Titta

Lärandets idéhistoria

Lärandets idéhistoria

Om Lärandets idéhistoria

Vi har ärvt många föreställningar från det förflutna, oftast utan att vara medvetna om det - vetenskapliga upptäckter, politiska idéer, filosofiska teorier och konventioner kring lärande. Tankar som en gång var nya och omstridda men nu har blivit vår tids oreflekterade självklarheter. Det var först på 1800-talet pedagogik som ämne skildes ut från filosofin. Det är alltså de stora filosoferna som från antiken och framåt har ägnat sig åt att utveckla tänkandet kring kunskap och lärande. Det är där vi hittar lärarprofessionens rötter i filosofi och idéhistoria. Avsikten med programserien har varit att producera ett material som hjälper lärarstudenter att hitta sina professionella rötter. Programmen ger en överblick som grund för vidare studier kring idéhistoria och kunskapsteori.

Syfte

Att ge lärarstudenter en solid bas i läraryrkets historia. Ämnet pedagogik är förhållandevis nytt. Först på 1800-talet skiljdes pedagogiken ut från filosofiska studier. Det är alltså de stora filosoferna som från antiken och framåt har ägnat sig åt att utveckla tänkandet kring kunskap och lärande, och det är där vi hittar lärarprofessionens rötter. Programmen har fokus på lärandefrågor och ger en överblick över idéhistoria och kunskapsteori.

Till första programmet

Lärandets idéhistoria : Vad är skolans roll i samhället?Dela
 1. Det är väl att lära ut.

 2. Att få eleverna
  att känna att de bidrar.

 3. En lika viktig roll är
  att verka för jämlikhet.

 4. Att lära om samhällets rätt och fel.

 5. Man är tillsammans och åsikter bryts,
  så man lär sig ta hänsyn till andra.

 6. Skolan ska förbereda
  för ett framtida yrkesliv.

 7. Det är självklart.

 8. Den ska också i vår typ av samhälle
  lära ut vad demokrati är-

 9. -och det är svårt.

 10. För det tredje
  ska den ge människor ett rikare liv.

 11. Det är de tre skoluppgifterna,
  som också är bildningens uppgifter.

 12. Jag ser skolan som en möjlighet.

 13. Det är en klassisk idé
  från John Dewey att man ska...

 14. Det är här man möjligheter
  att bygga en ny framtid-

 15. -att bryta ner de hinder som byggs
  av varje generation inom en kultur-

 16. -och skapa nåt nytt.

 17. Man brukar tala om att folkskolan
  kom 1842 och förändrade allt-

 18. -men det är fel, för det var inte
  så mycket skola i modern mening-

 19. -utan del av en fattigvårdsreform.

 20. Det som hände var...

 21. Skolorna växte till sig alltmer
  under resten av 1800-talet på landet.

 22. I städerna hade det funnits skolor-

 23. -så det var en landsbygdsreform.

 24. Sen var det en speciell pedagogik
  i folkskolorna-

 25. -med mycket katekesplugg, rabbel-

 26. -psalmverser,
  moralisk fostran och så där.

 27. Det är så man måste se
  hela den reformpedagogiska vågen-

 28. -som kom i Europa
  under första hälften av 1900-talet-

 29. -som en reaktion mot
  den här typen av folkskolepedagogik.

 30. I USA, i början på 1900-talet,
  växte det fram en rörelse-

 31. -som kallades "progressive education"
  med John Dewey som det stora namnet.

 32. Det var en parallell
  till reformpedagogiken i Europa.

 33. Dewey lever i över 90 år. Han föds
  på 1850-talet och dör på 1950-talet-

 34. -och har en fantastisk produktion
  under sin långa tid.

 35. Han arbetar vid Chicagouniversitetet
  tillsammans med George Herbert Mead-

 36. -och de utvecklar-

 37. -tankegångar om
  att lärande startar från ett problem.

 38. Mead utvecklar speciellt
  relationens betydelse.

 39. De kopplar problemlösningen
  och skolans kommunikativa funktion-

 40. -till demokratin.

 41. Man kan utveckla demokratin
  genom att kommunicera med varandra.

 42. Han blev känd från början-

 43. -och är fortfarande mest känd för
  tanken "learning by doing"-

 44. -att man lär sig saker
  genom att göra dem-

 45. -och inte genom att plugga in dem.

 46. Lärandet är inte enbart cerebralt,
  utan också nåt man gör med händerna.

 47. Sen kom han att intressera sig för
  samspelet mellan människor-

 48. -och förhållandet
  mellan skola och demokrati-

 49. -som hans viktigaste bok handlar om.

 50. Han har fokus på demokrati, och att
  man ska förberedas för den i skolan.

 51. Det är en radikal tanke-

 52. -och man måste t.ex. lära sig
  att samtala om saker och diskutera.

 53. Man ska kunna vända argument
  för och emot-

 54. -och livet bör vara
  mycket av överläggningar-

 55. -eller det deliberativa lärandet-

 56. -där man lär sig av att byta argument
  med andra människor.

 57. Vilken är den största floden i Europa?
  - Göran.

 58. Den största floden i Europa är Rhen.
  Europa.

 59. Hur många invånare har London?
  London. - Johan.

 60. Londom har åtta miljoner invånare.

 61. Progressivismen utgör
  framförallt en utmaning-

 62. -mot traditionell undervisning-

 63. -en undervisning
  där läraren är i centrum.

 64. Det är han även i senare modeller-

 65. -men i traditionell undervisning
  har läraren makten över situationen.

 66. Han kan sätta ämnet i centrum-

 67. -genom kunskapsdrill-

 68. -eller att hela tiden ställa frågor,
  där läraren dominerar lektionen.

 69. Den typen av-

 70. -lärardominerad "fråga-svars-metod"-

 71. -där läraren hela tiden vet
  det rätta svaret-

 72. -är en traditionell undervisning.

 73. Hur gammal är den svenska folkskolan?

 74. -Karin.
  -Hundra år 1942.

 75. Det är rätt. År 1842 antogs
  kungliga majestäts nådiga stadga-

 76. -angående folkundervisningen i riket.
  Alla Sveriges barn skulle gå i skola.

 77. En kommunikativ eller
  mer progressivistisk undervisning-

 78. -är att sätta en kommunikation mellan
  lärare och elever på ett annat sätt.

 79. Man skulle utgå från elevernas behov.

 80. Eleven står i centrum,
  inte läroplanen eller kursboken.

 81. Det hade stor betydelse för Sverige
  efter andra världskriget.

 82. Innan dess var det omtvistat-

 83. -men sen blev det...

 84. I och med ideologin
  kring grundskolan-

 85. -blev det upphöjt till en statlig,
  legitimerad, officiell skolideologi-

 86. -och förblev det
  fram till Jan Björklund.

 87. Det skiljer ut Sverige att vi länge
  haft en dominans av det tänkandet.

 88. I många andra länder har det varit
  en motståndsrörelse bland lärare-

 89. -men i Sverige har det varit
  statligt sanktionerad skolideologi.

 90. 42 är 6 x 7.

 91. 49 är 7 x 7.

 92. 56 är 8 x 7.

 93. 63 är 9 x 7.

 94. 70 är 10 x 7.

 95. Att vi fick en gemensam skola
  för alla svenska barn-

 96. -var resultatet
  av en jättelång strid-

 97. -som handlade om vi skulle slå ihop
  folkskola och läroverk eller inte.

 98. Varsågod och sitt.

 99. Vi ska i dag informera er-

 100. -om ämnen och kurser i årskurs sju
  på grundskolans högstadium.

 101. Er magister
  har redan talat med er om det här-

 102. -så ni är inte helt främmande för
  vad det rör sig om.

 103. Ett skäl till att det lyckades
  att slå ihop allt till en skola-

 104. -var ambitionen
  att fostra demokratiska medborgare-

 105. -och vaccinera
  den uppväxande generationen-

 106. -så att de inte blev
  nazister eller stalinister.

 107. Man ville vaccinera den uppväxande
  befolkningen mot totalitära läror-

 108. -genom en skola-

 109. -där alla sociala grupper
  är tillsammans.

 110. Det som för mig är det viktiga
  med den svenska grundskolan-

 111. -är tanken att skolan ska vara-

 112. -den arena där klasskillnaderna
  i samhället minskar.

 113. Det är en avgörande tanke. Den finns
  hos Dewey också, men är vidare här.

 114. I den sammanhållna grundskolan
  var det så-

 115. -att de som inte hade med sig
  en studietradition hemifrån-

 116. -drogs med och presterade bättre
  i klasser som var sammanhållna-

 117. -där det fanns elever som var
  mer studiemotiverade och studievana.

 118. Man drog upp nivån
  på skolklassen som helhet.

 119. -Vad är fem minus åtta?
  -Minus tre.

 120. Ja, det är minus tre.

 121. -Plus fyra blir det då.
  -Minus fyra.

 122. -Minus fyra.
  -Plus.

 123. Sen fick vi ett nytt begrepp-

 124. -som myntades under 60-talet:
  "kulturellt kapital".

 125. Det var viktigt.

 126. Man talade först gärna om
  "det sociala arvet"-

 127. -och att skolan
  inte bara lär ut saker-

 128. -utan sorterar elever-

 129. -och premierar dem som har med sig
  den rätta ryggsäcken hemifrån.

 130. Då använde man ett uttryck
  som Gustav Jonsson hittade på:

 131. "Det sociala arvet."

 132. Det låter nästan
  som "det biologiska arvet"-

 133. -som man bär med sig
  och inte kan göra mycket åt.

 134. Man har det med sig från födseln
  och får dras med det livet ut.

 135. Det kulturella kapitalet, ett begrepp
  som infördes av Pierre Bourdieu-

 136. -är ett mer rörligt begrepp.

 137. Man kan få ett kulturellt kapital
  med sig hemifrån.

 138. Det är sånt
  som kännedom om finkulturen-

 139. -språk, kultiverade vanor
  och allt möjligt sånt.

 140. Det är inte bara pengar,
  eller inte främst pengar.

 141. Det är framförallt det som avgör
  framgången inom skolväsendet-

 142. -visade en lång rad undersökningar
  från 60-talet och framåt.

 143. Det kulturella kapitalet,
  t.ex. föräldrarnas utbildning-

 144. -betyder ännu mycket mer
  än föräldrarnas inkomst-

 145. -när det gäller vilken framgång
  barnen får i utbildningssystemet.

 146. Vad kostar en vattenskål?

 147. Och en sågspånspåse?

 148. Tack och hej.

 149. Själv har jag lärt mig mycket av
  Bourdieus undersökningar av skolan-

 150. -från 60-talet och framåt.

 151. De ger en ny bild av hur skolan-

 152. -väljer ut dem som ska hamna
  på olika vägar inom skolväsendet-

 153. -hur skolan förmedlar kulturen-

 154. -och hur de olika yrkesområdena
  och sociala områdena-

 155. -rekryterar nya proselyter
  genom utbildningssystemet.

 156. På det viset kan man förstå hur
  samhället återskapas och nyskapas-

 157. -och hur viktig skolan är för det.

 158. -Vi har jobbat med katter.
  -En vanlig katt kostar 35 kronor.

 159. Katten behöver andra saker,
  t.ex. en kattsele.

 160. Det utbildningspolitiska
  systemskiftet handlar primärt om-

 161. -att den sammanhållna, demokrati-
  syftande, jämlikhetsskapande skolan-

 162. -slås sönder. Det är huvudargumentet
  i det utbildningspolitiska skiftet.

 163. I dag är skiftet klart genomfört-

 164. -för vi har skolor
  som ser helt olika ut-

 165. -skolor som fungerar på olika sätt
  på grund av skiftet.

 166. Det är en bild från Israel.
  Vad tror ni att den föreställer?

 167. Den skola som vi hade i grundskolan-

 168. -fungerade jämlikhetsskapande
  och demokratiskapande-

 169. -då det var en samlingsplats-

 170. -för elever från
  olika sociala och kulturella miljöer.

 171. Där kunde man mötas och utbyta
  olika perspektiv på varandra.

 172. Tragedin med den svenska grundskolan
  är att det blir allt mindre så-

 173. Skolan blir med kommunaliseringar
  och friskolor-

 174. -ett redskap
  att dra isär samhället i stället.

 175. Det handlar enkelt eller rått
  uttryckt om föräldrarätten-

 176. -att se till
  att ens barn får en god framtid.

 177. Jag tänkte gå igenom proven först.

 178. Den sammanhållna skolans idé är-

 179. -att alla barn ska ha likartade, och
  de svagare utjämnande möjligheter-

 180. -att nå upp till samma nivåer.

 181. Det var en jämlikhetsidé
  om lika resultat-

 182. -som formulerades
  av Alva Myrdal, Olof Palme och andra.

 183. Den skolpolitik som besluten runt
  sent 80-tal-tidigt 90-tal öppnar för-

 184. -är en föräldrarättsbaserad skola-

 185. -där du kan organisera skolor-

 186. -för dina egna barn och likasinnade.

 187. Det är en helt annan typ av idé
  om vad skolan ska kunna vara.

 188. Det finns ett pris för att föräldrar
  har fått rätten att bestämma-

 189. -och det är att vi har
  en mer segregerad skola-

 190. -och segregationen fortsätter snabbt.

 191. De flesta är överens om det,
  och det är svårt.

 192. Det är en politisk fråga som nästan
  är omöjlig att sätta på agendan.

 193. Kan ni nåt om p-piller?

 194. Hur verkar minipiller?

 195. Vi har ju skrivit det.

 196. Det var två grejer, och det gör
  att de blir lite mer osäkra-

 197. -men för det mest räcker säkerheten.

 198. Det finns olika sorters spiraler.

 199. Vi får komma ihåg att den skola
  som kritiker kallar "flumskolan"-

 200. -gav goda resultat i internationella
  jämförelser. Sverige låg bra till-

 201. -i slutet av 80-talet
  när flumskolan stod i sitt flor.

 202. Efter kommunaliseringen och
  friskolereformen sjunker resultaten.

 203. Det tycks inte de flesta
  ha riktigt betänkt.

 204. Den egentliga nedgången vad gäller
  svenska skolors kunskapsresultat-

 205. -har skett
  under den senaste tioårsperioden.

 206. Den skola vi har haft den tiden
  är helt annan skola-

 207. -som de flesta trodde skulle vara
  mer anpassad för att få fram en elit-

 208. -men så är det inte.

 209. Vad skulle ni fråga då? Ni måste visa
  att ni är intresserade av honom.

 210. När ni såg honom tänkte ni:
  "Vilken kille!" Vad skulle du fråga?

 211. -Jag vet inte.
  -"Hej. Vad heter du?"

 212. "Jag heter Nasha, och jag är singel."

 213. När Bourdieu i mitten på 1960-talet-

 214. -kom med den nya synen på
  vad skolan är för nåt-

 215. -så lanserar han det-

 216. -som en kritik
  av kulten av begåvning-

 217. -som var väldigt utbredd.

 218. Det var idén att somliga är begåvade
  och andra mindre begåvade-

 219. -och de som är begåvade
  är värda framgång i skolan.

 220. Då visade Bourdieu
  och hans medarbetare-

 221. -att det kanske finns
  en begåvningsfaktor-

 222. -men man kan se att de mest begåvade
  är barn ur överklassen-

 223. -och de minst begåvade
  är barn ur lägre samhällsklasser-

 224. -så det mesta verkar kunna förklaras
  av såna sociala förhållanden.

 225. Det är en gammal, fransk,
  sociologisk tradition från Durkheim-

 226. -och hans likasinnade-

 227. -från åren kring 1900.

 228. Man föreställer sig
  att det mesta som vi gör-

 229. -gör vi inte för att vi väljer det-

 230. -eller för att vi
  har vissa intentioner-

 231. -utan vi blir mer tilldelade
  våra hållningar-

 232. -som framstår som fria val-

 233. -av krafter
  som är verksamma utanför oss.

 234. Vi för in produktionsmöjlighetskurvan
  i ett sånt här diagram.

 235. Det är vad vi kan producera-

 236. -och de linjerna visar
  vad vi skulle välja.

 237. Det är så svårt. Kan du inte göra det
  med lättare ord?

 238. -Hur ska vi göra i så fall?
  -Lyssna.

 239. -Är skolan och fotbollslaget dåliga?
  -Nej.

 240. -Hur är dina kamrater?
  -Alla är bra.

 241. Det finns ju positiva saker.

 242. Det som kallas "det fria valet"-

 243. -är ofta ganska måttligt fritt-

 244. -åtminstone finns det somliga
  som inte har mycket att välja på.

 245. Vi använder samma grupper
  som förra gången. Kommer ni ihåg?

 246. Gör ni inte det?

 247. Jag gillar den här, den är bra.
  Man kan ta på och av den.

 248. I dag, när vi ser skolsystemet-

 249. -har föräldrarna en allt större roll
  för hur det går för barnen-

 250. -inte bara med sin sociala ställning,
  utan också sina kunskaper om det här.

 251. Det är inte bara pengarna, utan också
  deras kunskaper om skolsystemet-

 252. -samhället
  och vilka yrkesmöjligheter det finns.

 253. Det styr deras yrkesval för barnen.

 254. Det här kan inte sägas egentligen,
  utan måste visas i deras utbildning-

 255. -i hur vi tillägnar oss studier-

 256. -och i hur vi lär ut
  kunskapsstoffet som dem ska lära sig.

 257. Allt vi gör är
  en del av deras fostran-

 258. -men skolan utgör en stor del.

 259. Skolan är den plats där man
  är befriad från det mest lokala-

 260. -som familjen, släkten-

 261. -och de mindre kollektiven-

 262. -som kan vara väldigt begränsande-

 263. -där olika sätt att leva möts.

 264. Skolan är det ställe
  där man har möjligheten-

 265. -att genom mötet med barn
  eller elever från olika bakgrund-

 266. -forma en ny sorts gemenskap.

 267. Det är en gemenskap som bygger på...

 268. ...det bästa vi har...

 269. ...i termer av kunskap och vetande...

 270. ...som en grund
  för dem att gå vidare med.

 271. I nån mening tror jag
  att det första steget är-

 272. -att vara beredd att ta diskussioner-

 273. -som kan bli svåra.

 274. Man måste diskutera
  vilka värderingar vi har egentligen.

 275. Det kan skilja sig kraftigt-

 276. -och kan vi diskutera det
  på ett sakligt sätt?

 277. Vi borde utforma skolorna
  utifrån det.

 278. Textning: Sofie B. Grankvist
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Vad är skolans roll i samhället?

Avsnitt 4 av 7

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Varje tid strävar att skapa den skola som passar samhällets krav. På 1800-talet och det tidiga 1900-talet skapades en folkskola som skulle leverera lydiga och flitiga arbetare. Idag ställs kravet att utbilda för entreprenörskap, kreativitet och livslångt lärande. Skolan är och har alltid varit en arena för ideologiska motsättningar, och politikerna har under åren genomfört genomgripande förändringar i styrdokument och organisation. Här följer vi den svenska skolans utveckling från 1842 fram till idag. Medverkande: Donald Broady, professor vid institutionen för pedagogik och utbildningsstudier, professor emeritus vid sociologiska institutionen, Uppsala universitet; Tomas Englund, professor vid institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet; Sven-Eric Liedman, professor emeritus i idéhistoria, Göteborgs universitet; Sharon Rider, professor i teoretisk filosofi, Uppsala universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Skola och samhälle
Ämnesord:
Skolan, Skolhistoria, Sverige, Undervisning, Undervisningsväsen
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i Lärandets idéhistoria

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärandets idéhistoria

Vad är kunskap?

Avsnitt 1 av 7

Där vi idag har ett enda ord för kunskap hade den antika filosofen Aristoteles ett helt spektrum. Han menade att det inte bara är boklig bildning som är kunskap. Hantverkskunnandet är en annan sorts kunskap, liksom vår förmåga att cykla eller dansa balett. Livet ger oss också ytterligare kunskap i form av erfarenhet och visdom. Den stora utmaningen idag är att skilja relevant kunskap från skräp i den flod av information som ständigt sköljer över oss. Filosofer, idéhistoriker och sociologer berättar hur synen på kunskap har förändrats under århundradena - från Platons absoluta kunskapsbegrepp till den postmoderna relativistiska kunskapssynen. Medverkande: Zygmunt Bauman, professor emeritus i sociologi, University of Leeds, Staffan Bergwik, fil. doktor i idéhistoria, Uppsala universitet, Jonna Bornemark, lektor vid institutionen för kultur och lärande, Södertörns Högskola, Anders Burman, universitetslektor i idéhistoria, Södertörns högskola, Sven-Eric Liedman, professor emeritus i idéhistoria, Göteborgs universitet, Sharon Rider, professor i teoretisk filosofi, Uppsala universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärandets idéhistoria

Vad är bildning?

Avsnitt 2 av 7

Det moderna bildningsbegreppet skapades av Wilhelm von Humboldt i början på 1800-talet. Det uppstod som en kritik av tidens ståndssamhälle och religiösa inskränkthet. Humboldt byggde upp det första moderna universitetet i Berlin. Där skulle man inte bara reproducera gammal kunskap, utan genom forskning skapa nya landvinningar och ny kunskap som skulle ta samhället in i en bättre framtid. Vilken relevans har det moderna bildningsbegreppet idag? Medverkande: Ronny Ambjörnsson, professor emeritus i idéhistoria, Umeå universitet, Zygmunt Bauman, professor emeritus i sociologi, University of Leeds, Donald Broady, professor vid institutionen för pedagogik och utbildningsstudier, professor emeritus vid sociologiska institutionen, Uppsala universitet, Anders Burman, universitetslektor i idéhistoria, Södertörns högskola, Sven-Eric Liedman, professor emeritus i idéhistoria, Göteborgs universitet, Sharon Rider, professor i teoretisk filosofi, Uppsala universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärandets idéhistoria

Vad är etik?

Avsnitt 3 av 7

Visdom, förnuft, konsekvens och ansvar är några av hörnstenarna i den moralfilosofiska debatten. Skilda etiska ståndpunkter såsom utilitarism, dygdeetik, pliktetik och existensfilosofi har olika syn på den optimalt rätta och den goda handlingen. Men vilken ståndpunkt ska få utgöra norm? Kommer moraliska beslut inifrån, eller kan etiska koder läras ut? Medverkande: Zygmunt Bauman, professor emeritus i sociologi, University of Leeds; Jonna Bornemark, lektor vid institutionen för kultur och lärande, Södertörns Högskola; Johan Brännmark, universitetslektor i etik och samhällsfilosofi, Malmö Högskola; Ann Heberlein, teologie doktor i etik, Lunds universitet; Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärandets idéhistoria

Vad är skolans roll i samhället?

Avsnitt 4 av 7

Varje tid strävar att skapa den skola som passar samhällets krav. På 1800-talet och det tidiga 1900-talet skapades en folkskola som skulle leverera lydiga och flitiga arbetare. Idag ställs kravet att utbilda för entreprenörskap, kreativitet och livslångt lärande. Skolan är och har alltid varit en arena för ideologiska motsättningar, och politikerna har under åren genomfört genomgripande förändringar i styrdokument och organisation. Här följer vi den svenska skolans utveckling från 1842 fram till idag. Medverkande: Donald Broady, professor vid institutionen för pedagogik och utbildningsstudier, professor emeritus vid sociologiska institutionen, Uppsala universitet; Tomas Englund, professor vid institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet; Sven-Eric Liedman, professor emeritus i idéhistoria, Göteborgs universitet; Sharon Rider, professor i teoretisk filosofi, Uppsala universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärandets idéhistoria

Vad är betyg?

Avsnitt 5 av 7

Ett utbildningssystem utan betyg är svårt att föreställa sig. Hur ska vi tänka kring det komplicerade sambandet mellan betyg och bedömning? Bedömningen ses som en förutsättning för lärandet. Betygen ses som ett sätt att sortera eleverna för vidare utbildningar. Genom att använda olika betyg görs bedömningen vilka som ska ges möjlighet att klättra vidare inom systemet. Men bedömningen är samtidigt en nödvändighet för att lärande och utveckling alls ska komma till stånd. Bedömningens utmynnande i betyg medför alltid risker och oönskade bieffekter. Medverkande: Fredrik Alm, universitetslektor i pedagogik; Donald Broady, professor vid institutionen för pedagogik och utbildningsstudier, professor emeritus vid sociologiska institutionen, Uppsala universitet; Christian Lundahl, professor i pedagogik, Karlstads universitet; Sharon Rider, professor i teoretisk filosofi, Uppsala universitet; Dylan Wiliam, professor emeritus vid Institute of Education, University of London.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärandets idéhistoria

Zygmunt Bauman om kunskap, bildning och ansvar

Avsnitt 6 av 7

Zygmunt Bauman är en av 1900-talets mest inflytelserika sociologer. Han har gett upphov till begrepp som modernitet, postmodernitet och prekariat. Vi får följa ett samtal med Bauman som sträcker sig över utbildningsfrågor och bildning, via shopping och konsumism till moraliskt ansvar och mediekultur.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärandets idéhistoria

Dylan Wiliam om lärandets vitala verktyg

Avsnitt 7 av 7

Dylan Wiliam, professor emeritus vid Institute of education vid University of London, har under lång tid forskat på vad som utmärker framgångsrikt lärande och tagit fram en verktygslåda för arbete i klassrum. Alla lärare kan, och måste, ständigt bli bättre. Inte för att de är dåliga utan för att samhället blir alltmer komplicerat, vilket ställer högre krav på eleverna och därmed även på lärarna. Dylan Wiliam ifrågasätter handuppräckning som svarsmodell och vill istället utveckla en aktiv klassrumskultur där samtliga elever deltar i diskussioner och samtal och där det är okej att ha fel. Han menar att om eleverna känner att de inte får säga fel i skolan, så börjar det handla mer om att briljera än att utvecklas som människa, och det skapar inte någon bra grund för lärande. Han vill också använda elevernas kunskaper och erfarenheter av att vara just elever, som konsultativt stöd för lärares vidareutveckling och fortbildning.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Lärande, utbildning och samhällsengagemang

Kan man utbilda någon till att bli en förändringsbenägen person? Forskarna Fredrik Björk och Helene Hasslöf samtalar om hur man med social innovation kan bidra till ökad social och miljömässig hållbar utveckling. Exempelvis är idag förhållningssättet för miljöproblemen intressekonflikter mellan människor snarare än en kamp mellan natur och människa. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.