Titta

UR Samtiden - Barn som brottsoffer

UR Samtiden - Barn som brottsoffer

Om UR Samtiden - Barn som brottsoffer

Föreläsningar från Internationella brottsofferdagen (IBD) 2014. Tema: Barn som brottsoffer. Tanken på att barn kan utsättas för brott är svår att stå ut med. Alla barn ska ha en trygg och säker uppväxt, men tyvärr ser det inte ut så. Hur kan man prata om sexuella övergrepp utan att det blir pinsamt, utan att det gör mer skada än nytta? Hur kan man sätta barnen i centrum? Socialarbetare, poliser och ideella organisationer var inbjudna till detta högtidlighållande av Internationella brottsofferdagen. Moderator: Ulf Hjerppe. Inspelat den 21 februari på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Till första programmet

UR Samtiden - Barn som brottsoffer : Stopp! Min kropp!Dela
 1. Ja, jag heter Jannes Grudin
  och jobbar på Rädda barnen centrum.

 2. Jag jobbar där som psykolog.
  Vi är ungefär...

 3. ...12 stycken.
  10-12 stycken spridda över landet.

 4. Vi är 3 behandlare här i Stockholm-

 5. -och sen finns det behandlare
  i Umeå, Malmö och Göteborg också.

 6. Vi jobbar med att träffa barn och
  ungdomar som hamnar mellan stolarna-

 7. -och inte får hjälp
  av samhällets ordinarie instanser.

 8. Barn som mår väldigt dåligt,
  men inte tillräckligt dåligt för BUP-

 9. -och som bor i en kommun
  utan en fungerande primärvård-

 10. -för psykisk ohälsa
  när det gäller barn och unga.

 11. Men jag jobbar också en hel del med
  påverkansarbete och informerande.

 12. Att vara ute och prata
  om barn, barnfrågor och barns behov.

 13. Det är lite det jag ska göra i dag.

 14. På Rädda barnen
  har vi många gånger mött vuxna-

 15. -som upplevt att de famlar när det
  gäller hur man kan prata med barn-

 16. -helt vanliga barn
  och tonåringar om deras kroppar-

 17. -om gränser, om vad man vill och
  inte vill göra, rätten att säga nej-

 18. -och det obehagliga i
  att det finns vuxna människor-

 19. -som medvetet gör barn väldigt illa.

 20. Att prata om...
  Ja, sexuella övergrepp.

 21. Hur kan man prata om det så att det
  inte blir pinsamt eller gör skada?

 22. Innan vi tog fram boken visste vi att
  det fanns ett sug efter kunskapen.

 23. Men vi visste inte
  att det skulle bli en sån succé.

 24. Vi märker ju att det är så många
  som har anmält sig som intresserade.

 25. Facebook-inläggen på vår hemsida,
  på Facebook, kring den här kampanjen-

 26. -är ju nåt av det mest delade
  på vår sida nånsin.

 27. 20 000 böcker har blivit beställda,
  framför allt av privatpersoner-

 28. -men också skolor, BVC och liknande.

 29. 3 000 PDF:er har laddats ner.

 30. Så vi märker att det finns ett sug
  efter att lära sig mer om det här.

 31. Men innan jag går in på
  att prata om själva boken-

 32. -så vill jag prata lite om varför
  det är viktigt att prata om det här.

 33. Jag tänkte börja med en titel från...

 34. Ni kanske känner igen den här titeln?

 35. Det är en bok som Christopher
  Gillberg skrev på 90-talet-

 36. -om barn med neuropsykiatriska
  funktionsnedsättningar, ADHD.

 37. Det är en slagkraftig titel, för han
  ville göra Sverige uppmärksamt.

 38. De här barnen finns. Barn med ADHD
  och liknande finns i varje klass.

 39. Samhället måste hjälpas åt för att
  uppmärksamma dem och hjälpa dem.

 40. Bokstavsdiagnoser, ADHD, har man
  ju diskuterat mycket i Sverige...

 41. ...det senaste decenniet, och det är
  ju jättebra att vi pratar om barnen.

 42. Jag ställer det i paritet till barn
  som utsätts för sexuella övergrepp-

 43. -för många gånger så tror jag att vi
  glömmer hur väldigt vanligt det är.

 44. Med ADHD är det
  ungefär 5 % av svenska barn.

 45. Det ser ju väldigt olika ut
  i olika studier-

 46. -men runt 5 % av barn uppfyller
  diagnoskriterierna för ADHD.

 47. Inom barn- och ungdomspsykiatrin
  är det många som söker för det-

 48. -svårigheter med uppmärksamhet,
  och hyperaktivitet.

 49. Det är ganska vanligt att psykologer
  får en beställning på en diagnos.

 50. Det knyter ju lite an till det
  som Dag pratade om tidigare i dag.

 51. Ett barn i varje klass.
  När det gäller sexuella övergrepp-

 52. -så kan man säga
  att det är flera barn i varje klass.

 53. Och Gisela Priebe,
  en forskare här i Sverige-

 54. -gjorde en doktorsavhandling
  för några år sen.

 55. Hon hade då frågat
  4 400 gymnasie-elever-

 56. -om deras erfarenheter av övergrepp.

 57. Jag tycker att de svar
  som kom fram är alldeles alarmerande.

 58. 58 % av flickorna
  och 15 % av pojkarna-

 59. -säger sig ha blivit utsatta
  för nån form av fysiska övergrepp.

 60. Man blev tafsad på eller berörd
  på ett sätt som man inte har velat.

 61. Hela 13,5 % av flickorna
  och 5,5 % av pojkarna...

 62. Ja... Där saknas det nåt.

 63. ...ska ha blivit utsatta
  för grova sexuella övergrepp.

 64. "Grova" är alltså
  att det har förekommit penetration.

 65. Så man kan med fog säga
  att det är flera barn i varje klass-

 66. -som faktiskt har blivit utsatta
  för olika övergrepp.

 67. Det är nånting
  som vi måste prata om mer.

 68. Förra året kom det in ungefär 3 000
  anmälningar om våldtäkt mot barn.

 69. Vi vet ju att mörkertalet är väldigt
  stort. De flesta anmäler inte.

 70. Och många gånger kommer det ju
  aldrig fram till vuxnas kännedom.

 71. Vi vet också att barn
  som har andra belastningar-

 72. -alltså barn som lever i fattigdom,
  som är socialt utsatta-

 73. -barn med funktionsnedsättningar,
  som redan är drabbade av trauman-

 74. -är mer utsatta, alltså löper högre
  risk för att utsättas för övergrepp.

 75. Och antalet anmälningar om våldtäkt
  mot barn har ökat ganska mycket...

 76. ...de senaste åren.

 77. Brottsförebyggande rådet tolkar inte
  det som att det är en ökad förekomst-

 78. -utan snarare
  en högre anmälningsbenägenhet-

 79. -och att den juridiska definitionen
  av våldtäkt mot barn är bredare.

 80. Så här har det
  sett ut i Sverige under lång tid.

 81. Många barn har blivit utsatta
  under lång tid.

 82. I 90 % av fallen
  är det män som begår övergreppen.

 83. Ju yngre barn, desto mer sannolikt
  att det är nån i barnets närhet-

 84. -alltså en förälder, en styvförälder,
  en morfar, farfar...

 85. Ja, nån som har en relation. Ju äldre
  barnet är, desto vanligare är det...

 86. Desto vanligare blir det att det är
  nån utanför hemmet, nån jämnårig.

 87. Och det är, ja,
  i en tredjedel av fallen-

 88. -av anmälningar av våldtäkt mot barn
  så är...

 89. ...den misstänkte gärningsmannen
  i 15-20-årsåldern.

 90. Det är nåt vi heller inte ska glömma
  bort, att tonåringar utsätter andra.

 91. Okej, så det är liksom...
  Det är relativt ofta förekommande.

 92. Det här är ett citat av Nietzsche.

 93. Det används ofta för att påpeka
  att prövningar ska göra oss starkare.

 94. Visst är det så att många barn
  inte tar jättestor skada.

 95. De får inte allvarliga
  funktionsnedsättningar av det.

 96. Med tillgång till stöd och
  skyddsfaktorer kan man klara sig bra.

 97. Men vi vet nu med forskning som har
  gjorts de senaste decennierna-

 98. -att det här inte stämmer.

 99. Det är snarare på det här sättet att
  det som inte dödar, dödar långsamt.

 100. Det knyter an
  till det som Dag pratade om-

 101. -om att barn får reglerings-
  svårigheter när man är med om trauma-

 102. -och inte får stöttning eller får
  hjälp med regleringen av föräldrar.

 103. Det kommer sen att ge...

 104. Ja, för många barn ger det
  allvarliga effekter på lång sikt.

 105. Så, jag ska bara byta blad här.

 106. Det är sen länge känt att övergrepp
  kan ge psykologiska konsekvenser-

 107. -som ökad förekomst
  av psykiatriska diagnoser-

 108. -psykiatriska störningar
  som depression, ångest-

 109. -suicidalt beteende och PTSD.

 110. Men vad vi nu blir allt klarare över,
  framför allt genom ACE-studien-

 111. -"The Adverse Childhood
  Experience Study"-

 112. -som är en av de största
  undersökningarna nånsin på området.

 113. Ja, man har med 17 000 deltagare
  i den här studien.

 114. Det finns ett väldigt starkt samband-

 115. -mellan våld, övergrepp, försummelse
  och andra trauman i barndomen-

 116. -med sämre hälsa senare i livet.

 117. Det allvarligaste resultatet är att
  de som har varit mycket drabbade-

 118. -har en kraftigt förhöjd dödlighet
  och en nersatt fysisk hälsa.

 119. En ökad förekomst av hjärt-kärl-
  sjukdomar, lever- och lungsjukdomar.

 120. Man röker oftare, dricker mer,
  knarkar mer, börjar tidigare.

 121. Är utsatta för mer våld
  och mycket annat.

 122. Och det här visar ju på nåt sätt
  att den teori som finns om det här...

 123. Modellen blir väldigt tydlig
  om man tänker på vad Dag sa tidigare.

 124. Traumatisering i barndomen
  ger regleringssvårigheter.

 125. Man får svårt
  att fungera bra socialt.

 126. Man får svårt
  att hantera svåra känslor.

 127. Man blir liksom en besvärlig person,
  bråkig, får problem med rättvisan...

 128. Blir självdestruktiv och så vidare.

 129. Längst ner i botten har vi övergrepp,
  försummelse, våld, såna saker-

 130. -som ger effekter på hjärnan som ger
  effekter på hur man sköter sig-

 131. -som leder till en massa sjukdomar
  och för tidig död.

 132. Och om vi tänker på... När vi
  i dag vet hur skadligt övergrepp är-

 133. -och när vi vet hur många barn
  som drabbas blir det än viktigare-

 134. -att verkligen jobba på alla fronter
  mot det här.

 135. När barn berättar... När man forskar
  vet man att många barn berättar.

 136. Men det är sällan för vuxna.
  Man berättar för sina kompisar-

 137. -för pojk- eller flickvän eller...

 138. Ja, eller nån jämnårig i familjen.

 139. Det är sällan som man berättar
  direkt till nån professionell.

 140. Bara i 10 % av fallen när barn
  berättar att de är utsatta-

 141. -så är det för nån behandlare inom
  psykiatrin eller Socialtjänsten.

 142. Vad är det som hindrar barn från att
  berätta? Jo, stora känslor av skuld.

 143. "Det var mitt fel, jag skäms.
  Jag är rädd."

 144. "Jag har en relation till förövaren.
  Vad händer om jag berättar?"

 145. Förvirring.
  Man vet kanske inte vad som har hänt.

 146. "Var det ett övergrepp? Vad hände?
  Var det nåt jag var med på?"

 147. Och barn har en vetskap om
  att man inte alltid blir trodd.

 148. Många barn har också felaktig
  information. Förövaren har sagt nåt.

 149. "Om du berättar hamnar mamma
  i fängelse. Du hamnar i fängelse."

 150. Andra saker,
  hemska saker kommer att hända.

 151. Att barn inte berättar visar också
  att vi vuxna måste bli bättre.

 152. Vi behöver prata mer
  om de här frågorna.

 153. Vi behöver fråga betydligt mer.

 154. Det är klart att man ofta känner
  ett obehag för att prata om det här-

 155. -men vi lurar oss nog att tro att
  det är de utsatta som känner obehag.

 156. Många gånger
  är det vi andra som gör det.

 157. För om vi frågar och vi får ett svar,
  vad gör vi då med det?

 158. Berättar ett barn för oss om
  övergrepp måste vi ta ett ansvar.

 159. Och barnen känner ju säkert också av
  vår laddning, vårt obehag-

 160. -så det är väldigt viktigt
  att vi avdramatiserar...

 161. ...både för oss och för barnen.

 162. Där får man ju tänka på att många...

 163. Både när ett övergrepp sker och...

 164. Ja, det finns ju
  en glidande skala från liksom-

 165. -ja, lite diskutabelt beteende
  till kränkning till övergrepp-

 166. -tills det slutar
  med nåt anmälningsbart.

 167. Det är väldigt svårt för barn
  att veta när gränsen går.

 168. Ska vi kunna prata om det här
  måste vi prata om det hela vägen.

 169. Förstår ni? Om vi har ett språk
  för att prata om kroppen, om sex-

 170. -om det som är roligt, det som
  är hemskt, det som är förfärligt...

 171. Om vi kan prata om hela resan,
  fram tills att man utsätts för brott-

 172. -då blir det mycket lättare
  att prata om det, om det händer.

 173. Ja. Och vi vet att vuxna människor
  frågar alldeles för lite.

 174. Man har gjort studier av BUP-
  personal, behandlare på BUP-

 175. -kring hur ofta de frågar
  och där sett att många inte frågar.

 176. Till och med när man
  inlett ett forskningsprojekt-

 177. -och sagt att alla behandlare
  ska fråga varje gång-

 178. -så vet man
  att man ändå inte gör det.

 179. Vi behöver ju ge barn verktyg
  för att uttrycka sig.

 180. Hur kan barnen... De måste lära sig
  hur de kan prata om det.

 181. Hur man kan berätta.
  Vi måste lära barn att säga nej.

 182. Vi är väldigt bra på att prata med
  barn om vad man inte får göra.

 183. Men är vi lika bra på att lära barn
  att de också får säga nej?

 184. Oavsett vad det är. Det är din kropp.

 185. Kan vi hjälpa barnen att tänka kring
  vem de kan vända sig till?

 186. Där kanske vi ska ge barnet
  möjlighet att välja själv.

 187. I takt med stigande ålder behöver vi
  informera barn om att övergrepp sker.

 188. Om ni tänker tillbaka på siffrorna
  är det 58 %-

 189. -alltså en majoritet av flickor i
  gymnasieålder som har blivit utsatta.

 190. Det är nånting som för väldigt många
  kommer att hända.

 191. Vi pratar med barn om trafikolyckor
  och vikten att gå på...vänster sida.

 192. Visst är det så?
  Och ha hjälm när man cyklar.

 193. Vi behöver prata med barn om
  att sånt här faktiskt sker.

 194. Föräldrar blir lätt obekväma när man
  ska prata med barn om kroppen.

 195. Men det är ju inte bara
  för att det känns skrämmande för oss-

 196. -det är ju också
  nåt privat för barnet.

 197. Man kan vara orolig för att skrämma
  barnet, att väcka nya frågor-

 198. -som det inte har funderat över än.

 199. När det gäller tonåringar
  tänker vi "De vet så mycket".

 200. "De lever i sin egen värld.
  Vi ska inte störa dem."

 201. Men om vi vuxna fastnar i den här
  rädslan och inte kan prata om det...

 202. ...ja, då är det ju inte konstigt
  att barnen känner likadant-

 203. -och att barnen liksom tystnar
  för att... Ja...

 204. ...hjälpa oss. Det är väldigt bra att
  vi vuxna förmedlar en positiv känsla-

 205. -för kroppen är ju inte bara problem,
  det är ju glädje också.

 206. Att förmedla en positivitet kan
  hjälpa barn med en god självkänsla.

 207. Samtidigt så behöver vi förmedla
  för barn, utan några pekpinnar-

 208. -att det finns privata delar av
  kroppen. Allt ska vi inte visa alla-

 209. -och vi kanske inte ska röra på oss
  på alla sätt alltid, och liknande.

 210. Att som förälder, som vuxen,
  veta var ens egna gränser går-

 211. -och känna sig bekväm i det
  borgar för en trygghet för barn.

 212. I tonåren är ju frågorna
  många och svåra.

 213. Men om samtalsklimatet
  har varit öppet under barndomen-

 214. -är chansen mycket större att barn
  kommer att prata om svåra saker.

 215. Det handlar ju mindre om
  de här allvarliga samtalen-

 216. -att när barnen är 14-15 sätta sig
  ner en kväll för att prata om sex.

 217. Då är det nog många gånger för sent.
  Det blir pinsamt för båda parter.

 218. Man får prata om såna här frågor
  i vardagen, när tillfälle ges.

 219. Kroppens privata områden.
  Snippa, snopp, stjärt, mun.

 220. Det finns en massa olika ord för
  kroppens privata områden, könsorgan.

 221. För stjärten, för munnen. Det gäller
  att man hittar ett gemensamt språk.

 222. Vad känns bekvämt för oss?
  Vilka ord tycker vi om att använda?

 223. När jag var liten fanns det snoppar
  och sen fanns det inget mer.

 224. Snopp visste alla vad det var
  och sen var det nåt annat.

 225. Jag minns när jag första gången
  hörde ordet slida-

 226. -som man använde där jag växte upp.
  Då var det...

 227. Det märktes
  att det var så laddat att prata om.

 228. Man pratade om snoppar med ganska
  glad ton och sen tystnade folk.

 229. Ja, det var min mamma jag tänker på.

 230. Det var mer som att hon tystnade
  när hon sa slida i nåt sammanhang.

 231. Den här "snipp"-debatten, att det
  har kommit fram är ju otroligt bra.

 232. Som förälder kan man tidigt lära
  barnet att kroppen är nåt värdefullt.

 233. Det är nånting som man kan vara med
  och bestämma själv om.

 234. Men vi behöver också fundera över...

 235. Ja, var lyhörd för barnets gränser
  vad gäller fysisk kontakt.

 236. Där behöver vuxenvärlden
  nog fundera mer...

 237. Vi har ju en otrolig makt.

 238. Det är ju ett väldigt ojämnt
  maktförhållande, vuxna gentemot barn.

 239. Vi behöver vara mycket mer
  uppmärksamma på vad vi gör.

 240. Både när vi bestämmer över barn
  rent fysiskt-

 241. -och när vi försöker styra barn
  på olika sätt.

 242. Behöver vi göra nåt mot barnets
  vilja, som föräldrar behöver-

 243. -och som förskolepersonal
  och skolpersonal också-

 244. -är det väldigt viktigt att vi
  förklarar det. Att bekräfta barnet.

 245. När vi byter blöja på barnet
  säger vi varför vi gör det.

 246. Att vi speglar tillbaka
  de känslor barnet har-

 247. -och förmedlar: "Det är okej, jag
  förstår, jag hör att du är ledsen."

 248. "Det här är jobbigt,
  men jag måste hålla dig ren"-

 249. -"och strax kommer det här gå över."

 250. Vad det gäller de små barnen-

 251. -så är ju små barn oavbrutet upptagna
  med att undersöka sin omgivning-

 252. -men också sig själva.

 253. De upptäcker sin kropp
  och hur kroppen fungerar-

 254. -och som föräldrar och förskole-
  personal är man ju med på den resan.

 255. När man är med i vardagen
  och sköter om barnet-

 256. -kan man signalera till barnet. "Det
  här är din kropp, den är värdefull."

 257. "Du är med och bestämmer över den."

 258. Man kan ganska tidigt börja låta barn
  ta ett större ansvar för sin kropp.

 259. Det finns nåt positivt i att barn kan
  tvätta sig själva, sköta sin hygien-

 260. -för att skapa en känsla av
  integritet. Din kropp är din.

 261. Jag finns här för att hjälpa dig,
  men så snart du kan får du sköta det.

 262. Så man gör barn delaktiga i omsorgen-

 263. -och på så sätt också stärka
  integriteten och självkänslan.

 264. Det gäller det samma
  med andra privata delar som munnen.

 265. Munnen är också privat område.
  Man kanske låter barnet äta själv.

 266. Att man inte tvingar in mat
  i barnets mun-

 267. -eller tvättar det på ett sätt som
  är obehagligt. Att man visar respekt.

 268. Många gånger
  uppmuntrar vi vuxna barn-

 269. -att ha fysisk kontakt med vuxna.

 270. Vi vill att de ska sitta i knät
  eller pussa eller krama andra vuxna.

 271. "Kan inte du gå fram
  och ge farbror Göran en kram?"

 272. "Kan du inte sitta i tant Agdas knä?"
  eller liknande.

 273. Ibland beror det där på...

 274. Vi vill hjälpa våra barn att skapa
  goda relationer till andra vuxna-

 275. -men ibland är det lite pinsamt
  om vårt barn inte är bekvämt-

 276. -och inte vill ge våra släktingar
  kramar och så när de ber om det.

 277. Ett bättre sätt är att fråga barnen.
  "Vill du ge personen en kram?"

 278. "Vill du sitta
  i den här personens knä?"

 279. Där signalerar vi att det är du
  som bestämmer. Det är din kropp-

 280. -och vill du inte krama nån eller
  ge nån en puss så behöver du inte.

 281. Sen betyder ju inte det
  att barn inte ska...

 282. ...vara vardagligt artiga och ta folk
  i hand och hälsa. Det ska alla.

 283. Men vi ska inte tvinga nån att...

 284. ...gå över gränserna
  för integriteten.

 285. Och genom att ställa
  såna här frågor till barn-

 286. -kan man stärka dem i att de har
  ett val och kan säga ja eller nej.

 287. Genom att vi hela tiden
  frågar barnen om de vill-

 288. -så lär sig barnet:
  "Det är jag som bestämmer."

 289. "Det är ingen annan
  som ska göra det åt mig."

 290. Den pedagogiken handlar om att lära
  barn från en väldigt tidig tidpunkt-

 291. -att de får säga nej.

 292. När barnen börjar
  närma sig 4-5-årsåldern-

 293. -kan man börja berätta att det
  finns andra som kan göra...

 294. ...göra barn illa.
  Man kan behöva se upp för det.

 295. Och om det är nån som gör dig illa
  så får man faktiskt berätta det.

 296. Ett sätt att stärka barn
  att berätta det man har varit med om-

 297. -kan vara att prata om
  bra och dåliga hemligheter.

 298. Bra hemligheter är sånt
  som vi blir glada av.

 299. Det är födelsedagspresenter,
  julklappar, roliga överraskningar.

 300. Dåliga hemligheter är sånt
  vi mår dåligt av att prata om-

 301. -och det är sånt som vi måste...

 302. Ja, får berätta för andra
  och gärna ska berätta för andra om.

 303. Även om nån har sagt
  att man inte får det.

 304. Just det. Uppmana aldrig barn
  till fysisk närhet.

 305. Fråga i stället att känna efter.

 306. Och detta med att få säga nej, det är
  ju en del av ett större sammanhang-

 307. -för det är ömsesidigt. Det handlar
  om att barnet har rätt att säga nej-

 308. -men andra har också rätt
  att säga nej till barnet.

 309. När nån säger "Nej, jag vill inte"
  då får man inte fortsätta-

 310. -för då gör man den personen
  ledsen eller arg.

 311. Små barn kan vara väldigt nyfikna
  på sina egna kroppar och andras.

 312. Det är inte ovanligt. Det vet vi av
  forskning att barn undersöker andra.

 313. Att man har, ja,
  sexuellt intresse och nyfikenhet-

 314. -i tidig ålder, redan i förskolan.

 315. Och att barn kan vara nyfikna på hur
  pojkar ser ut, hur flickor ser ut.

 316. Vad är det för skillnad mellan oss?

 317. Där måste barn få ha nån viss,
  inom rimliga ramar, en rätt att-

 318. -ta tillvara den här nyfikenheten.

 319. Det viktiga är att det måste
  vara jämbördiga, jämnåriga barn.

 320. Det är på lika villkor,
  att barnen vill och är intresserade.

 321. Direkt när nån går över nån gräns
  och far illa-

 322. -så är det väldigt viktigt
  att vuxenvärlden ingriper.

 323. Barn frågar ju också
  väldigt mycket om kroppen.

 324. När man gör det, när man badar eller
  står i duschen, passa på att berätta.

 325. Då har man en väldig god chans
  när barn själva frågar.

 326. Barn utvecklas ju
  i väldigt olika takt.

 327. Särskilt blir det här tydligt
  i puberteten.

 328. Det är en väldigt stor spännvidd i
  när man går in i puberteten.

 329. Flickor är mycket tidigare än pojkar.

 330. Flickor kan pubertera redan i
  8-årsåldern, pojkar många år senare.

 331. Kroppen förändras. Det kan väcka oro
  att man inte känner igen sig själv.

 332. Vet inte... Armar och kropp blir
  långa, man får bröst och nya former-

 333. -och hår växer fram
  och man tycker att det är skrämmande.

 334. Men det finns ju också positiva
  saker. I tonårstiden växer ju...

 335. ...ja, upplevelser av nya kroppsliga
  sensationer. Lust och längtan.

 336. Om barnet då har en positiv
  inställning till kroppen...

 337. Man har fått veta
  att det här är nåt bra, nåt fint-

 338. -så är det lättare att prata om det
  när det inte fungerar lika bra-

 339. -eller när man känner sig osäker.

 340. Men det är bra som vuxen
  att vara uppmärksam på barnet.

 341. Hur klarar det förändringen?

 342. Och finnas tillgänglig
  om barnet vill prata.

 343. Ja. I skolåldern
  vet alla barn att sex finns.

 344. Det går inte att undgå, även om
  vi inte har berättat det för dem-

 345. -så har de idéer
  och föreställningar kring sex.

 346. Och en del av dem kanske är skeva,
  som vi vuxna måste korrigera.

 347. Där behöver vi ge
  en åldersanpassad kunskap.

 348. Vårt grundläggande budskap
  måste vara att sex är...

 349. Kärlek, sexualitet är fint. Man
  tycker om nån, vill göra nåt skönt-

 350. -men det kan också bli väldigt fel
  och det kan bli...ja, farligt.

 351. I skolåldern kan man också
  börja konkretisera de här sakerna.

 352. Var mer tydlig om vad det är som är
  fel. Vilka situationer kan vara fel?

 353. Berätta för barn att alla vuxna vet
  att sex med barn är olagligt.

 354. Man får inte göra det. Som barn
  får man berätta för vem man vill.

 355. Man kan passa på att utnyttja media
  som en ingång för samtalen.

 356. Det går ju inte att undgå löpsedlar
  om sex eller sexbrott.

 357. Det finns ju alltid tillfällen till
  att ta upp och prata om det.

 358. Barnen kommer ju fundera över
  det som sägs på nyheterna-

 359. -och då kan man passa på och förklara
  och korrigera felaktig information.

 360. Vad gäller tonåringar...

 361. ...så gäller i högre grad än för de
  yngre att de har rätt till privatliv.

 362. Att försöka skydda
  sina tonåringar från sex-

 363. -tjänar ingenting till.

 364. Tonåringar är nyfikna,
  sex och sexualitet finns hela tiden-

 365. -i vardagen, i skolan...

 366. Och tonåringar som i barndomen har
  haft öppna samtal med sina föräldrar-

 367. -kommer ju att våga prata med
  sina föräldrar om de blir osäkra-

 368. -eller vill berätta
  nåt de har varit med om.

 369. Men tonåringen
  kommer ju inte berätta allt.

 370. Tonåringen blir äldre,
  får en större privat sfär-

 371. -och har all rätt till det.

 372. Men som förälder
  ska man ändå vara uppmärksam-

 373. -och tänka på att många övergrepp
  sker mellan tonåringar.

 374. Som jag sa tidigare: En tredjedel
  av anmälningarna om våldtäkt-

 375. -rör sig oftast om
  pojkar i 15-20-årsåldern-

 376. -som har förgripit sig på andra unga.

 377. Vilka attityder finns det i barnets
  umgänge? Vilka kompisar har det?

 378. Hur resonerar man i kamratkretsen?

 379. Fundera kring det här,
  fråga barnet...

 380. Försök fånga ögonblicken, för
  med tonåringar får man inte många.

 381. Man får inte så ofta chans att prata,
  utan man får göra det i flykten.

 382. Och ge heller inte upp.

 383. Sen är det väldigt viktigt
  att inte försöka pressa dem-

 384. -att inte
  ställa tonåringarna mot väggen-

 385. -och tvinga dem att svara på frågor
  som de kanske tycker är privata-

 386. -för det brukar ofta inte bli så bra.

 387. När jag var barn fanns inte internet.

 388. Det... När jag tänker på hur det var
  att växa upp i en by i Dalarna-

 389. -tänker jag: "Fy fan vad skönt
  det hade varit med nätet."

 390. Hur ensam man kan vara på landsbygden
  om man känner sig annorlunda-

 391. -utan kontaktvägar ut.

 392. Jag hade några kompisar i Stockholm,
  en i Sundsvall. Dem kunde jag träffa-

 393. -ett par gånger per år. Sen hade
  mina föräldrar höga telefonräkningar.

 394. Internet betyder väldigt mycket
  bra saker för barn och ungdomar.

 395. Det är ett sätt att, ja...

 396. ...hålla i gång sociala kontakter,
  att pröva sig fram-

 397. -att upptäcka sig själv,
  att experimentera.

 398. Både vad gäller ens identitet
  i stort, men också sexualitet.

 399. Och är man blyg, att våga flörta.

 400. Tänk på en homosexuell 15-årig pojke-

 401. -i Norrlands inland,
  och tänk bort internet.

 402. Hur jobbig måste den situationen
  inte vara, att inte kunna komma ut-

 403. -och träffa
  eller ha kontakt med likasinnade?

 404. Så nätet är en väldigt viktig del
  av barn och ungas liv.

 405. Det här börjar ju väldigt tidigt.
  Många föräldrar har extra iPads-

 406. -och barnen tittar på filmer
  och spelar spel från 3-4-5-årsåldern.

 407. Men vi behöver vara uppmärksamma på
  vad det här innebär.

 408. Många förövare söker upp barn,
  söker sig till forum där barn finns-

 409. -sociala forum där barn pratar
  med andra barn, nästlar sig in där.

 410. När man ha en iPad där barnet
  får vara ute på nätet-

 411. -måste vi vara... Det är inte bara
  barnet som tar del av världen-

 412. -utan det är också så
  att världen kan komma in till barnet.

 413. Precis som med annat så är det
  viktigt att vi vuxna har lite koll.

 414. Man får fråga "Hur är det i skolan?"
  och "Hur är det på nätet?".

 415. "Har du haft nån trevlig kontakt
  i dag, med nån rolig person?"

 416. "Har det hänt nåt tråkigt?"

 417. Vi kan inte hänga med
  i allt barn och unga gör-

 418. -men det finns väldigt mycket
  forskning som pekar på att-

 419. -att veta vad ens barn gör...

 420. ...och var det är, både på riktigt
  och på internet, är en skyddsfaktor.

 421. Föräldrar som inte vet var 14-åringen
  är tio på kvällen en lördagskväll...

 422. De barnen är mycket mer utsatta
  och mer i riskzonen.

 423. Det är bra
  att hålla koll på sina barn.

 424. Ja, att känna till
  vad de håller på med.

 425. Man kan också ge sina barn generella
  råd och tips om hur man kan bete sig.

 426. Som att aldrig ge sitt namn till nån
  okänd, inte lägga upp vad som helst.

 427. Man vet inte hur länge det snurrar
  vidare och vem som använder det.

 428. Att personer man träffar på nätet
  inte alltid är de som de säger.

 429. Och aldrig gå ensam på träff med nån
  som man fick kontakt med på nätet.

 430. Det är klart att tonåringar kommer
  att nätdejta, det kan vi inte hindra-

 431. -men om man ska träffa nån från nätet
  då ska man inte gå själv.

 432. Jag ska strax avsluta
  med lite tips till oroliga.

 433. Oroliga föräldrar och anhöriga
  men också personal i barnets vardag.

 434. Om vi som vuxna känner oro-

 435. -är det viktigt att tänka på att det
  finns två fallgropar vi kan hamna i.

 436. Det ena är att vi ignorerar och
  tänker att det inte är så farligt.

 437. "Ja, jag hör det där
  men det kan väl inte vara så?"

 438. "Nog har inte det här hänt.
  Barnet överdriver."

 439. Så. Den andra fallgropen kan vara
  att man blir så himla rädd-

 440. -att man reagerar så kraftfullt
  att man skrämmer barnet.

 441. Barnet vill inte berätta, för mamma
  eller pappa blir så himla upprörda-

 442. -och vill så himla gärna ställa mig
  mot väggen och ställa svåra frågor-

 443. -som jag just nu inte kan svara på.

 444. Och så tystnar man
  av den anledningen.

 445. Och...får man som förälder eller
  som anhörig en oro för ett barn-

 446. -är det bra att vara konkret
  och utgå från sig själv.

 447. "När jag hör dig, när jag märker det
  här som försiggår, blir jag orolig"-

 448. -"för jag undrar hur ni har det.
  När jag råkade se det här sms:et"-

 449. -"blev jag orolig,
  för det kändes inte som god ton."

 450. Man kan säga det på det sättet.
  Det är mina känslor-

 451. -och sen kan man låta barnet
  svara upp mot det.

 452. Antingen får man ju då svar
  som gör en lugnare-

 453. -eller svar
  som gör en ännu oroligare.

 454. Då kanske man kommer till
  ett läge där man måste-

 455. -kontakta Socialtjänst eller polis.

 456. Är man orolig så är det ju ännu
  viktigare att visa för barnet:

 457. "Du kanske inte vill berätta nu men
  jag kommer att finnas här för dig."

 458. Så att barnet får berätta när det är
  moget, att man inte pressar barnet.

 459. Men barnet ska alltid veta
  att det är välkommet.

 460. Ibland är det så jävligt, ibland har
  man varit med om såna jävliga saker-

 461. -ibland mår barn så fruktansvärt
  dåligt av det de har varit med om-

 462. -att man inte kan berätta just nu.
  Man måste kämpa för att överleva.

 463. Man klarar inte av de stora känslor
  som kommer fram.

 464. Det kanske är viktigt i vissa lägen
  att skapa stabilitet för barnet.

 465. Fokusera mer på att ge en trygg miljö
  och en god omvårdnad.

 466. Skapa trygghet för barnet-

 467. -för att på så sätt på sikt
  ge möjlighet för barnet att berätta.

 468. Boken slutar med...

 469. ...lite tips till föräldrar och
  anhöriga om vart man kan vända sig.

 470. Och...

 471. Men det är också bra för barn själva,
  att de vet vart de kan vända sig.

 472. Det räcker inte med
  att mamma och pappa vet.

 473. Det är viktigt att vi vuxna berättar
  vart de kan gå och vem de kan...

 474. För det är ju också så att många barn
  blir utsatta i sin närmiljö.

 475. Vad gör man om det är pappa som har
  gjort det, eller fotbollstränaren-

 476. -eller styvföräldern,
  nån som lever nära en och har koll?

 477. Ja, jag...

 478. ...vill nog tacka för mig där.
  Jag tänker att jag är ganska färdig.

 479. Okej. Ska du komma upp, Anna?

 480. Vi tänkte att vi kunde svara på lite
  frågor. Vi har 20 minuter på oss.

 481. Nu lånar jag micken, men om nån
  är intresserad av att fråga mig nåt-

 482. -så får jag ge tillbaka micken.

 483. Jag vet inte... En sak
  som man skulle kunna berätta är:

 484. Vad gör Rädda barnen för att flytta
  fram positionerna kring frågorna-

 485. -när det gäller sexuella övergrepp?

 486. Och det finns ju flera olika områden-

 487. -där vi behöver vara aktiva
  och försöka påverka politiker.

 488. Dels handlar det om att försöka skapa
  bättre möjligheter för att anmäla-

 489. -där vi skriver i remiss-svar
  och vi skriver i andra sammanhang-

 490. -där vi kan få ut vad vi tycker,
  våra krav och förslag.

 491. Alla som går på högskoleutbildningar
  ska lära sig om övergrepp-

 492. -och om Barnkonventionen, om hur
  man pratar med barn om svåra saker.

 493. Att man ska få fortbildning-

 494. -att det ska finnas rutiner på alla
  verksamheter som jobbar med barn-

 495. -för hur man gör anmälningar till
  Socialtjänsten. Det är en sån sak.

 496. Hur man kan upptäcka. Det är också
  väldigt viktigt att det finns...

 497. Att de instanser som träffar barn,
  alltså hälso-sjukvård, psykiatrin...

 498. ...ställer de här frågorna
  om våld och övergrepp.

 499. Det är också en sån sak som vi driver
  i alla olika sammanhang.

 500. Att det finns
  en utpekad förstalinje i psykiatrin-

 501. -alltså att man kan få komma
  och träffa nån och prata om ohälsa-

 502. -även om man inte är så dålig
  att man behöver en remiss till BUP.

 503. Det är också väldigt viktigt,
  också ett krav. Det är det första.

 504. Sen har vi det här med utredningar.
  Om det då har skett övergrepp-

 505. -är det viktigt att handläggnings-
  tiderna håller sig inom riktmärkena.

 506. Det ska inte ta över tre månader för
  polisen att utreda brott mot barn.

 507. Där har vi legat på väldigt mycket
  och gett ut rapporter om tiderna-

 508. -som faktiskt successivt
  blir bättre och bättre-

 509. -vilket är glädjande,
  men vi är inte i mål ännu.

 510. Sen kommer nästa steg,
  tiden innan det kommer upp i domstol.

 511. Först måste de bestämma sig för om de
  ska väcka åtal, sen är det mer tid.

 512. Det är också en sån sak
  där vi måste ligga på.

 513. Vi vill att det ska finnas barnahus
  där man kan utreda brott mot barn.

 514. Det växer fram över hela landet,
  och det är väldigt glädjande.

 515. Men fortfarande
  är de flesta barnahus som finns-

 516. -där man förhör barn
  i närvaro utav både...

 517. Det finns både polis och åklagare-

 518. -men också företrädare för Socialen
  och i bästa fall barnpsykiatrin-

 519. -på samma plats, så man inte behöver
  ställa samma frågor om och om igen-

 520. -och där man kan ta emot barn på ett
  samlat sätt i en barnvänlig miljö.

 521. Många av de här barnahusen
  är inte fullt utrustade.

 522. Det finns inte alla de saker
  som skulle behöva finnas.

 523. Vi vill ha ett nationellt
  kunskapscenter med samlad kunskap-

 524. -där man också kan jobba utjämnande.

 525. Stödet till barn
  ser väldigt olika ut över landet.

 526. Om det finns ett nationellt kunskaps-
  center så kan man konsultera dem.

 527. Sen vill vi att det ska finnas stöd-

 528. -alltså krissamtal och stödgrupper
  för barn som har varit utsatta.

 529. Behandling, helt enkelt,
  och kvalificerad behandling för barn.

 530. Ställ gärna frågor
  om såna saker också.

 531. Nu har jag pratat jättemycket, men
  det blev så tyst med frågor. - Där!

 532. Hej. Jag jobbar på en tjejjour
  och har samarbetat med Rädda barnen-

 533. -i ett projekt som heter "Det handlar
  om kärlek, kärleken är fri"-

 534. -som har spritt sig över landet,
  och har varit framgångsrikt.

 535. När jag sitter och lyssnar
  undrar jag-

 536. -om ni kanske vill utveckla nåt slags
  projekt som skulle vara mer-

 537. -i temat "Stopp! Min kropp" för yngre
  åldrar än "Det handlar om kärlek".

 538. Vi har mött väldigt många ungdomar
  som är nyfikna-

 539. -men vi har ju fått sätta en gräns.
  Vi har inte nått alla åldersgrupper.

 540. Vi har träffat
  från årskurs 5 och uppåt.

 541. De yngre barnen har varit nyfikna,
  men vi har inte kunna möta upp alla-

 542. -på grund av resurser i skolorna.

 543. Har ni funderat nåt på att starta
  nåt slags projekt i det här temat-

 544. -riktat till lite yngre åldrar?

 545. Inte som jag känner till,
  men det är en spännande tanke.

 546. "Det handlar om kärlek" tar upp
  väldigt mycket resurser och tid-

 547. -och sprider sig
  och det är väldigt roligt.

 548. Jag kan tänka mig
  att man kanske får hålla igen lite-

 549. -innan "Det handlar om kärlek" har
  tagits över av samhällsfunktionerna.

 550. Vi har ju också de här projekten
  som drivs av medlemsrörelsen-

 551. -"Ellen och Allan", kill- och
  tjejgrupper, eller "Coolt med koll"-

 552. -och de riktar sig i första hand
  till barn som går i åttonde klass.

 553. Det är alltså grupper som leds av
  frivilliga som får utbildning.

 554. De är ju lite äldre. De som går där
  träffas tio gånger per termin-

 555. -och så träffas man
  nästa termin också. De går i åttan.

 556. Där har man utvecklat ett material
  för yngre på grund av efterfrågan.

 557. Det handlar också väldigt mycket
  om gränser och relationer-

 558. -och sexualitet
  och könsroller och sånt.

 559. Tack.

 560. Jaha.

 561. Det fanns en fråga här framme.
  Jag trodde...

 562. Tack så jättemycket. Jag jobbar med
  barns stöd individuellt och i grupp.

 563. Du sa att vi vuxna måste prata med
  barnen om privata delar av kroppen.

 564. Jag kan inte låta bli
  att tänka på barn-

 565. -som bor i Sverige och har
  varit utsatta för könsstympning.

 566. Och...

 567. Det är väldigt svårt, för de här
  barnen... Vi ser inte dem.

 568. Vi vet inte hur vi pratar med barn
  om könsstympning.

 569. Har ni några tankar på att Rädda
  barnen skulle uppmärksamma dem?

 570. När jag hör dig säga det tänker jag:

 571. Ja, precis som du säger,
  vi pratar inte om dem-

 572. -och så inser jag att jag inte
  har tänkt på de barnen.

 573. Det blir min reflektion.
  Du har verkligen rätt.

 574. Vi hade ett projekt för några år sen
  där vi jobbade...

 575. ...kring kvinnlig könsstympning.

 576. Vi var med i ett nätverk och hade
  träffar med de organisationer av-

 577. -både afrikanska kvinnor och...

 578. ...olika professionella och ideella
  som jobbade här i Sverige.

 579. Men...

 580. Vi tänkte inte på ett sånt projekt,
  men det är en spännande tanke.

 581. Det fanns ju i organisationerna,
  RISK till exempel-

 582. -där kärnan består av kvinnor
  från Etiopien och Somalia.

 583. De har också ungdomsgrupper
  som själva vänder sig till...

 584. Eller hade då, det är några år sen.

 585. ...som själva hittade
  de tjejer som var könsstympade-

 586. -och som ville
  prata om det i grupper.

 587. Jag föreställer mig att det kan vara
  lite svårt att hitta de här barnen.

 588. Men det är en spännande tanke. Vi får
  fundera på det, ta med oss det.

 589. Det slår mig att jag tänker
  att det är ändå den professionella...

 590. Folk inom sjukvården
  och inom barnpsykiatrin-

 591. -måste ju träffa barn
  som också är könsstympade.

 592. Ja. På nåt sätt tror jag
  att vi var lite...

 593. Vi var för mycket fokuserade då
  på hur man skulle-

 594. -förhindra att könsstympning skedde.

 595. Det är ju naturligtvis jätteviktigt,
  det är första prio-

 596. -men såg inte så mycket att man kan
  behöva prata om vad som har hänt.

 597. För länge, länge sen så vet jag att
  vi gjorde en film på Rädda barnen-

 598. -som ligger i nåt dammigt förråd,
  en VHS-kassett-

 599. -som är en liten spelfilm
  om en pojke och en flicka-

 600. -där flickan är könsstympad.

 601. De kommer i en intim situation
  och hon ska förklara.

 602. Såna grejer skulle man kunna...
  Ja, jag går i gång på tankarna.

 603. -Vi kan prata mer om det sen.
  -Vi får ta med oss den frågan.

 604. Det kanske är dags igen att göra nåt
  och då inte glömma de utsatta-

 605. -och att man kan behöva
  göra nåt med dem.

 606. -Nån mer?
  -Längst bak.

 607. Jag kan passa på att säga att vi har
  ett bokstånd till höger om dörren.

 608. Vi tog med oss så det borde räcka
  till alla på konferensen.

 609. Ni kan gå och hämta
  en sån här bok sen.

 610. Jo, hur många av de här 3 000
  anmälningarna går till fällande dom?

 611. Hur många av anmälningarna...
  Ja, kan jag det?

 612. -Det brukar vara typ 10 %.
  -Ja, precis.

 613. Jag vill svara 10 %,
  det är så det brukar se ut.

 614. Av tio anmälningar
  så leder en till en fällande dom.

 615. Jag kan faktiskt inte svara exakt.
  Jag kan kolla upp det.

 616. Vad händer då med alla de barnen...
  Mörkertalet är stort för att anmäla.

 617. Hur många av de här barnen måste...

 618. ...gå tillbaka och vårdas
  av sin eventuella förövare?

 619. Leva kvar i den familj
  där övergrepp begås-

 620. -men där man inte
  har fått en fällande dom?

 621. Ja...

 622. -Vill du svara på den?
  -Det finns ju inget bra svar.

 623. Har man inte konstaterat ett brott
  antar ju rätten att det inte finns.

 624. Men Socialtjänsten
  behöver inte se det på samma sätt.

 625. Socialtjänsten kan göra
  en annan bedömning-

 626. -och där behövs ingen fällande dom
  för att man ska omhänderta barn.

 627. Man behöver inte kunna bevisa att
  det har skett just det övergreppet.

 628. Utan om barnet mår dåligt i familjen-

 629. -finns det skäl
  att skilja det från föräldern-

 630. -oavsett vad det beror på.

 631. Men vi har ju inga siffror
  på hur många... Det är svårt.

 632. Jag som jobbar som distriktsläkare
  upplever det som ett problem.

 633. Det förs fram som vårdnadstvister,
  mamma är hysteroid...

 634. Och sen händer ingenting. Inte en,
  två, tre gånger utan betydligt fler-

 635. -och barnet är kvar i samma familj
  och Socialtjänsten gör inget-

 636. -eftersom man inte har nån fällande
  dom, så inget är bevisat.

 637. Det här är ett jätteproblem, att det
  inte går till fler fällande domar.

 638. Ja, jag kan bara hålla med.
  Jag tror att det är så-

 639. -och det enda man kan göra
  är att försöka lyfta det-

 640. -och ligga på Socialtjänsten
  att ingripa-

 641. -och att överklaga,
  gå till nästa instans-

 642. -om man tror
  att det har begåtts felaktigheter.

 643. Ja, för där är ju ni viktiga,
  Rädda barnen.

 644. Är det rimligt att 10 %, om det nu
  ens är det, vilket jag betvivlar-

 645. -går till fällande dom?

 646. Här har barn vågat berätta-

 647. -och sen sviks de en gång till-

 648. -om man säger
  "Nej, det finns ingen skyldig".

 649. Där måste man ju
  jobba via domstolsväsendet.

 650. Det här... När det gäller barn
  och skyddet av barn och utsatta-

 651. -så är det ju flera olika parallella
  system som ska fungera.

 652. Det är det juridiska systemet, det är
  Socialtjänsten som ska skydda...

 653. Och de här olika systemen hänger ju
  inte alltid ihop. Det märker vi.

 654. Föräldrar ringer till oss
  och är alldeles desperata.

 655. Barnet har blivit slaget,
  men man har gemensam vårdnad-

 656. -så man är skyldig
  att köra dit barnet varje måndag.

 657. Och när det gäller det juridiska
  systemet får man tänka på att...

 658. Det handlar om nån form av rätts-
  säkerhet för den som blir åtalad.

 659. Den ska ju känna sig trygg i att bara
  fällas för brottet om det är bevisat.

 660. Så den juridiska biten tänker ju inte
  så mycket på barnens rättigheter.

 661. Vi kan ju anta att om en blir fälld-

 662. -så finns det nio gärningsmän till,
  som inte kommer bli fällda.

 663. Så där måste vi verkligen, ja, tänka
  på det när vi tar beslut om barn.

 664. Och Socialtjänsten också. - Eller?

 665. Det vi kan göra är ju att ligga på
  så att Socialtjänsten-

 666. -får så mycket kompetens som möjligt,
  får de resurser de ska ha-

 667. -och att debatten i samhället
  blir bra-

 668. -så att det här är frågor
  som lyfts fram hela tiden.

 669. Rättssäkerheten är också nånting
  som är oerhört viktigt-

 670. -tycker vi i vårt land.

 671. Jo, självklart. Samtidigt är
  de nio barn som fortfarande utsätts-

 672. -också viktiga.

 673. Kanske viktigare
  än att nån vuxen fälls nån gång.

 674. Det sätter ju ett jättestort ansvar
  på Socialtjänstens arbete-

 675. -för de har ju faktiskt möjligheten
  att agera oavsett fällande dom.

 676. Vi har flera frågor här.

 677. Mikrofonen...

 678. Jag kommer inte upp. - Hej!

 679. Det är ju så att Socialtjänsten inte
  har en skyldighet att återkoppla.

 680. En anmälan har ju inte vi
  en skyldighet att återkoppla till.

 681. Det blir väldigt mycket smutskastning
  på Socialtjänsten. Det blir fel.

 682. Ja, visst är det så att Social-
  tjänsten inte har den skyldigheten.

 683. Fast vi har väl en ny lag nu
  som säger att-

 684. -om en anmälningspliktig person
  anmäler sin oro till Socialtjänsten-

 685. -så har den personen möjlighet...
  Då kan man lyfta på sekretessen-

 686. -och Socialtjänsten ska då kunna
  upplysa anmälaren om...

 687. ...ifall de har startat utredning.

 688. De kan ju inte meddela alla detaljer,
  men viss information.

 689. Man har lättat lite på sekretessen
  för dem som är anmälningspliktiga-

 690. -det vill säga de som jobbar
  i barnverksamheter.

 691. Inte till grannar och vem som helst.

 692. Det är en förändring
  sen januari 2013.

 693. Har du mikrofon?
  Du måste prata i mikrofonen, snälla.

 694. Förlåt.
  - Ja, att man ska kunna återkoppla.

 695. Sen beror det ju också på hur mycket
  man väljer att berätta eller inte.

 696. Vad ni säger är att man kan känna,
  när man anmäler, att man gör nåt-

 697. -och så hoppas man att nåt ska hända-

 698. -och så kan Socialtjänsten
  inte berätta vad man gör.

 699. Och det är klart att det är säkert
  situationer där det händer saker-

 700. -fast den som har anmält
  inte får reda på det.

 701. -Så. Vad är klockan?
  -En fråga till.

 702. Hej. Jag ville bara återkoppla
  till flickor som blir könsstympade-

 703. -och återkoppla till den fråga som
  jag hade om "Det handlar om kärlek".

 704. Jag och de som vi har samverkat
  med då, Socialtjänst och polis-

 705. -Familjecentrum, Brottsofferjouren
  och så vidare-

 706. -har träffat flera ungdomar som
  faktiskt har trätt fram och kunnat-

 707. -när de har mött oss på hemmaplan
  eller vad man ska säga, i skolan-

 708. -att de faktiskt har vågat ibland
  träda fram och pratat om-

 709. -antingen vad de är utsatta för
  eller kommer bli utsatta för.

 710. Tvångsäktenskap eller annat.

 711. Därför ville jag förklara varför jag
  tyckte att det skulle vara viktigt-

 712. -med ett projekt
  som riktade sig till yngre åldrar-

 713. -för jag tror att man skulle
  kunna förebygga ännu mer...

 714. ...att unga utsätts
  och drabbas för-

 715. -olika former av våld och brott.

 716. Okej. Det här projektet, "Det handlar
  om kärlek", vänder sig till...

 717. -Högstadiet och uppåt?
  -Ja, och gymnasiet.

 718. Just det. Så det vore bra om man
  pratar med barn ännu tidigare om det?

 719. Ja, fast kanske
  i en lite annorlunda form.

 720. Vi utgår ju ifrån Barnkonventionen
  men använder mer avancerad vokabulär-

 721. -och annorlunda övningar
  när vi möter dem.

 722. Det vore fint om det gick att bredda
  eller utveckla ett projekt-

 723. -där man kunde möta barn på skolan-

 724. -för många barn kan inte röra sig
  utanför, vad ska man säga...

 725. ...utanför deras liv,
  om de inte är i skolan eller hemma.

 726. Många barn har tyvärr begränsade
  möjligheter att röra sig utanför-

 727. -men om man kommer till dem på deras
  hemmaplan så kan man möta dem.

 728. Ibland öppnar de sig
  även om svåra saker-

 729. -för att de skriker efter hjälp
  och då är vi där.

 730. Det är jättebra. Jag kom inte ihåg
  det här, men det finns ju faktiskt...

 731. Jag tror att man har sagt
  att "Det handlar om kärlek"-

 732. -ska rikta in sig lite mer på
  könsstympning också. Så är det.

 733. -Är tiden ute? Är vi klara?
  -Ja.

 734. -Då får vi tacka för oss. Tack.
  -Tack.

 735. Textning: Elin Csisar
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Stopp! Min kropp!

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Jannes Grudin, psykolog på Rädda barnen, talar om kampanjen och boken "Stopp! Min kropp!". Hur kan man prata om sexuella övergrepp utan att det blir pinsamt och gör mer skada än nytta? Anna Frenning, projektledare på Rädda barnen, är med och svarar på frågor. Från Internationella brottsofferdagen (IBD) 2014. Tema: Barn som brottsoffer. Inspelat den 21 februari på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Ämnen:
Samhällskunskap > Barns rättigheter, Samhällskunskap > Lag och rätt > Rättsväsen
Ämnesord:
Juridik, Kriminologi, Rättsvetenskap, Sexologi, Sexuella övergrepp mot barn
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Barn som brottsoffer

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn som brottsoffer

Så påverkas ett barn av trauman

Dag Ø Nordanger är bl.a. doktor i klinisk psykologi, och han menar att ett sätt att tänka kring barn som brottsoffer är att inte tänka diagnoser, utan tänka anknytning och beröring för att nå fram till barnet och stötta dess obehag. Från Internationella brottsofferdagen (IBD) 2014. Inspelat den 21 februari. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn som brottsoffer

Stopp! Min kropp!

Jannes Grudin, psykolog på Rädda barnen, talar om kampanjen och boken ”Stopp! Min kropp!”. Hur kan man prata om sexuella övergrepp utan att det blir pinsamt och gör mer skada än nytta? Från Internationella brottsofferdagen (IBD) 2014. Inspelat den 21 februari. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Robotdagen 2015

Roboten och den svenska modellen

Panelsamtal om arbete och arbetsmarknaden i framtiden. Den svenska modellen var välanpassad för stora teknikföretag, men framtidens företag tycks kräva mindre antal anställda. Framtidens industri tycks dessutom kräva allt färre mänskliga arbetare. Hur bör den svenska modellen förändras för att tillgodose dessa omständigheter? Medverkande: Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall, Åke Svensson, VD Teknikföretagen och Irene Wennemo, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet. Moderatorer: Gustaf Arrhenius och Helle Klein. Inspelat den 9 oktober 2015 på Clarion Sign Hotell i Stockholm. Arrangörer: Institutet för framtidsstudier, Dagens Arbete och Forskning och framsteg.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Det diskriminerande samhället

Under de senaste decennierna har flera studier belagt att det sker etnisk diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden i Sverige. Vi tittar närmare på olika förklaringsmodeller som används inom akademin för att förstå hur diskriminering uppstår.