Titta

UR Samtiden - Barn som brottsoffer

UR Samtiden - Barn som brottsoffer

Om UR Samtiden - Barn som brottsoffer

Föreläsningar från Internationella brottsofferdagen (IBD) 2014. Tema: Barn som brottsoffer. Tanken på att barn kan utsättas för brott är svår att stå ut med. Alla barn ska ha en trygg och säker uppväxt, men tyvärr ser det inte ut så. Hur kan man prata om sexuella övergrepp utan att det blir pinsamt, utan att det gör mer skada än nytta? Hur kan man sätta barnen i centrum? Socialarbetare, poliser och ideella organisationer var inbjudna till detta högtidlighållande av Internationella brottsofferdagen. Moderator: Ulf Hjerppe. Inspelat den 21 februari på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Till första programmet

UR Samtiden - Barn som brottsoffer : Så påverkas ett barn av traumanDela
 1. Vi ska gå vidare i programmet.

 2. Jag har nöjet att presentera vår
  internationella gäst Dag Nordanger.

 3. Han är dr i psykologi, specialist i
  klinisk psykologi för barn och unga.

 4. Som ni kanske hör av namnet hålls
  föreläsningen på norska, "svorsk".

 5. Spännande. Varsågod.

 6. Tusen tack, Ulf.

 7. Hoppas jag kan göra mig förstådd,
  jag har studerat Skavlan-

 8. -för att lära mig "svorska".

 9. Går det bra ännu så länge? Okej.
  - Kan jag få upp min presentation?

 10. Jag kanske ska ordna det själv.

 11. Så där.

 12. Så.

 13. Ni har sett titeln i programmet.
  Jag tillät mig en undertitel.

 14. Huvudtiteln är "Komplexa traumans
  betydelse för barns uppväxt."

 15. Men jag inkluderade undertiteln
  "Reglering som nyckelkoncept"-

 16. -"i en ny neurobiologiskt baserad
  traumaförståelse".

 17. Begreppet reglering har blivit
  centralt i tänkandet kring trauma.

 18. Det är faktiskt så att om ni glömmer
  det mesta av det jag säger i dag-

 19. -men minns betydelsen
  av begreppet reglering-

 20. -så är jag nöjd.

 21. Jag kommer att tala
  ganska mycket om neurobiologi.

 22. Det har blivit en viktig grund.

 23. Jag hoppas att jag kan göra det
  på ett sätt ni tycker är intressant.

 24. För att täcka in en tjugo år
  lång historia i en ögonblicksbild:

 25. Jag har varit med om en utveckling
  från när jag började inom området-

 26. -då trauma och traumapsykologi
  handlade mycket om sådana händelser-

 27. -och om diagnosen
  posttraumatiskt stressyndrom.

 28. Det är fortfarande viktigt.

 29. Men fokus har förflyttats
  mot den typ av händelser-

 30. -som statssekreteraren
  just hänvisade till-

 31. -som är de trauman man inte läser om
  utan som händer bakom stängda dörrar.

 32. Den utvecklingen har många orsaker.

 33. Den viktigaste är nog att vi ser
  att det är i den typen av händelser-

 34. -som folkhälsoproblemen finns.

 35. Vi talar om mer än PTSD.
  Vi talar om konsekvenser-

 36. -för både fysisk och psykisk hälsa
  i ett livslångt perspektiv.

 37. Så detta kommer även vara i fokus-

 38. -i mitt föredrag i dag.

 39. Ett sätt att tänka kring de svårig-
  heter en sådan situation skapar-

 40. -är att tänka
  på det som regleringssvårigheter.

 41. Det har blivit allt vanligare,
  i stället för att tänka på diagnos.

 42. Det kommer jag att argumentera för
  och presentera tankar kring.

 43. Jag vill börja från början-

 44. -och illustrera vad jag lägger
  i begreppet reglering.

 45. Jag antar att många här är föräldrar.

 46. Det här är ingen Youtube-film.

 47. Det är en helt
  ordinär vardagssituation.

 48. Men den visar
  att det är här magin finns.

 49. Vi ska titta på den.
  Det är ingen bra bildkvalitet.

 50. Blir du ledsen?

 51. Hej.

 52. Nu blev det bättre, va?
  Ja, nu blev det bättre.

 53. Vad han pratar. Vad han pratar.

 54. Ja.

 55. Mysigt, va? Det var Elin och Vilje.

 56. För mig är det ett bra exempel
  på vad reglering innebär i praktiken.

 57. Vid ett tillfälle var han inte nöjd.
  Vi vet inte varför-

 58. -men han var inte nöjd. Hon kände
  av det och gjorde några rörelser.

 59. Hon frågade om han blev ledsen.
  Det spelar ingen roll vad man säger.

 60. Hon har ett visst tonfall i rösten.

 61. Till slut hittar hon en ställning
  som är bekväm för honom.

 62. Och sedan suger han in
  hennes ansiktsuttryck.

 63. Det hon gör är att hon ger...

 64. Jag kallar det
  att stötta hans reglering.

 65. Hon reglerar hans obehag-

 66. -och hans frustration.

 67. Det som är viktigt med det här-

 68. -det är att de rörelser hon gör,
  den taktila beröringen-

 69. -varsamheten i hennes röst
  mot hans nacke-

 70. -de ord hon använder, tonfallet-

 71. -allt detta lagras i hans kropp
  och i hans hjärna-

 72. -som erfarenheter för vad
  som ska till för att må bra.

 73. Är ni med?

 74. Det blir början på hans
  egen förmåga att självreglera.

 75. Så småningom blir detta...

 76. Detta blir byggstenarna som krävs-

 77. -för att utveckla
  en egen självregleringskapacitet.

 78. Han får inre arbetsmodeller
  för hur det kan gå till.

 79. Vi kallar det
  att ge reguleringsstøtte på norska.

 80. Regleringsstöd
  heter det väl på svenska.

 81. Begreppet regleringsstöd
  har blivit väldigt centralt-

 82. -inom många av de ämnesområden
  som vi representerar.

 83. Enligt utvecklingspsykologin kan
  detta vara den viktigaste funktionen-

 84. -som tidig omsorg har.
  Det är det viktigaste föräldrar gör.

 85. Enligt neurobiologin
  är barns hjärnor beroende av det-

 86. -för att utvecklas optimalt.

 87. Inom nyare traumapsykolgi
  har man börjat förstå-

 88. -att tidiga trauman i kombination med
  att regleringsstödet inte fungerar-

 89. -har de största konsekvenserna
  för personutveckling och hälsa.

 90. Till exempel när en gärningsman
  och omsorgsgivare är samma person.

 91. Ett trauma är illa i sig själv,
  liksom bristande regleringsstöd.

 92. Men att de uppträder i kombination-

 93. -kan vara den kanske
  mest skadliga av alla situationer.

 94. Det som står i den här rutan
  är även min definition-

 95. -av begreppet komplexa trauman,
  detta dubbla belastningsförhållande.

 96. När ett barn försätts
  i intensiv affekt å ena sidan-

 97. -och samtidigt inte får det stöd
  de behöver för att reglera affekten.

 98. För att förstå konsekvenserna
  av komplexa trauman-

 99. -är det viktigt
  att titta på två områden:

 100. Hur traumatiska belastningar
  påverkar barnhjärnan-

 101. -och hur bristande regleringsstöd
  påverkar barnhjärnan.

 102. Det är så jag tänker
  lägga upp föredraget.

 103. Jag ska prata lite om den
  första punkten, sedan den andra.

 104. Sedan kopplar jag samman de två
  och säger lite om konsekvenserna-

 105. -när de uppträder i kombination.
  Okej? Följer ni med fortfarande?

 106. Först ska jag säga något
  som många nog känner till.

 107. Det är en grundläggande princip
  om hur hjärnan faktiskt fungerar-

 108. -och hur den utvecklar sig.
  Hjärnan är beroende av att användas.

 109. Den utvecklas inte främst
  genom mognad.

 110. Hjärnan är mottaglig för stimulering-

 111. -i olika stadier av utveckling.

 112. Men den utvecklas främst
  genom stimulering.

 113. De delar av hjärnan
  som stimuleras utvecklas.

 114. De delar som inte stimuleras
  utvecklas inte på samma sätt.

 115. "What fires together, wires together"
  säger något om hur det går till.

 116. Om ni tänker på Elin och Vilje.

 117. Den taktila beröringen han får
  stimulerar ett område i hjärnan.

 118. Orden stimulerar ett annat.

 119. När två områden i hjärnan aktiveras
  på samma gång kopplas de alltid ihop.

 120. Så när ett område aktiveras
  och ett annat aktiveras samtidigt-

 121. -så kopplas de alltid ihop.

 122. Om jag hade haft en spritpenna
  hade jag kunnat illustrera det.

 123. Senare i livet kan den beröringen
  väcka de andra nätverken-

 124. -och bli en inkörsport
  till en positiv känsla.

 125. Har man negativa erfarenheter med
  beröring blir det en negativ känsla.

 126. Vi vet även att hjärnan främst
  formas genom samspel med andra-

 127. -i synnerhet
  under de tidiga levnadsåren.

 128. Hjärnan är hierarkiskt organiserad.
  Vi har egentligen tre hjärnor.

 129. Överlevnadshjärnan sköter
  de mest grundläggande funktionerna:

 130. Andning, hjärtfrekvens och sådant.

 131. Den emotionella hjärnan styr känslor,
  rädsla, ilska och så vidare.

 132. Den logiska hjärnan
  styr viljestyrda handlingar-

 133. -förståelse, språk, tänkande etc.
  Det här är viktigt.

 134. De organiserar sig i förhållande
  till varandra på olika sätt.

 135. De kom till i den ordningen
  under evolutionen.

 136. För några miljoner år sedan
  hade vi bara den första.

 137. På den tiden var vi "rumpetroll".
  Vad heter det på svenska?

 138. Innan man blir en groda. Okej?

 139. Då rullade vi oss i lera och slickade
  i oss plankton, eller något.

 140. Vi reflekterade inte över
  om detta var meningen med livet.

 141. Vi tänkte inte på att det fanns
  10 000 andra grodyngel i dammen.

 142. "Men ändå känner jag mig ensam."

 143. "Märkligt. Det kanske är just därför.
  Jag kanske behöver en flickvän."

 144. Vi tänkte inte så.
  Det handlade bara om överlevnad.

 145. Så småningom gav vi oss ut i skogen.

 146. Då var det funktionellt
  att känna något.

 147. Känner man rädsla aktar man sig mer.

 148. Känner man ilska så skyddar man
  sig bättre, man slår ifrån sig mer.

 149. Senare kom logikhjärnan.

 150. Den ger en möjlighet att reflektera-

 151. -över det som händer
  i nivåerna längre ned.

 152. I fosterlivet under en graviditet
  utvecklas de i samma ordning.

 153. Men det allra viktigaste
  är att när ett barn är fött-

 154. -så är överlevnadshjärnan färdig
  och uppkopplad redan från födseln.

 155. Senare, under de första åren,
  börjar den här bli färdig.

 156. Och det är en tröst för alla oss
  som har tonåringar.

 157. Den här delen
  blir inte fullt uppkopplad-

 158. -förrän lite senare.

 159. De mest avancerade delarna blir
  inte färdiga förrän i tjugoårsåldern.

 160. Så tonåringar
  är ganska känslomässigt styrda.

 161. Jag försöker trösta mig med det.

 162. Det är också viktigt att komma ihåg
  att detta fungerar hierarkiskt-

 163. -på så sätt att den här delen
  kan påverka det som händer här.

 164. Men ju högre stressnivå vi har-

 165. -desto mer kopplas den här delen bort
  och de här delarna tar över.

 166. Det känner ni igen
  från stressade situationer-

 167. -där man blir mindre hövlig
  mot sin partner, och så.

 168. För att göra en lång historia kort
  så kan man säga-

 169. -att för många av de barn jag ska
  tala om så är det denna funktion-

 170. -logikhjärnans förmåga att
  övermanna de som händer längre ned-

 171. -ett sätt att beskriva problemet på.
  Det är ett sätt att se det på.

 172. Jag vill särskilt nämna
  några hjärnstrukturer-

 173. -som i särskilt hög grad
  påverkas av trauman.

 174. Mitt i hjärnan sitter amygdala,
  hjärnans larmcentral.

 175. Den är väldigt bra på att upptäcka
  "trusler" i omgivningen.

 176. Eller hot, som ni säger i Sverige.

 177. Vid hot
  sänder den signaler till binjurarna-

 178. -som utsöndrar stresshormoner.

 179. De gör kroppen redo för att slåss
  eller fly för att skydda sig.

 180. Hippocampus är otrolig viktig
  för inlärning och ihågkommelse.

 181. Den är kroppens filsystem
  eller arkiv, kan man säga.

 182. Erfarenheter lagras där.
  När vi kommer in i en ny situation-

 183. -så kan vi använda den kunskapen för
  att utvärdera den nya situationen.

 184. Hur nytt är det här? Vi jämför
  med det vi har upplevt tidigare.

 185. Så hippocampus gör att vi
  upplever oss som erfarna människor.

 186. Prefrontala cortex är vår kanske mest
  avancerade intellektuella struktur.

 187. Den ger oss möjlighet att förstå
  oss själva i ett sammanhang-

 188. -att ge mening till det vi upplever
  och att tolka det som händer.

 189. Detta samspelar
  på ett ganska intrikat sätt.

 190. Okej?

 191. Vi jobbade på ljudet i förväg. Vi
  tycks ha lagt oss på den säkra sidan.

 192. Gick det bra?

 193. Det här kallas en stressrespons,
  eller en flykt- och kampreaktion.

 194. Inom traumapsykologi
  kallar vi det för en larmreaktion.

 195. Pupillerna vidgar sig för att kunna
  ta in mesta möjliga information-

 196. -hjärtfrekvensen ökar, pulsen stiger.

 197. Alla kroppens muskler spänns.

 198. Alla ryggade
  så långt bak i stolen de kunde.

 199. Jag gjorde det inte för att vara elak
  utan för att illustrera en poäng.

 200. Trots att vi talar
  om ett sorgligt ämne-

 201. -så är det fascinerande
  hur snabbt det går.

 202. Från det att tigern har presenterats
  så tar det en hundradels sekund-

 203. -för amygdala att skicka signaler-

 204. -och försätta kroppen
  i flykt- och kampberedskap.

 205. I nästa våg, som också är otroligt
  snabb, men som går lite långsammare-

 206. -detta är huvudvägen, nästa våg
  kommer efter nio hundradels sekund-

 207. -och skickar signalen upp till
  prefrontala cortex och hippocampus-

 208. -för närmare utvärdering.
  Er prefrontala cortex tänker kanske:

 209. "Jag sitter tryggt på ett föredrag."

 210. "Det var visst bara ett pedagogiskt
  verktyg. Falskt alarm."

 211. Hippocampus säger: "Ha!
  Det finns inga tigrar i Stockholm."

 212. "Dessutom säger min erfarenhet
  att de är ofarliga på fotografier."

 213. Poängen med detta är att visa
  att det här sker omedelbart.

 214. Larmresponsen. Sedan griper de andra
  strukturerna in, gör en utvärdering-

 215. -och reglerar stressresponsen.

 216. Detta är reglering på neural nivå.

 217. Hjärnan har alltså ett larmsystem,
  som är det här-

 218. -kontra reglerande strukturer,
  som är de här.

 219. Följer ni med hittills?

 220. Om vi hade utsatts för
  en verkligt livshotande situation-

 221. -så hade larmsystemet
  blivit sensitiviserat.

 222. Hjärnan är ju beroende av användning.

 223. De flesta av oss
  skulle få PTSD-symptom.

 224. Det här har blivit sensitiviserat.
  Larmresponsen utlöses lättare.

 225. Man blir alert och spänd-

 226. -och det utlöses vid händelser
  som påminner om det som hänt.

 227. Man undviker saker
  som påminner om det man utsatts för.

 228. Men det är normalt.
  Det är en överlevnadsfunktion-

 229. -för att vi ska minnas
  saker som är farliga-

 230. -så att vi kan akta oss för dem.

 231. Det jag ska tala om i dag
  är att för vissa blir detta kroniskt.

 232. Det finns många teorier
  om varför vissa får kronisk PTSD-

 233. -både barn, ungdomar och vuxna.

 234. Som många av er säkert känner till
  har det forskats mycket om kortisol.

 235. Stressar vi mer under längre tid
  utsöndras kortisol.

 236. Vi vet att kortisol
  har en nedbrytande effekt-

 237. -på de reglerande strukturerna.

 238. Har man en förhöjd kortisolutsöndring
  över tid försöker kroppen kontra-

 239. -och minskar kortisolutsöndringen
  till en för låg nivå-

 240. -vilket också har en negativ effekt.

 241. De här strukturerna
  behöver en lagom hög kortisolnivå.

 242. Jag vill säga något om hur traumatisk
  stress påverkar barnhjärnan.

 243. Jag ska även prata om hur
  regleringsstöd påverkar barnhjärnan.

 244. Ett gott regleringsstöd,
  som i den situation vi såg-

 245. -griper in i samma strukturer
  som traumatisk stress.

 246. Men med rakt motsatta förtecken.

 247. Om man tänker sig ett litet barn...

 248. Små barn har ju inte ett bättre skydd
  mot trauma eller stress än vuxna.

 249. Tvärtom. Allt i livet
  är ju främmande och nytt.

 250. Det är många saker som kan upplevas
  som obehagliga eller som ett hot-

 251. -och som kan utlösa
  denna stressrespons.

 252. Det kan vara för ljust, för mörkt,
  snabba rörelser-

 253. -något kommer för nära
  och är för intensivt.

 254. Man kanske är trött eller hungrig.

 255. Man kan ha kissat
  eller bajsat på sig.

 256. Alla de här sakerna-

 257. -kan orsaka
  en aktivering av larmsystemet.

 258. För varje gång vi som vuxna
  går in och reglerar-

 259. -så stärker vi de här förbindelserna.

 260. Under ganska lång tid-

 261. -måste vi vara barnens
  prefrontala cortex och hippocampus.

 262. Vi ger barnen erfarenhet
  av hur man reglerar affekter.

 263. Eftersom hjärnan är beroende
  av användning så blir erfarenheterna-

 264. -gradvis upptagna
  som egna färdigheter.

 265. Detta ger logikhjärnan
  kraft att stå emot-

 266. -och reglera larmresponsen.

 267. Hippocampus fylls med minnen
  av andra människor som snälla.

 268. När vi möter nya människor
  som ska försöka hjälpa oss-

 269. -så kan vi möta dem med positiva
  förväntningar på att de gör det.

 270. Vi går vidare och kopplar ihop
  de här två områdena.

 271. När vi står inför en situation
  med traumatiska belastningar-

 272. -i kombination
  med bristande regleringsstöd-

 273. -så får vi den situation
  som vi redan har pratat om.

 274. När man har en sådan situation-

 275. -att den som skulle
  ha reglerat oss utgör hotet-

 276. -så får man en dubbel negativ effekt.

 277. Vi ser då
  att hos barn som har växt upp-

 278. -med våld i nära relationer-

 279. -som har utsatts för starka
  belastningar, utnyttjats-

 280. -och utsatts för övergrepp
  av en omsorgsperson-

 281. -och inte fått stöd
  att hantera dessa känslor-

 282. -så ser man för det första
  ett hypersensitiviserat larmsystem.

 283. Dessutom är de reglerande
  strukturerna underutvecklade-

 284. -då barnet tvingats reglera
  sin rädsla själv.

 285. Neurobiologisk forskning visar
  att det här är hypersensitiviserat.

 286. En hyperaktiv amygdala.

 287. Hippocampus
  har ofta en reducerad volym.

 288. Man ser även en dålig förbindelse
  mellan de reglerande strukturerna-

 289. -och amygdala.

 290. Konsekvensen är att larmreaktionerna
  hos de här barnen lätt "løper løpsk".

 291. Så säger vi på norska men så heter
  det inte på svenska. Löper amok.

 292. De löper amok.

 293. De barnen hamnar lätt
  i flykt- och kampberedskap-

 294. -och tar sig inte ur det tillståndet.

 295. De får problem med att ta sig ur
  det tillståndet på egen hand.

 296. Det här utvecklas ofta
  till en ond cirkel.

 297. Om ett barn har
  en sådan erfarenhetsbakgrund-

 298. -med en försvagad hippocampus-

 299. -så kommer de erfarenheter
  som lagras i hippocampus-

 300. -vara erfarenheter som säger att
  andra människor inte är att lita på.

 301. Om jag har den bakgrunden
  och du har de bästa intentioner-

 302. -om att ge mig det motsatta
  mot vad jag har upplevt förr-

 303. -så kommer jag att möta dig
  med förväntningen att du...

 304. Till slut så kommer du att svika mig.

 305. Den försvagade hippocampusen
  gör att alla bevis på det motsatta-

 306. -allt du gör-

 307. -som säger mig att du vill mig väl-

 308. -de erfarenheterna kommer jag att ha
  svårt att koda in i min hippocampus.

 309. Till slut kanske du ger upp, du
  blir frustrerad, du känner vanmakt-

 310. -till slut klarar du inte
  att se förbi mitt beteende.

 311. Då kanske du till slut bekräftar
  mina misstankar.

 312. Denna onda cirkel
  är en stor utmaning för oss.

 313. Hur ska vi motstå det
  i mötet med de här barnen?

 314. Hur ska vi undgå
  att gå in på den vägen?

 315. Överlevnadshjärnan utvecklas alltså
  på inlärningshjärnans bekostnad.

 316. De här barnens hjärnor
  fungerar som de ska.

 317. Men resurserna organiseras med
  hänsyn till överlevnad och vaksamhet.

 318. Det handlar om att man måste se upp,
  man måste vara på sin vakt.

 319. Den möjlighet man har att upptäcka
  och ta till sig ny information-

 320. -den har blivit nedprioriterad.

 321. Det är viktigt,
  för det handlar inte bara om...

 322. Det handlar om det sätt som hjärnan
  har organiserats på från början.

 323. Jag ska återkomma till det.
  Det handlar inte om en hjärnskada.

 324. Det går att göra något åt. Men
  det är så hjärnan har organiserats.

 325. Jag vill även säga lite mer om vad
  det innebär, även neurobiologiskt-

 326. -vad det innebär
  att vara i överlevnadsberedskap.

 327. Vi har några...

 328. Vi har olika
  grundläggande överlevnadsstrategier.

 329. Det som ni upplevde
  när ni såg tigern-

 330. -det var en flykt- och kampreaktion.

 331. Okej?

 332. Om ni inte hade haft reglerande
  strukturer som stoppade den-

 333. -så hade ni kanske slagits eller
  flytt. Man är helt beroende av den.

 334. Det var en överlevnadsreaktion
  i flykt- och kampberedskap.

 335. Men människorna har en ännu mer
  grundläggande överlevnadsreaktion.

 336. Vi börjar med den första. Om man
  tänker sig ett barns situation.

 337. Ett litet barn. Barn är hjälplösa,
  barn kan inte fly eller slåss.

 338. Om ett barn känner sig hotat-

 339. -så är det beroende av att någon
  kommer och räddar det.

 340. Ett barns typiska flykt-
  och kampreaktion är att gråta.

 341. Gråter man så kommer någon
  och räddar en från situationen.

 342. Om det är funktionellt. Om det leder
  till att någon kommer och räddar dig.

 343. Då inbjuder det
  till en flykt- och kampreaktion.

 344. Aktiveringen går i taket.

 345. Det är vad vi kallar
  en hyperaktiveringsreaktion.

 346. Det ni upplevde
  var en hyperaktiveringsreaktion.

 347. Men om gråt inte är funktionellt-

 348. -om den person som ska rädda dig är
  hotet så finns inte den möjligheten.

 349. Då ges den strategin upp.

 350. Den enda möjligheten då
  är att separera sig...

 351. ...att separera sig från situationen
  och fly in i sig själv.

 352. De försvinner
  in i en hypoaktiveringsreaktion.

 353. Det är viktigt att ha med sig
  i mötet med de här barnen.

 354. Det är en väldigt annorlunda
  fysiologi inblandat.

 355. Här går aktiveringen i taket.

 356. Man försätts
  i ett hyperaktiverat tillstånd.

 357. Det sympatiska nervsystemet
  överaktiveras.

 358. Här stänger kroppen av aktiveringen.

 359. Hjärtfrekvensen och pulsen går ned.

 360. Man blir avtrubbad
  och man blir blek i hyn.

 361. Många barn som jag har mött och barn
  som ni säkert känner från ert arbete-

 362. -uppvisar båda dessa mönstren.
  De blir snabbt hyperaktiverade-

 363. -och de faller lätt ned
  i ett hypoaktiverat tillstånd.

 364. Det kan betyda att det här
  har lönat sig med vissa personer-

 365. -eller i vissa situationer.

 366. Medan med andra personer
  har man inte haft det valet.

 367. Det här kallar vissa
  för dissociation.

 368. Det kan också bero på att man utsatts
  för belastningar under lång tid.

 369. Från det att man var helt hjälplös-

 370. -tills man blev mer autonom,
  kunde röra sig och vara mer aktiv.

 371. Man kunde gömma sig.

 372. Olika typer av situationer-

 373. -kan utlösa dessa två responsmönster.

 374. Verkar det vettigt?

 375. Jag vill att ni har
  den här bilden i bakhuvudet.

 376. Man kan gå upp i en hyperaktivering
  och falla ned i en hypoaktivering.

 377. Tänk på det
  när ni tittar på den här modellen.

 378. Begreppet toleransfönster
  kommer från utvecklingspsykologin.

 379. För mig har det här blivit
  den kanske viktigaste modellen...

 380. ...både i det praktiska arbetet
  med de här familjerna-

 381. -men även som ett sätt att förstå.

 382. Denna enkla modell
  innehåller mycket av den kunskap-

 383. -som jag förmedlar i dag.

 384. Den säger på ett enkelt sätt
  att människor har en zon-

 385. -där vi är optimalt aktiverade.

 386. Aktiveringen syns här. Inom
  den här zonen är vi lagom aktiverade.

 387. Vi kan förhålla oss adekvat till
  vår omgivning, vara uppmärksamma-

 388. -vi kan ta till oss information, vi
  kan lära och vi kan koncentrera oss.

 389. Kommer man över den zonen...
  Ha nu den här bilden med er.

 390. Kommer man över den zonen
  blir man hyperaktiverad.

 391. Det är flykt- och kampberedskap.
  Om det inte regleras-

 392. -så kan vi drabbas av oro,
  aggression, impulsivitet etc.

 393. Faller man under zonen
  i ett hypoaktiveringstillstånd-

 394. -så kan man drabbas av nedstämdhet,
  tomhet, avtrubbning-

 395. -dissociation, avlägsenhet etc.

 396. I stället för att tänka på barn
  med en komplex traumahistoria-

 397. -i bestämda diagnoser och så vidare-

 398. -så tror jag det är mer lämpligt
  att tänka på dem-

 399. -i ljuset av denna modell
  som heter toleransfönstret.

 400. Deras problem är för det första
  att de har ett smalt toleransfönster.

 401. För det andra försätts de lätt
  i ett hyperaktiverat tillstånd.

 402. För det tredje försätts de lätt
  i ett hypoaktiverat tillstånd.

 403. För det fjärde,
  om de väl hamnar här eller där-

 404. -så har de svårt att reglera
  tillbaka sig själva på egen hand.

 405. På grund av deras outvecklade
  självregleringsfärdigheter-

 406. -så är det väldigt svårt för dem.

 407. Att befinna sig i ett hyper-
  eller hypoaktiverat tillstånd-

 408. -är väldigt obehagligt.

 409. Jag talar ofta med folk som jobbar
  med självskadebeteende och droger-

 410. -med modellen som utgångspunkt.
  Den kan ge nyttiga perspektiv-

 411. -för att förstå
  den typen av problematik.

 412. För att...

 413. Många olika typer av problematik
  kan utvecklas-

 414. -när man har svårt att hitta tillbaka
  till sitt toleransfönster-

 415. -vid hyper- eller hypoaktivering.
  Jag har några citat:

 416. "Jag har varit orolig sedan jag
  var pojke. I heroinet fick jag ro."

 417. Det var ett sätt att reglera sig
  genom droger vid hyperaktivering.

 418. "Jag har alltid haft ett behov
  av att fylla tomheten i mig själv."

 419. Det var ett sätt att reglera sig
  vid en hypoaktivering genom droger.

 420. "Jag skär mig för att dämpa min oro."

 421. "Fysisk smärta
  driver bort mental smärta."

 422. Det var ett sätt att reglera sig
  vid hyperaktivering.

 423. "Det är en lättnad att se blodet
  rinna. Jag kan känna smärta."

 424. Det var ett sätt att reglera sig i
  toleransfönstret-

 425. -genom att skära sig
  vid hypoaktivering.

 426. Okej.

 427. Jag började fem minuter sent så jag
  har tio minuter kvar. Är det okej?

 428. "Användbarheter" är väl
  väldigt dålig svenska? Fungerar det?

 429. Jag använder de sista tio minuterna
  till att tala om användningsområden-

 430. -för den här kunskapen
  som jag tycker är nyttig.

 431. Den kan hjälpa oss att se mönster
  i problematiken, inte bara diagnoser.

 432. Vår utmaning är-

 433. -att regleringsproblem korsar
  existerande diagnostiska kategorier.

 434. Om vi bara tänker på diagnostik-

 435. -så är det lätt
  att förlora överblicken.

 436. Det är även lätt att missa-

 437. -vad en del av barnen
  faktiskt blir utsatta för.

 438. Eftersom regleringsproblem korsar
  existerande diagnostiska kategorier-

 439. -så kan det även bli
  så att det vi ser-

 440. -lätt färgas av vilken svårighet
  som är mest iögonfallande.

 441. Om det är det här vi ser,
  vilken diagnos ställer vi då?

 442. Kanske ADHD.

 443. Vi ser ångestproblematik
  och beteendeproblematik.

 444. Om det här är mest påfallande,
  vilken diagnos ställer vi då?

 445. Depression.

 446. Hos äldre barn blir vi kanske oroliga
  för en schizoid utveckling.

 447. Om vi tittar på det här,
  vilken diagnos ställer vi då?

 448. Vi ser bipolaritet. Växlingen
  mellan det hyper- och det hypoaktiva.

 449. Om vi ser detta stora spann-

 450. -så ligger en bipolär diagnos
  nära till hands.

 451. Hos de som är lite större
  gör det här ambivalenta, växlande...

 452. Man tänker
  på instabil personlighetsstörning-

 453. -av borderlinetyp, när de blir äldre.

 454. De här barnen, både när de är yngre
  och när de blir äldre-

 455. -får många diagnoser. Det uppfyller
  kriterierna för många diagnoser.

 456. Det är inte PTSD, som tidigare ansågs
  vara den mest typiska diagnosen.

 457. Den vanligaste är ADHD,
  depression, och så vidare.

 458. Det är ganska viktigt.
  Om man tänker att till exempel ADHD-

 459. -har en bestämd orsaksförklaring
  som är medfödd-

 460. -så är det lätt att missa barn
  med den sortens diagnos-

 461. -som lever
  under våldsamma förhållanden.

 462. Vi hade ett hemskt exempel
  med en pojke som åt Retalin-

 463. -som till sist
  blev ihjälslagen av sin far.

 464. Ett sådant perspektiv kan hjälpa oss
  att formulera mål för våra åtgärder-

 465. -på ett sätt som är förståeligt,
  inte minst för barnen själva.

 466. Vi måste arbeta tvärprofessionellt,
  barnen behöver många tjänster-

 467. -de behöver hjälp inom många områden,
  men vi använder ofta olika språk-

 468. -och har olika perspektiv.

 469. Det vi främst ska hjälpa barnen med-

 470. -är inte att bearbeta
  traumatiska minnen.

 471. Det är inte den åtgärden
  det handlar om.

 472. De behöver bli bättre på att reglera
  sig vid hyper- eller hypoaktivering-

 473. -eller
  på att utvidga toleransfönstret.

 474. Om jag som psykoterapeut
  jobbar med ett sådant barn-

 475. -fosterföräldrar, en miljöterapeutisk
  institution, eller skolan-

 476. -oavsett vilken roll man har-

 477. -så är det detta vi jobbar med
  allihop.

 478. Nyare kognitiv beteendeterapi
  med inriktning på trauman-

 479. -handlar väldigt mycket om att
  hjälpa barnen att reglera sig själva.

 480. Det här kan ge ett gemensamt språk
  och ett gemensamt fokus-

 481. -som kan förena oss
  tvärprofessionellt-

 482. -och ge mening
  för barnen och familjen.

 483. Det fungerar bra
  att jobba med familjen-

 484. -med toleransfönstret som utgångs-
  punkt. De förstår toleransfönstret.

 485. Vad hände här?

 486. Man kan analysera situationer,
  man kan ta reda på vad man gjorde-

 487. -man kan utvärdera
  alternativa strategier.

 488. Man kan identifiera
  vad som utlöste problemet.

 489. Man kan även identifiera
  hur man löste situationen.

 490. Sedan kan man använda de exemplen
  när man träffas igen:

 491. När du kände igen situationen,
  lyckades du göra något annorlunda?

 492. Denna förståelse
  bör ge upphov till optimism.

 493. Det är ingen hjärnskada, det är
  funktionella regleringssvårigheter.

 494. Det är till och med så
  att i hippocampus...

 495. Vi vet att vi föds med det
  antal hjärnceller vi kommer att ha.

 496. Vi kan bara förlora hjärnceller.

 497. Det stämmer.

 498. Men hippocampus är ett undantag,
  där kan nya hjärnceller födas.

 499. När ett barn känner sig tryggt-

 500. -så kommer hippocampus att växa-

 501. -och det genereras faktiskt
  nya nervceller.

 502. Men reglerande nätverk i hjärnan
  utvecklas inte efter andra principer-

 503. -när man är äldre.
  Så det finns ingen snabblösning.

 504. Även då utvecklas de
  genom regleringsstöd från andra.

 505. Men när barn
  är utanför sin tillväxtspurt-

 506. -och utanför
  sin mest mottagliga period-

 507. -så ska det mycket till från många
  för att det ska räcka.

 508. Det är en stor utmaning. Det är lätt
  att ge omsorg till det här barnet.

 509. Men det här barnet utmanar oss.

 510. Och han är mycket mera typisk
  för de traumaklienter jag talar med.

 511. Han sätter inte igång
  våra omsorgsinstinkter på samma sätt.

 512. Jag tror att vi måste återgå till...

 513. All den metodik och kunskap vi har
  är viktig och bra.

 514. Men vi måste återgå till den
  kanske viktigaste spetskompetensen.

 515. Hur man ska lyckas ge...
  Hur ska man lyckas vara normal?

 516. Hur ska man lyckas ge normal omsorg
  till ett barn som stöter bort en?

 517. Det är en jättestor utmaning.
  Och den kompetensen behövs.

 518. Det perspektiv jag förmedlar
  understryker starkt den kompetensen.

 519. Det förutsätter gemenskap.

 520. Det förutsätter att vi samarbetar
  för att kunna se förbi beteendet-

 521. -när vi inte längre
  klarar det själva.

 522. Det mest grundläggande i oss
  är att när vi möts med aggression-

 523. -så speglar vi det så småningom.
  Möts vi med vänlighet speglar vi det.

 524. Spegling är en grundläggande del
  i vårt sätt att fungera.

 525. Det ställer krav på våra egna
  regleringsfärdigheter. Vad hotar oss?

 526. Vad har vi problem med?

 527. Det är ett fokus
  som pekar på oss själva.

 528. Hurdana är vi som människor
  i det här arbetet?

 529. Det är en typ av arbete-

 530. -där vi bara kan hjälpa
  genom oss själva-

 531. -som mänskliga instrument.

 532. Översättning: Elisabeth Enström
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Så påverkas ett barn av trauman

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Dag Ø Nordanger är doktor i klinisk psykologi och specialist i klinisk psykologi för barn och unga. Han säger att ett sätt att tänka kring barn som brottsoffer är att inte tänka diagnoser, utan tänka anknytning och beröring för att nå fram till barnet och stötta barnets obehag. Orden och intonationen den vuxna använder lagras i barnet för vad som behövs för att få det bra. Från Internationella brottsofferdagen (IBD) 2014. Tema: Barn som brottsoffer. Inspelat den 21 februari på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa > Psykisk ohälsa, Psykologi och filosofi > Psykologi, Samhällskunskap > Barns rättigheter
Ämnesord:
Barnpsykologi, Brott mot barn, Brottsoffer, Klinisk psykologi, Psykiatri, Psykiska trauman, Psykologi, Ungdomspsykologi, Utvecklingspsykologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Barn som brottsoffer

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn som brottsoffer

Så påverkas ett barn av trauman

Dag Ø Nordanger är bl.a. doktor i klinisk psykologi, och han menar att ett sätt att tänka kring barn som brottsoffer är att inte tänka diagnoser, utan tänka anknytning och beröring för att nå fram till barnet och stötta dess obehag. Från Internationella brottsofferdagen (IBD) 2014. Inspelat den 21 februari. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn som brottsoffer

Stopp! Min kropp!

Jannes Grudin, psykolog på Rädda barnen, talar om kampanjen och boken ”Stopp! Min kropp!”. Hur kan man prata om sexuella övergrepp utan att det blir pinsamt och gör mer skada än nytta? Från Internationella brottsofferdagen (IBD) 2014. Inspelat den 21 februari. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Vikten av vikten

Träning som gör oss friskare

Ur ett hälsoperspektiv är det bättre att vara tränad och lite överviktig än smal och otränad, säger fysioterapeuten Åsa Tornberg. Den som inte tränar löper större risk för typ 2-diabetes. Mycket pekar på att det krävs en viss träningsvolym, men även intensiteten på träningen är viktig för att göra cellerna insulinkänsliga, menar Åsa Tornberg. Att lägga in högintensiva intervaller i sin träning gör den mer effektiv. Dock är det alltid bättre med lite träning än ingen träning alls. Inspelat på Skånes universitetssjukhus, Lund, den 4 november 2015. Arrangör: Lunds universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Lust och olust

Det påstås ofta att vi lever i en tid som är fixerad av sex och lust. Samtidigt söker allt fler människor hjälp för problem med, eller avsaknad av, lust. Vissa forskare väljer att kalla det för ett folkhälsoproblem.