Titta

Lärandets idéhistoria

Lärandets idéhistoria

Om Lärandets idéhistoria

Vi har ärvt många föreställningar från det förflutna, oftast utan att vara medvetna om det - vetenskapliga upptäckter, politiska idéer, filosofiska teorier och konventioner kring lärande. Tankar som en gång var nya och omstridda men nu har blivit vår tids oreflekterade självklarheter. Det var först på 1800-talet pedagogik som ämne skildes ut från filosofin. Det är alltså de stora filosoferna som från antiken och framåt har ägnat sig åt att utveckla tänkandet kring kunskap och lärande. Det är där vi hittar lärarprofessionens rötter i filosofi och idéhistoria. Avsikten med programserien har varit att producera ett material som hjälper lärarstudenter att hitta sina professionella rötter. Programmen ger en överblick som grund för vidare studier kring idéhistoria och kunskapsteori.

Syfte

Att ge lärarstudenter en solid bas i läraryrkets historia. Ämnet pedagogik är förhållandevis nytt. Först på 1800-talet skiljdes pedagogiken ut från filosofiska studier. Det är alltså de stora filosoferna som från antiken och framåt har ägnat sig åt att utveckla tänkandet kring kunskap och lärande, och det är där vi hittar lärarprofessionens rötter. Programmen har fokus på lärandefrågor och ger en överblick över idéhistoria och kunskapsteori.

Till första programmet

Lärandets idéhistoria : Vad är betyg?Dela
 1. I högre ålder
  fungerar det som urvalssystem-

 2. -för att komma in på utbildningar.

 3. I lägre ålder hävdas det väl
  att det är en motivationsgrej.

 4. Jag vet inte om jag håller med.
  Det kanske får motsatt effekt:

 5. Att man bara får höra hur dålig
  man är om man inte klarar saker.

 6. Det ska vara objektivt, men det är
  svårt, för skolan är subjektiv.

 7. Lärarnas arbete och elevernas
  sammansättning är så olika.

 8. Det ställs på sin spets
  när man är ute i skolor.

 9. Att veta hur man ska bedöma
  är inte lätt.

 10. Har jag lyckats?
  Har jag uppnått det jag vill?

 11. Har mina elever nog med kunskap
  för att jag ska kunna ge ett "A"?

 12. Det är det många elever idag
  strävar efter.

 13. Att få betyg
  för att kunna skapa sig en framtid.

 14. Eller risken
  att elever kan komma och säga:

 15. "Jag trodde du gillade mig.
  Varför får jag så lågt betyg?"

 16. Det är så himla jobbigt!
  Det är svårt för en lärare.

 17. Rent krasst är betyget till
  syvende och sist ett resultatmått.

 18. Bedömningar går ut på att hjälpa
  eleverna i deras kunskapsutveckling.

 19. Tänk er att nån drar er bakåt.

 20. Fördjupa bröstbenet bakåt.
  Det är en jättesnygg position!

 21. Stå kvar.
  Fördjupa tills du når min hand.

 22. Ja... Ännu mera.

 23. Såg ni skillnaden?
  - Gå tillbaka till där du var innan.

 24. Hon försöker runda till den här
  delen också. Bröstryggen... - Såja.

 25. Det finns tre delar-

 26. -som betygssystem bygger på.

 27. Vilka kunskaper ska betygsättas?
  Vilken kunskapssyn är det?

 28. Hur ska kunskaperna jämföras, tolkas?
  Vilken bedömningsprincip gäller?

 29. Och den sista delen: Hur ska det
  uttryckas? På ett slags skala?

 30. Betygens och bedömningens historia-

 31. -är kopplad till hur vi ser på
  kunskap och hur vi ser på människor-

 32. -och hur de kan bedömas.

 33. De första betygen var tydligt
  kopplade till personliga egenskaper.

 34. Om man var intelligent
  eller lat eller trög.

 35. "Flitig, men trögminter",
  som nåt betyg löd.

 36. Sveriges första standardiserade betyg
  sätts i slutet av 1800-talet.

 37. Ett skäl till att införa en standard
  var att stärka skolplikten.

 38. Det gjorde man
  lite för barnens skull.

 39. Industrin fick inte anställa barn
  som saknade folkskolebetyg.

 40. Jämför man dagens betyg
  med 40- och 50-talens-

 41. -så tjänar dagens betyg
  delvis lite andra syften.

 42. De första betygen markerade
  att man hade klarat en viss årkurs.

 43. Det hade att göra med
  möjligheten som fanns då...

 44. Man kunde sluta skolan tidigare
  och ändå få med sig nåt betyg.

 45. Väldigt många
  gick bara till årskurs 6.

 46. Då var det rimligt att få ett diplom
  på att man hade klarat av folkskolan.

 47. Où est-il, Gunnel?

 48. De relativa betygen var en del i
  ett större jämlikhetssträvande.

 49. Tanken var...

 50. Var man begåvad men fattig
  skulle man ändå erbjudas plats-

 51. -och ges möjligheten, bland annat
  genom studielån, som kom senare...

 52. Man skulle kunna studera trots
  att man inte hade privat kapital.

 53. Tanken med relativa betyg var att
  underlätta jämförelsen mellan elever.

 54. Och det är det, om man utgår ifrån
  en matematisk normalfördelningskurva.

 55. Det de flesta presterar
  är värt mittenbetyget.

 56. Det få av de toppresterande presterar
  är värt toppbetyget.

 57. Och så motsvarande mängd i botten.

 58. Det var under en tid när
  universitetsplatser var en bristvara.

 59. Ganska få fick möjlighet
  att gå på universitetet.

 60. Då uppfattades det också
  som legitimt-

 61. -att de med de högsta betygen
  var de som fick gå.

 62. Nackdelen är ju att det inte säger så
  mycket om vad man kan i ett ämne.

 63. Det säger mer om hur man står sig
  i jämförelse med det årets elever-

 64. -än det säger om kunskaperna.

 65. "Jag ska
  berätta för dig vad betyg är."

 66. "När sommarlovet börjar
  får man betyg."

 67. "Det är siffror från 1 till 5.
  1 är sämst och 5 är bäst."

 68. "Siffrorna svindlar framför ögonen.
  De är läskigt svarta, röda, gröna..."

 69. "Fröken säger: 'Här är ditt betyg.'"

 70. "'Är det bra?', undrar kompisen
  när man är på väg hem.

 71. Det relativa betygssystemet
  avskaffades sen 1994.

 72. Och det berodde bland annat på-

 73. -att lärare och skolledningar
  inte gjorde som det var tänkt.

 74. De räknade inte...

 75. ...att i snitt i hela riket skulle vi
  ha 7% som fick högsta betyg: 5.

 76. Istället räknade de på sin skola,
  eller till och med på sin klass.

 77. Då kom såna där absurda yttranden
  som: "Det är slut på femmorna".

 78. "Så tyvärr får inte du det."

 79. Det relativa systemet fungerade bra
  när det fanns många yrken-

 80. -där det räckte
  med bristfälliga kunskaper.

 81. Men en ambition med skolan
  och LPO/LPF -94-

 82. -var att höja lägstanivån och därför
  införde man ett "godkänt"-betyg.

 83. Och under gränsen för godkänt-

 84. -fanns det inte så många möjliga
  karriärvägar att gå.

 85. På så sätt sätter man
  högre press på skolsystemet-

 86. -att bidra till
  ett kompetenslyft inom samhället.

 87. Det är stor skillnad mot
  att ge en 1:a eller 2:a...

 88. "En elev riskerar att underkännas!
  Vi måste sätta in resurser."

 89. Man får stötta eleven
  så att den blir godkänd.

 90. Det är en stor skillnad,
  både i synsätt-

 91. -och även i konsekvenser
  för elever och lärare.

 92. Utifrån betygskriterier
  och kursplaner...

 93. Vill ni jobba med nåt specifikt,
  som deras expressivitet...

 94. Det kan handla om hur de tolkar ditt
  material, eller hur skrivningen är.

 95. Hur blir eleverna medvetna om hur
  de ligger till och ska jobba vidare?

 96. Man kanske kan skriva loggbok
  och skriva upp feedback och så...

 97. ...och reflekterar över
  vad man själv gör.

 98. Titta på varandra, två och två.

 99. Man bygger på
  tydliga målformuleringar.

 100. Förr hette det "betygskriterier",
  nu heter det "kunskapskrav".

 101. Lägsta nivå som eleverna ska ha
  nått upp till för ett visst betyg-

 102. -oavsett hur många som nått dit.
  Teoretiskt kan alla i en klass få A.

 103. Dra ihop.

 104. Runda upp. Vänster!

 105. Plié!

 106. Armar ut!

 107. De som utarbetade detta
  i början på 90-talet-

 108. -tänkte sig att det inte
  skulle användas för att...

 109. ...bedöma, kontrollera,
  betygsätta individer.

 110. Som elever. Eller lärare.

 111. De tänkte sig att man skulle se
  hur hela skolsystemet skötte sig.

 112. Ner på kommunnivå-

 113. -och skolledningsnivå.

 114. Att man där organiserade verksamheten
  så att inga elever for illa-

 115. -och att skolans "värdegrund",
  ett nytt begrepp i 90-talets början-

 116. -respekterades.

 117. Det betyg saknar,
  vilket är det viktigaste-

 118. -är vägbeskrivningen från:
  "Var är jag nu?"

 119. "Hur ska jag förflytta mig
  från där jag är till målet?"

 120. Markera axlarna!

 121. Ja! Och så långt ner mot golvet.

 122. Om en elev har missförstått nåt-

 123. -kan ett betyg
  inte reda ut det åt eleven.

 124. Det behövs
  en annan typ av återkoppling.

 125. Kanske också en annan typ av
  bedömning som kan synliggöra-

 126. -hur eleven tänker, snarare än
  vad eleven har lärt sig utantill.

 127. Som om du skulle
  stänga revbenen.

 128. Vi vill ha
  din naturliga kurva i ryggen.

 129. Men man får inte släppa,
  så att ländryggen tar skada.

 130. Mycket bättre.

 131. Nu leder du med kroppen istället...
  Ja!

 132. Exakt! Där i slutet var det verkligen
  sittbenet. I början växlade du.

 133. Lärare gör ju bedömningar hela tiden.
  Ett syfte med de bedömningarna-

 134. -är ta reda på vad eleven kan för
  att sen formulera det som ett betyg.

 135. Bedömning är det vida begreppet.
  De kan vara av olika slag.

 136. En typ av bedömning är betyg.

 137. Betyg kan användas
  på ett positivt sätt-

 138. -men det är svårt att göra det bra.

 139. Särskilt för yngre barn som har svårt
  att se skillnaderna mellan-

 140. -vem man är som person
  och vilket betyg man får.

 141. En äldre elev kan lättare koppla
  ett betyg till en prestation-

 142. -eller ett sätt att arbeta.

 143. Men det är individuellt. Det finns
  vuxna som har problem med det.

 144. Betyg har olika funktioner. Man borde
  fråga om vi behöver funktionerna.

 145. Behöver vi göra urval
  eller ha information?

 146. Behöver vi ha kvalitetsindikatorer
  för skolsystemet?

 147. Är svaret ja, kan ett alternativ vara
  betyg. Men det finns kanske andra.

 148. Folkhögskolor har inte varit
  så fokuserade på betyg.

 149. Det går
  att bedriva utbildning utan betyg.

 150. Ur elevens position handlar det om
  hur man får eleven att bli motiverad.

 151. Då kan intresse vara
  en starkare drivkraft-

 152. -än utifrån kommande "morot
  eller piska", som betyg kan vara.

 153. Ibland menar man
  att betygen kan vara en möjlighet-

 154. -för elever som är från studieovana
  hem, att ändå meritera sig.

 155. Med betygens hjälp
  kan man ta sig fram-

 156. -även om man inte
  har rätt kontakter eller så.

 157. Det är svårt att se hur man inte,
  i ett modernt-

 158. -industrialiserat samhälle-

 159. -inte ska ha nån form av sorterings-
  mekanism, eller nån form av...

 160. ...tydlig information om vad man
  har åstadkommit efter en utbildning.

 161. Det är svårt att se hur det skulle
  se ut. Man har gjort försök...

 162. ...att inte använda betyg. Det finns
  skolor i världen som inte har betyg.

 163. Det går kanske i liten skala, men det
  är svårt att se hur det skulle funka.

 164. -Vad hände med min svenska?
  -Ska vi ta det nu?

 165. Vill ni vänta lite?

 166. Den är för jobbig att läsa. Den
  går inte att läsa som den ser ut nu.

 167. -Har jag gjort allt det i onödan?
  -Vem läser du för, egentligen?

 168. -Är det bara för betygen?
  -Ja, vad annars?

 169. -Vill du ha VG i svenska?
  -Ja.

 170. Vill du vara värd ett VG i svenska?
  Tänk efter.

 171. Jag är värd ett VG i svenska!

 172. -Nej, det är du inte.
  -Jo.

 173. Det finns en uppenbar spänning
  mellan bedömningens olika syften.

 174. Läraren ska samtidigt
  vara coach och domare.

 175. Det är klart att eleverna
  kanske inte alltid vågar...

 176. ...ta ut svängarna
  för att de vet att de snart-

 177. -blir bedömda
  enligt en viss måttstock.

 178. Men ju tydligare
  bedömningssystemet är-

 179. -desto bättre förstår eleverna
  att bedömningen kan ha olika syften.

 180. Då kan man också avdramatisera
  vad bedömning går ut på.

 181. Är man inte medveten om vad man gör-

 182. -och skicklig på att hantera
  olika bedömningar för olika syften-

 183. -så kan bedömning vara riktigt dåligt
  för elevers fortsatta lärande.

 184. Vad är det här?!

 185. -Har jag streck i nåt?
  -Nej.

 186. Jag arbetade själv som lärare
  på 70-talet och då...

 187. Jag upplevde starkt att det
  att jag som lärare betygsatte-

 188. -förstörde elevernas lärande
  och min undervisning.

 189. Jag har tänkt
  att det vore mycket bättre-

 190. -om den som
  tog emot elever eller studenter-

 191. -bestämde vilka som skulle släppas
  in. Man hade inträdesprov.

 192. Det systemet är mycket vettigare.

 193. Det är ju den läroanstalt
  som tar emot eleverna-

 194. -som får dras med eleverna.
  Det är bättre om de sätter kraven.

 195. Sen får skolsystemets stadier där
  under förbereda eleverna för detta.

 196. Ett argument mot det-

 197. -är att väldigt mycket står på spel
  vid de tillfällena när urvalet sker.

 198. En bedömning
  som ska vara betygsättande...

 199. ...innebär alltid ett urval,
  men då är det extra begränsande.

 200. En lärare
  som har följt en elev i flera år-

 201. -får ju givetvis en mer
  gedigen grund för sin bedömning.

 202. Vi använder olika bedömningar
  för olika saker.

 203. Betyg är
  den mer summativa bedömningen.

 204. En formativ bedömning kan vara
  det som kallas "lärandebiljett".

 205. I lektionsslutet ber man eleverna
  skriva ner tre saker de har lärt sig-

 206. -och en tanke som de vill prata
  vidare med resten av klassen om.

 207. Då kan läraren direkt se
  hur väl undervisningen togs emot.

 208. Då kan läraren, baserat på det,
  bestämma om klassen kan gå vidare.

 209. Eftersom man ändrar sin rytmisering
  och arbetar mot musiken-

 210. -så tror jag att tyngdpunkten
  och formspråket kommer förändras.

 211. Det är svårt
  att plocka ut bara en grej.

 212. Det viktiga är hur de förhåller sig
  till varandra i din dans och i saker-

 213. -i ditt utförande.

 214. Mycket bättre, men kom ihåg att
  andas. Nu tappade du andan.

 215. Det sorgliga är-

 216. -att eftersom vi har använt bedömning
  till sånt som inte bör bedömas-

 217. -så har bedömningarna
  förvanskat utbildningen.

 218. Vi har förlorat förmågan att visa
  för lärarna vad eleverna vet.

 219. En lärare behöver veta
  vad en elev har lärt sig.

 220. Man måste börja där eleven är.

 221. Bedömning är bryggan mellan
  undervisning och lärande.

 222. Endast genom bedömning
  får läraren veta-

 223. -vad eleven har lärt sig av dem.

 224. Bedömning
  är en naturlig del av undervisningen.

 225. Problemet är när vi använder det
  i för många syften.

 226. Man har tappat bort
  att bedöma vad elever har lärt sig.

 227. Istället bedöms kvaliteten
  på skolor, lärare-

 228. -eller undervisningen i olika städer.

 229. De viktigaste bedömningarna
  är de som sker dagligen.

 230. Även om man bara
  bryr sig om provresultat-

 231. -är det ändå bäst att engagera elever
  genom bedömningar i klassrummet.

 232. Vi talar mycket om förmågor.
  Elevens förmåga att analysera-

 233. -eller elevens förmåga att tänka
  kritiskt, eller att vara kreativ.

 234. Då måste man göra en bedömning
  som gör att man ser den förmågan.

 235. Men om man t.ex.
  bara ställer frågor om fakta-

 236. -ser man lätt bara minnesförmågan,
  och inte analysförmågan.

 237. Tanken om att alla ska bedömas enligt
  samma måttstock har en biverkning.

 238. Eftersom alla ska göra samma prov,
  under exakt samma förhållanden-

 239. -så tenderar vi att bara bedöma
  det som är lätt att bedöma.

 240. Vi koncentrerar oss för mycket
  på kunskap. Det är lätt att testa.

 241. Vi bedömer inte
  förmågan att använda kunskap-

 242. -för det är komplicerat att göra
  under exakt samma förhållanden.

 243. Vill man att alla ska bedömas
  enligt samma måttstock-

 244. -så begränsas bedömningen.

 245. Man börjar genom att göra
  de viktiga sakerna mätbara.

 246. Istället gör man de
  lätt mätbara sakerna viktiga.

 247. Det är början på nästa kurs.

 248. Fokus blir hushållens ekonomi,
  men man måste först förstå det här.

 249. Bra jobbat!

 250. Skolor speglar samhället. Skolor är
  bra på att göra det samhället vill.

 251. Vi måste prata om
  vad vi vill att skolorna ska göra.

 252. När vi väl har enats om det
  ska vi låta skolorna vara ifred.

 253. Det är lärdomen från högpresterande
  länder: Det behövs tydliga mål-

 254. -men sen måste de som jobbar med
  det få tiden att göra det i skolorna.

 255. Man brukar använda begreppet
  "deprofessionalisering".

 256. Man har inte låtit lärarna-

 257. -fullt ut få ansvaret
  för sina bedömningar.

 258. Istället har staten, genom
  standardprov eller nationella prov-

 259. -gått in och gjort anspråk på att
  göra mer objektiva bedömningar-

 260. -än lärarna själva.

 261. Vi vet för lite om lärarnas situation
  för att bestämma vad de ska göra.

 262. Är vi tydliga med vad som är "top
  down" och vad som är "bottom up"-

 263. -kan folk nog förstå nog att man kan
  pressa skolorna att förbättra sig-

 264. -men låta skolorna avgöra
  vad som ska förbättras.

 265. Det är därför kollegialt bestämmande
  attackerades så.

 266. Det visar nämligen på
  en yrkesstolthet som man ändå har.

 267. Man vill
  att dessa yrkesmänniskor ska...

 268. ...veta hut, veta vem som bestämmer.
  De ska inte vara för bestämmande.

 269. Man ser exakt samma sak
  i samtliga "före detta professioner".

 270. Såna beslut ska fattas av en chef
  i linjen. Inte av en profession.

 271. Lärarna har verkligen lidit av detta.

 272. Men nu rör du på dig.
  Så då övervägde träningen, tycker du?

 273. En sak som hände när det relativa
  betygssystemet försvann-

 274. -var att det så småningom
  skapades en betygsinflation.

 275. Det måste ju i slutändan innebära
  att betygens betydelse minskar.

 276. Så småningom vet ju alla att det
  finns skolor där glädjebetyg utdelas-

 277. -och då sätts barnen där
  för att de ska få höga betyg.

 278. De skolorna
  kanske har få andra kvaliteter.

 279. Man lockar dit elever
  genom att ge höga betyg.

 280. Men till slut vet alla att de betygen
  inte är värda så mycket.

 281. Systemet
  utvecklar sig i riktning mot...

 282. När de som har pengar och/eller
  kulturellt kapital i bagaget...

 283. Om det är rättvist eller inte
  beror väl på hur man ser det.

 284. Är det rättvist att de med större
  tillgångar skördar större vinster?

 285. Systemet är byggt så att
  för att få ett betyg på en viss nivå-

 286. -så ska eleven uppvisa
  formulerade kunskapskrav.

 287. Missar man nåt moment får man inte
  det betyget och då hänger det kvar.

 288. Jag har mött lärare som tycker-

 289. -att det kan kännas orättvist
  och svårt att legitimera för en elev-

 290. -som visar vissa
  utmärkta förmågor i ett ämne-

 291. -men inte just den förmågan.
  Då slår det igenom.

 292. Men det valet har man gjort
  i det nuvarande betygssystemet.

 293. Det får de konsekvenserna.

 294. Jag tror att man om några år
  kommer att inse...

 295. Med det nya systemet kan man inte
  läsa upp betygen. Det görs om.

 296. De kommer att tvingas
  låta folk läsa upp betygen.

 297. Man kan inte bara
  avskriva människor...

 298. ...i Sverige. Hoppas jag. Tror jag.

 299. Lärare som känner att de har ansvar
  för att skolan ska ha höga betyg-

 300. -kommer kanske inte kunna fokusera
  på rätt saker i undervisningen.

 301. De kommer känna sig pressade.

 302. Det är baksidan
  med mål- och resultatstyrning.

 303. Det ställs fina, komplicerade
  pedagogiska krav på-

 304. -att man ska vara effektiv,
  rationell och lärande-

 305. -men lärande
  är inte en rak väg från A till B.

 306. Man behöver ibland gå omvägar
  och man måste få begå misstag.

 307. Dem lär man sig av
  och som resultat blir man bättre.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Vad är betyg?

Avsnitt 5 av 7

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ett utbildningssystem utan betyg är svårt att föreställa sig. Hur ska vi tänka kring det komplicerade sambandet mellan betyg och bedömning? Bedömningen ses som en förutsättning för lärandet. Betygen ses som ett sätt att sortera eleverna för vidare utbildningar. Genom att använda olika betyg görs bedömningen vilka som ska ges möjlighet att klättra vidare inom systemet. Men bedömningen är samtidigt en nödvändighet för att lärande och utveckling alls ska komma till stånd. Bedömningens utmynnande i betyg medför alltid risker och oönskade bieffekter. Medverkande: Fredrik Alm, universitetslektor i pedagogik; Donald Broady, professor vid institutionen för pedagogik och utbildningsstudier, professor emeritus vid sociologiska institutionen, Uppsala universitet; Christian Lundahl, professor i pedagogik, Karlstads universitet; Sharon Rider, professor i teoretisk filosofi, Uppsala universitet; Dylan Wiliam, professor emeritus vid Institute of Education, University of London.

Ämnen:
Pedagogiska frågor, Psykologi och filosofi > Filosofi
Ämnesord:
Betyg, Betygsättning, Pedagogik, Undervisning, Utvärderingsmetodik
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i Lärandets idéhistoria

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärandets idéhistoria

Vad är kunskap?

Avsnitt 1 av 7

Där vi idag har ett enda ord för kunskap hade den antika filosofen Aristoteles ett helt spektrum. Han menade att det inte bara är boklig bildning som är kunskap. Hantverkskunnandet är en annan sorts kunskap, liksom vår förmåga att cykla eller dansa balett. Livet ger oss också ytterligare kunskap i form av erfarenhet och visdom. Den stora utmaningen idag är att skilja relevant kunskap från skräp i den flod av information som ständigt sköljer över oss. Filosofer, idéhistoriker och sociologer berättar hur synen på kunskap har förändrats under århundradena - från Platons absoluta kunskapsbegrepp till den postmoderna relativistiska kunskapssynen. Medverkande: Zygmunt Bauman, professor emeritus i sociologi, University of Leeds, Staffan Bergwik, fil. doktor i idéhistoria, Uppsala universitet, Jonna Bornemark, lektor vid institutionen för kultur och lärande, Södertörns Högskola, Anders Burman, universitetslektor i idéhistoria, Södertörns högskola, Sven-Eric Liedman, professor emeritus i idéhistoria, Göteborgs universitet, Sharon Rider, professor i teoretisk filosofi, Uppsala universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärandets idéhistoria

Vad är bildning?

Avsnitt 2 av 7

Det moderna bildningsbegreppet skapades av Wilhelm von Humboldt i början på 1800-talet. Det uppstod som en kritik av tidens ståndssamhälle och religiösa inskränkthet. Humboldt byggde upp det första moderna universitetet i Berlin. Där skulle man inte bara reproducera gammal kunskap, utan genom forskning skapa nya landvinningar och ny kunskap som skulle ta samhället in i en bättre framtid. Vilken relevans har det moderna bildningsbegreppet idag? Medverkande: Ronny Ambjörnsson, professor emeritus i idéhistoria, Umeå universitet, Zygmunt Bauman, professor emeritus i sociologi, University of Leeds, Donald Broady, professor vid institutionen för pedagogik och utbildningsstudier, professor emeritus vid sociologiska institutionen, Uppsala universitet, Anders Burman, universitetslektor i idéhistoria, Södertörns högskola, Sven-Eric Liedman, professor emeritus i idéhistoria, Göteborgs universitet, Sharon Rider, professor i teoretisk filosofi, Uppsala universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärandets idéhistoria

Vad är etik?

Avsnitt 3 av 7

Visdom, förnuft, konsekvens och ansvar är några av hörnstenarna i den moralfilosofiska debatten. Skilda etiska ståndpunkter såsom utilitarism, dygdeetik, pliktetik och existensfilosofi har olika syn på den optimalt rätta och den goda handlingen. Men vilken ståndpunkt ska få utgöra norm? Kommer moraliska beslut inifrån, eller kan etiska koder läras ut? Medverkande: Zygmunt Bauman, professor emeritus i sociologi, University of Leeds; Jonna Bornemark, lektor vid institutionen för kultur och lärande, Södertörns Högskola; Johan Brännmark, universitetslektor i etik och samhällsfilosofi, Malmö Högskola; Ann Heberlein, teologie doktor i etik, Lunds universitet; Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärandets idéhistoria

Vad är skolans roll i samhället?

Avsnitt 4 av 7

Varje tid strävar att skapa den skola som passar samhällets krav. På 1800-talet och det tidiga 1900-talet skapades en folkskola som skulle leverera lydiga och flitiga arbetare. Idag ställs kravet att utbilda för entreprenörskap, kreativitet och livslångt lärande. Skolan är och har alltid varit en arena för ideologiska motsättningar, och politikerna har under åren genomfört genomgripande förändringar i styrdokument och organisation. Här följer vi den svenska skolans utveckling från 1842 fram till idag. Medverkande: Donald Broady, professor vid institutionen för pedagogik och utbildningsstudier, professor emeritus vid sociologiska institutionen, Uppsala universitet; Tomas Englund, professor vid institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet; Sven-Eric Liedman, professor emeritus i idéhistoria, Göteborgs universitet; Sharon Rider, professor i teoretisk filosofi, Uppsala universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärandets idéhistoria

Vad är betyg?

Avsnitt 5 av 7

Ett utbildningssystem utan betyg är svårt att föreställa sig. Hur ska vi tänka kring det komplicerade sambandet mellan betyg och bedömning? Bedömningen ses som en förutsättning för lärandet. Betygen ses som ett sätt att sortera eleverna för vidare utbildningar. Genom att använda olika betyg görs bedömningen vilka som ska ges möjlighet att klättra vidare inom systemet. Men bedömningen är samtidigt en nödvändighet för att lärande och utveckling alls ska komma till stånd. Bedömningens utmynnande i betyg medför alltid risker och oönskade bieffekter. Medverkande: Fredrik Alm, universitetslektor i pedagogik; Donald Broady, professor vid institutionen för pedagogik och utbildningsstudier, professor emeritus vid sociologiska institutionen, Uppsala universitet; Christian Lundahl, professor i pedagogik, Karlstads universitet; Sharon Rider, professor i teoretisk filosofi, Uppsala universitet; Dylan Wiliam, professor emeritus vid Institute of Education, University of London.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärandets idéhistoria

Zygmunt Bauman om kunskap, bildning och ansvar

Avsnitt 6 av 7

Zygmunt Bauman är en av 1900-talets mest inflytelserika sociologer. Han har gett upphov till begrepp som modernitet, postmodernitet och prekariat. Vi får följa ett samtal med Bauman som sträcker sig över utbildningsfrågor och bildning, via shopping och konsumism till moraliskt ansvar och mediekultur.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärandets idéhistoria

Dylan Wiliam om lärandets vitala verktyg

Avsnitt 7 av 7

Dylan Wiliam, professor emeritus vid Institute of education vid University of London, har under lång tid forskat på vad som utmärker framgångsrikt lärande och tagit fram en verktygslåda för arbete i klassrum. Alla lärare kan, och måste, ständigt bli bättre. Inte för att de är dåliga utan för att samhället blir alltmer komplicerat, vilket ställer högre krav på eleverna och därmed även på lärarna. Dylan Wiliam ifrågasätter handuppräckning som svarsmodell och vill istället utveckla en aktiv klassrumskultur där samtliga elever deltar i diskussioner och samtal och där det är okej att ha fel. Han menar att om eleverna känner att de inte får säga fel i skolan, så börjar det handla mer om att briljera än att utvecklas som människa, och det skapar inte någon bra grund för lärande. Han vill också använda elevernas kunskaper och erfarenheter av att vara just elever, som konsultativt stöd för lärares vidareutveckling och fortbildning.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Musikalen som entreprenöriell katalysator

Balli Lelinge, universitetsadjunkt, har tittat på vad som händer när man flyttar lärandet utanför klassrummet och han har valt musikalen som verktyg. Genom att skapa en musikal från ingenting på fem dagar blir processen starkt deltagarorienterad och medskapande när elever och lärare samverkar. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.