Titta

UR Samtiden - Döden en del av livet

UR Samtiden - Döden en del av livet

Om UR Samtiden - Döden en del av livet

Varje år dör 90 000 personer i Sverige. 100 mördas och ungefär 4000 dör en onaturlig död. Hur vi hanterar döden skiljer sig mellan individer och kulturer, och också över tid. På teman som rätten till vår egen död och sorg i bilderböcker och sociala medier talar en rättsläkare, en professor i etisk medicin, en litteraturforskare, en forskare i religionssociologi och en religionshistoriker. Vetenskapsrådets kvartalsseminarium om döden spelades in i maj 2013. Moderator: Kerstin Sahlin.

Till första programmet

UR Samtiden - Döden en del av livet : Döden förr och nu

Programmet är inte tillgängligt

Det här programmet saknar just nu rättigheter för att spelas upp på UR Skola.

Döden förr och nu

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Människor har reflekterat över döden sedan urminnes tider, och tanken på döden är sammankopplad med olika religiösa föreställningar. Att däremot påstå att religionen har uppstått ur fruktan för döden är en ytlig reflektion, menar Britt-Mari Näsström, professor emerita i religionshistoria vid Göteborgs universitet. Hon jämför synen på döden i olika religioner, och hur detta har påverkat de troende. Synen på döden är väldigt varierande men i så gott som alla kulturer finns uppfattningen att något lämnar kroppen när vi dör. Moderator: Kerstin Sahlin. Inspelat i maj 2013. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Ämnen:
Religionskunskap > Livsfrågor
Ämnesord:
Döden, Religion, Religionshistoria
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Döden en del av livet

Mer högskola & religionskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ideologisk radikalisering

Fred och messiansk judendom

Kristian Steiner, lektor vid Malmö högskola, talar om messiansk judendom. Han berättar om hur ledare för den israeliska messianska rörelsen formulerar förhoppningar om fred i Mellanöstern och det israeliska samhället. Dani Filc som är lektor vid Ben-Gurion universitetet i Israel ställer frågor till Kristian Steiner. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Väckelserörelsen

Den första svenska massutvandringen till Amerika leddes av väckelsepredikanten Erik Jansson. Vi hör historien om honom och hans anhängare.

Fråga oss