Titta

Vår samiska kamp

Vår samiska kamp

Om Vår samiska kamp

Programserie om samernas situation idag, kulturellt och socialt, och som även skildrar samiskt liv ur ett historiskt perspektiv. Vi möter människor från hela Nordkalotten som berättar om sina erfarenheter och om sin kamp för erkännande av den samiska identiteten och kulturen. NRK har under resor i norr undersökt den samiska kulturen och hur unga samer i dag förhåller sig till identitet och arv.

Till första programmet

Vår samiska kamp : Stolt framtidDela
 1. I dag är många stolta
  över att vara same.

 2. Här bor det samer!

 3. Det har tagit många år att komma dit.

 4. Det samiska är förknippat med
  nåt som är fel och skambelagt.

 5. Samiska barn sattes på internatskola
  för att bli norska.

 6. Internatskolorna var barnmisshandel
  i offentlig regi.

 7. Tundra, min mor,
  man slet bort mig från dig.

 8. Samerna har fört en tyst kamp,
  men inte utan motstånd.

 9. Det var hemskt att upptäcka
  att vi kanske var samer.

 10. Det var bara negativt kring det samiska
  när vi växte upp.

 11. Det var skam, och det var inget fint.

 12. Man ville bara inte veta det.

 13. Jag önskar att jag inte
  hade fått den informationen.

 14. Länge vågade jag inte ta itu med det.

 15. Susann växte upp i Manndalen
  i en vanlig norsk familj.

 16. En dag fick hon en skolläxa
  som förändrade hennes liv.

 17. Alla skulle skriva ner
  tio ortsnamn från bygden.

 18. 90 procent av namnen vi kom med
  var inte norska, utan samiska.

 19. Där har du Ordamielli,
  där borta Ruođđu.

 20. Där nere har du Riebet,
  Suđđasluohkka, Gaiskiridi…

 21. De flesta platserna här har samiska
  namn, och det måste betyda nåt.

 22. Jag blev nyfiken och ville veta mer.

 23. Ungdomarna i Kåfjord undrade över
  de många samiska namnen-

 24. -och varför de äldre
  kunde prata samiska.

 25. Samerna förknippades med renskötsel
  och jojk. Sånt sysslade inte vi med.

 26. Föräldrarna pratade samiska,
  men de sa att de pratade lapska.

 27. Vi hade ingen relation till det samiska.

 28. Nu är vi här, och vi kallas sjösamer.
  Andra säger att vi är från Finland.

 29. Men vi har kommit fram till
  att vi ska vara norska.

 30. Det har vi kommit fram till.
  Vi känner oss norska.

 31. Jag har aldrig känt mig som same.

 32. Jag vet inte varför,
  men det har jag inte gjort.

 33. Det tycker jag inte att jag är, och jag
  vill inte vara det. Jag vet inte varför.

 34. En orsak till att många
  inte känner sig samiska-

 35. -är att det från 1800-talets slut fördes
  en politik för att göra samerna norska.

 36. Stora delar av Kåfjord och kusten
  var nordsamiska områden.

 37. Sjösamerna levde av fiske och jordbruk,
  de i fjällen av renskötsel.

 38. Och de flesta pratade samiska.

 39. Men det fanns krav på att de skulle lära
  sig norska och bli riktiga norrmän.

 40. Så försvann mycket av den samiska
  kulturen, särskilt från kustområdena.

 41. Susann upptäckte till stor förvåning
  att hon hade samiska rötter-

 42. -och att det var förbundet med skam.

 43. När jag förstod anledningen
  var det nåt jag måste övervinna.

 44. Det ska ju inte få fortsätta
  i fler generationer.

 45. Man måste våga säga
  att den historien inte får upprepas.

 46. Jag är stolt över min bakgrund.

 47. Jag är stolt när jag har på mig
  samedräkt. Då ser folk att jag är same.

 48. Det här är min andra samedräkt.
  Jag fick den i morgongåva av min man.

 49. Så den uppskattar jag särskilt mycket.

 50. Att ge mig det som morgongåva!
  Han fick mycket cred för det.

 51. Vi är åtta syskon. Bara två av oss är
  intresserade av vår samiska bakgrund.

 52. Och den samiska identiteten.
  Det har inte varit helt enkelt.

 53. Det har varit en del diskussioner
  om det samiska i familjen.

 54. Jag uppfattar inte mina föräldrar som
  samiska och känner mig inte som det.

 55. Jag anser att alla måste få göra
  det de känner för. Eller hur?

 56. Jag har inget problem med
  att vi är olika.

 57. En gör det ena, den ena det andra.

 58. Jag vill inte vara same, men de har valt
  det. Min identitet är inte som same.

 59. Den här trakten är förnorskad-

 60. -och det samiska är förknippat
  med nåt som är fel och skambelagt.

 61. Vi vill inte identifieras med det.
  Nu när två av oss går i samedräkt-

 62. -ikläder vi resten av familjen
  samiskhet, nåt som de inte önskar.

 63. Det är klart att det blev tufft.

 64. Mycket av skammen samerna bär på är
  knuten till internatskolor i Nordnorge.

 65. Hit skickades samiska barn
  för att lära sig bli norska.

 66. Det var väldigt mörkt och kallt. Det
  verkade och luktade så främmande.

 67. Man kände sig ensam, trots att det
  var många andra barn i samma rum.

 68. Det var väldigt otrivsamt.

 69. Jag var bara sju år, och många gånger
  längtade jag intensivt efter mamma.

 70. Jag klarade knappt att bo här.

 71. De flesta här är flyttsamer,
  som för första gången-

 72. -ska stifta bekantskap med skoltidens
  svårigheter och glädjeämnen.

 73. Det är staten som driver internatet.

 74. När jag kom hit som sjuåring
  pratade husmor och lärarna norska.

 75. Jag förstod ingenting.
  Jag kunde inte ett enda norskt ord.

 76. Det här var mitt klassrum.

 77. Barnen ska lära sig skriva på samiska
  samt läsa och skriva norska.

 78. Detta gör undervisningen komplicerad.

 79. Jag minns att när jag skulle säga nåt
  på norska, så klarade jag det inte.

 80. Jag tyckte snart att jag var
  dummare än de andra barnen.

 81. Ni är lärare i en samisk klass
  utan att själv kunna samiska.

 82. Vad betyder det
  för undervisningssituationen?

 83. För mitt vidkommande betyder det
  att jag känner mig hjälplös.

 84. Att jag inte räcker till.

 85. Peka på nåt på bilden
  och fråga om ett eller annat.

 86. Frågorna ska börja med "Vad"?

 87. Tänk på nåt, och så säger du: "Vad..."

 88. "Vad är det här?"

 89. För en del går mycket av det jag säger
  fullständigt över huvudet på dem.

 90. Internatskolorna var barnmisshandel
  i offentlig regi.

 91. Tänk dig själv:
  Du har ett barn på fem, sex år.

 92. Det tas hemifrån till en internatskola.

 93. Det är fyra, fem, sex, sju mil borta.

 94. Det möter lärare
  som bara pratar norska.

 95. Din unge kan endast samiska.

 96. Vad kan det bli för undervisning?

 97. Det är
  en otroligt skrämmande upplevelse.

 98. Jag minns
  att på kvällen när vi skulle lägga oss-

 99. -så brukade jag vara rädd
  för att jag skulle kissa på mig.

 100. På kvällen låg jag och tänkte. Jag
  kunde inte sova, men till slut gick det.

 101. När jag vaknade på natten
  för att jag hade kissat på mig i sängen-

 102. -gick jag bort till byrålådan
  och letade efter torra trosor.

 103. Jag tittade i lådan, men den var tom.

 104. Vi fick rena kläder varannan vecka,
  så jag hade inga trosor till slut.

 105. När husmor upptäckte det skällde hon
  på mig, och det var väldigt pinsamt-

 106. -för de andra barnen hörde det,
  och så fick hela skolan veta det.

 107. Jag har alltid varit rädd
  för norrmän i högre ställning.

 108. Även i vuxen ålder har jag varit rädd
  för att hävda mina behov.

 109. Jag tror att det stammar från uppväxten
  för vi lärde oss att vara underdåniga.

 110. Per Fugelli var distriktsläkare
  i Porsanger.

 111. Han gjorde en tidig hälsoundersökning
  bland samer, och slutsatsen är tydlig:

 112. Norska samhället påförde stora delar
  av samebefolkningen hälsoskador.

 113. Förklaringen är enkel:
  All hälsoforskning visar-

 114. -att det inte är Omega 3
  och antioxidanter som ger god hälsa...

 115. En förutsättning för god hälsa är
  att du är någorlunda trygg i dig själv.

 116. Att du gillar dig själv
  som den du är.

 117. Dina rötter...

 118. ...dina tankar, dina känslor,
  dina sånger och berättelser.

 119. Så kommer nationen Norge
  och säger till samerna:

 120. "Ni är noll värda som samer. För att bli
  riktigt folk måste ni bli som oss."

 121. Det här försökte vi
  indoktrinera dem med i skolan.

 122. Skolan har en egen kör.

 123. Att de satte i gång förnorsknings-
  politiken, som blev så omfattande-

 124. -var kanske inte först och främst
  för att den var ond.

 125. Man tänkte
  att det här var bäst för samerna.

 126. Samerna ansågs vara mindre värda
  än den norska befolkningen.

 127. Och man ska inte förglömma
  att Norge var en ung nation.

 128. Förnorskningspolitiken börjar runt
  1950, inte länge sedan 1914-

 129. -och det är viktigt att bygga
  det norska. Alla skulle bli norska.

 130. Många internatbarn blev analfabeter.
  För Solbjørg gick det bra till slut-

 131. -och hon utbildade sig
  till psykiatrisjuksköterska.

 132. Jag var så lycklig, det var en stor dag,
  och min familj var lycklig.

 133. Mycket har hänt
  sen Susann upptäckte sin bakgrund.

 134. I dag bor hon i Tromsø, och hennes
  barn får lära sig samiska i skolan.

 135. Räkna på samiska, Peder.

 136. En, två, tre, fyra, fem,
  sex, sju, åtta, nio, tio.

 137. En, två, tre, fyra, fem,
  sex, sju, åtta, nio, tio.

 138. Jag önskar att jag kunde Michael
  Jacksons låtar på samiska!

 139. Jag tyckte att hon skulle lära sig
  samiska. Det är kul att barnen gör det.

 140. Det är en fördel för dem.

 141. Språk är bra att lära sig, och
  idenititetsgrejen gör det spännande.

 142. Susann och andra samer
  har velat ta tillbaka språket-

 143. -och därför visa på de ursprungliga,
  samiska ortsnamnen på berg, sjöar-

 144. -och dalgångar som Manndalen.

 145. På skylten står det
  Ommávággi Manndalen.

 146. Ni ser att det samiska namnet
  står överst på skylten.

 147. Många hade invändningar mot
  att det samiska namnet stod överst-

 148. -för då sågs hela kommunen
  som samisk.

 149. Alla kände inte att de var samer,
  i alla fall inte då.

 150. Fortfarande tycker många
  att det är problematiskt.

 151. ...införandet av den nya,
  samiska språklagen skapar strid.

 152. Samhällen och familjer splittras,
  samiska vägskyltar skitas ner.

 153. Vad har hänt med skylten?

 154. Här stod det på samiska: Gáivona
  Sokan, och det över Kåfjord kommun.

 155. Det är därifrån mormor, morfar
  och mamma kommer.

 156. När kommunen blev samisk skyltade
  man på samiska. Det gillade inte alla.

 157. Vägverket måste hela tiden ersätta
  vandaliserade skyltar med nya.

 158. Man vet inte vem som stod bakom
  vandalismen, som det kan kallas.

 159. De ville inte identifieras med det
  samiska, och det finns olika teorier.

 160. Några menar att det var förnorskade
  samer som inte ville bli det.

 161. På Nordkalotten har många samer
  känt sig stämplade som mindre värda.

 162. Delvis beror det på rasbiologin,
  som fick särskilt genomslag i Sverige.

 163. På Uppsala universitetsbibliotek
  finns en speciell fotosamling.

 164. 13 000 fotografier som delar in
  det svenska folket i olika raser.

 165. Samerna sågs som
  en lägre stående ras.

 166. För att dokumentera att de var mindre
  intelligenta och hade dåliga anlag-

 167. -reste forskare runt och mätte, vägde
  och tog prover på samer.

 168. Att samhället måste beskyddas var
  en teori som väckte intresse i Europa.

 169. Före andra världskriget
  var tyska forskare i Sverige-

 170. -och utväxlade idéer som vi känner igen
  från nazisternas raspolitik.

 171. I Sovjetunionen, efter kriget,
  tvingades samerna flytta.

 172. Från det fria livet på tundran
  och in i höghus.

 173. Många måste ge upp
  sin samiska identitet.

 174. Men några kämpar än
  för att bevara den samiska kulturen.

 175. Det här är min by Varzino.

 176. Här har det sen urminnes tider bott
  samer. Här är sommarbosättningen.

 177. 1964 var det ett levande samhälle.
  Där fanns hus, kolchosen...

 178. Man sysslade med fiske, renskötsel,
  så som man alltid har gjort här.

 179. 1968 beslutades det-

 180. -att folk skulle flyttas från Varzino
  hit till Lovozero.

 181. De utlovades bekväma bostäder.

 182. Och arbete.

 183. Men i själva verket
  var det ingen som fick det.

 184. Naturen var vår.

 185. Vi var vana vid att leva ute i det fria
  och andas in den friska havsluften.

 186. Alla som tvångsförflyttades, oavsett om
  det var från Varzino eller andra byar-

 187. -upplevde allihop
  en stor psykologisk stress.

 188. Folk slets upp med rötterna
  och fann sig inte till rätta-

 189. -bland de andra på det nya stället
  dit de flyttades.

 190. Nina flyttade till Murmansk. Sitt hjärta
  har hon nån helt annanstans.

 191. Plockar man en blomma
  och kastar den på marken, så dör den.

 192. Likadant är det med människor
  som berövas sina rötter-

 193. -och den natur där de växte upp-

 194. -och kände sig fria.

 195. Tundra, min mor,
  man slet bort mig från dig.

 196. Jag skickades
  till den främmande storstan.

 197. Jag dör. Jag dör. Jag dör.

 198. Barnbarnet Annas besök hör till
  de stora ljuspunkterna i Ninas liv.

 199. Anna bor i Norge
  och arbetar som urfolksrådgivare.

 200. Hon är inspirerad av farmors kamp
  för den samiska kulturens överlevnad.

 201. Jag kommer! Vem där?
  - Gara, kom så öppnar vi dörren!

 202. Hon och hela familjen
  representerar mina rötter.

 203. Men jag vet vad de har upplevt,
  tvångsförflyttning och såna saker.

 204. Den smärta de bär på,
  den känner jag också.

 205. Jag bär på en smärta i hjärtat-

 206. -för att språket har försvunnit.

 207. Det är fruktansvärt.

 208. Det är en enorm psykisk press och
  det samiska folkets historiska trauma.

 209. Den unga generationen i dag
  har förlorat sitt modersmål.

 210. Jag pratar samiska.

 211. Jag har jobbat hårt
  för att det skulle bli verklighet-

 212. -men det finns väldigt få
  som jag kan prata med.

 213. Nina har vigt sitt liv åt samernas sak.

 214. Hon har varit med och skrivit
  en kildinsamisk ordbok.

 215. När vi var färdiga med ordboksarbetet
  såg vi till-

 216. -att varenda samisk familj
  fick den gratis.

 217. Ni pratar om den tysta kampen,
  men min mun har aldrig varit tyst.

 218. Den vill alltid kämpa och säga ifrån
  om samiskt liv, folk och kultur.

 219. Min stora skräck är
  att jag inte ska lyckas ändra-

 220. -på det som händer min kultur.

 221. Jag vet inte om min kultur överlever.

 222. Så länge jag lever, så lever
  det samiska i mig. Det lever i dag.

 223. Susann har som livsuppgift att kämpa
  mot den begångna orättfärdigheten.

 224. Hon har doktorerat i juridik och blivit
  samerättsexpert vid universitetet.

 225. Det här är min arbetsplats,
  juridiska fakulteten.

 226. Som synes är allt här på universitetet
  skyltat på norska och samiska.

 227. Här är min första bok - den första
  framställningen av samerätt som finns.

 228. Samer framställs som dumma.
  De sägs vara väl förtjusta i alkohol.

 229. Skrivs det om samer
  är det om konflikter.

 230. Det är bara kvällstidningsjournalistik
  som får plats i norska medier i dag.

 231. Och det bidrar förstås till
  vilken bild folk har av samer.

 232. För att ändra på den negativa bilden
  har många valt att vara stolt same.

 233. En del startade festivalen Riddu Riđđu
  i början av nittiotalet.

 234. En av världens största kulturfestivaler
  för urfolk.

 235. Det är inte vilken som helst.

 236. Det är en symbol för
  en revitaliserad sjösamisk kultur.

 237. Riddu Riđđu är en årlig happening-

 238. -som säger "Yes, här bort det samer!".

 239. Vi håller inte på med renskötsel, utan
  går på universitetet, fikar på kaféer-

 240. -men vi lever här och vi firar det varje
  sommar. Det är en underbar festival!

 241. Det är lätt för mig att vara stolt same,
  för jag har fått allt serverat.

 242. Jag kan välja det positiva, vara norsk
  ena dagen och samisk den andra.

 243. Men man måste ju förstå-

 244. -att det varit en skam att vara same,
  mot bakgrund av förnorskningen.

 245. Vi som är unga
  och inte bär på skammen...

 246. Det är vårt ansvar att bära stoltheten.

 247. Om jag kunde välja generation
  att tillhöra skulle jag välja den här.

 248. Inte mina föräldrars
  eller morföräldrars.

 249. Jag har andra möjligheter än de hade
  när det gäller samiskt språk och kultur.

 250. Givetvis får vi inte glömma historien,
  och vi vet hur det har varit-

 251. -men ansvaret är vårt eget:
  Vi har alla möjligheter.

 252. Översättning C. Dyfverman Sverenius:
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Stolt framtid

Avsnitt 1 av 6

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

I Norge under första delen av 1900-talet ansågs den samiska kulturen vara mindre värd och samerna skulle lära sig norska och leva efter norska seder och bruk. Vi träffar Susann Funderud Skogvang från Kåfjord som fick en hemläxa i skolan som förändrade hennes liv. Hon fick reda på att alla fjällen i bygden hade samiska namn. Susann fick för första gången kontakt med sitt samiska arv och är idag, liksom många andra, stolt över sitt ursprung och sin identitet. Vi träffar även Solbjørg Valio som gick på norsk internatskola i slutet av 1950-talet, och Per Fugelli som var distriktsläkare i Lakselv i slutet av 1970-talet. Dessutom berättar Nina Afanasyeva i ryska Murmansk om sin kamp för att den samiska kulturen ska överleva.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Nationella minoriteter
Ämnesord:
Minoriteter, Norge, Samer, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i Vår samiska kamp

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaVår samiska kamp

Stolt framtid

Avsnitt 1 av 6

Under första delen av 1900-talet sågs den samiska kulturen som mindre värd i Norge. Samerna skulle lära sig att tala norska och leva efter norska seder och bruk. Susann kom i kontakt med sitt samiska arv genom en läxa i skolan. Idag är hon, som många andra, stolt över sitt samiska ursprung.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaVår samiska kamp

Kulturens kraft

Avsnitt 2 av 6

Samisk kultur har fått internationellt erkännande under senare tid. Vi möter sångerskan Marit Boine, som använder sin röst för att förmedla stolthet och samiska värderingar, och Simon Marainen som använder jojk i nya sammanhang. Vi träffar också en av skaparna av serien Märät säppikäät.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaVår samiska kamp

Entreprenörernas tid

Avsnitt 3 av 6

Under delar av året lever Ante Aikios familj av den samiska kulturen och säljer upplevelser till turister i finska vintersportorten Levi. Men vad väntar i framtiden för de samer som får allt svårare att försörja sig på rennäring och fiske?

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaVår samiska kamp

Språkets makt

Avsnitt 4 av 6

I dag har samer både rätten och möjligheterna att lära sig sitt modersmål, men möts fortfarande av motstånd. Marja från norska Elgå fick lära sig sydsamiska i skolan tack vare ett projekt om flerspråkighet. Satsningen blev framgångsrik och idag är barnen i Elgå tvåspråkiga.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaVår samiska kamp

Rätten till jorden

Avsnitt 5 av 6

Renägaren Niila Inga kan visa på hundraårig användning av jorden i Laevas sameby, men har inga papper på egendomsrätt. Området, som ligger nära Kebnekaise, har rika mineraltillgångar och det finns intresse för att starta en ny gruva. Niila oroar sig för att familjens framtid kan ödeläggas.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaVår samiska kamp

Makt och maktlöshet

Avsnitt 6 av 6

På 1990-talet var det stora konflikter i Finnmark och många menade att samerna hade fått för omfattande politisk makt. Vi möter sametingsrepresentanten Marie Therese Aslaksen som blev politiskt engagerad under konflikterna. Vi tittar också närmare på hur naturtillgångar som guld och mineraler påverkar Finnmarksvidda.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden 2015 - Limmud 2015

Ett samtal om antisemitism

Folkpartisten och före detta integrationsminister Erik Ullenhag samtalar med moderatorn Willy Silberstein. De samtalar om antisemitism, världsläget och om regeringens erkännande av Palestina samt om flathet och rädsla för att stöta sig med politiker. Inspelat den 15 november 2015 på Norra Reals gymnasium i Stockholm. Arrangör: Limmud.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Att vara barn

Under 1800-talet föddes idén om barnens rättigheter, men samtidigt arbetade mängder av barn på livsfarliga fabriker. Vi betraktar 1800-talet ur arbetarbarnets perspektiv.