet?

 293. Det finns mycket man kan göra
  och stråla in på-

 294. -de markörer vi behöver studera.

 295. Man kan med olika metoder säga vad
  som är normalt och vad som är rubbat.

 296. Här är några från Örebro.

 297. Där finns en fin samling
  av unika patientkohorter-

 298. -med identiska enäggstvillingar där
  den ena är sjuk och den andra frisk.

 299. I det här fallet i Crohns sjukdom.

 300. Den mänskliga arvsmassan är ju
  identisk hos de här individerna-

 301. -men bara den ena är sjuk.
  Här är mångfalden i ett friskt par.

 302. Ingen är sjuk i Crohns sjukdom.

 303. Här är den ena frisk och den andra
  sjuk, vilket ger färre tårtbitar-

 304. -liksom hos de här individerna,
  där båda är sjuka i Crohns sjukdom.

 305. Här kunde vi visa
  med de här mångfaldsmetoderna-

 306. -att det fanns en ökad risk
  för inflammatorisk tarmsjukdom.

 307. Kan man med en sån studie ta bort
  de störande elementen i arvsmassan-

 308. -som ju här är identisk-

 309. -så kan man studera inflammation
  kopplat till en störd flora bättre.

 310. Det kom en rapport där man hade
  tittat på undernärda barn i Mali-

 311. -där man hade identiska tvillingar
  där den ena var extremt undernärd.

 312. Där tog man avföringsprov och såg
  klara skillnader i mångfald-

 313. -men visste inte om det berodde på
  undernäringen eller en störd flora.

 314. Man kunde manipulera floran
  genom att ge en jordnötsprodukt-

 315. -och på så sätt blev floran
  mer lik den friska tvillingens.

 316. Sen satte man in det i ett mussystem-

 317. -och visade att man
  kunde återskapa detta i musmodellen.

 318. Bakteriefloran från det undernärda
  barnet gjorde musen undernärd.

 319. Man kunde också göra musen normal
  genom att tillsätta den här dieten.

 320. Det gäller att hitta bra djurmodeller
  för de inflammatoriska sjukdomarna.

 321. Det finns möjlighet att studera
  vad som är hönan och ägget.

 322. Vad är det som händer när vi föds?

 323. I Sverige är 2 % av alla
  förlossningar planerade kejsarsnitt.

 324. Det är en låg siffra jämfört med USA
  och Kina, där det är upp emot 50 %-

 325. -trots avsaknad
  av medicinsk anledning.

 326. De barnen får en annan start i livet-

 327. -jämfört med dem som föds vaginalt.

 328. Det har vi studerat, och här
  är mammans bakterieflora viktig.

 329. Det är därifrån
  barnet får sin start i livet.

 330. Vad händer när man
  antibiotikabehandlar små barn-

 331. -vars tarmflora borde få vara i fred
  om de inte behöver antibiotika?

 332. Vissa patientgrupper får mycket
  antibiotika, men är det rätt?

 333. Ska man ge bröst eller flaska?

 334. Många syskon är bra, eftersom man får
  ett inflöde av mikroorganismer.

 335. Vi tittade på 180 mammor och deras
  barn, och varje mamma fick ett barn.

 336. Det här är ett mått på mångfald-

 337. -och ju högre diversitet desto fler
  små streck eller band är det-

 338. -och det innebär
  många species i provet.

 339. Det är normal mångfald för en vuxen.

 340. Först veckan ligger barnet lågt.

 341. Första tre månaderna ligger det under
  två. Vid sex månader händer nåt.

 342. Vad tror ni händer där?

 343. Man börjar äta mer varierad mat.
  Man börjar ge lite bröd och potatis.

 344. Det stiger som det ska göra.

 345. Vid ett år, nästan vid två år,
  når man en vuxen diversitet.

 346. Men det är här i början som mycket
  av vårt immunsystem etableras.

 347. Det är här vi behöver få utmaningar
  för att trigga våra t-celler...

 348. ...eller inflammatoriska reaktioner-

 349. -så att vi kan klara oss mot mycket
  som finns där ute.

 350. Det här är ett normalt sätt
  att utveckla sin diversitet.

 351. Det här är lite mörkt, men det
  visar skillnaden mellan olika barn.

 352. Det är ganska individuella skillnader
  i mönster i början-

 353. -men det tar upp till två år...

 354. Vid tolv månader och två år
  är det ett homogent mönster-

 355. -hos en normal mamma
  och deras friska barn.

 356. Det är mycket randomiserade händelser
  som kanske inte ska störa så mycket.

 357. Den här utvecklingen är normal.
  Man ska hamna i det högra hörnet.

 358. Så här ser det ut om man tittar
  över tiden. Här är mängden...

 359. Det är den relativa mängden
  av den här bakterien-

 360. -i en nyfödd i vecka ett.

 361. Ju större yta under kurvan
  desto större mängd bakterier-

 362. -på vaginalt respektive
  kejsarsnittsfödda barn.

 363. Den här grupperingen, bacteroides, är
  mindre hos de kejsarsnittade barnen-

 364. -jämför med de som föddes vaginalt.

 365. Det här är kopplat
  till immunsystemet.

 366. Barnen har en annan start i livet vad
  gäller att trimma sina T-celler...

 367. ...även om det inte
  är dramatiska skillnader.

 368. Vid sex månader
  får vi väldigt mycket-

 369. -och mamman är ganska jämnt fördelat.

 370. Det som skiljer de olika barnen är
  de första månaderna, som det verkar.

 371. Vad det betyder för hälsan
  vet vi inte-

 372. -men barn födda med kejsarsnitt-

 373. -hade högre risk att utveckla astma
  och allergi vid fyra års ålder.

 374. Det finns ett tillstånd som heter
  nekrotiserande enterokolit-

 375. -som vissa prematura barn drabbas av.

 376. Man föds i vecka 29-30
  och ska ligga länge i kuvös-

 377. -där risken är högre
  att man får den här hemska biverkan.

 378. Det här är en tarm som dör.

 379. Man får operera bort
  de här tarmsegmenten.

 380. Vi studerade barnen,
  och hade barn som fick NEC.

 381. De var tio stycken
  och vi hade 15 kontroller.

 382. Hur såg mammans bröstmjölksflora ut
  och hennes avföring?

 383. Vi ville följa alla parametrar.

 384. De extremt tidigt födda barnen
  som vägde 700-800 gram...

 385. ...har en extremt låg diversitet.

 386. Det kanske man kan tro är normalt,
  men de sätts på antibiotika.

 387. Det är standard att vi behandlar
  våra småbarn med antibiotika-

 388. -för att minska risken för NEC,
  men vi vet inte vad det beror på.

 389. Ett normalt barn ligger på runt två.

 390. De här stackarna ligger väldigt lågt.

 391. Det behövs mer forskning
  om vi ska fortsätta ge antibiotika.

 392. Vet vi att de blir bättre?

 393. Vi kunde inte i den här studien
  peka på nån specifik bakterie-

 394. -som skulle vara kopplad till
  att bidra till sjukdomssyndromet-

 395. -men vi såg
  att den låga diversiteten-

 396. -var en risk för att hamna i det här.

 397. De står på antibiotika i flera år
  efter att man tagit tunntarmen.

 398. Ska man kanske ha en annan approach?

 399. Ni kanske har hört talas om
  transplantation av tarmbakterier?

 400. Sånt blir förmodligen vanligare-

 401. -när det gäller att hantera
  en rubbad tarmflora.

 402. Det kanske är bra att ge bröstmjölk.

 403. Det är bröstmjölksmönstret
  som ni ser här.

 404. Här är barnets flora, som är dålig
  när det gäller mångfald-

 405. -och här är mammans flora
  som har en hög mångfald.

 406. Bröstmjölk är inte alls dåligt.

 407. Det ska de ha för att komma ner
  i den här diversiteten.

 408. Man kan i de här systemen
  se om det går åt rätt håll.

 409. Här ser man barnets avföringsprov,
  här är bröstmjölken och här mamman.

 410. Man vill höja det här ända hit-

 411. -och man kan skynda på det
  med bröstmjölk.

 412. Många studier säger samma sak.
  Mångfald skyddar.

 413. Det är bra att ha
  många olika bakterier i tarmarna.

 414. Vi vet att antibiotika
  minskar mångfalden.

 415. Vi ska inte använda antibiotika
  i onödan-

 416. -men det är en kommunikationsinsats.

 417. Folk ska veta när de behöver det.

 418. Har man en vanlig förkylning
  utan tecken på bakterier-

 419. -så ska man inte ta antibiotika
  och rubba den normala floran.

 420. Antibiotika används vid de här
  extremt låga mångfaldstalen-

 421. -där man kanske behöver
  andra varianter.

 422. Antibiotika används vid tarmficks-
  och blindtarmsinflammation...

 423. ...och vi har sett att tillstånden
  ända från början har låg mångfald.

 424. Vad vi gör är att vi förlänger
  den låga mångfalden.

 425. Vi kanske borde ge bra bakterier här?

 426. Bör vi rubba bakteriefloran och
  minska mångfalden? Nej, säger jag.

 427. Och det här fönstret precis i början
  av våra levnadsveckor-

 428. -är av väldigt högt värde.

 429. Vi bör inte rubba för mycket.

 430. Djurmodeller visar att immunsystemet-

 431. -behöver den här utmaningen
  tidigt för att må bra.

 432. Vi kan titta på olika åldrar.

 433. Det vi ser hos de äldre
  ser vi inte hos nyfödda.

 434. Det skiljer sig mellan dem som föds
  vaginalt och dem som föds med snitt.

 435. Här kommer mer hudbakterier.

 436. Vid den vaginala förlossningen
  följer mammans bakterier med.

 437. Vi såg i studien
  att en av bacteroidessorterna...

 438. Om man tittade djupare på arvsmassan
  var den sorten mer lik mammans sort-

 439. -än en "random"...slumpmässigt vald
  bakterie av samma sort.

 440. Man får en bakterieflora från mamman.

 441. Vid kejsarsnitt etableras mycket
  av omgivningsbakterierna-

 442. -vilket är en skillnad.

 443. Sen har vi nya stammar
  som kommer in under barndomen.

 444. De tar över och ställer in systemet
  på en normal, balanserad flora.

 445. Det är ett slags samspel-

 446. -mellan bakterierna inom familjen
  och mellan familjer.

 447. Vi får en ökad diversifiering,
  men den är lätt att rubba.

 448. Innan det bildar ett kluster
  är det väldigt spretigt.

 449. Man ska vara rädd om bakteriefloran.

 450. I vuxen ålder har det etablerat sig.
  Det kan ändras, men inte lika lätt.

 451. I ålderdomen har vi en stabil flora.

 452. Frågan är vad som är en normal flora.

 453. Ingen har kunnat sätta tummen på
  vad som är en normalflora.

 454. De flesta i studierna världen över
  kommer till sjukhuset med symptom.

 455. Då har du selekterat fram en faktor
  som stör i analysen, ett "bias"-

 456. -och det här är inte bra.
  Kommer man till sjukhus-

 457. -så är du inte den slumpmässiga
  människan ute i samhället.

 458. Då kommer vi in på vad man kan göra
  i Sverige, men inte överallt annars.

 459. Det är ett paradis för epidemiologer.

 460. Vi kan göra prospektiva studier
  och se populationsbaserade kohorter-

 461. -som representerar
  upptagningsområdet för studien.

 462. Sen har vi våra födelsenummer.

 463. Vi kan få ihop en samling individer
  som representerar befolkningen-

 464. -som inte väljs utifrån sjukhusbesök
  eller att man känner nån doktor.

 465. Det är inte alls så.

 466. Vi kan också få dem gå igenom något
  andra läder gapar över.

 467. Vi får folk att gapa och kan släppa
  ner de här hemska instrumenten.

 468. Det är imponerande
  hur många som går med på det här.

 469. Vi kan ta de här unika proverna.

 470. Det vi behöver är blod, serum, vävnad
  och avföring för att dra slutsatser.

 471. Det här visar hur vi kan komma vidare
  med våra fina register.

 472. De är hotade när man enligt EU inte
  ska få använda dem på samma sätt-

 473. -eftersom det är integritetshotande.
  Möjligheten till studierna förstörs.

 474. Här kan man titta vad som hände 15-20
  år innan patienterna fick magcancer-

 475. -på grund av en magsårsbakterie
  som är kopplad till en ökad risk.

 476. Vi kan med databaser identifiera
  hur många som kommer att få cancer-

 477. -och hur många som fått det.

 478. Vi kan se var i magsäcken cancern är-

 479. -och vi kan få en stor
  observationsmängd att studera.

 480. Vi behöver större signifikanta
  skillnader mellan fall och kontroll.

 481. Att komma åt de här databaserna-

 482. -och cancerregistren
  är oerhört viktigt.

 483. Så här har vi gjort i det här fallet.

 484. Det är en kombination av forskning-

 485. -och ganska mycket arbete för att få
  fram de här metoderna för studierna.

 486. Här har vi alla cancrar i Sverige
  under en period på fem år-

 487. -och vi kan titta i databaserna...
  "Finns det magcancerfall här?"

 488. Vi kan gå in och se om individerna
  har varit och gjort gastroskopi-

 489. -kanske tio-tjugo år tidigare.
  I många fall är det så.

 490. Då kan vi gå in
  och titta på personnumren-

 491. -och matcha kontroller utifrån
  perioden vi är intresserade av-

 492. -och sen har vi patologavdelningarna
  som har sparat alla vävnadsbitar.

 493. Sen kan vi gå ner på bakterienivå
  och få information om arvsmassan-

 494. -hos patienter som har fått cancer-

 495. -och andra infekterade
  som inte fått cancer.

 496. I stället för en prospektiv studie-

 497. -kan vi med hjälp av registren gå
  tillbaka i databaser och samlingar-

 498. -och se vad som hände för 30 år sen.
  Vi vet att patienten dog i cancer.

 499. Så kan vi utnyttja våra register.
  Det här är också unikt...

 500. Man frågar 1300 friska norrlänningar
  om man får stoppa ner slangar.

 501. 1000 sa ja.
  De fick en t-shirt som tack.

 502. Det här är unikt för Sverige.

 503. I en annan del av Sverige gick det
  inte lika bra, men det är unikt.

 504. 1000 av 1300 går med på att gapa,
  stoppa ner en slang, ta biopsier...

 505. Vissa körde trettio mil-

 506. -körde runt i fyra timmar för att det
  var så kallt och åkte hem.

 507. Det är intressanta möjligheter,
  och vi ska värna om våra fina...

 508. ...patient-
  och populationsbaserade studier.

 509. Den här patienten tillfrågades inte,
  men vi kan jobba med gamla material.

 510. För två år sen tinade man upp Ötzi-

 511. -och jag åkte ned med några kollegor.

 512. Här ser man tidsaspekten lite grann.

 513. Började vi med lantbruk för 12 000 år
  sen? Då var det ju is här.

 514. Då var man kanske nedanför här. För
  20 000 år sen var det istäckt här.

 515. Ötzi dog 3300 år före Kristus
  och är alltså 5300 år gammal.

 516. Han hade varit död i 800 år
  när man byggde pyramiderna.

 517. Tutanchamon, Jesus och
  Smittskyddsinstitutets nya logga.

 518. Det här är enormt.

 519. Det är världens äldsta, bäst bevarade
  mumie som vi tinade upp-

 520. -och det intressanta var
  att han dog...

 521. Italien och Österrike
  tjafsade om vem han tillhörde.

 522. Han låg i Salzburg i tio år,
  men hittades 80 meter in i Italien.

 523. Nu är han i Bolzano på ett museum.

 524. De tinade upp honom 2000 och 2010,
  då vi var där-

 525. -och Siv Andersson
  hjälpte mig med analysen.

 526. Det var intressant på museet, för här
  är hans mössa. Samma design som HM.

 527. Det skumma var skorna och yxan. Man
  började misstänka att han var äldre-

 528. -än från första världskriget.

 529. Allt är bevarat. Jag rekommenderar
  det. Där ligger han själv infrusen-

 530. -i en frysbox.

 531. Man kan göra mycket med tekniken.

 532. DNA får man vara tacksam för.
  Det är stabilt.

 533. Här har vi Ötzis tarmflora.

 534. Längden på fragmenten är viktiga
  för att dra slutsatser om innehållet.

 535. Ju kortare och mer upphackade de är,
  desto värre är det.

 536. Det här är bra fragment, och vi har
  kunnat utnyttja mycket information-

 537. -för att få fram vad han gjorde.
  Jag kan inte släppa alla resultat.

 538. Det fanns resistens.
  Det är inget nytt.

 539. Även Ötzi var resistent
  mot betalaktamas.

 540. Hans sekvens av resistensgenen
  var unik jämfört med de andra.

 541. Han hade också sekvenser från
  penicillin, så han hade väl sätt-

 542. -att skydda sig mot infektioner
  redan för 5300 år sen.

 543. Mitt slut ord är, att med tanke på
  att vi dör som 90 % mikroorganismer-

 544. -så måste vi vara rädda om
  tarmbakterierna och bakteriefloran.

 545. Tvätta händerna, men var inte rädda
  för att skaka hand med okända.

 546. Man behöver inte ta gel efteråt.

 547. Använd inte antibiotika i onödan.

 548. En rubbad tarmflora kan återställas-

 549. -och det kom nyss rapporter
  i de fina tidskrifterna-

 550. -att man genom att ge en tarmflore-
  transplantation till en patient-

 551. -som har kronisk diarré
  på grund av för mycket antibiotika-

 552. -clostridium difficile-
  associerad diarré...

 553. Hos extremfallen
  blir ungefär 20 % bra-

 554. -med det här antibiotikaalternativet.

 555. Men om man ger en frisk tarmflora
  i lavemang så bli 94 % bra.

 556. Extremt klara siffror.

 557. Det här kommer att ersätta
  eller komplettera antibiotika.

 558. I fallet med diarrén hjälpte inte
  antibiotika, bara transplantation.

 559. Probiotikas roll... Ni vet
  det där ni köper i matvaruaffärerna.

 560. Lite tveksamt. Det finns både bra
  och dåliga studier.

 561. Det behövs göras mer för att kunna
  säga att de har effekt-

 562. -men man kan aldrig frånta en individ
  att ha blivit bra av en yoghurt.

 563. Patientens känsla är viktigast.

 564. Om man gör större studier är det
  kanske inte lika "straight forward".

 565. Till slut en fråga: Kan man hjälpa
  de kejsarsnittade barnen-

 566. -med rätt bakterieflora framöver?
  Vi ska se om det funkar...

 567. En grupp i New York tittar på det,
  och vi ska göra detsamma i Sverige-

 568. -om vi får etiskt tillstånd.

 569. De visar vad man kan göra för att
  ersätta mammans förlossningskanal-

 570. -på ett artificiellt sätt.

 571. Blazer och Gloria
  startade studien i Puerto Rico-

 572. -där man i princip
  dränker in en liten trasa-

 573. -med mammans vaginalflora
  innan kejsarsnittet-

 574. -och sen får ni
  se vad de gör med barnet.

 575. Så där kan det kanske bli framöver.
  Tack ska ni ha.

 576. Då ska vi se...
  Jag läste en nyhet för 1,5 år sedan-

 577. -från EMBL, Europeiska
  molekylärbiologiska laboratoriet-

 578. -om tre typer av tarmfloror.

 579. Är det i dag etablerad kunskap-

 580. -och kan det vara något man tänker
  sig när man vill ha behandling?

 581. Många tyckte att det var spännande
  med de här "enterotyperna"-

 582. -där man skulle kunna få
  sin enterotyp diagnosticerad.

 583. Det var inte så "straight forward".
  Man måste konfirmera studier.

 584. Men tanken är intressant att man kan
  se grupper kopplade till fenotyper-

 585. -det vill säga mänskliga egenskaper
  när det gäller sjukdom.

 586. Att dela in oss i tre enterotyper
  är inte accepterat i dagsläget.

 587. Det är en spännande inledning.

 588. Vi måste ha prospektiva,
  populationsbaserade studier-

 589. -för att dra slutsatser.
  Vi måste veta vad som är normalt.

 590. Den studien var inte bra designad.

 591. Du sa att det var bra med syskon
  för att få en bra magflora.

 592. Finns det några studier på husdjur?
  De kan ju ha virus och bakterier-

 593. -men har de några nyttiga bakterier?

 594. Vi gjorde en europeisk studie.

 595. Antroposofer har mindre risk för
  allergier än de i kranskommunerna-

 596. -och det är kopplat till en ökad
  diversitet hos antroposofbarnen.

 597. Barn på bondgårdar har mindre risk
  för allergi, vilket studier visat.

 598. De som lever på bondgårdsnivå
  är skyddade mot såna sjukdomar.

 599. Ju mer utmaningar du får,
  desto bättre.

 600. Den här hygienhypotesen,
  att vi har det för rent i Sverige...

 601. Jag tror inte att den stämmer.
  Det är inte floran på golvet-

 602. -utan den vi har
  från mamma och syskon, som är viktig.

 603. Inte hur mycket kattskit det ligger
  i hörnet. Städa ska man absolut göra.

 604. Hygienhypotesen har lite fel.

 605. Att vara rädd för alla bakterier och
  behandla bort dem med antibiotika-

 606. -det kan vara en hygienaspekt-

 607. -men att inte städa tror jag inte på.

 608. Det viktiga är den nära floran
  du får med dig i tidig barndom.

 609. -Vad synd. Jag hoppades slippa städa.
  -Det finns vissa som säger det.

 610. Man ska hålla snyggt omkring sig,
  men inte vara livrädd för lite damm-

 611. -och inte för andras bakteriefloror
  om man inte är sjuk.

 612. Det är viktigt att skilja på farliga
  och snälla bakterier.

 613. Det var en risk att resistensgenerna
  spred sig till normalfloran.

 614. Kan det vara en fördel vid nästa
  antibiotikakur, att de klarar sig?

 615. Du menar de snälla bakterierna?
  Bra tanke, men det är inte så enkelt.

 616. Vi vet inte i vilka av de 10 000
  olika bakterierna resistensen sitter.

 617. I den studien tittade vi på
  totalmängden resistensgener i provet-

 618. -men visste inte exakt var de låg.

 619. Men vi tror inte att de resistenta
  bakterierna är farliga i sig.

 620. En E. coli i tarmen
  ställer inte till med nåt.

 621. Det är i urinblåsan det blir problem.
  Det kan gälla snälla bakterier också.

 622. Hamnar de i hjärtklaffen eller blodet
  på någon med nedsatt immunförsvar-

 623. -så kan även den "snälla" kommensalen
  bli farlig.

 624. Resistens är inte farlig i sig.

 625. Vi ska försöka behålla vår flora
  så intakt som möjligt.

 626. Det var intressant med bakteriell
  diversitet hos enäggstvillingar-

 627. -som hade Crohns sjukdom.
  Har det lett till nya behandlingar?

 628. Ja, de fekala transplantationerna.

 629. I Australien finns det många fall
  av inflammatoriska tarmsjukdomar-

 630. -där har man lyckats bra med det.
  Det kommer säkert i Sverige.

 631. Inte bara vid diarré, utan även vid
  kroniska, inflammatoriska tillstånd-

 632. -har man sett bra effekt.
  Inte hos alla, men hos många.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Vi blir vad vi föds med - bakteriers roll för hälsan

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vi föds som 100 procent människa och dör som 90 procent mikroorganismer. Vissa bakterier leder till vår död medan andra är en förutsättning för till exempel vårt immunförsvar. Är det rent av där framtidens antibiotika kommer hittas? Med Lars Engstrand, professor i mikrobiologi, tumör- och cellbiologi vid Karolinska institutet. Inspelat under inspirationsdagarna för lärare i Örebro den 8 maj 2013. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa > Virus och bakterier
Ämnesord:
Bakterier, Bakteriologi, Biologi, Medicin, Mikrobiologi, Naturvetenskap
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Mikroorganismer vi lever med

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mikroorganismer vi lever med

Pandemier - går det att skydda sig?

Björn Olsen, professor i klinisk mikrobiologi och infektionsmedicin vid Uppsala universitet, talar om bland annat svin- och fågelinfluensa, sars och ebola. Inspelat i Örebro den 8 maj 2013. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mikroorganismer vi lever med

Vi blir vad vi föds med - bakteriers roll för hälsan

Vissa bakterier leder till vår död medan andra är en förutsättning för till exempel vårt immunförsvar. Är det rent av där framtidens antibiotika kommer hittas? Med Lars Engstrand, professor i mikrobiologi, tumör- och cellbiologi. Inspelat den 8 maj 2013. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ses offline?

Unga, sex och utsatthet

Vilken roll spelar Internet för ungdomar som utforskar både sina relationer till sig själva och till varandra? Josefin Grände, forskare, författare och utbildare, talar om sexualitet, gränssättning och övergepp på nätet. Arrangör: Ungdomsstyrelsen.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Tid för samtal - om elever som mår dåligt

Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat sedan 1980-talet. Det konstaterar BRIS (Barnens rätt i samhället) i sin senaste årsrapport. Vad är det som får skolungdomar att må dåligt? Vi pratar med några gymnasieelever om skolstress, krav från omgivningen och om känslan av att inte räcka till. Dessutom besöker vi Humlan - landets enda psykoterapimottagning kopplad till gymnasieskolans elevhälsa, där vi samtalar med psykoterapeuten Mats Pihlgren.