Titta

UR Samtiden - Elevhälsa i fokus

UR Samtiden - Elevhälsa i fokus

Om UR Samtiden - Elevhälsa i fokus

En konferens med fokus på att skapa bättre förutsättningar för elever genom vård och hälsa. Föredragen berör bland annat ämnen som utveckling av elevhälsoarbete, att engagera elever i sin egen hälsa, stärka elevers självkänsla samt att motarbeta psykisk ohälsa. Vidare även metoder som kan hjälpa barn vid inlärning genom fysisk aktivitet. Inspelat 6 november 2013 i Celciussalen på Ingenjörshuset i Stockholm. Moderator: Nils Lundin. Arrangör: Gothia fortbildning.

Till första programmet

UR Samtiden - Elevhälsa i fokus : Att stärka elevens självkänslaDela
 1. Då har vi förmånen här
  att höra lite grann-

 2. -kring HASP och Förebyggande
  och hälsofrämjande samverkan.

 3. Det är Lisbeth Andersson
  och Mette Olsson som...

 4. Ni har jobbat i Tomelilla i 13 år
  och är båda intresserade av detta.

 5. Ni arbetar dessutom gärna i klasser
  och i grupper på det sättet.

 6. Ni umgås både på jobbet
  och på fritiden.

 7. Ni har med era familjer besökt
  många delar av världen tillsammans.

 8. Nu är ni välkomna
  till den här världen.

 9. Det är en styrka att känna varann väl
  i det här arbetet.

 10. Ni vågar prova nya metoder
  och bolla vilda idéer-

 11. -som har resulterat
  i ett väldigt spännande projekt.

 12. Det har ni beskrivit
  i skriften Elevhälsan-

 13. -som kommer ut fyra gånger per år
  hos Gothia fortbildning.

 14. Det här är nr 3 från 2013 som har
  fokus på nya skollagen i praktiken.

 15. Här presenterar ni ett sätt
  hur man kan jobba på gruppnivå-

 16. -i ett hälsofrämjande och
  förebyggande arbete. Varsågoda.

 17. Vi jobbar på Kastanjeskolan i
  Tomelilla som är en 7-9-skola.

 18. Detta läsår har vi 324 elever.

 19. Vi är 55,5 personal
  fördelat på 63 personer.

 20. Det är
  en ganska hyfsad personaltäthet.

 21. På bilden ser ni vår vackra kastanj
  som står utanför.

 22. Vi tog bilden för några veckor sen
  när den är som bäst.

 23. När vi åkte fanns det inga löv kvar
  efter höststormen.

 24. Vi ska prata om konkret
  och praktiskt arbete-

 25. -som vi jobbar med i klasser
  och kallar HASP.

 26. HASP står för hälsa, arbetsmiljö,
  självförtroende och prestation.

 27. Vi tänker att det hänger ihop.

 28. Det är ett förebyggande arbete
  som har växt fram under sex sju år-

 29. -till det det är idag.

 30. Vid varje hösttermin
  när det kom nya sjuor till vår skola-

 31. -gick vi runt och presenterade oss
  och vårt arbete-

 32. -och övrig personal
  som jobbar med elevhälsa.

 33. Vi började tycka att det var tråkigt
  så vi gjorde lite lektion av det.

 34. Vi gjorde värderingsövningar
  och vi tyckte det var kul.

 35. Och eleverna också.

 36. Det i kombination med att det var
  många brandkårsutryckningar.

 37. Lärarna ville ha hjälp
  med nåt i en klass-

 38. -eller ville
  att vi skulle fixa tjejgrupp.

 39. Då satte vi oss ner
  och funderade på vad vi gör.

 40. Tanken var att ha
  lite mer struktur på det där.

 41. Vi kastade oss över alla
  arbetsuppgifter som kom till oss.

 42. Vi behövde mer struktur
  så vi satte oss ner och skrev.

 43. Tanken var inte att göra mer
  utan ha mer struktur i det vi gör.

 44. Vi skrev ner allt vi gjorde
  och började gruppera det.

 45. Plötsligt sa Mette: "HASP."
  Vem jobbar med det, tänkte jag.

 46. Vi hade grupperat det och hon såg
  de här fyra bokstäverna-

 47. -i hälsa, arbetsmiljö,
  självförtroende, prestation.

 48. Vi har nu jobbat med det hos sjuorna
  och har tre fyra lektioner med dem.

 49. Mentorerna är alltid med
  och finns det andra vuxna-

 50. -som t.ex. resursassistenter
  är de också med.

 51. Vi lägger upp det så
  att det "drabbar" olika ämnen.

 52. Vi har nära samarbete
  med vår studie- och yrkesvägledare-

 53. -vilket vi ska beskriva framöver.

 54. Vi har ju en del politiker
  som styr och ställer med oss.

 55. De senaste åren har mycket handlat-

 56. -om att saker ska vara evidens-
  och manualbaserade.

 57. Vi har sysslat med DISA, COPE, CAP
  och rePULSE och med Ester.

 58. Vi är vana vid
  att jobba med manualer.

 59. Om vi då skulle göra en manual
  för det förebyggande arbetet i klass.

 60. Vad skulle målet vara?

 61. Det var mycket brandkårsutryckningar.

 62. I nån klass bråkade de.
  Där gjorde vi teambuilding-övningar.

 63. I nån klass åt de inte i matsalen.
  Då pratade vi kost och hälsa där.

 64. Klasserna fick bara det som var mest
  akut och inte den samlade bilden.

 65. För att undvika brandkårsutryckningar
  skulle vi systematisera det.

 66. När vi var klara med sjuorna
  skulle de ha baskunskaper i hälsa.

 67. Vi ville inte att elevhälsan skulle
  bli en separat ö i verksamheten.

 68. I vår kommun tillhör vi
  den centrala elevhälsan-

 69. -och jobbar på skolan,
  men har inte rektorn som chef.

 70. Därför är det extra viktigt
  att vi är en del av verksamheten.

 71. Vi ska jobba ihop med personal
  och eleverna ska lära känna oss.

 72. Vi tittade också på vad eleverna
  kunde få ut av detta.

 73. Alla kommer att få ungefär samma
  information och samma övningar.

 74. Vårt huvudintresse är kunskap
  om livsstilsfrågor.

 75. Vi vill skapa en röd tråd
  så de vet nåt om hälsa-

 76. -och hur det påverkar möjligheten
  till bra utbildning och bra arbete.

 77. Ett samband mellan hälsa, arbets-
  miljö, självförtroende, prestation.

 78. Likabehandlingsplanen och planen
  mot kränkningar är viktiga dokument.

 79. Därför har vi alltid samarbets-
  övningar vid dessa tillfällen.

 80. Vi vill lära eleverna att samarbeta
  och uppträda respektfullt mot varann-

 81. -även om de är olika.

 82. Vi funderade också på
  vad vi hade för stöd i det här.

 83. När vi började med HASP tittade vi
  i "Från dubbla spår till elevhälsa".

 84. Elevhälsans uppgift är att samverka
  med övrig personal-

 85. -för att åstadkomma
  en god miljö för lärandet.

 86. Och se till att det blir en god
  allmän utveckling hos eleverna-

 87. -och främja kroppslig, känslomässig
  och social utveckling.

 88. Sen kom skollagen som också ger oss
  stöd att fortsätta arbeta med HASP.

 89. Där står det att elevhälsan ska jobba
  förebyggande och hälsofrämjande.

 90. Vi har också kikat på det preliminära
  nya vägledningsdokumentet.

 91. Och vi känner
  att vi kan fortsätta med HASP.

 92. Vi ska visa vårt lektionsupplägg
  för att ingen ska tro-

 93. -att det är nåt konstigt eller nytt.
  Det är bara vardagsarbete.

 94. Första gången vi träffar åk 7 är det
  vi och studie- och yrkesvägledaren.

 95. Ibland kan skolvärden eller rektorer
  följa med och presentera sig.

 96. Det viktigaste är ju att de vet vilka
  vi är och vad vi sysslar med.

 97. De är kunder hos oss och de ska veta
  vad vi kan hjälpa till med.

 98. Vi informerar inte bara vad vi gör
  utan även deras arbetsuppgifter.

 99. Lisa och jag utbildar elevskydds-
  ombuden och det tycker vi är kul.

 100. Vi berättar om elevskyddsarbetet,
  lite om lagstiftningen-

 101. -och att de har rätt att vara med
  och bestämma från årskurs 7.

 102. De får ha åsikter och vara med
  på skyddsronder.

 103. De är jätteduktiga och ser saker
  som vi inte ser.

 104. De flesta skolor har 30-skyltar.

 105. Det var inget vi bekymrade oss över
  tills eleverna kom och sa:

 106. "De kör jättefort där
  och det finns inga skyltar."

 107. Halva området hade vanlig hastighet,
  men elevskyddsombudet ändrade det.

 108. Vi gör lite reklam för det arbetet.

 109. Vi pratar om matrådet som är ett gäng
  glada och aktiva elever-

 110. -som har insyn i maten som serveras
  och jobbar med vår kostchef.

 111. Hon förklarar för dem synen
  på maten i skolan.

 112. De förklarar att de har ett recept
  från mormor med sig-

 113. -som är mycket godare.
  Och så får man ta och ge.

 114. Hur är miljön i matsalen? Vad finns
  på väggarna? Hur sitter man?

 115. Eleverna är jätteaktiva.

 116. Vi pratar om kamratstöd
  och korridorvärdar.

 117. Vi vill ha fram elever
  som frivilligt vill vara förebilder.

 118. Som vill hjälpa till och titta
  lite extra på hur kamraterna har det.

 119. För arbetet
  mot mobbning sköter vi vuxna.

 120. Om vi säger att de ska göra övningar
  när vi kommer första gången-

 121. -så blir de jätterädda och tänker
  att nån kommer att göra bort sig.

 122. Så första gången vi introducerar
  elevhälsan och HASP berättar vi-

 123. -vad det heter
  och vad bokstäverna står för.

 124. Vi kommer att prata, ge information
  och ha samtal och göra övningar.

 125. Första övningen vi gör är "Trädet".
  Är det nån som känner igen den?

 126. Nej.
  Vi ställer eleverna i en ring.

 127. Och de får stå jättenära så de når
  varandra när de sträcker ut händerna.

 128. De ska kunna ta en hand
  i vardera hand.

 129. Då har vi ett nystan av händer
  och sen ska man lösa uppgiften.

 130. Om en liten stund ska de allihop stå
  så här i ring och hålla i nån-

 131. -utan några knutar eller knölar.

 132. Det kan ta olika lång tid.

 133. Man måste trampa över
  och under varann och krypa lite.

 134. Man måste
  be Putte snurra runt om Kalle.

 135. Det är jättelätt och jättekul.
  De är nära varann och samarbetar.

 136. I temat hälsa börjar vi alltid med
  att rita en glad gubbe på tavlan.

 137. Sen frågar vi eleverna
  vad hälsa är för dem.

 138. De sätter igång
  och är oerhört aktiva.

 139. Alla ord skriver vi på tavlan.

 140. Det är alltid nån som vill provocera
  så de säger rökning.

 141. Då skriver vi det.
  Vi skriver allt som de säger.

 142. Det tar en stund
  och sen är hela whiteboarden full.

 143. Sen gör vi grupper
  och pratar om de ämnena.

 144. Rättare sagt så diskuterar vi. Vad
  vet ni om kost? Hur bör man äta?

 145. Vi ger dem baskunskaper
  i kost, motion, sömn.

 146. Vi pratar om självförtroende och hur
  arbetsklimatet påverkar framgångarna.

 147. Det är innehållet i den lektionen.

 148. Samtidigt har vi en övning
  som kallas "Lapparna".

 149. Vi har lappar i ett kuvert
  där det står olika kroppsdelar.

 150. Hand på axel, till exempel. Sen får
  eleverna bygga klassen till en hög.

 151. Det kan vara lår mot lår
  och rumpa mot rygg.

 152. Då bygger de en hel hög. När de
  tappar första lappen är det över.

 153. Vi räknar ihop det och ser vilken
  sjua som kan bygga flest lappar.

 154. Det tycker de också är jätteroligt.

 155. Vi pratar om fysisk
  och psykosocial arbetsmiljö.

 156. Det finns mycket gratismaterial
  från arbetsmiljöverket.

 157. Den här broschyren
  har vi använt mycket.

 158. Tidigare kunde man beställa den,
  nu får man skriva ut den i PDF.

 159. "Arbetsmiljön i skolan" ligger
  på Arbetsmiljöverkets hemsida.

 160. Den används när vi utbildar
  elevskyddsombud.

 161. De är ofta åttor och nior.

 162. Vi försöker utbilda tidigt på hösten
  så de är på gång-

 163. -när vi nått så här långt i HASP. Ett
  elevskyddsombud är med på lektionen.

 164. De tar ansvar för vissa punkter.

 165. De pratar om hur de jobbar och
  vad de ska fokusera på under läsåret.

 166. Vad de vill förbättra i arbetsmiljön.

 167. Vi har också med decibelörat.

 168. Det är det här som lyser, rött, gult
  och förhoppningsvis grönt.

 169. Så ställer vi in det på
  den nivån det ska vara.

 170. I början säger vi inget,
  men när det närmar sig slutet-

 171. -pratar vi om hur det har varit
  och vilken betydelse det har-

 172. -om ljudnivån är på ett visst sätt.

 173. Vi ber eleverna titta i klassrummet
  och se vad som är bra eller dåligt.

 174. Eleverna är jätteduktiga på det och
  våra elevskyddsombud är fantastiska.

 175. Vi avslutar lektionen med att läsa
  berättelsen "De skånska gässen."

 176. Det handlar om hur djur samarbetar
  och den är väldigt lärorik.

 177. Jag läser den för er.

 178. "Kan vi lära oss nåt
  av de skånska gässen?"

 179. "Varje gås flyger med egna vingar."

 180. "De flyger i V-formation
  som ökar effekten med 71 %"-

 181. -"i jämförelse om de flög ensamma."

 182. "När en ledargås blir trött flyttar
  den bakåt och nån annan tar platsen."

 183. "Gässen skriker bakifrån för att
  heja på de främsta att hålla farten."

 184. "När en gås blir sjuk eller skadad"-

 185. -"lämnar två andra gäss formationen
  för att hjälpa och skydda den."

 186. "De stannar tills gåsen
  kan flyga igen eller dör."

 187. "Av detta kan vi lära
  att vi ska arbeta i samma riktning"-

 188. -"med samma känsla av samhörighet
  för att lättare nå målet"-

 189. -"eftersom vi får draghjälp
  av varandra."

 190. "Låt oss ta vara på
  de skånska gässens insikter."

 191. När vi pratar självförtroende
  har vi två fokus.

 192. Det ena är
  hur man tänker om sig själv.

 193. Vem man är,
  vad man kan, hur viktig man är.

 194. Vårt andra fokus är
  hur man påverkar varandra.

 195. När vi börjar har vi två ballonger.
  Samma färg och samma sort.

 196. Den ena är fylld med helium
  och så här stor ungefär.

 197. Och så har vi en ouppblåst.
  "Jag blåste upp min innan jag kom."

 198. "Det här är min och Lisa får en
  likadan som hon ska blåsa upp."

 199. Vi pratar lite om ballongerna.

 200. De är sjuor och rätt barnsliga
  så de är rätt nyfikna.

 201. Vi jämför och ser att de är lika
  stora och har samma färg.

 202. Men vet vi nåt om innehållet?

 203. "Ja, Lisa blåste upp,
  men du fuskade nog."

 204. Då släpper vi ballongerna.

 205. Då stiger min mot taket
  och Lisas dalar ner mot marken.

 206. Sen diskuterar vi hur själv-
  förtroendet påverkar prestationen.

 207. Om jag tänker: "Nu är det matteprov
  med den läraren, det är svårt."

 208. "Det kommer att gå åt pipan."

 209. Eller om jag tänker: "Jag har ju
  övat. Det kommer att gå jättebra."

 210. Om man står så här inför en klass,
  till exempel, och nån skrattar-

 211. -eller nån skickar lappar istället,
  hur påverkar det mig?

 212. Vi diskuterar hur eget agerande
  och andras påverkar självförtroendet.

 213. Den gången gör vi två övningar.
  Vi har alltid med oss en flaska.

 214. Det här är Lisas övning.
  Hon är mycket vildare än jag.

 215. Hon ställer fram sin flaska på bordet
  och lägger på en sockerbit.

 216. Sen säger jag:
  "Det här är Lisas övning."

 217. "Ni ska lyssna jättenoga
  på instruktionerna."

 218. "Sen funderar ni under övningen
  vad tanken kan vara bakom det här?"

 219. Jag ställer flaskan på en bänk
  långt fram i klassrummet.

 220. Eleverna står på led långt bak
  i klassrummet.

 221. Jag säger att de ska gå fram och
  skjuta bort sockerbiten med fingret.

 222. "Om ni lyckas sätter ni er ner."

 223. "Ni andra ställer er
  längst bak igen."

 224. När hela klassen har gått ett varv
  är det kanske en handfull elever-

 225. -som sitter. De andra
  står längst bak i klassrummet.

 226. Då får de nya instruktioner.
  Jag säger till de som sitter.

 227. De har en uppgift:
  att vara helt tysta.

 228. "Ni andra ska
  skjuta ner sockerbiten..."

 229. "...på samma sätt
  som ni gjorde tidigare."

 230. Den kan inte balansera. Det är
  superenkelt. Sockerbiten ska ner.

 231. Vi vet att alla
  kan skjuta ner sockerbiten.

 232. "Ni ska ha en tanke i huvudet:
  sockerbiten ska ner."

 233. Vi fortsätter övningen
  och jag fyller på med sockerbitar.

 234. Jag upprepar det som ett mantra:
  "Sockerbiten ska ner. Alla kan."

 235. Det är rätt magiskt. Första rundan
  är det fyra fem elever som lyckas.

 236. Men i andra rundan lyckas
  i princip alla.

 237. Vi har sagt att det är bra
  att ha lärare med.

 238. En gång hade vi längst fram i ledet
  en ny, bastant matte- och NO-lärare.

 239. Hon ställde sig först i ledet.
  Jag sa. "Om ni lyckas..."

 240. "Vad då om?
  Det är bara att skjuta ner den."

 241. Hon gick fram och sköt ner den
  och sen tio elever efter henne.

 242. Vi kunde ändå ta en bra diskussion
  om vad som hände.

 243. Men jag tänkte:
  "Nu förstörde hon allt."

 244. Diskussionen blir ganska bred. Nån
  tror att det handlar om precision.

 245. Nån säger att det är koncentration,
  man får inte tänka på annat.

 246. Rätt var det är säger nån:

 247. "Jag skjuter lite så här."

 248. "Kommer det för långt ner
  slår jag mig i fingret."

 249. Eller: "Bakom mig gick han
  och skrattade hela tiden."

 250. Vi pratar om hur man tänker och
  hur andra påverkar prestationen.

 251. Med en mycket enkel övning.

 252. Nu är vi uppvärmda
  och då kör vi svimningsleken.

 253. Nån som har provat den? Ja, nån.

 254. Vi ställer eleverna på rad
  och ger dem varsitt nummer.

 255. Sen ska de röra sig runt i
  klassrummet så nära varandra de kan.

 256. Sen vänder läraren ryggen
  till allihop och läser upp nummer.

 257. Från 1 till 22 om det är 22 elever,
  men i oordning.

 258. När man får sitt nummer uppläst
  ska man svimma.

 259. Bara lite försiktigt.
  Då ska de andra ta tag i eleven.

 260. Det är också
  en sån där fnissig övning-

 261. -men man får fokus på varandra
  och har koll.

 262. Den ende som skadades är sär-
  skolans lärare för honom tappade vi.

 263. Andra gånger har det gått bra
  och det har varit väldigt roligt.

 264. Sen har vi prestationerna.

 265. Då är studie- och yrkesvägledare
  i sitt esse. Det är hennes gång.

 266. Då blir diskussionen
  lite sammanfattande.

 267. Vad påverkar din prestation?
  Då får vi in svar från alla områden.

 268. "Det gick åt pipan på matten
  för då var jag förkyld."

 269. Eller: "Jag kunde
  inte koncentrera mig för fläkten."

 270. "Förra provet gick dåligt
  så nu går det dåligt igen."

 271. Vi pusslar ihop diskussionen kring
  vad som påverkar min prestation idag.

 272. Ibland har vi med den här boken.
  Den har varit väldigt kul.

 273. Det är SISU:s idrottsböcker.

 274. Här finns övningar
  som man gör med lag.

 275. Men det funkar lika bra med klasser.
  Man läser upp olika åsikter-

 276. -och så får eleverna fundera
  och lägga ett kort.

 277. Från ett, stämmer helt,
  till fyra, stämmer inte alls.

 278. Fundera, ta ställning
  och så vänder man på kortet.

 279. "Okej, det stämde inte alls för dig.
  Hur tänkte du?"

 280. "För dig stämde det helt.
  Hur tänkte du?"

 281. Oftast handlar det om klassanda.

 282. Det blir trevliga diskussioner,
  men det tar långt tid.

 283. Ibland får vi ha nån extragång
  för det.

 284. Studie- och yrkesvägledaren
  har en lång diskussion.

 285. Man kommer till nian
  och då ska du börja på gymnasiet-

 286. -sen ska du välja jobb
  och sen ska du ha ditt drömyrke.

 287. Det är många frågor
  om gymnasiet och betyg.

 288. Vi har en övning
  som vi kallar "Drömyrket".

 289. Eleverna får varsin lapp och så får
  de fundera på vad de helst vill göra.

 290. Eller om de har hört om något annat
  yrke som de också vill prova på.

 291. Sen lägger man alla lappar
  i en godisburk.

 292. Det är inte syster så glad i,
  men vi lägger dem i en kolaburk.

 293. Sen får alla dra en lapp.
  Det står kanske "veterinär".

 294. Sen diskuterar vi:
  "Vilken skola behöver jag gå då?"

 295. "Vilka betyg behöver jag? Hur måste
  jag vara? Vad krävs som person?"

 296. Vi djupdyker i yrket
  och avslutar alltid-

 297. -med att se vem i klassen
  som skulle passa till yrket.

 298. Ibland erkänner lappens ägare
  och ibland vill de inte berätta.

 299. Diskussionen pågår efteråt.
  "Jag tror ändå det var du."

 300. Övningen kan man använda
  en hel lektion till.

 301. När de är väldigt engagerade
  klämmer vi till med en omgång till.

 302. Vi dokumenterar
  varje HASP-lektion i PMO.

 303. I vår kommun har PMO
  hand om hela elevhälsan.

 304. När vi har haft en HASP-lektion
  kan rektorer gå in och titta-

 305. -vilka klasser vi har varit i.
  Vi skriver också innehållet.

 306. Vi har tema och en manual.

 307. Vad vi väljer att göra beror lite på
  hur det går på lektionen.

 308. Vi dokumenterar så eleverna inte
  får göra samma sak två gånger.

 309. Vi skriver också ner kommentarer
  och reflektioner från den lektionen-

 310. -för att komma ihåg eller om det är
  nåt vi ska ta med till nästa lektion.

 311. Vi skriver alltså ner
  klassanteckningar i PMO.

 312. När det gäller utvärdering av HASP
  har vi en dröm eller vision om-

 313. -att kunna hitta
  nån struktur även på det.

 314. Det vi ser är att vi nästan inte gör
  några brandkårsutryckningar.

 315. Ibland kommer lärarna i sjuan
  och säger:

 316. "Är det inte dags för HASP-lektion
  i min klass?"

 317. Ibland kommer eleverna:
  "Är det inte vår tur snart?"

 318. Vi känner också att vi har bättre
  kontakt med alla elever på skolan.

 319. Vi lär känna alla eleverna
  på ett annat sätt.

 320. Inte bara de
  som kommer spontant till oss.

 321. Vi känner även de andra eleverna.

 322. Eleverna har också lättare
  att beskriva sin hälsosituation.

 323. Till exempel hos skolsköterskan.

 324. Det kan bero på att de är vana
  att diskutera hälsofrågor-

 325. -men också att de redan känner oss
  när de kommer på besöket.

 326. Sen kommer det nya
  och det är vi småstolta över.

 327. Vi har två skolsköterskor
  och två kuratorer på åk F till 6.

 328. De är nyfikna på HASP.

 329. Vi satte oss ner för två år sen
  och funderade:

 330. Kan man ha HASP
  på låg- och mellanstadiet också?

 331. Det tyckte vi nog att man kunde.
  I ettan skulle man kunna göra det.

 332. Och i femman.
  Det är inget konstigt och inget nytt.

 333. Vi har tänkte igenom det
  som vi gjorde i början.

 334. Kan vi göra en manual av det så vi är
  säkra på att alla får samma sak?

 335. Våra kollegor har valt att lägga
  mycket fokus på fysisk aktivitet.

 336. Hur fysisk aktivitet hänger ihop
  med psykiskt välbefinnande.

 337. Man pratar bas med ettorna
  och träffar dem två gånger.

 338. Vi pratar om att det är viktigt
  att komma i säng i tid och få sömn.

 339. Man hittar stressymptom redan
  hos små barn idag.

 340. Vi pratar mycket om avslappning.

 341. Det är full rulle på eleverna.
  Hur gör man när man slappnar av?

 342. Man kollar när de rör sig.
  Sjuksystrar är specialister på det.

 343. Hur rör de sig?
  Hur kan man tolka det?

 344. Man gör motorikövningar när man
  dansar, hoppar och skuttar ihop.

 345. När alla hoppar på ett ben ser man
  kanske att nån behöver lite hjälp.

 346. Lisa kan det här bättre än jag.
  Man har satt ihop musik-

 347. -med uppgifter som gör
  att man kan kolla motoriken.

 348. Man övar avslappning.

 349. Det gör man med kompismassage.

 350. Man läser en saga för barnen
  och i sagan finns moment-

 351. -där man masserar varandra.

 352. Min kollega på F till 6 är oerhört
  intresserad av mindfulness.

 353. Därför använder man det
  på de små eleverna.

 354. Det går bra bara man pratar om att
  stress ger negativa hälsoeffekter.

 355. Om man slappnar av
  och hittar lugnet mår man bättre.

 356. Det är skivor man har köpt på nätet
  som är anpassat efter åldrarna.

 357. Studie- och yrkesvägledaren
  är med där också.

 358. Hon har en övning
  som heter "Lära för livet."

 359. Det är lite studieteknik
  och lite att titta in i framtiden.

 360. Du kan byta, Lisa.

 361. I årskurs 5 har man också
  två lektioner.

 362. De första två punkterna är studie-
  och yrkesvägledaren som är igång.

 363. Hon pratar studieteknik och språkval.

 364. Språkval har stor betydelse idag.
  Ska man läsa på högskola-

 365. -ger det extra poäng om man har varit
  lite trixig när man väljer språk.

 366. Eleverna undrar över det.

 367. Studie- och yrkesvägledaren
  informerar om det.

 368. Det handlar om att lägga in det
  när man ses tillsammans.

 369. Pubertetsinformation har
  skolsystrarna alltid skött i femman.

 370. Numera informerar skolsköterska
  och skolkurator om det tillsammans.

 371. Ibland räcker två lektioner,
  ibland får man ha fler.

 372. Det är enda gången HASP
  är uppdelat i flickor och pojkar.

 373. Skolsköterskorna säger
  att det måste vara så.

 374. Annars blir det väldigt fnissigt
  och svårt att koncentrera sig.

 375. Man delar eleverna i två grupper.

 376. Man pratar känslor, identitet
  och kärlek och återigen-

 377. -pratar man kost och sömn.

 378. I den åldern är eleverna superaktiva.
  Vi har mycket sport i kommunerna.

 379. Mycket handboll och fotboll.

 380. Därför pratar man mellanmålsförslag.
  De är lite dåliga på att äta.

 381. Återigen gör man mindfulness-
  övningar anpassade till åk 5.

 382. Nu tänker ni: "Hur kunde de ha så
  dålig smak och ha med den bilden?"

 383. -Det såg jag.
  -En där bak tyckte den var snygg.

 384. Men den illustrerar faktiskt HASP.

 385. För god hälsa, god arbetsmiljö
  och gott självförtroende leder-

 386. -till bra prestation och det har vi
  gjort efter att ha gått i mål.

 387. -Tack så mycket.
  -Tack så mycket.

 388. Textning: Karin Hagman
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Att stärka elevens självkänsla

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Skolkuratorn Metta Olsson och Lisbeth Andersson, utsedd till årets skolsköterska 2012, talar om hur skolsköterskor och kuratorer kan samarbeta framgångsrikt med elevhälsopersonal för att stärka elevers självkänsla och förebygga nedstämdhet. Inspelat 6 november 2013 i Celciussalen på Ingenjörshuset i Stockholm. Arrangör: Gothia fortbildning.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Elevhälsa
Ämnesord:
Elevvård, Skolan, Skolhälsovård, Skolsociala åtgärder, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Elevhälsa i fokus

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Elevhälsa i fokus

Att stärka elevens självkänsla

Skolkuratorn Metta Olsson och Lisbeth Andersson, utsedd till årets skolsköterska 2012, talar om hur skolsköterskor och kuratorer kan samarbeta framgångsrikt med elevhälsopersonal för att stärka elevers självkänsla. Inspelat 6 november 2013. Arrangör: Gothia fortbildning.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Utmaningsbaserat och entreprenöriellt lärande

Cecilia Christersson, vikarierande rektor, berättar om Malmö högskola och arbetet för att studenter ska vara rustade för ett livlångt lärande och ett föränderligt samhälle. Vad innebär utmaningsbaserat eller entreprenöriellt lärande? Hon redogör för uppdraget för högre utbildning enligt FN och EU, men också vilken som är Malmö högskolas strategi. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.