Titta

Bilderna som förändrade vetenskapen

Bilderna som förändrade vetenskapen

Om Bilderna som förändrade vetenskapen

Några av vetenskapshistoriens största ögonblick finns förevigade som fotografier, skisser eller filmer. Det är bilder som varit omstörtande för vetenskapen och vår verklighet. I tolv program får du se bland annat Hubbles bild av universum, Apollos foto från månytan, Joseph Altman som visade att det skapas nya celler i den vuxna hjärnan och många fler som förändrat vår syn på världen.

Syfte

Att ge fördjupande kunskap om följande avgörande och vetenskapshistoriska upptäcker: nanoteknik, nybildning av hjärnceller, DNA-spiralen, den evolutionära principen, beviset på att antipartiklar existerar, människans anatomi, Vintergatans plats i förhållande till andra galaxer, beviset för Einsteins allmänna relativitetsteori, solen som solsystemets mittpunkt, teorin om kontinentaldrift och plattektonik, upptäckten av den amerikanska kontinenten och betydelsen av månlandningen.

Till första programmet

Bilderna som förändrade vetenskapen : Wegeners kontinentaldriftDela
 1. Många hade sett hur märkligt bra
  kontinenternas former passade ihop.

 2. Sydamerika och Afrika
  var som två bitar i ett pussel.

 3. I en bild från 1900-talets början
  fanns en lösning som ingen trodde på.

 4. Det här är kartor
  över hur kontinenterna hänger ihop.

 5. För 200 miljoner år sen började
  kontinenterna röra sig från varandra-

 6. -och Atlanten började uppstå.

 7. Bilden antydde att planeten
  haft en dramatisk bakgrund-

 8. -och att våldsamma krafter
  format om dess ansikte.

 9. Först på 1970-talet publicerades
  den första kompletta världskartan.

 10. En karta som visar hela jordskorpan,
  även delen som döljs av världshaven.

 11. Det här är Heezens och Tharps
  karta över världshavens bottnar.

 12. Den publicerades 1977
  och var den första framställning-

 13. -som visade de mest framträdande
  formerna på havsbottnen.

 14. Världens största struktur
  visades på kartan-

 15. -nämligen Mittatlantiska ryggen,
  som utgår från Norra ishavet-

 16. -och går längs mitten av Atlanten...

 17. Den så kallade Mittatlantiska ryggen
  visade sig bära på bevisen-

 18. -för en teori
  som formades för hundra år sedan.

 19. Den tyske meteorologen
  och geofysikern Alfred Wegener-

 20. -blev först med en teori
  som korrekt tacklade gåtan-

 21. -om Afrikas och Sydamerikas
  märkliga passform.

 22. Wegener granskade fossil från olika
  delar av världen och såg ett mönster.

 23. Samma arter fanns på kontinenter
  som nu låg långt ifrån varandra-

 24. -till exempel reptilfossil
  i Sydamerika och Afrika.

 25. När fossilen placerades på kartan
  och Wegener förde ihop landmassorna-

 26. -såg han att de passade in i varandra
  och bildade en superkontinent.

 27. Vi hade fossil som visade-

 28. -att samma djur tidigare
  hade funnits på båda platserna.

 29. Det fanns alltså starka bevis för att
  kontinenterna hade hängt samman-

 30. -och Wegener
  sammanställde bevisen i sin teori.

 31. Jättekontinenten fick namnet Pangea-

 32. -och Wegener kallade processen som
  bröt upp Pangea för kontinentaldrift.

 33. Men bilden
  som beskrev det dramatiska skeendet-

 34. -applåderades inte
  av forskaretablissemanget.

 35. Han lade fram sina teorier 1912,
  och de blev mycket impopulära.

 36. Det fanns ingen mekanism
  som kunde förklara förskjutningen-

 37. -och som verkade sannolik
  vid den tiden.

 38. Först på 1950-talet kunde Wegeners
  idéer bevisas och förklaras.

 39. Jag har inte varit här på länge.

 40. -Hur många borrprover finns det här?
  -Omkring sex tusen.

 41. Vi har prover som
  är allt från 150 miljoner år gamla-

 42. -till 80 eller 60 miljoner år gamla.

 43. -Hela den tidiga förskjutningen?
  -Ja.

 44. På Lamont, på Columbia University,
  förvaras borrprover från havsbottnen.

 45. De äldsta är från Pangeas uppbrott,
  när Atlanten började öppna sig.

 46. Du var väl ute på de där fartygen
  i långa perioder?

 47. -Tre månader?
  -Tre till fyra månader.

 48. Bill Ryan är en av dem
  som samlat in proverna.

 49. Sedimentprover samlas upp i rör.

 50. Rören monteras isär, läggs på däck...

 51. Arbetet leddes av geologerna
  Marie Tharp och Bruce Heezen-

 52. -som gjorde otaliga resor över
  Atlanten och kartlade havsbottnen.

 53. De hade fartyg som korsade Atlanten-

 54. -och lodade djupet under fartyget.

 55. Det var tiotals kilometers avstånd
  mellan fartygen.

 56. Marie Tharp
  började utifrån mätpunkterna ta fram-

 57. -den första korrekta kartan
  över havsbottnen.

 58. Hon gjorde översikter
  över havsbottnen utifrån lodningarna.

 59. Sen började hon försöka
  få fram tredimensionella modeller-

 60. -och sätta samman en bild
  av havsbottnen-

 61. -utifrån dessa glesa lodningar.

 62. Tharp och Heezen såg att havsbottnen
  var kilometertjock vid kontinenterna.

 63. När båten närmade sig Atlantens mitt,
  tunnade havsbottnen ut dramatiskt.

 64. När man
  korsade Mittatlantiska ryggen-

 65. -blev den tunnare: ett par hundra
  meter, hundra meter, femtio meter...

 66. Och plötsligt saknades sediment.

 67. Mitt i Atlanten
  hittade man en bergsrygg-

 68. -som bar på förklaringen
  till fenomenet.

 69. Det som Heezen och Tharp upptäckte-

 70. -var att den Mittatlantiska ryggen
  har en riftdal i mitten.

 71. Det är sänkan som man ser här.

 72. Längs bergsryggen löpte en sprickdal,
  där ny jordskorpa bildas.

 73. Man hade hittat mekanismen
  som styrde Wegeners kontinentaldrift.

 74. Som i en skräckfilm. Folk kommer
  att skratta när de ser det här.

 75. Det är här havsbottnen föds.

 76. Sprickan vidgar sig och fylls med
  lava med några års mellanrum.

 77. Det sker om och om igen.

 78. Skorpan bildas i riftdalen
  och trycks ut som på löpande band.

 79. Den rör sig bortåt samtidigt
  som ny skorpa ständigt bildas.

 80. Jordskorpan
  består av ett dussintal plattor-

 81. -som rör sig
  på en bädd av flytande magma.

 82. På vissa ställen gnider plattorna
  mot varandra. På andra kolliderar de.

 83. Så kan kontinenterna
  vara på väg bort från varandra-

 84. -som vid Mittatlantiska ryggen,
  där magma blir till ny havsbotten.

 85. Plattektonik är teorin om att
  jordens yta är uppdelad i plattor.

 86. Spridningszoner till havs
  är en sorts plattgränser.

 87. Tharp och Heezen hittade den fysiska
  motor som Wegener hade letat efter:

 88. Mekanismen
  för att flytta kontinenter.

 89. Man bevisade att Wegeners
  kontinentaldriftsteori var korrekt-

 90. -och tillhandahöll mekanismen
  som saknades hos Wegener.

 91. Man kunde nu spela upp en film som
  visade hur superkontinenten Pangea-

 92. -under 200 miljoner år lösts upp och
  format världen till den vi har i dag.

 93. Översättning:
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Wegeners kontinentaldrift

Avsnitt 4 av 12

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Många hade sett att kontinenternas kustlinjer verkade passa i varandra, men meteorologen och geofysikern Alfred Wegener var först med att bygga en teori om kontinenternas förflyttningar. Resultatet blev en bild som återberättade planetens geologiska historia men som dåtidens vetenskap vände ryggen till.

Ämnen:
Geografi > Jordytans form och förändring
Ämnesord:
Endogena processer, Geologi, Kontinentaldrift, Naturvetenskap, Wegener, Alfred, 1880-1930
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund, Gymnasieskola

Alla program i Bilderna som förändrade vetenskapen

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Apolloprogrammet

Avsnitt 1 av 12

Neil Armstrongs och Buzz Aldrins banbrytande resa till månen sommaren 1969 direktsändes i tv. Med på expeditionen fanns också en Hasselbladskamera som användes för att fånga några av historiens mest ikoniska stillbilder.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Martellus världskarta

Avsnitt 2 av 12

Henricus Martellus karta över världen från slutet av 1400-talet var tidens mest detaljerade. Forskare tror att kartan låg till grund för den explosiva kartläggningen av planeten som bland annat ledde till Christofer Columbus upptäcktsresa västerut.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Kopernikus världsbild

Avsnitt 3 av 12

Nikolaus Kopernikus illustration av hur jorden cirkulerar runt solen slog ner som en bomb i 1500-talets Europa. Att jorden inte skulle vara universums centrum var oförenligt med kyrkans världsbild och Kopernikus bok sattes upp på en lista över förbjudna böcker.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Wegeners kontinentaldrift

Avsnitt 4 av 12

Meteorologen och geofysikern Alfred Wegener var först med att bygga en teori om kontinenternas förflyttningar. Resultatet blev en bild som återberättade planetens geologiska historia men som dåtidens vetenskap vände ryggen till.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Eddingtons solförmörkelse

Avsnitt 5 av 12

År 1919 åker den brittiske astronomen sir Arthur Eddington till ön Principe utanför Afrika för att fotografera en solförmörkelse. Bilden blir det experimentella beviset för den allmänna relativitetsteorin och gör Albert Einstein till superkändis över en natt.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Andromeda blir en galax

Avsnitt 6 av 12

Den amerikanske astronomen Edwin Hubbles foto av Andromedagalaxen är en av vetenskapshistoriens allra viktigaste bilder och avgjorde 1920-talets stora debatt inom astronomin. Fotot visade inte bara att Vintergatan är en galax i mängden, utan också att universum expanderar.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Vesalius anatomi

Avsnitt 7 av 12

Under spektakulära former och i strid mot kyrkan genomförde den unge Andreas Vesalius den första vetenskapliga kartläggningen av människokroppen. År 1543 utkom hans revolutionerande De humani corporis fabrica, den första anatomiboken med illustrationer av hur kroppen ser ut inuti.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Neurogenes på bild

Avsnitt 8 av 12

Under lång tid trodde man att hjärnceller inte nyskapas utan att vi bara har de hjärnceller vi föds med. Neurobiologen Joseph Altmans spektakulära bild från 1963 visar att det faktiskt sker nybildning av hjärnceller även i den vuxna hjärnan.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Darwin's Tree of life

Avsnitt 9 av 12

När Charles Darwins bok Om arternas uppkomst publicerades 1859 slog den ner som en bomb. Men redan tjugo år tidigare hade han ritat en skiss i en anteckningsbok som visar hur allt liv på jorden delar ett gemensamt ursprung.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Photo 51

Avsnitt 10 av 12

Det är under mystiska omständigheter som James Watson och Francis Crick får tag i Rosalind Franklins foto 51. Bilden hjälper dem att förstå DNA-molekylens spiralformade struktur och öppnar därmed upp för födelsen av den moderna molekylärbiologin.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Nanoåldern inleds

Avsnitt 11 av 12

År 1989 tog fysikern Don Eigler en bild som visade att det inte bara är möjligt att avbilda materiens minsta enheter, atomerna. Det går till och med att ta tag i dem, en och en, och flytta dem dit man vill.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaBilderna som förändrade vetenskapen

Positronen upptäcks

Avsnitt 12 av 12

Elektroner, neutroner, protoner. Varje partikel i en atom har en mystisk tvilling. År 1932 utförde fysikern Carl Anderson ett experiment för att studera kosmisk strålning. Men hans bilder avslöjade istället den dolda världen av antimateria.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Gymnasieskola
Beskrivning
Visa fler

Mer geografi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Den stora Sverigeresan - eller Geografens testamente - teckenspråkstolkat

De stora sjöarna

Följ med Holger Nilsson och ingenjör Mortensen på en rafflande skattjakt genom Sverige för att hitta de sju nycklarna till Mary Diana Graafs mytomspunna laboratorium. För att lösa gåtan flyger de över Vättern och vandrar genom Visingsös ekskog fram till Sveriges äldsta kungaborg. På Vänern åker de båt till en av Sveriges mest avlägsna skärgårdar - Djurö nationalpark. Del 1 av 8.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Musikalisk resa i Finland

Superstjärna och skolelev

Vi lär känna popstjärnan Robin bättre. Varifrån kommer hans musikalitet, vad har han för okända talanger och varför har han utnämnts till Finlands mest positiva person?