Titta

UR Samtiden - Institutionsvård och omsorg

UR Samtiden - Institutionsvård och omsorg

Om UR Samtiden - Institutionsvård och omsorg

Två föreläsningar från Filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet med rubriken "Från tvång och utanförskap till frihet och delaktighe"t. Om kontinuitet och förändring i institutionsliv och synen på familj och barndom samt livslopp och åldrande bland äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning. Inspelat i september 2013. Arrangör: Linköpings universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Institutionsvård och omsorg : Barnhem och barnhemsbarnDela
 1. Jag heter Ingrid Söderlind och
  är på socialt arbete i Norrköping-

 2. -men jag är docent vid Tema Barn, där
  jag också disputerade.

 3. Huvudrubriken
  för dagens föreläsning är:

 4. "Från tvång och utanförskap
  till frihet och delaktighet."

 5. Men jag vill lägga till ett
  frågetecken efter huvudrubriken-

 6. -när det gäller det jag ska prata om:
  barnhem och barnhemsbarn.

 7. Tvång och utanförskap
  finner vi också i dag-

 8. -i institutionsvården
  för barn och unga-

 9. -även om det skett förändringar.
  Många som är äldre i dag-

 10. -har erfarenhet av att växa upp
  i fosterhem eller på barnhem.

 11. De placerades där
  av olika anledningar.

 12. Men 1949 så var moderns arbete
  den vanligaste orsaken-

 13. -till att barn som
  hade ogifta mödrar var på barnhem.

 14. Ännu på 1960-talet
  var fosterhemsplacering-

 15. -det som föreslogs
  för ensamstående-

 16. -som hade svårigheter att försörja
  sina barn och ta hand om dem-

 17. -men inte hade andra problem.
  "Jag hade inga andra lösningar"-

 18. -sa en f.d. socialarbetare när hon
  tittade tillbaka på sitt arbete.

 19. Uppväxten i fosterhem och på barn-
  hem har gett olika erfarenheter...

 20. ...som påverkat livet.
  Ibland har barn farit illa.

 21. Det vet vi
  bl.a. genom vanvårdsutredningen-

 22. -vars slutbetänkande
  kom för ett par år sen.

 23. För andra har livet varit positivt på
  institution och i fosterhem.

 24. De har varit nöjda, och det
  är också viktigt att komma ihåg.

 25. Min föreläsning rör sig över
  100 år, från det sena 1800-talet-

 26. -men med tonvikt
  på första hälften av 1900-talet.

 27. Jag tänkte börja med ett citat från
  "Muminpappans memoarer".

 28. En del har läst dem. Då kanske ni
  minns att det första kapitlet-

 29. -där han berättar om sin oförstådda
  barndom inleds så här:

 30. "En trist
  och blåsig augustikväll"-

 31. -"fann man en torgpåse
  på trappan till hittebarnhuset."

 32. "I påsen låg jag, tämligen slarvigt
  insvept i tidningspapper."

 33. "Hemulen" - den som hade grundat
  barnhuset - "satte sigill på mig"-

 34. -"och stämplade
  det magiska talet tretton"-

 35. -"för hon hade tolv barn förut."

 36. "De var allvarsamma,
  lydiga och ordentliga"-

 37. -"för hemulen tvättade dem oftare än
  hon höll om dem."

 38. "Jag fick inte
  ha trevliga småkryp med mig hem."

 39. "Jag måste äta
  och tvätta mig på bestämda tider."

 40. "Jag måste hålla svansen
  i 45 graders vinkel."

 41. "Vem kan tala om sånt
  utan att fälla tårar?"

 42. Här återfinns flera faktorer-

 43. -som brukar framhållas
  för institutioner.

 44. Det inrutade livet,
  att man blev ett nummer-

 45. -brist på kärlek och fysisk kon-
  takt. Sociologen Erving Goffman...

 46. ...skriver om det
  sociala livet inom institutioner-

 47. -och inkluderar barnhem i det han
  benämner "totala institutioner".

 48. De utmärks av att allt äger rum under
  samma auktoritet-

 49. -av dagliga aktiviteter tillsammans
  med många människor-

 50. -av att allt är noggrant planerat -
  aktiviteter följer varandra-

 51. -enligt ett schema. Det finns
  inte plats för nån privat zon.

 52. De totala institutionerna
  utmärks även av en stor klyfta-

 53. -mellan de intagna och en liten,
  övervakande personal-

 54. -och av att de intagna har begränsad
  kontakt med omvärlden.

 55. Goffman tecknar en ram och en inre
  struktur för institutionerna.

 56. Han ger också begrepp och verktyg
  för att förstå institutionslivet.

 57. Men det har också funnits en stor
  variation när det gäller barnhem-

 58. -som också bör uppmärksammas.

 59. Institutioner
  skapas och används i en kontext.

 60. Mottagandet och verksamhetens
  organisation har påverkats-

 61. -av hur andra frågor har hanterats
  i samhället och av aktiva aktörer.

 62. Vissa institutioner har främst varit
  utackorderingscentraler-

 63. -som Stockholms fattigvårdsnämnds
  utackorderingsbyrås barnhem.

 64. Härifrån skickades barnen
  efter en kort tid på barnhemmet-

 65. -till fosterhem på landsbygden.
  I spånkoffertarna-

 66. -ligger den utrustning som de
  hade med sig till fosterhemmen.

 67. Andra barnhem
  var en fast uppväxtmiljö-

 68. -där barnen var i många år,
  kanske nästan hela uppväxten.

 69. Som här, på Frimurarbarnhuset
  vid Kristineberg i Stockholm.

 70. En del tog emot många barn,
  som Frimurarbarnhuset.

 71. Här fanns över 150 barn.

 72. Andra tog emot få barn -
  kanske tio, femton barn.

 73. Det har funnits
  ganska få stora barnhem i Sverige.

 74. Några barnhem har varit
  inriktade på barn i olika åldrar.

 75. En del tog emot barn av ett kön,
  andra både flickor och pojkar.

 76. En del har funnits i städer,
  andra på landsbygden.

 77. Många drevs i början av 1900-talet
  av filantropiska föreningar-

 78. -eller enskilda privatpersoner, men
  även i offentlig regi.

 79. Men en institution har inte
  nåt entydigt utvecklingsförlopp.

 80. Det som är skapat för ett ändamål kan
  utnyttjas på ett annat sätt-

 81. -och också förändras över tid.

 82. Grundarna kan
  ha haft en idé med en institution.

 83. Ofta tänkte man sig att man skulle
  rädda barn från olämpliga hem.

 84. Men föräldrar kan ha sett
  på barnhemmet på ett annat sätt.

 85. P.g.a. bristande barnomsorg
  sökte föräldrar plats på barnhem-

 86. -för att få omsorg om barnen.

 87. Det visar både min egen forskning och
  internationell forskning.

 88. I Sverige har det
  funnits barnhem sen 1600-talet-

 89. -men under det sena 1800-talet ökade
  de kraftigt i antal.

 90. Då fanns strukturella brister
  och starka klassmotsättningar-

 91. -men också ett ökat intresse
  för barns villkor.

 92. Diskussionerna visar
  att det fanns en medvetenhet-

 93. -om att många levde under knappa
  omständigheter, som här på Söder.

 94. Men också en rädsla för
  vad tidens skarpa motsättningar-

 95. -skulle föra med sig.

 96. Man lyfte ofta upp betydelsen
  av hem och familj.

 97. Ett nytt barndomsideal
  som betonade hemmets roll-

 98. -och lek och skola - inte arbete -
  för barn, formades.

 99. Men besluten
  och verksamheternas organisation-

 100. -byggde
  på bestämda föreställningar-

 101. -om familj, barndom
  och vad samhället skulle satsa på.

 102. Det ansågs t.ex. inte bra
  att växa upp med ogift mor.

 103. Män uppfattades inte
  som lämpliga att ta hand om barn.

 104. Kraven var höga på att och hur
  fattiga skulle klara sin vardag-

 105. -trots små resurser. Barnen skulle
  vara hela och rena, komma i tid-

 106. -och göra sina läxor ordentligt trots
  att de bodde trångt-

 107. -och många hade ont om mat.

 108. Att barns problem uppmärksammades är
  en viktig aspekt-

 109. -men förflyttning till fosterhem och
  barnhem blev ofta lösningen-

 110. -och var ofta den hjälp
  som fanns att få. Hjälp i hemmet-

 111. -låg utanför vad myndigheter
  såg som möjligt och rimligt.

 112. Detsamma gäller barnkrubbor-

 113. -alltså föregångare
  till daghem eller förskola.

 114. Däremot betalade man ersättning till
  fosterhem och barnhem-

 115. -så de var en del av en offentlig
  omsorgs- och försörjningsapparat-

 116. -samtidigt som privata barnhem
  lockade givare.

 117. Barnhem var ett vanligt
  filantropiskt projekt.

 118. Det ser vi också i tredje världen i
  dag. Det är ett synligt projekt.

 119. Att man
  inrättade institutioner för barn-

 120. -var dels ett uttryck
  för en stark tro på institutioner.

 121. Inte bara barnhem,
  utan nya fängelser, ålderdomshem-

 122. -och mentalsjukhus kommer till.

 123. Barninstitutionerna
  speglar även en annan förändring.

 124. Barn skulle inte sättas i fängelse om
  de hade uppträtt "vanartigt".

 125. Inte heller på fattigstugor.

 126. Barn definierades som en särskild
  kategori med egna behov.

 127. Det här är Rådans flickbarnhem.
  Bilden är från 1920-talet.

 128. På porträtten ser vi grundarna,
  makarna Alm. Rådan är typiskt-

 129. -för det sena 1800-talets
  och tidiga 1900-talets barnhem.

 130. Det var ett flickbarnhem,
  ett barnhem för värnlösa flickor-

 131. -och flickorna
  skulle fostras till tjänarinnor.

 132. Det fanns ungefär 150 barnhem
  i Sverige 1910.

 133. Hälften tog emot båda könen, men
  drygt 40 procent var flickbarnhem-

 134. -och bara lite mer än fem procent var
  för pojkar.

 135. Pojkar dominerade på institu-
  tioner för "vanartiga barn".

 136. Såna som hade stulit
  eller skolkat.

 137. Så institutionsvärlden präglades-

 138. -av att barn av olika kön hamnade på
  olika slags institutioner-

 139. -och att motiveringarna
  till placeringen skilde sig åt.

 140. Samtidigt är det inte självklart hur
  problem definieras och bedöms.

 141. Fattigdom, vanvård, vanart -
  var skulle man dra gränserna?

 142. Det fanns också en gråzon mellan
  olika typer av institutioner.

 143. Jag har forskat om barnhem
  för värnlösa flickor i Stockholm.

 144. Jag har intervjuat,
  för ganska många år sen-

 145. -några kvinnor som var intagna
  på barnhem på 20- och 30-talet.

 146. Jag ska ta upp några aspekter
  av institutionslivet-

 147. -från det skriftliga
  källmaterialet och berättelserna.

 148. "Ingen dag är så viktig
  som intagningsdagen"-

 149. -skrev barnpsykiatrikern
  Gustav Jonsson, "Skå-Gustav".

 150. Ni som är äldre känner till honom.

 151. Han skrev det i en utredning
  på 1960-talet.

 152. Han skriver om en period som ligger
  lite längre fram i tiden-

 153. -men hans uttalande
  gäller nog också mer allmänt.

 154. Britta, som ni ser längst ut
  till höger, näst längst upp-

 155. -kom dit 1918. Hennes syster, som var
  två år äldre, var redan där.

 156. Så här berättade Britta: "Jag hade
  längtat efter att få komma dit."

 157. "Min syster och jag
  satt bredvid varandra"-

 158. -"och sov bredvid varandra.
  Hon tog hand om mig."

 159. "Man skulle vara sex, sju år, men jag
  var bara fem och ett halvt."

 160. Modern var änka och arbetade med
  hushållsarbete i olika familjer.

 161. Britta hade följt med,
  men också varit hos släktingar.

 162. Britta tyckte det var skönt att bo
  på ett ställe, och med sin syster.

 163. Birgit, som kom till Stockholms
  uppfostringsanstalt för flickor-

 164. -hade ett mer dystert minne. "Det
  var en massa ungar som glodde."

 165. "Först fick jag bada
  och tvätta håret."

 166. "Mitt hår flätades som råttsvansar
  och knöts ihop med svart band."

 167. "Jag hade ljust lockigt hår, men man
  fick inte ha håret utslaget."

 168. Här är en bild från institutionen där
  Birgit tillbringade många år.

 169. Stockholms stads uppfostringsanstalt-

 170. -som låg vid Vita bergen
  i Stockholm.

 171. Flickorna som var intagna här
  hade inte uniform-

 172. -men de fick inte ha egna kläder,
  utan fick kläder från förrådet.

 173. Varje flicka
  tilldelades ett nummer.

 174. Numret användes inte som tilltal, men
  hade en funktion i vardagen.

 175. Krokarna där flickorna hängde sina
  kappor var märkta med nummer-

 176. -och numret broderades på vita band
  som kläder märktes med.

 177. Flickorna fick själva brodera.

 178. "Numret förföljer en hela livet", sa
  en.

 179. De som jag intervjuade
  kom alla ihåg sitt nummer.

 180. Även om de varken
  klipptes eller hade uniform-

 181. -så ger beskrivningarna
  av bad, flätor, nummer-

 182. -och kläder
  som tillhörde barnhemmet-

 183. -en ny bild av ordning och lydnad.
  Det handlade om en procedur-

 184. -som med Goffmans ord beskrivs
  som bortlämnande och påtagande.

 185. I retoriken
  var "familj" och "hem" viktigt.

 186. Barnen skulle få ett nytt hem-

 187. -och räddas
  från dåliga och olämpliga hem.

 188. Begreppet "barnhem"
  hör till den här tiden.

 189. Tidigare talade man om "barnhus".

 190. "Barnhem"
  signalerar åtminstone en tanke-

 191. -om ett nytt förhållningssätt.

 192. Man talade om "hem", men hemmet
  kunde formas på olika sätt.

 193. Lite förenklat fanns det
  en mer militär inriktning-

 194. -med disciplin och hårda straff-

 195. -och en riktning där man
  försökte likna ett vanligt hem-

 196. -både när det gällde barnantal,
  inredning och vardagsliv.

 197. Idealbilden var en mor,
  en far och några barn.

 198. Så är det än, trots
  att vi under hela 1900-talet-

 199. -har haft en inte så liten grupp
  ensamstående föräldrar.

 200. Men på institutioner
  fick hem och familj former-

 201. -som skilde sig från det normala.
  Föräldraskapet var tredelat:

 202. Biologiska föräldrar,
  styrelse och personal.

 203. De biologiska föräldrarna
  måste avsäga sig målsmanskapet...

 204. ...även om barnen inte var tvångs-
  omhändertagna. De fick besöka dem.

 205. Barnen
  fick också besöka föräldrarna.

 206. Styrelsen för barnhemmet
  tog över målsmanskapet-

 207. -och blev "rättslig förälder".

 208. Personalen fungerade
  som social förälder i vardagen.

 209. På flickbarnhemmen
  tog ogifta fröknar hand om barnen.

 210. Här skapades en kvinnovärld,
  kan man säga.

 211. Personalen
  bodde också på de här barnhemmen-

 212. -till skillnad
  från senare tiders barnhem.

 213. Det var barnens hem,
  men också personalens hem.

 214. Det var ett hem,
  men också flera hem i ett.

 215. I institutionssammanhang
  var tio barn lite.

 216. Här ser ni att de är ganska många. De
  kunde vara uppåt 50 stycken.

 217. Men i jämförelse
  med en "normal" syskongrupp"-

 218. -var ju ändå tio barn
  en ganska stor syskonskara.

 219. Barnen skrevs in vid en viss ålder
  och ut vid en viss ålder.

 220. Antalet hemmavarande barn
  var alltid konstant.

 221. Också här skiljer sig barnhemmets
  familj från en vanlig familj.

 222. Det här är ett dagsschema från 1906,
  från uppfostringsanstalten.

 223. Ett utmärkande drag var,
  som Goffman beskriver-

 224. -noggrant utformade regelverk som
  strukturerades kring tid och rum.

 225. Var och när aktiviteter skulle
  utföras. Det ser vi också här.

 226. Men ett visst mått av fasta tider
  präglar också våra egna dagar.

 227. Vi äter på bestämda tider,
  vi har arbetstider och skolgång.

 228. Kanske är det inte strukturen med
  fasta tider som är det utmärkande-

 229. -utan snarare bristen
  på flexibilitet i det här livet.

 230. Vi ser att de har skolundervisning på
  förmiddagen.

 231. I det nya barndomsidealet fram- hölls
  skolans roll i barns liv.

 232. Undervisning på förmiddagen
  var positivt-

 233. -för då ansågs barnen
  vara piggare.

 234. Så var det inte överallt. Vid t.ex.
  Skolkarehemmet i Stockholm-

 235. -fick barnen först arbeta, och
  sen gå i skolan när de var trötta.

 236. Vi kan lägga märke till att de ägnar
  väldigt mycket tid åt slöjd.

 237. Flickorna sydde, stickade och vävde i
  princip allt som behövdes.

 238. Det publicerades långa listor
  i årsberättelsen.

 239. De deltog också i hushållsarbetet.

 240. Alla de här slöjdtimmarna kan ses som
  en form av disciplinering.

 241. Här satt flickorna stilla
  och arbetade.

 242. För de flickbarnhem
  som jag studerat-

 243. -finns det inga
  skrivna uppföranderegler bevarade.

 244. Men vid Frimurarbarnhuset, som vi
  såg förut, så finns det just såna.

 245. På den här bilden ser man också att
  det här är ett barnhem-

 246. -med en mer militärisk inriktning-

 247. -än där flickorna
  stod mer huller om buller.

 248. Här är de uppställda i strikt ordning
  - flickor på ena sidan.

 249. Det här var också ett barnhem
  för "värnlösa barn".

 250. Barnen skulle
  vara födda inom äktenskapet.

 251. Föräldrarna måste visa god vandel.
  Det var inte lätt att bli antagen.

 252. En stadga från 1904 anger att bar-
  nen ska gå parvis till matsalen.

 253. De fick bara vara i sovsalar och
  matsal när de skulle sova och äta.

 254. De fick inte svära, använda skällsord
  eller "ohöviskt tal".

 255. Det finns också straffjournaler.

 256. Det finns fler noteringar
  för pojkar än för flickor.

 257. Allmänt sett tycks pojkar
  ha fostrats hårdare än flickor.

 258. Vid uppfostringsanstalten berättades-

 259. -att personalen kunde nypa en,
  man kunde få en hurring-

 260. -eller få gå och lägga sig utan mat.
  Men vid Frimurarbarnhuset-

 261. -fanns det arrest,
  och det fanns mörk arrest.

 262. Man kunde få stå på planen,
  på stora gården, i flera timmar.

 263. I det nya barndomsidealet betonades
  lek som en viktig del.

 264. Uppgifterna i källmaterialet-

 265. -visar att lek och förströelse fick
  mer utrymme över tid-

 266. -och att institutionslivet påverkades
  av de nya idéerna.

 267. Flickorna läste böcker och spelade
  spel. Man köpte grammofon.

 268. De gjorde utflykter,
  och man fick gå på bio-

 269. -även om det
  inte tillhörde vardagen.

 270. Men flickornas fostran till
  tjänarinnor utmärkte vardagen.

 271. Det var få vuxna anställda. Flick-
  orna skötte mycket av arbetet.

 272. Särskilt de äldre flickorna
  drog ett tungt lass.

 273. Arbetet motiverades med att
  det var viktigt för deras framtid.

 274. Det var centralt. Ibland fick
  flickorna försumma skolgången-

 275. -för att de behövdes i arbetet.

 276. I intagningshandlingar ser vi att
  barn placerades på institution-

 277. -för att de arbetade
  och försummade skolan.

 278. Men inom institutionerna kunde
  skolförsummelse rättfärdigas.

 279. Det motiverades med barnets bästa,
  den planerade framtiden-

 280. -men också med institutionens bästa,
  för då slapp man anställa.

 281. Avskildheten från världen utanför är
  ett drag som Goffman betonar.

 282. Barnhemsbarnen tillbringade nästan
  all sin tid på institutionen-

 283. -särskilt
  om institutionen hade egen skola.

 284. Ibland fick barnen besök, ibland fick
  de själva besöka familjen.

 285. Ibland fick de gå ärenden på stan,
  men de hade små möjligheter-

 286. -att skaffa sig erfarenheter utanför
  institutionen.

 287. Rörde de sig utanför institutionen
  var det tillsammans med vuxna-

 288. -och oftast i grupp. Man kan säga att
  det var den samlade gruppen-

 289. -på gatan, i parken, på utflykten, i
  kyrkan-

 290. -som definierade barnen
  som barnhemsbarn.

 291. Det skriftliga materialet säger inget
  om flickornas upplevelser.

 292. Men här är ett par exempel
  från mina intervjuer:

 293. En sa: "Vi gick i långa led.
  Man skämdes och tittade bort."

 294. "Man försökte dra sig,
  så att det inte skulle märkas"-

 295. -"att man tillhörde flickgruppen."

 296. Flickorna skulle fostras
  till tjänarinnor.

 297. Det gällde
  inte bara Stockholms-barnhemmen-

 298. -utan i stort sett
  alla flickbarnhem i landet.

 299. De flesta flickor
  vid institutionerna-

 300. -skrevs också ut som tjänarinnor.

 301. Få återvände till anhöriga,
  åtminstone vid utskrivningen.

 302. Att institutionernas målsättning
  uppfylldes sågs som viktigt.

 303. Barnhemsvistelsen påverkade alltså
  inte bara barndomen-

 304. -utan också vägen
  in i vuxenvärlden.

 305. Flickorna började som tjänarinnor-

 306. -trots att det i Stockholm
  fanns många andra möjligheter.

 307. De hamnade
  i en mycket underordnad position.

 308. Arbetsvillkoren för tjänstefolk
  skilde sig-

 309. -från den övriga arbetsmarknaden.

 310. Först 1944
  reglerades anställningar i hemmet.

 311. Samtidigt kan man se det som
  att de skrevs ut till ett arbete.

 312. De lämnades inte bara. Ibland kunde
  andra möjligheter öppna sig.

 313. T.ex. att få utbildning
  till lärarinna, eller annat stöd.

 314. Gott uppförande
  tycks här ha varit viktigt-

 315. -och förstås också
  att man ansågs begåvad.

 316. Även efter utskrivning fick
  en del flickor stöd och hjälp.

 317. Viktigt tycks ha varit
  att de hade "skött sig".

 318. Att de inte hade "fallit", för
  att använda den tidens uttryck.

 319. Det fanns länge
  ett stöd för institutioner.

 320. Nya institutioner öppnades
  och beskrevs i positiva ordalag.

 321. Men det fanns också kritik.
  De sågs som en konstlad miljö-

 322. -där barn inte lärde sig att känna
  livet. Efter andra världskriget-

 323. -minskade antalet barn
  i fosterhem och på institutioner.

 324. Många institutioner
  för värnlösa barn-

 325. -bl.a. de som jag studerade,
  försvann.

 326. Det handlade om en annan syn
  på vad barn skulle vara-

 327. -och satsningar som förbättrade
  föräldrars möjligheter.

 328. Barnbidrag, skolmåltider,
  daghemsutbyggnad-

 329. -och en allmän standardhöjning.

 330. När en ny socialtjänstlagstiftning
  antogs 1980-

 331. -fanns det tankar
  om att institutionsvården-

 332. -skulle bli ganska marginell
  för barn och unga.

 333. Fosterhem skulle vara det vanliga för
  dem som inte kunde bo hemma.

 334. Trots detta har institutionerna fått
  ökad betydelse.

 335. Små, privata institutioner
  har ökat:

 336. HVB, hem för vård eller boende.

 337. I dag finns
  mer än 800 såna institutioner.

 338. En del av dem tar emot barn
  från tretton års ålder.

 339. En del uppger att de vill vara en
  familj som en del av behandlingen.

 340. Men det är en familj med anställda
  vuxna och dokumentation-

 341. -som därmed, som förut, skiljer sig
  från en vanlig familj.

 342. Här kan också finnas
  väl utvecklade system-

 343. -för straff och belöning,
  visar studier.

 344. Studier från senare årtionden
  ger en ganska dyster bild-

 345. -av de här barnens livsvillkor
  och framtidsutsikter.

 346. Det gäller hälsa, skolgång och
  sociala och ekonomiska resurser.

 347. Här finns en av vår tids
  stora utmaningar.

 348. Barndomen påverkar vuxenlivet.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Barnhem och barnhemsbarn

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

För några generationer sedan växte många barn upp som fosterbarn eller barnhemsbarn. Även idag har många barn sådana erfarenheter. I Sverige har barnhem funnits sedan 1600-talet, men det var under det sena 1800-talet som de karftigt ökade i antal. Ingrid Söderlind, som forskar i ämnet, berättar om institutionella miljöer och hur vardagslivet formats för barnen utifrån rådande barndomsideal, från sent 1800-tal fram till vår egen tid. Inspelat i september 2013. Arrangör: Linköpings universitet.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Välfärd och offentlig sektor
Ämnesord:
Barn- och ungdomsvård, Barnhem, Barnhemsbarn, Samhällsvetenskap, Social omsorg, Sociala frågor, Sverige
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Institutionsvård och omsorg

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Institutionsvård och omsorg

Barnhem och barnhemsbarn

För några generationer sedan växte många barn upp som fosterbarn eller barnhemsbarn. Ingrid Söderlind, som forskar i ämnet, berättar om institutionella miljöer och hur vardagslivet formats för barnen utifrån rådande barndomsideal, från sent 1800-tal fram till vår egen tid. Inspelat i september 2013. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Institutionsvård och omsorg

Att vara äldre är att vara som andra

Allt fler personer med intellektuell funktionsnedsättning når en hög ålder. Ida Kåhlin, äldreforskare, föreläser om hur dessa personer har upplevt övergrepp och utanförskap, men även integrering och normalisering. Inspelat i september 2013. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Forskningscirklar och design som lärande

Utifrån begreppen design och forskningscirklar diskuterar forskarna Per-Anders Hillgren och Magnus Johansson hur man som lärare kan genomföra utbildning utifrån behov, problem och utmaningar. Vi får inte fastna i lösningar som bara passar in i rådande strukturer och system. Vi måste också våga utforska idéer som inte fungerar idag men som skulle kunna fungera om vi påverkar strukturer högre upp. Hur löser vi problem och hur håller vi fast vid nya idéer utan att falla in i rådande strukturer? Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Att vara barn

Under 1800-talet föddes idén om barnens rättigheter, men samtidigt arbetade mängder av barn på livsfarliga fabriker. Vi betraktar 1800-talet ur arbetarbarnets perspektiv.