Titta

UR Samtiden - Lundaforskare föreläser 2013

UR Samtiden - Lundaforskare föreläser 2013

Om UR Samtiden - Lundaforskare föreläser 2013

Forskare från Lunds universitet föreläser om aktuell forskning i olika ämnen. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Lundaforskare föreläser 2013 : Kan stamceller bota?Dela
 1. Mitt namn är Mattias Magnusson. Jag
  är gruppledare på Stamcellscentrum.

 2. I min grupp studerar vi
  regleringen av blodstamceller-

 3. -men också vilka mekanismer
  som orsakar blodcancer.

 4. I dag tänkte jag ge
  en introduktion till stamceller-

 5. -och sedan ge exempel på
  vad de kan användas till i kliniken.

 6. Jag hoppas övertyga er
  om vikten av denna forskning.

 7. Vad är då en stamcell?
  Jo, den ska ha den unika kapaciteten-

 8. -att kunna dela sig
  till två identiska dotterceller-

 9. -som har exakt samma kapacitet
  som sin modercell.

 10. De ska också ha förmågan att mogna ut
  till specialiserade celler.

 11. Det finns olika typer av stamceller.

 12. Vi har den totipotenta stamcellen,
  som i princip är ett befruktat ägg.

 13. Den har förmågan att bilda
  alla celler som finns i en individ.

 14. Sen har vi de multipotenta eller
  de vävnadsspecifika stamcellerna.

 15. Det är de som finns i de flesta av
  våra organsystem, i tarmarna, huden-

 16. -blodet och hjärnan.
  De har en mer begränsad kapacitet.

 17. De kan bara bilda de celler som finns
  i respektive organ.

 18. Hudstamcellen kan bara bilda
  alla celler som finns i huden.

 19. De multipotenta stamcellerna
  är nödvändiga-

 20. -för att tillgodose kroppens behov
  av nya celler varje dag-

 21. -som i tarmarna, blodet och huden.

 22. Sen har vi de pluripotenta
  eller de embryonala stamcellerna.

 23. Dem har man genererat i laboratorier-

 24. -genom att odla fram celler
  från ett tidigt embryos blastocyst.

 25. Dem kan man odla i en petriskål,
  utanför kroppen-

 26. -och expandera dem
  i nästan all oändlighet.

 27. De här cellerna är pluripotenta.
  De kan mogna ut-

 28. -till nästan alla specialiserade
  celler som finns i kroppen.

 29. I och med att man kan odla
  och expandera dem utanför kroppen-

 30. -har man också lärt sig
  att göra olika genmodifieringar.

 31. Man kan också föra tillbaka de gen-
  modifierade embryonala stamcellerna-

 32. -till en blastocyst.

 33. Då bidrar de till återskapandet
  av en ny organism.

 34. På detta sätt har man kunnat studera
  olika geners funktion i möss-

 35. -vilket har haft stor betydelse
  för det medicinska fältet.

 36. I och med att de är pluripotenta och
  man kan odla dem i all oändlighet-

 37. -kan de agera
  som en oändlig källa med celler-

 38. -som man kan använda
  till att transplantera.

 39. Problemet är att dessa pluripotenta
  stamceller inte är patientspecifika.

 40. Det innebär att om man transplanterar
  celler som genererats på detta vis-

 41. -till en patient,
  så stöts de bort av patienten.

 42. Hur ska vi kringgå detta problem och
  ta del av stamcellernas potential?

 43. Det är här
  fjolårets nobelpristagare kommer in.

 44. Förr liknade man stamcellens utmognad
  till specialiserad cell vid en kula-

 45. -som tar sig ner för olika vägar
  i ett ravinsystem.

 46. Beroende på vilken väg den tar
  blir den en viss typ av cell.

 47. Länge trodde man att det hade skett
  permanenta förändringar i arvsmassan-

 48. -så att cellen inte kunde återgå till
  att vara en pluripotent stamcell.

 49. Men då visade John Gurdon,
  den ena av nobelpristagarna-

 50. -i ett klassiskt experiment på grodor
  1962, att så inte var fallet.

 51. Han gjorde detta genom att först ta
  bort kärnan från ett befruktat ägg.

 52. Sen ersatte han kärnan med en kärna
  från en specialiserad tarmcell-

 53. -från groda B. Han förde in kärnan i
  det tomma ägget och lät den mogna ut.

 54. Då bildades det en helt ny groda,
  som var identisk med groda B.

 55. Det innebär att man kan återställa
  arvsmassan i en specialiserad cell-

 56. -i och med att den kunde bidra
  till skapandet av en ny organism.

 57. Då visste man att arvsmassan
  i en specialiserad cell-

 58. -går att återställa
  till sitt ursprungsläge.

 59. Men kan man föra tillbaka den direkt
  upp till en pluripotent stamcell?

 60. Det var det som den andra nobel-
  pristagaren, Yamanaka, visade 2006.

 61. Ni ser honom här på bilden.

 62. Han gjorde detta genom att
  föra in fyra gener i en hudcell.

 63. De fyra generna omprogrammerade hud-
  cellen till en pluripotent stamcell.

 64. Det här kallar man
  inducerad pluripotent stamcell.

 65. Den fungerar lika bra som
  en embryonal pluripotent stamcell-

 66. -vilken kan bilda nästan alla
  specialiserade celler i kroppen.

 67. Han publicerade sin upptäckt 2006
  och fick nobelpriset 2012.

 68. Det är bara sex år
  mellan hans upptäckt och nobelpriset-

 69. -vilket visar på vikten av hans
  upptäckt för det medicinska fältet.

 70. Men vad betyder det för patienter?

 71. Jo, det betyder att man har
  den perfekta modellen för cellterapi.

 72. Har man en patient med en neuronal
  degenerativ sjukdom, som Parkinson-

 73. -eller en ryggmärgsskada, eller
  en skada på hjärtat efter en infarkt-

 74. -så tar man ett hudprov från
  patienten, odlar det i en petriskål-

 75. -för in de fyra generna-

 76. -och omprogrammerar hudcellerna
  till patientspecifika stamceller.

 77. Sen kan man mogna ut
  de här pluripotenta stamcellerna-

 78. -till de celler som behövs för att
  reparera skadan hos patienten.

 79. De här är genetiskt identiska
  med patienten-

 80. -så patienten
  kommer inte att stöta bort dem.

 81. Därmed kan man bota patienten.
  Det här är cykeln för cellterapi.

 82. Vad kan man använda dessa stamceller
  till? Vi har nämnt cellterapi-

 83. -men trots intensiv forskning
  saknar vi fortfarande kunskapen-

 84. -att generera funktionsdugliga
  specialiserade celler.

 85. Detta är den stora begränsningen
  för användning av stamcellsterapi.

 86. Trots detta ska jag strax visa
  några lovande exempel på cellterapi.

 87. Ett annat område som har blommat upp
  efter Yamanakas upptäckt-

 88. -är att använda inducerade stamceller
  till att utveckla sjukdomsmodeller-

 89. -utanför kroppen. Det hoppas man får
  betydelse för läkemedelsutvecklingen.

 90. Man gör patientspecifika pluripotenta
  stamceller från olika sjukdomar-

 91. -och får obegränsat med patient-
  material för att studera sjukdomar.

 92. Till sist vill jag också nämna
  stamcellers roll i cancer.

 93. Det har visat sig att många cancer-
  former, som tarm- eller blodcancer-

 94. -drivs av just cancerstamceller.

 95. Vilka sjukdomar
  kan man behandla med stamceller?

 96. Forskare har försökt bota diabetes-

 97. -genom att generera
  insulinproducerande celler-

 98. -just från inducerade stamceller
  som man sen transplanterar tillbaka.

 99. Man försöker bota neuronala sjukdomar
  som Parkinson eller ryggmärgsskador-

 100. -genom att transplantera in friska
  nervceller som genererats i labbet.

 101. På liknande sätt för man in friska
  celler i hjärtat efter hjärtinfarkt.

 102. Men inom de flesta av dessa sjukdomar
  är vi ännu på grundforskningsnivå.

 103. I många fall kan vi inte generera de
  funktionsdugliga celler som behövs.

 104. Dock har man kommit ganska långt
  inom sjukdomar på nervsystemet-

 105. -som t.ex. Parkinson.

 106. Det pågår redan kliniska prövningar
  för att bota ögonsjukdomar-

 107. -genom att transplantera in
  friska celler i ögat.

 108. För blodcancer
  och andra genetiska blodsjukdomar-

 109. -har man en rutinmässig behandling
  med stamceller i kliniken i dag.

 110. Blodstamcellerna finns
  i benmärgen hos en vuxen individ.

 111. Från runt 2 000 stamceller produceras
  det miljarder blodceller varje dag.

 112. Men vid behandling av blodcancer slås
  patientens egna blodstamceller ut-

 113. -via cellgifter eller strålning,
  så man måste föra in nya stamceller.

 114. Det gör man
  genom benmärgstransplantation.

 115. Det är den enda rutinmässiga
  stamcellstransplantationen i dag.

 116. Den utvecklades redan på 1950-talet
  av Donnall Thomas.

 117. Han fick senare nobelpriset
  för sitt arbete, 1990.

 118. Vid transplantationen får man friska
  blodstamceller från en donator-

 119. -via ett benmärgsprov eller
  blodstamceller från navelsträngsblod.

 120. De friska blodstamcellerna
  injiceras i patientens blod.

 121. De vandrar till benmärgen-

 122. -där de sätter sig och återskapar
  blodsystemet i patienten.

 123. Det här räddar tusentals liv
  varje år.

 124. Trots detta kan inte alla behandlas
  med denna terapi i dag.

 125. Det beror dels på att vi inte har
  tillräckligt många donatorer-

 126. -för att kunna hitta matchande
  donatorceller för varje patient-

 127. -så att inte patienten stöter bort
  de friska cellerna.

 128. Det andra är att vi inte har
  tillräckligt många blodstamceller.

 129. I ett navelsträngsblodprov finns inte
  tillräckligt många blodstamceller.

 130. Där försöker vi i laboratorierna på
  Lunds Stamcellscentrum att lära oss-

 131. -att expandera blodstamcellerna
  i en petriskål utanför kroppen.

 132. Vi försöker härma
  de signaler som finns i benmärgen-

 133. -genom att odla blodstamceller på ett
  cellager genererat från benmärgen.

 134. Man skulle också kunna generera
  helt nya blodstamceller-

 135. -från pluripotenta stamceller.
  Det försöker Niels-Bjarne Woods göra.

 136. Vi hoppas att våra resultat ska få
  klinisk betydelse inom 5-10 år.

 137. En annan sjukdom som man försöker
  utveckla cellterapi för här-

 138. -är just Parkinson. Parkinson är ju
  en neuronal degenerativ sjukdom-

 139. -där de dopaminproducerande
  nervcellerna försvinner i hjärnan.

 140. Här i Lund har man lyckats,
  under Malin Parmars ledning-

 141. -att generera dopaminproducerande
  nervceller i laboratoriet-

 142. -från pluripotenta stamceller.

 143. Hon hoppas att man snart
  ska börja transplantera-

 144. -de dopaminproducerande nervcellerna
  till patienter här i Lund.

 145. Ett område där man
  har börjat transplantera celler-

 146. -är för allvarliga ögonsjukdomar
  som leder till blindhet.

 147. I dessa sjukdomar dör epitelcellerna,
  som uppfattar ljus-

 148. -och som sitter här runt synnerven.

 149. I den första studien, från 2011,
  transplanterades två patienter-

 150. -med epitelceller genererade från
  embryonala pluripotenta stamceller.

 151. Det var en säkerhetsstudie
  för att verifiera-

 152. -att epitelcellerna
  inte bildade tumörer inne i ögat.

 153. Studien var lyckad, och nu pågår det
  större studier i både USA och Europa.

 154. Om några år får vi se resultaten.

 155. Det är ett stort steg för användandet
  av pluripotenta stamceller.

 156. Inducerade pluripotenta stamceller
  kan användas för sjukdomsmodeller.

 157. Läkemedelsutvecklingen har fokuserat
  mycket på djurmodeller och cellinjer-

 158. -har inte genererat
  så många nya läkemedel.

 159. Men man tror på den nya tekniken, som
  gör att man kan studera sjukdomar-

 160. -på patienternas egna celler,
  utanför kroppen, i en petriskål.

 161. Man omprogrammerar då sjuka celler
  till pluripotenta stamceller.

 162. Sen kan man mogna ut dem till de
  celler som påverkas av sjukdomen.

 163. De är då genetiskt identiska med den
  patient som sjukdomen uppkommit i.

 164. I och med att man
  kan expandera dessa celler-

 165. -kan man få nästan oändligt med
  material för att studera sjukdomen.

 166. Då kan man dels studera orsaker
  till varför sjukdomen uppkommer-

 167. -dels göra
  stora läkemedelsscreeningar.

 168. Det är stora experiment där man
  testar svaret på tusentals läkemedel-

 169. -på patientens egna celler, som man
  har genererat utanför kroppen.

 170. Det här kan få betydelse framför allt
  för många genetiska sjukdomar.

 171. De kan vara väldigt sällsynta
  och ofta drabbas man i tidig ålder-

 172. -så det kan vara svårt
  att få tag i patientmaterial.

 173. Man har lyckats tillverka
  sjukdomsmodeller-

 174. -för en hel del medfödda genetiska
  sjukdomar, som t.ex. cystisk fibros.

 175. Man har också lyckats göra det
  för förvärvade sjukdomar-

 176. -som diabetes och blodcancer. Vi har
  stora förväntningar på detta område.

 177. Det sista området jag tänkte prata om
  är stamcellers roll i cancer.

 178. I många cancerformer är den stora
  cancermassan underhållen-

 179. -av ett fåtal celler,
  de så kallade cancerstamcellerna.

 180. Problemet i dag är att de läkemedel
  som vi har tillgång till-

 181. -ofta är effektiva på att ta bort
  den stora massan av cancerceller-

 182. -men ineffektiva på
  att ta bort cancerstamcellerna.

 183. Det betyder att många patienter
  får återfall av sin sjukdom.

 184. Vid återfall fungerar tyvärr
  våra läkemedel ofta väldigt dåligt-

 185. -och patienterna
  kan då avlida av sin sjukdom.

 186. Målet i bland annat min grupp,
  där vi studerar blodcancer-

 187. -är att ta reda på varför
  cancerstamcellerna uppkommer-

 188. -och att utveckla läkemedel riktade
  direkt mot cancerstamcellerna.

 189. Tillsammans med
  de konventionella läkemedlen-

 190. -skulle de ta bort alla
  blodcancerceller och bota patienten.

 191. Det sker alltså rutinmässiga
  transplantationer av blodstamceller-

 192. -från friska donatorer, för att bota
  patienter med blodsjukdomar.

 193. Vi har teknologin för att generera
  pluripotenta stamceller-

 194. -från nästan vilken
  vävnadsspecifik cell som helst.

 195. Vi kan mogna ut de pluripotenta stam-
  cellerna till specialiserade celler.

 196. Vi har börjat kliniska prövningar,
  som vid transplantation till ögat.

 197. Men en hel del arbete kvarstår-

 198. -innan vi kan implementera cellterapi
  som rutin i kliniken.

 199. Omprogrammeringstekniken gör också-

 200. -att vi kan utveckla
  patientspecifika sjukdomsmodeller-

 201. -som vi kan använda
  för att studera sjukdomsorsaken-

 202. -och göra läkemedelsscreening.
  Förhoppningsvis leder detta till-

 203. -nya sjukdoms- och patientspecifika
  läkemedel.

 204. I dag gör man pluripotenta stamceller
  från minst 30 allvarliga sjukdomar.

 205. Man gör också läkemedelsscreening-

 206. -på celler genererade från patient-
  specifika pluripotenta stamceller.

 207. Det gäller framför allt
  hjärtmuskelceller och nervceller.

 208. Förhoppningsvis ser vi resultat av
  dessa studier inom en snar framtid.

 209. Här på Lunds Stamcellscentrum är vi
  numer ett tjugotal forskningsgrupper-

 210. -som jobbar
  inom de fält som jag har presenterat.

 211. Jag hoppas ha övertygat er
  om vikten av stamcellsforskning-

 212. -för den framtida sjukvården. Därmed
  tackar jag för er uppmärksamhet.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Kan stamceller bota?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Teknologin och metoderna finns, det som behövs är mer arbete, säger stamcellsforskaren Mattias Magnusson, forskare i medicin och genterapi vid Lunds universitet. Han förklarar hur forskningen kring stamceller kan leda till mer effektiva läkemedel mot neurologiska sjukdomar och cancer. Redan idag behandlas diabetes, Parkinsons sjukdom, ryggmärgsskador, hjärtinfarkt, ögonsjukdomar, leukemi och ärftliga blodsjukdomar med stamceller. Längst har man kommit med sjukdomar i nervsystemet. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Celler, Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa > Fysisk ohälsa
Ämnesord:
Anatomi, Biologi, Naturvetenskap, Stamceller, Stamcellsforskning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Lundaforskare föreläser 2013

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lundaforskare föreläser 2013

Kan stamceller bota?

Teknologin och metoderna finns, det som behövs är mer arbete, säger stamcellsforskaren Mattias Magnusson, forskare i medicin och genterapi. Han förklarar hur forskningen kring stamceller kan leda till mer effektiva läkemedel mot neurologiska sjukdomar och cancer.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Tvärvetenskap i praktiken

Djur som mat och sällskap

Per Jensen, professor i etologi vid Linköpings universitet, menar att djurhållningen inom jordbruket har förändrats oerhört under de senaste femtio åren. Vi äter mer och mer kött samtidigt som priset på kött sjunker. Men vem betalar egentligen för den billiga maten? Djuren själva, menar Per Jensen. Moderator: Sharon Jåma. Inspelat den 11 november 2015 på Campus Norrköping. Arrangör: Linköpings universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Stålmannen, öppna upp!

Ett avgörande ögonblick i Gunillas liv var när älskaren sa "Gör med mig, vad du vill!" Efter det kunde hon, nu som subjekt, på allvar njuta av sin sexualitet. Jonas Liliequist, professor i historia vid Umeå universitet, berättar hur mannen som sexuell norm har förändrats.